Byla 2A-325/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovei E. K. , ieškovės atstovei advokatei Vilmai Normantienei, atsakovei V. V. , atsakovės atstovui advokatui Tamazi Kasradze, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės V. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-311-555/2007 pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovei V. V. , trečiajam asmeniui G. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3E. K. 2005 m. liepos 7 d. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydama priteisti iš V. V. 35 200 Lt skolos, 109 812 Lt palūkanų ir 50 Lt žyminio mokesčio atlyginimą.

4Kauno apygardos teismas 2005 m. liepos 11 d. teismo įsakymu nutarė išieškoti iš V. V. E. K. 35 200 Lt skolos, 109 812 Lt palūkanų ir 50 Lt žyminio mokesčio.

5V. V. 2005 m. liepos 22 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. liepos 11 d. teismo įsakymo.

6Ieškovė E. K. 2005 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai vėliau buvo patikslinti, atsakovei V. V. , prašydama priteisti iš atsakovės 35 200 Lt skolos, 129 076 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad su V. V. buvo sudariusi paskolos sutartis: 1998 m. lapkričio 20 d. dėl 10 000 Lt su 4 procentų palūkanomis per mėnesį, 1999 m. kovo 25 d. dėl 11 000 Lt su 4 procentų palūkanomis per mėnesį, 1999 m. gegužės 6 d. dėl 3 400 Lt su 6 procentų palūkanomis per mėnesį, 1999 m. rugpjūčio 4 d. dėl 2 800 Lt su 5 procentų palūkanomis per mėnesį, 1999 m. rugpjūčio 16 d. dėl 4 000 Lt su 4 procentų palūkanomis per mėnesį, viso ieškovė atsakovei paskolino 35 200 Lt. Ieškovė pažymėjo, kad visos sutartys buvo sudarytos vieno mėnesio terminui bei jose numatyta atsakovės pareiga mokėti palūkanas. Kadangi atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir paskolos negrąžino, todėl ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 35 200 Lt negrąžintos paskolos bei 129 076 Lt palūkanų, paskaičiuotų iki 2005 m. rugpjūčio 31 d.

7Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 1 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies - priteisti iš atsakovės V. V. ieškovei E. K. 35 200 Lt skolos, 21 002,38 Lt palūkanų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2005 m. liepos 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės V. V. ieškovei E. K. 100 Lt žyminio mokesčio, 3 000 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą, 148 Lt už paskelbimą apie bylos nagrinėjimą spaudoje; priteisti iš atsakovės V. V. valstybei 1 636,07 Lt žyminio mokesčio dalį bei 24,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą.

8Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog kreditorė E. K. , sudariusi su skolininke V. V. paskolos sutartis, gavo iš skolininkės skolą patvirtinančius dokumentus ir šie skolą patvirtinantys dokumentai yra pas kreditorę, todėl spręstina, kad skolininkė tinkamai įvykdžiusi prievoles, privalėjo susigrąžinti iš kreditoriaus prievolę patvirtinančius dokumentus arba iš kreditoriaus gauti pakvitavimus, atitinkančius sandorio sudarymo formą reglamentuojančias nuostatas, kuriose turėjo būti nurodyta kokia prievolė ar jos dalis yra įvykdyta ir nurodytos priežastys, dėl kurių kreditorius negrąžino skolos dokumento. Teismas konstatavo, kad skolos dokumento buvimas pas ieškovę ir kreditoriaus pakvitavimo apie prievolės įvykdymą nebuvimas pas atsakovę yra pagrindas išvadai, kad atsakovė savo sutartinių prievolių nėra įvykdžiusi. Teismas pažymėjo, kad pateiktas pakvitavimas apie 3 600 Lt gavimą, nepatvirtina, jog sutartinės prievolės yra įvykdytos, kadangi kreditorius nors ir pripažino, kad minėta pinigų suma yra gauta, tačiau nepripažino, jog ši suma yra gauta pagal byloje pateiktas sutartis. Teismas nurodė, kad šiame pakvitavime pagal 1964 m. CK 244 straipsnio reikalavimus nenurodžius pagal kokį skolos dokumentą yra grąžinama suma bei nenurodžius apie skolą patvirtinančio dokumento grąžinimą skolininkui, nėra pagrindo daryti išvadą, jog pakvitavime nurodytai sumai, pagal pateiktus byloje skolos dokumentus, prievolė yra įvykdyta tinkamai.

