Byla 2A-185/2012
Dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. S., V. S., T. G. bei trečiojo asmens G. Š. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1255-254/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotonas“ ieškinį atsakovams T. S., V. S., T. G. (tretieji asmenys G. Š. ir akcinė bendrovė „TEO LT“) dėl atsiskaitymo už atliktus darbus priteisimo ir atsakovų T. S., V. S. ir T. G. priešieškinį dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl apmokėjimo už elektros instaliacijos darbus. Ginčas kilo dėl sutarties šalių (ar sutartis sudaryta su ieškovu, ar su ieškovo vadovu kaip fiziniu asmeniu), dėl sutarties turinio (statybos rangos darbų atlikimo sutartis ar projektavimo-konsultavimo paslaugų teikimo sutartis), dėl atsakovų pareigos apmokėti ieškovo vienašališkuose darbų priėmimo aktuose nurodytas sumas, taip pat dėl šių aktų galiojimo.

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 284 305 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovai nuosavybės teise turi dalį administracinio pastato ( - ), kuriame elektros instaliacijos montavimo darbus atliko UAB „Elektrotonas“. Žodinė sutartis ir susitarimai dėl elektros instaliavimo darbų atlikimo buvo sudaromi su T. G., kuris visą darbų atlikimo laikotarpį deklaravo, kad visos aplinkybės dėl darbų atlikimo yra žinomos ir T. S.. Atsiskaityti buvo sutarta pagal UAB „Elektrotonas“ pateiktus atliktų darbų aktus. UAB „Elektrotonas“ darbus vykdė nuo 2008-08-01 iki 2008-12-31, darbai atlikti tinkamai, atsakovai dėl darbų pretenzijų neturėjo ir juos priėmė, ką įrodo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2008-12-15 Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma Nr. 10358 bei rekonstruojamo pastato 2008-12-24 pripažinimas tinkamu naudoti.

6Administratorius perduotuose jam dokumentuose rado 2008-12-31 atliktų darbų aktą Nr.08-A-121 227 739,48 Lt sumai ir 2008-12-31 atliktų darbų aktą Nr.08-A-122 56 565,93 Lt sumai, kurie atsakovų nepasirašyti. Administratorius 2009-10-14 raštu kreipėsi į atsakovus bei pateikė jiems 2009-10-14 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. EL-001 284 305 Lt sumai, išrašytą atliktų darbų aktų Nr. 08-A-121 ir Nr. 08-A-122 pagrindu. Dokumentus įteikė antstolis, tačiau atsakovai nereagavo ir per 7 dienas nuo sąskaitos pateikimo neatsiskaitė (CK 6.53 str. 2 d.).

7Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais vienašalius atliktų darbų aktus Nr.08-A-121 ir Nr.08-A-122 bei ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškovu nei žodžiu, nei raštu nebuvo sudarę sutarties dėl elektros instaliacijos montavimo darbų. Šiuos darbus atliko G. Š., su kuriuo buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl elektros darbų už 150 000 Lt bei su juo atsiskaityta. Ginčijamuose aktuose nurodyti darbai atlikti ne atsakovams priklausančiame objekte, nes jų kiekis neatitinka faktinio. Ginčijamuose aktuose nurodyta tik duomenys apie vieną bendrasavininką - T. S.. Statybos darbų žurnalas nerandamas, todėl teismui nepateiktas.

8Tretysis asmuo TEO LT AB prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra. Taip pat nurodė, kad 2009-10-16 tarp pastato bendraturčių buvo pasirašyta ir notaro patvirtinta Sutartis Nr. 2009/LN-408, kurios pagrindu po pastato rekonstrukcijos nustatyta pastato naudojimosi tvarka.

9Tretysis asmuo G. Š. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad buvo UAB „Elektrotonas” direktorius. Įmonė nuo 2008 metų rugpjūčio mėnesio atliko atsakovams priklausančiose patalpose elektros montavimo darbus. Rangos sutartis buvo sudaryta bei įteikta T. G., bet pasirašyti jis vis delsė ir iki darbų pabaigos ieškovui jos negrąžino.

10Preliminari sutartis buvo pasirašyta G. Š. ir T. G. dėl darbų organizavimo, projekto padarymo, bet ne dėl ginčo darbų. Atsakovai už projekto parengimą ir kitus organizacinius darbus pagal preliminarią sutartį G. Š. turėjo sumokėti 150 000 Lt., tačiau visų pinigų jis negavo. Pripažįsta, kad gavo pinigus, kurie jam sumokėti mokėjimo pavedimu per banką bei sumas, prie kurių yra jo asmens parašas.

11Ieškovas darbus atliko pagal T. B. projektą bei žodinius atsakovų prašymus dėl elektros pastotės iškėlimo į lauką. Projekto užsakovai buvo atsakovai.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2010-11-22 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, o priešieškinį atmetė:

14priteisė iš atsakovų T. S., V. S. ir T. G. solidariai ieškovui 87 600 litų skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (87 600 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

15priteisė iš atsakovų T. S., V. S. ir T. G. valstybei po 876 litus iš kiekvieno žyminio mokesčio ir po 16,78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Teismas nurodė, kad administracinio pastato rekonstrukcijos metu atlikti elektros instaliacijos ir įžeminimo darbai, dėl kurių apmokėjimo kilo ginčas, laikytini statybos darbais (Statybos įstatymo 2 str. 15 p.), todėl šalių teisiniams santykiams taikytinos bendrosios rangos sutarties bei specifinės rūšies - statybos rangos teisinį reglamentavimą nustatančios CK normos (CK 6.644 - 6.671 str. ir CK 6.681-6.699 str.).

17Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties šalių. Teismas sprendė, kad preliminariosios sutarties pagrindu darbus atliko UAB „Elektrotonas“. Tokią išvadą patvirtina byloje esantys įrodymai: Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma (I t., b.l. 18) ir kita dokumentacija, pateikta priduodant ginčo darbus (II t., b.l. 74-92), objekto pripažinimas tinkamu naudoti (III t., b.l. 142-143). G. Š. preliminarią sutartį elektros darbams atlikti pasirašė kaip UAB „Elektrotonas” direktorius ir elektros darbai buvo atlikti bendrovės darbo jėga bei resursais (I t., b.l. 116-200). Tokią išvada teismas padarė įvertinęs šios sutarties turinį, šalių ir trečiojo asmens paaiškinimus bei liudytojų – UAB „Elektrotonas” darbuotojų T. G. (direktoriaus pavaduotojas), G. M., R. Š., K. B., P. V., E. P. parodymus. Atsakovai nepateikė Statybos darbų žurnalo, todėl nėra galimybės įvertinti įrašus jame. Taip pat atsakovai nenurodė kito rangovo dėl ginčo darbų atlikimo. Iš DnB NORD bankui pateikto Statinio projekto sudėties žiniaraščio (III t., b.l. 40) matyti, kad ginčo darbams atlikti nebuvo susitarta su kitu rangovu.

18Preliminariąja sutartimi elektros darbams buvo susitarta dėl elektros darbų atlikimo ir jų kainos (150 000 Lt.), bet ne dėl organizacinių darbų atlikimo su trečiuoju asmeniu kaip fiziniu asmeniu už kainą, kuri lygi ½ į bylą pateiktų Atliktų darbų aktų kainos.

19Ginčijami 2008-12-31 atliktų darbų aktai Nr.08-A-121 (227 739,48 Lt sumai) ir Nr.08-A-122 (56 565,93 Lt sumai) yra sudaryti ieškovo direktoriaus G. Š.. Byloje nėra duomenų, kad šie aktai ieškovo būtų buvę pateikti atsakovams pasirašyti, nėra žinių apie atsakovų atsisakymą pasirašyti aktus bei vienašalį aktų pasirašymą, todėl darbų priėmimas-perdavimas pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalies ir 6.694 straipsnyje nustatytus reikalavimus neįvyko. Nelaikant šių aktų vienašaliais statybos rangos darbų perdavimo aktais, atmestinas atsakovų priešieškinys dėl jų pripažinimo negaliojančiais (CK 1.138 str., CPK 178 str., 185 str.).

20Konstatavus faktą, kad darbų priėmimas-perdavimas įstatymo nustatyta tvarka neįvyko, tačiau atsakovai (užsakovai) rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, tai daro ilgą laiką ir gera valia pradėjo vykdyti atsiskaitymus už atliktus darbus mokėdami UAB „Elektrotonas” direktoriui G. Š., rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 str.) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina. Susiklosčiusioje situacijoje šalių teisių apsaugą turi lemti ne tai, įvyko ar ne darbų priėmimas-perdavimas įstatymų nustatyta tvarka, bet vertinimai, ar užsakovas tikrai nustatė darbų rezultato trūkumus, ar tai padarė per protingą terminą (CK 6.666 str. 2 d.). Byloje nėra įrodymų ginčo dėl darbų rezultato trūkumų.

21Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui. Teismas, įvertinęs įrodymus, sprendė, kad atsakovai UAB „Elektrotonas” per jo direktorių G. Š. sumokėjo 62 400 Lt. Tą įrodo ( I tomo, b.l. 106-108 rašytiniai įrodymai, neįskaičius 2008-11-12 7000 Lt mokėjimo, kadangi prie šios sumos esančio parašo G. Š. nepripažino, o atlikti jo ekspertizės šalys neprašė), 2008-09-05 3400 Lt pervedimas į G. Š. sąskaitą banke (III t., b.l. 153).

22Sutartyje elektros instaliacijos darbų kaina buvo nurodyta 150000 Lt., o darbų atlikimo sąmata nebuvo sudaryta (CK 6.653 str. 1 ir 3 d.). Ieškovas neįspėjo atsakovų, kad yra būtina didinti darbų kainą, todėl turėjo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą (CK 6.653 str. 4 d.). Darytina išvada, kad atsakovai liko skolingi ieškovui 87 600 Lt. (CK 178 str., 185 str., CK 6.681 str., 6.653 str.).

23III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

24Gauti du apeliaciniai skundai.

25Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti ir atitinkamai pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Nepagrįsta įrodymais teismo išvada, kad tarp atsakovų ir ieškovo buvo sudaryta statybos rangos sutartis. Atsakovai susitarė dėl darbų atlikimo su G. Š. kaip fiziniu asmeniu. Sutartinių santykių tarp ieškovo ir atsakovų nebuvimą taip pat įrodo atestuoto statybos techninės priežiūros vadovo D. K. aiškinamasis raštas, kuriuo konstatuota, jog darbai negalėjo būti atlikti pagal pateiktus aktus.

272. Teismo išvada, jog G. Š. pasirašė preliminariąją sutartį kaip ieškovo atstovas, nepagrįsta nei bylos aplinkybėmis, nei teisės normomis. Sutartyje, kurios turiniu vadovavosi teismas, nėra užuominos apie ieškovą ar tai, jog G. Š. veikia kito asmens vardu, be to, dokumentas nepatvirtintas bendrovės antspaudu.

28Tam, kad dėl atstovo veiksmų atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų atstovaujamojo teisės ir pareigos, būtinos dvi pagrindinės sąlygos: 1) atstovas neviršija jam suteiktų teisių; 2) atstovas atskleidžia atstovavimo faktą (CK 2.133 str. 1 d.). G. Š., sudarydamas sutartį su atsakovais, neatskleidė fakto, kad veikia ieškovo interesais ir sąskaita, todėl, atsakovai, sudarydami sandorį su G. Š., nežinojo ir iš aplinkybių nesuprato bei neturėjo suprasti, kad sandoris sudaromas su ieškovo atstovu, atitinkamai sandoris nesukūrė teisių ir pareigų atstovaujamajam (ieškovui) (CK 2.133 str. 3 d.).

29Teismas taip pat vadovavosi G. Š. bei ieškovo darbuotojų parodymais, tačiau visi šie asmenys yra susiję su ieškovu, todėl negalima vadovautis vien tik jų paaiškinimais.

303. Teismas nepagrįstai atmetė priešieškinį. Teismas sprendė, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovų darbų aktuose nurodytos darbų kainos (priteisė preliminarioje sutartyje numatytą darbų kainą) ir ši teismo išvada patvirtina tai, jog atsakovai pagrįstai atsisakė pasirašyti ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus. Esant tokioms aplinkybėms, teismas privalėjo pripažinti pateiktus atliktų darbų aktus negaliojančiais (CK 6.694 str. 4 d.).

31Neaišku, kodėl teismas ginčijamų aktų nelaikė vienašaliais darbų perdavimo- priėmimo aktais (CK 6.694 str. 4 d.). Nepripažinus vienašalių darbų aktų negaliojančiais teismo sprendimu, aktai neprarado teisinės galios, todėl atsakovams tenka aktų sudarymo pasekmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3- 484/2007).

32Nepaisant to, kad ieškovo atstovas nesilaikė įstatymo reikalavimo dėl atitinkamos žymos padarymo ant atliktų darbų aktų jį atsisakius atsakovui pasirašyti (ieškinyje teigia, kad tokia žyma buvo padaryta), teismas, paaiškėjus aplinkybėms, kad ieškovo reikalavimai dėl aktuose nurodytos pinigų sumos sumokėjimo yra nepagrįsti, minėtus aktus privalėjo pripažinti negaliojančiais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-538/2008). Pripažinus ieškovo atstovo - direktorius G. Š. pasirašytus aktus negaliojančiais, kiltų G. Š. atsakomybės klausimas (CK 2.87 str. 4 d., 2.87 str. 7 d.).

334. Nebuvo pagrindo atsakovams taikyti solidarią atsakomybę (CK 6.5 str.). Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama ir atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais (CK 6.6 str. 1 d.).

345. Neaišku ir sprendime nenurodyta, kokiu pagrindu teismas tenkino ieškinį atsakovės V. S. atžvilgiu.

35Tretysis asmuo G. Š. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti ir atitinkamai pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

361. 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta tarp G. Š. kaip fizinio asmens ir atsakovų, atstovaujamų T. G., - tą savo paaiškinimuose pripažino abi sutarties šalys, todėl ginčo dėl minėtos sutarties šalių nustatymo nėra. Teismas 2008-06-27 sutarties šalimi laikydamas ne G. Š., o UAB „Elektrotonas“ pažeidė CK 6.156 straipsnyje įtvirtintą vieną iš pamatinių civilinės teisės principų - sutarties laisvės principą (CK 6.156 str. 1, 2 d., 6.163 str. 2 d.). Teismo sprendimo pagrindu UAB „Elektrotonas“ be savo pateis valios tapo 2008-06-27 sutarties šalimi.

372. 2008-06-27 sutartis negali būti kvalifikuojama kaip pagrindinė statybos rangos sutartis. Sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 str. 2 d.). Statybos rangos sutarties esminės sąlygos yra sąlygos dėl statybos rangos dalyko, terminų ir kainos (CK 6.681 str. 1 d.).

382008-06-27 sutarties sąlyga „Užsakovai pasilieka teisę derinti projektą iki 07.10“ rodo, kad pasirašant šią sutartį pastato ( - ) rekonstrukcijos techninio projekto elektrotechnikos dalis dar net nebuvo paruošta. Vadinasi 2008-06-27 sutartimi G. Š. ir atsakovai objektyviai negalėjo tartis ir nesitarė dėl konkrečių elektros darbų, jų apimties ir atlikimo terminų - darbų apimtis, be kurios negalima nustatyti ir darbų atlikimo termino, sudarant sutartį dar nebuvo žinoma.

39Aplinkybę, kad 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta ne dėl elektros darbų pastate ( - ) atlikimo, patvirtina ir šios sutarties kaina. Kaip matyti iš atliktų darbų aktų, vien medžiagų, panaudotų elektros darbų atlikimui objekte, vertė yra 133 438,54 Lt. Todėl 150 000,00 Lt, kaip visa statybos rangos sutarties kaina, yra akivaizdžiai per maža ir neprotinga.

40G. Š. pasirašydamas 2008-06-27 sutartį buvo įsitikinęs, kad ji sudaroma dėl organizacinių ir konsultacinių paslaugų, būtinų elektros darbams pastatė ( - ), atlikti, teikimo. Šioje sutartyje yra visos esminės paslaugų sutarties sąlygos (CK 6.716 str. 1 d.). Vykdydamas 2008-06-27 sutartį G. Š. ieškojo, kas galėtų parengti techninį projektą (elektrotechnikos dalį), tarėsi dėl techninio projekto parengimo sąlygų, teikė konsultacijas rengiant projektą, rengė studiją dėl elektros pastotės iškėlimo iš pastato, atliko kitus veiksmus, o atsakovai už šių paslaugų teikimą mokėjo G. Š. pinigus.

41Išdėstytos aplinkybės ir argumentai paneigia teismo išvadą kad UAB „Elektrotonas“ statybos rangos darbus atliko 2008-06-27 sutarties pagrindu. Atitinkamai nepagrįsta ir teismo nuostata, kad G. Š. atsakovų vykdant 2008-06-27 sutartį sumokėtos pinigų sumos laikytinos atsakovų atsiskaitymu UAB „Elektrotonas“ už atliktus darbus ir kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti didesnės sumos nei numatyta 2008-06-27 sutartyje.

423. Konstatavus, kad ieškovės atliktų darbų rezultatas tinkamas, kad atsakovai juo naudojasi, ieškovui turėjo būti priteista visa darbų kaina. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovų susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai nebuvo įforminti rašytine sutartimi, atliktų darbų kainos nustatymui teismas turėjo taikyti CK 6.653 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią kainos nustatymą pagal šio kodekso 6.198 straipsnyje nustatytas taisykles. Todėl turėjo būti tenkintas ieškovo reikalavimas už atliktus darbus priteisti iš atsakovų atliktų darbų akte Nr. 08-A-121 ir atliktų darbų akte Nr. 08-A-122 nurodytas pinigų sumas, paskaičiuotas pagal skaičiuojamųjų statybos darbų kainų rekomendacijas, tenkinančias pagrindinius statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principus, įtvirtintus statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas”.

434. Teismas nepagrįstai atliktų darbų akto Nr. 08-A-121 ir atliktų darbų akto Nr. 08-A-122 nelaikė vienašaliais statybos rangos darbų perdavimo aktais. Aplinkybė, kad aktuose juose nėra žymos apie kitos šalies atsisakymą pasirašyti aktus, tėra formalus pažeidimas, neturintis įtakos aktų teisėtumui. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovai patvirtino savo atsisakymą pasirašyti ir nurodė atsisakymo priežastis.

44Gauti trys atsiliepimai.

45Tretysis asmuo UAB „Teo LT” atsiliepimu prašo ginčą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad UAB „Teo LT” kartu su atsakovais yra bendraturčiai dalinės nuosavybės teise valdantys administracinį pastatą. Tarp UAB „Teo LT” ir atsakovų, ieškovo ar trečiojo asmens nėra ginčų.

46Ieškovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti iš dalies - ieškinį tenkinant pilnai ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pakankamai motyvuotas. Taip pat nurodo, kad sutinka su G. Š. apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais. Papildomai nurodo, kad atsakovai T. S. ir T. G. yra verslininkai, vadovavę ir dabar vadovaujantys pelno siekiantiems juridiniams asmenims ir negalėjo nesuvokti, kad tokios apimties elektros instaliavimo darbų negalėjo atlikti vienas G. Š..

47Byloje esantys įrodymai įrodo, kad atsakovams buvo žinoma atliekamų darbų apimtis, darbai atlikti su jų sutikimu, pastatas pripažintas tinkamu naudoti ir jau tęstinį laiko tarpą naudojamas pagal paskirtį, todėl atsakovai neturi teisinio pagrindo nepriimti atliktų darbų ir už juos nemokėti.

48Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. atsiliepimu prašo atmesti trečiojo asmens G. Š. apeliacinį skundą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

491. 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta tarp G. Š. kaip fizinio asmens ir atsakovų, tačiau G. Š. apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad ši sutartis buvo dėl organizacinių ar konsultacinių paslaugų.

502. Tai, jog G. Š. neatliko darbų pats asmeniškai, o pasitelkė tam kitus asmenis, neturi jokios įtakos G. Š. ir atsakovų sutartiniams santykiams, įskaitant G. Š. prisiimtą atsakomybę atlikti atsakovams darbus už sutartyje nustatytą kainą (CK 6.650 str. 1 d. , 3d.).

513. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog atliktų elektros darbų kaina negalėjo būti 150000 litų, kadangi medžiagų, panaudotų darbams atlikti, vertė yra 133 438,54 litų (tai neįrodyta).

52Statybos techninės priežiūros vadovo D. K. aiškinamajame rašte konstatuota, jog faktiškai atliktų darbų kiekiai neatitinka darbų aktuose deklaruotų darbų kiekių, o kai kurie darbai, nurodyti aktuose, iš viso nebuvo atlikti atsakovams priklausančiose patalpose. Vadovaujantis teismų praktika, įrodinėjimo našta dėl atliktų darbų apimties bei vertės tenka asmeniui, kuris atliko darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-05-07 nutartis byloje Nr. 3K-3- 572/2003). Ieškovas neįrodė, kad atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai ir jų vertės atitinka atsakovams priklausančiose patalpose faktiškai atliktų darbų kiekius ir jų vertes.

53Be to, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą (G. Š. ir atsakovams susitarus dėl 150 000 litų sumos už darbus), įstatymas nenumato galimybės jos keisti (CK 6.653 str. 5 d.).

544. Byloje neįrodytas apelianto teiginys, kad darbus atsakovams atliko būtent ieškovas. Nėra sutarties su ieškovu, nėra medžiagų sunaudojimą patvirtinančių ieškovo dokumentų.

55Abejones ieškovo darbų atlikimu kelia ir tai, kad darbai buvo atlikti 2008 m. pabaigoje, tačiau atliktų darbų aktai bei PVM sąskaita-faktūra buvo išrašyti ir pateikti atsakovams tik 2009 m. pabaigoje BUAB „Elektrotonas“ administratoriaus iniciatyva.

565. Statybos rangos sutarties kaina yra esminė statybos rangos sutarties sąlyga (CK 6.681 str. 1 d.), todėl ji negali būti nustatoma pagal CK 6.653 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles. Atsižvelgiant į tai, atsakovams nekyla prievolė sumokėti ieškovui 284 305 litų sumą.

576. Teismas turėjo patenkinti priešieškinį dėl aktų pripažinimo negaliojančiais, nes atsakovai pagrįstai atsisakė pasirašyti minėtus aktus dėl tokių priežasčių: 1) tarp ieškovo ir atsakovų nebuvo statybos rangos teisinių santykių; 2) ieškovas neatliko atsakovams jokių darbų; 3) atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai neatitinka faktiškai atsakovams priklausančiose patalpose atliktų darbų kiekių; 4) atsakovai niekada ir su jokiu asmeniu nebuvo susitarę dėl 284 305 litų kainos už darbus mokėjimo; 5) atsakovai buvo raštu susitarę su G. Š. už statybos darbus sumokėti jam 150 000 litų sumą.

58IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Kauno apygardos teismo 2009-09-07 nutartimi UAB ,,Elektronas“ iškelta bankroto byla. Įmonės bankroto administratorius, nustatęs, kad bendrovė pagal ( - ) už 284305 Lt, o darbus užsakę pastato savininkai už atliktus darbus neatsiskaitė, reikalauja priteisti iš atsakovų 284 305 Lt, 5 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

60Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. priešieškiniu reikalavo pripažinti negaliojančiais vienašalius atliktų darbų aktus Nr. 08-A-121 ir 8-A-122, nes darbų UAB ,,Elektronas“ neatliko, o juos atliko G. Š., su kuriuo buvo susitarimas dėl darbų atlikimo. Už atliktus darbus su G. Š. atsiskaityta sumokant sutartą 150 000 Lt sumą.

61Apeliantai, atsakovai T. S., V. S. ir T. G. bei tretysis asmuo G. Š., nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuos ieškinys iš dalies patenkintas, o priešieškinys atmestas, nurodo, kad teismas spręsdamas klausimus, kas atliko elektros instaliacijos darbus – darbų atlikimo sutartis sudaryta su ieškovu UAB ,,Elektronas“ ar su trečiuoju asmeniu UAB ,,Elektronas“ direktoriumi G. Š. kaip fiziniu asmeniu, darbus atliko UAB ,,Elektronas“ ar fizinis asmuo G. Š., bei nustatydamas, kad atsakovai už atliktus darbus turi atsiskaityti su ieškovu, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus.

62Teisėjų kolegija su apeliantų argumentais nesutinka ir pažymi, kad įrodymų įvertinimo taisyklės yra nustatytos CPK 185 straipsnyje. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis.

63Nagrinėjamoje byloje šalys ir tretieji asmenys būdami verslininkais ir privalėdami būti rūpestingais, protingais sudarydami ir vykdydami susitarimus dėl elektros instaliavimo darbų atlikimo nesilaikė įstatymų nustatytų reikalavimų aiškiai nustatyti savo teises ir pareigas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokias ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių aplinkybių visuma leidžia manyti, kad jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, Nr. 3K-3-398/2006, Nr. 3K-3-416/2007 ir lt.).

64Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis, pagrįstai nustatė, kad elektros instaliavimo darbų susitarimai buvo sudaryti tarp ieškovo ir atsakovų, kad atsakovai su ieškovu pilnai neatsiskaitė, teisingai paskaičiavo sumą, kurią atsakovai turi sumokėti ieškovui už atliktus darbus. Teismas savo sprendimą motyvavo tinkamai, teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su išdėstytais pirmosios instancijos teismo sprendime motyvais dėl ginčo sutarties subjektų ar darbų priėmimo aktų reikšmės sutinka ir jų nekartoja bei pažymi, kad naikinti ar keisti teismo sprendimą apeliacinių skundų motyvais, susijusiais su ginčo sutarties subjektais, turiniu ir darbų priėmimo aktų reikšme, nėra pagrindo.

65Apeliantai, atsakovai T. S., V. S. ir T. G. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo jiems taikė solidarią atsakomybę.

66Teisėjų kolegija su šiais apeliantų argumentais sutinka. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji skolininkų prievolė neprezumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymu ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus.

67Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovai T. G., V. S., T. S. ir AB TEO LT 2009-10-16 sutartimi nustatė naudojimosi pastatu, esančiu ( - ), tvarką, pagal kurią T. G. asmeninės nuosavybės teise priklauso 377/1000 dalys, sutuoktinių V. S. ir T. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 377/1000 dalys ir AB TEO LT – 246/1000 dalys pastato. Tokios pat nuosavybės teisės minėtiems asmenims įregistruotos ir nekilnojamojo turto centrinio banko registruose. Taigi atsakovai yra pastato bendraturčiai, kuriems yra nustatytos dalys bendrame turte, o sutuoktiniai Tomas ir V. S. yra jiems priklausančios turto dalies bendrosios jungtinės nuosavybės teisės subjektai. Pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro turto duodamas pajamas ir atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu. Esant tokiam teisiniam reguliavimui pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės normas ir nustatė solidarią atsakomybę visiems atsakovams neatsižvelgiant į jų nuosavybės teisės dalis bendrame turte, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, nustatant kad ir T. G. priteistina pusė priteistos sumos, o sutuoktiniams Vygantei ir T. S. kita pusė solidariai, atitinkamai perskaičiuojant žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

68Už atsakovų T. S., V. S. ir T. G. apeliacinį skundą sumokėtas 2628 Lt žyminis mokestis, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, jį sumokėjusio asmens prašymu grąžintinas sumokėjusiam asmeniui (T.3., b.l. 186).

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

70Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

71Priteisti iš atsakovų T. S. a.k. ( - ) ir V. S. a.k. ( - ) solidariai ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei “Elektrotonas” (įmonės kodas 135944925) 43 800 Lt (keturiasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus litų) skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (43 800 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72Priteisti iš T. G. a.k. ( - ) ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei “Elektrotonas” (įmonės kodas 135944925) 43 800 Lt (keturiasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus litų) skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (43 800 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Priteisti valstybei iš atsakovų T. S. a.k. ( - ) ir V. S. a.k. ( - ) po 657 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio už ieškinį ir po 12,58 Lt (dvylika litų penkiasdešimt aštuonis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

74Priteisti valstybei iš T. G. a.k. ( - ) 1314 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus keturiolika litų) žyminio mokesčio už ieškinį ir 25,17 Lt (dvidešimt penkis litus septyniolika centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

75Grąžinti sumokėjusiam asmeniui už atsakovų T. S., V. S. ir T. G. apeliacinį skundą sumokėtą 2628 Lt (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt aštuonis litus) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl apmokėjimo už elektros instaliacijos darbus. Ginčas... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 284 305 Lt... 5. Nurodė, kad atsakovai nuosavybės teise turi dalį administracinio pastato ( -... 6. Administratorius perduotuose jam dokumentuose rado 2008-12-31 atliktų darbų... 7. Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. priešieškiniu prašė pripažinti... 8. Tretysis asmuo TEO LT AB prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra.... 9. Tretysis asmuo G. Š. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad buvo UAB... 10. Preliminari sutartis buvo pasirašyta G. Š. ir T. G. dėl darbų organizavimo,... 11. Ieškovas darbus atliko pagal T. B. projektą bei žodinius atsakovų prašymus... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2010-11-22 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, o... 14. priteisė iš atsakovų T. S., V. S. ir T. G. solidariai ieškovui 87 600 litų... 15. priteisė iš atsakovų T. S., V. S. ir T. G. valstybei po 876 litus iš... 16. Teismas nurodė, kad administracinio pastato rekonstrukcijos metu atlikti... 17. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties šalių.... 18. Preliminariąja sutartimi elektros darbams buvo susitarta dėl elektros darbų... 19. Ginčijami 2008-12-31 atliktų darbų aktai Nr.08-A-121 (227 739,48 Lt sumai)... 20. Konstatavus faktą, kad darbų priėmimas-perdavimas įstatymo nustatyta tvarka... 21. Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti... 22. Sutartyje elektros instaliacijos darbų kaina buvo nurodyta 150000 Lt., o... 23. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 24. Gauti du apeliaciniai skundai.... 25. Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 26. 1. Nepagrįsta įrodymais teismo išvada, kad tarp atsakovų ir ieškovo buvo... 27. 2. Teismo išvada, jog G. Š. pasirašė preliminariąją sutartį kaip... 28. Tam, kad dėl atstovo veiksmų atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų... 29. Teismas taip pat vadovavosi G. Š. bei ieškovo darbuotojų parodymais, tačiau... 30. 3. Teismas nepagrįstai atmetė priešieškinį. Teismas sprendė, kad... 31. Neaišku, kodėl teismas ginčijamų aktų nelaikė vienašaliais darbų... 32. Nepaisant to, kad ieškovo atstovas nesilaikė įstatymo reikalavimo dėl... 33. 4. Nebuvo pagrindo atsakovams taikyti solidarią atsakomybę (CK 6.5 str.).... 34. 5. Neaišku ir sprendime nenurodyta, kokiu pagrindu teismas tenkino ieškinį... 35. Tretysis asmuo G. Š. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą... 36. 1. 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta tarp G. Š. kaip fizinio asmens ir... 37. 2. 2008-06-27 sutartis negali būti kvalifikuojama kaip pagrindinė statybos... 38. 2008-06-27 sutarties sąlyga „Užsakovai pasilieka teisę derinti projektą... 39. Aplinkybę, kad 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta ne dėl elektros darbų... 40. G. Š. pasirašydamas 2008-06-27 sutartį buvo įsitikinęs, kad ji sudaroma... 41. Išdėstytos aplinkybės ir argumentai paneigia teismo išvadą kad UAB... 42. 3. Konstatavus, kad ieškovės atliktų darbų rezultatas tinkamas, kad... 43. 4. Teismas nepagrįstai atliktų darbų akto Nr. 08-A-121 ir atliktų darbų... 44. Gauti trys atsiliepimai.... 45. Tretysis asmuo UAB „Teo LT” atsiliepimu prašo ginčą nagrinėti teismo... 46. Ieškovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti iš dalies -... 47. Byloje esantys įrodymai įrodo, kad atsakovams buvo žinoma atliekamų darbų... 48. Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. atsiliepimu prašo atmesti trečiojo asmens G.... 49. 1. 2008-06-27 sutartis buvo sudaryta tarp G. Š. kaip fizinio asmens ir... 50. 2. Tai, jog G. Š. neatliko darbų pats asmeniškai, o pasitelkė tam kitus... 51. 3. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog atliktų elektros darbų kaina... 52. Statybos techninės priežiūros vadovo D. K. aiškinamajame rašte... 53. Be to, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą (G. Š. ir... 54. 4. Byloje neįrodytas apelianto teiginys, kad darbus atsakovams atliko būtent... 55. Abejones ieškovo darbų atlikimu kelia ir tai, kad darbai buvo atlikti 2008 m.... 56. 5. Statybos rangos sutarties kaina yra esminė statybos rangos sutarties... 57. 6. Teismas turėjo patenkinti priešieškinį dėl aktų pripažinimo... 58. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 59. Kauno apygardos teismo 2009-09-07 nutartimi UAB ,,Elektronas“ iškelta... 60. Atsakovai T. S., V. S. ir T. G. priešieškiniu reikalavo pripažinti... 61. Apeliantai, atsakovai T. S., V. S. ir T. G. bei tretysis asmuo G. Š.,... 62. Teisėjų kolegija su apeliantų argumentais nesutinka ir pažymi, kad... 63. Nagrinėjamoje byloje šalys ir tretieji asmenys būdami verslininkais ir... 64. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis,... 65. Apeliantai, atsakovai T. S., V. S. ir T. G. nurodo, kad pirmosios instancijos... 66. Teisėjų kolegija su šiais apeliantų argumentais sutinka. Pagal CK 6.6... 67. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovai T. G., V. S., T. S. ir AB TEO LT... 68. Už atsakovų T. S., V. S. ir T. G. apeliacinį skundą sumokėtas 2628 Lt... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 70. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą pakeisti ir jo... 71. Priteisti iš atsakovų T. S. a.k. ( - ) ir V. S. a.k. ( - ) solidariai... 72. Priteisti iš T. G. a.k. ( - ) ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei... 73. Priteisti valstybei iš atsakovų T. S. a.k. ( - ) ir V. S. a.k. ( - ) po 657... 74. Priteisti valstybei iš T. G. a.k. ( - ) 1314 Lt (vieną tūkstantį tris... 75. Grąžinti sumokėjusiam asmeniui už atsakovų T. S., V. S. ir T. G....