Byla e2-529-381/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saudevis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saudevis“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Saudevis“, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų.

62.

7Ieškovas nurodė, kad UAB „Saudevis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. gruodžio 16 d. sudarė 2 213,89 Eur (2 169,86 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 44,03 Eur delspinigių). Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2019 m. gruodžio 16 d. duomenimis, UAB „Saudevis“ yra 1 apdraustasis. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Saudevis“ išieškoti įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2019 m. liepos 19 d. VSDFV Kauno skyrius UAB „Saudevis“ siuntė raginimą dėl skolos sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Skolos išieškojimas VSDFV Kauno skyriaus 2019 m. spalio 14 d. sprendimu perduotas vykdyti antstoliui priverstine tvarka, tačiau iš antstolio pajamų negauta. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro ir VĮ „Regitra“ 2019 m. gruodžio 16 d. duomenimis, UAB „Saudevis“ nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Remiantis Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 2019 m. gruodžio 16 d. duomenimis, UAB „Saudevis“ finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2018 m. laikotarpį.

83.

9Atsakovė UAB „Saudevis“ atsiliepimo į VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Saudevis“.

135.

14Teismas pažymėjo, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 155 straipsnio 1 dalis nustato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo yra sprendžiamas jau įsigaliojus minėtam įstatymui, teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju turi būti taikomos ir JANĮ normos.

156.

16Teismas nurodė, kad iš viešai prieinamų atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog 2018 m. gruodžio 31 d. atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudarė 265 159 Eur, tačiau atsakovės balanse esančio turto vertė siekia 278 383 Eur, be to, 2018 m. atsakovės veikla buvo pelninga ir baigiantis metams sudarė 13 076 Eur grynojo pelno, dėl ko nėra pagrindo teigti, kad atsakovės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovė yra pajėgi laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Ieškovas VSDFV Kauno skyrius pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį ir iškelti UAB „Saudevis“ bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Teismas netinkamai pritaikė JANĮ 155 straipsnio nuostatas. Kadangi tiek ikiteisminė bankroto proceso stadija, tiek teisminis bankroto procesas inicijuotas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusiomis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, todėl klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo turi būti sprendžiamas vadovaujantis ĮBĮ.

227.2.

23Teismas, atsisakydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, neištyrė ir neįvertino esminių teisiškai reikšmingų bylos aplinkybių, klausimą išnagrinėjo nevisapusiškai, nes apsiribojo tik atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos įmonės turto vertės ir per vienerius metus mokėtinos sumos nurodymu skundžiamoje nutartyje, tačiau neanalizavo įrodymų, susijusių su pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, nesiaiškino į balansą įrašyto turto sudėties, nevertino, ar šis turtas iš tikrųjų egzistuoja, taip pat nevertino galimybės įvykdyti įsipareigojimus, t. y. nenustatė realios atsakovės turtinės padėties ir mokumo.

247.3.

25Pagal byloje esantį 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, UAB „Saudevis“ turto vertė yra 278 383 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai iš viso – 265 159 Eur, todėl darytina išvada, kad UAB „Saudevis“ atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo būseną ir įmonei keltina bankroto byla.

267.4.

27Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Šiuo atveju nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi, atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. VĮ Registrų centrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus pakutiną kartą pateikė už 2018 m. ataskaitinį laikotarpį. Visas atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. balanse, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas, nurodytas turtas yra trumpalaikis. Teisinę reikšmę sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą turi įmonės balansų rodiklių realumas, taigi šiuo metu atsakovės įsipareigojimai gali būti padidėję arba jų terminai pasibaigę, o 2018 m. balanse nurodomo turto struktūra gali būti pakitusi.

287.5.

29Teismų praktikoje yra įtvirtinta, jog nustačius, kad įmonė daug mėnesių nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė gali būti pripažinta nemokia, pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Saudevis“ išieškoti įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. pateikė 7 mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2019 m. liepos 19 d. Skolos išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliui priverstine tvarka, tačiau iš antstolio pajamų negauta, taigi akivaizdu, kad įmonė jau ilgą laiką negali atsiskaityti su ieškovu ir įmonės finansiniai sunkumai nėra trumpalaikio pobūdžio.

307.6.

31Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Šiuo atveju atsakovė teismui nepateikė nei atsiliepimo, nei įrodymų, jog realiai turi turto ar lėšų, kurių pakaktų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ar bent deda pastangas įsiskolinimams likviduoti, taigi atsakovė nėra pajėgi vykdyti įsipareigojimų kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

328.

33Atsakovė UAB „Saudevis“ atsiliepimo į VSDFV Kauno skyriaus atskirąjį skundą nepateikė.

34Teismas

konstatuoja:

35IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

369.

37Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3810.

39Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria UAB „Saudevis“ atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas. Dėl taikytino teisinio reglamentavimo

4011.

41Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, kad UAB „Saudevis“ bankroto bylos iškėlimo klausimas spręstinas pagal JANĮ nuostatas, tuo tarpu apeliantė teigia, kad šiuo atveju turėjo būti taikomos ĮBĮ nuostatos.

4212.

43Vienas bendrųjų teisės principų yra tas, kad įstatymo leidėjo priimti ir paskelbti įstatymai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios. Įstatymo negaliojimo atgaline tvarka principas yra esminis teisės viešpatavimo principas, teisinės valstybės elementas. Šis teisės principas įtvirtintas Konstitucijoje. Reikalavimas, kad paskelbti įstatymai galiotų į ateitį ir neturėtų grįžtamosios galios, yra svarbi teisinio tikrumo sąlyga. Įstatymo negaliojimo atgaline tvarka principo praktinė reikšmė yra ta, kad įstatymai taikomi tiems faktams ir padariniams, kurie atsirado po šių įstatymų įsigaliojimo. Taigi, esant neaiškumui dėl tam tikro įstatymo ar jo atskirų normų galiojimo laiko atžvilgiu, būtina nustatyti to įstatymo ar jo atskirų normų įsigaliojimo laiką, taip pat byloje aktualių faktų ir padarinių atsiradimo laiką ir klausimą spręsti vadovaujantis tuo, kad įstatymas galioja į ateitį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123-378/2019).

4413.

45Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 straipsnio 9 dalis), t. y. taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso metu. Priešinga taisyklė taikoma materialiosios teisės normoms – teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016).

4614.

47Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo pagrindus, nemokumo nustatymo kriterijus reglamentuoja materialiosios teisės normos, taigi tokiems teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu.

4815.

49Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas civilinės teisės normos galiojimas iki jos priėmimo susiklosčiusiems santykiams reguliuoti, būtinas šiuo klausimu įstatymo leidėjo aiškus ir nedviprasmiškas pozicijos pareiškimas; tai galima padaryti tik įstatymo forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015; 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016; 2019 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123-378/2019).

5016.

51JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus JANĮ nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

5217.

53Kaip teisingai pažymėjo apeliantė UAB „Saudevis“ bankroto bylos iškėlimo procedūra pradėta iki 2019 m. gruodžio 31 d. VSDFV Kauno skyrius atsakovei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešė 2019 m. spalio 11 d., pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė 2019 m. gruodžio 30 d. Kadangi bankroto bylos iškėlimo procedūroms, pradėtoms iki JANĮ įsigaliojimo, JANĮ nuostatų taikymas atgal neįtvirtintas, todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo išaiškinimus, klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo turėjo būti sprendžiamas pagal ĮBĮ, o ne pagal JANĮ nuostatas. Dėl bendrovės (ne)mokumo

5418.

55Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų.

5619.

57Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

5820.

59Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1966-330/2017, 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1391-585/2019; 2020 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-394-381/2020). Nors įmonės (ne)mokumą, visų pirma, apsprendžia finansinės atskaitomybės dokumentai – balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, tačiau įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę. Tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-910-381/2019; 2020 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-479-553/2020).

6021.

61Kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi ne ĮBĮ, o JANĮ nuostatomis, atitinkamai bendrovės nemokumą vertino ne pagal pradelstų įsipareigojimų ir bendrovės turto santykį (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), o pagal visų įsipareigojimų ir turto vertės santykį (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis), taip pat nevertino bendrovės galimybių vykdyti įsipareigojimus (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas), realios UAB „Saudevis“ turimo turto vertės. Dėl nurodytos priežasties pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, t. y. neištyrė ir neįvertino esminių teisiškai reikšmingų bylos aplinkybių, susijusių su UAB „Saudevis“ finansine padėtimi, todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei galėjo būti išspręstas neteisingai.

6222.

63Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti (ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tam, kad būtų visapusiškai išsiaiškinta ir įvertinta UAB „Saudevis“ finansinė padėtis, bendrovės galimybės vykdyti įsipareigojimus (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Saudevis“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, kad UAB „Saudevis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Saudevis“ atsiliepimo į VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi atsisakė iškelti... 13. 5.... 14. Teismas pažymėjo, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad iš viešai prieinamų atsakovės finansinės... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas... 20. 7.1.... 21. Teismas netinkamai pritaikė JANĮ 155 straipsnio nuostatas. Kadangi tiek... 22. 7.2.... 23. Teismas, atsisakydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, neištyrė ir... 24. 7.3.... 25. Pagal byloje esantį 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, UAB „Saudevis“ turto... 26. 7.4.... 27. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas... 28. 7.5.... 29. Teismų praktikoje yra įtvirtinta, jog nustačius, kad įmonė daug mėnesių... 30. 7.6.... 31. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 32. 8.... 33. Atsakovė UAB „Saudevis“ atsiliepimo į VSDFV Kauno skyriaus atskirąjį... 34. Teismas... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 36. 9.... 37. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 38. 10.... 39. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria UAB... 40. 11.... 41. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, kad UAB... 42. 12.... 43. Vienas bendrųjų teisės principų yra tas, kad įstatymo leidėjo priimti ir... 44. 13.... 45. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių... 46. 14.... 47. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo... 48. 15.... 49. Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas... 50. 16.... 51. JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl... 52. 17.... 53. Kaip teisingai pažymėjo apeliantė UAB „Saudevis“ bankroto bylos... 54. 18.... 55. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 56. 19.... 57. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 58. 20.... 59. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas... 60. 21.... 61. Kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi ne... 62. 22.... 63. Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 65. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą...