Byla 2-2029-736/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui I. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1- 3) prašo priteisti iš atsakovo I. Š. 690,64 Lt skolą, 1319,12 Lt delspinigius, 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014 m. rugsėjo 12 d. (b. l. 48) CPK 130 str. numatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui (b. l. 1- 3), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2002-07-09 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas I. Š. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr.V.11.1A67125470B406, kuria remiantis UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis 24 mėnesius bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius (b. l. 11- 12). Nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.6. p.). Už 2002 m. gruodžio mėn.– 2004 m lapkričio mėn. suteiktas paslaugas UAB „Tele2“ išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras (b. l. 21- 42). Kaip matyti iš šių sąskaitų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovas šių sąskaitų neapmokėjo ir liko skolingas 690,64 Lt. 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo 690,64 Lt skolą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (b. l. 5, 16- 19). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 20), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs šį ieškovės reikalavimą, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir nustatytais terminais sumokėjęs už jam suteiktas paslaugas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina 690,64 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta anksčiau, nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 1319,12 Lt delspinigių laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2014-06-23 (b. l. 7). Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, ir paskaičiuota delspinigių suma (1319,12 Lt) beveik du kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (690,64 Lt), todėl, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esančių sąskaitų matyti, kad atsakovas mokesčių už suteiktas paslaugas nemoka nuo 2002 m. gruodžio mėn., nuo 2009 m. ieškovė skaičiuoja delspinigius ir byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek vėliau pati ieškovė būtų ėmusi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovės pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Todėl teismo vertinimu, atsižvelgus į skolos dydį (690,64 Lt), šiuo atveju 0,03 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,03 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo priteistina 395,74 Lt (690,64 Lt x 0,03 proc. x 1910 d. = 395,74 Lt) delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, darbo priemonės ir užklausos (b. l. 6). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 3,63 Lt (3,00 Lt + PVM) išlaidas, išsiųsdama atsakovui vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 20). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 10,00 Lt išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui, 6,00 Lt išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– darbo priemonės– teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jos ūkinės- komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei- komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (be 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmusi kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovė patyrė 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis yra 72,00 Lt ir tokio dydžio žyminį mokestį ieškovė būtų privalėjusi mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinusi reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ieškovei iš atsakovo priteistinas minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas 72,00 Lt žyminis mokestis.

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo I. Š., a. k. ( - ), 690,64 Lt (šešių šimtų devyniasdešimties litų 64 ct) skolą, 395,74 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt penkių litų 74 ct) delspinigius, 3,63 Lt (trijų litų 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

14Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Atsakovas I. Š. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai