Byla 2A-321-340/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UADB „Finsaltas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. E. Ž. ieškinį atsakovui UAB „Finsaltas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje yra kilęs dėl neišmokėtų komisinių priteisimo bei šalių sudarytų sutarčių nuostatų aiškinimo.

6Ieškovė D. E. Ž. prašė priteisti iš atsakovo UADB „Finsaltas“ 3 276 Lt neišmokėtų komisinių, 1 067,98 Lt delspinigių, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Pagal 2009-03-02 su UAB „Finsaltas“ (veikiančia kaip Seesam Life Insurance se Lietuvos filialo generalinė agentūra) sudarytos Pavedimo sutarties Nr. 49, šios sutarties 2009-03-02 priedo Nr. 1 ir 2009-03-02 papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties Nr. 49 Priedo Nr. 1 „Dėl komisinio atlyginimo“ sąlygas Generalinė agentūra nuo 2009-03-01 iki 2009-09-01 privalėjo ieškovei mokėti ne mažesnį nei 5 300 Lt per mėnesį komisinį atlyginimą. 5 300 Lt dydžio komisinis atlyginimas iki 2009-09-01 turėjo būti ieškovei mokamas nepriklausomai nuo jai suteiktų paslaugų apimties, draudėjų įvykdytų sutarties nutraukimo per pirmuosius 13 mėnesių ar kitų aplinkybių. Minėta pavedimo sutartis nutraukta nuo 2009-10-05. Atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškove pagal nurodytą Pavedimo sutartį Nr. 49 ir jos priedus ir liko šiai dienai skolingas 3 276 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-10-13 sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė iš atsakovo ieškovei 3 276 Lt skolos, 1 067,98 Lt delspinigių, 131 Lt žyminį mokestį, 2 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, procesines palūkanas.

9Teismas nustatė, jog šalys, prieš sudarydamos Pavedimo sutartį, vedė derybas, ir atsakovas sutiko su ieškovės sąlygomis, jog jai bus mokamas ne mažesnis kaip 5 300 Lt komisinis atlyginimas nepriklausomai nuo jos kas mėnesį suteiktų paslaugų apimties ir tai šalys sutarė abipusiu sutarimu – Papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties 49 priedo Nr. 1 „Dėl komisinio atlyginimo“ 1 punkte, o šio susitarimo 2 punkte aptarė, jog ši taisyklė galioja 6 (šešis) mėnesius, t. y. iki 2009-09-01. Šių sąlygų atsakovas laikėsi iki 2009 m. liepos mėn. Teismas pažymėjo, jog šalys, sudarydamos Pavedimo sutarties Nr. 49 priedą Nr. 1 bei Papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties 49 priedo Nr. 1 „Dėl komisinio atlyginimo“, neaptarė Pavedimo sutarties 30 punkto nuostatų, kurių pagrindu draudėjui nutraukus draudimo sutartį per pirmuosius 13 draudimo sutarties galiojimo, ieškovė privalo grąžinti atsakovui jai sumokėtą komisinį atlyginimą. Teismas nustatė, kad įrodymų, jog šalys būtų aptarę ar sutarę dėl Pavedimo sutarties 30 punkto nuostatų, teismui nepateikta, tai neatsispindi ir Pavedimo sutarties Nr. 49 priede Nr. 1 bei Papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties 49 priede Nr. 1 „Dėl komisinio atlyginimo“, todėl šiuo atveju taikytinos CK 6.193 str. 4 d. nuostatos, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Teismas konstatavo, kad atsakovas pripažįsta, jog komisinio atlyginimo dydis, remiantis Pavedimo sutarties 27 p., nustatomas pagal specialią metodiką, kuri pateikiama sutarties priede Nr. 1, tačiau atskiru 2009-03-02 papildomu susitarimu prie sutarties „Dėl komisinio atlyginimo“, ieškovė ir atsakovas sutarė, jog pradedant vykdyti veiklą pagal Pavedimo sutartį, pirmuosius 6 mėn. (nuo 2009-03-01 iki 2009-09-01) konsultantui (ieškovei) apskaičiuojamas komisinis dydis yra ne mažesnis nei 5 300 Lt, o komisinio atlyginimo apskaičiavimo metodika taikoma tik tuo atveju, kai komisinis dydis viršija nurodytą sumą. Teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, jog susitarimu buvo nustatytas fiksuotas 5 300 Lt ieškovės komisinis atlyginimas, kuris mažinamas suma, ieškovės gauta už draudėjus, vėliau nutraukusius draudimo sutartis, bei sutarties 30 p. įtvirtinta taisyklė taikoma nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra apskaičiuojamas komisinis atlyginimas. Pavedimo sutarties ir jos priedų pagrindu ieškovei nuo 2009-03-01 iki 2009-09-01 turėjo būti atsakovo mokamas sutartas per mėnesį 5 300 Lt komisinis atlyginimas nepriklausomai nuo ieškovės suteiktų paslaugų apimties, draudėjų sumų, ieškovės gautų už draudėjus, vėliau nutraukusius draudimo sutartis ar kitų aplinkybių.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Finsaltas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2010-10-13 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą kaip nepagrįstą ir ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino Pavedimo sutarties 30 p., priedo Nr. 1 ir papildomo susitarimo esmę ir jų tarpusavio santykį. Tai, kad komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika yra taikoma tiek pirmaisiais šešiais pavedimo sutarties galiojimo mėnesiais, tiek pasibaigus šiam laikotarpiui įrodo papildomo susitarimo 3 p. formuluotė: „Jeigu per p. 2 nurodytą laikotarpį mėnesinis komisinis atlyginimas, apskaičiuotas Konsultantui pagal Komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką viršija 5 300 Lt, tai už šį mėnesį Konsultantui išmokamas komisinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal Komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką“. Tai, kad komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika buvo taikoma apskaičiuojant ieškovės komisinį atlyginimą, įrodo pačios ieškovės išrašyta 2009-05-31 sąskaita – faktūra Serija AP049-200905 Nr. 001. Priešingu atveju, būtų visiškai neaišku, kokiu būdu pati ieškovė jos pateiktoje sąskaitoje – faktūroje nurodė už draudimo sutarčių su draudėjais A. Č. ir L. A. sudarymą jai priklausantį komisinį atlyginimą. Papildomo susitarimo esmę sudarė tai, kad tuo atveju, jeigu konsultantui pagal komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką apskaičiuojamas komisinis atlyginimas yra mažesnis nei 5 300 Lt per mėnesį, jam vis tiek mokamas 5 300 Lt per mėnesį komisinis atlyginimas. Jeigu pagal šią metodiką apskaičiuotas atlyginimas viršija 5 300 Lt, yra išmokamas komisinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką.

132. Pavedimo sutarties 30 p. yra taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra apskaičiuojamas konsultanto komisinis atlyginimas. Minėtame punkte nustatyta, jog konsultantas privalo grąžinti Generalinei agentūrai jam sumokėtą komisinį atlyginimą už draudimo sutartį sudariusį draudėją, jei šis draudėjas nutraukė draudimo sutartį per pirmuosius 13 draudimo mėnesių arba nesumokėjo gyvybės draudimo liudijime (polise) numatytos draudimo įmokų sumos per pirmuosius 13 draudimo mėnesių.

143. Teismas neteisingai įvertino papildomo susitarimo sąlygas, kaip iš dalies keičiančias tiek pavedimo sutarties 27 p., tiek 30 p. nuostatas. Priede Nr. 1 ir/ar papildomame susitarime nėra jokių sąlygų, kurios keistų ar panaikintų pavedimo sutarties 30 p. taikymą pirmaisiais šešiais pavedimo sutarties galiojimo mėnesiais. Kadangi papildomas susitarimas numatė tik komisinio atlyginimo apskaičiavimo dalinius pakeitimus pirmaisiais šešiais pavedimo sutarties galiojimo mėnesiais, o komisinio atlyginimo grąžinimo nereglamentavo, šis grąžinimas buvo vykdomas vadovaujantis Pavedimo sutarties 30 p.

154. Komisinis atlyginimas už sudarytas draudimo sutartis konsultantui yra mokamas avansu. Kadangi aptariamu atveju draudimo sutartys su draudėjais A. Č. ir L. A. buvo nutrauktos nesuėjus pirmiesiems 13 draudimo sutarties galiojimo mėnesių, ieškovė neįgijo teisės pasilikti jai avansu sumokėtą komisinį atlyginimą. Papildomo susitarimo 1 p. nuostata reiškia, kad ieškovei nepasiekus 5 300 Lt komisinio atlyginimo ribos, jai yra primokama trūkstama komisinio atlyginimo dalis. Kaip įrodo sąskaita – faktūra Serija AP049-200905 Nr. 001 nagrinėjamu atveju ši suma sudarė 1 894 Lt. Būtent ši suma ieškovei priklauso pagal Papildomo susitarimo 1 p. ir ji nėra grąžinama. Tuo tarpu likusioms šioje sąskaitoje nurodytoms sumoms už draudimo sutarčių sudarymą yra taikomas Pavedimo sutarties 30 p.

165. Kadangi 2009-08-18 pavedimu iš 5 300 Lt komisinio atlyginimo sumos buvo išskaičiuota 2 016 Lt suma (už draudimo sutartį nutraukusią draudėją L. A.), o 2009-09-30 pavedimu – 1 260 Lt suma (už draudimo sutartį nutraukusią draudėją A. Č.). Tokiu būdu galutinis atlyginimas, tenkantis ieškovei už 2009 m. liepos ir rugpjūčio mėn., buvo apskaičiuotas kaip papildomu susitarimu sutarto 5 300 Lt komisinio atlyginimo ir grąžintinų sumų už nutraukusius sutartis draudėjus skirtumas.

17Ieškovė D. E. Ž. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto apeliacinio skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš apelianto visas bylinėjimosi išlaidas. Atsikirtimus grindžia šiais motyvais:

181. Pagal Pavedimo sutarties Nr. 49, sutarties 2009-03-02 priedo Nr. 1 ir 2009-03-02 papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties Nr. 49 priedo Nr. 1 sąlygas generalinė agentūra nuo 2009-03-01 iki 2009-09-01 privalėjo ieškovei išmokėti ne mažesnį nei 5 300 Lt per mėnesį komisinį atlyginimą ir šis atlyginimas buvo mokamas ne avansu. Minėtas atlyginimas ieškovei turėjo būti mokamas nepriklausomai nuo jos suteiktų paslaugų ir pasiektų rezultatų apimties, draudėjų įvykdytų sutarties nutraukimo per pirmuosius 13 mėn. ar kitų aplinkybių.

192. 5 300 Lt per mėnesį atlyginimo dydžio apskaičiavimo išimtis pagal sutarties priedo Nr. 1 1 punktą netaikoma tik tuo atveju, kai per šio sutarties priedo Nr. 1 priedo 2 punkte nurodytą laikotarpį (t. y. iki 2009-09-01) komisinis atlyginimas, apskaičiuotas ieškovei pagal komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką viršija 5 300 Lt per mėnesį, kada už atitinkamą mėnesį ieškovei turėjo būti išmokamas avansu komisinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal komisinio atlyginimo apskaičiavimo metodiką, susiejant ieškovei avansu išmokėtino atlyginimo dydį su jos sudarytų sutarčių pirmųjų gyvybės draudimo metų įmokų dydžiu.

203. Kadangi ieškovės komisinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką, niekada neviršijo 5 300 Lt per mėnesį, todėl už visą ieškovės pas atsakovą dirbtą laiką buvo mokamas minimalus 5 300 Lt per mėnesį atlyginimas, kuris nebuvo susijęs su ieškovės suteiktų paslaugų apimtimi bei kuris buvo mokamas ne avansu, o už praėjusio vieno mėnesio terminą bei kuriam apskaičiuoti buvo taikoma komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika, todėl sutarties 30 punktas netaikomas.

214. Pavedimo sutarties 30 punkto taisyklės dėl sumokėto komisinio atlyginimo grąžinimo taikomos tik tuo atveju, kai atlyginimas už atitinkamą mėnesį buvo apskaičiuotas ir išmokėtas avansu ir vadovaujantis sutarties priedu Nr. 1 komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika pagal konkrečią sąskaitą – faktūrą už sutartį nutraukusį draudėją, kai tuo tarpu ieškovei buvo mokamas pagal specialias taisykles, nurodytas sutarties priedo Nr. 1 priedo 1 punkte, nustatytas minimalus atlyginimas. Sutarties 30 punktas gali būti taikomas tik, jeigu ieškovei būtų buvęs išmokėtas atlyginimas avansu už po 2009-09-01 einantį laikotarpį arba jai būtų mokamas avansu didesnis nei 5 300 Lt atlyginimas už konkretų mėnesį ir kuris būtų paskaičiuotas bei mokamas avansu sutarties priedo Nr. 1 nustatyta tvarka.

225. Kadangi ieškovei išmokėti didesnį nei 5 300 Lt atlyginimą pagrindo nebuvo, todėl jai atlyginimas buvo mokamas ne pagal komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką, o pagal atskirą susitarimo dėl pavedimo sutarties XII dalies „Atsiskaitymų tvarka“ ir jos priedo Nr. 1 išimties – taisyklę, nustatytą papildomu susitarimu dėl priedo Nr. 1. Papildomo susitarimo dėl priedo Nr. 1 taikymo 4 punkte yra aiškiai nurodyta, kad tik pasibaigus pastarojo Papildomo susitarimo 2 punkte nurodytam terminui, t. y. nuo 2009-09-01, apskaičiuojant konsultanto komisinį atlyginimą, bus vadovaujamasi komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika pagal priedą Nr. 1.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

24Apeliantas iškėlė nagrinėjamoje byloje šalių Pavedimo sutarties Nr. 49, sutarties 2009-03-02 priedo Nr. 1 ir 2009-03-02 papildomo susitarimo prie pavedimo sutarties Nr. 49 priedo Nr. 1 sąlygų aiškinimo problemą. Konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas; teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi, be kita ko, sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotomis taisyklėmis. CK 6.193 str. įtvirtintos tokios pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai; pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtinausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai; taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-532/2011; ir kt.).

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009 m. kovo 2 d. šalys sudarė Pavedimo sutartį Nr. 49 dėl konsultavimo apie atsakovo teikiamas paslaugas sudarant gyvybės draudimo sutartis bei tarpininkavimo tokias sutartis sudarant; šalių sutarties XII skirsnis reglamentavo atsiskaitymo su konsultantu tvarka; sutarties XII skirsnio 27 punktas numato, kad konsultanto atlyginimo dydis nustatomas pagal konsultanto atlyginimo skaičiavimo metodiką (sutarties priedas Nr. 1); sutarties 30 punktas numato sumokėto komisinio atlyginimo grąžinimo tvarką, jeigu draudėjai nutraukė draudimo sutartį per pirmuosius 13 draudimo sutarties galiojimo mėnesių (b.l. 10). Be pagrindinės sutarties šalys pasirašė pavedimo sutarties Nr. 49 priedą Nr. (b.l. 12), kuris aprašo komisinio atlyginimo skaičiavimo metodiką ir papildomą susitarimą prie pavedimo sutarties Nr. 49 priedo Nr. 1 dėl komisinio atlyginimo (b.l. 13), kuris numatė išlygą iš pavedimo sutartimi bei pavedimo sutarties priedo komisinio atlyginimo apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių: papildomu susitarimu šalys susitarė, kad pradedant vykdyti veiklą pagal pavedimo sutartį, konsultantui nuo 2009 m. kovo 1 d. apskaičiuojamas komisinis atlyginimas ne mažesnis nei 5 300 Lt per mėnesį; ši taisyklė galioja 6 mėn., t. y. iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; papildomo susitarimo 3 punktas numatė, kad pasibaigus šiam terminui, apskaičiuojant atlyginimą vadovaujamasi komisinio atlyginimo skaičiavimo metodika pagal pavedimo sutarties priedą Nr. 1. Pagal teismo aiškinimą, šalys susitarė taikyti konsultanto komisinio atlyginimo apskaičiavimo metodiką per pirmus 6 sutarties galiojimo mėnesius tik tuo atveju, jeigu konsultanto komisinis atlyginimas būtų mažesnis nei 5 300 Lt, t. y. pavedimo sutarties ir jos priedų pagrindu ieškovei nuo 2009-03-01 iki 2009-09-01 turėjo būti atsakovo mokamas sutartas per mėnesį 5 300 Lt komisinis atlyginimas nepriklausomai nuo ieškovės suteiktų paslaugų apimties, draudėjų sumų, ieškovės gautų už draudėjus, vėliau nutraukusius draudimo sutartis ar kitų aplinkybių, o pagrindinės sutarties 30 punktas dėl komisinio atlyginimo mažinimo netaikomas per pirmus 6 pavedimo sutarties galiojimo mėnesius. Apelianto vertinimu, pavedimo sutarties 30 punktas tūri būti taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra apskaičiuojamas konsultanto komisinis atlyginimas, nes pagal pirmosios instancijos teismo sutarties ir jos priedų aiškinimą, papildomas susitarimas iš dalies keičia tiek pavedimo sutarties 27 punkto, tiek 30 punkto nuostatas; iš tikrųjų sutarties priede Nr. 1 ir/ar papildomame susitarime nėra jokių sąlygų, kurios keistų ar panaikintų pavedimo sutarties 30 punkto taikymą pirmaisiais šešiais pavedimo sutarties galiojimo mėnesiais; kadangi papildomas susitarimas numatė tik komisinio atlyginimo apskaičiavimo dalinius pakeitimus pirmaisiais šešiais pavedimo sutarties galiojimo mėnesiais, o komisinio atlyginimo grąžinimo nereglamentavo, šis grąžinimas teisėtai buvo vykdomas vadovaujantis pavedimo sutarties 30 punktu. Tačiau su tokiu sutarties ir jos priedų nuostatų aiškinimu sutikti negalima. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nuosekliai aiškino, kad pagal šalių papildomo susitarimo sąlygas 5 300 Lt per mėnesį komisinis atlyginimas buvo mokamas jai ne avansu, o už praėjusį vieno mėnesio terminą; ieškovės aiškinimu, pavedimo sutarties 30 punkto nuostatos dėl dalies komisinio atlyginimo grąžinimo draudimo sutarčių nutraukimo atveju turėjo būtų taikomos tik tuomet, kai komisinis atlyginimas būtų apskaičiuojamas pagal sutartyje ir jos priede Nr. 1 numatytą metodiką ir išmokamas avansu. Bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo nustatyta, kad sutarties sąlygas ieškovei pasiūlė atsakovas, tačiau išlygą, numatytą papildomame susitarime prie sutarties priedo Nr. 1, pasiūlė pati ieškovė; jos tikslas buvo apsaugoti savo interesus ir numatyti tokias pavedimo sutarties sąlygas, pagal kurias atsakovas mokėtų minimalų komisinį atlyginimą nepriklausomai nuo jos darbo rezultatų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai išaiškino sutarties 30 punkto taikymo sąlygas jas pasiūliusios sutarties šalis (atsakovo) nenaudai ir pagrįstai konstatavo, kad papildomo susitarimo 1 punkte numatytas fiksuotas atlyginimas ieškovei turėjo būti mokamas nepriklausomai nuo jos suteiktų paslaugų ir pasiektų rezultatų apimties, draudėjų įvykdytų sutarties nutraukimo per pirmuosius 13 mėn. ar kitų aplinkybių, o tai reiškia, kad apeliantas be pagrindo 2009-08-18 pavedimu iš 5 300 Lt komisinio atlyginimo sumos išskaičiavo 2 016 Lt sumą (už draudimo sutartį nutraukusią draudėją L. A.), o 2009 m. rugsėjo 30 d. pavedimu – 1 260 Lt sumą (už draudimo sutartį nutraukusią draudėją A. Č.).

26Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių: aiškinosi šalių tikrąją valią, sutarties tikslą, atsižvelgė į šalių elgesį tiek iki sutarties sudarymo; apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

27Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UADB... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje yra kilęs dėl neišmokėtų komisinių priteisimo bei šalių... 6. Ieškovė D. E. Ž. prašė priteisti iš atsakovo UADB „Finsaltas“ 3 276... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-10-13 sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas nustatė, jog šalys, prieš sudarydamos Pavedimo sutartį, vedė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Finsaltas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2010-10-13... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino Pavedimo sutarties 30... 13. 2. Pavedimo sutarties 30 p. yra taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra... 14. 3. Teismas neteisingai įvertino papildomo susitarimo sąlygas, kaip iš dalies... 15. 4. Komisinis atlyginimas už sudarytas draudimo sutartis konsultantui yra... 16. 5. Kadangi 2009-08-18 pavedimu iš 5 300 Lt komisinio atlyginimo sumos buvo... 17. Ieškovė D. E. Ž. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto... 18. 1. Pagal Pavedimo sutarties Nr. 49, sutarties 2009-03-02 priedo Nr. 1 ir... 19. 2. 5 300 Lt per mėnesį atlyginimo dydžio apskaičiavimo išimtis pagal... 20. 3. Kadangi ieškovės komisinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal komisinio... 21. 4. Pavedimo sutarties 30 punkto taisyklės dėl sumokėto komisinio atlyginimo... 22. 5. Kadangi ieškovei išmokėti didesnį nei 5 300 Lt atlyginimą pagrindo... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 24. Apeliantas iškėlė nagrinėjamoje byloje šalių Pavedimo sutarties Nr. 49,... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009 m. kovo 2 d. šalys sudarė Pavedimo... 26. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas... 27. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 29. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 13 d. sprendimą palikti...