Byla 2-1025-805/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei E. Č. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdanti sistemą UAB „SMScredit.lt“, prašo priteisti iš atsakovo E. Č. 750,00 Lt skolą, 1350,00 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas ir ieškovė 2011 m. kovo 4 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas pasiskolino 750,00 Lt 20 dienų terminui, t. y. iki 2011 m. kovo 24 d. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų laiku grąžinti paskolą nustatyta tvarka ir terminais nevykdė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 ir 6.59 straipsnių reikalavimus. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, remiantis paskolos sutarties 7.2 punktu buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai. Atsakovo skola yra 750,00 Lt negrąžintos paskolos, 1350,00 Lt delspinigių, iš viso 2100,00 Lt. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 4), bendrosiomis paskolos sutarties sąlygomis (b. l. 5-7), 2011 m. kovo 4 d. mokėjimo nurodymu (b. l. 9), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b .l. 10)., sąskaitos išrašu (b.l. 16).

4Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. rugsėjo 6 d. bei apie atsakovo teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta viešo paskelbimo būdu. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013 m. rugsėjo 20 d. įskaitytinai. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2011 m. kovo 4 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (b. l. 4), ieškovė suteikė atsakovui 750,00 Lt paskolą, 2011 m. kovo 1 d. mokėjimo nurodymas (b. l. 19) patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumą atsakovui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti gautą paskolą iki 2011 m. kovo 24 d., tačiau iki šiol negrąžino.

9Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,– vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

10Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio

11Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

12CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš bendrosios paskolos sutarties 7.2 punkto nuostatų matyti, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 6). Iš ieškovės į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad atsakovei paskaičiuoti 1350,00 Lt dydžio delspinigiai.

13Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri paskolos sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojai sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl ji negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovei nepateikus jokių įrodymų dėl jos patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 1350,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (750,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalyje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 607,50 Lt ((675 Lt x 0,005 x 180) = 607,50) Lt) delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) vietoje prašomų priteisti 1350,00 Lt.

15Sutinkamai su CK 6.62-6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 750,00 Lt skola, 607,50 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. liepos 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

16Iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos 72,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo E. Č., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 750,00 Lt (septynių šimtų penkiasdešimties litų 00 ct) negrąžintą paskolą, 607,50 Lt (šešių šimtų septynių litų 50 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 25 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, valdanti sistemą UAB... 3. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 4. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. rugsėjo 6 d. bei... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 9. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 10. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti... 11. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies... 12. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 13. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu... 15. Sutinkamai su CK 6.62-6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 16. Iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos 72,00 Lt žyminis... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo E. Č., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 22. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...