Byla e2A-839-560/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Neringos Švedienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „Ozo miestas“ ir E. D. – K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Šilėja“, V. V., N. J. ir A. J. ieškinį atsakovams UAB „Ozo miestas“, D. L., D. V., S. L., D. Ž., D. M., A. Ž., N. A., V. S., O. I., J. V., E. Š., L. N., L. P., M. M., G. P., E. M., D. Š., D. Š.-S., S. F., A. S., L. B., E. D. R., D. J., J. S., R. S., K. T., J. B., E. D.-K., J. R., M. B., P. Ž., I. B., B. P., J. D., R. V., G. Č., R. J., I. B., R. B., C. J., S. J. N., A. R., V. P., A. Š., I. P.-G., O. Š., L. O., A. Č., M. L. K., R. Č., E. T., O. K., V. T., M. K., J. S.-C., S. Š., D. J., P. V., J. P., J. V., M. D., E. D. M., A. K., G. M., T. K., S. K., V. K., J. M. dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, tretieji asmenys VĮ „Registrų centras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, G. O. L., J. B., J. V., J. P., T. S., M. K., A. Š., F. R., L. M., V. Ž., L. K., V. G., V. G., S. Ž., G. L., M. G., J. G., D. P., D. P., D. N., T. N., A. V., R. R., L. J., V. U., L. U., S. K., R. K..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovai ieškiniu reikalavo pripažinti 2016-04-13 daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

72.

8Nurodė, kad ieškovas UAB „Šilėja“, vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymą „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-1714, teikia administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir kitas paslaugas gyvenamajame daugiabučiame name, esančiame ( - ). 2016-04-13 buvo sudaryta Daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kuri įgaliojo E. D.- K. ir jai pavedė įgalioti UAB „Fixum“ veikti šios Jungtinės veiklos sutarties dalyvių ir įgaliotinės E. D.-K. vardu. E. D.-K., kaip Jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, sudarė su UAB „Ozo miestas“ (buvęs pavadinimas UAB „Fixum“) daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo sutartį. Ieškovas UAB „Šilėja“ atliko daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų apklausą dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir nustatė, kad dėl jungtinės veiklos sutarties priėmimo nepasisakė dauguma butų ir kitų patalpų savininkų, dalis jungtinės veiklos sutarties dalyvių net nežinojo apie tokios sutarties egzistavimą, todėl jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta neteisėtai. Jungtinės veiklos sutartis laikytina prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kaip apsimestinė sutartis, sudaryta sandoriui dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo pridengti ir todėl pripažintina niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

93.

10Atsakovai UAB „Ozo miestas“ ir E. D.-K. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad jungtinės veiklos sutartimi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pakeitė ne administratorių, o bendrojo naudojimo objektų valdymo formą, t. y. iš savivaldybės skiriamo administratoriaus perėjo prie Jungtinės veiklos sutarties. Kai yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, jos dalyviai gali pasirinkti, kaip administruos bendrojo naudojimo objektus: ar patys, ar pasitelks trečiuosius asmenis. Jungtinės veiklos sutarties dalyviai iš karto apsisprendė, ką įgalios administruoti jų pastato bendrąją dalinę nuosavybę ir jungtinės veiklos sutartyje nurodė UAB „Ozo miestas“, tokią teisę jiems suteikia CK 6.972 straipsnis, todėl apsimestinio sandorio nebuvo ir negalėjo būti, nes jungtinės veiklos sutarties dalyviai išrinko įgaliotą asmenį bei nusprendė savo valia jį įpareigoti sudaryti administravimo sutartį su atsakovu UAB „Ozo miestas“, todėl nė vieno asmens teisės nebuvo pažeistos. Ieškovas neturi teisės pareikšti ieškinyje išdėstytų reikalavimų, kadangi nėra gyventojų sudarytos jungtinės veiklos sutarties šalis ir neturi materialiojo teisinio suinteresuotumo dėl šios sutarties.

114.

12Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2016-04-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje gautas UAB „Ozo miestas“ prašymas išbraukti namą, esantį ( - ), iš UAB „Šilėja“ administruojamų namų sąrašo. Trečiasis asmuo prašė teismo spręsti dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir priimti sprendimą, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas bei įvertinus bylai reikšmingas aplinkybes.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-26 sprendimu ieškinį tenkino ir 2016-04-13 daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento, taip pat priteisė ieškovui UAB „Šilėja“ iš atsakovo UAB „Ozo miestas“ 2 077 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisė valstybei iš atsakovo UAB „Ozo miestas“ 670,67 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Nurodė, kad teismas nenagrinėjo atsakovų advokato prašymo taikyti CK 4.85 str. 9 d. įtvirtintą ieškinio senatį dėl CPK 142 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų priežasčių. Nurodė, jog atsakovai paminėti ieškinio senatį, kaip reikalavimų atmetimo pagrindą, galėjo ir turėjo nurodyti atsiliepime į patikslintą ieškinį arba bylos nagrinėjimo metu. Naujų ieškinyje pareikštų reikalavimų atmetimo pagrindų nurodymas ir tyrimas po to, kai byla baigta nagrinėti iš esmės užvilkintų bylos nagrinėjimą. Buvęs administratorius, manydamas, kad jis nuo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nušalintas nepagrįstai, turi teisę ginčyti priimtus sprendimus. Tad ieškovas yra tinkama šalis ir turi materialinį teisinį suinteresuotumą.

176.

18Tam, kad bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis galiotų, šis sprendimas turėjo būti priimtas, laikantis CK 4.85 str. 5 d. ir Apraše nustatytos tvarkos. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio sprendimu buvo sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, buvo surengtas ir vyko pagal aprašytų teisės aktų nuostatas. Pareiga įrodyti 2016-04-13 susirinkimo sušaukimo ir jo metu priimtų nutarimų teisėtumą tenka atsakovams. Neįrodyta, jog nutarimas sudaryti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį buvo priimtas. Esant pakankamam pagrindui pripažinti 2016-04-13 jungtinės veiklos sutartį negaliojančia dėl susirinkimo, kurio metu priimtas nutarimas šią sutartį sudaryti, nutarimo negaliojimo, kiti ieškinyje nurodyti jo patenkinimo pagrindai neturi reikšmės šios bylos išsprendimui.

19III.

20Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atsakovai UAB „Ozo miestas“ ir E. D. – K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-26 sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad pirmos instancijos teismo išvada dėl 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties neteisėtumo yra nepagrįsta. Kaip viena iš daugiabučio namo valdymo formų yra įtvirtinta ir daugiabučio namo valdymas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Teismas teisingai nustatė faktinę aplinkybę, kad sprendimas dėl 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties sudarymo buvo priimtas preciziškai nesilaikant minėtuose aprašuose esančių tvarkų. Nei LR CK, nei Aprašuose nėra įtvirtina imperatyvios nuostatos, kad butų savininkų daugumos sprendimai, priimti ne pagal Aprašuose nurodytų susirinkimo ar balsavimo raštu organizavimo tvarką, negalioja nuo jų priėmimo momento. Sprendžiant ginčą dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų priimtų sprendimų dėl namo valdymo formos pakeitimo ar dėl administratoriaus keitimo teismas privalo nustatyti esminę šiose bylose aplinkybę - ar sprendimą laisva valia priėmė daugumą butų savininkų. Teismas šios aplinkybės nenustatė ir nevertino. Sprendimas valdyti namą patiems butų savininkams Jungtinės veiklos sutarties pagrindu buvo įformintas pačios 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties pasirašymu.

238.

24Teismas viso bylos nagrinėjimo metu privalėjo įvertinti, ar 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartį pasirašė ir ar šios sutarties dalyviais yra namo butų savininkų dauguma (pasirašė 75 turtinių vienetų (butų) savininkai (viso butų yra 143), o tai sudaro butų savininkų daugumą, todėl 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta teisėtai). Bylos nagrinėjimo metu dalis butų savininkų atsisakė 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties dalyvio statuso arba nepripažino savo parašo 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartyje. 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties dalyviais yra 80 (aštuoniasdešimties) butų savininkai. Teismas neteisėtu ir nepagrįstu sprendimu iš esmės tenkino namo butų savininkų mažumos (13 butų), nesuinteresuotos tvarkyti namo reikalus savarankiškai ir ilgus metus pritariančios UAB „Šilėja“ administravimui, deklaruojamą interesą bei tenkino pačios ieškovės UAB „Šilėja“ piniginį interesą kuo ilgiau administruoti namą. Vien tai, kad bylos nagrinėjimo metu skirtingu laiku 13 butų savininkai atsisakė 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties dalyvio statuso arba nepripažino joje esančio parašo kaip savo, nedaro pačios sutarties negaliojančia, nes šios sutarties dalyviais dar iki 2018 metų yra tapę papildomų 18 butų savininkai. Visi proceso dalyviai iš minėtų 13 butų teigiantys, kad nematė, ką pasirašė, turėjo objektyvias galimybes prieš pasirašymą susipažinti su 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties tekstu, o to nepadarė tik dėl savo nerūpestingumo ir neatidumo arba tiesiog nenoro skaityti.

259.

26Sprendimą sudaryti 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartį butų savininkų dauguma priėmė ne vėliau kaip 2016-04-13, o toks butų savininkų sprendimas buvo išviešintas 2016-04-22. Net jei ieškovai ir neturėjo galimybės patikrinti viešojo registro duomenų, apie šią sutartį jie sužinojo gavę teismo pranešimus ir šaukimus atvykti į parengiamąjį posėdį, t. y. iki 2016-10-24. Ieškovai, pateikdami ieškinį 2016-05-02, praleido 6 mėnesių terminą ir teismui buvo pagrindas taikyti ieškinio senatį. Atsakovų atstovas prašymo taikyti ieškinio senatį negalėjo suformuluoti atsiliepime į patikslintą ieškinį, nes atsiliepimo į patikslintą ieškinį pateikimo metu ieškovų V. V. ir A. J. bei N. J. reikalavimai dar nebuvo priimti teismo, nes teismas 2017-05-29 nutartimi įpareigojo juos sumokėti žyminį mokestį už pareikštus reikalavimus. UAB „Šilėja“ nėra 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties dalyvė ir jokių teisėtų UAB „Šilėja“ interesų ginčo sutartis nepažeidžia. UAB „Šilėja“ nelaikytina tinkama ieškove, nebent bylos nagrinėjimo metu būtų įrodžiusi, kad 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartis iš esmės pažeidė kokias nors jos teises. Vien pats faktas, kad UAB „Šilėja“ neteko įgaliojimų administruoti ( - )namo, negali būti vertinamas kaip UAB „Šilėja“ teisių pažeidimas. UAB „Ozo miestas“ apibūdinimas kaip 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutarties sudarymo organizatoriumi tėra niekuo nepagrįsta teismo prielaida. UAB „Ozo miestas“ atstovas atliko tik padėjėjo vaidmenį padedant butų savininkams, atsižvelgiant į kiekvieno jų asmeninį užimtumą, sudaryti 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartį.

2710.

28Ieškovai UAB „Šilėja“, V. V., N. J. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad šmeižikiškas aplinkybes apie kaupiamųjų lėšų panaudojimą, rinkdami parašus, pastato ( - ), bendrasavininkiams nurodė parašus ant tuščių lapų rinkę UAB „Ozo miestas“ darbuotojais prisistatę asmenys. Nebuvo priimtas joks pastato butų ir kitų patalpų savininkų teisėtas sprendimas, o visi išvedžiojimai apie neva tai pastato butų ir kitų patalpų savininkų daugumos valią „valdyti savo bendrąją dalinę nuosavybę Jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir (ar) per pasirinktą administratorių“ bylos nagrinėjimo iš esmės metu nepasitvirtino, nors apeliantai apeliaciniame skunde ir vengia vertinti visų liudytojų parodymus. Pastate yra 144 patalpos, kas reiškia, jog jungtinės veiklos sutarčiai sudaryti yra reikalingi 73 turtinių vienetų savininkų balsai. Sutartyje nurodoma, kad ją pasirašė 94 asmenys, atstovaujantys 75 turtinius vienetus, tačiau bylos nagrinėjimo iš esmės metu buvo nustatyta, kad faktiškai sutarties sudarymo aplinkybės neatitinka jos turinio, o pati sutartis yra tikėtinai nusikalstamų šiuo metu nenustatytų asmenų veiksmų pasekmė. Vien iš byloje apklaustų asmenų tapo akivaizdu, kad dalis jų buvo apgauti renkant parašus nenurodant jų rinkimo (tikrojo) tikslo, dalis parašų buvo galimai suklastota, asmenys buvo klaidinami asmenų, prisistačiusių UAB „Ozo miestas“ darbuotojais. Prie niekinės ir nesudarytos sutarties prisijungimas negalimas. Tai jau nėra pirmas atvejis, kai itin panašiomis aplinkybėmis yra panaikinama jungtinės veiklos sutartis, inicijuota ir sudaryta neva UAB „Ozo miestas“.

2911.

30Jokių protokolų, informavimo ar susirinkimų šiuo atveju nebuvo, ką patvirtino ir byloje liudijimus pateikę asmenys. Administravimas šiuo atveju nepasibaigė, nes iš tiesų jokia jungtinės veiklos sutartis nebuvo sudaryta, o sudarant sandorį dėl administratoriaus pakeitimo ir atlikus nesąžiningos konkurencijos veiksmus buvo pakeistas administratorius, kai tuo tarpu administratoriaus pakeitimą reglamentuoja visiškai kiti teisės aktai. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu buvo apklausta itin didelė dalis asmenų, sutarties sudarymo aplinkybės ir tikroji asmenų valia buvo pirmosios instancijos teismo išsamiai tirta, atskleista ir nors tuo tiesiogiai pirmosios instancijos teismas savo sprendime nesirėmė motyvuodamas dėl sutarties neteisėtumo, tai nepaneigia, kad priimtas skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. UAB „Šilėja“ nėra praleidusi termino reikalavimui pareikšti. V. V., A. J., N. J. tik vėliau priėmė sprendimą prisijungti prie UAB „Šilėja“ pareikšto ieškinio matydami UAB „Ozo miestas“ poziciją dėl UAB „Šilėja“ teisės pareikšti ieškinį, tačiau jų atžvilgiu CK 4.85 straipsnio 9 dalyje numatyto 6 mėnesių ieškinio senaties termino skaičiavimas buvo sustabdytas pareiškus ieškinį ir praleistas nebuvo. UAB „Šilėja“ turėjo teisę sutartį ginčyti tiek ir CK 6.227 straipsnio 1 dalies, tiek ir to paties straipsnio 3 dalies pagrindu.

3112.

32Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, daugiabučio namo ( - )butų ir kitų patalpų savininkai pasinaudojo įstatymų suteikta teise bendru sutarimu pasirinkti namo bendrojo naudojimo objektų administravimo būdą sudarant Jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos. Bendrosios dalinės nuosavybės teisiniam režimui yra būdinga tai, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas yra valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.

33Apeliacinis skundas netenkinamas.

3413.

35Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

36Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo

3714.

382019-05-27 Vilniaus apygardos teisme gautas apeliantės E. D. – K. atsisakymas nuo apeliacinio skundo. Apeliantė nurodo, jog atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinės pasekmės jai yra žinomos. Pažymi, kad palaiko savo poziciją, jog UAB „Ozo miestas“ buvo jungtinės veiklos sutarties sudarymo iniciatorius ir organizatorius, apeliantei tai buvo pristatyta kaip namo administratoriaus keitimas, mano, jog dauguma kaimynų buvo taip suklaidinti.

3915.

40Apeliantas UAB „Ozo miestas“ pateikė raštą, kuriame nurodė, jog nėra pagrindo vertinti kaip pagrįstą E. D. – K. atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir jį priimti, kadangi jos pozicijos pasikeitimas galimai sietinas su tuo, jog jos sutuoktinis pradėjo dirbti UAB „Šilėja“.

4116.

42CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje atsisakyti nuo ieškinio. CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto apeliacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Atsisakymas nuo ieškinio ir apeliacinio skundo yra viena iš procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Šios teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima atsisakymo nuo ieškinio ir apeliacinio skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Nagrinėjamu atveju apeliantės E. D. – K. pareiškimas dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo buvo pateiktas iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio ir apeliacinio skundo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 308 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės ar viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsisakymas nuo ieškinio ir apeliacinio skundo priimamas ir civilinė byla ir apeliacinis procesas pagal ieškovės E. D. – K. apeliacinį skundą nutraukiama (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 2 dalis).

43Dėl byloje nustatytų aplinkybių

4417.

45Byloje nustatyta, kad butų, esančių ( - ), savininkai 2016-04-13 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimu (taip nurodyta jungtinės veiklos sutarties 1 p.) sudarė daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria įgaliojo E. D.-K. ir jai pavedė įgalioti UAB „Fixum“ veikti šios Jungtinės veiklos sutarties dalyvių ir įgaliotinio E. D.-K. vardu. E. D.-K., kaip Jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, sudarė su UAB „Ozo miestas“ (buvęs pavadinimas UAB „Fixum“) daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo sutartį.

46Dėl apeliacinio skundo argumentų

4718.

48Apeliantas UAB „Ozo miestas“ apeliaciniame skunde nurodo, jog UAB „Šilėja“ šioje byloje nėra laikytina tinkama ieškove. Teisėjų kolegija su šia apelianto pozicija nesutinka ir pažymi, jog UAB „Šilėja“ turi teisę reikšti reikalavimus dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl yra laikytina tinkama ieškove. CK 6.227 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi asmenys, kurių teises ar teisėtus interesus tokia sutartis pažeidė. Šio straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad teisę pareikšti ieškinį dėl santykinio sutarties negaliojimo turi sąžininga sutarties šalis, kuri nukentėjo dėl sutarties sudarymo, arba trečiasis asmuo, kurio naudai sutartis buvo sudaryta, ar asmuo, kurio teises arba teisėtus interesus ta sutartis pažeidė. Teisėjų kolegija vertina, jog ginčo jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta iš esmės siekiant pakeisti vieną bendrojo naudojimo objektų administratorių kitu, o tai rodo, jog UAB „Šilėja“ teisės buvo pažeistos, kadangi jis neteko įgaliojimų toliau administruoti ginčo namą, todėl, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, tokį reikalavimą reikšti ieškovas gali.

4919.

50Apeliantas nurodo, jog byloje turėjo būti taikoma ieškinio senatis. Pirmosios instancijos teismas atsisakė nagrinėti šį atsakovo UAB „Ozo miestas“ prašymą, kadangi nurodė, jog naujų ieškinyje pareikštų reikalavimų atmetimo pagrindų nurodymas ir tyrimas po to, kai byla baigta nagrinėti iš esmės užvilkintų bylos nagrinėjimą. CPK 142 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą byloje. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinys pirmos instancijos teisme gautas 2016-05-30. Byloje buvo paskirti ir vyko parengiamieji ir teismo posėdžiai: 2016-10-24; 2016-12-19; 2016-12-20; 2017-02-13; 2017-03-28; 2017-03-30; 2017-05-29; 2017-05-31; 2017-07-13; 2017-10-18; 2018-02-06; 2018-04-09; 2018-06-06. 2018-06-07 vykusio teismo posėdžio metu, kuris buvo paskutinis prieš priimant skundžiamą sprendimą, atsakovo atstovas pateikė prašymą taikyti ieškinio senatį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada, jog atsakovas tokį prašymą galėjo pareikti tiek atsiliepime į ieškinį, tiek kituose procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžių metu (kurių, neskaitant paskutinio teismo posėdžio, vyko dar trylika), nelaukdamas, iki kol teismas baigs įrodymų tyrimą. Byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama dvejus metus, todėl atsakovas prašymą dėl ieškinio senaties taikymo galėjo pareikšti anksčiau. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog tokių naujų pareikštų reikalavimų atmetimo pagrindų nurodymas ir tyrimas po to, kai byla baigta nagrinėti iš esmės užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl pagrįstai jo nenagrinėjo.

5120.

52Apeliantas nurodo, jog yra nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog jungtinės veiklos sutartis yra neteisėta, o teismas nevertino ar sprendimą priėmė savininkų dauguma ir ar šis sprendimas buvo priimtas laisva valia. Teisėjų kolegija su šiais apeliacinio skundo argumentais nesutinka. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.84 straipsnio 2 dalis); bendrojo naudojimo objektų administratoriaus keitimo tvarką nustato Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Taigi, iš esmės bendrojo naudojimo objektų valdymui įstatymas numato dvi alternatyvias formas: įsteigiant juridinį asmenį (bendrija) ir jo neįsteigiant (jungtinės veiklos sutartis), kai bendrojo naudojimo objektus valdo patys butų ir kitų patalpų savininkai. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu paskirtą administratorių butų ir kitų patalpų savininkai gali bet kada pakeisti jau minėto Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo pagalba. Ginčo gyvenamojo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu, buvo paskirtas ieškovas.

5321.

54Jeigu butų savininkai nusprendžia sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir patys prižiūrėti savo nekilnojamąjį turtą ar tam į pagalbą pasitelkti trečiuosius asmenis ir sutarties sudarymo tvarka nėra aiški, sutartį sudaryti galima tiek susirinkime, tiek ir balsuojant raštu. Tačiau, bet kuriuo atveju, balsuojant raštu turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo. O jeigu butų savininkai nusprendžia pakeisti administratorių, tuomet yra vadovaujamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašu“. Šiuo atveju byloje susiklostė situacija, jog ginčijama jungtinės veiklos sutartimi buvo susitarta ne dėl jungtinės veikos sutarties pagrindu bendrojo naudojimų objektų valdymo sąlygų ir tvarkos, o dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo (nauju administratoriumi buvo paskirtas apeliantas UAB „Ozo miestas“) ir tokiu būdu buvo nesilaikyta CK 4.84 straipsnio 1 dalies bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. 1-1794 patvirtinto daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas jungtinės veiklos sutartį laiko prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo nuostatoms kaip apsimestinę sutartį, sudarytą sandoriui dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus keitimo pridengti ir todėl daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, nors ir kitu pagrindu, tačiau pagrįstai ją pripažino niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Teismas atkreipia dėmesį, jog tokios pat pozicijos yra laikomasi ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-548-262/2018.

5522.

56Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog turi būti vertinama butų savininkų valia. Šios bylos medžiaga patvirtina, jog ne visi butų ir kitų patalpų savininkai palaikė poziciją, jog yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kai kurie butų savininkai buvo suklaidinti ir nesuprato ant kokio dokumento pasirašo. Taip pat ieškovai nurodo, jog patį Jungtinės veiklos sutarties pasirašymo procesą organizavo apelianto UAB „Ozo miestas“ darbuotojai. Apeliantas su šiuo teiginiu nesutinka, teigdamas, jog jis atliko tik padėjėjo vaidmenį, kas rodo, jo apelianto darbuotojai daugiau ar mažiau prisidėjo prie to, jog būtų pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis, siekdami, jog jie ginčo sutarties pagrindu būtų įgalioti administruoti ginčo daugiabutį namą. Apeliacinės instancijos vertinimu, jeigu ginčo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nori pasikeisti namo administratorių iš ieškovo į kitą, jie tai turėtų daryti įstatymų nustatyta tvarka ne sudarant jungtinės veiklos sutartį, o vadovaudamiesi CK 4.84 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šios ginčo jungtinės veiklos sutarties panaikinimas neužkerta kelio butų ir patalpų savininkams keisti namo administratorių, jeigu toks poreikis yra.

5723.

58Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas bei teismų praktiką, todėl pagrįstai tenkino ieškinį. Dėl šios priežasties apelianto UAB „Ozo miestas“ apeliacinis skundas atmetamas.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo

6024.

61Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, kuriuo apeliacinis skundas atmestas, ieškovų UAB „Šilėja“, V. V., N. J. ir A. J. (patirtas bylinėjimosi išlaidas apmokėjo UAB „Šilėja“) prašymas dėl 1 572 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo iš atsakovo UAB „Ozo miestas“ yra tenkinamas.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

63Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės E. D.-K. apeliacinį skundą nutraukti.

64Atsakovo UAB „Ozo miestas“ apeliacinį skundą atmesti.

65Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš atsakovo UAB „Ozo miestas“ ieškovo UAB „Šilėja“ naudai 1 572 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai ieškiniu reikalavo pripažinti 2016-04-13 daugiabučio namo ( - ),... 7. 2.... 8. Nurodė, kad ieškovas UAB „Šilėja“, vykdydamas Vilniaus miesto... 9. 3.... 10. Atsakovai UAB „Ozo miestas“ ir E. D.-K. pateikė atsiliepimą, kuriuo... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-26 sprendimu ieškinį tenkino ir... 17. 6.... 18. Tam, kad bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros... 19. III.... 20. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovai UAB „Ozo miestas“ ir E. D. – K. pateikė apeliacinį skundą,... 23. 8.... 24. Teismas viso bylos nagrinėjimo metu privalėjo įvertinti, ar 2016-04-13... 25. 9.... 26. Sprendimą sudaryti 2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartį butų savininkų... 27. 10.... 28. Ieškovai UAB „Šilėja“, V. V., N. J. pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 29. 11.... 30. Jokių protokolų, informavimo ar susirinkimų šiuo atveju nebuvo, ką... 31. 12.... 32. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė... 33. Apeliacinis skundas netenkinamas. ... 34. 13.... 35. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 36. Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo... 37. 14.... 38. 2019-05-27 Vilniaus apygardos teisme gautas apeliantės E. D. – K.... 39. 15.... 40. Apeliantas UAB „Ozo miestas“ pateikė raštą, kuriame nurodė, jog nėra... 41. 16.... 42. CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta ieškovo teisė bet kurioje proceso... 43. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 44. 17.... 45. Byloje nustatyta, kad butų, esančių ( - ), savininkai 2016-04-13... 46. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 47. 18.... 48. Apeliantas UAB „Ozo miestas“ apeliaciniame skunde nurodo, jog UAB... 49. 19.... 50. Apeliantas nurodo, jog byloje turėjo būti taikoma ieškinio senatis.... 51. 20.... 52. Apeliantas nurodo, jog yra nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada,... 53. 21.... 54. Jeigu butų savininkai nusprendžia sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir... 55. 22.... 56. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog turi būti... 57. 23.... 58. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 60. 24.... 61. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, kuriuo... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 63. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės E. D.-K. apeliacinį skundą... 64. Atsakovo UAB „Ozo miestas“ apeliacinį skundą atmesti.... 65. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimą palikti... 66. Priteisti iš atsakovo UAB „Ozo miestas“ ieškovo UAB „Šilėja“ naudai...