Byla 2-13853-868/2015
Dėl užstato grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Rasai Martynėnienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „TAKO PLIUS“ atstovei advokatei Aurelijai Puzinienei, atsakovės UAB „FARMANTA“ atstovui Karoliui Pankai,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „TAKO PLIUS“ ieškinį atsakovei UAB „FARMANTA“ dėl užstato grąžinimo, ir

Nustatė

5Ieškovė UAB „TAKO PLIUS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „FARMANTA“, kuriuo prašė pripažinti UAB „Farmanta" 2015-02-1l d. raštu „Dėl UAB „Tako plius‘ mokėtinų sumų UAB „Farmanta" ir užstato grąžinimo" bei 2015-03-05 d. patikslintu raštu atliktus įskaitymus negaliojančiais; priteisti iš atsakovo UAB „FARMANTA"' 1609,22 EUR užstato grąžinimą ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „TAKO PLIUS" naudai; priteisti iš atsakovo UAB „FARMANTA" ieškovo UAB „TAKO PLIUS" naudai nuo priteistos sumos 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad byloje buvo ginčijama tiek įskaitymo tvarka, tiek jo aiškumas (2015-02-11 ir 2015-03-05 raštai pateikti ne kaip įskaitymo aktai, o kaip pretenzijos, raštuose nurodyta skirtinga „išlaidų" suma, kurių atsakovas iš viso nepatyrė, nesilaikyta sutarties 4.7.p. šalims nustatytų terminų), tiek pareikštų pretenzijų dėl patalpų trūkumų ir atsakovo patirtų nuostolių, t.y. įskaitytų sumų dydžio, pagrįstumas. Iš atsakovo pateiktų raštų, akivaizdu, jog jis nežino tikro (tikslaus) įskaitymo sumos dydžio, o Teisėjų kolegija Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gruodžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006 konstatavo, kad ginčo atveju, nenustačius, kokias konkrečiai sumas skolingos viena kitai ginčo šalys, nėra galima spręsti dėl atsakovo pareiškimo apie įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą. Atsakovas atsisakė teikti priešieškinį dėl žalos bei nesugeba nurodyti aiškios nuostolių sumos, o jo paties pateiktų rašytinių dokumentų turinys yra prieštaringas. CK 6.131 str. 2 p. nustatyta, kad pranešimas laikomas negaliojančiu, jeigu įskaitymas daromas su tam tikra sąlyga ar nurodant jo terminą.

72012 m. gegužės 31 d. sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2012/05 tarp Uždarosios akcinės bendrovės „TAKO PLIUS" ir Uždarosios akcinės bendrovės "FARMANTA". Sutarties terminas - 2 (dveji) metai. Baigiantis sutarties terminui šalys susitarė sudaryti naują gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. 2014 m. gegužės 14 d. pasirašyta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2014/05/14. Sutarties galiojimo terminas konkrečia data neapibrėžtas.

82014 m. rugsėjo 29 d. Uždaroji akcinė bendrovė „TAKO PLIUS" informavo Uždarąją akcinę bendrovę "FARMANTA" dėl Sutarties Nr. 2014/05/14 nutraukimo nuo 2014 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 19 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2014/05/14, kuriuo šalys Sutartį Nr. 2014/05/14 susitarė nutraukti nuo 2015 m. sausio 31 d.

92015 m. sausio 31 d. patalpos grąžintos Uždarajai akcinei bendrovei "FARMANTA" pasirašius priėmimo - perdavimo aktą. 2015 m. vasario 5 d. elektroniniu paštu Uždarajai akcinei bendrovei "FARMANTA" išsiųstas priminimas dėl užstato grąžinimo. Tik po to, kai buvo išsiųstas priminimas - atsakovas 2015-02-11 d. pateikė raštą „Dėl UAB „Tako plius“ mokėtinų sumų UAB „Farmanta" ir užstato grąžinimo". 2015 m. kovo 5 d. iš Atsakovo gautas patikslintas reikalavimas atlyginti 2285,17 EUR žalą.

102012 m. gegužės 31 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2012/05/ 4.4 punktas nustatė Nuomininkui, t. y. Uždarajai akcinei bendrovei „TAKO PLIUS" pareigą sutarties pasirašymo dieną Nuomotojui - Uždarajai akcinei bendrovei „FARMANTA" sumokėti dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio užstatą - 1609,22 EUR. 2014 m. gegužės 14 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2014/05/14 4.4 punktas įtvirtino šalių susitarimą, jog užstatas sumokėtas pagal ankstesnę sutartį užskaitomas naujai sudarytai sutarčiai.

112015 m. sausio 31 d. Nuomininkas priėmimo - perdavimo aktu grąžino patalpas ir kitą įrangą Nuomotojui. Pagal 2015 m. gegužės 14 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr.2014/05/14 2.2.p. Patalpų priėmimo perdavimo akte, pasirašytame abiejų šalių, turi būti įvertinta būklė. Minėtame akte dėl patalpų būklės jokių pretenzijų ar pastabų nepareikšta.

12Atsakovė UAB „FARMANTA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

13Nurodė, kad 2014 m. gegužės 14 d. Atsakovė ir Ieškovė sudarė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2014/05/14 (toliau tekste - „Sutartis"), pagal kurią Atsakovė įsipareigojo perduoti Ieškovei laikinai valdyti ir naudotis 76,37 kv. m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. 1094-0477-7019:0097, esančias adresu Žemaitijos g. 3-16, Vilniuje (toliau tekste - „Patalpos") (b. t. I, l. 133-138). Sutarties 3.1 p. Šalys susitarė, kad įvertinus aplinkybę, jog Atsakovė yra perdavusi Ieškovei Patalpas ir jose esantį turtą pagal 2012 m. gegužės 31 d. Patalpų ir įrangos perdavimo - priėmimo aktą (toliau - „Perdavimo aktas"), o Ieškovė šios Sutarties sudarymo metu faktiškai naudojasi Patalpomis ir jose esančia įranga, atskiras Patalpų perdavimo-priėmimo aktas pagal šią Sutartį nėra pasirašomas. Perdavimo akte (b. t. I, l. 132) buvo konstatuota, kad perduodamos Patalpos yra tvarkingos ir atitinka Sutarties reikalavimus.

14Šalių susitarimu Sutartis buvo nutraukta nuo 2015 m. sausio 31 d. (b. t. I, I. 140-141). 2015 m. sausio 31 d. Ieškovė grąžino Patalpas Atsakovei Patalpų perdavimo-priėmimo aktu (toliau tekste - „Aktas") (b. 1.1,1.142).

152015 m. sausio 31 d. Patalpų perdavimo metu, 2015 m. vasario 4 d. vykusios Patalpų apžiūros metu (b. t. I, l. 144-156) ir 2015 m. vasario 10 d. vykusios Patalpų apžiūros metu dalyvaujant antstoliui ir atestuotam statybos specialistui Atsakovė nustatė, kad Ieškovė negrąžino Atsakovei viso Sutarties pagrindu perduoto turto, o grąžintos Patalpos yra su defektais. Apie vyksiančią Patalpų apžiūrą Ieškovė buvo informuota ieškovo atstovo 2015 m. vasario 9 d. elektroniniu laišku (b. t. II, l.17).

162015 m. vasario 5 d. Atsakovė pateikė Ieškovei pretenziją, kuria pareikalavo Ieškovės iki 2015 m. vasario 10 d. grąžinti Atsakovei telefono aparatą SAMSUNG, pašalinti Ieškovės reklaminę medžiagą nuo Patalpų langų, pašto dėžutės ir virš domofono prie įėjimo į Patalpas bei Ieškovės sąskaita ištaisyti kitus Akte nurodytus Patalpų defektus (b. t. I, I. 157-158). 2015 m. vasario 8 d. raštu Ieškovė informavo Atsakovę, kad telefono aparatas SAMSUNG yra prarastas, Akte nurodytus defektus atsisako šalinti ir sutinka tik savo sąskaita pašalinti reklaminę medžiagą nuo Patalpų langų, pašto dėžutės ir virš domofono prie įėjimo į Patalpas (b. t. I, I. 161-164). 2015 m. vasario 10 d. Ieškovės atstovai pašalino reklaminę medžiagą nuo Patalpų langų, tačiau subraižė ir iki galo nesugebėjo pašalinti klijų likučio nuo vieno Patalpų lango stiklo ir sutiko atlyginti dėl to Atsakovės patirtą žalą.

