Byla e2-1300-460/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jovarta“ ieškinį atsakovui S. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė 2016-06-13 Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį, juo prašo ieškovei BUAB „Jovarta“ iš atsakovo S. Š. priteisti 53.377,67 EUR žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas Nurodo, jog buvęs UAB „Jovarta“ direktorius nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, administratorei turto neperdavė.

3Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti termino neprašė, atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1642-253/2015 UAB „Jovarta” iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Viktorą Gvozdą. Minėtą nutartį priėmęs teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla ir skirtinas bankroto administratorius. Klaipėdos apygardos teismo 2016-02-19, 2016-03-09, 2016-03-15, 2016-04-15, 2016-04-21 ir 2016-06- 07 nutartimis civilinėje byloje Nr. B2-754-253/2016 buvo patvirtinti BUAB „Jovarta” kreditorių finansiniai reikalavimai viso 53.377,67 EUR sumai: 1) Valstybės įmonės Turto banko-4.536,57 EUR; 2) Skuodo rajono savivaldybės administracijos - 99,08 EUR; 3) Antstolės E. M. - 398,15 EUR; 4) AB „Energijos skirstymo operatorius" - 244,26 EUR, 5) Bankrutuojančios R. V. įmonės „Giriumonas“ - 277,86 EUR: 6) AB DNB banko-18.628,05 EUR; 7) Vytauto Staškaus - 29.193,70 EUR kreditiniai reikalavimai. Nuo UAB „Jovarta" įregistravimo Juridinių asmenų registre (1997-02-04) iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės vadovu (direktoriumi) buvo S. Š.. Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-18 nutartimi įpareigojo įmones valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti teismo paskirtam bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau įpareigojimas iki šiol nėra įvykdytas (yra išduotas vykdomasis raštas, kuris perduotas antstoliui Svajūnui Degimui vykdyti). Kaip nustatė Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-18 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo, iš byloje esančio 2009 m. balanso matyti, kad atsakovė turėjo turto už 417.951 Lt, o atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimo sudarė 76 115,00 Lt, vėlesnių finansinės atskaitomybės duomenų atsakovė Juridinio asmenų registrui nėra pateikusi, be to, nepateikė duomenų, patvirtinančių jos mokumą, dėl ko yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

6Bankroto administratoriaus vertinimu, ieškovas nuo pat 2008 m. galimai vengė mokėti privalomus mokesčius, buvo nemokumo būsenoje, taip pat prisiėmė kitų įsipareigojimų, kurių nevykdė, todėl buvusiam bendrovės vadovui atsakovui S. Š. buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastarasis šios pareigos nevykdė, dėl ko bendrovei bei jos kreditoriams buvo padaryta turtinė žala.

7Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.). Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai. Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių atsiranda įstatymų (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis,2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.) pagrindu. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų, kaip antai Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalis, CK2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis, pagrindu; už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009, 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2012-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, ir kt.).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra. Įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 straipsnis). Vertinant jame esančius duomenis reikia vadovautis įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos faktą ir jos dydį (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Premium konsultacijos“ v. P. Ž., R. T., bylos Nr. 3K-3-14/2013).

9Pažymėtina, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas– neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009 ir kt.).

10Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika leidžia spręsti, jog pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už tai, kad nuo 2008 m., faktiškai jo vadovaujamai įmonei esant nemokiai, kilus pareigai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas šios pareigos nevykdė. Dėl to sutiktina su ieškove, kad į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo kreiptasi dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), todėl buvęs direktorius turi atlyginti bendrovei atsiradusią žalą.

11Šiuo atveju nesutiktina su ieškove, kad žalos dydis yra civilinėje byloje Nr. B2-754-253/2016 patvirtinti BUAB „Jovarta” kreditorių 53 377,67 EUR finansiniai reikalavimai. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas atsako tik už žalos padidėjimą, kuris atsirado dėl jo neteisėto delsimo, o ne už visus nepatenkintus reikalavimus bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014). Įvertinus tai, kad atsakovas nuo 2008 m. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, žalos padarymo pradžios momentas skaičiuotinas nuo 2008 m. pabaigos. Akcentuotina, kad neteisėtas neveikimas priežastiniu ryšiu yra susijęs su tokio dydžio žala, kokia atsirado dėl šio neveikimo. Tai reiškia, kad atsakovas įmonei padarė 26 855,72 EUR žalą (53 377,67 EUR – 26 521,95 EUR (91 575 Lt) = 26 855,72 EUR) (CK 6.246 – 6.249, 6.263 straipsniai).

12Esant nurodytiems argumentams ir teisinei situacijai ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 26 855,72 EUR žala.

13Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė atleista nuo 604 EUR žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), minėta suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnio 1 dalis).

16Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

17Atsižvelgiant į šios bylos procesinę baigtį, Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, sumažinus jų mastą iki 26 855,72 EUR, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

19ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jovarta“ ieškinį atsakovui S. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies.

20Ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Jovarta“, įmonės kodas 173929829, buveinės adresas Algirdo g. 16, Skuodas, priteisti iš atsakovo S. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 26 855,72 EUR žalos.

21Ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Jovarta“ priteisti iš atsakovo S. Š. 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (26 855,72 EUR) nuo civilinės bylos iškėlimo (2016-06-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Iš atsakovo S. Š. priteisti 604 EUR žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

23Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sumažinus jų mastą iki 26 855,72 EUR, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

24Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

25Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Jeigu paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, sprendimas įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas netenkinamas.

26Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2016-06-13 Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį, juo... 3. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-18... 6. Bankroto administratoriaus vertinimu, ieškovas nuo pat 2008 m. galimai vengė... 7. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant... 9. Pažymėtina, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas... 10. Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika leidžia spręsti, jog pagal... 11. Šiuo atveju nesutiktina su ieškove, kad žalos dydis yra civilinėje byloje... 12. Esant nurodytiems argumentams ir teisinei situacijai ieškinys tenkintinas iš... 13. Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis,... 16. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. Atsižvelgiant į šios bylos procesinę baigtį, Klaipėdos apygardos teismo... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286... 19. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jovarta“... 20. Ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Jovarta“,... 21. Ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Jovarta“... 22. Iš atsakovo S. Š. priteisti 604 EUR žyminio mokesčio į valstybės... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 24. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 25. Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo... 26. Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos...