Byla 2-271-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Logistikos grupė“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus skundą dėl 2018 m. spalio 5 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo suinteresuoti asmenys (kreditoriai) Luminor Bank akcinė bendrovė, „VFS LT“, uždaroji akcinė bendrovė.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Bylos esmė

51.

6Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB, BUAB arba bendrovė) „Logistikos grupė“, administratoriumi paskirtas A. G.; ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi BUAB „Logistikos grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2018 m. spalio 4 d. BUAB „Logistikos grupė“ pirmojo kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Atsakovės bankroto administratorius siūlė šį nutarimo projektą: a) administratoriaus atlyginimas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro – 40 minimalių mėnesinių atlyginimų (toliau – ir MMA); b) administratoriaus atlyginimo kintama dalis – priemoka už įplaukas, apskaičiuojama nuo visų per bankroto procesą gautų įplaukų sumos pagal LRV Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, nutarimo Nr. 415 patvirtintą 2 priedą <...>; c) administravimo išlaidos (turto suradimo, perkraustymo, priežiūros, saugojimo, atsiėmimo iš užsienio išlaidos, teisinės paslaugos, archyvo sutvarkymas, buhalterinės paslaugos, paraiškos Garantiniam fondui paruošimas, antstolių paslaugos ir kt.) nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagal faktą neviršijant bendros sumos 100 MMA. 2018 m. spalio 4 d. BUAB „Logistikos grupė“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimui ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimti nepakako balsų, todėl šį klausimą nutarta svarstyti pakartotiniame kreditorių susirinkime. 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo metu pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ balsų dauguma nutarta patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą pagal bankroto administratoriaus pateiktą projektą. Pareiškėjas (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, bei patvirtinti BUAB „Logistikos grupė“ administravimo išlaidų sąmatą (taip pat sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už bendrovės administravimą) remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) VSDFV Klaipėdos skyriaus skundą tenkino iš dalies – panaikino 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, bei perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

103.

11Teismas nustatė, jog bankroto administratorius 2018 m. spalio 10 d. pateikė Klaipėdos apygardos teismui 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolus Nr.1 ir Nr.1P. Taip pat 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1P pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius gavo 2018 m. spalio 15 d. Teismo vertinimu pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie 2018 m. spalio 5 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą ir nepraleido apskundimo termino. Sprendžiamo klausimo nutraukimas dėl praleisto termino būtų per griežta sankcija, neužtikrintų viešojo intereso gynybos principo.

124.

13Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą kreditorių nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų.

145.

15Teismas nustatė, jog bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Atrankos taisyklės), reikšmę. Atrankos taisyklių 9 punktu nustatyta, kad įmonės dydis nustatomas atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį, įmonės turtą, kuris turės būti parduodamas arba perduodamas bankroto proceso metu, ir kreditorių skaičių (vertinamieji duomenys) pagal įmonės vadovo ir (ar) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ĮBĮ 9 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyje nustatyta tvarka ir atvejais pateiktą informaciją. Procesiniuose dokumentuose kreditoriai ir administratorius sutiko, kad vadovaujantis Atrankos taisyklėmis BUAB „Logistikos grupė“ yra vidutinė bendrovė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatyto taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Nutarimas), vidutinėms įmonės rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimas – 17 MMA. Teismas akcentavo, jog ginčijamu nutarimu nustatytas 40 MMA atlyginimas, kuris patenka ne į vidutinės įmones, tačiau į didelės įmonės eilutę. Taip pat pabrėžė, kad administratorius teismui detaliai nurodo planuojamų darbų kiekį, teigia, jog buvęs vadovas dar neperdavė viso turto ir finansinės duomenų, tačiau matyti, kad administratorius kreditorių susirinkimui nebuvo pateikęs motyvuoto prašymo dėl administratoriaus atlyginimo tvirtinimo, viršijančio Vyriausybės nustatytus rekomendacinius dydžius. Todėl teismas sprendė, kad ginčijamu nutarimu nustatytas 40 MMA atlyginimas priimtas nežinant visos darbų apimties, tinkamai nepagrįstas bei per didelis. Taip pat teismas nustatė, jog ginčijamu nutarimu nustatytas ir bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas. Vidutinės įmonės administravimo išlaidų rekomendacinis dydis yra 55 MMA. Susirinkime buvo patvirtinta 100 MMA suma. Taigi, susirinkimo patvirtinta 100 MMA suma beveik dvigubai viršija rekomenduotiną sumą, be to, ji nėra minimali suma, kaip tai yra rekomenduojama Nutarimu. Teismo vertinimu, nors administratorius teismui nurodė, kad neturi visų skolas pagrindžiančių dokumentų, nei vienas debitorius nėra grąžinęs skolos, todėl atgavus visus dokumentus, nedelsiant bus kreiptasi į teismus dėl skolos grąžinimo, vyksta konsultacijos su teisininkais dėl ieškinių dėl žalos atlyginimo reiškimo, kt., tačiau kreditorių susirinkimui nebuvo pateikęs motyvuoto prašymo dėl Vyriausybės nustatytų rekomendacinių dydžių viršijančios administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

166.

17Apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, teismas padarė išvadą, kad 2018 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimo patvirtinta bankroto administratoriaus išlaidų sąmata (ir į ją patenkantis atlyginimas) yra nepagrįstai didelė, ženkliai viršija Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius bei tinkamai nepagrįsta. Todėl skundą tenkintino iš dalies, atsižvelgęs į prioritetinę kreditorių kompetenciją administravimo išlaidų klausimą spręsti būtent kreditorių susirinkime. Ginčijamą nutarimą panaikino ir klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

197.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) VSDFV Klaipėdos skyrius prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ perduotas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo, ir patvirtinti BUAB „Logistikos grupė“ administravimo išlaidų sąmatą (taip pat sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už bendrovės administravimą) remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

218.

22Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, kad 2018 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimo patvirtinta bankroto administratoriaus išlaidų sąmata (ir į ją patenkantis atlyginimas) yra nepagrįstai didelė, ženkliai viršijanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius bei tinkamai nepagrįsta. Tačiau panaikinęs ginčijamą 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, nepagrįstai šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, formaliai nurodydamas, jog administravimo išlaidų klausimas yra prioritetinė kreditorių kompetencija. Pažymi, kad, nors galiojantį ĮBĮ 36 straipsnį administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis nustatymo tvarka ir toliau palikta kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui expressis verbis suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, išsprendęs ginčą dėl BUAB „Logistikos grupė“ kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, nepagrįstai šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, dėl to pažeidė ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostatą.

239.

24Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Logistikos grupė“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartį ir laikyti nepaduotu skundą dėl 2018 m. spalio 5 d. kreditorių pakartotinio pirmojo susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ panaikinimo. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

259.1.

26ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi įtvirtinta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditorius dalyvavo 2018 m. spalio 5 d. vykusiame BUAB „Logistikos grupė“ pakartotiniame pirmajame kreditorių susirinkime ir pateikė bankroto administratoriui balsavimo raštu biuletenį susirinkime svarstytais klausimais. Todėl VSDFV Klaipėdos skyrius nuo 2018 m. spalio 5 d. turėjo ir galėjo sužinoti kokie sprendimai buvo priimti kreditorių susirinkimo. Taip pat bankroto administratorius 2018 m. spalio 10 d. pateikė Klaipėdos apygardos teismui 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo protokolus Nr.1 ir Nr.1P. Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius yra EPP sistemos vartotojas ir yra įtrauktas UAB ,,Logistikos grupė“ bankroto bylą (skundas teismui pateiktas irgi per EPP sistemą), dėl to turėjo galimybę matyti į bylą pateiktus dokumentus. Apeliantės nuomone, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas VSDFV Klaipėdos skyriui buvo žinomas vėliausiai 2018 m. spalio 10 d., t. y. kreditorių susirinkimo protokolų pateikimo Klaipėdos apygardos teismui datą. Pareiškėja skundą teismui pateikė 2018 m. spalio 26 d. praleidusi skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pateikimo 14 d. terminą. Pažymi ir tai, jog pareiškėjas neprašė pirmosios instancijos teismo atnaujinti praleisto termino skundui paduoti. Apeliantės nuomone, Klaipėdos apygardos teismui priėmus skundą ir paaiškėjus aplinkybei, kad jis paduotas praleidus ĮBĮ nustatytą terminą, skundo nagrinėjimas turėjo būti nutrauktas, o pats skundas turėjo būti laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

279.2.

28Nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad faktas, jog bankroto administratorius kreditorių susirinkimo protokolą pateikė teismui, negali būti laikomas pakankamu kreditoriaus informavimu. Dar kartą akcentuoja, kad VSDFV Klaipėdos skyrius yra EPP sistemos vartotojas ir yra įtrauktas bankroto byloje trečiuoju asmeniu, todėl jam sudarytos visos sąlygos sekti bendrovės bankroto eigą, taip pat susipažinti su į bylą pateiktais dokumentais. 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto bylos eigą teikimo tvarka, pagal kurią kreditorių susirinkimo protokolas yra vienas iš dokumentų, kuriais kreditoriams teikiama informacija. Kreditorius, norintis gauti tokią informaciją, privalo raštu kreiptis į bankroto administratorių, nurodydamas kokius konkrečius dokumentus pageidauja gauti. Taigi, pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą Tvarką, kreditorių susirinkimo protokolai kreditoriams nepersiunčiami be jų atskirų prašymų, todėl bankroto administratorius neturėjo pareigos atskirai informuoti kreditorių (pareiškėją) apie protokolą be jo raštiško prašymo. ĮBĮ taip pat neįpareigoja bankroto administratoriaus siųsti kreditoriams kreditorių susirinkimo protokolus neesant jų prašymo, be to ir kreditorius pats turi domėtis įmonės bankroto eiga. Tik kreditoriui išreiškus norą susipažinti su bankroto bylos dokumentais, gauti informaciją apie bankroto bylą, bankroto administratorius ją privalo pateikti. Šiuo atveju kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius BUAB „Logistikos grupė“ pirmajame kreditorių susirinkime balsavo „už“ bankroto administratoriaus pasiūlytą tvarką, vadinasi jam buvo žinoma, kad kreditorių susirinkimo protokolas be atskiro jo prašymo nebus pateiktas ir turėjo pareigą domėtis priimtų nutarimų turiniu. Šis kreditorių susirinkimo protokolas teismui pateiktas 2018 m. spalio 10 d. Kreditorius 2018 m. spalio 15 d. raštu paprašė administratoriaus pateikti susirinkimo protokolą praėjus 10 dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos. Apeliantės nuomone toks kreditoriaus elgesys vertintinas kaip nepakankamai rūpestingas, apdairus arba pasyvus.

2910.

30Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Logistikos grupė“ prašo skundą atmesti.

3111.

32Nurodo, jog kreditorių dauguma nustatė administravimo išlaidų sąmatą, todėl pirmosios instancijos teismui nusprendus panaikinti pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, šio klausimo sprendimas pagrįstai buvo perduotas nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo. Mano, jog skundžiama nutartis turi būti panaikinta ne dėl kreditoriaus atskirajame akunde nurodytų aplinkybių, o dėl to, kad pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius praleido skundo padavimo terminą.

3312.

34Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundą atmesti, o nustačius, kad pareiškėjos skundas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo paduotas praleidus terminą – atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

3512.1.

36pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad už informacijos teikimą atsakingas yra administratorius. ĮBĮ numato administratoriui pareigą teikti informaciją apie bankroto bylos eigą kreditoriams (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 15 punktas), taip pat kreditoriai turi teisę gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pareiškėjo vertinimu, faktas, kad administratorius informaciją apie 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pateikė teismui, negali būti laikomas pakankamu pareiškėjos (kreditorės) informavimu ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies kontekste. Šiuo atveju po 2018 m. spalio 5 d. vykusio UAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo, t. y. 2018 m. spalio 15 d. elektroniniu paštu pareiškėjas kreipėsi į administratorių dėl kreditorių susirinkimo protokolo pateikimo. Protokolas Nr. 1P gautas 2018 m. spalio 15 d. Skundas dėl 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, teismui pateiktas 2018 m. spalio 26 d., t. y. nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto apskundimo termino (11 dieną nuo dienos, kurią sužinojo apie nutarimo priėmimą (2018 m. spalio 15 d.).

3712.2.

38Nors 2018 m. spalio 10 d. bankroto administratorius ir pateikė Klaipėdos apygardos teismui 2018 m. spalio 4 d. pirmojo ir 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio BUAB „Logistikos grupė“ kreditorių susirinkimo protokolus Nr.1 ir Nr.1P, tačiau teismas šių dokumentų kreditoriams nesiuntė. Už informacijos teikimą kreditoriams atsakingas administratorius (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 punktas), o ne teismas. 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio BUAB „Logistikos grupė“ kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu yra patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto eigą teikimo tvarka, kurios 2a papunkčiu nurodyta, kad vienas dokumentų, kuriuo pateikiama informacija apie įmonės bankroto eigą – įmonės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) protokolų ir jų priedų kopijos. Šios tvarkos 3 punktu nurodyta, kad informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui prašymą, konkrečiai nurodydamas dokumentus, kurių kopijas administratorius turėtų pateikti; 4 punktu nurodyta, kad administratorius privalo prašomą informaciją pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informacijos pateikimo būdu (paprastu, registruotu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiant pasirašytinai, suteikiant galimybę susipažinti su informacija ar kt.). Apeliacinės instancijos teismui vertinus, jog terminas pateikti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo yra praleistas, prašo terminą atnaujinti atsižvelgiant į tai, jog terminas praleistas tik dvi dienas (yra nežymus) ir dėl didelės darbų apimties.

3913.

40Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) Luminor Bank AB prašo skundą tenkinti.

4114.

42Nurodo, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išanalizavo šalių paaiškinimus bei į bylą pateiktus įrodymus, taip pat remdamasis Nutarimu visiškai pagrįstai konstatavo, kad 2018 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkime patvirtinta bankroto administratoriaus išlaidų sąmata (ir į ją patenkantis atlyginimas) yra nepagrįstai didelė, ženkliai viršijanti Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius bei tinkamai nepagrįsta. Tokiu būdu teismas išsprendė šalių ginčą ir vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi turėjo administravimo išlaidų sąmatą patvirtinti pats, tačiau to nepadarė. Mano, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą iš naujo perdavus spręsti kreditorių susirinkimui, klausimas nebus išspręstas sparčiai, kadangi tikėtina, jog kreditorių susirinkimo nutarimai ir vėl būtų skundžiami ir tai kliudytų veiksmingai atlikti bankroto procedūras.

4315.

44Atsiliepimu į pareiškėjos ir atsakovės atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo (kreditorė) „VFS LT“, UAB prašo skundus spręsti teismo nuožiūra ir pažymi, jog ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Be kita ko, sistemiškai aiškinant ĮBĮ 36 straipsnio nuostatas, akcentuoja ir tai, jog pakartotinai spręsti bankroto administratoriaus sąmatos tvirtinimą, turi teisę ir kreditoriai.

45Teismas

konstatuoja:

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Dėl bylos ribų

4816.

49Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5017.

51Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šių procedūrų pažeidimas yra reikšmingas – gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, tik nustatęs tokius esminius pažeidimus, taip pat tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, – gali juos panaikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012).

5218.

53Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Jeigu nutarimui priimti susirinkime nepakako balsų, administratorius per penkiolika dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuriame nutarimus galima priimti tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę (ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

5419.

55Bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie 2018 m. sausio 4 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą ir kitą dieną įvykusį 2018 m. spalio 5 d. pakartotinį pirmąjį kreditorių susirinkimą. 2018 m. sausio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ketvirtasis darbotvarkės klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ yra analogiškas 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo pirmajam darbotvarkės klausimui. Minėtu klausimu kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius balsavo raštu. Ginčijamas nutarimas priimtas susirinkime dalyvavusių (balsavusių) kreditorių balsų dauguma. Apeliantai nekvestionuoja aplinkybių, jog priimant ginčijamą pakartotinį pirmąjį kreditorių susirinkimo nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinės instancijos teismas procedūrinių pažeidimų taip pat nenustatė.

56Dėl pareiškėjo atskirojo skundo tenkinimo

5720.

58Atsakovė BUAB „Logistikos grupė“ teigia, jog pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius praleido 14 dienų skundo, dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, pateikimo terminą. VSDFV Klaipėdos skyrius su šia nuomone nesutinka, tačiau apeliacinės instancijos teismui nustačius, jog skundą pateikė praleidus terminą, prašo praleistą terminą atnaujinti.

5921.

60Nustatyta, kad 2018 m. spalio 4 d. BUAB „Logistikos grupė“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimui ketvirtuoju darbotvarkės klausimui dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo priimti nepakako balsų, todėl šis klausimas svarstytas ir ginčijamas nutarimas priimtas 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotiniame pirmajame kreditorių susirinkime, kurio pirmuoju darbotvarkės klausimu patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata pagal bankroto administratoriaus pateiktą projektą. Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius ginčijamą nutarimą apskundė teismui 2018 m. spalio 26 d. Taigi, ginčijamas nutarimas priimtas 2018 m. spalio 5 d., o skundas dėl jo paduotas 2018 m. spalio 26 d.

6122.

62Dėl kreditorių susirinkimo nutarimui apskundimo ir termino skundui paduoti atnaujinimo. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

6323.

64Nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Logistikos grupė“ pagal bendrovės direktoriaus pareiškimą atsakovei UAB „Logistikos grupė“ dėl bankroto bylos iškėlimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų VSDFV Klaipėdos skyriui (2018 m. birželio 15 d. teismas nutartimi tenkino VSDFV Klaipėdos skyriaus EPP sistema pateiktą 2018 m. birželio 14 d. prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų). Nuo 2018 m. birželio 15 d. VSDFV Klaipėdos skyriui nustatytas BUAB „Logistikos grupė“ bankroto byloje Nr. B2-564-460/2019 matomumas. Apeliantas VSDFV Klaipėdos skyrius kreditoriumi BUAB „Logistikos grupė“ bankroto byloje tapo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. nutartimi patvirtinus jo finansinį reikalavimą.

6524.

66Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 ir 15 punktus administratorius gina kreditorių teises ir teikia jiems informaciją apie bankroto procedūras. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pateiktas teismui per 5 darbo dienas. Toks teisinis reguliavimas sudaro pagrindą išvadai, jog įmonių bankroto procesą reguliuojančios teisės normos nenustato pareigos ex officio kreditoriams teikti informacijos apie bankroto proceso eigą, be kita ko, pateikti kreditorių susirinkimų protokolus. Tačiau ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 11 punktu nurodyta, kad susirinkimas turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto eigą.

6725.

68Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teisme BUAB „Logistikos grupė“ bankroto byloje 2018 m. spalio 10 d. gauti (administratoriaus pateikti kartu su 2018 m. spalio 9 d. prašymu) 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 ir 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr.1P (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis). Atsakovė paaiškino, jog 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto bylos eigą teikimo tvarka, pagal kurią kreditorių susirinkimo protokolai kreditoriams nepersiunčiami be jų atskirų prašymų. Nustatyta, jog 2018 m. spalio 4 d. BUAB „Logistikos grupė“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu šeštuoju darbotvarkės klausimu, yra patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto eigą teikimo tvarka pagal pateiktą projektą. Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 2 punktu apibrėžti dokumentai, kurias pateikiama informacija apie BUAB „Logistikos grupė“ bankroto bylos eigą, yra taip pat ir bendrovės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) protokolų ir jų priedų kopijos (Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 2 punkto a papunktis). Remiantis Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 3 punktu, informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui prašymą, konkrečiai nurodydamas dokumentus, kurių kopijas administratorius turėtų pateikti. Administratorius privalo prašomą informaciją pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informacijos pateikimo būdu (paprastu, registruotu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiant pasirašytinai, suteikiant galimybę susipažinti su informacija ar kt.) (Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 4 punktas). Šiuo atveju apeliantas 2018 m. spalio 15 d. elektroniniu paštu kreipėsi į BUAB „Logistikos grupė“ administratorių dėl 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo pateikimo ir bankroto administratorius protokolą Nr. 1P pateikė jam tą pačią dieną (2018 m. spalio 15 d.). Taigi, apeliantas 2018 m. spalio 15 d. (po 10 dienų nuo ginčijamo nutarimo priėmimo) įgyvendino savo teisę gauti protokolą Nr. 1P, t. y. dokumentą apie bendrovės bankroto bylos eigą (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 11 punktas; Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 1 punkto a papunktis, 2 punkto a papunktis ir 3 punktas). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios teisės įgyvendinimas nepatvirtina aplinkybės, jog apeliantas negalėjo ir neturėjo gauti informacijos apie ginčijamo nutarimo priėmimą anksčiau kaip 2018 m. spalio 15 d.

6926.

70Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, jog 2018 m. spalio 4 d. pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto bylos eigą teikimo tvarka, pagal kurią kreditorių susirinkimo protokolai kreditoriams siunčiami tik pagal jų pateiktus administratoriui rašytinius prašymus, apeliantui buvo žinoma ir jam nuo 2018 m. birželio 15 d. yra nustatytas BUAB „Logistikos grupė“ bankroto bylos matomumas, todėl jis nuo 2018 m. spalio 10 d. galėjo sužinoti apie EPP sistema teismui pateiktus protokolus (ginčijamo nutarimą). Todėl konstatuotina, jog terminas 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimui, priimtam pirmuoju darbotvarkės klausimu, apskųsti suėjo 2018 m. spalio 24 d. (įskaitytinai) (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Skundas teismui pateiktas 2018 m. spalio 26 d., t. y. praleidus dviejų dienų apskundimo terminą. Apeliantas prašo atnaujinti terminą skundui paduoti.

7127.

72Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas, spręsdamas dėl svarbių termino praleidimo priežasčių, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, konkretaus ieškinio senaties termino trukmę, į tai, kiek šis terminas praleistas, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į subjektyviųjų (asmens sugebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesį ir pan.) ir objektyviųjų (kokias vertybes siekiama apginti, galimą vertybių konkurenciją ir kt.) kriterijų visumą. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas su aplinkybėmis, kurios sutrukdė asmeniui ginti pažeistą teisę. Taip pat kiekvieną kartą turi būti turima galvoje ir tai, kad jei asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

7328.

74Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bendras apskundimo terminas yra keturiolika dienų, o šiuo atveju terminas skundui paduoti praleistas dvi dienas, taip pat atsižvelgęs į tai, kad apeliantas siekia ginti ekonominio pobūdžio vertybes, kurios reikšmingos visiems BUAB „Logistikos grupė“ kreditoriams, kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutavusios bendrovės lėšų, iš kurių tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bendrovės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta bendrovės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010), sprendžia atnaujinti skundo dėl 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu (toliau – ir ginčijamas nutarimas), senaties termino trukmę.

7529.

76Dėl ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo. Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

7730.

78ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsniu.

7931.

80Šiuo atveju bendrovės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo galiojant naujai (nuo 2016 m. gegužės 1 d.) ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai (2015 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-1962). ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalimi nustatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

8132.

82ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas administravimo išlaidų tvirtinimo modelis yra orientuotas į kreditorių autonomiją (administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas), kuri grindžiama objektyviais kriterijais (atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius) ir veiksminga teismo kontrole sprendžiant ginčus dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio (tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-422-915/2018). Be to, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas turi būti išsprendžiamas sparčiai ir netapti kreditorių ilgų ginčų, kliudančių veiksmingai atlikti bankroto procedūras, objektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

8333.

84Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys neginčija aplinkybės, jog BUAB „Logistikos grupė“ yra vidutinė bendrovė, kuriai rekomenduojamas minimalus administratoriaus atlyginimas sudaro 17 MMA. Ginčijame nutarimu administratoriui nustatytas 40 MMA atlyginimas, kuris patenka į didelės įmonės eilutę. Administratorius teismui detaliai nurodė planuojamų darbų kiekį, tačiau kreditorių susirinkimui nebuvo pateikęs motyvuoto prašymo dėl Vyriausybės nustatytų rekomendacinių dydžių viršijančios administratoriaus atlyginimo tvirtinimo. Taip pat ginčijamu nutarimu nustatytas ir bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas. Vidutinės įmonės administravimo išlaidų rekomendacinis dydis sudaro 55 MMA. Ginčijamu nutarimu buvo patvirtinta 100 MMA. Ši suma beveik dvigubai viršija rekomenduotiną sumą, be to, ji nėra minimali suma, kaip tai yra rekomendacijoje dėl administratoriaus atlyginimo. Administratorius paaiškino, jog neturi visų skolas pagrindžiančių dokumentų, nei vienas debitorius nėra grąžinęs skolos, todėl atgavus visus dokumentus, nedelsiant bus kreipiamasi į teismus dėl skolos grąžinimo, konsultuojasi su teisininkais dėl ieškinių dėl žalos atlyginimo reiškimo, kt. Kreditorių susirinkimui administratorius nebuvo pateikęs motyvuoto prašymo dėl Vyriausybės nustatytų rekomendacinių dydžių viršijančios administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Dėl to pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamu nutarimu patvirtinta bankroto administratoriaus išlaidų sąmata (ir į ją patenkantis atlyginimas) yra nepagrįstai didelė, ženkliai viršijanti Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius bei tinkamai nepagrįsta.

8534.

86Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius ginčija pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir pirmosios instancijos teismas ginčą išsprendė, todėl vadovaudamasis ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalimi turėjo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. To nepadaręs pažeidė 36 straipsnio 4 dalimi įtvirtintas teisės normų aiškinimo bei taikymo taisyklės.

87Dėl atsakovės atskirojo skundo netenkinimo

8835.

89Kadangi kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui atnaujintas terminas skundui dėl ginčijamo nutarimo paduoti, BUAB „Logistikos grupė“ atskirasis skundas, kuriuo prašoma laikyti skundą dėl 2018 m. spalio 5 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“, panaikinimo, nepaduotu, netenkinamas.

90Dėl bylos procesinės baigties

9136.

92Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias bankrutavusios bendrovės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą (ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis), todėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalis, kuria klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ perduotas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo, panaikinama ir perduodamas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nutarties dalį, kuria panaikintas 2018 m. spalio 5 d. BUAB „Logistikos grupė“ kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, palikti nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

93Dėl bylinėjimosi išlaidų

9437.

95Kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

96Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

97Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ perduotas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo, panaikinti ir perduoti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Bylos esmė

... 5. 1.... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi iškelta bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjo... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, jog bankroto administratorius 2018 m. spalio 10 d. pateikė... 12. 4.... 13. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, jog bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal... 16. 6.... 17. Apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, teismas padarė... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) VSDFV Klaipėdos skyrius prašo... 21. 8.... 22. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai... 23. 9.... 24. Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Logistikos grupė“ prašo panaikinti... 25. 9.1.... 26. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi įtvirtinta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 27. 9.2.... 28. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad faktas, jog bankroto... 29. 10.... 30. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Logistikos... 31. 11.... 32. Nurodo, jog kreditorių dauguma nustatė administravimo išlaidų sąmatą,... 33. 12.... 34. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Klaipėdos... 35. 12.1.... 36. pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad už informacijos... 37. 12.2.... 38. Nors 2018 m. spalio 10 d. bankroto administratorius ir pateikė Klaipėdos... 39. 13.... 40. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo... 41. 14.... 42. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išanalizavo... 43. 15.... 44. Atsiliepimu į pareiškėjos ir atsakovės atskiruosius skundus suinteresuotas... 45. Teismas... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. Dėl bylos ribų... 48. 16.... 49. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 320... 50. 17.... 51. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos... 52. 18.... 53. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 54. 19.... 55. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie 2018... 56. Dėl pareiškėjo atskirojo skundo tenkinimo... 57. 20.... 58. Atsakovė BUAB „Logistikos grupė“ teigia, jog pareiškėjas VSDFV... 59. 21.... 60. Nustatyta, kad 2018 m. spalio 4 d. BUAB „Logistikos grupė“ pirmojo... 61. 22.... 62. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimui apskundimo ir termino skundui paduoti... 63. 23.... 64. Nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi... 65. 24.... 66. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 ir 15 punktus administratorius gina... 67. 25.... 68. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teisme BUAB... 69. 26.... 70. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, jog... 71. 27.... 72. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą... 73. 28.... 74. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bendras apskundimo... 75. 29.... 76. Dėl ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo. Bankroto procesas yra... 77. 30.... 78. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 79. 31.... 80. Šiuo atveju bendrovės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra... 81. 32.... 82. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas administravimo išlaidų tvirtinimo... 83. 33.... 84. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys neginčija aplinkybės, jog... 85. 34.... 86. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju kreditorius... 87. Dėl atsakovės atskirojo skundo netenkinimo... 88. 35.... 89. Kadangi kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui atnaujintas terminas skundui dėl... 90. Dėl bylos procesinės baigties... 91. 36.... 92. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas,... 93. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 94. 37.... 95. Kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio... 96. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 97. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria...