Byla B2-3447-560/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. atstovui advokato padėjėjui J. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. prašymą BUAB „Lithuanian glass recycling“ kreditorių sąrašo patikslinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. pateikė prašymą patikslinti BUAB „Lithuanian glass recycling“ kreditorių sąrašą ir iš jo išbraukti UAB „Juridinė paslauga“ 16 419,03 Eur kreditorinį reikalavimą. 2.

6Nurodo, kad UAB „Boneka“ (dabartinis pavadinimas UAB „Juridinė paslauga“) savo kreditorinį reikalavimą grindė 2013-04-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. LEX/APR/13/04/18, kuria UAB „Boneka“ įsigijo 56 940,22 Lt (16 491,03 Eur) reikalavimo teisę į bendrovę iš UAB „Glassget“. UAB „Glassget“ reikalavimo teisė į bendrovę kilo iš bendrovės išrašytos 2013-01-31 kreditinės PVM sąskaitos faktūros Nr. KRED 003. 2015-02-09 bendrovės bankroto administratorius pateikė prašymą pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu. Administratorius prašymą grindė tuo, kad 2013-01-31 kreditinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRED 003 bendrovė išrašė nesant tam jokio faktinio (ekonominio) pagrindo. Vilniaus apygardos teismas 2017-02-14 nutartyje, kuria bendrovės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, pažymėjo, jog „nėra pagrindo sutikti [...], kad minėtos kreditinės PVM sąskaitos-faktūros yra pagrįstos ir jomis nebuvo pabloginta įmonės finansinė padėtis“. Teismo procesiniu sprendimu buvo konstatuotas UAB „Juridinė paslauga“ kreditorinio reikalavimo niekinis pobūdis, tačiau šis kreditorius iki šiol iš kreditorių sąrašo nėra išbrauktas, kadangi bendrovės administratorius laikosi pozicijos, jog tai negali būti daroma pagal CK 6.107 straipsnio 2 dalį. Niekine ex officio pripažintina ir 2013-04-18 Reikalavimo perleidimo sutartis, kadangi ankstesnis kreditorius UAB „Glassget“, pats neturėdamas reikalavimo teisės į bendrovę, negalėjo neegzistuojančios reikalavimo teisės perduoti UAB „Juridinė paslauga“. Nors administratorius ir pripažįsta, kad UAB „Juridinė paslauga“ kreditorinis reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, tačiau tokia situacija administratoriui yra priimtina ir administratorius nesiima jokių veiksmų, kad būtų apginti bendrovės interesai. 3.

72013-04-18 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. LEX/ARP/13/04/18 priedu esančio „Priėmimo-perdavimo akto Nr. 1“ 5 punkte yra nustatyta, jog „Sutartis galioja 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos“. Tai reiškia, kad pagal minimą reikalavimo perleidimo sutartį reikalavimo teisė į bendrovę buvo perleista laikinai – 9 mėnesių terminui, ir grįžo ankstesniajam kreditoriui UAB „Glassget“ dar 2014-01-18. Reikalavimo teisė kreditoriui UAB „Juridinė paslauga“ laikinai buvo perleista tam, kad šis turėtų galimybę iškelti bendrovei bankroto bylą, tačiau jau daugiau nei penkerius metus UAB „Juridinė paslauga“ nebėra bendrovės kreditore. UAB „Juridinė paslauga“ ankstesniam kreditoriui UAB „Glassget“ už įgytą reikalavimo teisę nieko nemokėjo – reikalavimo perleidimo kaina sutartyje apibrėžta kaip sėkmės mokestis, sudarantis 10 % iš bendrovės išieškotos sumos. Bendrovės bankroto administratoriaus neveikimas yra nulemtas jo sąsajų su kreditoriaus UAB „Juridinė paslauga“ vadovu D. U.. 4.

8Atsakovo UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašė prašymo netenkinti. Nurodė, kad reikalavimo teisę į bendrovę UAB ,,Juridinė paslauga“ įsigijo iš jos tuometinio kreditoriaus UAB „Glassget“. Įmonė savo skolos fakto tuometiniam kreditoriui UAB ,,Glassget” neginčijo, o atvirkščiai – skolą pripažino. UAB ,,Boneka” kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas UAB ,,Boneka” pripažino kaip įmonės kreditorių, o atsakovas gindamasi nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat pripažino skolą UAB ,,Boneka”. Atsižvelgiant į CK 6.107 straipsnio 2 dalį, administratorius negali kvestionuoti UAB ,,Juridinė paslauga” reikalavimo teisės teigdamas, kad pradinis kreditorius ir jo šiuo metu atstovaujama įmonė buvo sukūrę fiktyvią prievolę, iš kurios kylantį reikalavimą ir įsigijo UAB ,,Juridinė paslauga”. Administratoriui nėra žinomos aplinkybės, kuriomis UAB ,,Juridinė paslauga” įsigijo reikalavimą į įmonę. Kreditoriniai reikalavimai netvirtinami terminuotam laikotarpiui. Jei senasis kreditorius laiko save bankrutavusios bendrovės kreditoriumi, tai turėtų ir pareikšti atitinkamą reikalavimą teismui. 5.

9Kreditorius UAB „Juridinė paslauga“ pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašė atmesti pareiškėjo prašymą. Nurodo, kad toks prašymas yra mėginimas išvengti žalos atlyginimo. Atsakovas niekada neginčijo piniginės prievolės pradiniam kreditoriui UAB „Glassget“. Atsakovo bankroto administratoriaus išreikšta nuomonė dėl atsakovo tam tikrų apskaitos dokumentų teisėtumo ar pagrįstumo nėra pagrindas spręsti dėl prievolinių santykių, buvusių tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus UAB „Glassget“, kurio reikalavimą yra įsigijęs naujasis kreditorius UAB „Juridinė paslauga“, tol, kol tas santykis nėra paneigtas ar nuginčytas įstatyme nustatyta tvarka. Prašymas tenkinamas. 6.

10Vilniaus apygardos teismo 2013-10-21 nutartimi UAB „Lithuanian glass recycling“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Verslo efektas“. Vilniaus apygardos teismo 2014-02-07 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2014-03-03, 2014-04-28, 2014-05-16, 2014-07-07, 2014-09-29, 2019-05-07, 2019-09-03 ir 2019-09-19 nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2014-06-02 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016-06-06 nutartimi pratęstas likvidavimo terminas. 7.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus, arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009). Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. 8.

12Šiuo atveju pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. savo prašymo pagrįstumą įrodinėja tuo, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu buvo konstatuotas UAB „Juridinė paslauga“ kreditorinio reikalavimo niekinis pobūdis. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017, kuria pripažino UAB „Lithuanian glass recycling“ bankrotą tyčiniu, nurodė, kad „Nors suinteresuotas asmuo V. Č. atsiliepime nurodo, kad kreditinės sąskaitos išrašytos pagrįstai, įskaitant tam tikras sumas už 2013 metais suteiktas paslaugas, tačiau teismas pažymi, jog bankroto administratoriui neturint ir byloje nesant duomenų apie vykdytus paslaugų pardavimus su UAB „Glassget“ ir UAB „Bioservice“, taip pat tokiems duomenims neatsispindint buhalterinėje apskaitoje, teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su suinteresuoto asmens argumentais, kad minėtos kreditinės PVM sąskaitos-faktūros yra pagrįstos ir jomis nebuvo pabloginta įmonės finansinė padėtis“. Taigi teismas sprendė, kad kreditinės PVM sąskaitos-faktūros nėra pagrįstos, tačiau teismas jų nepripažino niekinėmis, apsimestinėmis ar fiktyviomis. Byloje nėra duomenų, jog šios kreditinės PVM sąskaitos – faktūros būtų nuginčytos ar pripažintos negaliojančiomis, kas sudarytų pagrindą pripažinti, jog kreditorius UAB „Juridinė paslauga“ į kreditorių sąrašą buvo įtraukta nepagrįstai. 9.

132013-04-18 tarp pirminio kreditoriaus UAB „Glassget“ ir UAB „Boneka“ sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. LEX/ARP/13/04/18 priedo „Priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1“ 5 punkte yra nustatyta, jog „Sutartis galioja 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos“, kas reiškia, jog pagal minimą reikalavimo perleidimo sutartį reikalavimo teisė į atsakovą UAB „Lithuanian glass recycling“ nauja kreditoriui buvo perleista laikinai (9 mėnesių terminui), ir suėjus 9 mėnesių terminui (dar 2014-01-18), grįžo ankstesniajam kreditoriui UAB „Glassget“. Byloje yra pateiktas UAB „Euromisa“ prašymas pakeisti kreditorių UAB „Juridinė paslauga“ kreditoriumi UAB „Euromisa“, kuris yra grindžiamas tuo, jog UAB „Euromisa“ 2020 m. birželio 10 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi iš UAB „Glassget“ įsigijo reikalavimo teisę į BUAB „Lithuanian glass recycling“, kas rodo, jog UAB „Glassget“ laikėsi pozicijos, jog praėjus 9 mėnesių terminui reikalavimo teisė į atsakovą grįžo jam ir jis turi galiojančią reikalavimo teisę į UAB „Lithuanian glass recycling“. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog UAB „Glassget“ ir UAB „Juridinė paslauga“ būtų sudarę papildomus susitarimus, pakeitę reikalavimo perleidimo terminą ar perleidę reikalavimą neterminuotai. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog suėjus 2013-04-18 Reikalavimo perleidimo sutartyje Nr. LEX/ARP/13/04/18 nustatytam 9 mėnesių sutarties galiojimo terminui, reikalavimo teisė grįžo pradiniam kreditoriui UAB „Glassget“ ir nuo to momento UAB „Juridinė paslauga“ šios reikalavimo teisės neturi, kas sudaro pagrindą spręsti, jog yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą ir iš BUAB „Lithuanian glass recycling“ kreditorių sąrašo išbraukti UAB „Juridinė paslauga su 16 491,03 Eur kreditoriniu reikalavimu.

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 str., 26 str., CPK 290-291 str.,

Nutarė

15Pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. prašymą tenkinti ir patikslinti BUAB „Lithuanian glass recycling“ kreditorių sąrašą iš jo išbraukiant UAB „Juridinė paslauga“ 16 419,03 Eur kreditorinį reikalavimą.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai