Byla B2-4-569/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vevira“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

31.

4Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vevira“ iškelta bankroto byla. 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi bankrutavusi UAB „Vevira“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taikant supaprastintą bankroto procesą. 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi teismas nutarė nutraukti supaprastinto bankroto proceso vykdymą bankrutavusios UAB ,,Vevira“ bankroto byloje ir bankrutavusios UAB ,,Vevira“ bankroto procedūras vykdyti bendra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

52.

6Bankrutavusios UAB ,,Vevira“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ įgaliotas asmuo G. T. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodo, kad bankroto administratorius atliko visas procedūras likviduojant bankrutavusią įmonę, įmonės likvidavimo procedūra baigta, 2019 m. gegužės 23 d. įvykęs bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditorių komiteto posėdis priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos pabaigos.

7Prašymas tenkintinas.

83.

9Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

104.

11Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. gegužės 23 d. įvykęs bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditorių komiteto posėdis priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos pabaigos.

125.

13Bankroto administratorius pateikė teismui įrodymus apie tai, kad bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditoriai yra informuoti apie prašymo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos nagrinėjimą teisme.

146.

15Kreditorius I. R. 2019-06-06 teismui pateikė prašymą netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos. Kreditorius teigia, kad prašymas neturi būti tenkinamas, nes bankrutavusi UAB „Vevira“ ir ją administruojantis administratorius yra įtraukti į keletą civilinių bylų, kuriuose sprendžiami klausimai susiję su bankrutuojančios įmonės teisėmis ir administruojančio subjekto pareigomis. Nurodo, kad Šiaulių apylinkes teisme nebaigta nagrinėti civilinė byla Nr.2-2348-772-2019 dėl įpareigojimo sudaryti sandorį, taip pat teiktini skundai dėl kreditorių komiteto sprendimų, ir administratoriaus neteisėtų veiksmų, yra nebaigtos nagrinėti kitos bylos. Dėl to kreditorius prašo administratoriaus pareiškimo netenkinti arba jo nagrinėjimą atidėti iki bus baigtos visos civilinės bylos, susijusios su bankrutavusia UAB „Vevira“.

167.

17Kiti kreditoriai prieštaravimų dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos pabaigos nepareiškė.

188.

19Teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi atidėjo prašymo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos nagrinėjimą ir įpareigojo bankroto administratorių pateikti nuomonę, kokią įtaką gali tūrėti Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2348-772/2019 priimtas galutinis sprendimas prašymo dėl UAB „Vevira“ veiklos pabaigos išnagrinėjimui.

209.

21Bankroto administratorius, atsakydamas į teismo įpareigojimą, nurodė, kad UAB „Administratoriai LT“ atliko visus veiksmus, nustatytus ĮBĮ. Įmonė turto neturi, visos reikalavimo teisės yra parduotos ir perleistos. Dėl įmonės veiklos pabaigos nutarimas buvo priimtas 2019 m. gegužės 23 d. bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditorių komiteto posėdyje, kuriame buvo patvirtintas įmonės likvidavimo pabaigos aktas ir įmonės pabaigos balansas, šis nutarimas nustatytu terminu nebuvo apskųstas. Administratorius teigia, kad Šiaulių apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-2348-772/2019 baigtis neturės tiesioginės įtakos bankrutavusiai UAB „Vevira“ ir jos kreditoriams, nes ieškinys pateiktas ne įmonei, o tiesiogiai bankroto administratoriui UAB „Administratoriai LT“.

2210.

23Įstatymas numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis). Iš šių ĮBĮ nuostatų darytina išvada, kad teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimui formalus kreditorių pritarimas nėra būtinas. Nagrinėjamu atveju 2019 m. gegužės 23 d. įvykęs bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditorių komiteto posėdis priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos pabaigos. Prieštaravimą dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos pabaigos reiškia vienas kreditorius – I. R..

2411.

25Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka.

2612.

27Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų, kurių metu įgyvendinami tam tikri tikslai. Teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, prasideda likvidavimo etapas, kuriame sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai ir kuriuos išsprendus užbaigiamos bankroto procedūros bei kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos.

2813.

29Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-705-330/2018 ir kt.).

3014.

31Nagrinėjamu atveju teismui pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos raštas, kuris patvirtina, jog minėta institucija bankrutavusiai UAB „Vevira“ pretenzijų neturi. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonė turto neturi, liko nepatenkintų kreditorių 528 304,12 Eur sumos finansinių reikalavimų. Įmonė jokio turto neturi, todėl grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktai nesudaryti. Teismo vertinimu, rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

3215.

33Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2348-772/2019 pagal ieškovės UAB ,, ( - ) “ ieškinį atsakovei UAB ,,Administratoriai LT“, atstovaujančiai bankrutavusią UAB „Vevira“ dėl pardavimo rezultatų patvirtinimo, kuriuo ieškovė teismo prašė patvirtinti turto, nurodyto atsakovės 2018-12-08 skelbime, laikraštyje ,,Lietuvos aidas“, pardavimą įvykusiu, bei įpareigoti atsakovę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo įforminti pirkimo/pardavimo sutartį. 2019 m. balandžio 23 d. sprendimu teismas netenkino ieškovės UAB „( - )“ ieškinio. 2019 m. gegužės 27 d. minėtoje byloje gautas ieškovės UAB „( - )“ apeliacinis skundas. Teismo vertinimu šios civilinės bylos baigtis neturės tiesioginės įtakos bankrutavusiai UAB „Vevira“ ir jos kreditoriams, nes ieškinys pateiktas ne įmonei, o tiesiogiai bankroto administratoriui UAB „Administratoriai LT“.

3416.

35Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat matyti, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra užvesta civilinė byla 2S-479-XX/2019 pagal I. R. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo I. R. prašymas dėl papildomo vykdomojo rašto išdavimo, jame pareiškėjas prašo išduoti papildomąjį vykdomąjį raštą dėl 273 Eur išlaidų išieškojimo iš skolininko V. P. vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Suinteresuotu asmeniu byloje nurodyta bankrutavusi UAB „Vevira“. Teismo vertinimu ši byla neturi įtakos bankrutavusios UAB „Vevira“ ir jos kreditorių teisėms.

3617.

37Kitų bylų, kuriuose dalyvautų ar būtų šalimi bankrutavusi UAB „Vevira“, nėra. Nėra pateikta jokių skundų dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ kreditorių komiteto posėdžių nutarimų.

3818.

39Teismo vertinimu, rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Teismuose dar neišnagrinėtos minėtos dvi bylos neturi įtakos bankrutavusios UAB „Vevira“ ir jos kreditorių teisėms. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta.

4019.

41Duomenų, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų kokius nors papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu, taip pat nėra. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (be įrodymų apie egzistavimą realios galimybės kokiu nors būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; kt.).

4220.

43Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

4421.

45Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti likviduotos ir išregistruotos įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007; 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-958/2008). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo. Tokių lėšų paskirstymo klausimą gali inicijuoti taip pat buvęs tokios įmonės bankroto administratorius, jeigu nebuvo padengtos šios įmonės administravimo išlaidos.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

47Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios UAB „Vevira“ 528 304,12 Eur sumos kreditorių kreditorinius reikalavimus:

Eil. Nr. Kreditorius Adresas I etapo kreditorinis reikalavimas, EUR II etapo kreditorinis reikalavimas, EUR Bendras kreditorinis reikalavimas, EUR
  I -os eilės kreditoriai        
1 R. S. ( - ) 8881,06   8881,06
2 I. J. ( - ) 631,77   631,77
3 V. T. ( - ) 4466,53   4466,53
4 A. R.   374,85   374,85
  Viso I -os eilės kreditorių   14354,20 0,00 14354,20
    II -os eilės kreditoriai        
1 VSDFV Šiaulių skyrius Ežero g. 17, Šiauliai 4292,63   4292,632067
2 VĮ Turto bankas Kęstučio g. 45, Vilnius 112486,80   112486,7962
  Viso II -os eilės kreditorių   116779,43 0,00 116779,43
  III -os eilės kreditoriai        
1 LNVA „Linava" ( - ) 36130,71   36130,71
2 UAB Saulės spektras ( - ) 127,00   127,00
3 UAB AGA ( - ) 207,76   207,76
4 UAB OSLO PRODUCTS ( - ) 34,46   34,46
5 UAB Parex faktoringas ir lizingas ( - ) 8144,60   8144,60
6 UAB DK PZU Lietuva ( - ) 4372,22   4372,22
7 ESSO Deutschland GmbH ( - ) 40010,95 7436,47 47447,42
8 UAB „Corpus A“ ( - ) 12116,02 712,18 12828,20
9 A. Č. ( - ) 5378,29   5378,29
10 A. S. ( - ) 1158,48   1158,48
11 I. O. ( - ) 579,24   579,24
12 V. P. ( - ) 2480,68   2480,68
13 V. T. ( - ) 45,79   45,79
14 R. S. ( - ) 258999,93   258999,93
15 Advokatų profesinė bendrija ZETA LAW ( - ) 1087,33   1087,33
16 UAB „VSA Vilnius“ ( - ) 180,19   180,19
17 A. B.   796,46   796,46
18 A. R.   202,73   202,73
19 I. R. ( - ) 11421,57   11421,57
20 UAB Prekuva ( - ) 5547,45   5547,45
  Viso III -os eilės kreditorių   389021,85 8148,64 397170,49
  Viso kreditorinių reikalavimų   520155,47 8148,64 528304,12

48Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Vevira“, įmonės kodas 123911725, veikla pasibaigė.

49Įpareigoti bankrutavusios UAB „Vevira“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. 1.... 4. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. nutartimi uždarajai... 5. 2.... 6. Bankrutavusios UAB ,,Vevira“ bankroto administratoriaus UAB... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. 3.... 9. Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius... 10. 4.... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. gegužės 23 d. įvykęs bankrutavusios... 12. 5.... 13. Bankroto administratorius pateikė teismui įrodymus apie tai, kad... 14. 6.... 15. Kreditorius I. R. 2019-06-06 teismui pateikė prašymą netenkinti... 16. 7.... 17. Kiti kreditoriai prieštaravimų dėl bankrutavusios UAB „Vevira“ veiklos... 18. 8.... 19. Teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi atidėjo prašymo priimti sprendimą... 20. 9.... 21. Bankroto administratorius, atsakydamas į teismo įpareigojimą, nurodė, kad... 22. 10.... 23. Įstatymas numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai... 24. 11.... 25. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau... 26. 12.... 27. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos nagrinėjimas susideda... 28. 13.... 29. Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai... 30. 14.... 31. Nagrinėjamu atveju teismui pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie... 32. 15.... 33. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Šiaulių... 34. 16.... 35. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat matyti, kad... 36. 17.... 37. Kitų bylų, kuriuose dalyvautų ar būtų šalimi bankrutavusi UAB... 38. 18.... 39. Teismo vertinimu, rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme... 40. 19.... 41. Duomenų, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne... 42. 20.... 43. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas priimti... 44. 21.... 45. Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 47. Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios UAB „Vevira“ 528 304,12... 48. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Vevira“, įmonės kodas 123911725,... 49. Įpareigoti bankrutavusios UAB „Vevira“ bankroto administratorių atlikti... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...