17Vykdydama tarp Atsakovės ir Ieškovės sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2012/05 (b. t. I, l. 121-127) 4.4 punkto nuostatas Ieškovė 2012 m. gegužės 31 d. mokėjimo pavedimu sumokėjo Atsakovei dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio užstatą, t. y. 5.556,32 Lt arba 1.609,22 EUR. Sutarties 4.4 punktu Atsakovė ir Ieškovė susitarė, kad Ieškovės Atsakovei vykdant Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2012/05 4.4 punktą sumokėtas (dviejų) mėnesių nuomos mokesčio dydžio užstatas yra užskaitomas kaip užstatas pagal Sutartį ir bus naudojamas Sutarties 4.7. punkte nustatyta tvarka. Sutarties 4.7 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu Ieškovė pažeidžia Sutarties nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Ieškovė nekompensuoja Patalpoms padarytos žalos, Atsakovė turi teisę padengti visas Ieškovės mokėtinas sumas iš užstato.

182015 m. vasario 11 d. raštu (b. t. I, l. 165-167) bei 2015 m. kovo 5 d. patikslintu raštu (b. t. I, l. 173-175) Atsakovė informavo Ieškovę, kad dėl Patalpų defektų šalinimo, Patalpų lango keitimo dėl subraižyto stiklo bei dėl prarasto sisteminio telefono aparato SAMSUNG Atsakovės nuostoliai sudaro 2.285,17 EUR (b. t. 1, l.168-170,172, 176), todėl remdamasi Sutarties 4.7 punktu Atsakovė išskaičiavo iš grąžintino 1.609,00 EUR užstato Ieškovei: (i) 1.055,17 EUR Patalpų defektų šalinimo išlaidoms padengti bei (ii) 554,05 EUR su telefono SAMSUNG praradimu susijusioms išlaidoms padengti.

19Sutartis buvo parengta abiejų jos Šalių. Sutarties 8.3 punkte aiškiai nustatyta, kad šią Sutartį parengė abi Šalys kartu, o ne viena iš Šalių be kitos Šalies dalyvavimo, o visos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos buvo Šalių individualiai aptartos.

20Sutarties 4.7 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu Nuomininkas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Nuomininkas nekompensuoja Patalpoms padarytos žalos, Nuomotojas turi teisę padengti visas Nuomininko mokėtinas sumas iš Užstato.

21Ieškovė ir Atsakovė susitarė dėl įskaitymo galimybės, t. y. Atsakovės teisės padengti visus dėl Ieškovės padaryto Sutarties pažeidimo Atsakovės patirtus nuostolius iš užstato sumos.

22Atsakovė privalėjo grąžinti užstatą Ieškovei tik tuo atveju, jeigu Ieškovė būtų tinkamai įvykdžiusi visas pareigas, nustatytas jai Sutartimi.

23Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai.

24Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti.

25Ieškinys tenkinamas iš dalies.

26Byloje nustatyta, kad šalys 2012-05-31 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2012/05, pagal kurią nuomotojas (atsakovė) įsipareigojo perduoti Nuomininkui (ieškovei) lakinai valdyti ir naudotis 76,37 kv. m. bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. 1094-0477-7019:0097, esančias adresu Žemaitijos g. 3-16, Vilniuje. Pagal sutartį Nuomotojas (atsakovė) perdavė nuomininkui (ieškovei) laikinai valdyti ir naudoti Patalpose esančią įrangą, reikalingą normaliam Patalpų naudojimui pagal Sutartyje numatytą paskirtį užtikrinti ( Sutarties 1.2 p.). Nuomininkas įsipareigojo naudoti Patalpas ir jose esantį turtą tik pagal tiesioginę paskirtį ( Sutarties 1.3) . Pagal Sutarties 4.1 p. Nuomininkas (ieškovė) įsipareigojo mokėti Nuomotojui (atsakovei) nuomos mokestį, kuris sudarė 2.296,00 Lt be PVM ( 1 t. b.l. 9-16). 2014-05-14 šalys dėl tų pačių patalpų, esančių Žemaitijos g. 3-16, Vilniuje, sudarė naują Sutartį Nr. 2014-05-14. Pagal Sutarties 1.2. p. Nuomotojas (atsakovė) sutiko ir neprieštaravo, kad Nuomininkas (ieškovė) naudotų Patalpas ir jose esantį turtą komercinei veiklai vykdyti, naudodamas gyvenamosios paskirties patalpas kaip biuro patalpas ( 1 t. b.l. 21-26). 2014-12-19 Susitarimu Nr. 1 prie Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2014/05/14 šalys susitarė Nuomos Sutartį nutraukti nuo 2015-01-31 ( 1 t. b.l. 27-28). 2015-01-31 Patalpų perdavimo- priėmimo akte nurodyta, kad grąžinant patalpas nėra telefono aparato Samsung – 1 vnt. ( 1 t. b.l. 142). Nurodytą aktą pasirašė Nuomotojo (atsakovės) įgaliotas asmuo J. B. ir Nuomininkės (ieškovės) direktorius Šarūnas Badauskas.

27Apklaustas liudytojas J. B. teismo posėdyje parodė, kad pagal direktoriaus įgaliojimą dalyvavo perduodant ieškovo nuomojamas patalpas, esančias Žemaitijos g. 3-16, Vilnius. Jis norėjo išsamiai apžiūrėti ir akte užfiksuoti perduodamų patalpų trūkumus, tačiau to neleido daryti ieškovo direktorius. Prisimena, kad pastebėjo šios trūkumus: buvo nutrauktos žaliuzių virvutės, šviestuvuose nedegė lemputės, pašto dėžutė buvo apklijuota ieškovo reklama. Jis iš savo vadovo gavo nurodymą pasirašyti perdavimo aktą, tokio turinio su kuriuo sutiko ieškovo direktorius. Jis perduodant patalpas dalyvavo pirmą kartą. Tačiau šias patalpas gerai žino, nes prieš išnuomojant šias patalpas ieškovui, šioje vietoje buvo jų įmonės patalpos.

28Dėl 2015-02-11 raštu „Dėl UAB „Tako plius“ mokėtinų sumų UAB „Farmanta“ ir užstato grąžinimo bei 2015-03-05 patikslintu raštu atliktų įskaitymų

29Ieškovas prašo pripažinti įskaitymus negaliojančiais CK. 6.131 str. 2 p. pagrindu. Be to, teigia, kad atsakovas nežino tikro (tikslaus) įskaitymo sumos dydžio, todėl remiantis teismų praktika negalima spręsti dėl atsakovo pareiškimo apie įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą. Pažymėjo, kad atsakovas atsisakė teikti priešieškinį dėl žalos bei nesugeba nurodyti aiškios nuostolių sumos, o jo paties pateiktų rašytinių dokumentų turinys yra prieštaringas.

30Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015-02-11 rašte atsakovė nurodė, jog remdamasis Sutarties 4.7 punktu Nuomotojas (atsakovė) 988,62 Eur Patalpų defektų šalinimo išlaidų išskaičiuoja iš užstato, o 2015-03-05 raštu nurodė, kad remiantis Sutarties 4.7 p. išskaičiuoja iš užstato 1.055,17 Eur Patalpų defektų šalinimo ir lango keitimo išlaidų.

31Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014). Be to, remiantis teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012), įskaitymas turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas.

32Teismas susipažinęs su 2015-02-11 rašto ir 2015-03-05 rašto, kuriais atsakovė atliko įskaitymus, turiniu, konstatuoja, kad įskaitymai nėra aiškus bei nėra aiškiai suprantami.

332015-02-11 rašte nurodyta, kad atsakovė išskaičiuoja iš užstato 988,62 Eur suma ir nurodo, kas ši suma susidarė remiantis lokaline sąmata bei remiantis komerciniu pasiūlymu dėl žaliuzių remonto (2015-02-11 rašto priedai). Tačiau remiantis atsakovo nurodytu pagrindu ir sudėjus sumas nurodytas lokalinėje sąmatoje ir komerciniame pasiūlyme gaunasi 2864,79 Eur (223,71 Eur + 2641,08 Eur), nors atsakovė įskaitė 988,62 Eur. Todėl teismas konstatuoja, kad 2015-02-11 raštu atliktas įskaitymas nėra aiškus bei nėra aiškiai suprantamas.

342015-03-05 rašte nurodyta, kad atsakovė iš užstato išskaičiuoja 1.055,17 Eur. Nurodė, kad ši suma sudaro kainos nurodytos lokalinėje sąmatoje, komerciniame pasiūlyme dėl žaliuzių remonto bei UAB „Langų servisas“ komerciniame pasiūlyme (2015-03-05 rašto priedai). Tačiau sudėjus sumas pagal atsakovo nurodytus dokumentus gaunasi 2931,34 Eur (223,71 Eur + 2641,08 Eur + 66,55 Eur), nors atsakovė įskaitė 1.055,17 Eur. Todėl teismas konstatuoja, kad 2015-03-05 raštu atliktas įskaitymas nėra aiškus bei nėra aiškiai suprantamas.

35Apibendrinus išdėstytas aplinkybes teismas padaro išvadą, kad atsakovės 2015-02-11 ir 2015-03-05 raštais atlikti įskaitymai nėra aiškiai apibrėžti, todėl negalioja bei negali būti vykdomi, bei atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką taikant CK 6.130 str., teismas nurodytus įskaitymus pripažįsta neteisėtais ir negaliojančiais.

36Dėl 1609,22 Eur užstato grąžinimo

37CK 6.70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas (CK 6.70 str. 2 d.). Taigi, šalių susitarimas dėl išankstinio užstato, kaip nuomininko būsimų prievolių vykdymo užtikrinimo būdo, neprieštaravo įstatymui. Nuomos sutarties šalys suprato, kad jeigu už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą bus atsakingas nuomininkas, tai užstatas ar jo dalis gali likti nuomotojui. Darytina išvada, kad šalys suprato ir tinkamai įformino, kokias funkcijas turi atlikti nuomotojui perduodamas išankstinis užstatas. Užstatas šiuo atveju turėjo atlikti nuomininko prievolių užtikrinamąją funkciją, nes šalis, sumokėjusi užstatą, turėjo teisę nuomos sutarčiai pasibaigus reikalauti sugrąžinti visą užstatą ar jo dalį priklausomai nuo to, ar ji tinkamai įvykdė savo prievoles (nepadarė prievolinių pažeidimų) nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui momentu.

382014-05-14 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2014/05/14 4.7. punkte šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu nuomininkas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant , atvejus, kai Nuomininkas nekompensuoja Patalpoms padarytos žalos, Nuomotojas turi teisę padengti visas Nuomininko mokėtinas sumas iš Užstato (1 t. b. l. 22).

39Sutarties 5.4 p. šalys sulygo, kad nuomininkas (ieškovė) savo sąskaita, rizika ir jėgomis Nuomos termino metu atliks Patalpų ir jų įrangos, sudedamųjų elementų (dalių) einamojo remonto, priežiūros, perdažymo, senų dalių pakeitimo naujomis, valymo ir techninės priežiūros darbus. Nuomininkas prižiūri įrangą, inventorių, baldus bei kitą turtą, esantį Patalpose, ir visiškai atsako už tokio turto praradimą, sugadinimą ar neišsaugojimą ( 1 t. b. l. 23).

40Atitinkamai šalys susitarė, kad iš Užstato Nuomotojas (atsakovė) turi teisę padengti visą patalpoms ir įrangai padarytą žalą.

41Nurodytos Sutarties 7.2 punkte šalys susitarė, kad esant nesusitarimui dėl Patalpų būklės įvertinimo, yra kviečiamas nepriklausomas ekspertas Patalpų būklei įvertinti. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys bendrai nei iki sutarties nutraukimo, nei po sutarties nutraukimo į nepriklausomą ekspertą nesikreipė. Šis šalių veiksmas vertintinas, kaip šalių nebendradarbiavimas.

42Tačiau iš byloje esančių įrodymų: nuotraukų padarytų ieškovui sudarant nuomos sutartį 2012 m. bei nuotraukų padarytų nutraukus sutartį, matyti, kad patalpų sienų būklė yra blogesnė dėl įbrėžimų sienose.

43Iš Eksperto Eriko Lenkevičiaus 2015-09-28 Pažaidų atsiradimo priežasties tyrimo ataskaitos (2 t. b.l. 115-131) matyti, kad ekspertas ginčo patalpoje nustatė šiuos pažeidimus: įbrėžimus sienose, kurie yra mechaninio poveikio. Nurodė, kad šių pažaidų ištaisymo atsakomybė priklauso nuomininkui.

44Atsakovė nurodo, kad užstatas mažintinas ir atsižvelgiant į sugedusių lempučių kainą. Atsakovas teigia, kad ieškovui grąžinus patalpas buvo sugedusių 10 lempučių. Su reikalavimu dėl sugedusių lempučių ieškovas iš esmės nesutinka. Tačiau mano, kad tai galėjo atsitikti ir dėl natūralaus nusidėvėjimo (naudojimo), todėl atsakovas neturi teisės reikalauti atlyginti lempučių kainos. Dėl lempučių teismas konstatuoja, kad byloje nėra įrodymo patvirtinančio, kad 2012 metais atsakovė ieškovei perdavė patalpas su veikiančiomis visomis lemputėmis. Todėl negalima nustatyti, kad nuomininkas grąžino patalpas blogesnės būklės negu gavo dėl lempučių buvimo, ar nebuvimo.

45Iš Patalpų apžiūros akto (2 t. b.l.7-10) matyti, kad Statinių techninės priežiūros vadovas Povilas Korsakas nustatė, kad ginčo patalpoje yra užsikimšusi WC patalpos kriauklė, sugadintas maišytuvas (vandens srauto reguliavimo sklendės prasisuka, filtruojantis antgalis užsisuka dėl apgadinto sriegio – norint tinkamai naudotis maišytuvą būtina keisti).

46Dėl žaliuzių remonto būtinumo nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad būtent ieškovas sugadino žaliuzių mechanizmus. Kadangi iš pateiktų į bylą 2012 m. nuotraukų, kai ieškovė perėmė iš atsakovės patalpas, žaliuzių mechanizmų būklės nesimato. Taip pat byloje nustatyta, kad iki ieškovės šiose patalpose veikė kita įmonė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovei perduodant ieškovei patalpas 2012 m. žaliuzių mechanizmų būklė buvo nepriekaištinga.

47Be to, byloje nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad ieškovė atsakovei neperdavė telefono aparato Samsung 1 vnt. Tai yra nurodyta 2015-01-31 Patalpų perdavimo – priėmimo akte ( 1 t. b. l. 142). Tarp šalių yra ginčas dėl telefono kainos, atsakovė teigia, kad jo kaina būtų nuo 1.230,00 Eur ( 1 t. b.l. 167, 2 t. b.l. 20), nes reikės keisti visą sistemą, o ieškovas nurodo, kad sutinka sumokėti už telefono aparatą 46,00 Eur ( 2 t. b. l. 33, 39).

48Nagrinėjamoje byloje teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus padaro išvadą, kad atsakovas taikydamas Sutarties 4.7. p. nuostatas gali sumažinti grąžintino užstato dydį atsižvelgiant į šalintinus patalpų šiuos trūkumus (pažeidimus): patalpų sienų remontas, užsikimšusios kriauklės taisymas, prarastas telefonas Samsung.

49Byloje yra lokalinė sąmata iš kurios matyti, kad sienų dažymo kaina yra 308,49 Eur, o kanalizacijos valymas ir sifono keitimo kaina yra 107,72 Eur. Dėl prarasto telefono Samsung kainos, teismas nurodo, kad šiuo atveju ieškovas įrodė, kad telefono kaina yra 46,00 Eur. Atsakovas teigia, kad privalo keisti visą sistemą ir įrengti naują. Tačiau teismas konstatuoja, kad šiuo atveju atsakovė negali neteisėtai praturtėti ir nepagrįstai įrengti naują sistemą ieškovės sąskaita. Byloje net nėra tikslių duomenų, koks buvo telefono aparato modelis perduotas 2012 metais. Tačiau atsakovės pateikti įrodymai patvirtina, kad prarasto telefono Samsung modelis yra labai senas ir jau nebegaminamas. Todėl iš viso atsakovas gali sumažinti grąžintiną užstatą 462,21 Eur sumai (308,49 Eur + 107,72 Eur + 46,00 Eur).

50Sprendžiant patalpai padarytos žalos klausimą, nurodyta, kad pagal Šalių sutarties 5.4 p. ieškovui atsirado pareiga atlikti patalpų einamąjį remontą bei saugoti patalpos įrangą. Todėl kai byloje nustatyta, kad sienos apgadintos, kriauklė užsikimšusi bei prarastas telefonas Samsung , tai laikytina, kad yra Sutarties 5.4 p. tinkamas neįvykdymas ( CK 6.246 str. ), dėl sutarties netinkamo įvykdymo atsakovė patyrė 462,21 Eur žalos (CK 6.249 str.), bei tarp netinkamo sutarties įvykdymo ir žalos atsiradimo yra priežastinis ryšys (CK 6.247 str.). Ieškovės kaltė dėl padarytų pažeidimų yra preziumuojama ( CK 6.248 str.).

51Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovei yra sumokėjusi 1609,22 Eur užstato (2 t. b.l. 70,71 ). Byloje nustatyta, kad pagal šalių sutarties sąlygas atsakovė gali sumažinti grąžintiną užstatą 462,21 Eur sumai. Todėl atsakovė ieškovei privalo grąžinti 1147,01 Eur užstato ir ieškovės reikalavimas dėl 1609,22 Eur užstato priteisimo tenkinamas iš dalies ir priteisiama 1147,01 Eur užstato (CPK 178 str., CK 6.38 str. ).

52Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1147,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

53Ieškovė byloje sumokėjo 48,00 Eur žyminio mokesčio bei patyrė 500,00 Eur išlaidų, susijusių su atstovavimu. Todėl patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės ieškovei priteisiama 390,61 Eur bylinėjimosi išlaidų ( 71,28 proc. ) (CPK 93 str.).

54Taip pat iš atsakovės valstybei priteisiama 3,74 Eur pašto išlaidų (71,28 proc.) (CPK 96 str.).

55Vadovaudamasis CPK 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

56Ieškinį patenkinti iš dalies.

57Pripažinti atsakovės UAB “Farmanta” 2015-02-11 ir 2015-03-05 raštais atliktus įskaitymus negaliojančiais.

58Priteisti iš atsakovės UAB “Farmanta” 1147,01 Eur užstato , 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1147,01 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2015-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 390,61 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB “TAKO PLIUS” naudai.

59Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

60Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant Rasai Martynėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „TAKO PLIUS“ atstovei advokatei Aurelijai... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovė UAB „TAKO PLIUS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 6. Nurodė, kad byloje buvo ginčijama tiek įskaitymo tvarka, tiek jo aiškumas... 7. 2012 m. gegužės 31 d. sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr.... 8. 2014 m. rugsėjo 29 d. Uždaroji akcinė bendrovė „TAKO PLIUS" informavo... 9. 2015 m. sausio 31 d. patalpos grąžintos Uždarajai akcinei bendrovei... 10. 2012 m. gegužės 31 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2012/05/... 11. 2015 m. sausio 31 d. Nuomininkas priėmimo - perdavimo aktu grąžino patalpas... 12. Atsakovė UAB „FARMANTA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 13. Nurodė, kad 2014 m. gegužės 14 d. Atsakovė ir Ieškovė sudarė... 14. Šalių susitarimu Sutartis buvo nutraukta nuo 2015 m. sausio 31 d. (b. t. I,... 15. 2015 m. sausio 31 d. Patalpų perdavimo metu, 2015 m. vasario 4 d. vykusios... 16. 2015 m. vasario 5 d. Atsakovė pateikė Ieškovei pretenziją, kuria... 17. Vykdydama tarp Atsakovės ir Ieškovės sudarytos negyvenamųjų patalpų... 18. 2015 m. vasario 11 d. raštu (b. t. I, l. 165-167) bei 2015 m. kovo 5 d.... 19. Sutartis buvo parengta abiejų jos Šalių. Sutarties 8.3 punkte aiškiai... 20. Sutarties 4.7 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu Nuomininkas pažeidžia... 21. Ieškovė ir Atsakovė susitarė dėl įskaitymo galimybės, t. y. Atsakovės... 22. Atsakovė privalėjo grąžinti užstatą Ieškovei tik tuo atveju, jeigu... 23. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti... 24. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti.... 25. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 26. Byloje nustatyta, kad šalys 2012-05-31 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos... 27. Apklaustas liudytojas J. B. teismo posėdyje parodė, kad pagal direktoriaus... 28. Dėl 2015-02-11 raštu „Dėl UAB „Tako plius“ mokėtinų sumų UAB... 29. Ieškovas prašo pripažinti įskaitymus negaliojančiais CK. 6.131 str. 2 p.... 30. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015-02-11 rašte atsakovė nurodė, jog... 31. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 32. Teismas susipažinęs su 2015-02-11 rašto ir 2015-03-05 rašto, kuriais... 33. 2015-02-11 rašte nurodyta, kad atsakovė išskaičiuoja iš užstato 988,62... 34. 2015-03-05 rašte nurodyta, kad atsakovė iš užstato išskaičiuoja 1.055,17... 35. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes teismas padaro išvadą, kad atsakovės... 36. Dėl 1609,22 Eur užstato grąžinimo ... 37. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti... 38. 2014-05-14 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2014/05/14 4.7. punkte... 39. Sutarties 5.4 p. šalys sulygo, kad nuomininkas (ieškovė) savo sąskaita,... 40. Atitinkamai šalys susitarė, kad iš Užstato Nuomotojas (atsakovė) turi... 41. Nurodytos Sutarties 7.2 punkte šalys susitarė, kad esant nesusitarimui dėl... 42. Tačiau iš byloje esančių įrodymų: nuotraukų padarytų ieškovui sudarant... 43. Iš Eksperto Eriko Lenkevičiaus 2015-09-28 Pažaidų atsiradimo priežasties... 44. Atsakovė nurodo, kad užstatas mažintinas ir atsižvelgiant į sugedusių... 45. Iš Patalpų apžiūros akto (2 t. b.l.7-10) matyti, kad Statinių techninės... 46. Dėl žaliuzių remonto būtinumo nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad... 47. Be to, byloje nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad ieškovė atsakovei... 48. Nagrinėjamoje byloje teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus padaro... 49. Byloje yra lokalinė sąmata iš kurios matyti, kad sienų dažymo kaina yra... 50. Sprendžiant patalpai padarytos žalos klausimą, nurodyta, kad pagal Šalių... 51. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovei yra sumokėjusi... 52. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš... 53. Ieškovė byloje sumokėjo 48,00 Eur žyminio mokesčio bei patyrė 500,00 Eur... 54. Taip pat iš atsakovės valstybei priteisiama 3,74 Eur pašto išlaidų (71,28... 55. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas... 56. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 57. Pripažinti atsakovės UAB “Farmanta” 2015-02-11 ir 2015-03-05 raštais... 58. Priteisti iš atsakovės UAB “Farmanta” 1147,01 Eur užstato , 6 proc.... 59. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 60. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...