Byla 2S-176-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė, Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. T. I. atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas civilinėje byloje dėl pastatų pirkimo – pardavimo sandorio dalies pripažinimo negaliojančia, pastatų teisinės registracijos panaikinimo pagal ieškovo E. T. I. ieškinį atsakovams likviduojamai Molėtų rajono Bijutiškio ŽŪB, V. M., V. K., A. I., VĮ Registrų centrui,

Nustatė

3Ieškovas E. T. I. 2007-02-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė pripažinti negaliojančia 2006-05-26 pastatų pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl 3 pastatų – pastato – svarstyklių, grūdų sandėlio ir mechaninių dirbtuvių pardavimo atsakovams V. K., V. M. ir A. I., panaikinti šių pastatų bei klojimo teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre Molėtų rajono Bijutiškio žemės ūkio bendrovės ir vėliau juos įgijusių minėtų asmenų vardu (t. y. pirminę ir antrinę teisinę registraciją).

4Molėtų rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovo E. T. I. ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad 2008-07-23 parengiamajame teismo posėdyje šalims buvo skirtas terminas dėl taikos sutarties sudarymo, kuris buvo pratęstas iki 2008-10-15. 2008-10-15 parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas dėl neatvykusių į posėdį asmenų 2008-11-19, taip pat byloje dalyvaujančių asmenų prašymu buvo atidėti 2008-11-19, 2008-12-10 parengiamieji teismo posėdžiai, 2009-01-20, 2009-03-02, 2009-04-15, 2009-08-11, 2009-10-06, 2009-12-14 teismo posėdžiai, dėl teisėjo ligos buvo atidėtas 2010-02-19 teismo posėdis. Nors į 2010-06-16 šaukimai į teismo posėdį buvo įteikti visoms šalims, tačiau į teismo posėdį atvyko tik atsakovų atstovai B. J. ir A. M., ieškovo atstovė advokatė K. Balevičienė pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes ji 2010-06-16 yra užimta 3 bylose. Patikrinęs teismo informacinės sistemos LITEKO duomenis, teismas nustatė, jog advokatė K. Balevičienė nedalyvauja jos nurodytose civilinėse bylose. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, jog advokato užimtumas nėra svarbi priežastis, dėl kurios reikėtų atidėti bylos nagrinėjimą, teismas netenkino ieškovo atstovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas nurodė, kad ieškovas turėjo pakankamai laiko sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu iki teismo posėdžio, tačiau tik 2010-06-14 sudarė atstovavimo sutartį su advokate K. Balevičiene, todėl net ir atvykus advokatei K. Balevičienei būtų reikalinga bylą atidėti ir nebūtų galima bylos nagrinėti. Kadangi ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio laiką ir vietą, nepateikė jokio prašymo, todėl teismas pripažino, kad ieškovas ir jo atstovė neatvyko į posėdį be svarbių priežasčių, o atsakovams neprašant priimti sprendimo už akių, nesant prašymų nagrinėti bylą šalims nedalyvaujant, teismas, vadovaudamasis CPK 7, 8 str. 246 str. 1, 4 d., 296 str. 1 d. 5, 6 p., ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad nei ieškovas, nei atsakovai nevykdė CPK 7, 8 str. įtvirtintų pareigų, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, dėl ieškovo neatvykimo į posėdžius, ieškovo atstovų prašymų atidėti bylos nagrinėjimą byla nėra išnagrinėta nuo 2008-07-23, dėl šalių veiksmų byla yra patekusi į aklavietę, o bylos nagrinėjimo atidėjimas dar kartą pažeistų proceso koncentracijos, ekonomiškumo principus.

