Byla 2-1255-254/2010
Dėl atsiskaitymo už atliktus darbus priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui administratoriaus įgaliotam asmeniui Edvardui Kochanauskui, atsakovams T. S. ir T. G., jų atstovui advokatui Sauliui Brazauskui, trečiajam asmeniui G. Š., jo atstovui advokatui Dariui Matulevičiui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “Elektrotonas“ ieškinį atsakovams T. S., V. S., T. G., tretieji asmenys G. Š. ir AB „TEO LT“ dėl atsiskaitymo už atliktus darbus priteisimo

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ( b.l. 27-30) ir prašė priteisti iš atsakovų solidariai 284 305 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Administratorius paaiškino, kad atsakovai nuosavybės teise turi dalį administracinio pastato ( - ), kuriame elektros instaliacijos montavimo darbus atliko UAB „Elektrotonas". Žodinė sutartis ir susitarimai dėl elektros instaliavimo darbų atlikimo buvo sudaromi su T. G., kuris per visą darbų atlikimo laikotarpį deklaravo, kad visos aplinkybės dėl darbų atlikimo yra žinomos ir T. S.. Atsiskaityti buvo sutarta pagal UAB „Elektrotonas" pateiktus atliktų darbų aktus. UAB „Elektrotonas" darbus vykdė nuo 2008-08-01 iki 2008-12-31, darbai atlikti tinkamai, atsakovai dėl darbų pretenzijų neturėjo ir juos priėmė, tai įrodo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2008-12-15 išduotas Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma Nr. 10358 bei rekonstruojamo pastato 2008-12-24 pripažinimas tinkamu naudoti. Administratorius perduotuose jam dokumentuose rado 2008-12-31 atliktų darbų aktą Nr.08-A-121 227 739,48 Lt sumai ir 2008-12-31 atliktų darbų aktą Nr.08-A-122 56 565,93 Lt sumai, kurie atsakovų buvo nepasirašyti. Administratorius, aiškindamasis susidariusią situaciją, 2009-10-14 raštu kreipėsi į atsakovus bei pateikė 2009-10-14 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. EL-001 284 305 Lt sumai, išrašytą Atliktų darbų aktų Nr. 08-A-121 ir Nr. 08-A-122 pagrindu, kuriuos įteikė antstolis, tačiau iš atsakovų žinių negauta. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis LR CK 6.53 str. 2 d. atsakovai turėjo atsiskaityti per 7 dienas nuo sąskaitos pateikimo, tačiau savo pareigos neįvykdė.

3A. T. S., V. S. ir T. G. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais vienašalius atliktų darbų aktą Nr.08-A-121 227 739,48 Lt sumai ir 2008-12-31 atliktų darbų aktą Nr.08-A-122 56 565,93 Lt sumai ( b.l. 23-28) bei ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškovu nesudarė jokios sutarties nei žodžiu, nei raštu dėl elektros instaliacijos montavimo darbų. Šiuos darbus atliko G. Š., su kuriuo buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl elektros darbų 150 000 Lt apimties bei su juo atsiskaityta. Taip pat atsakovų teigimu, ieškovo pateikta elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma Nr.10358 bei faktas, kad 2008-12-24 atsakovams su trečiuoju asmeniu priklausantis pastatas pripažintas tinkamu naudotis, neįrodo fakto, kad elektros montavimo darbus atliko ieškovas. Ginčijamuose aktuose nurodyti darbai atlikti ne atsakovams priklausančiame objekte, nes jų kiekis neatitinka faktinio. Aktuose nėra žymos apie atsakovų atsisakymą juos pasirašyti ir paties ieškovo parašo dėl to. Be to, aktuose nurodyta tik duomenys apie vieną bendrasavininką T. S.. Atsakovai neturėjo pagrindo aktus pasirašyti, nes nesudarė sutarties su ieškovu dėl darbų atlikimo. Statybos darbų žurnalas yra nerandamas, todėl teismui nepateiktas.

4Atsiliepimu tretysis asmuo TEO LT AB ( b.l. 81-82) prašo teismo sprendimą priimti savo nuožiūra. Taip pat nurodė, kad 2009-10-16 tarp pastato bendraturčių buvo pasirašyta ir notaro patvirtinta Sutartis Nr. 2009/LN-408, kurios pagrindu po pastato rekonstrukcijos nustatyta nauja pastato naudojimosi tvarka. Įvykus patalpų pasiskirstymui, bendraturčiai, nereikšdami vienas kitam pretenzijų, naudojasi pastato patalpomis.