9Teismas nurodė, kad taip pat nėra pagrindo daryti išvadą, jog prievolė yra tinkamai įvykdyta skolininkui perduodant pinigines lėšas kreditoriaus įgaliotam asmeniui, kadangi byloje nustatyta, jog įrašai apie piniginių sumą grąžinimą yra padaryti ne ant originalaus įgaliojimo, o ieškovei nepripažįstant apie šių sumų grąžinimą, įrašuose taip pat nenurodoma kokiu pagrindu yra gautos sumos iš V. V. , nenurodoma, jog asmuo, priėmęs pinigus veikė kaip E. K. įgaliotas asmuo, be to, šiuose įrašuose nenurodoma kur yra skolą patvirtinantis dokumentas ir dėl kokių priežasčių jis nėra grąžinamas skolininkui. Teismas, nepripažindamas tinkamo prievolės įvykdymo, pažymėjo, kad tiek ieškovė, tiek atsakovė vertėsi paskolų suteikimu, todėl šiems asmenims turėjo būti žinoma apie paskolos suteikimo ir grąžinimo tinkamą įforminimą. Teismas taip pat pažymėjo, kad prie civilinės bylos prijungtos baudžiamosios bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovei G. S. , kaip asmenį, galintį padėti susigrąžinti iš skolininkų lėšas, rekomendavo atsakovė, kuri taip pat minėtam asmeniui buvo suteikusi tokio pobūdžio įgalinimus.

10Teismas ieškovės reikalavimą priteisti palūkanas tenkino iš dalies. Teismas nurodė, kad 1964 m. CK 176 straipsnio antroji dalis nustatė tinkamo prievolių vykdymo pareigą, kiekvienai šaliai jas atliekant ekonomiškiau ir visokeriopai padedant antrajai šaliai atlikti savo pareigas. Pažymėjo, kad ieškinys patvirtina, jog ieškovės apskaičiuotos palūkanos sudaro daugiau nei dvigubą paskolos sumą, todėl spręstina, kad šalių susitarimai dėl palūkanų dydžio iš esmės pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ir yra prieštaraujantys sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Teismas, vadovaudamasis šiais argumentais ir CK 1.5 straipsnio ketvirtosios dalies, 6.73, 6.258 straipsnių, 6.288 straipsnio antrosios dalies nuostatomis, paskolų sutartimis nustatytas palūkanas nutarė sumažinti iki tuo laikotarpiu buvusių Lietuvos banko nustatytųjų vidutinių metinių palūkanų normų, nurodė, kad priteistinos palūkanos skaičiuotinos kiekvienai paskolos sutarčiai atskirai nuo sutarties sudarymo dienos iki ieškinio padavimo teisme, už vieną mėnesį nuo paskolos gavimo pagal sutartyse numatytą mėnesinių palūkanų normą, už kitą laikotarpį - pagal vidutines metines palūkanas ir todėl priteistina iš atsakovės ieškovei 21 002,38 Lt palūkanų.

11Teismas taip pat nurodė, kad patenkinus reikalavimą priteisti paskolą bei sutartines palūkanas iš atsakovės priteistinos įstatyme nustatyto dydžio procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

12Apeliaciniu skundu atsakovė V. V. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimą, priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad ieškovei nepripažįstant apie skolos grąžinimą, įrašuose nenurodant kokiu pagrindu pinigai gauti, nenurodant, kad G. S. veikė kaip ieškovės įgaliotinis, nenurodant kodėl nėra grąžintas skolą patvirtinantis dokumentas, teismas nepripažįsta, jog atsakovė prievolę įvykdė tinkamai, yra nepagrįsta. Skolos buvo grąžinamos ieškovės įgaliotam asmeniui G. S. ir įrašai apie grąžinamas skolų sumas buvo daromi ant G. S. turimo įgaliojimo.
  2. Siekiant objektyviai, visapusiškai ir pilnai išaiškinti faktines bylos aplinkybes, teismas privalėjo byloje apklausti G. S. .
  3. Teismas, pažeisdamas CPK nuostatas, reglamentuojančias įrodymų teikimo ir vertinimo taisykles, įrodymus vertino tik ieškovės naudai, nes nepareikalavo iš ieškovės įrodymų, kurie pagrįstų skolos gavimą.
  4. Teismas neatkreipė dėmesio ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad skolos ieškovei buvo grąžinamos per jos įgaliotinį per kelis kartus ir todėl atsakovė neturi asmeninių ieškovės pakvitavimų.
  5. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė E. K. nurodo, kad su atsakovės V. V. apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimas pakeistinas.

15Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentavo 1964 m. CK, galiojusio iki 2001 m. liepos 1 d., 244 straipsnis ir reglamentuoja CK 6.65 straipsnis.

161964 m. CK 244 straipsnio antrojoje dalyje buvo nurodyta, kad jeigu skolininkas yra kreditoriui išdavęs prievolę patvirtinantį skolos dokumentą, tai kreditorius, priimdamas visą įvykdymą, privalo grąžinti skolininkui tą dokumentą, o nesant galimybės grąžinti, nurodyti tai savo duodamame pakvitavime, ir pakvitavimą gali atstoti užrašas skolos dokumente.CK 6.65 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra išdavęs prievolei patvirtinti skolos dokumentą, tai kreditorius, priimdamas visą prievolės įvykdymą, privalo tą dokumentą skolininkui grąžinti, o kai tokios galimybės nėra, – nurodyti tai pakvitavime. Pakvitavimui prilygsta įrašas apie prievolės įvykdymą gražinamame skolos dokumente. Jeigu įvykdoma ne visa prievolė arba skolos dokumentas reikalingas kreditoriui kitoms teisėms įgyvendinti, jis turi teisę pasilikti skolos dokumentą, tačiau privalo skolininkui duoti pakvitavimą.

17Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovė V. V. grąžino ieškovei E. K. ieškinyje nurodytų paskolų sumų dalį per ieškovės įgaliotą asmenį (įgaliotinį) G. S.

18Į bylą nepateiktas dokumento apie atsakovės paskolos sumų dalies grąžinimą ieškovei per ieškovės įgaliotinį G. S. originalas ir pateikta tik šio dokumento kopija (b.l.29). Nagrinėjamoje byloje apklausti teismo posėdyje G. S. nebuvo galimybės, kadangi jo buvimo ir gyvenamoji vietos nėra žinomos. Prijungtoje prie civilinės bylos baudžiamojoje byloje Nr. 1-135-04 apklausta liudytoja V. V. parodė, kad ji nežinojo, jog E. K. yra parašiusi ar planuoja rašyti įgaliojimą G. S. dėl paskolų išieškojimo, ir aplamai apie tokio įgaliojimo egzistavimą sužinojo 2002 m. pradžioje (baudžiamojo byla Nr. 1-135-04, t. 2 b.l 102-103).Paminėtoje baudžiamojoje byloje apklausta V. V. neparodė, kad paskolų sumų dalį grąžino E. K. per G. S. , o apklaustas G. S. neparodė, kad gavo iš V. V. grąžinamas E. K. paskolų sumas. Minėto dokumento (įgaliojimo) kopijoje nurodyta, kad pinigų sumos buvo gautos 2001 m. lapkričio 8 d., 2001 m. lapkričio 26 d., 2001 m. gruodžio 14 d., 2002 m. sausio 11 d. ir 2002 m. sausio 20 d. Nėra pagrindo netikėti bei abejoti nurodytais V. V. parodymais, duotais baudžiamojoje byloje. Todėl atsakovė V. V. , nežinodama apie minėtą įgaliojimą, negalėjo grąžinti ieškovei E. K. paskolų sumų per ieškovės įgaliotinį G. S. atliekant įrašus apie tokių sumų grąžinimą įgaliojime. Byloje nustatyta, kad atsakovė V. V. supažindino ieškovę E. K. su G. S. . Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija pagal CPK 185 straipsnį įvertindama pateiktą į bylą įgaliojimo kopiją sprendžia, kad ji nepatvirtina bei neįrodo atsakovės grąžinimą ieškovei paskolų sumų. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus ir teisingai įvertino paminėtą įgaliojimo kopiją.

19Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl atsakovės V. V. grąžinimo ieškovei E. K. 3 600 Lt ieškinyje nurodytų paskolų sumos.

20Ieškovė pripažįsta ir į bylą pateikta pakvitavimo kopija (b.l. 30) patvirtina, kad 2000 m. gruodžio 27 d. ieškovė gavo iš atsakovės 3 600 Lt paskolos sumos, tačiau ieškovė nepripažįsta, kad ši suma gauta pagal ieškinyje nurodytas ir pateiktas į bylą paskolų sutartis. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados, kad pakvitavime sutinkamai su 1964 m. CK 244 straipsnio nuostatomis, nenurodžius pagal kokį skolos dokumentą grąžinama suma bei nenurodžius apie skolą patvirtinančio dokumento grąžinimą skolininkui, nėra pagrindo išvadai, jog pakvitavime nurodytai sumai pagal pateiktus byloje skolos dokumentus prievolė yra įvykdyta tinkamai, nėra pagrįsta. Nurodyti pakvitavime reikiamus bei tikslius duomenis yra ne tik skolininko, bet ir tokį pakvitavimą rašančio bei pasirašančio kreditoriaus pareiga. Ieškovė, surašiusi bei pasirašiusi minėtą pakvitavimą apie 3 600 Lt paskolos sumos gavimą, procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nenurodė pagal konkrečiai kokią nepateiktą į bylą paskolos sutartį buvo grąžinta paminėta paskolos suma, nenurodė tokios sutarties sudarymo aplinkybių ir nepateikė į bylą įrodymų dėl tokios sutarties sudarymo. Esant kelioms paskolos sutartims, įprastai paskolų sumos dalis grąžinama pagal anksčiausiai sudarytą paskolos sutartį. Paminėta aplinkybė turi reikšmės paskolos sutartyse nustatytų sutartinių palūkanų mokėjimui. Todėl teisėjų kolegija pagal CPK 185 straipsnio reikalavimus įvertindama minėtą pakvitavimą ir kitus pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad 2000 m. gruodžio 27 d. atsakovė grąžino ieškovei 3 600 Lt paskolų sumą pagal 1999 m. kovo 25 d. šalių sudarytas paskolos sutartis, t.y. anksčiausiai sudarytas paskolos sutartis. Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegijos nuomone, ieškinio dalis dėl 3 600 Lt skolos priteisimo yra nepagrįsta ir atmestina (1964 m. CK 244, 291 str.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ir priteista iš atsakovės ieškovei paskolos grąžinimui suma sumažintina nuo 35 200 Lt iki 31 600 Lt.

21Palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio antroji dalis ir 6.258 straipsnio trečioji dalis, kai teismui leidžiama mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas. Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001 m.). CK 3.37 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyta bendroji taisyklė, kad dvigubos palūkanos, t.y. palūkanos už priskaičiuotas palūkanas, neleidžiamos, išskyrus atvejus, kai jas leidžia įstatymas ar šalių susitarimas, neprieštaraujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimams (pavyzdžiui, CK 6.874 str. 1 d.). Būtina skirti sutartines palūkanas nuo vadinamųjų procesinių palūkanų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. lapkričio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005 m. konstatavo, kad CK 6.37 straipsnio antrojoje dalyje numatytos vadinamosios procesinės palūkanos, nes jas skolininkas moka už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir šios palūkanos apskaičiuojamos nuo pinigų sumos, kurią sudaro negrąžinta paskolos suma ir palūkanos už naudojimąsi pinigais (negautas kreditoriaus pelnas).

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl priteistinų sutartinių palūkanų dydžio mažinimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, mažindamas priteistinų sutartinių palūkanų dydį vadovavosi Lietuvos banko Statistikos departamento pateiktais duomenimis apie bankų suteiktų paskolų litais vidutinę metinę palūkanų normą procentais (b.l. 153-155), tačiau sprendimo motyvuose netiksliai nurodė, kad vadovaujasi Lietuvos banko nustatytų vidutinių metinių palūkanų norma. Galimi rašymo apsirikimai gali būti taisomi įstatymo nustatyta tvarka ir nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą.

23Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė priteistinos skolos dydį. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ir sprendimu priteista iš atsakovės ieškovei skola sumažintina nuo 35 200 Lt iki 31 600 Lt, atitinkamai sumažintinos priteistos sutartinės palūkanos, nes sutartinės palūkanos skaičiuojamos nuo paskolos sumos nuo šios sumos gavimo momento iki paskolos grąžinimo. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad 2000 m. gruodžio 27 d. atsakovės sumokėta ieškovei 3 600 Lt suma buvo skirta paskolų pagal 1999 m. kovo 25 d. šalių sudarytas paskolos sutartis, t.y. pagal anksčiausiai sudarytas sutartis, grąžinimui. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovės ieškovei priteistina 18 870,69 Lt sutartinių palūkanų (21002,38 – 2131,69 = 18870,69). Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ir sprendimu priteista sutartinių palūkanų suma sumažintina nuo 21 002,38 Lt iki 18 870,69 Lt.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo daugiau mažinti priteistinų sutartinių palūkanų dydį.

25Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl priteisimo procesinių palūkanų pagal CK 6.37 straipsnio reikalavimus yra pagrįstos.

26Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas ir sprendimu priteistos skolos ir sutartinių palūkanų sumos sumažinamos, todėl sprendimu priteistas iš atsakovės ieškovei išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas sumažintinas nuo 3 000 Lt iki 1 500 Lt, o priteista iš atsakovės valstybei žyminio mokesčio suma sumažintina nuo 1 636,02 Lt iki 1 512,12 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikti įrodymai tik apie ieškovės turėtas 1 500 Lt išlaidas advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti (b.l. 136). Į bylą nepateikta įrodymų apie atsakovės išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme.

27Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo kitos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies panaikinimui ar pakeitimui, todėl kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

28Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimas pakeistinas.

29Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal CPK 93 straipsnio reikalavimus priteistina iš atsakovės ieškovei 172 Lt žyminio mokesčio išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė nepateikė į bylą kitų įrodymų apie turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme.

30Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pagal CPK 98 straipsnio reikalavimus priteistina iš atsakovės ieškovei 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo, kadangi apeliacinis skundas tenkinamas tiktai iš dalies.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimą pakeisti. Sprendimu priteistą iš atsakovės V. V. ieškovei E. K. paskolos grąžinimui sumą sumažinti nuo 35 200 Lt iki 31 600 Lt (trisdešimt vieno tūkstančio šešių šimtų litų), palūkanų sumą sumažinti nuo 21 002,38 Lt iki 18 870,69 Lt (aštuoniolikos tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt litų šešiasdešimt devynių centų) ir atstovavimo išlaidų sumą sumažinti nuo 3 000 Lt iki 1 500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų). Priteistą iš atsakovės V. V. valstybei žyminio mokesčio sumą sumažinti nuo 1 636,07 Lt iki 1 512,12 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų dvylikos litų dvylikos centų). Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovės E. K. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) atsakovei V. V. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) 172 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

34Priteisti iš atsakovės V. V. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) ieškovei E. K. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. E. K. 2005 m. liepos 7 d. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo... 4. Kauno apygardos teismas 2005 m. liepos 11 d. teismo įsakymu nutarė... 5. V. V. 2005 m. liepos 22 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl Kauno... 6. Ieškovė E. K. 2005 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio... 7. Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 1 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 8. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog kreditorė E. K. , sudariusi su... 9. Teismas nurodė, kad taip pat nėra pagrindo daryti išvadą, jog prievolė yra... 10. Teismas ieškovės reikalavimą priteisti palūkanas tenkino iš dalies.... 11. Teismas taip pat nurodė, kad patenkinus reikalavimą priteisti paskolą bei... 12. Apeliaciniu skundu atsakovė V. V. prašo apeliacinės instancijos teismą... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė E. K. nurodo, kad su atsakovės V.... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir Kauno apygardos teismo 2007 m.... 15. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentavo 1964 m. CK, galiojusio iki 2001... 16. 1964 m. CK 244 straipsnio antrojoje dalyje buvo nurodyta, kad jeigu skolininkas... 17. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 18. Į bylą nepateiktas dokumento apie atsakovės paskolos sumų dalies... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl... 20. Ieškovė pripažįsta ir į bylą pateikta pakvitavimo kopija (b.l. 30)... 21. Palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio antroji dalis ir 6.258... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl... 23. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė priteistinos skolos dydį.... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo daugiau mažinti priteistinų... 25. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 26. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas ir sprendimu... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo kitos pirmosios instancijos teismo... 28. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 29. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal CPK 93 straipsnio reikalavimus... 30. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pagal CPK 98 straipsnio... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 1 d. sprendimą pakeisti. Sprendimu... 33. Priteisti iš ieškovės E. K. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) atsakovei... 34. Priteisti iš atsakovės V. V. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)) ieškovei...