5Ieškovas E. T. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina. Teismas nepagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą, pažeidė Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1, 2 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jis nebendradarbiavo su teismu, nes iš nutarties yra aiškiai matyti, jog nei jis, nei jo atstovės nei karto neprašė atidėti bylos nagrinėjimo vien tik formaliais pagrindais, bylos nagrinėjimo atidėjimas dėl taikos sutarties sudarymo nėra bylos vilkinimas, nebendradarbiavimas su teismu, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Taip pat bylos nagrinėjimu negali būti laikomas ir jo siekis pateikti patikslintą ieškinį, kad visus reikalavimus būtų galima išnagrinėti vienoje byloje, 2 prašymai atidėti bylos nagrinėjimą dėl advokatės J. Aleksaitės ligos. Be to, į tuos teismo posėdžius, į kuriuos neatvyko jo atstovė advokatė J. Aleksaitė, taip pat neatvyko ir atsakovai, todėl šie posėdžiai nebuvo atidėti vien tik dėl jo kaltės. Bylos nagrinėjimas užtruko ir dėl teisėjo ligos. Teismas nepagrįstai nurodė, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nenustatyta, jog jo atstovė 2010-06-16 dalyvavo 3 bylose Vilniuje, nes jis pateikė teismui išrašus iš viešų teismų tvarkaraščių paieškos bei nurodė, kuriuose posėdžiuose konkrečiai dalyvaus jo atstovė. Teismas formaliai įvertino jo atstovės prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atstovės užimtumo kitose bylose, dėl ko konstatavo, kad nebuvo jo prašymo dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant. Prašyme atidėti bylos nagrinėjimą advokatė buvo nurodžiusi, jog prieštarauja dėl perėjimo nagrinėti bylą iš esmės, bet neprieštaravo, kad įvyktų parengiamasis teismo posėdis jai nedalyvaujant. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas nurodė, jog net ir atvykus atstovei būtų tekę atidėti bylos nagrinėjimą, t. y. rezultatas būtų buvęs tas pats, jei teismas būtų patenkinęs jo atstovės prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Byla nebuvo atsidūrusi aklavietėje, kadangi teismas galėjo paskirti teismo posėdžio datą ir per kitą teismo posėdį byla būtų išnagrinėta iš esmės. Įsiteisėjus teismo nutarčiai jo teisės liktų neapgintos.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, byla perduotina nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovaudamasis CPK 7, 8 str., 296 str. 1 d. 5, 6 p. ieškovo E. T. I. ieškinį, pareikštą šioje byloje, paliko nenagrinėtą dėl to, kad ieškovas E. T. I. ir jo atstovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, neprašė nagrinėti bylos jiems nedalyvaujanti, o atsakovai neprašė priimti sprendimo už akių.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas E. T. I. į teismą kreipėsi 2007-02-27 , buvo iškelta ir nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo E. T. I. ieškinį atsakovams likviduojamai Molėtų rajono Bijutiškio ŽŪB, V. M., V. K., A. I., VĮ Registrų centrui dėl pastatų pirkimo – pardavimo sandorio dalies pripažinimo negaliojančia, pastatų teisinės registracijos panaikinimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad jau vieną kartą byla buvo išnagrinėta iš esmės ir pirmosios instancijos teismo 2007-12-18 sprendimu iš dalies buvo patenkintas ieškovo ieškinys, t. y. pripažinta negaliojančia 2006-05-26 sutarties dalis dėl pastato – svarstyklių pardavimo, panaikinta pirminė ir antrinė šio daikto teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre. Šis sprendimas buvo apskųstas apeliaciniu skundu ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija 2008-04-23 nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neišreikalavo rašytinių įrodymų, nurodė, kad taip pat būtina ne tik nustatyti, ar egzistuoja teisinių ginčo pastatų registracijų neteisėtumo ir ginčijamo pirkimo-pardavimo sandorio negaliojimo pagrindai, bet ir įvertinti paties ieškovo sąžiningumą jam įgyvendinant tariamai jo pažeistų teisių gynimą, ginčijamo pastatų perleidimo sandorio pirkėjų sąžiningumą sudarant sandorį.

9Molėtų rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, 2008-06-20 nutartimi paskyrė bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2008-07-23 10 val., išsiuntė dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimus. 2008-07-23 parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas 2008-09-22 dėl taikos sutarties sudarymo galimybės (T. 3, b. l. 27-28), terminas buvo pratęstas. 2008-10-15 parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas 2008-11-19, kadangi atsakovui V. M., trečiajam asmeniui L. M. šaukimai į parengiamąjį teismo posėdį buvo neįteikti, taip pat dėl to, kad teismui atsakovai Molėtų rajono Bijutiškio ŽŪB atstovas ir V. K. nepateikė papildomų įrodymų (T. 3, b. l. 43, 44, 49-50). 2008-11-29 parengiamasis posėdis buvo atidėtas 2008-12-10 dėl ieškovo atstovės advokatės J. Aleksaitės ligos (T. 3, b. l. 56, 57, 59, 60). 2008-12-10 parengiamajame teismo posėdyje, kuriame dalyvavo ieškovo atstovė, atsakovo Molėtų rajono Bijutiškio ŽŪB atstovas, atsakovas V. K., ieškovo atstovė, atsakovas V. K. išreiškė norą tartis taikiai, pirmosios instancijos teismas protokoline nutartimi nutarė pereiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės ir paskyrė teismo posėdžio datą 2009-01-20 (T. 3, b. l. 72-73). 2009-01-20 teismo posėdyje dalyvavo ieškovo atstovė advokatė J. Aleksaitė, atsakovo Molėtų rajono Bijutiškio ŽŪB atstovas, atsakovas V. K., trečiųjų asmenų atstovai, šiame teismo posėdyje ieškovo atstovė advokatė J. Aleksaitė, VĮ Registrų centro atstovas pareiškė prašymus atidėti bylos nagrinėjimą, iškviesti liudytojus, leisti susipažinti su naujai pateiktais dokumentais, galbūt – bus būtina patikslinti ieškinį (T. 3, b. l. 82-83). 2009-03-02 teismo posėdyje, kuriame dalyvavo ir ieškovo atstovė advokatė J. Aleksaitė, buvo apklausti liudytojai, teisėjas nutarė atidėti bylos nagrinėjimą 2009-04-15 (T. 3, b. l. 97). 2009-04-15 teismo posėdis buvo atidėtas ieškovo atstovės prašymu dėl ieškinio reikalavimų tikslinimo, taikos sutarties svarstymo (T. 3, b. l. 108). Patikslintas ieškinys pirmosios instancijos teismui pateiktas 2009-05-09 (T. 3, b. l. 109). 2009-08-11 teismo posėdyje dalyvavusi ieškovo atstovė prašė teismo atidėti bylos nagrinėjimą dėl to, kad neatvyko dalis atsakovų, tretieji asmenys, pirmosios instancijos teismas šį prašymą patenkino, atidėjo teismo posėdį 2009-10-06 (T. 3, b. l. 137-139). Nors jau buvo pereita prie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje, tačiau pirmosios instancijos teismas 2009-10-06 posėdžio protokole nurodė, kad vyksta parengiamasis teismo posėdis, šis posėdis buvo atidėtas visų dalyvavusių byloje asmenų prašymu 2009-12-14 (T. 3, b. l. 147-148). 2009-12-14 posėdis (protokole nurodyta – parengiamasis teismo posėdis) buvo atidėtas dėl ieškovo atstovės advokatės J. Aleksaitės ligos (T. 3, b. l. 150, 152). 2010-02-09 posėdis (protokole nurodyta – parengiamasis teismo posėdis) buvo atidėtas dėl teisėjo ligos (T. 3, b. l. 155-156). Pirmosios instancijos teismas paskyrė posėdį (šaukimuose ir protokole nurodyta – parengiamasis teismo posėdis) 2010-06-15, šaukimai buvo įteikti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat ir ieškovui E. T. I. 2009-05-29 (T. 3, b. l. 164). Pirmosios instancijos teisme 2010-06-15 teisme faksu 2010-06-15 gautas ieškovo atstovės advokatės K. Balevičienės prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovo atstovė advokatė K. Balevičienė 2010-06-16 turi dalyvauti dviejuose posėdžiuose Vilniaus apygardos teisme ir viename posėdyje Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme, į 2010-06-16 posėdį (protokole nurodyta – parengiamasis teismo posėdis) neatvyko ieškovas, jo atstovė, atsakovai neprašė priimti sprendimo už akių, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą (T. 3, b. l. 171). Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 7, 8 str. 246 str. 1, 4 d., 296 str. 1 d. 5, 6 p., skundžiama nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą dėl to, kad į teismo posėdį neatvyko ieškovas, kuris neprašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nepateikė iki teismo posėdžio pradžios dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą, ieškovo atstovės prašyme nurodytos aplinkybės dėl posėdžio atidėjimo dėl atstovės užimtumo kitose bylose nelaikytinos svarbiomis. Pirmosios instancijos teismo nutartis nepripažintina pagrįsta ir teisėta.

10CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

11Pirmosios instancijos teismas, 2010-06-16 priimdamas nutartį, kuria nebuvo išspręstas bylos šalių ginčas, neatsižvelgė į bylos nagrinėjimo trukmę, ieškovo elgesį viso ilgo proceso metu, t. y. ar ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, vilkino procesą, neatvykdamas į teismo posėdžius, į tai, kad pats teismas nesilaikė vadovavimo procesui principo, neužtikrino koncentruotos ir ekonomiškos bylinėjimosi eigos. Tai, jog ieškovas, jo atstovė reiškė prašymus leisti bandyti ginčą išspręsti taikiai, atsakovai taip pat prašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl taikos sutarties sąlygų aptarimo, negalima pripažinti, jog ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Be to, kaip matyti iš posėdžių protokolų atsakovai taip pat laiku nebuvo įvykdę teismo įpareigojimo pateikti papildomus duomenis, teikė prašymą kviesti liudytojus, neprieštaravo, jog bylos nagrinėjimas būtų atidėtas dėl ieškovo atstovės ligos, neatvykusių į bylą asmenų, prašė atidėti bylos nagrinėjimą ir pan. Iki skundžiamos nutarties priėmimo nebuvo atidėtas bylos nagrinėjimas dėl to, kad ieškovo atstovė būtų užimta kitose bylose. Pagal bylos duomenis ieškovo dalyvavimas 2010-06-16 posėdyje nebuvo pripažintas būtinu. Šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje ir gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti joms ir jų atstovams nedalyvaujant. Atstovavimo institutas yra grindžiamas principu „tas, kuris veikia per atstovą, veikia pats“ („qui facit per alium facit per se“). Tai reiškia, jog ieškovas, vesdamas bylą per atstovą, neturėjo pareigos atvykti į 2010-06-15 posėdį. Iš byloje esančių išrašų iš Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus civilinių bylų tvarkaraščio, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinių bylų tvarkaraščio, su atskiruoju skundu pateiktos atstovavimo sutarties, sudarytos tarp advokatės K. Balevičienės ir UAB DnB NORD banko, teismo šaukimo matyti, jog advokatė K. Balevičienė iš tiesų turėjo dalyvauti kituose teismuose vykstančiuose posėdžiuose. Dėl to nepripažintini pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentai, kad ieškovo atstovė 2010-06-16 tikrai nedalyvavo kituose teismų posėdžiuose ir be jokios priežasties neatvyko į šios bylos nagrinėjimą. Iš ieškovo atstovės pateikto prašymo atidėti 2010-06-16 parengiamąjį teismo posėdį matyti, jog ieškovo atstovė tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas netenkintų prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, ieškovo atstovė nesutiko, kad būtų pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, t. y. neprieštaravo, kad byla būtų nagrinėjama parengiamajame teismo posėdyje. Dėl to pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nėra ieškovo (jo atstovės) prašymo nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje ieškovui (jo atstovei) nedalyvaujant. Pirmosios instancijos teismas 2009-10-06, 2009-12-14, 2010-02-09, 2010-06-15 posėdžių protokoluose, teismo šaukimuose į 2010-06-16 posėdį nurodė, kad yra rengiamasi bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, o ne teismo posėdyje, į kurį buvo pereita 2010-01-20. Pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, nenurodė jokių aplinkybių, kurių nebuvo galima išsiaiškinti parengiamajame teismo posėdyje, nedalyvaujant ieškovui (jo atstovei). Pažymėtina, jog įstatymas nenumato galimybės perėjus į teismo posėdį grįžti į parengiamųjų teismo posėdžių stadiją.

12Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.). Šiam tikslui pasiekti CPK 7, 8, 159, kitų straipsnių nuostatose įtvirtinta tiek teismo, tiek šalių pareiga veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Nors šalys civiliniame procese turi daug teisių, tačiau procesui vadovauja teismas, teisėjas vienintelis gali nustatyti nuo šalių interesų nepriklausomą bylinėjimosi eigą. Teismo darbas turi būti racionalus ir veiksmingas, šalims negali būti leidžiama netinkamai naudotis savo procesinėmis teisėmis, vilkinti procesą. Teisėjas, vadovaudamas procesui, likdamas nešališkas, nepažeisdamas dispozityvumo, rungimosi, šalių lygiateisiškumo ir kitų proceso principų, turi kontroliuoti šalių veiksmus procese, siekdamas, kad procesas vyktų koncentruotai ir ekonomiškai. CPK 158 str. 3 d. nurodyta teismo posėdžio pirmininko pareiga rūpintis tinkamu, nepertraukiamu ir kuo greitesniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010). CPK 229 str. numato, kad paprastai bylai nagrinėti teisme pasirengiama vieno parengiamojo teismo posėdžio metu, tačiau išimtiniais atvejais arba matydamas, kad byloje gali būti sudaryta taikos sutartis, teismas turi teisę posėdyje paskirti antrojo parengiamojo teismo posėdžio datą. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas nesilaikė CPK 229 str. numatyto parengiamųjų posėdžių skaičiaus. Nepagrįsti yra pirmosios instancijos teismo argumentai, jog dėl ieškovo ir ieškovo atstovų kaltės byla pateko į aklavietę, kadangi iš bylos medžiagos matyti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė teismo vadovavimo procesui principą ir netinkamai vadovavo bylinėjimosi eigai. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog būtų tekę atidėti bylos nagrinėjimą net ir tuo atveju, jei ieškovo atstovė būtų atvykusi, nes ji būtų nesusipažinusi su bylos medžiaga, kadangi ši aplinkybė yra tik prielaida. Pripažintina, kad ieškovas iš tiesų galėjo anksčiau nei 2010-06-14 pasirūpinti atstovu, kuris tinkamai galėtų jam atstovauti pirmosios instancijos teisme 2010-06-16 posėdyje arba pats dalyvauti nagrinėjant bylą, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas piktnaudžiavo procesu, ir dėl to jo ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas. Šiuo atveju būtina atsižvelgti į tai, kad byla yra nagrinėjama jau daugiau nei trejus metus. Per šį laikotarpį ieškovas vykdė teismo nurodymus, aktyviai dalyvavo procese. Duomenų, leidžiančių teigti, kad anksčiau ieškovas nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad nėra protinga ir ekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje (CPK 3 str. 1 d., 7, 8 str.).

13Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 336, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

17Molėtų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai