Byla 2-2256-800/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant pareiškėjos A. J. atstovėms J. J., advokato padėjėjai Jolantai Ramoškienei, suinteresuotiems asmenims A. J., Ž. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. J., M. J., A. J., Ž. J. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu prašo (b. l. 1-2) paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio B. J., mirusio 2007-11-19 priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

3Pareiškėjos atstovė J. J. pareiškimą palaikė, paaiškino, kad prieš penkis metus mirė pareiškėjos sutuoktinis B. J.. Mirties dieną B. J. turėjo du gyvenamuosius namus, 6 ūkinius pastatus ir žemės sklypą, esančius ( duomenys neskelbtini). Jie ten gyveno nuo 1941 metų, o vėliau buvo pastatytas antras gyvenamasis namas, kuriame jie gyveno su sūnumi. Pareiškėja norėjo kreiptis po vyro mirties į notarus, bet jai neleido marti.

4Pareiškėjos atstovė advokatė J. R. paaiškino, kad buvo sudarytas bendras sutuoktinių testamentas, kurio pagrindu vienas sutuoktinis palieka turtą kitam, o vėliau, numirus ir pergyvenusiam sutuoktiniui, galioja trečioji sąlyga. Testamentas buvo sudarytas marčios Jūratės pasiūlymu, vos ne vartojant psichologinį smurtą. Mirus B., J. atėmė visus dokumentus iš pareiškėjos ir trukdė kreiptis į notarą. Visi mokėjimai už žemę, už elektrą yra pas suinteresuotus asmenis, nes pareiškėja duoda jiems pinigus ir jie sumoka.

5Suinteresuotas asmuo A. J. su pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad močiutė turi globą, ji nelabai mąstanti, buvo pas psichologus. Senelio namuose gyvena nuo pat gimimo, jau 31 metus, būtent tame antrame name, kurį statė jo tėvai. Senelis turėjo didelį namą, jų namuką ir žemės sklypą su visais sandėliais – pirtį, ūkio pastatus ir visus kitus pastatus tame sklype. Močiutė po senelio mirties liko gyventi tame namuke ir gyvena iki šiol. Močiutę prižiūri jis, sesė, mama. Globą ji turi, jai nuperka malkų, vandenį pajungė, už elektrą moka. Močiutė gauna pensiją ir duoda 75 litus už elektrą, už televiziją 30 Lt. Visus mokesčius už ją sumoka, nuperka dujų balioną. Nesutinka, kad močiutė taptų viso turto savininke, nes yra parašytas testamentas jam. Močiutė visą laiką gyveno savo namuose, niekur nebuvo išsikėlusi, naudojasi tais daiktais, kurie yra pas ją, bet ne tais, kurie yra pas juos. Ji naudojasi tuo turtu nepertraukimai.

6Suinteresuotas asmuo Ž. J. su pareiškimu sutiko (b. l. 31).

7Suinteresuotas asmuo J. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą žino, atsiliepime nurodo, kad su pareiškimu sutinka (b. l. 32). Prašo bylą nagrinėji jam nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo M. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą žino, atsiliepime nurodo, kad su pareiškimu sutinka (b. l. 34). Prašo bylą nagrinėji jai nedalyvaujant.

9Iš mirties liudijimo matyti, kad B. J. mirė 2007-11-16 (b.l. 9). Santuokos liudijimas (b. l. 8) patvirtina, kad pareiškėja 1952-03-02 buvo susituokusi su B. J.. Kauno rajono II notarų biuro notarės pažymoje, išduotoje 2012-06-12 nurodoma, kad po B. J. mirties (mirė 2007-11-16) duomenų apie paveldėjimo bylą neturi. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (b. l. 18) patvirtina, kad A. J. gyvenamoji ir deklaruota vieta yra ( duomenys neskelbtini). 2005-10-07 Kauno miesto 15-ajame notarų biure buvo sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas, iš kurio matyti, kad sutuoktiniai A. J. ir B. J. šiuo testamentu savo mirties atveju daro tokį patvarkymą: A. J. priklausantį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris mirties dieną jai priklausys, kur jis bebus iš ko besusidės, kada beatsiras, palieka savo sutuoktiniui B. J.; B. J. priklausantį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris mirties dieną jai priklausys, kur jis bebus iš ko besusidės, kada beatsiras, palieka savo sutuoktinei A. J.. Testatoriai A. J. ir B. J. susitaria, kad mirus pergyvenusiam sutuoktiniui, turtą paveldės A. J., a.k. ( - ). Jeigu A. J. numirtų anksčiau, palikimo nepriimtų ar atsisakytų nuo jo, tai aukščiu minėtą turtą paveldės A. J., a.k. ( - ) Testatoriai A. J. ir B. J. įpareigoja testamentinį įpėdinį per tris mėnesius nuo pergyvenusio sutuoktinio mirties išmokėti L. J. 10 000 Lt piniginę kompensaciją (b. l. 16-17). Mirties liudijimai (b. l. 10, 11) patvirtina, kad pareiškėjos vaikai L. J., a.k. ( - ) mirė 2012-04-29, A. J., a.k. ( - ) mirė 2009-03-08. Gimimo liudijimai (b. l. 12, 13) patvirtina, kad L. J. vaikai yra J. M. ir J. J. (byloje suinteresuoti asmenys). Gimimo akto įrašai (b. l. 19, 20) patvirtina, kad Ž. J., gim. 1979-09-03 ir A. J., gim. 1980-11-11 yra mirusiojo A. J. vaikai (byloje suinteresuoti asmenys). Iš VĮ Registrų centro pažymėjimų matyti, kad B. J. ir A. J. vardu yra registruotas žemės sklypas, esantis ( duomenys neskelbtini) (b. l. 15) taip pat pastatai: 2 gyvenamieji namai, pastatas-pirtis, 5 pastatai-ūkio pastatai, kiti statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai (b. l. 23-24), registruoti B. J. vardu.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant ginčą, ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų kilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

12Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

13Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Nagrinėjamos bylos atveju palikėjas buvo sudaręs testamentą, kuriuo turtą paliko pareiškėjai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi šį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto aprašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtiems, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

14Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

15Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. A. paaiškino, kad pareiškėja nebuvo iš namų išsikėlusi, susimokėdavo mokesčius už elektrą, televiziją, žemę, ji gauna gerą pensiją; liudytoja T. K. paaiškino, kad pareiškėja po savo sutuoktinio mirties liko gyventi tame pačiame name, šalia jos gyvena marti J. ir du anūkai, pareiškėja naudojosi daiktais, kurie buvo vyrui gyvam esant, mokėjo mokesčius (b. l. 45). Taip pat suinteresuoti asmenys J. J., M. J., A. J. patvirtino, kad pareiškėja liko gyventi po savo sutuoktinio B. J. mirties tame pačiame name, mokėjo mokesčius, naudojosi jo daiktais. Šių įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėja faktiškai pradėjo valdyti turtą po palikėjo mirties.

16Nuo turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo priklausys pareiškėjos turtinių teisių atsiradimas. Kitokia tvarka pareiškėja negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinančių tą faktą (CPK 445 str.), todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis – palikimo priėmimo faktas.

17Turintis juridinę reikšmę faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu (CK 5.66 str.).

18Iš pareiškėjos priteistinos pašto išlaidos valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

19Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 448 str. teismas

Nutarė

20Pareiškimą patenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a. k ( - ) po sutuoktinio B. J., a. k. ( - ) mirusio 2007 m. lapkričio 16 d. mirties, (iki mirties gyvenusio ( duomenys neskelbtini) ) atsiradusį palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti.

22Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

23Priteisti iš A. J. ( - ) 20,00( dvidešimt) litų pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

24Per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pranešti Centrinei hipotekos įstaigai (Testamentų registras apie palikimo priėmimą).

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja pareiškimu prašo (b. l. 1-2) paveldėjimo teisės liudijimo... 3. Pareiškėjos atstovė J. J. pareiškimą palaikė, paaiškino, kad prieš... 4. Pareiškėjos atstovė advokatė J. R. paaiškino, kad buvo sudarytas bendras... 5. Suinteresuotas asmuo A. J. su pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad močiutė... 6. Suinteresuotas asmuo Ž. J. su pareiškimu sutiko (b. l. 31).... 7. Suinteresuotas asmuo J. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 8. Suinteresuotas asmuo M. J. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 9. Iš mirties liudijimo matyti, kad B. J. mirė 2007-11-16 (b.l. 9). Santuokos... 10. Pareiškimas tenkintinas. ... 11. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 12. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 13. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 14. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 15. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. A. paaiškino, kad pareiškėja... 16. Nuo turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo priklausys pareiškėjos... 17. Turintis juridinę reikšmę faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 18. Iš pareiškėjos priteistinos pašto išlaidos valstybei (LR CPK 88 str. 1 d.... 19. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 448 str. teismas... 20. Pareiškimą patenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., a. k ( - ) po... 22. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.... 23. Priteisti iš A. J. ( - ) 20,00( dvidešimt) litų pašto išlaidų, susijusių... 24. Per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pranešti... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...