5Tretysis asmuo G. Š. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad nuo 2002 - 2009 m. vasario mėnesio buvo UAB ”Elektrotonas” direktorius. Įmonė nuo 2008 metų rugpjūčio mėnesio atliko atsakovams priklausančiose patalpose elektros montavimo darbus. Rangos sutartis buvo sudaryta bei įteikta T. G., bet pasirašyti jis vis delsė ir iki darbų pabaigos ieškovui jos negrąžino. Preliminari sutartis buvo pasirašyta su G. Š. ir T. G. dėl darbų organizavimo, projekto padarymo, bet ne dėl ginčo darbų. Ieškovas darbus atliko pagal T. B. projektą bei žodinius atsakovų prašymus dėl eketros pastotės iškėlimo į lauką. Projekto užsakovai buvo atsakovai. Objekte dirbo 10 bendrovės darbininkų, už darbų organizavimą, medžiagų tiekimą buvo atsakingas bendrovės direktoriaus pavaduotojas T. G., darbų saugą garantavo G. M.. Iš atsakovų pusės darbų priežiūrą vykdė D. K., kuris visus darbus suskaičiavo ir priekaištų bendrovei nepareiškė. Statybos darbų žurnale buvo daromi atitinkami įrašai apie darbų eigą. Elektros darbų pridavimą organizavo UAB „Elektrotonas“. Atsakovai už projekto parengimą ir kitus organizacinius darbus pagal preliminarią sutartį G. Š. turėjo sumokėti 150 000 Lt., tačiau visų pinigų jis negavo. Pripažįsta, kad gavo pinigus, kurie jam sumokėti mokėjimo pavedimu per banką bei sumas, prie kurių yra jo asmens parašas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas.

7Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str.). Byloje sprendžiamas klausimas dėl apmokėjimo už administracinio pastato Savanorių pr. 221, Kaune, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas atsakovų, kartu su trečiuoju asmeniu TEO LT (I t., b.l. 8), rekonstrukcijos metu atliktus elektros instaliacijos ir įžeminimo darbus pagal T. B. parengtą elektrotechninės dalies projektą (I t., b.l. 31-61). Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 punktą šie darbai laikytini statybos darbais, todėl šalių teisiniams santykiams taikytinos bendrosios rangos sutarties bei specifinės rūšies - statybos rangos teisinį reglamentavimą nustatančios CK normos (CK 6.644 - 6.671 str. ir CK 6.681-6.699 str.).

8Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties šalių. Atsakovai tvirtina, kad sutartį dėl elektros darbų atlikimo sudarė su trečiuoju asmeniu G. Š., kaip su fiziniu asmeniu bei nurodė į byloje pateiktą 2008 m. birželio 27 d. preliminarią sutartį (I t., b.l.104). Pastarasis asmuo su tuo kategoriškai nesutiko bei paaiškino, kad pastaroji sutartis buvo sudaryta dėl jo atliktų įvairių organizacinių darbų, susijusių su projekto rengimu ir kt., o ginčo darbus atliko UAB „Elektrotonas“, kurio direktorium tuomet jis buvo. Žinoma, statytojas gali įgalioti atlikti veiksmus, susijusius su statybos projekto rengimu ir tvirtinimu bei statybos leidimo gavimu, įgaliotam asmeniui, kuriuo gali būti ir rangovas. Statybos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad statinio statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu. Toks įgaliojimas turi būti įformintas įstatymo nustatyta tvarka. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei formuojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas” v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Libra Vitalis“ v. UAB „ Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „BIVAINIS“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „ Cetarium“, UAB „ Ortofina“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Beltateksas, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „ Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008). Pagal 2007 m. birželio 8 d. įgaliojimą atsakovas T. G. turėjo įgaliojimą veikti ir kitų dviejų atsakovų vardu. Sutartis, kurią surašė atsakovas T. G. savo ranka bei kurią pasirašė tretysis asmuo G. Š. nelaikytina pavedimo sutartimi atlikti kokius tai teisinius veiksmus atsakovų vardu ir lėšomis su trečiaisiais asmenimis (CK 6.756 str.), nes pagal savo turinį tokių veiksmų negalima nustatyti. Teismas sprendžia, kad G. Š. “Preliminarią sutartį elektros darbams” atlikti pasirašė kaip UAB “Elektrotonas” direktorius ir elektros darbai buvo atlikti bendrovės darbo jėga ir resursais (I t., b.l. 116-200). Tokią išvada darytina įvertinus šios sutarties turinį, šalių ir trečiojo asmens paaiškinimus bei liudytojų – UAB “Elektrotonas” darbuotojų T. G. (direktoriaus pavaduotojas), G. M., R. Š., K. B., P. V., E. P. parodymus. Preliminariąja sutartimi elektros darbams buvo susitarta dėl elektros darbų atlikimo ir jų kainos (150 000 Lt.), bet ne dėl kokių tai organizacinių darbų atlikimo su trečiuoju asmeniu, kaip fiziniu asmeniu už kainą, kuri lygi ½ į bylą pateiktų Atliktų darbų aktų kainos. Atsakovai nepateikė Statybos darbų žurnalo, todėl nėra galimybės įvertinti įrašus jame. Taip pat atsakovai nenurodė kito rangovo dėl ginčo darbų atlikimo. Iš DnB NORD bankui pateikto Statinio projekto sudėties žiniaraščio (III t., b.l. 40) matyti, kad ginčo darbams atlikti nebuvo susitarta su kitu rangovu. Todėl laikytina, kad šios sutarties pagrindu statybos rangos darbus atliko UAB “Elektrotonas”. Tokią išvadą patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai : Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma (I t., b.l. 18) ir kita dokumentacija, pateikta priduodant ginčo darbus (II t., b.l. 74-92), objekto pripažinimas tinkamu naudoti (III t., b.l. 142-143).

9Pagal CK 6.695 str. statybos darbų perdavimas-priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu vien iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Ginčijami 2008-12-31 atliktų darbų aktas Nr.08-A-121 (227 739,48 Lt sumai) ir 2008-12-31 atliktų darbų aktas Nr.08-A-122 (56 565,93 Lt sumai) (I t., b.l. 11-16) yra sudaryti ieškovės direktoriaus G. Š.. Byloje nėra duomenų, kad šie aktai ieškovo buvo pateikti atsakovams pasirašyti. Juos atsakovams išsiuntė ieškovės administratorius. Juose nėra žinių apie atsakovų atsisakymą pasirašyti bei vienašalį aktų pasirašymą. Esant tokiems faktams darytina išvada, kad darbų priėmimas-perdavimas pagal CK 6.644 str. 1 d. ir 6.694 str. nustatytus reikalavimus neįvyko. Nelaikant šių aktų Vienašaliais statybos rangos darbų perdavimo aktais, atmestinas atsakovų priešieškinys dėl jų pripažinimo negaliojančiais (CK 1.138 str., CPK 178 str., 185 str.).

10Vienok, konstatavus faktą, kad darbų priėmimas-perdavimas įstatymo nustatyta tvarka neįvyko, tačiau atsakovai (užsakovai) rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, tai daro ilgą laiką ir gera valia pradėjo vykdyti atsiskaitymus už atliktus darbus, mokėdami UAB “Elektrotonas” direktoriui G. Š. rodo, kad šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 straipsnis) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina. Tai suponuoja, kad susiklosčiusioje situacijoje šalių teisių apsaugą turi lemti ne tai, įvyko ar ne darbų priėmimas-perdavimas įstatymų nustatyta tvarka, bet vertinimai, ar užsakovas tikrai nustatė darbų rezultato trūkumus, tai padarė per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo darbų rezultato faktinio naudojimo pradžios (CK 6.666 straipsnio 2 dalis). Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui. Statybos rangos sutarties šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo (CK 6.687 str. 1 ir 2 d.). Byloje nėra ginčo dėl darbų rezultato trūkumų. Atsakovas T. G. pateikė įrodymus apie atsiskaitymą už atliktus darbus dalimis, kuris buvo vykdomas, pinigus sumokant G. Š. pagal I tomo, b.l. 106-108 esančius rašytinius įrodymus, neįskaičius 2008-11-12 7000 Lt mokėjimo, kadangi prie šios sumos esančio parašą G. Š. nepripažino, o atlikti jo ekspertizės šalys neprašė. Be to, įskaitytinas 2008-09-05 3400 Lt pervedimas į G. Š. sąskaitą banke (III t., b.l. 153). T. G. neįrodė, kad 2009-02-06 į G. Š. sąskaitą banke pervedė ir 6000 Lt (I t., b.l. 105), nes mokėjimo pavedimo šiai sumai jis nepateikė. Apibendrinant mokėjimus, darytina išvada, kad UAB “Elektrotonas”, per jo direktorių G. Š., atsakovai sumokėjo 62400 Lt. Sutartyje buvo nurodyta 150000 Lt. elektros instaliacijos darbų kaina. Darbų atlikimo samata nebuvo sudaryta (CK 6.653 str. 1 ir 3 d.). Ieškovas neįspėjo atsakovų, kad yra būtina didinti darbų kainą, todėl turėjo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą (CK 6.653 str. 4 d.). Trečiojo asmens paaiškinimas, kad buvo susitarta dėl faktinės darbų kainos ir ją reikia nustatyti pagal ginčijamus Atliktų darbų aktus, yra niekuo neįrodytas. Iš to darytina išvada, kad atsakovai liko skolingi ieškovui 87600 Lt., Ši suma priteistina, ieškinį tenkinant iš dalies. (CK 178 str., 185 str., CK 6.681 str., 6.653 str.).

11Iš atsakovų solidariai pagal CK 6.37 str. 2 d ir CK 6.210 str. 1 d. dalį priteistinos procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2010-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už priteistiną 87 600 Lt sumą bei iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258, 270, 275 straipsniais

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

14Priteisti iš atsakovų T. S. a.k. ( - ) V. S. a.k. ( - ) ir T. G. a.k. ( - ) solidariai ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei “Elektrotonas” (įmonės kodas 135944925, buveinės adresas Pašilės g. 30-18, Kaunas, a.s. Nr. LT127400011092923813 Danske Bnak A/S Lietuvos filialas) 87 600 (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus) litų skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (87 600 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovų T. S., V. S. ir T. G. valstybei po 876 (aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis) litus iš kiekvieno žyminio mokesčio ir po 16,78 Lt (šešiolika litų 78 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai