Byla eB2-721-933/2020
Dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimo tikslinimo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paribio investicijos“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Paribio investicijos“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“ prašymą dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimo tikslinimo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paribio investicijos“ bankroto byloje.

3Teisėjas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2019-11-12 nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2019-11-25. Po bankroto bylos iškėlimo:

61.1.

7Vilniaus apygardos teismas 2020-01-20 nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Aptarta nutartis įsiteisėjo 2020-01-29.

82.

9Teisme 2020-03-17 gautas atsakovės bankroto administratorės prašymas, kuriame prašoma: i) pripažinti atsakovę BUAB „Paribio investicijos“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; ii) patikslinti patvirtintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Nurodė, kad kreditorių susirinkime, vykusiame 2020-03-12, kreditoriai balsavo už siūlymą atsakovei taikyti likvidavimo procedūrą.

10Teismas

konstatuoja:

113.

12Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovės BUAB „Paribio investicijos“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei Vilniaus apygardos teismo 2019-11-12 nutartimi patvirtinto ir 2020-01-20 tikslinto atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo.

13Dėl teismo nutartimi patvirtinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo

144.

15Iki 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje bylos, kuriose finansiniai reikalavimai reiškiami juridinio asmens bankroto byloje, buvo nagrinėjamos pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK) (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis). Nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje finansiniai reikalavimai, reiškiami juridinio asmens bankroto byloje, nagrinėjami pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) bei CPK (JANĮ 1 straipsnio 1–2 straipsniai, 15 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnis).

165.

17JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad iki 2019-12-31 pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus JANĮ nuostatas, reguliuojančias kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Teismo vertinimu, JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta gramatinė formuluotė „išskyrus kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką“ apima ir kreditorių bei jų finansinių reikalavimų tvirtinimą (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis, JANĮ 42 straipsnis). Tai reiškia, kad aptariamu atveju teismas taiko iki 2020-01-01 galiojusiame ĮBĮ numatytą teisinį reguliavimą.

186.

19Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Byloje nepriimta nutartis dėl bylos nutraukimo bei nepriimtas sprendimas dėl bendrovės pabaigos, todėl Vilniaus apygardos teismo 2019-12-30 nutartimi patvirtintas ir 2020-01-20 tikslintas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas gali būti tikslinamas. Atsakovės bankroto administratorė nurodė, jog iš Garantinio fondo lėšų buvo atsiskaityta su darbuotoju (V. S.), pastarajam pervedant 30,86 Eur. Kadangi Garantinį fondą atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius turi būti traukiamas į atsakovės kreditorių sąrašą su 30,86 Eur finansiniu reikalavimu. Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti tvirtinamas (V. S. finansinis reikalavimas mažinamas V. S. išmokėta 30,86 Eur suma, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius traukiamas į kreditorių sąrašą su 30,86 Eur finansiniu reikalavimu), todėl prašymą tenkina (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

207.

21Vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnis), bankroto administratoriui pavedama per tris dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos apie priimtą nutartį informuoti kreditorius bei pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus.

22Dėl nutarties likviduoti atsakovę BUAB „Paribio investicijos“ dėl bankroto

238.

24Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 straipsnio 9 dalis), t. y. taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso metu. Priešinga taisyklė taikoma materialiosios teisės normoms – teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-529-381/2020, nutarties 11–17 punktai). Teismo vertinimu, juridinio asmens pripažinimas likviduojamu dėl bankroto yra nuosekliai einanti nemokumo (bankroto) proceso stadija po bankroto bylos iškėlimo ir kreditorių bei jų finansinių reikalavimų tvirtinimo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2019-10-15 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1162-241/2019, nutarties 16 punktą), kuriai turi būti taikomas tas teisinis reguliavimas, kuris galioja prašymo pereiti iš vienos bankroto proceso stadijos į kitą padavimo metu, t. y. JANĮ. Be to, JANĮ 155 straipsnyje nenurodyta išimtis dėl ĮBĮ taikymo pripažįstant bendrovę likviduojamą dėl bankroto. Priešingai, JANĮ 155 straipsnio gramatinė formuluotė rodo, jog nepaisant to, kad bankroto byla bendrovei buvo iškelta galiojant ĮBĮ, nesant JANĮ 155 nurodytų išimčių, turėtų būti taikomas JANĮ.

259.

26JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priima nutartį likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto praėjus 3 mėnesiams nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, jeigu per tą laikotarpį nemokumo administratorius nesikreipė į teismą su prašymu nutraukti bankroto bylą ir iškelti restruktūrizavimo bylą arba patvirtinti taikos sutartį. Vilniaus apygardos teismo 2020-01-20 nutartis, kuria patvirtinti kreditorių ir jų finansiniai reikalavimai, įsiteisėjo 2020-01-20, todėl šios nutarties priėmimo dieną 3 mėnesių terminas, numatytas JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje, nepasibaigęs (JANĮ 15 straipsnio 2 dalis, CPK 73–74 straipsniai).

2710.

28Visgi, JANĮ 83 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas kreditorių susirinkimo motyvuotu prašymu gali priimti nutartį likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto nepraėjus 3 mėnesiams nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Atsakovės bankroto administratorė teismui pateikė duomenis apie tai, jog 2020-03-12 vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime atsakovės kreditoriai įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą, kad būtų priimta nutartis likviduoti atsakovę dėl bankroto. Ir nors kreditorių susirinkimas prašymo priimti nutartį atsakovę likviduoti dėl bankroto anksčiau, nei per JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, nemotyvavo, tačiau teismas, įvertinęs tai, kad kreditoriai neprieštarauja tokios nutarties priėmimui ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų būtina laikytis JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino, sprendžia bankroto administratorės reiškiamą prašymą priimti nutartį likviduoti atsakovę dėl bankroto.

2911.

30Teismas pagal atsakovės bankroto administratorės pateiktus dokumentus nenustatė aplinkybių, kad per JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą atsakovės bankroto administratorė būtų kreipusis į teismą su prašymu nutraukti bankroto bylą ar patvirtinti taikos sutartį (JANĮ 78–82 straipsniai). Bankroto administratorė nepranešė teismui, jog mato galimybę restruktūrizuoti atsakovę ar parduoti atsakovę kaip juridinį asmenį, taip pat kad būtų galimybė sudaryti taikos sutartį. Kreditorių susirinkime, vykusiame 2020-03-12, kreditoriai nepareiškė noro sudaryti taikos sutartį ar restruktūrizuoti atsakovę ir bankroto administratorę įpareigojo kreiptis į teismą dėl nutarties likviduoti atsakovę priėmimo (2020-03-12 kreditorių susirinkimo protokolo 6 punktas). Atsižvelgiant į tai, jog neketinama sudaryti taikos sutarties ar restruktūrizuoti atsakovę, galimybių atkurti atsakovės mokumą nenustatyta, todėl priimama nutartis likviduoti juridinį asmenį (atsakovę) dėl bankroto.

3112.

32JANĮ 83 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismas nutartyje likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto nurodo: i) kiekvieno kreditoriaus patvirtintų reikalavimų sumą; ii) taip pat sandorius, kuriuos likviduojamas dėl bankroto juridinis asmuo gali sudaryti. Įgyvendinant aptartą JANĮ 83 straipsnio 4 dalies nuostatą:

3312.1.

34Kadangi šia nutartimi buvo tikslinamas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, todėl laikytina, kad JAN 83 straipsnio 4 dalies nuostata nurodyti kiekvieno kreditoriaus patvirtintą reikalavimo sumą yra realizuota;

3512.2.

36Pasisakant dėl sandorių, kuriuos gali sudaryti likviduojamas dėl bankroto juridinis asmuo, pažymėtina, jog JANĮ 84 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad likviduojamas dėl bankroto juridinis asmuo gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie: i) susiję su juridinio asmens veiklos nutraukimu (JANĮ 84 straipsnio 2 dalies 1 punktas); ii) susiję su ūkinės komercinės veiklos tęsimu, jeigu yra priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas dėl juridinio asmens pardavimo (JANĮ 84 straipsnio 2 dalies 2 punktas); iii) numatyti teismo nutartyje likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (JANĮ 84 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Teismas pažymi, jog juridiniam asmeniui iškėlus bankroto bylą nemokumo įstatymas numato bankrutuojančiam asmeniui galimybę, esant tam tikroms sąlygoms, toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą (JANĮ 63 straipsnis). Visgi, bankroto administratorė nenurodė, o teismas iš byloje esančios medžiagos nenustatė, jog atsakovė po bankroto bylos iškėlimo būtų vykdžiusi ūkinę komercinę veiklą ir priimant nutartį atsakovę likviduoti dėl bankroto būtų poreikis aptarti (nurodyti) sandorius, kuriuos juridinis asmuo gali sudaryti pagal JANĮ 84 straipsnio 2 dalį.

3713.

38JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens likvidavimas dėl bankroto negali trukti ilgiau kaip vienus metus nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. JANĮ 100 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. JANĮ 99 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius galutinę bankroto ataskaitą turi pateikti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių įplaukų į kreditorių sąskaitą dienos. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, jog atsakovė neturi nekilnojamojo turto, kurį reikėtų realizuoti vykdant atsakovės likvidavimo procedūrą, sprendžia, kad aptariamu atveju likvidavimo procedūros turėtų vykti operatyviai, todėl įpareigoja atsakovės bankroto administratorę atsakovės likvidavimo procedūras užbaigti per 3 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (JANĮ 3 straipsnio 4 dalis). Teismas pastebi, jog esant objektyviam poreikiui, pagal bankroto administratorės pagrįstą prašymą, aptartas terminas gali būti pratęstas iki JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyto maksimalaus termino.

3914.

40Atsakovės likvidatoriaus funkcijas atlieka Vilniaus apygardos teismo 2019-11-12 nutartimi paskirta atsakovės bankroto administratorė UAB „Reniva“ (JANĮ 84 straipsnio 1 dalis).

4115.

42JANĮ 83 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad pranešimams apie juridinio asmens likvidavimą dėl bankroto mutatis mutandis (liet. su atitinkamais pakeitimas – teismo pastaba) taikomos JANĮ 27 straipsnio nuostatos.

43Teismas, vadovaudamasis juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4 punktu, 15 straipsnio 2 dalimi, 27, 33, 83–84, 155 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

44Prašymą priimti nutartį likviduoti atsakovę bankrutuojančią UAB „Paribio investicijos“ bei patvirtinti patikslintą atsakovės UAB „Paribio investicijos“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą tenkinti.

45Patvirtinti BUAB „Paribio investicijos“ patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, patikslintą sąrašą išdėstant nauja redakcija: ( - ).

46Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma – ( - ).

47Likviduoti atsakovę bankrutuojančią „Paribio investicijos“, juridinio asmens kodas 302792198, dėl bankroto.

48Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Reniva“ atsakovės BUAB „Paribio investicijos“ likvidavimo procedūrą užbaigti per 3 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

49Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo, išsiųsti atsakovei likviduojamai dėl bankroto UAB „Paribio investicijos“, nemokumo administratorei UAB „Reniva“ ir kreditoriams (V. S., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, UAB „REMI INVEST“), taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

50Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Reniva“ atlikti veiksmus, numatytus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus per 3 darbo dienas nuo terminų, numatytų Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, per kuriuos turi būti atliktas įpareigojimas, pabaigos.

51Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs prašymą,... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2019-11-12 nutartimi atsakovei iškelta bankroto... 6. 1.1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2020-01-20 nutartimi patvirtino kreditorių ir jų... 8. 2.... 9. Teisme 2020-03-17 gautas atsakovės bankroto administratorės prašymas,... 10. Teismas... 11. 3.... 12. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovės BUAB „Paribio investicijos“... 13. Dėl teismo nutartimi patvirtinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimų... 14. 4.... 15. Iki 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje bylos, kuriose finansiniai reikalavimai... 16. 5.... 17. JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad iki 2019-12-31 pradėtiems... 18. 6.... 19. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 20. 7.... 21. Vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7... 22. Dėl nutarties likviduoti atsakovę BUAB „Paribio investicijos“ dėl... 23. 8.... 24. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad civilinių bylų procesas... 25. 9.... 26. JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priima nutartį likviduoti... 27. 10.... 28. Visgi, JANĮ 83 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas kreditorių... 29. 11.... 30. Teismas pagal atsakovės bankroto administratorės pateiktus dokumentus... 31. 12.... 32. JANĮ 83 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismas nutartyje likviduoti... 33. 12.1.... 34. Kadangi šia nutartimi buvo tikslinamas atsakovės kreditorių ir jų... 35. 12.2.... 36. Pasisakant dėl sandorių, kuriuos gali sudaryti likviduojamas dėl bankroto... 37. 13.... 38. JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens likvidavimas dėl... 39. 14.... 40. Atsakovės likvidatoriaus funkcijas atlieka Vilniaus apygardos teismo... 41. 15.... 42. JANĮ 83 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad pranešimams apie juridinio asmens... 43. Teismas, vadovaudamasis juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4... 44. Prašymą priimti nutartį likviduoti atsakovę bankrutuojančią UAB... 45. Patvirtinti BUAB „Paribio investicijos“ patikslintą kreditorių ir jų... 46. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma – ( - ).... 47. Likviduoti atsakovę bankrutuojančią „Paribio investicijos“, juridinio... 48. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Reniva“ atsakovės BUAB... 49. Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo,... 50. Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Reniva“ atlikti veiksmus,... 51. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...