Byla e2-762-803/2018
Dėl draudimo išmokos priteisimo iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė BALTO LINK

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ atstovui advokatui N. J., atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovei J. P., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės BALTO LINK atstovui advokatui A. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė BALTO LINK.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

71. Byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal sudarytą draudimo sutartį vykdymo.

82. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mautoras“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 66 281,83 Eur draudimo išmoką, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

93. Ieškovė paaiškino, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ 2015-07-17 buvo sudaryta Transporto priemonių draudimo sutartis serija LD Nr. 103876427, Transporto priemonių draudimo liudijimas Nr. TIA337601898 (toliau – Draudimo sutartis); draudimo laikotarpis – nuo 2015-08-01 iki 2016-07-31. Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 I dalimi ir II dalimi, 2012-11-28 redakcija (toliau – Taisyklės). Tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ 2016-06-09 buvo sudaryta papildymo sutartis Nr. 20 prie Draudimo sutarties (toliau –Papildymo sutartis), pagal kurios priedą Nr. 1 į apdraustų transporto priemonių aprašą buvo įtraukta transporto priemonė Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, pirmosios registracijos data 2016-05-12, identifikavimo kodas ( - ).

104. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko 2016-07-01 eismo įvykis, apie kurį pranešta draudikui, Transporto priemonė buvo apgadinta po susidūrimo su briedžiu, važiuojant kelio Nida-Smiltynė 37,400 km. Įvykis buvo įregistruotas Klaipėdos apskrities VPK Neringos PK. Patirtų nuostolių suma – 66 281,83 Eur. Draudėjas pateikė draudikui visus su šiuo įvykiu susijusius dokumentus, įskaitant papildomai prašytus draudiko. Ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama išmokėti draudimo išmoką. Draudikas 2016-09-19 raštu informavo, kad draudimo išmokos mokėti negalės, o išmokos nemokėjimas pagrįstas taip: „Sutartyje numatyta, kad draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4 ser. LD Nr. 103876427 priedo Nr. 2 aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016-06-23 ir iki 2016-06-24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos“. Ieškovė prašė pakartotinai įvertinti atsakovės 2016-09-19 rašte nurodytą atsisakymą mokėti draudimo išmoką, tačiau atsakovė atsakė į ieškovo pretenziją 2017-06-05 raštu, kuriame nurodė, kad ankstesnis sprendimas atsisakyti išmokėti ieškovei draudimo išmoką nebus keičiamas. Ieškovės nuomone, automobiliui turi būti taikytina draudimo apsauga pagal Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punktą.

115. Ieškovė įrodinėja, kad 2016-09-19 draudiko AB „Lietuvos draudimas“ rašte nurodyta aplinkybė, jog Transporto priemonė 2016-07-01 eismo įvykio metu nebuvo įregistruota, neatitinka tikrovės, todėl atitinkamai atsisakymas mokėti draudimo išmoką yra nepagrįstas ir neteisėtas. Transporto priemonė yra įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje nuo 2016-05-12, t. y. Transporto priemonė buvo įregistruota laikotarpiu nuo 2016-06-09 Papildymo sutarties įsigaliojimo iki 2016-07-01 eismo įvykio. Ieškovės nuomone, draudėjui sudarius Papildymo sutartį ir sumokėjus papildomą draudimo įmoką, Transporto priemonės draudiminė apsauga įsigaliojo ir galiojo 2016-07-01 eismo įvykio metu, kadangi Transporto priemonė buvo įregistruota. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad Papildymo sutartyje yra nurodytas tik draudėjo įsipareigojimas įregistruoti Transporto priemonę, tačiau nėra nurodyta, kokioje valstybėje tai turi būti atlikta. Jokiame kitame draudiko draudėjui pateiktame dokumente, įskaitant Taisykles, taip pat nėra nurodyta, kur turi būti įregistruota Transporto priemonė, todėl 2016-09-19 draudiko rašte nurodyta aplinkybė negali būti teisėta priežastis atsisakyti mokėti draudimo išmoką. UAB „Mautoras“ ir AB „Lietuvos draudimas“ įprastinė praktika buvo drausti transporto priemones su laikinaisiais registracijos numeriais be papildomų sąlygų.

126. Dublike ieškovė nurodė, kad transporto priemonės simboliai nuo 10 iki 17 yra ( - ) ir visiškai sutampa tiek registracijos dokumente, tiek Papildymo sutartyje, todėl akivaizdu, kad abiejuose dokumentuose yra nurodyta ta pati transporto priemonė. Atsakovės argumentas, kad registracijos liudijime nurodytas asmuo, kurioje dispozicijoje yra automobilis, yra kitas, nei ieškovė, neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui. Automobilio nuosavybės teisės įgijimo pagrindas yra pirkimo–pardavimo sutartis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalis). Jokios prievolės ieškovei pranešti apie transporto priemonės įregistravimą nebuvo nustatyta. Papildymo sutartyje nurodyta: draudėjas įsipareigoja [...] pranešti jų [?] registracijos numerius. Automobilis eismo įvykio metu buvo įregistruotas. Transporto priemonė 2016-07-01 eismo įvykio metu turėjo būtent laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ), t. y. visiškai atitiko aukščiau nurodytą Taisyklių sąlygą. Draudimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad esant prieštaravimams tarp šioje sutartyje ir taisyklėse numatytų sąlygų, taikomos sutartyje nurodytos sąlygos. Priešingai nei teigia atsakovė, nei Draudimo sutartyje, nei Papildymo sutartyje nėra numatyta jokių išlygų, išimčių ar apribojimų dėl Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 galiojimo, t.y. nėra jokio prieštaravimo tarp standartinių ir individualiai aptartų sąlygų. Be to, atsakovė atsiliepime nurodo, kad jos nuomone draudimo rizika Transporto priemonei išnyko jį sunaikinus 2016-07-01, tačiau nepaisant to, atsakovė priėmė draudimo įmokas iš ieškovės pagal naują draudimo sutartį.

137.Anot ieškovės, atsakovė nepagrįstai aiškina, kad draudimo apsaugos neteikimas (sustabdymas) negali būti prilyginamas draudimo sutarties nutraukimui. Tiek Draudimo sutartis, tiek Papildymo sutartis buvo sudaryta tik dėl Transporto priemonės draudiminės apsaugos, t.y. dėl vienintelės paslaugos. Draudimo sutarties sąlygas parengė atsakovė, todėl pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Taigi ieškovės teikiamas Sutarties aiškinimas yra prioritetinis.

148.Atsakovė pateikė atsiliepimą nurodydama, kad šalys susitarė dėl individualių draudimo sąlygų prioriteto prieš bendrąsias, įskaitant Taisyklių nuostatas. Papildymo sutartyje pirmasis punktas paaiškina papildymo sutarties su draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4 ser. LD Nr. 103876427, TIA Nr. 337601898 sąsajas su likusiomis sąlygomis: „šios sutarties objektui taikomos visos sutarties sąlygos, kiek jos neprieštarauja šiam papildymui. Ieškovė ir atsakovė 2016 m. birželio 9 dienos papildymo sutartimi sulygo, kad „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4 ser. LD Nr. 103876427 priedo Nr. 2 aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos.“

159. 2016-07-01 įvyko eismo įvykis kelyje Smiltynė-Nida. Pagal policijos pateiktą pažymą, eismo įvykio metu automobilis buvo pažymėtas prekybiniais numeriais: ( - ), tai patvirtina ir vairuotojas A. B. savo 2016 m. rugsėjo 7 d. paaiškinime. Tai reiškia, kad ieškovė neįvykdė sutartos sąlygos dėl automobilio registracijos. Aplinkybė, kad iki registracijos dokumento liudijimo išdavimo automobilis buvo registruotas Vokietijos Federacinėje Respublikoje, registracijos dokumente nėra atžymėta; registracijos liudijime nurodytas asmuo, kurio dispozicijoje yra automobilis yra kitas, nei ieškovė.

1610.Atsakovė atkreipia dėmesį, kad draudėjas pagal individualiai sulygtas sąlygas įsipareigojo atlikti du veiksmus: 1) įregistruoti transporto priemonę, 2) pranešti apie įregistravimą draudikui. Taigi netgi pripažinus, kad transporto priemonė buvo įregistruota kažkur kitur, tuo ieškovės pareigos pagal draudimo sutartį dar nesibaigia – ji taip pat privalo apie pasikeitusią riziką ir objekto teisinį statusą pranešti draudikui, t. y. atsakovei. Atsakovė jokio pranešimo apie automobilio įregistravimą iš ieškovės nėra gavęs, kaip ir nėra ginčo, kad Lietuvos Respublikoje ši transporto priemonė įregistruota nebuvo. Vadinasi, Draudimo sutartyje numatyta apsauga automobiliui, pagal individualiai aptartas sąlygas, nutrūko nuo 2016-06-24, t. y. iki įvykstant eismo įvykiui.

1711.Atsakovė taip pat pažymėjo, kad Sutartis dalyje dėl automobilio draudimo apsaugos pagal Transporto priemonių draudimo liudijimo DS00-DL3/4 ser. LD Nr. 106024063, TIA Nr. 381115194 priedo Nr. 2 poziciją Nr. 1 turėjo įsigalioti 2016-08-01 dieną, o draudimo rizika išnyko (t. y. automobilis buvo sunaikintas 2016-07-01 dieną, prieš įsigaliojant sutarčiai). Tokiu atveju ieškovės argumentai dėl draudimo apsaugos galiojimo be apribojimų yra nepagrįsti, kadangi naujos sutarties sudarymo aplinkybės aiškiai patvirtina, kad jos sudarymo metu nei draudikas, nei draudėjas neturėjo pagrindo manyti, kad draudimo apsauga eismo įvykio metu negalios ir (ar) draudėjas nevykdys individualiomis sąlygomis apibrėžtų įsipareigojimų.

1812.Atsakovė nesutinka ir su ieškinyje nurodyta aplinkybe, kad esą UAB „Mautoras“ ir AB „Lietuvos draudimas“ įprastinė praktika buvo drausti transporto priemones su laikinaisiais registracijos numeriais be papildomų sąlygų. Atsakovė pažymi, kad nėra pateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų šį teiginį, o Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2 matyti, kad su analogiškomis papildomomis sąlygomis (t. y. registracijos atidėjimu) buvo draustas ne tik ginčo automobilis. Taip pat matyti, kad nėra nė vienos transporto priemonės su prekybiniais numeriais (jų pradžia P arba R). Be to, ieškovė, kurią atstovavo verslo profesionalas – brokeris, veikęs draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo metu (tai patvirtina Ieškinio priedas Nr. 10) neturi teisės remtis „nežinojimu“ ir(ar) „nesusipažinimu“ su Draudimo sutarties sąlygomis, o sutarčių aiškinimo taisyklės ir prievolė jas atskleisti kyla, jei sutartys yra dviprasmiškos, neaiškios, o ne kai ieškovė tiesiog nevykdo prisiimtų įsipareigojimų (t. y. nei įregistravo automobilį, nei apie tai pranešė draudikui).

1913.Dėl išdėstytų aplinkybių, atsakovės įsitikinimu, argumentai ir motyvai dėl naujosios draudimo sutarties ir šalių „įprastinės“ praktikos yra nepagrįsti bei nereikšmingi, jie galėtų būti aktualūs tik toje dalyje, kiek tai susiję su ginču dėl įmokos grąžinimo, tačiau nesant tokio reikalavimo ieškinyje, atsakovė dėl šios aplinkybės nepasisako, nes tai nesusiję su nagrinėjamu ginču.

2014.Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai nurodo, kad įvykdė savo pareigas tinkamai, nes pateikė draudikui transporto priemonės nuotraukas su laikinaisiais valstybiniais numeriais. Draudikas pažymi, kad ieškovei yra žinoma procedūra dėl pranešimo apie transporto priemonės registraciją, kadangi tokia sąlyga ilgą laiką taikoma šalių draudimo teisiniuose santykiuose. Atsakovė dar kartą pabrėžė, kad draudžiama (1) draudėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, kuri (2) draudžiamojo įvykio metu turi draudimo sutartyje nurodytą laikinąjį valstybinės registracijos numerį. Automobilis draudimo sutarties sudarymo metu galimai priklausė kitam asmeniui (registracijos liudijime nurodytajam), tai reikštų, kad nėra išpildyta nė viena iš Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkto sąlygų. Atsikirsdama į argumentus dėl įrodinėjamų nevykdytų draudiko pareigų informuoti apie sutarties nutraukimą, pažymėjo, kad automobiliui teikiama draudimo apsauga buvo tik viena iš sudarytos Draudimo sutarties (kuri apėmė ir eilę kitų draudimo objektų) sąlygų. Dėl šios priežasties atsakovė savo teisinę poziciją grindžia vienos iš sutarties sąlygos galiojimo teisiniais pagrindais, tuo tarpu ieškovė pozicija, jog apskritai draudimo sutartis laikytina negaliojančia.

2115.Trečiasis asmuo „BALTO LINK“, UADBB atsiliepime į ieškovės reikalavimus nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (toliau – Draudimo įstatymas) 163 straipsnio 2 dalį, draudimo brokerių įmonė privalo veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Tačiau „BALTO LINK“, UADBB iš dalies nesutinka tiek su ieškovo, tiek su atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Šalių ginčas šioje byloje yra iškilęs dėl to, kad atsakovas atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kai 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis Cadillac Escalade. Šis automobilis atsakovo buvo apdraustas papildant 2015 m. liepos 17 d. sudarytą ir nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. galiojusią Transporto priemonių draudimo sutartį, draudimo liudijimas ser. LD Nr. 103876427 TIA 337601898 (toliau – Draudimo liudijimas). Draudimo sutarties papildymas atliktas 2016 m. birželio 9 d. šalims sudarant Papildymo sutartį. Papildymo sutarties objektas buvo vienos, konkrečiai Papildymo sutartyje įvardintos transporto priemonės, nurodytos Papildymo sutarties priede Nr. 1 „Transporto priemonių aprašas“, draudimas. Šis priedas savo forma atitinka Draudimo liudijimo priedą Nr. 2 „Transporto priemonių aprašas“, kuriame yra išvardintos draudimo sutartimi apdraustos transporto priemonės ir jų duomenys. Papildymo sutarties priedu Nr. 1 šis sąrašas papildytas, įtraukiant 28 poziciją - visureigį Cadillac Escalade 6.2 V8 SPORT LUXURY. Tai vienintelė Papildymo sutartimi apdrausta transporto priemonė. Trečiasis asmuo BALTO LINK, UADBB palaiko atsakovo poziciją, kad Papildymo sutarties sąlyga dėl pareigos registruoti apdraustą transporto priemonę yra naikinamoji sąlyga, galiojanti konkrečios apdraustos transporto priemonės draudimo apsaugai ir nedarant įtakos likusių transporto priemonių draudimo apsaugos, taigi ir visos draudimo sutarties, galiojimui. Anot trečiojo asmens, kaip matyti iš byloje esančių dokumentų draudžiamojo įvykio 2016 m. liepos 1 d. Papildymo sutartimi apdrausta transporto priemonė buvo įregistruota, skirtingai nei tvirtina atsakovas, tačiau ji buvo įregistruota Lietuvos Respublikoje išduodant laikinosios valstybinės registracijos numerius, o ne Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Į bylą šios laikinosios registracijos dokumentai nepateikti, tačiau iš ieškovo į bylą pateikto 2016 m. birželio 9 d. datuoto UAB „Mautoras“ įgaliojimo draudžiamojo įvykio metu transporto priemonę vairavusiam A. B. darytina prielaida, kad laikinoji transporto priemonės registracija buvo atlikta būtent ieškovo vardu. Papildymo sutartis yra itin nedidelės apimties dokumentas, jame, be ginčo objektu šioje byloje esančios sąlygos, iš esmės nurodyta tik apdraudžiama transporto priemonė ir pagrindinė draudimo sutartis, kuri yra pildoma Papildymo sutartimi bei kurioje numatytomis sąlygomis Papildymo sutartyje nurodyta transporto priemonė yra apdrausta. Pasisakydamas dėl pareigos pateikti nuotraukas, trečiasis asmuo atkreipė dėmesį, jog duomenis apie apdraustos transporto priemonės registraciją ir transporto priemonės valstybinį numerį atsakovas faktiškai gavo ir neprašė jų pateikti jokia kitokia forma. Papildymo sutartis taip pat nenurodė jokios specialios duomenų apie registraciją ir transporto priemonės numerį pateikimo formos.

2216.Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas reikalavimus palaikė. Paaiškino, jog darbuotojas el.laišku klausė draudiko, ar šiai transporto priemonei taikoma draudimo apsauga. Gavus atsakymą, jog taikoma, papildomai jokie veiksmai nebuvo atliekami. Atsakovės atstovė atskirsdamas į šį argumentą nurodė, kad iš šalių susirašinėjimo el.laiškais nėra aišku, dėl kokios transporto priemonės yra klausiama, todėl laiškai ir argumentai neturi įrodomosios galios, nes jų turinio negalima susieti su ginčo objektu. Nurodė, kad transporto priemonė Lietuvos Respublikoje registruota nebuvo, o minėti prekybiniai numeriai nėra identifikuojantys konkrečią transporto priemonę ir ši transporto priemonė nėra įregistruojama. Draudikas aiškinosi iš kokio dokumento buvo paimtas ir įrašytas transporto priemonės identifikacinis numeris ir nustatė, kad tai buvo Baltarusijoje išduotas transporto priemonės liudijimas, būtent šis dokumentas buvo pateiktas brokeriui prieš sudarant draudimo sutartį ir akivaizdu, jog šis dokumentas buvo papildomos sąlygos – įpareigojimo įregistruoti transporto priemonę – įtraukimo į draudimo polisą priežastimi. Įrodinėjo, jog, jei ieškovė būtų atskleidusi automobilio registracijos Baltarusijoje aplinkybę, Sutartis dėl didelės rizikos nebūtų iš viso sudaryta. Naujų esminių aplinkybių atsakovės atstovė nenurodė. Teismas

konstatuoja:

  1. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

2317.Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ 2016-06-09 buvo sudaryta papildymo sutartis Nr. 20 prie Draudimo sutarties, pagal kurios priedą Nr. 1 į apdraustų transporto priemonių aprašą buvo įtraukta transporto priemonė Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, pirmosios registracijos data 2016-05-12, identifikavimo kodas ( - ) (b.l.38,39). Papildymo sutartyje buvo įtraukta sąlyga „Transporto priemonių registracijos atidėjimas“, kurios 1 punktas Nustatė „Draudėjas įsipareigoja transporto priemonę, nurodytą draudimo liudijimo forma DS00-DL3/4, ser. LD Nr. 103876427 priedo aprašo poz. Nr. 28, įregistruoti iki 2016.06.23 ir iki 2016.06.24 pranešti jų registracijos numerius. To nepadarius, draudiminė apsauga negalios nuo kitos dienos.“

2418.Teismas sprendžia, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo sutarta: 1) dėl transporto priemonės registracijos atidėjimo iki tam tikro termino, ir tai buvo esminė susitarimo sąlyga, kuri turėjo būti įvykdyta. Tai parodo Papildymo sutarties jos vienintelė nuostata –„TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS ATIDĖJIMAS“, iš kurios visiškai aišku, jog draudimo liudijime nurodyta transporto priemonė draudiko yra laikoma kaip netinkamos registracijos pagal jo siūlomas draudimo sąlygas; 2) išlyga galioja tik dėl transporto priemonės Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury. Įvertinat sutarties sąlygoje nurodytą pastarąją išlygą, teismas sprendžia atmesti ieškovės argumentus, jog nagrinėjamoje byloje turi būti taikomas bendrųjų draudimo sutarties sąlygų aiškinimo prioritetas prieš specialiai atskiroje sutartyje aptartą sąlygą. Taip pat nepagrįstas argumentas, kad išlyga, numatyta Papildymo sutartyje Nr. 20, turi būti vertinama pagal susiklosčiusius šalių verslo santykius, t.y. įprastą praktiką, nepaisant Papildymo sutarties Nr. 20 objekto. CK 6.187 straipsnis numato, jog net standartinių sąlygų prieštaravimo atveju taikomos individualiai šalių patartos sąlygos.

2519.Atkreiptinas dėmesys, Papildymo sutartimi Nr. 20 aptartas konkrečios transporto priemonės, t.y. Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, draudimo apsaugos klausimas. Šalys susitarė atskirai dėl Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury draudimo, sudarydamos sutartį (CK 6.154 straipsnis). Įstatymas numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

2620.VĮ „REGITRA“ 017-12-20 rašte Nr. (1.5)-S4-1113 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro bazėje turima informacija transporto priemonė CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), nėra registruota.

2721.Ieškovė remiasi aplinkybe, jog buvo įvykdyta Papildymo Sutarties Nr. 20 sąlyga dėl automobilio registracijos, t.y. transporto priemonė Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, pirmosios registracijos data 2016-05-12, identifikavimo kodas ( - ), buvo įregistruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Transporto priemonės registracija nesikeitė iki 2017-12-21. Įrodinėja, jog Papildymo sutartimi Nr. 20 nenumatyta valstybė, kurioje turi būti registruota transporto priemonė.

2822.Kaip jau nurodyta šio sprendimo 18 punkte, tai, kad draudikas reikalavo įregistruoti automobilį Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury vienintele Papildymo sutarties sąlyga, akivaizdžiai parodo, jog iki tol šios transporto priemonės registracijos dokumentai jam yra nepakankami sudarytai draudimo sutarčiai dėl prisiimamos draudimo rizikos santykyje su draudimo įmokomis. Atsižvelgiant į tai, galima spręsti, jog draudimo įmokos apskaičiuota suma buvo pagal kelis laikotarpius: vienas prasidėjo nuo 2016-06-09 iki 2016-06-23 (registracijos galutinė data), o toliau prasideda kitas laikotarpis, turėjęs trukti iki 2016-07-31.

2922.Papildymo sutarties Nr. 20 1 punkte, kuris yra vienintelis, aiškiai nurodyta, jog 1) neįregistravus transporto priemonės iki 2016-06-23 ir 2) nepranešus registracijos numerio iki 2016-06-24, draudimo apsauga negalios nuo kitos dienos. Ieškovė pripažįsta, jog po to, kai buvo pasirašyta Papildymo sutartis, jokių veiksmų, įformintų juridinio asmens vardu (CK 2.49 straipsnio 3 dalis, 2.81 straipsnis), nebuvo atlikta. Transporto priemonė buvo registruota Vokietijos Federacinėje Respublikoje nuo 2016-05-12 iki 2017-12-21; ji nebuvo perregistruota. Papildymo sutarties Nr. 20 sudarymo metu draudikui buvo pateiktas Baltarusijoje išduotas transporto priemonės liudijimas. Pranešimas dėl registracijos numerio iki 2016-06-24 atsakovei nepateiktas.

3023.Taigi draudiko buvo aiškiai nustatyta sąlyga iki kurio termino jis įsipareigoja taikyti draudiminės apsaugos garantijas ir jį siejo su transporto priemonės iki 2016-06-23 registracija. Būtų neprotinga iš atsakovės pusės įrašinėti Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelę sąlygą (1 punktas), jei atsakovei būtų nereikšmingas faktas dėl automobilio teisinės registracijos šalies. Kita vertus, įpareigojimas draudėją pranešti apie registracijos numerius, kaip buvo nurodyta atsakovės atstovės teismo posėdžio metu, yra siejamas su draudiko informavimo apie draudimo rizikų prisiėmimą ir pagal tai draudimo sutarties sudarymą bei įmokų apskaičiavimą.

3124.Byloje nustatyta, jog kai įvyko 2016-07-01 eismo įvykis, nei viena Papildymo sutarties Nr. 20 sąlyga nebuvo įgyvendinta. Minėta, jog sutarties 1 punkte numatyta, kad draudimo apsauga negalioja nuo kitos dienos, jei iki 2016-06-24 nepranešama apie registracijos faktą, todėl atsakovė pagrįstai teigia, jog ji neprivalėjo nutraukti sutarties. Šalims aiškiai susitarus dėl draudiminės apsaugos galiojimo sąlygos nėra pagrindo taikyti CK 6.217 straipsnio. Pagal Draudimo įstatymo 2 straipsnio 21 punktą „draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu“.

3225.Ieškovė įrodinėja, kad, nenustačius Papildymo sutartyje Nr.20 reikalavimo dėl transporto priemonės įregistravimo Lietuvos Respublikoje, neišmokėti draudimo išmokos nėra teisinio pagrindo. Tokiu atveju, anot ieškovės, draudikas 2016-09-19 raštu ir 2017-06-05 raštu nepagrįstai atsisakė išmokėti ieškovei draudimo išmoką.

3326.Pagal CK 6.990 straipsnį draudimo sutartis sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo pasiūlymą (prašymą), pateiktą draudikui, arba draudėjui akceptuojant draudiko pasiūlymą sudaryti sutartį. Draudimo rūšies taisyklėse nustatytais atvejais draudėjo prašymas turi būti rašytinis. Rašytinio prašymo formą ir turinį tokiu atveju nustato draudikas. Draudėjas atsako už pasiūlyme (prašyme) pateiktų duomenų teisingumą. Sudarius draudimo sutartį, rašytinis draudėjo prašymas tampa sudėtine draudimo sutarties dalimi. Kasacinis teismas išaiškino, jog draudiko atsisakymo mokėti draudimo išmoką pagrįstumas pirmiausia turi būti vertinamas šalių sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutartyje nustatytos draudimo apsaugos aspektu. Draudimo apsaugos apimtį lemia draudimo objektas, draudžiamųjų įvykių, nedraudžiamųjų įvykių sąrašas bei kitos draudimo sutarties sąlygos, nustatančios draudimo sutarties šalių įsipareigojimų turinį, kuris leidžia spręsti apie draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Įstatyme ir konkrečiose draudimo rūšies taisyklėse nustatytos išimtys, kai draudėjo patirta žala visiškai ar iš dalies nekompensuojama, dėl to, draudėjui kreipusis dėl draudimo išmokos išmokėjimo, draudikas turi teisę jos visiškai arba iš dalies nemokėti. Tokią teisę draudikas turi nedraudžiamojo įvykio atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2009).

3427.Abi sutarties šalys yra verslininkai, ieškovė verčiasi transporto priemonių pardavimu. Jai keliama pareiga pateikti teisingus duomenis, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad draudimo sutartis sudaryta pagal draudėjo pateiktą Baltarusijoje išduotą transporto priemonės liudijimą draudimo brokeriui. Draudiko atstovė nurodė, kad Baltarusijoje išduotas transporto priemonės liudijimas yra didesnis rizikos faktorius, todėl numatė sąlygą dėl automobilio registracijos, priešingu atveju draudimo sutartis dėl viso nebūtų buvusi sudaryta. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovei, akceptavusiai siūlomas draudimo sąlygas, kuriose buvo aiškus reikalavimas „įregistruoti“ Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury, turėjo būti suprantama, jog pats transporto priemonės registracijos faktas kito savininko vardu Vokietijos Federacinėje Respublikoje yra nepakankamas laikyti, jog 1 punktas buvo įvykdytas.

3528.Trečiojo asmens manymu, ieškovei Papildymo sutartimi Nr. 20 nebuvo nurodyta kurioje valstybėje transporto priemonė CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), turi būti registruota. Teismas atkreipia dėmesį, kad tarp šalių buvo sudaryta kasko draudimo sutartis, kurioje šalys laisvai gali susitarti dėl draudimo įmokų, įvykio pripažinimo draudžiamuoju, draudimo išmokos pagal sutartas sąlygas įvertinus draudimo riziką, todėl draudėjui keliama pareiga atskleisti visas aplinkybes, reikšmingas sutarčiai sudaryti. Tuo atveju, jei ginčas būtų kilęs dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas, veiktų kiti kriterijai sprendžiant dėl situacijos vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44-1075/2018).

3629.Ieškovė nurodė, kad aplinkybė, jog registracijos liudijime nurodytas asmuo, kurioje dispozicijoje yra automobilis, yra kitas, nei ieškovė, neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui. Sutiktina su ieškove, jog kasacinis teismas išaiškino, kad nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei šiame poįstatyminiame Vyriausybės akte nenustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010, 2010 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Ginčo dėl automobilio savininko nėra.

3730.Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte yra nurodyta, kad šios Taisyklių dalies sąlygomis apdraudžiama bet kuri draudėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, kuri draudžiamojo įvykio metu turi draudimo sutartyje nurodytą automobiliais prekiaujančioms organizacijoms skirtą laikinąjį valstybinės registracijos numerį (nurodytą Vidaus reikalų ministro 2000-04-07 įsakymu Nr.170 patvirtintų Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos Taisyklių 4 punkte).

3831.Transporto priemonė 2016-07-01 eismo įvykio metu turėjo laikinąjį valstybinės registracijos numerį (( - )). Pagal galiojusias Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisykles buvo numatyta, kad laikinieji valstybiniai numerio ženklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo. Tokiu atveju tampa akivaizdu, kad atsakovė pareikalavo automobilį CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), įregistruoti, aiškiai nurodydama, kad transporto priemonei turint laikinąjį valstybinės registracijos numerį ( - ), draudiminė apsauga galios iki 2016-06-25. Ieškovei, kaip prekiaujančiai automobiliais įmonei, turėjo būti aišku, kad iki tol buvusi automobilio registracija ir jos naudojimas pagal laikinuosius valstybinius numerio ženklus po 2016-06-23 neatitiks Papildymo sutarties Nr. 20 sąlygos dėl jo įregistravimo iki 2016-06-23, nesvarbu, kad joje nebuvo nurodyta reikalaujama teisinės registracijos valstybė. Tam ir buvo numatyta pareiga pranešti CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos numerius, nes laikinieji valstybiniai numerio ženklai teikė draudiminę apsaugą iki 2016-06-25.

3932.Transporto priemonės registracijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje 2016 m. gruodžio 21 d. datuotame liudijime yra nurodytas transporto priemonės registracijos numeris ( - ). Tačiau nei Papildymo sutartyje, nei tą pačią dieną sudarytoje Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje nenurodytas joks transporto priemonės registracijos numeris. Valstybės institucijų išduotuose 2016 m. liepos 1 d. eismo įvykio dokumentuose nurodytas kitas šios transporto priemonės numeris, t.y. laikinasis valstybinės registracijos ( - ). Tai įrodo, kad sąlyga dėl transporto priemonės įregistravimo nebuvo įvykdyta, ir ji buvo keliama draudėjui UAB „Mautoras“, bet ne ją atlikusiam 2016-12-21 F.A..

4033.Trečiasis asmuo įrodinėja, kad Papildymo sutartis Nr. 20 nenurodo, kokia registracija (laikinąja ar nuolatine) turi būti įregistruotas draudžiamas automobilis, todėl jos neaiškumai ir dviprasmybės aiškintini atsakovės (draudiko) nenaudai.

4134.Kaip minėta, ginčui aktualiu metu galiojusių Laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisyklių 14 punkte buvo numatyta, kad laikinieji valstybiniai numerio ženklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo. Pagal minėto teisės akto 6 punktą įsigytos transporto priemonės, neturinčios nuolatinės registracijos, Lietuvos Respublikos teritorijoje su laikinuoju valstybinės registracijos numeriu naudojamos siekiant jas pristatyti į parodas, stovėjimo aikšteles, automobilių salonus ir pan. Įvykdžius Papildymo sutarties Nr. 20 keliamą sąlygą dėl transporto priemonės įregistravimo, nebėra teisinio pagrindo naudoti laikinąjį valstybinės registracijos numerį, todėl trečiojo asmens argumentas dėl nenurodytos registracijos tipo, neturi teisinės reikšmės ir neįrodo ieškovės teisių pažeidimo.

4235.Ieškovė remiasi argumentu, jog Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 4.1 punkte nurodyta, kad draudimo sutartis gali būti keičiama didinant draudimo sumą, keičiant automobiliais prekiaujančioms organizacijoms skirtam laikinajam valstybinės registracijos numerį, taip pat kitais Draudimo sąlygų 5.6 ir 13.5.6 punktuose nustatytais atvejais. Draudimo sąlygų (Taisyklių I dalis) 13.5.6 punkte numatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo apsaugos galiojimo sąlygas arba nutraukti draudimo apsaugos galiojimą, jei padidėja draudimo rizika (kai keičiasi Draudimo sąlygų 1.30 punkte nurodytos aplinkybės). Pagal Draudimo sąlygų 1.30 punktą laikoma, kad draudimo rizika padidėja, jei apdrausta transporto priemonė perregistruojama ar išregistruojama valstybiniame transporto priemonių registre. Teismas dar kartą atkreipia dėmesį, kad Papildymo sutartis Nr. 20 buvo sudaryta dėl konkretaus objekto, įvertinus draudimo riziką, konkrečiai numatant draudėjui pareigą automobilį CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), įregistruoti, o tuo atveju, jei jis bus naudojamas su laikinu valstybiniu numeriu po 2016-06-25, draudiminė apsauga negalios. Todėl ieškovės svarstymas dėl kitų aplinkybių, kurioms esant pradėtų veikti bendrosios sąlygos, negali pakeisti teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties. Eismo įvykio metu automobilis nebuvo su nuolatiniais numeriais, jis nebuvo įregistruotas nei Lietuvoje, nei kitoje valstybėje.

4336.Ieškovė remiasi aplinkybe, jog atsakovė ją suklaidino dėl draudimo apsaugos galiojimo, pateikusi el. laiške paaiškinimą (b.l.17,18). Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė yra profesionali verslininkė (CK 6.38 straipsnis), todėl paklausimas dėl automobilio įtraukto į Kasko parką važiavimo „su raudonais numeriais“, nenurodant jokių identifikacinių požymių apie klausiamąjį objektą, nelaikomas kaip rūpestingas veikimas pagal sutartinius nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Tačiau iš atsakovės atsakymo galima aiškiai suprasti, kad pagal jos draudimo verslo praktiką registracijos pakeitimas yra rizikos padidėjimas. Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo nurodyta išlyga, jog būtinas įregistravimas, ir pagal šios prievolės įvykdymą apskaičiuotas draudimo įmokos padidėjimas ne pagal laikinuosius valstybinius numerio ženklus.

4437.Teismas sutinka su trečiojo asmens nuomone, kad šiuo atveju Papildymo sutarties Nr. 20 sąlyga yra akivaizdžiai priderinta prie konkrečios draudimo sutarties ir ši sąlyga iš visų draudimo sutartimi apdraustų transporto priemonių taikoma tik vienai konkrečiai nurodytai transporto priemonei, ir reikalauja konkrečių veiksmų atlikimo konkrečia data įvardintais terminais. Taigi ieškovės argumentai, susiję su standartinių sutarčių sąlygų galiojimu, aiškinimu ir taikymu šiuo konkrečiu atveju nėra teisiškai reikšmingi.

4538.Draudimo brokeris nurodė, kad duomenų apie valstybinį transporto priemonės numerį pateikimas draudikui kitokia nei jo reikalaujama ar kitokia nei įprasta forma – akivaizdžiai mažareikšmis sutarties pažeidimas, kuris negalėjo turėti jokios įtakos nei draudžiamai rizikai, nei draudžiamojo įvykio tikimybei, nei įvykio metu padarytai žalai. Įvertinat, jog draudimo išmoką atsakovė atsisakė išmokėti iš esmės argumentuodama neįvykdyta pareiga įregistruoti transporto priemonę iki 2016-06-23, šie trečiojo asmens argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl nevertinami, nes nėra savarankiško ginčo objektu (CPK 13 straipsnis).

4639.Byloje nustatyta, kad šalys 2016-06-17 sudarė naują draudimo sutartį (serija LD Nr. 106024063, Transporto priemonių draudimo liudijimas TIA Nr. 381115194, galiojęs nuo 2016-08-01 iki 2017-07-31). Ieškovė įrodinėja, jog ji iki 2016-07-31 sumokėjo, o draudikas AB „Lietuvos draudimas“ gavo draudimo įmoką už transporto priemonės draudiminę apsaugą, todėl draudikas, priimdamas draudimo įmoką iš draudėjo pagal naują draudimo sutartį, patvirtino, kad draudiminė apsauga Transporto priemonei galiojo pagal Draudimo sutartį iki 2016-07-31 ir toliau galioja nuo 2016-08-01. Tai, kad draudikas nesiėmė jokių veiksmų ir niekaip neinformavo draudėjo dėl draudiko nuomone negaliojančios draudiminės apsaugos, todėl draudėjas pagrįstai buvo įsitikinęs, kad sumokėjus draudimo įmoką, Transporto priemonė yra tinkamai apdrausta ir draudžiamojo įvykio atveju draudikas sumokės draudimo išmoką.

4740.Teismas nesutinka su tokiu ieškovės argumentu, nes draudimo sutartis negali būti sudaryta, keičiama, nutraukiama konkliudentiniais veiksmais. CK 6.989 straipsnio 1 dalis numato, kad draudimo sutartis turi būti rašytinė. Papildymo sutartimi Nr. 20 numačius, jog neįvykdžius joje nurodytų sąlygų draudiminė apsauga negalios, draudėjui pervedus įmoką, o draudikui jos negrąžinus, negalima pripažinti, kad dėl transporto priemonės CADILLAC ESCALADE ESV, identifikavimo Nr. ( - ), tęsiasi šalių santykiai pagal šią sutartį (CK 6.183 straipsnio 1 dalis).

4841.Ieškovė atkreipia dėmesį, jog Taisyklių I dalies 5 straipsnyje yra nustatytos Draudimo sutarties nutraukimo ir pakeitimo sąlygos, o šio straipsnio 5.3 punkte yra aiškiai apibrėžti reikalavimai dėl pranešimų apie sutarties nutraukimą: draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos įsigaliojimo terminą ir (ar) jos galiojimo metu: 5.3.1. draudimo sutarties šalių pageidavimu, jeigu viena šalis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį raštu įspėja kitą šalį apie draudimo sutarties nutraukimą; 5.3.2. po 30 kalendorinių dienų, po to, kai viena draudimo sutarties šalis pranešė kitai apie draudimo sutarties esminį pažeidimą.

4942.Kaip jau nurodyta, Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelėje sąlygoje yra nurodyta, kada negalioja draudiminė apsauga, todėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo nuostatos nėra aktualios ginčui. Šiuo atveju automobilis buvo tik vienas iš Draudimo sutarties objektų, todėl nėra pagrindo teigti, kad draudiminės apsaugos jam negaliojimas paveikia visos sutarties negaliojimą (CK 6.156 straipsnio 4 dalis, 6.159 straipsnis), ir atsiranda pagrindas ją nutraukti.

5043.Ieškovė atkreipia dėmesį, jog kasacinio teismo praktikoje yra nuolat nurodoma, kad juridiniams asmenims yra taikomi didesni sutarčių sudarymo ir vykdymo rūpestingumo standartai: juridinis asmuo, užsiimdamas komercine veikla, dažniau nei vartotojas sudaro sandorius, yra įgijęs sutartinių santykių patirtį, geriau susipažinęs su savo kaip sutartinių santykių subjekto teisėmis, todėl jam keliami aukštesni rūpestingumo ir apdairumo reikalavimai nei vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-689/2006); juridiniam asmeniui taikomi aukštesni bonus pater familias elgesio standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2013). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra ne vartotoja, o automobiliais prekiaujanti įmonė, jai kasacinio teismo pateikti išaiškinimai dėl galimybės nukrypti nuo šalių lygybės principo yra netaikomi.

5144.Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, jog atsakovė įrodė aplinkybes, atleidžiančias ją nuo draudimo išmokos mokėjimo, todėl ieškovės ieškinys atmetamas (CPK 185 straipsnis).

52 Dėl palūkanų išieškojimo

5345.Ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog nėra įstatyme numatyto pagrindo ieškiniui tenkinti (CPK 178, 185 straipsniai), ieškovės ptašymas dėl priteisimo 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos atmetamas.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

5549.Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškinys yra atmestas, atsakovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl dėl jų nesprendžiama (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurai sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

57atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ ieškinį.

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. 1. Byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal sudarytą draudimo sutartį... 8. 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mautoras“... 9. 3. Ieškovė paaiškino, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir draudiko AB... 10. 4. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvyko 2016-07-01 eismo įvykis,... 11. 5. Ieškovė įrodinėja, kad 2016-09-19 draudiko AB „Lietuvos draudimas“... 12. 6. Dublike ieškovė nurodė, kad transporto priemonės simboliai nuo 10 iki 17... 13. 7.Anot ieškovės, atsakovė nepagrįstai aiškina, kad draudimo apsaugos... 14. 8.Atsakovė pateikė atsiliepimą nurodydama, kad šalys susitarė dėl... 15. 9. 2016-07-01 įvyko eismo įvykis kelyje Smiltynė-Nida. Pagal policijos... 16. 10.Atsakovė atkreipia dėmesį, kad draudėjas pagal individualiai sulygtas... 17. 11.Atsakovė taip pat pažymėjo, kad Sutartis dalyje dėl automobilio draudimo... 18. 12.Atsakovė nesutinka ir su ieškinyje nurodyta aplinkybe, kad esą UAB... 19. 13.Dėl išdėstytų aplinkybių, atsakovės įsitikinimu, argumentai ir... 20. 14.Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai nurodo, kad įvykdė... 21. 15.Trečiasis asmuo „BALTO LINK“, UADBB atsiliepime į ieškovės... 22. 16.Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas reikalavimus palaikė.... 23. 17.Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog tarp draudėjo UAB „Mautoras“ ir... 24. 18.Teismas sprendžia, kad Papildymo sutartimi Nr. 20 buvo sutarta: 1) dėl... 25. 19.Atkreiptinas dėmesys, Papildymo sutartimi Nr. 20 aptartas konkrečios... 26. 20.VĮ „REGITRA“ 017-12-20 rašte Nr. (1.5)-S4-1113 nurodyta, kad Lietuvos... 27. 21.Ieškovė remiasi aplinkybe, jog buvo įvykdyta Papildymo Sutarties Nr. 20... 28. 22.Kaip jau nurodyta šio sprendimo 18 punkte, tai, kad draudikas reikalavo... 29. 22.Papildymo sutarties Nr. 20 1 punkte, kuris yra vienintelis, aiškiai... 30. 23.Taigi draudiko buvo aiškiai nustatyta sąlyga iki kurio termino jis... 31. 24.Byloje nustatyta, jog kai įvyko 2016-07-01 eismo įvykis, nei viena... 32. 25.Ieškovė įrodinėja, kad, nenustačius Papildymo sutartyje Nr.20... 33. 26.Pagal CK 6.990 straipsnį draudimo sutartis sudaroma draudikui akceptuojant... 34. 27.Abi sutarties šalys yra verslininkai, ieškovė verčiasi transporto... 35. 28.Trečiojo asmens manymu, ieškovei Papildymo sutartimi Nr. 20 nebuvo... 36. 29.Ieškovė nurodė, kad aplinkybė, jog registracijos liudijime nurodytas... 37. 30.Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr. 0214 1.1 punkte yra nurodyta, kad... 38. 31.Transporto priemonė 2016-07-01 eismo įvykio metu turėjo laikinąjį... 39. 32.Transporto priemonės registracijos Vokietijos Federacinėje Respublikoje... 40. 33.Trečiasis asmuo įrodinėja, kad Papildymo sutartis Nr. 20 nenurodo, kokia... 41. 34.Kaip minėta, ginčui aktualiu metu galiojusių Laikinųjų valstybinių... 42. 35.Ieškovė remiasi argumentu, jog Taisyklių II dalies draudimo sąlygų Nr.... 43. 36.Ieškovė remiasi aplinkybe, jog atsakovė ją suklaidino dėl draudimo... 44. 37.Teismas sutinka su trečiojo asmens nuomone, kad šiuo atveju Papildymo... 45. 38.Draudimo brokeris nurodė, kad duomenų apie valstybinį transporto... 46. 39.Byloje nustatyta, kad šalys 2016-06-17 sudarė naują draudimo sutartį... 47. 40.Teismas nesutinka su tokiu ieškovės argumentu, nes draudimo sutartis... 48. 41.Ieškovė atkreipia dėmesį, jog Taisyklių I dalies 5 straipsnyje yra... 49. 42.Kaip jau nurodyta, Papildymo sutarties Nr. 20 vienintelėje sąlygoje yra... 50. 43.Ieškovė atkreipia dėmesį, jog kasacinio teismo praktikoje yra nuolat... 51. 44.Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, jog atsakovė įrodė... 52. Dėl palūkanų išieškojimo ... 53. 45.Ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 55. 49.Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 79 straipsnį... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 57. atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mautoras“ ieškinį.... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...