Byla 2-28129-910/2013
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Sandrai Kel, vertėjaujant Svetlanai Minakovai, Audriui Krušnai, dalyvaujant ieškovui P. Z., atsakovams V. K. (V. K.), K. K. (K. K.), išvadą byloje teikiančios institucijos atstovei Agnei Zamblauskienei, teismo posėdyje gavusi atsakovo V. K. (V. K.) prašymą sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo P. Z. ieškinį atsakovams atsakovams N. K. (N. K.), T. K., K. K. (K. K.), V. K. (V. K.), J. K., E. K., E. K. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovus iš gyvenamojo namo ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, taip pat priteisti iš buvusių šio namo savininkų T. K. ir V. K. po 353,33 Lt nuostoliams, patirtiems nuo gyvenamojo namo įsigijimo varžytynėse iki kreipimosi į teismą dienos, atlyginti, taip pat iš šių dviejų atsakovų – po 200 Lt kas mėnesį – kaip nuostolius nuo bylos iškėlimo teisme iki faktinio atsakovų išsikraustymo iš gyvenamojo namo dienos; iš nurodytų dviejų atsakovų priteisti po 261,25 Lt išlaidoms, patirtoms dėl jų neišsikraustymo iš gyvenamojo namo, atlyginti (10 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 60,50 Lt už antstolio paslaugas, rengiant reikalavimą išsikraustyti, 180 Lt reikalavimo išsikraustyti įteikimo per antstolį išlaidų, 272 Lt išlaidų už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymą; iš viso – 522,50 Lt); priteisti iš visų atsakovų lygiomis dalimis po 106,58 Lt ieškovo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (216 Lt žyminio mokesčio, 423,50 Lt už ieškinio parengimą). Ieškovas remiasi tuo, kad 2013-04-02 vykusiose varžytynėse Nr. 02277 jis nusipirko 0,0809 ha ploto žemės sklypą, gyvenamąjį namą, garažą, kiemo rūsį, ūkio pastatą, kiemo statinius, esančius ( - ), kurie iki varžytynių nuosavybės teise priklausė atsakovams V. K. ir T. K.. Visa įsigyto turto kaina (139 718 Lt) sumokėta 2013-04-26, šio turto pardavimas iš varžytynių įformintas antstolio Dariaus Stakeliūno 2013-04-29 surašytu turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 1-1515V/2010, ir šio akto pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruota ieškovo nuosavybės teisė į nusipirktą varžytynėse turtą. Ieškovas nurodė, kad buvę turto savininkai neišsikrausto iš jiems jau nebepriklausančio namo, toliau jame gyvena be teisėto pagrindo, taip pažeisdami ieškovo, kaip turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Atsakovai atsisako išsikelti gera valia, todėl turi būti iškeldinti teismo tvarka. Remdamasis tuo, kad, atsakovams neišsikeliant iš gyvenamojo namo, jis negali naudotis ir disponuoti jam priklausančiu turtu nuo 2013-04-29, ieškovas prašo priteisti iš atsakovų nuostolių atlyginimą. Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka, nes, vykdant varžytynes, buvo pažeista jų vedimo tvarka, yra iškelta civilinė byla dėl varžytynes vykdžiusio antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais, tai gali lemti turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimą neteisėtu. Be to, atsakovų šeimoje yra mažametis vaikas, tai – vienintelis atsakovų šeimos gyvenamasis būstas, iškeldinimas pažeistų vaiko teises. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad visų pirma vaiko tėvai užtikrina vaiko teises, teisėtus interesus, tarp jų – ir vaiko teisę įgyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, doroviniam vystymuisi (CK 3.163 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4, 11 straipsniai); Institucija neturi duomenų apie tai, kad mažametės E. K. tėvai netinkamai vykdytų tėvo (motinos) pareigas, šeima neįtraukta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą bei socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą, todėl nėra pagrindo prieštarauti ieškiniui (b. l. 98-99). Papildomoje išvadoje, pateiktoje po to, kai atsakovų Nikolajaus ir J. K. šeimoje 2013-09-19 gimė antras vaikas E. K., Institucija nurodė, kad palaiko šioje byloje 2013-07-19 pateiktą išvadą, nes kai Institucijos atstovė lankėsi atsakovų gyvenamojoje vietoje, atsakovai Jurgita ir N. K. jau laukėsi kūdikio. Teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Teismo posėdyje atsakovai V. K. ir K. K. nesutiko su ieškiniu, remdamiesi tuo, kad varžytynės vyko neteisėtai, jie nesutinka išsikelti, kol kitoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismas neišnagrinės atskirojo skundo dėl antstolio veiksmų. Ieškinys tenkintinas Byloje nustatyta, kad 2013-04-02 vyko atsakovams V. K. ir T. K. nuosavybės teise priklausiusio turto – 0,0809 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, garažo, kiemo rūsio, ūkio pastato, kiemo statinių, esančių ( - ), – antrosios varžytynės. Antstolio Dariaus Stakeliūno surašytu 2013-04-29 turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 1-1515V/2010 nurodytas turtas paduotas ieškovui P. Z. už 139 718 Lt; visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2013-04-26 (b. l. 12). Ieškovo nuosavybės teisė įregistruota Nekilnojamojo turto registre 2013-05-02 (b. l. 9-11). Ieškovas 2013-05-08 išsiuntė buvusiems turto savininkams – atsakovams V. K. ir T. K. – reikalavimą išsikraustyti, kuriame nurodė, kad prašo atsakovų geranoriškai iki 2013-05-20 išsikelti, nepaliekant jokių asmeninių, namų apyvokos ar kitų daiktų, taip pat pakeisti (išregistruoti) adresu ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų registruotą gyvenamąją vietą (b. l. 15). 2013-06-10 ieškovo prašymu antstolis Arminas Naujokaitis Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 157-13-57 nustatė, kad 2013-06-04 10. 20 val. adresu ( - ), kieme vaikščiojęs V. K. yra buvęs savininkas, kurio turtą – namą ir pastatus su sklypu – iš varžytynių nusipirko ieškovas. Atsakovas patvirtino, kad nurodytame name gyvena, iš jo nėra išsikėlęs ir teisinius klausimus yra perdavęs spręsti advokatui (b. l. 22-24). Dėl atsakovų iškeldinimo Ieškovas, remdamasis tuo, kad jis yra teisėtas gyvenamojo namo, kuriame gyvena atsakovai, savininkas, įgijęs šį turtą Turto pardavimo iš varžytynių 2013-04-29 aktu Nr. 1-1515V/2010, prašo iškeldinti atsakovus iš jam priklausančio turto. Atsakovai nesutinka išsikelti iš ginčo namo, teigdami, kad varžytynės buvo neteisėtos, atsakovas K. K. nuolat sekė elektroniniu būdu vykusių varžytynių eigą, jose nebuvo rodoma didžiausia siūloma kaina, tačiau, jau pasibaigus varžytynių laikui, 15.20 val. Antstolių informacinės sistemos varžytynių skiltyje buvo paskelbta, jog turtas parduotas. Teismas pažymi, kad varžytynių, kuriose ieškovas P. Z. įsigijo turtą, iš kurio prašo iškeldinti atsakovus, teisėtumo klausimas nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, šioje civilinėje byloje nėra pareikšta tokio reikalavimo. Atsakovai, nesutikdami su ieškiniu, remiasi civilinėje byloje Nr. 2-24327-535/2013 pareiškėjo V. K. paduotu skundu dėl antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmų, kuriuo pirmiau nurodyto turto varžytynes prašoma pripažinti neįvykusiomis. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-24327-535/2013 pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmų, kurioje suinteresuoti asmenys – AB „Swedbank“, T. K., nedalyvauja nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-28129-910/2013 dėl iškeldinimo ieškovas P. Z.. Pažymėtina ir tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-24327-535/2013 neprašoma pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, kurio pagrindu nagrinėjamos civilinės bylos ieškovas P. Z. įgijo nuosavybės teisę į namų valdą, iš kurios prašo iškeldinti atsakovus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad tais atvejais, kai turtas jau yra parduotas iš varžytynių, antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai negali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia tvarka. Skolininko turto pardavimas iš varžytynių gali būti pripažintas negaliojančiu tik ieškinio teisenos tvarka, pareiškus ieškinį ir įrodžius vieną iš specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintų turto pardavimo iš varžytynių pripažinimo negaliojančiu pagrindų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-23 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005; 2009-06-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2009). Tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika atsakovams buvo nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 nutartyje, priimtoje šioje civilinėje byloje, atmetant jų prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą tol, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-24327-535/2013 pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmų. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad ieškovas P. Z. yra teisėtas gyvenamojo namo ( - ), savininkas, įgijęs šį turtą Turto pardavimo iš varžytynių 2013-04-29 aktu Nr. 1-1515V/2010. Ieškovo nuosavybės teisė nepaneigta įstatymo nustatyta tvarka.

3CK 4.98 straipsnyje nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Savininko reikalavimas iškeldinti iš gyvenamosios patalpos asmenis, neturinčius pagrindo ja naudotis, yra negatorinis reikalavimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-02-20 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2002). Tuo atveju, kai šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, ginčo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų turinį ir ribas lemia CK ketvirtosios knygos normos dėl savininko teisių apsaugos. Teismas turi nustatyti ar ieškovas yra savininkas ir ar egzistuoja neteisėtas jo nuosavybės teisės apribojimas (pažeidimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2008).

4Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teisėmis priklausančioje namų valdoje ( - ), atsakovai gyvena be teisinio pagrindo, todėl konstatuotinas ieškovo, kaip šio turto savininko, teisių pažeidimas (CK 4.37 straipsnis). Esant tokiai teisinei situacijai, ieškovas turi teisėtą pagrindą reikalauti iškeldinti atsakovus teismo tvarka. Dėl atsakovų šeimoje augančių mažamečių vaikų teisių į gyvenamąjį būstą Atsiliepime į ieškinį atsakovai savo atsikirtimus grindžia tuo, kad ginčo name gyvena Jurgitos ir N. K. mažametė duktė E. K. ir sūnus E. K., todėl iškeldinimas iš namo, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, iš esmės pažeistų mažamečių vaikų interesus. Atsakovų teigimu, J. K. dėl savo socialinės ir materialinės padėties šiuo metu neturi galimybių savarankiškai aprūpinti savo mažamečių vaikų būstu, todėl ieškovas, net ir gindamas savo turtines teises, privalo pirmiausia atsižvelgti į nepilnamečių vaikų interesus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktoje išvadoje nurodyta, kad pirmiausia vaiko tėvai užtikrina vaiko teises, teisėtus interesus, tarp jų – ir vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, doroviniam vystymuisi (CK 3.163 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4, 11 straipsniai). Institucijos atstovai nustatė, kad atsakovai Jurgita ir N. K. tinkamai vykdo tėvų pareigas, todėl Institucija neturi pagrindo prieštarauti ieškiniui (b. l. 98-99). Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad vaiko teisių, kaip ir bet kurių kitų teisių, negalima suabsoliutinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1365/2000; 2011-06-07 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-267/2011). Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 straipsnį vaiko teisę į jo raidai būtinas gyvenimo sąlygas visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai, o valstybės ir savivaldos institucijoms tokia pareiga atsiranda, kai vaiko tėvai šios teisės dėl įvairių priežasčių negali užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2006; 2011-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2011). Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad atsakovų Jurgitos ir N. K. mažamečių vaikų teisė į gyvenamąjį būstą negali paneigti ieškovo teisės valdyti, naudotis ir disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Atsakovai, neišsikeldami iš gyvenamojo namo ( - ), jau daugiau kaip pusę metų, t. y. nuo 2013-04-29, pažeidžia ieškovo nuosavybės teisę. Užtikrinti mažamečių vaikų teisę į gyvenamąjį būstą privalo jų tėvai – Jurgita ir N. K.. Atsakovų argumentai, kad, iškeldinus juos iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio namo, būtų pažeistos nepilnamečių vaikų teisės į gyvenamąjį būstą, atmestini kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų atsakovams paaiškinta, kur šeima gali laikinai apsigyventi, taip pat nurodyta, jog kol tėvai suras kitą gyvenamąjį būstą, vaikais laikinai gali pasirūpinti Skyriaus atstovai (b. l. 99).

5Dėl nuostolių atlyginimo

6Ieškovas, be reikalavimo iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise priklausančios namų valdos, reiškia ir reikalavimą priteisti nuostolius, kuriuos, pasak ieškovo, jis patiria negalėdamas įsigyto turto nei išnuomoti, nei naudotis juo pats. Teismo posėdyje ieškovas paaiškino, kad jis neturi kito gyvenamojo būsto, todėl, negalėdamas gyventi įsigytame name, yra priverstas nuomotis būstą iš pažįstamų.

7Teismas pažymi, kad ieškovas, įsigijęs varžytynėse atsakovų nuosavybe buvusį turtą, nuo Turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo, t. y. nuo 2013-04-29, tapo šio turto savininku (CPK 715 straipsnis). Pripažintini teisiškai pagrįstais ieškovo argumentai, kad nuo 2013-04-29 atsakovai be teisėto pagrindo neatlygintinai naudojasi jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Civiliniuose santykiuose preziumuojamas atlygintinumas. Įvertinęs šioje konkrečioje byloje sprendžiamo ginčo aplinkybes, teismas prieina prie išvados, kad susiklosčiusi situacija, kai atsakovai, įstatymo nustatyta tvarka nepaneigę ieškovo nuosavybės teisės į ginčo turtą, gyvena jam priklausančioje namų valdoje neatlygintinai ir atsisako išsikelti, teigdami, jog visomis priemonėmis sieks likti joje gyventi, neatitinka bendrųjų sąžiningumo, teisingumo principų. Tokiomis aplinkybėmis yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą ir priteisti iš atsakovų ieškovui atlyginimą už naudojimąsi jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Prašomą priteisti nuostolių sumą ieškovas grindžia rinkoje galiojančiomis panašaus pobūdžio patalpų nuomos kainomis (b. l. 27-30). Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovai naudojasi ne tik gyvenamosiomis patalpomis, bet ir garažu, kiemo rūsiu, ūkiniu pastatu, inžineriniais statiniais bei žemės sklypu. Teismo vertinimu, ieškovo prašoma priteisti 400 Lt per mėnesį suma yra protingo dydžio, mažesnė už rinkos kainas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų už naudojimąsi jo turtu nurodytą sumą pripažintinas pagrįstu ir tenkintinu.

8Išdėstytų motyvų pagrindu iš atsakovų T. K. ir V. K. lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina 706,66 Lt nuostolių atlyginimo už laikotarpį nuo turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo dienos 2013-04-29 iki 2013-06-20 ieškinio padavimo dienos ir po 400 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo dienos iki faktiško atsakovų išsikraustymo.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

10Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų T. K. ir V. K. lygiomis dalimis išlaidas, patirtas dėl jų neveikimo, geruoju neišsikeliant iš ieškovui nuosavybės teise priklausančios namų valdos: 10 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymą, 60,50 Lt rašto dėl išsikraustymo parengimo, 180 Lt reikalavimo išsikelti įteikimo per antstolį išlaidų, 272 Lt išlaidų už faktinių aplinkybių konstatavimą, iš viso – 522,50 Lt arba po 261,25 Lt iš kiekvieno atsakovo.

12Ieškovas taip pat prašo iš visų atsakovų lygiomis dalimis priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas: 216 Lt žyminio mokesčio ir 423,50 Lt už ieškinio parengimą, iš viso – 639,50 Lt arba po 91,36 Lt iš kiekvieno atsakovo. Pažymėtina, kad iš mažamečių atsakovo E. K. ir E. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos išieškotinos iš jų atstovų pagal įstatymą – Jurgitos ir N. K..

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14patenkinti ieškovo P. Z. (asmens kodas ( - ) ieškinį.

15Iškeldinti atsakovus N. K. (asmens ( - ) T. K. (asmens kodas ( - ) K. K. (asmens kodas ( - ) V. K. (asmens kodas ( - ) J. K. ( - ) E. K. (gim. 2012-02-16) ir E. K. (asmens kodas ( - ) iš namų valdos ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

16Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis ieškovo P. Z. (asmens kodas ( - ) naudai 706,66 Lt (septynis šimtus šešis litus ir 66 ct) nuostolių atlyginimo nuo 2013-04-29 iki 2013-06-20 ieškinio padavimo dienos.

17Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 400 Lt kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-28 iki faktiško atsakovų išsikraustymo iš namų valdos ( - ).

18Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - ) ieškovo P. Z. (asmens kodas ( - ) naudai po 352,61 Lt (du šimtus šešiasdešimt vieną litą ir 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovų J. K. ( - ) ir N. K. (asmens ( - ) po 182,72 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt du litus ir 72 ct), o iš atsakovo K. K. (asmens kodas ( - ) – 91,36 Lt (devyniasdešimt vieną litą ir 36 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo P. Z. (asmens kodas ( - ) naudai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovus... 3. CK 4.98 straipsnyje nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet... 4. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teisėmis... 5. Dėl nuostolių atlyginimo ... 6. Ieškovas, be reikalavimo iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise... 7. Teismas pažymi, kad ieškovas, įsigijęs varžytynėse atsakovų nuosavybe... 8. Išdėstytų motyvų pagrindu iš atsakovų T. K. ir V. K. lygiomis dalimis... 9. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 10. Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę į jo patirtų bylinėjimosi... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų T. K. ir V. K. lygiomis dalimis... 12. Ieškovas taip pat prašo iš visų atsakovų lygiomis dalimis priteisti... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 14. patenkinti ieškovo P. Z. (asmens kodas ( - ) ieškinį.... 15. Iškeldinti atsakovus N. K. (asmens ( - ) T. K. (asmens kodas ( - ) K. K.... 16. Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - )... 17. Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - )... 18. Priteisti iš atsakovų T. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - )... 19. Priteisti iš atsakovų J. K. ( - ) ir N. K. (asmens ( - ) po 182,72 Lt (vieną... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...