Byla 2-2348-772/2019
Dėl pardavimo rezultatų patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant ieškovo atstovui I. R., neatvykus atsakovo atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Versmių statyba“ ieškinį atsakovui UAB ,,Administratoriai LT“, atstovaujančiam bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę UAB „Vevira“ dėl pardavimo rezultatų patvirtinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo patvirtinti turto, nurodyto atsakovo 2018 12 08 dienos skelbime, laikraštyje ,,Lietuvos aidas“, pardavimą įvykusiu, bei įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo įforminti pirkimo/pardavimo sutartį.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Atsakovas, vykdydamas BUAB ,,Vevira“ administratoriaus funkcijas, 2018 12 08 dieną dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ paskelbė parduodantis už didžiausią pasiūlytą kainą eilę reikalavimų į skolų išieškojimą iš trečiųjų asmenų. Viešo pardavimo skelbime nurodyta, kad priimti viešai pateiktą ofertą galima per 10 dienų. Ieškovas ofertą priėmė ir tai patvirtino atsakovo nurodytų būdu. Pasibaigus nustatytam ofertos priėmimo terminui, atsakovas paskelbė, kad ieškovė įmonė pasiūlė didžiausią kainą. Tačiau, sekančią dieną informavo, kad jis papildo pateiktą ofertą naujais siūlymais. Nauja oferta buvo pateikta jau po ieškovo išreikštos valios ofertą priimti, ir po oferento nustatyto termino pabaigos. Su naujos ofertos sąlygomis ieškovas nesutiko bei pareikalavo įforminti įvykusį reikalavimo teisių pirkimą/pardavimą. Į tai atsakovas niekaip nereagavo. Laiko, kad įmones teisės buvo pažeistos, dėl ko kreipiasi dėl teisminės gynybos, prašydamas patvirtinti įvykus pirmam pirkimo pardavimo sandoriui dėl nurodyto skelbime objekto pardavimo, ir atsakovo įpareigojimo įforminti su ieškovo įmone sutartį.

8Pabrėžtina, jog ieškovas laiku ir tinkamai, iki nurodyto viešai laikraščio ,,Lietuvos aidas“ 2018 12 08 dienos skelbime pasiūlymo nupirkti reikalavimo teises, kylančias iš skelbime paminėtų civilinių ir baudžiamosios bylos, priėmė ofertą, ja akceptuodamas. Pagal LR CK 6.162 str. patvirtinus ofertą akceptu iki nustatyto ofertos termino pabaigos, laikoma, kas šalys susitarė dėl esminių sąlygų, bei sutartis yra laikoma sudaryta. Ofertos akceptavimas sukelia sutarties sudarymo teisines pasekmes. Pagal patvirtintas akceptu ofertas, nauji siūlymai negali būti teikiami, nes nauja oferta negalima po termino, akceptuoti jau pateiktą, pabaigos. Ofertos pakeitimas buvo galimas tik iki jos termino pabaigos. Kadangi tokio siūlymo nebuvo, ofertuoti tą patį siūlymą nupirkti reikalavimus, pakartotinai kitomis sąlygomis, negalima. Po ofertoje nustatyto termino pabaigos oferta negali būti keičiama, o teikiama iš naujo gali būti tik jeigu ji neakceptuota, arba jei akceptantas atsisako pasirašyti sudarytą sutartį. Ieškovas akcepto neatšaukė, o sutarties sąlygas tinkamai priėmė.

9Dėl to, atsakovo paskelbta nauja oferta yra neteisėta ir nedelsiant atšauktina. Pagal LR CK nuostatas atsakovas privalėjo sutartį su ieškovu pasirašyti ofertuotomis sąlygomis neteikiant jokių naujų sąlygų. Jeigu pirma, ieškovo pasiūlyta kaina buvo didžiausia, atsakovas turėjo sutartį su ieškovu pasirašyti.

10Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais įrodymais.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas duodamas paaiškinimus pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovas jo pasiūlymus priėmė ir nenurodė, kad jie dar bus vertinami atskirai. Teigė, jog ieškovo atstovas irgi gali priimti atsakovo ofertą asmeniškai, kadangi tai nėra draudžiama ir tai nėra kliūtis tokiam veiksmui. Mano, kad atsakovas vienašališkai pakeitė ofertos sąlygas, todėl tokie jo veiksmai turi būti laikomi nauja oferta. Todėl nauja oferta negali turėti įtakos šio ginčo atveju. Laiko, jog atsakovas pagal pateiktą ofertą privalėjo su laimėtoju sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį. Tik vėliau ieškovui tapo žinoma, kad jo pateiktas pasiūlymas buvo geriausias, todėl atsakovas privalėjo jį vykdyti pagal viešosios ofertos nuostatas. Iš pradžių ta aplinkybė ieškovui nebuvo žinoma, dėl to iš karto ir negalėjo vertinti atsakovo atstovo veiksmų. Todėl su nauju atsakovo pasiūlymu ieškovas nesutinka ir mano, kad teisiniai santykiai ji sieja tik dėl pirmosios ofertos. Taip pat atstovas nurodė, kad jis yra kreditorius atsakovo bankroto byloje.

12Atsakovas pateikė teismui į bylą atsiliepimą nurodydamas šiuos atsikirtimus į ieškovo ieškinio reikalavimą.

13Atsakovas UAB „Administratoriai LT“ yra paskirtas BUAB „Vevira“, į. k. 123911725, juridinis administratorius (įgaliotas bankroto administratorius G. T.).

142018-12-03 BUAB „Vevira“ kreditorių komitetas nutarė BUAB „Vevira“ neišieškotas reikalavimo teises į R. S., R. S., P. P. bei reikalavimo teises kylančias civilinėje byloje Nr. 2A-639-440/2018 (toliau - „Reikalavimo teisės“) pardavinėti laisvame pardavime už ne mažesnę nei 3 200,00 EUR kainą, apie pardavimą skelbiant respublikinėje spaudoje.

152018-12-08 laikraštyje „LIETUVOS AIDAS“ buvo paskelbtas pranešimas apie BUAB „VEVIRA“ parduodamas Reikalavimo teises, siūlant teikti pasiūlymus su kainomis.

162018-12-18 ieškovas UAB „Versmių statyba“, atstovaujama vadovo I. R.. pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 4 010,00 EUR kainą.

172018-12-18 UAB „Emu group“, j. k. ( - ) atstovaujama vadovo I. R., pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 4 410,00 EUR kainą.

182018-12-18 UAB „Emu group“, į. k. ( - ) atstovaujama vadovo I. R., pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 3 410,00 EUR kainą.

192018-12-17 fizinis asmuo I. R. pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 3 310,00 EUR kainą.

202018-12-14 UAB „Romiris“, j. k. 122034656, atstovaujama vadovo I. R., pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 3 210,00 EUR kainą (priedas Nr. 3).

21Akivaizdu, kad visi aukščiau įvardinti pasiūlymai skirtingomis kainomis buvo derinami ir teikiami fizinio asmens I. R. iniciatyva.

222018-12-18 UAB „RS Logistics“, į. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S., pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises už 3 300,00 EUR kainą (priedas

232018-12-19 pranešimu UAB „Administratoriai LT“ informavo pasiūlymus teikusius asmenis apie gautą gausų pasiūlymų kiekį, ir paragino pagerinti savo pasiūlymus, siekiant Įsigyti Reikalavimo teises.

242018-12-21 UAB „RS Logistics“, j. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S., pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir nupirkti Reikalavimo teises už 4 050,00 EUR kainą“.

252018-12-21 UAB „RS Logistics“, į. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S., pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir nupirkti Reikalavimo teises už 6 700,00 EUR kainą.

262018-12-21 fizinis asmuo I. R. pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir nupirkti Reikalavimo teises už 6 610,00 EUR kainą.

272018-12-21 fizinis asmuo I. R. pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir nupirkti Reikalavimo teises už 6 800,00 EUR kainą.

282018-01-02 BUAB „Vevira“, atstovaujama UAB „Administratoriai LT“ įgalioto asmens, kaip pardavėjas, ir fizinis asmuo I. R., kaip pirkėjas, patvirtino Reikalavimo teisių perleidimo sutartį už bendrą 6 800,00 EUR kainą, kaip buvo nurodyta 2018- 12-21 I. R. antrą kartą pagerintame pasiūlyme.

29Pabrėžtina, kad 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis nėra nei nuginčyta, nei ginčijama, ji yra galiojanti ir visa apimtimi įvykdyta, todėl net teismui tenkinus Ieškinio reikalavimą, toks teismo sprendimas objektyviai yra neįvykdomas dėl to, kad nei Atsakovas, nei BUAB „VEVIRA“ neturi Reikalavimo teisių nuosavybės ir negali antrą kartą sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutarties.

30Tarp Ieškovo ir Atsakovo niekada nebuvo pasiekta susitarimo Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai sudaryti.

31CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 str. sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksniu šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais - ir sutarties forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad iš CK 6.154 ir 6.159 str. pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, jog esminis sutarties požymis ir svarbiausias sutarties galiojimo elementas yra šalių susitarimas (consensus ad idem).

32Ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad neva Ieškovas ir BUAB „VEVIRA“, atstovaujama Atsakovo, susitarė dėl Reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo, kai BUAB „VEVIRA“ vardu 2018-12-08 buvo paviešintas skelbimas dėl Reikalavimo teisių pardavimo, o Ieškovas, atstovaujamas vadovo I. R., pateikė 2018-12-18 pasiūlymą.

33Pirma, iš aukščiau pristatytų faktinių aplinkybių yra akivaizdu, kad ieškovo UAB „Versmių statyba“, UAB „Emu group“, UAB „Romiris“, kuriu vadovu yra I. R., ir fizinio asmens I. R., su kuriuo buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis, teikti kainos pasiūlymai buvo suderinti tarpusavyje, nes visi pasiūlymu teikėjai veikė per ta pati asmenį t. y. I. R..

34I. R. 2018-12-21 pateikė net du sutikimus gerinti kainos pasiūlymą, šie faktai neginčijamai rodo, jog I. R. niekada nepripažino, jog tarp BUAB „VEVIRA“, atstovaujamos Atsakovo ir Ieškovo yra susitarimas dėl Reikalavimo teisių perleidimo po 2018-12-18 Ieškovo pasiūlymo pateikimo. Paties Ieškovo vadovo elgesys po 2018-12-08 Ieškovo pasiūlymo teikimo rodo, jog jam buvo aišku, kad po 2018-12-19 Atsakovo pranešimo toliau tęsėsi derybos dėl Reikalavimo teisių pardavimo ir pats Ieškovo vadovas tokiose derybose toliau dalyvavo teikdamas pagerintus pasiūlymus.

35Dėl aukščiau nurodyto, darytina pagrįsta išvada, kad Ieškovas niekada nelaikė esant susitarimo tarp Ieškovo ir BUAB „VEVIRA“, nes Ieškovo vadovas I. R. po 2018-12-19 Atsakovo pranešimo toliau tęsė dalyvavimą derybose dėl Reikalavimo teisių įsigijimo ir sutiko teikti pagerintus kainos pasiūlymus.

36Antra, BUAB „Vevira“ 2018-12-08 skelbime aiškiai įvardijo, kad ketina parduoti Reikalavimo teises ir tik pasiūlė visiems suinteresuotiems asmenims teikti kainos pasiūlymus. Tačiau nei 2018-12-08 skelbime nei vėlesniuose pranešimuose nebuvo BUAB „Vevira“ įsipareigojimo parduoti Reikalavimo teises ir/ar sudaryti Reikalavimo teisių pardavimo sutartį su bent vienu iš pasiūlymus teikusių asmenų. Taigi Ieškovas neturėjo jokio teisėto pagrindo tikėtis, kad būtent su juo bus sudaroma Reikalavimo teisių perleidimo sutartis.

37Atitinkamai, Ieškovo teiginiai apie Atsakovo neva 2018-12-08 skelbimu paskelbtą galutinę ofertą yra vertintini tik kritiškai ir kaip nepagrįsti.

38Trečia, Ieškovas negalėjo nežinoti, kad Reikalavimo teises parduoda ribotos komercinės veiklos ir atsakomybės bankrutuojantis juridinis asmuo, kurio bankroto administratorius (Atsakovas) gina viešąjį interesą ir privalo siekti bei užtikrinti maksimalią bankrutuojančios bendrovės turto - Reikalavimo teisių - perleidimo sandorio naudą BUAB „Vevira“ ir jos kreditoriams.

39Ieškovas, kaip juridinis asmuo, teikdamas savo kainos pasiūlymus, privalėjo įsivertinti, jog bankrutuojančios bendrovės Reikalavimo teisių perleidimo procesas yra privalomai derinamas su bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesais, todėl Reikalavimo teisių perleidimo sąlygos ir tvarka gali būti keičiama, siekiant maksimalios naudos BUAB „Vevira“ ir jos kreditoriams.

40Dėl visų aukščiau nurodytų aplinkybių, pripažintina, jog Ieškovas ir Atsakovas niekada nebuvo susitarę dėl Reikalavimo teisių pardavimo, o Ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas ir atmestinas.

41Ieškovas pareikštu Ieškiniu akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

42CPK 95 str. 1 d. įtvirtinta, kad: „dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstų ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymų atnaujinti procesų, pateikė kitų procesinį dokumentų) arba sąmoningai veikė prieš teisingų ir greitų bylos išnagrinėjimų ir išsprendimų, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius“.

43Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad: „Procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai reikalauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas, įtvirtintas CPK 7 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatų, dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Toks reikalavimas taip pat įtvirtintas ir CPK 42 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių procesines teises“.

44Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi pozicijos, kad: „piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. v. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimų, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymų, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu“. Kasacinis teismas yra patvirtinęs, jog: „pagal formuojamų kasacinio teismo praktikų įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį“.

45Atsakovas yra įsitikinęs, kad Ieškovas nesąžiningai, ne pagal jų paskirtį, naudojasi civilinio proceso instrumentais reikšdamas ieškinį, turėdamas vienintelį tikslą - nesąžiningai sumažinti už Reikalavimo teises Ieškovo vadovo I. R. sumokėtą kainą BUAB „Vevira“. Tokiu elgesiu Ieškovas, atstovaujamas I. R., siekia dirbtinai sukurti 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties negaliojimo ir restitucijos taikymo pagrindus, galiausiai perimant Reikalavimo teises Ieškovo 2018-12-18 pasiūlyme nurodyta 4 010,00 EUR kaina, kuri yra net 2 790,00 EUR mažesnė nei 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Ieškovo vadovo I. R. sumokėta kaina. Toks Ieškovo elgesys pripažintinas piktnaudžiavimu turimomis civilinėmis procesinėmis teisėmis, kaip tai apibrėžiama CPK 95 str. 1 d. nuostatose bei aukščiau cituojamuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimuose.

46Pirma, I. R., veikdamas asmeniškai ir per savo atstovaujamus ir valdomus juridinius asmenis UAB „Versmių statyba“, UAB „Emu group“, UAB „Romiris“ nuo pat 2018-12-08 paskelbimo apie Reikalavimo teisių pardavimą elgėsi nesąžiningai.

47Kaip jau minėta, I. R. valdoma ir atstovaujama UAB „Versmių statyba“ pateikė 4 010,00 EUR kainos pasiūlymą už Reikalavimo teises. Tuo tarpu to paties I. R. valdoma bendrovė UAB „Emu group“ pateikė net du pasiūlymus 3 410,00 EUR ir 4 410,00 EUR vertėmis, o jo vadovaujama ir valdoma bendrovė UAB „Romiris“ pateikė 3 210,00 EUR vertės pasiūlymą. Galiausiai pats I. R. asmeniškai pateikė 3 310,00 EUR kainos pasiūlymą.

48Taigi akivaizdu, kad tas pats asmuo I. R. asmeniškai ir per tris jo valdomus juridinius asmenis teikė panašios vertės kainos pasiūlymus, neturėdamas tikslo tarpusavyje sąžiningai konkuruoti, o tik užsitikrinti, kad valdytų pasiūlymus skirtingomis kainomis. Vienintelis tokio elgesio galimas tikslas - paaiškėjus, kad kitų Reikalavimo teisių pirkėjų (t. y. nesusijusių su I. R. asmeniu) nėra, galima būtų atšaukti visus I. R. valdomus pasiūlymus išskyrus mažiausios vertės pasiūlymą. Ir tokiu būdu nupirkti Reikalavimo teises mažiausia kaina.

49Antra, I. R. per jo valdomą bendrovę UAB „Versmių statyba“ nesąžiningai veikė ir teikdamas 2018-12-19 pretenziją Atsakovui, kuria reiškė nesutinkantis su Atsakovo 2018-12-19 pranešimu dėl pasiūlymų gerinimo. Visgi asmeniškai pats I. R. net du kartus 2018-12-21 teikė sutikimą pagerinti pasiūlymą dėl Reikalavimo teisių įsigijimo. Taigi tuo pačiu metu asmeniškai I. R. sutiko su tęsiamu Reikalavimo teisių pardavimo procesu, o veikdamas per UAB „Versmių statyba“ bendrovę reiškė pretenziją Atsakovui, nes rengėsi šioje Civilinėje byloje nagrinėjamo Ieškinio teikimui. Toks Ieškovo elgesys vertintinas tik kaip akivaizdus nesąžiningumas ir piktnaudžiavimas turimomis procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 1 d.).

50Trečia, galiausiai I. R. asmeniškai pripažino Reikalavimo teisių pardavimo procedūrą tinkama ir teisėta, pasirašė ir visa apimtimi įvykdė 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, jos neginčijo, tačiau per savo valdomą juridinį asmenį UAB „Versmių statyba“ pareiškė ieškinį dėl Reikalavimo teisių (kurias jau yra nupirkęs Ieškovo vadovas) pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo.

51Kaip jau minėta, pats Ieškovo vadovas I. R. yra 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties šalis (pirkėjas). Ieškovo vadovas negali nežinoti, kad 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis nėra nei nuginčyta nei ginčijama, ji yra galiojanti ir visa apimtimi įvykdyta. Todėl akivaizdu, jog Ieškovas reiškė ieškinį suvokdamas, kad objektyviai Ieškovo pareikštas Ieškinio reikalavimas negali būti vykdomas, nes nei Atsakovas nei BUAB „Vevira“ nebeturi Reikalavimo teisių nuosavybės ir negali antrą kartą sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutarties su Ieškovu. Tuo tarpu naujasis Reikalavimo teisiu savininkas yra Ieškovo vadovas I. R..

52Taigi, I. R., veikdamas kaip Ieškovo direktorius, negali nežinoti, jog jis pats asmeniškai yra sudaręs ir įvykdęs 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, bei, kad ši sutartis nėra nuginčyta ir yra galiojanti. Negana to, Atsakovo žiniomis, I. R. turi teisės studijų krypties aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, todėl priimdamas sprendimus dėl nepagrįsto Ieškinio teikimo, suprato savo veiksmų procesinį nesąžiningumą ir neteisėtumą bei tokių veiksmų galimas pasekmes t. y. galimą atsakomybę už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atitinkamai, I. R. valdomo ir atstovaujamo Ieškovo reiškiamas Ieškinys negali būti vertinamas niekaip kitaip, kaip tik akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 1 d.).

53Dėl baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo

54CPK 95 str. 2 d. įtvirtinta, kad: „Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudų, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Kai pareiškiamas šio straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujančio byloje asmens naudai paskirta baudos dalis įskaitoma į priteistiną nuostolių sumų“.

55Atitinkamai Atsakovas prašo teismo skirti Ieškovui 5 000,00 EUR baudą, 50 proc. šios sumos t. y. 2500,00 EUR įpareigojant sumokėti Atsakovui (CPK 95 str. 2 d.).

56CPK 95 str. 3 d. įtvirtinta taisyklė, kad: „Kai yra pagrindas manyti, kad ieškinį (pradinį ar priešieškinį), apeliacinį, atskirąjį ar kasacinį skundų, prašymų atnaujinti procesų, pareiškimą ar prašymą ypatingosios teisenos tvarka pateikęs asmuo gali piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir neatlyginti bylinėjimosi išlaidų, teismas turi teisę įpareigoti šį asmenį sumokėti užstotą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.“

57Atsakovas pažymi, kad viešai prieinami duomenys rodo, jog Ieškovas nuo 2015 m. turi nedengiamų įsiskolinimų Sodrai.

58Taigi akivaizdu, kad nuo 2014 m. Ieškovo bendrovė nevykdo jokios veiklos, joje nedirba nė vienas darbuotojas ir egzistuoja tęstinis įsipareigojimų Sodra nevykdymas. Atsakovui vertinant šią informaciją pagrįstai kyla abejonės, ar Bendrovė objektyviai turės galimybę atlyginti Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal nepagrįstai pareikštą Ieškinį. Todėl iš Ieškovo reikalautina pateikti (sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą) Atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimą ne mažiaus nei 1 500,00 EUR apimtyje (CPK 95 str. 3 d.).

59Prašomo užstato dydis nustatytas atsižvelgiant į Atsakovui priskirtą pareigą dalyvauti Civilinėje byloje, parengti ir pateikti atsiliepimą į Ieškinį bei konsultuotis dėl Civilinės bylos esmės, pasitelkiant advokato pagalbą. Prašomo užstato dydis yra ženkliai mažesnis nei maksimalus rekomenduotinas priteistinas atlygis už advokato pagalbą civilinėse bylose, už konkrečiai atsiliepimo į ieškinį rengimą, atstovavimą teismo posėdyje ir teisines konsultacijas.

60Atsakovas nesutinka, kad, esant CPK nustatytiems pagrindams, šioje byloje būtų priimtas sprendimas už akių.

61Atsakovas, vadovaudamiesi CPK 135 str. 1 d. 7 punkto nuostatomis, taip pat informuoja teismą, kad nemato galimybių užbaigti teisminio ginčo taikos sutartimi.

62Atsakovas prašo teismo nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-2348-772/2019 Atsakovui ir jo atstovams nedalyvaujant teismo posėdžiuose.

63Dėl Atsakovo atstovavimo

64Vadovaudamiesi tuo, kas išdėstyta, teismo prašome:

651. Netenkinti ieškovo UAB „Versmių statyba“ ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-2348- 772/2019;

662. įpareigoti ieškovą UAB „Versmių statyba“ pateikti (sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą) atsakovo UAB „Administratoriai LT“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimą 1 500,00 EUR apimtyje (CPK 95 str. 3 d.);

673. Pripažinti ieškovo UAB „Versmių statyba“ ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-2348- 772-2019 teikimą, kaip piktnaudžiavimą UAB „Versmių statyba“ procesinėmis teisėmis ir skirti 5 000,00 EUR baudą, 50 proc. šios sumos t. y. 2 500,00 EUR įpareigojant sumokėti atsakovui UAB „Administratoriai LT“ (CPK 95 str. 2 d.);

684. Nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-2348-772-2019 atsakovui UAB „Administratoriai LT“ ir jo atstovams nedalyvaujant teismo posėdžiuose;

695. Priteisti iš ieškovo UAB „Versmių statyba“ atsakovo UAB „Administratoriai LT“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki civilinės bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

70Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė teismui rašytinius įrodymus.

71Ieškovo ieškinys atmestinas.

72Byloje nustatyta, kad atsakovas veikdamas kreditoriaus BUAB ,,Vevira“ vardu ir vykdydamas 2018-12-03 kreditorių komiteto posėdžio sprendimą (protokolas Nr. 10), dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ patalpino skelbimą, jog parduodamos reikalavimo teisės pagal civilinėse ir baudžiamojoje byloje priteistas pinigų sumas iš skolininkų už ne mažesnę kaip 3 200,00 Eur sumą (15, 33-34 b. l.). Pasiūlymus dėl reikalavimo teisių įsigijimo norintys asmenys gali pateikti per 10 dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos, tai yra iki 2018-12-19 (15, 33 b. l.). Ieškovas 2018-12-18 pateikė atsakovui (oferentui) savo pasiūlymą nusipirkti nurodytas visas reikalavimo teises už 4 010,00 Eur sumą (16, 41, 43, 73 - 110 b. l.). Kiti pretendentai į šį pasiūlymą (viešąją ofertą) irgi pateikė atsakovui savo pasiūlymus įsigyti reikalavimo teises į skolininkus už sumas nuo 3 210,00 Eur iki 3 410,00 Eur (45, 47, 49, 51, 53 b. l.). Pastebėtina, kad minėtus pasiūlymus teikė ne tik ieškovo atstovas I. R. kaip fizinis asmuo, bet ir jo atstovaujami juridiniai asmenys. Atsakovas 2018-12-19 pranešimu informavo ieškovą, kad gavus nemažai pasiūlymų, yra siūloma būsimam reikalavimo teisių pirkėjui pagerinti savo pasiūlymą iki 2018-12-21, 12.00 val. (18, 55 b. l.). Papildomai nurodyta, kad norintys toliau dalyvauti pasiūlymų pagerinime, privalo sumokėti 500,00 Eur piniginį įnašą į nurodytą ir BUAB ,,Vevira“ vardu atidarytą sąskaitą. Ieškovas nesutikdamas su atsakovo nauju pasiūlymu el. laišku informavo pastarąjį, kad prieštarauja pradinės ofertos pakeitimui ir laiko ją gautą po termino pabaigos kaip naują pasiūlymą (naują ofertą). Dėl to, ieškovas siūlė atsakovui atšaukti naują ofertą ir pripažinti ieškovą laimėtoju pagal pradinę ofertą ir sudaryti su juo reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kaip pradinės ofertos laimėtoju, jeigu jo pasiūlyta kaina buvo didžiausia (19 b. l.). Kiti būsimi reikalavimo teisių pirkėjai, įskaitant ir I. R. kaip fizinį asmenį, išskyrus ieškovą, pateikė atsakovui naujus pasiūlymus pagal oferento pasiūlymą (56, 58-59, 61 b. l.). Po to I. R. pagal du kartus pagerintą naują savo pasiūlymą, 2019-01-02 sudarė su atsakovu reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 19/01/02-1, įsigydamas reikalavimo teises į BUAB ,,Vevira“ skolininkus už 6 800, 00 Eur sumą (63-65, 73 - 110 b. l.).

73Pirma, ieškovas savo prašymą patenkinti ieškinį, grindžia tuo, kad atsakovas neteisėtai nepripažino jo pagal pradinę ofertą (pasiūlymą) laimėtoju, kadangi ieškovo pasiūlyta kaina buvo didžiausia. Su tokiu ieškovo motyvu teismas nesutinka, kadangi tiek ginčo teisinis vertinimas, tiek tolesnį visų pirkėjų, išskyrus ieškovą, veiksmai paneigią šį motyvą.

74Teisės doktrinoje viešąja oferta laikomas ne tik siūlymas sudaryti sutartį neapibrėžtam asmenų ratui, bet ir konkliudentiniai veiksmai, pavyzdžiui, prekių išdėstymas parduotuvės lentynoje ar vitrinoje nurodant jų kainas. Viešajai ofertai taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti CK 6.167 straipsnio 1 dalyje, t. y. viešoji oferta turi būti pakankamai apibrėžta ir išreikšti oferento ketinimą sudaryti sutartį. Todėl viešąja oferta nelaikomi skelbimai spaudoje apie parduodamas ar perkamas prekes, ginčo atveju kreditoriaus reikalavimo teises, reklaminiai skelbimai ir panašiai, nes jie dažniausiai nėra pakankamai apibrėžti ir kiekvienu atveju sutarčiai sudaryti reikalingos papildomos šalių derybos. Tokie skelbimai paprastai laikytini tik siūlymu teikti ofertą. Būtent tokio turinio viešąją ofertą, o tiksliau siūlymą ir pateikė atsakovas 2018-12-08 dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ (33 b. l.). Nors ieškovas ir remiasi tuo, kad tai nauja atsakovo viešoji ofertą, o ne pasiūlymas, tačiau jau iš pačio skelbimo teksto turinio seka, kad jame vartojama sąvoką pateikti pasiūlymus. Be to viešame skelbime nėra duomenų nei kokio dydžio reikalavimo teisė, nei už kiek bus perleidžiama, todėl laikytina, kad skelbimo autorius planavo ateityje sudaryti sutartį su būsimu pirkėju. Todėl nėra teisinio pagrindo išvadai, kad šis skelbimas kartu yra ir viešoji oferta, kuri neatšaukiama (CK 6. 169 str. 2 d.). Faktiškai nereikalaujama, kad apie viešosios ofertos (pasiūlymo) atšaukimą sužinotų visi asmenys, nes pakanka, jog apie tai sužinotų tie asmenys, kurie pateikė savo pasiūlymus. Būtent atsakovo skelbimui dienraštyje negali būti taikoma ir CK 6. 169 str. 2 d. nuostata, jog ginčo atveju viešoji oferta yra neatšaukiama. Atsakovui pasiūlymus dėl reikalavimo teisės įsigijimo pateikė tretieji asmenys (materialine prasme), kurių vardu kaip atstovas veikė I. R., o be to pastarasis ginčo atveju veikė ir kaip fizinis asmuo su savo pasiūlymu. Todėl ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl atsakovo veiksmų po skelbimo dienraštyje, nelaikytinos nauja oferta ir jai netaikytinos CK 6. 169 str. 2 nuostatos. Kaip jau teismas yra nurodęs, ieškovas nebuvo pripažintas pagal pradinę ofertą (pasiūlymą) laimėtoju, kadangi atsakovas pasinaudojo teise gauti pagerintus pirkėjų pateiktus pradinius pasiūlymus. Ieškovo atstovo sprendimai lėmė, kad būtent dėl I. R. veiksmų, kurie neatitiko CK 2. 87 str. nuostatų, jis laisva valia atsisakė teikti pagerintą pasiūlymą. Antra, ieškovo atstovas gerai žinodamas su viešąja oferta susijusias nuostatas, nors ir nepritardamas atsakovo veiksmams dėl naujo pasiūlymo, tačiau veikdamas kitų trečiųjų asmenų (materialine prasme) interesais, tęsė derybas su atsakovu, nors privalėjo būti aktyviu teisinių santykių dalyviu gindamas atstovaujamojo, tai yra ieškovo interesus. Todėl tokie ieškovo atstovo veiksmai irgi laikytini neatitinkančiais esamos situacijos, ją vertinant visais aspektais, t. y. veikiant kitų trečiųjų asmenų, o ne ieškovo interesais. Ieškovas ir jo atstovas jau nuo 2018-12-19 turėdamas pakankamą kiekį informacijos, galėjo inicijuoti atstovaujamojo interesų gynybą teisme. Kita labai svarbi aplinkybė sudaranti teisinį pagrindą atmesti ieškovo ieškinį yra ta, kad ieškovo atstovas kaip fizinis asmuo ne tik išreiškė pritarimą naujam atsakovo pasiūlymui, bet ir pateikė pastarajam 2018-12-21, 12.31 val. galutinį pasiūlymą padidindamas kainą už reikalavimo teisių pardavimą iki 6 800 Eur (61 b. l.). Po to ieškovo atstovas jau kaip fizinis asmuo 2019-01-02 sudarė su atsakovu reikalavimo perleidimo sutartį su papildomu susitarimu (63-65 b. l.). Todėl ieškovas reikšdamas ieškinį atsakovui turi prisiimti visas iš savo atstovo veiksmų kylančias pasekmes. Būtent ieškovas veikdamas per atstovą dėl pastarojo netinkamų veiksmų, netenka teisės į ieškinio patenkinimą. Teismas sutinka su atsakovo atsikirtimu, kad ieškovo atstovo kaip fizinio asmens sudarytą reikalavimo perleidimo sutartis yra ne tik galiojanti, kol nėra nuginčyta, bet ir turinti ją sudariusioms šalims įstatymo galią (CK 6. 189 str. 1 d.). Dėl netinkamų ieškovo atstovo kaip fizinio asmens veiksmų, ieškovas (akceptantas) prarado galimybę sudaryti su atsakovu reikalavimo perleidimo sutartį. Ieškovo atstovo veiksmai dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo ne tik sužlugdė patį turtinės teisės pirkimo – pardavimo procesą, bet ir padarė jį neskaidriu. Teismas sutinka su ieškovo nurodytais argumentais ir pažymi, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavinėjimas negali trukti neapibrėžtą laiką. Toks operatyvus turto pardavimas bankroto procese, taip pat ir šio konkretaus ginčo atveju, sietinas tiek su teisinio stabilumo pardavinėjant bankrutuojančios įmonės turtą, užtikrinimu, tiek ir su teise gauti kuo didesnį atlygį už reikalavimo teisės perleidimą, tiek ir su kitais su tuo susijusiais faktoriais. Taip pat neatmetama galimybė, jog neribotą laiką teikiant pasiūlymus buvę keli potencialūs pirkėjai taip pat galėjo prarasti suinteresuotumą įsigyti parduodamą turtą. Kaip nurodė atsiliepime atsakovas po gautų pasiūlymų, jis nusprendė pasiūlyti visiems potencialiems pirkėjams pagerinti savo pateiktus pasiūlymus dėl parduodamo turto kainos ir tam išskyrus ieškovą, niekas neprieštaravo, todėl teismas sprendžia, nesant teisinio pagrindo ieškovas nepagrįstai atsisakė toliau dalyvauti teikiant pagerintus pasiūlymus, nors kiti teisių pirkime dalyvavę tretieji juridiniai asmenys, įskaitant ir ieškovo atstovą kaip fizinį asmenį, pateikė pagerintus pasiūlymus (59, 61 b. l.). Todėl pripažintina, kad atsakovo turto pardavimo procedūra buvo atlikta operatyviai, skaidriai ir nepažeidžiant CK 6. 171 str. nuostatų.

75Teismo vertinimu, ieškovo skundžiami atsakovo veiksmai nesudaro nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti ieškinį. Teismas sprendžia, kad ir 2018-12-03 kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas sprendimas, įpareigojantis bankroto administratorių laisvame pardavime parduoti reikalavimo teises, neįpareigojo atsakovo atstovo negavus geresnio nei 3 200,00 Eur pasiūlymo pasirašyti sutartį su laimėtoju (34 b. l.). Priešingai, bankroto administratoriaus atstovui palikta teisė, kaip jau teismas anksčiau yra nurodęs, gauti kuo didesnę pinigų sumą už reikalavimo teisių perleidimą. Kadangi būsimi pirkėjai pateikė pasiūlymus, kurių vertė buvo didesnė nei pradinė turtinių teisių pardavimo kaina, todėl pripažintina, kad atsakovas turėjo neginčijamą teisę siūlyti minėtiems pirkėjams pagerinti savo pasiūlymus, ką keli iš jų ir padarė, įskaitant ieškovo atstovą I. R.. Todėl teismo vertinimu, pripažintina, kad atsakovo atstovas nepadarė jokio pažeidimo, susijusio su gautu kreditorių įpareigojimu, dėl to nėra ir teisinio pagrindo išvadai, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeistas kreditorių komiteto posėdžio sprendimas. Tokią išvadą teismas daro įvertinęs ir apibendrinęs byloje esančių faktinių aplinkybių visumą. Atskirai pažymėtina, kad kreditorių komiteto 2018-12-03 posėdžio sprendimu buvo nustatytas tik terminas kada pradėti vykdyti pardavimo procedūrą pagal gautus pirkėjų pasiūlymus. Taigi 2018-12-03 kreditorių komiteto posėdžio sprendimas, numatantis 10 darbo dienų terminą administratoriui sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį (sutartis), teismo vertintinas tik kaip pakartotinis kreditorių siekis baigti operatyviai reikalavimo teisių pardavimo procedūrą, įpareigojant bankroto administratorių sudaryti su didžiausią kainą pasiūlysiu pirkėju pirkimo - pardavimo sutartį. Juo labiau, kaip teisingai pastebėjo atsakovas tokia sutartis ir buvo 2019-01-02 sudaryta su fiziniu asmeniu I. R. (63-65 b. l.). Atsižvelgiant į paminėtą tokie bankroto administratoriaus veiksmai tenkino ir kreditorius, kadangi pastarieji nemanė, kad šiuo sandoriu būtų pažeidžiamos jų teisės. Įvertinęs visų šių faktinių aplinkybių kontekstą, teismas atmeta ieškovo argumentus, susijusius būtinybe pripažinti jį pagal 2018-12-08 skelbimą dienraštyje ,,Lietuvos aidas“, įvykusio pardavimo laimėtoju, nenustačius procedūrinių pažeidimų.

76Teismas laiko nepagrįstais ir kitus ieškovo ieškinio argumentus, kurie susiję su būtinybe pripažinti jį įgijusį teisę pagal viešąją ofertą į reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymą. Ieškovas ir jo atstovas kartu dalyvaudami turtinių teisių pardavimo procese, aiškiai suvokė, kad suinteresuotumas parduodamomis turtinėmis teisėmis gali augti, o šį augimą lemia skolos sumos dydis ir, kad turtas tokiu atveju gali būti visada parduotas už didesne kaina. Teismas, įvertinęs atsakovo skundžiamo veiksmo nepagrįstumą anksčiau paminėtu aspektu, visiškai pritaria atsakovo atstovo veiksmams, kurių pagrindu buvo prašomą pagerinti pateiktus pasiūlymus. Teismas, pritardamas atsakovo atsikirtimų argumentams dėl ieškovo prašymo patvirtinti įvykusį pardavimą ir įpareigojimo sudaryti su juo reikalavimo teisių perleidimo sutartį, papildomai pažymi, kad net ir pakartotinis turtinių teisių pardavimo procesas sąlygotų didesnius bankroto administravimo kaštus, kas neatitiktų ir teismų praktikoje ne kartą akcentuoto vieno iš esminių bankroto proceso tikslų - kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. BAB „Oruva“, bylos Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ v. BUAB „Revi“, bylos Nr. 3K-7-326/2007, inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Turto bankas v. bankrutuojanti individuali įmonė V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007).

77Atsakovas atsiliepime į ieškinį pagrįstai nurodė, kad priešingai nei teigia ieškovas, toliau turi būti vykdoma pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta tarp atsakovo ir I. R., kadangi pastarasis pasiūlė didžiausią kainą už reikalavimo teisių perleidimą. Atsakovo teigimu, pirkimo - pardavimo sutartis yra konsensualinė ir laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys susitarė dėl esminių sutarties sąlygų. Atsakovo nuomone, šalys, pasirašydamos 2019 m. sausio 2 d. susitarimą, po tos pačios datos sutarties sudarymo, suderino visas esmines reikalavimo teisių pardavimo sąlygas – parduodamo turto kainą ir apmokėjimo sąlygas. Taigi, atsakovo nuomone, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas, užbaigė pagal pradinę viešąją ofertą pradėtą procedūrą, išsirinkus geriausią pasiūlymą. Atsakovo teigimu, tai momentas, kai vienas iš pirkėjų ofertą akceptavo, pasiūlydamas geriausią pirkimo kainą už turtinę teisę ir tarp pastarojo bei atsakovo buvo sudarytą ir pasirašyta pirkimo - pardavimo sutartis.

78Pažymėtina, kad atsakovo 2018-12-19 pranešime ieškovui yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir kreditorių interesus siūloma pastarajam pagerinti pateiktą pasiūlymą, tuo pačiu sumokant 500,00 Eur įnašą (55 b. l.). Minėtu pasiūlymu, kaip jau buvo minėta, ieškovas nepasinaudojo, todėl neteko teisės, toliau dalyvauti pardavimo procedūroje. Toks ieškovo elgesys ginčo atveju laikytinas sąmoningu su iš to kylančiomis pasekmėmis. O bankroto administratoriui toliau tęsiant derybas su geriausią pasiūlymą pateikusiu asmeniu, jis ir buvo pripažintas laimėtoju. Minėtame pranešime administratorius pažymėjo, kad turtas bus parduodamas pirkėjui, pasiūliusiam geriausią kainą, taip pat informavo, jog atsisakius sudaryti reikalavimo teisių perleidimo sutartį, piniginis įnašas nebus grąžintas. Teismas, įvertinęs kreditorių komiteto posėdžio, įvykusio 2018-12-03, protokolo, minėto bankroto administratoriaus pranešimo turinį, vertina, kad šiuo konkrečiu atveju BUAB „Vevira“ pateikė viešosios ofertos sąlygas (LR CK 6.167 str. 2 d.) atitinkantį pasiūlymą visiems potencialiems pradiniams pirkėjams, tuo tarpu UAB „Versmių statyba“, pasiūlydama už turtą kaip reikalavimo teisės perleidimą didžiausią kainą (4 010 Eur), tačiau po to atmesdama 2018-12-19 atsakovo pasiūlymą, nelaikytina akceptavusia ofertą, t. y. toks UAB „Versmių statybos“ elgesys negali būti pripažintas akceptu LR CK 6.173 str. prasme. Todėl teismas daro išvadą, kad vertinant tarp BUAB „Vevira“ ir pradinę didžiausią pasiūlymą pateikusios UAB „Versmių statybos“ susiklosčiusią faktinę situaciją, negalima konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju tarp pastarųjų šalių buvo apsikeista oferta ir akceptu.

79Tačiau aptariamo ginčo atveju būtina įvertinti ir kitas šio klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes. Pažymėtina, kad šiuo atveju šalių teisiniai santykiai susiklostė bankroto proceso metu, tuo tarpu bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų bylų nagrinėjimo taisyklių nustato specialus bankroto procedūrų vykdymą reglamentuojantis įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šiame įstatyme reguliuojamų teisinių santykių specifika lemia ir bankroto bylų procese dalyvaujančių asmenų procesinės padėties, jų teisių ir pareigų apimties ypatumus. Pažymėtina, kad bankrutuojančių įmonių kreditoriai bankroto bylose savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas, kurio paskirtis yra kreditorių interesų gynimas, priima nutarimus balsų dauguma, susirinkimo nariai, balsuodami jo kompetencijai pavestais klausimais, tokiu būdu išreiškia valią, kurios negali paneigti nei administratorius, nei teismas (LR ĮBĮ 23 str.). Šios paminėtos nuostatos gerai žinomas ir ieškovo atstovui I. R., kaip atsakovo kreditoriui.

80LR CK 6.162 str. 1 d. numatyta bendra sutarties sudarymo taisyklė – sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. Tokiu atveju sutartis laikoma sudaryta, kai akceptas, kuriuo akceptuota oferta, pasiekia oferentą. Tačiau minėta norma yra dispozityvi, todėl šalys gali susitarti ir dėl kitokio sutarties sudarymo momento nustatymo principo. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Tačiau įstatymas numato, kad jeigu derybų metu viena iš šalių pareiškia, kad sutarties ji nelaikys sudaryta tol, kol nebus sutarta dėl tam tikrų sąlygų, sutartis laikoma nesudaryta tol, kol šalys dėl tų sąlygų nesusitaria (CK 6.181 str. 3 d.), leidžia sutarties šalims nukrypti nuo minėtų bendrųjų sutarties sudarymo taisyklių. Teismas vertina, kad ginčo atveju būtent tokią valią šalys ir išreiškė, t. y. ketinimą pasirašyti reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo sutartį ateityje. Šiuos šalių ketinimus atspindi byloje pateiktas minėtas bankroto administratoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. pranešimas, kuriame bankroto administratorius, informuodamas UAB „Versmių statybą“ nurodė, kad laukia pastarojo pasiūlymo, dėl BUAB „Vevira“ priklausančios turtinės teisės pirkimo, aiškiai suformulavo, kad pirkėjui, pasiūliusiam geriausią kainą, bus siūloma pasirašyti pirkimo - pardavimo sutartį ar nevykdant sutartinių įsipareigojimų, įnašas nebus grąžinimas. Taigi minėtu pranešimu buvo apibrėžtas BUAB „Vevira“ kreditorių ketinimas parduoti turtą geriausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, įtvirtinta sutarties sudarymo momento sąlyga, t. y. pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo momentas. Taip pat šiame pranešime numatyta išlyga dėl sutarties nesudarymo pasekmių, t. y. jei pirkėjas, pasiūlęs geriausią kainą, nepasirašo pirkimo – pardavimo sutarties ar nevykdo sutartinių įsipareigojimų, įnašas nebus grąžinamas. Pažymėtina ir tai, kad dėl tokiems bankroto administratoriaus veiksmams pagal procedūrinio sprendimo prasmę pritarta ir dar 2018-12-03 Kreditorių komiteto posėdyje, numatant, jog negavus geresnio pasiūlymo bus pasirinktas jau žinomas pirkėjas už nurodytą kainą (34 b. l.).

81Minėtų dokumentų turinio analizė teismui leidžia daryti išvadą, kad ginčo atveju nėra pagrindo teigti, jog vien 2018 m. gruodžio 8 d. skelbimo dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ atveju, ieškovui pasiūlius geriausią pradinę pirkimo kainą už turtinės teisės perleidimą, atsakovas turi būti įpareigotas pasirašyti ir sudaryti pagal tokios kainos pasiūlymą pirkimo - pardavimo sutartį, kadangi, iš 2018 m. gruodžio 3 d. kreditorių komiteto protokolo ir kitų minėtų dokumentų turinio akivaizdžiai matyti, kad nustačius pasiūlymų teikimo laimėtoją su juo dar tik galės būti sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis ateityje.

82Todėl pripažintina, kad ne dėl atsakovo veiksmų, o dėl paties ieškovo atsisakymo toliau tęsti procedūrą pagal pradinę ofertą, nebuvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Dėl to teismui nenustačius teisinio pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį atsakovui jis atmestinas. Teismas sprendžia, kad prielaidos minėtoms teisinėms pasekmėms atsirasti kyla tik bankroto administratoriui ir didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui I. R., kuomet pagrįstai buvo sudaryta reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo sutartis. Nurodytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad UAB „Versmių statyba“ ieškinys atmestinas.

83Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

84Atsakovas teismui 2019 m. kovo 29 d. pateiktu atsiliepimu prašė skirti ieškovui 5 000,00 Eur baudą už tai, kad jis pareiškė nepagrįstą ieškinį. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Oruva ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. BUAB „Natūralios sultys“, bylos Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Coface Austria Kreditversicherung AG v. UAB „Kukabara“, bylos Nr. 3K-3-146/2013). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovas būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Tai, kad nepasitvirtino ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės, savaime nereiškia, kad pastarasis, pateikdamas šį procesinį dokumentą, elgėsi nesąžiningai, t. y. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), todėl atsakovo prašymas skirti ieškovui baudą atmestinas.

85Teismui atmetus ieškovo ieškinį, atsakovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pastarasis nepateikė, todėl toks prašymas negali būti tenkinamas (CPK 98 str. 1 d.).

86Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270, 273 straipsniais

Nutarė

87Ieškovo UAB ,,Versmių statyba“ ieškinį atsakovui UAB ,,Administratoriai LT“ dėl 2018 m. gruodžio 8 d. dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ pateiktos ofertos patvirtinimo ir įpareigojimo per 30 dienų terminą sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį, atmesti.

88Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) iš UAB „Versmių statyba“ (į. k. 302312763) 8,30 Eur (aštuonis eurus 30 ct) pašto išlaidų atlyginimui.

89Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui I. R., neatvykus atsakovo atstovui, gautas... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo patvirtinti turto, nurodyto... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Atsakovas, vykdydamas BUAB ,,Vevira“... 8. Pabrėžtina, jog ieškovas laiku ir tinkamai, iki nurodyto viešai... 9. Dėl to, atsakovo paskelbta nauja oferta yra neteisėta ir nedelsiant... 10. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais įrodymais.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas duodamas paaiškinimus pakartojo... 12. Atsakovas pateikė teismui į bylą atsiliepimą nurodydamas šiuos... 13. Atsakovas UAB „Administratoriai LT“ yra paskirtas BUAB „Vevira“, į. k.... 14. 2018-12-03 BUAB „Vevira“ kreditorių komitetas nutarė BUAB „Vevira“... 15. 2018-12-08 laikraštyje „LIETUVOS AIDAS“ buvo paskelbtas pranešimas apie... 16. 2018-12-18 ieškovas UAB „Versmių statyba“, atstovaujama vadovo I. R..... 17. 2018-12-18 UAB „Emu group“, j. k. ( - ) atstovaujama vadovo I. R., pateikė... 18. 2018-12-18 UAB „Emu group“, į. k. ( - ) atstovaujama vadovo I. R.,... 19. 2018-12-17 fizinis asmuo I. R. pateikė pasiūlymą nupirkti Reikalavimo teises... 20. 2018-12-14 UAB „Romiris“, j. k. 122034656, atstovaujama vadovo I. R.,... 21. Akivaizdu, kad visi aukščiau įvardinti pasiūlymai skirtingomis kainomis... 22. 2018-12-18 UAB „RS Logistics“, į. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S.,... 23. 2018-12-19 pranešimu UAB „Administratoriai LT“ informavo pasiūlymus... 24. 2018-12-21 UAB „RS Logistics“, j. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S.,... 25. 2018-12-21 UAB „RS Logistics“, į. k. 302800531, atstovaujama vadovo R. S.,... 26. 2018-12-21 fizinis asmuo I. R. pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir... 27. 2018-12-21 fizinis asmuo I. R. pateikė sutikimą gerinti pasiūlymą ir... 28. 2018-01-02 BUAB „Vevira“, atstovaujama UAB „Administratoriai LT“... 29. Pabrėžtina, kad 2019-01-02 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis nėra nei... 30. Tarp Ieškovo ir Atsakovo niekada nebuvo pasiekta susitarimo Reikalavimo... 31. CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų... 32. Ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad neva Ieškovas ir BUAB „VEVIRA“,... 33. Pirma, iš aukščiau pristatytų faktinių aplinkybių yra akivaizdu, kad... 34. I. R. 2018-12-21 pateikė net du sutikimus gerinti kainos pasiūlymą, šie... 35. Dėl aukščiau nurodyto, darytina pagrįsta išvada, kad Ieškovas niekada... 36. Antra, BUAB „Vevira“ 2018-12-08 skelbime aiškiai įvardijo, kad ketina... 37. Atitinkamai, Ieškovo teiginiai apie Atsakovo neva 2018-12-08 skelbimu... 38. Trečia, Ieškovas negalėjo nežinoti, kad Reikalavimo teises parduoda ribotos... 39. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, teikdamas savo kainos pasiūlymus, privalėjo... 40. Dėl visų aukščiau nurodytų aplinkybių, pripažintina, jog Ieškovas ir... 41. Ieškovas pareikštu Ieškiniu akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis... 42. CPK 95 str. 1 d. įtvirtinta, kad: „dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 43. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad: „Procesinėmis teisėmis naudotis... 44. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi pozicijos, kad:... 45. Atsakovas yra įsitikinęs, kad Ieškovas nesąžiningai, ne pagal jų... 46. Pirma, I. R., veikdamas asmeniškai ir per savo atstovaujamus ir valdomus... 47. Kaip jau minėta, I. R. valdoma ir atstovaujama UAB „Versmių statyba“... 48. Taigi akivaizdu, kad tas pats asmuo I. R. asmeniškai ir per tris jo valdomus... 49. Antra, I. R. per jo valdomą bendrovę UAB „Versmių statyba“... 50. Trečia, galiausiai I. R. asmeniškai pripažino Reikalavimo teisių pardavimo... 51. Kaip jau minėta, pats Ieškovo vadovas I. R. yra 2019-01-02 Reikalavimo... 52. Taigi, I. R., veikdamas kaip Ieškovo direktorius, negali nežinoti, jog jis... 53. Dėl baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo... 54. CPK 95 str. 2 d. įtvirtinta, kad: „Teismas, nustatęs šio straipsnio 1... 55. Atitinkamai Atsakovas prašo teismo skirti Ieškovui 5 000,00 EUR baudą, 50... 56. CPK 95 str. 3 d. įtvirtinta taisyklė, kad: „Kai yra pagrindas manyti, kad... 57. Atsakovas pažymi, kad viešai prieinami duomenys rodo, jog Ieškovas nuo 2015... 58. Taigi akivaizdu, kad nuo 2014 m. Ieškovo bendrovė nevykdo jokios veiklos,... 59. Prašomo užstato dydis nustatytas atsižvelgiant į Atsakovui priskirtą... 60. Atsakovas nesutinka, kad, esant CPK nustatytiems pagrindams, šioje byloje... 61. Atsakovas, vadovaudamiesi CPK 135 str. 1 d. 7 punkto nuostatomis, taip pat... 62. Atsakovas prašo teismo nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-2348-772/2019... 63. Dėl Atsakovo atstovavimo... 64. Vadovaudamiesi tuo, kas išdėstyta, teismo prašome:... 65. 1. Netenkinti ieškovo UAB „Versmių statyba“ ieškinio civilinėje byloje... 66. 2. įpareigoti ieškovą UAB „Versmių statyba“ pateikti (sumokėti į... 67. 3. Pripažinti ieškovo UAB „Versmių statyba“ ieškinio civilinėje byloje... 68. 4. Nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-2348-772-2019 atsakovui UAB... 69. 5. Priteisti iš ieškovo UAB „Versmių statyba“ atsakovo UAB... 70. Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė teismui rašytinius įrodymus.... 71. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 72. Byloje nustatyta, kad atsakovas veikdamas kreditoriaus BUAB ,,Vevira“ vardu... 73. Pirma, ieškovas savo prašymą patenkinti ieškinį, grindžia tuo, kad... 74. Teisės doktrinoje viešąja oferta laikomas ne tik siūlymas sudaryti sutartį... 75. Teismo vertinimu, ieškovo skundžiami atsakovo veiksmai nesudaro nei faktinio,... 76. Teismas laiko nepagrįstais ir kitus ieškovo ieškinio argumentus, kurie... 77. Atsakovas atsiliepime į ieškinį pagrįstai nurodė, kad priešingai nei... 78. Pažymėtina, kad atsakovo 2018-12-19 pranešime ieškovui yra aiškiai ir... 79. Tačiau aptariamo ginčo atveju būtina įvertinti ir kitas šio klausimo... 80. LR CK 6.162 str. 1 d. numatyta bendra sutarties sudarymo taisyklė – sutartis... 81. Minėtų dokumentų turinio analizė teismui leidžia daryti išvadą, kad... 82. Todėl pripažintina, kad ne dėl atsakovo veiksmų, o dėl paties ieškovo... 83. Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą... 84. Atsakovas teismui 2019 m. kovo 29 d. pateiktu atsiliepimu prašė skirti... 85. Teismui atmetus ieškovo ieškinį, atsakovui bylinėjimosi išlaidos... 86. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270, 273 straipsniais... 87. Ieškovo UAB ,,Versmių statyba“ ieškinį atsakovui UAB ,,Administratoriai... 88. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660)... 89. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...