Byla e2-328-571/2017
Dėl skolos, sutartinių ir metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui S. E. dėl skolos, sutartinių ir metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 872,30 Eur skolos, kurią sudaro 273,66 Eur negrąžinta paskolos suma, 52,87 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino ir 545,77 Eur palūkanų suma po kredito grąžinimo termino, taip pat 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20 Eur bylinėjimosi išlaidų: sumokėto žyminio mokesčio.

4Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – ieškinio kopija su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką – 2016-12-22 įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje teismų pranešimai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. spalio 22 d. tarp šalių nuotoliniu būdu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9919019001, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 144,81 Eur sumą 2 mėnesių terminui su 109,66 proc. metine palūkanų norma. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2012 spalio 24 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 144,81 Eur sumai 24 mėnesių terminui su 79,41 proc. metine palūkanų norma. Iš viso atsakovas ieškovei turėjo grąžinti 273,66 Eur kredito, nes dalį paskolos sumos yra sumokėjęs, tačiau nustatytu laiku ir tvarka savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos. Ieškovė paskaičiavo 545,77 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2013-03-23 iki 2014-07-29 115,70 proc. dydžio metinę palūkanų normą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Vartojimo kredito sutartys, Gyventojų registro tarnybos pažyma apie atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą, mokėjimo nurodymai dėl paskolos suteikimo, palūkanų skaičiavimo paaiškinimas, žyminio mokesčio kvitas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteisiama 273,66 Eur negrąžinta paskolos suma ir 52,87 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 545,77 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, remiantis Sutarties 7.1 p. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas savo iniciatyva turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus savo iniciatyva (ex officio), nes neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Be to, Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Vien prievolės ir prašomų priteisti palūkanų dydžio santykis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstamas pakankamu pagrindu teismui sumažinti priteistinų palūkanų sumą, vadovaujantis CK 1.5 str. ir 6.37 str. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylose, susijusiose su pagal sutartis priteisiamų palūkanų dydžio nustatymu, taip pat į reikalaujamą priteisti palūkanų sumą, teismas, užtikrindamas prievolės šalių interesų pusiausvyrą, turi pagrindą reikalaujamų priteisti palūkanų dydį peržiūrėti. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į prašomos priteisti palūkanų 545,77 Eur sumos ir pagrindinės skolos 273,66 Eur santykį, tai, kad ieškovės prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, bei tai, jog vartojimo sutartys atsakovo sudarytos prisijungimo būdu, palūkanų dydis mažintinas iki 181,92 Eur sumos, t. y. 1/3 dalimi reikalaujamos palūkanų sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovės teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovė tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

11CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, atsižvelgiant į įstatymo nustatytą minimalią už ieškinius mokamą žyminio mokesčio sumą, – 15 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

13Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo S. E., a. k. ( - ) 273,66 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus 66 ct) negrąžintos paskolos, 52,87 Eur (penkiasdešimt du eurus 87 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 181,92 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 92 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas: Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai