Byla e2-1162-241/2019
Dėl leidimo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Energetikos montažas“ likvidavimo procedūros laikotarpiu vykdyti nuomos sutartis (civilinės bylos Nr. eB2-255-280/2019)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Spectrans“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Spectrans“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalies dėl leidimo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Energetikos montažas“ likvidavimo procedūros laikotarpiu vykdyti nuomos sutartis (civilinės bylos Nr. eB2-255-280/2019).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Bankroto administratorius R. P. (R. P.) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti bankrutuojančią UAB „Energetikos montažas“ bankrutavusia ir priimti nutartį ją likviduoti, leisti likvidavimo laikotarpiu toliau vykdyti transporto priemonių nuomos sutartis.

82.

9Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi pripažino BUAB „Energetikos montažas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; pavedė bankroto administratoriui atlikti likvidavimo veiksmus – parduodi įmonės turtą bei reikalavimo teises, tenkinti kreditorių reikalavimus, patvirtintus Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. ir 2019 m. gegužės 21 d. nutartimis; netenkino bankroto administratoriaus prašymo BUAB „Energetikos montažas“ likvidavimo laikotarpiu leisti vykdyti sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis.

103.

11Kreditorė ir turto nuomininkė UAB „Spectrans“ pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalies, kuria neleista tęsti BUAB „Energetikos montažas“ transporto priemonių nuomos sutartis iki šio turto pardavimo likvidavimo metu.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi atskirąjį skundą atsisakė priimti.

165.

17Teismas nurodė, kad 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalis dėl leidimo nuomoti transporto priemones yra neskundžiama. Skundžiama teismo nutarties dalis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, o Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos nenumato galimybės skųsti teismo nutartis kai nekyla ginčo dėl to, kad paskelbiamas įmonės likvidavimas dėl bankroto.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

206.

21Atskirajame skunde kreditorė UAB „Spectrans“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

226.1.

23Teismas padarė klaidingą išvadą, kad 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalis dėl atsisakymo leisti toliau vykdyti įmonės sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis numato, kad likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius. Tai reiškia, kad sandoriai, kuriuos teismo leidimu gali sudaryti likviduojama įmonė, turi būti nurodyti būtent toje pačioje nutartyje, kuria pradedama įmonės likvidavimo procedūra. Teismui neleidus įmonei tęsti sudarytų nuomos sutarčių, šis klausimas administratoriaus ar kreditorių nebegalės būti keliamas pakartotinai ir teismas jo nebegalės svarstyti. Tokia situacija reiškia, kad nutartis užkerta kelią tolimesniam klausimo dėl nuomos santykių tęsimo svarstymui, taigi ir bylos eigai.

246.2.

252019 m. birželio 12 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu dauguma įmonės kreditorių pritarė, kad nuomos santykiai būtų tęsiami. Taigi kreditoriai, įvertinę visas reikšmingas aplinkybes, priėmė sprendimą, kad įmonės sudarytų transporto priemonių nuomos sutarčių tolesnis vykdymas geriausiai atitiktų įmonės ir jos kreditorių interesus.

266.3.

27Teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu, neišskirdamas atskirų jos dalių. Tai reiškia, jog pats teismas laikėsi nuomonės, kad visa nutartis yra skundžiama. Be to, atskiri likvidavimo procedūros metu kylantys klausimai negali būti vertinami atsietai, nevertinant šių klausimų įtakos likvidavimo proceso eigai. Tai reiškia, kad teismų pripažįstama galimybė skųsti teismo nutartį, kuria pradedama įmonės likvidavimo procedūra, tuo pačiu reiškia galimybę skųsti ir atskiras nutarties dalis, kuriomis nustatoma likvidavimo procedūros tvarka.

286.4.

29Teismui atsisakius priimti atskirąjį skundą, kreditorė iš esmės praranda bet kokias galimybes ginti savo kaip nuomininkės teises. Tokia situacija neatitinka konstitucinio principo, kad kiekvienam asmeniui turėtų būti suteikta teisė į teisminę gynybą.

306.5.

31Skundžiama nutartis UAB „Energetikos montažas“ ir visiems jos kreditoriams sukels didžiulius nuostolius. Pradėjus įmonės likvidavimo procedūras, jos turtas nebus parduotas iš karto, tačiau jo pardavimas užtruks dėl objektyvių priežasčių. Tęsiant sudarytas nuomos sutartis, įmonė pardavimo procedūrų vykdymo metu gautų dideles pajamas už turto nuomą, kurios galėtų būti panaudotos administravimo išlaidoms bei kreditorių įsipareigojimams padengti. UAB „Energetikos montažas“ finansiniai praradimai, nutraukus sutartis, pasireikštų ne tik negautomis pajamomis, tačiau ir dėl transporto priemonių priežiūros patiriamomis išlaidomis. UAB „Energetikos montažas“ neturi patalpų ar aikštelių, kuriose galėtų saugoti net 37 jai priklausančias transporto priemones.

326.6.

33Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartyje atsisakymo leisti vykdyti nuomos sutartis iš esmės nemotyvavo, tačiau tik nurodė, jog tolesnis sutarčių vykdymas neva neatitinka likvidavimo procedūrų esmės, be to, dėl nuomininkų naudojimosi įmonės turtu jo pardavimo procedūros bus apsunkintos. Teismas nutartyje nedetalizavo, kodėl mano, kad UAB „Energetikos montažas“ turto nuoma gali apsunkinti šio turto pardavimą ir kad sutarčių tęsimas prieštarautų likvidavimo procedūrų tikslams.

346.7.

35UAB „Energetikos montažas“ sudarytų nuomos sutarčių tęsimas iš esmės netgi negali būti laikomas įmonės ūkinės–komercinės veiklos vykdymu, kadangi nuomos santykių tęsimo tikslas nėra įmonės mokumo atkūrimas. Šiuo atveju, tolesnis sudarytų sutarčių vykdymas turėtų būti laikomas bankroto administratoriaus pareigos užtikrinti įmonės turto apsaugą ir priežiūrą iki turto pardavimo įvykdymo būdu. Neginčytina, kad bankroto administratorius šią pareigą turi įvykdyti kiek įmanoma ekonomiškesniu būdu.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

397.

40Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal savo pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

41Dėl nutarties dalies apskundimo

428.

43Apeliantė UAB „Spectrans“ padavė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties pripažinti atsakovę UAB „Energetikos montažas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto dalies, kuria netenkintas bankroto administratoriaus prašymas leisti BUAB „Energetikos montažas“ likvidavimo procedūros laikotarpiu vykdyti sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, skundžiama 2019 m. birželio 28 d. nutartimi atsisakė UAB „Spectrans“ atskirąjį skundą priimti.

449.

45Apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

4610.

47Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant proceso teisės normas, reglamentuojančias teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės formas, nurodyta, kad bylų procesas apeliacinės instancijos teisme gali būti dvejopo pobūdžio. Pirma, tai – apeliacinis procesas dėl neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimo. Šiuo atveju paduodami apeliaciniai skundai. Kito pobūdžio procesas apeliacine tvarka yra apeliacinis procesas pagal atskiruosius skundus. Pastaruoju atveju paduodami atskirieji skundai (CPK 334 straipsnis). Šie procesai apeliacine tvarka skiriasi apeliacinio apskundimo objektu. Pirmuoju atveju pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacinio apskundimo objektas yra neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas. Juo šalių ginčas byloje yra išspręstas iš esmės. Tai yra paprastoji apeliacija. Antruoju atveju pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį apeliacinio apskundimo objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartys, skundžiamos atskirai nuo teismo sprendimo, kuriomis neišsprendžiamas bylos šalių ginčas iš esmės, bet sprendžiami kiti procesiniai klausimai. Tai yra išimtinė (nepaprastoji) apeliacija. Pasisakydamas dėl atskiraisiais skundais neskundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ši taisyklė nereiškia, jog tokios nutartys apskritai negali būti skundžiamos. Tokios nutartys skundžiamos apeliacine tvarka ne atskirai, o kartu su teismo sprendimu, t. y. į apeliacinį skundą įtraukiami motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018 36, 37 punktus).

4811.

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad CPK 334 straipsnio 1 dalis grindžiama logika, jog pagrindinis procesinis dokumentas, lemiantis šalių teises ir pareigas, yra teismo sprendimas, todėl būtent šis procesinis dokumentas yra skundžiamas apeliacine tvarka. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismo nutartimis sprendžiami klausimai, nesusiję su bylos išsprendimu iš esmės. Tačiau, atsižvelgiant į šių nutarčių reikšmę ir įtaką byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms, yra nustatyta galimybė atitinkamas nutartis apskųsti atskirai nuo teismo sprendimo. Ši galimybė arba expressis verbis (tiesiogiai, aiškiais žodžiais) įtvirtinta atskiruose CPK straipsniuose, arba pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą sprendžiama atsižvelgiant į tai, ar teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-270-1075/2019 25 punktą).

5012.

51Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Jei ĮBĮ nenustato tam tikrų bankroto bylos nagrinėjimo ypatumų, taikomos CPK nuostatos.

5213.

53Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius (ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

5414.

55Bankroto bylą nagrinėjančio pirmosios instancijos teismo nutartis likviduoti įmonę, kaip pripažinta teismų praktikoje, gali būti skundžiama atskiruoju skundu, kadangi ĮBĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą nuo teismo nutarties likviduoti įmonę įsiteisėjimo dienos, to paties straipsnio 2 dalis numato veiksmus, kuriuos turi atlikti administratorius nuo teismo nutarties likviduoti įmonę įsiteisėjimo dienos. Taigi šių teisės normų struktūra leidžia daryti išvadą, kad teismo nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti įsiteisėja pasibaigus įstatymo nustatytam apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu nutartis nebuvo apskųsta, arba apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą pagal paduotą atskirąjį skundą dėl teismo nutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2005; 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-795/2012).

5615.

57Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs nurodytą teisinį reglamentavimą ir aktualią teismų praktiką, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalis, kuria netenkintas bankroto administratoriaus prašymas UAB „Energetikos montažas“ likvidavimo laikotarpiu leisti vykdyti sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis, yra neskundžiama atskiruoju skundu. Iš ĮBĮ 30 straipsnio turinio matyti, kad sandoriai, kuriuos teismas leidžia bankrutuojančiai įmonei sudaryti (tęsti jų vykdymą), yra nurodomi teismo nutartyje likviduoti įmonę (ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis). Taigi šis klausimas laikytinas sudėtine teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto dalimi, kuri, kaip teismų praktikoje pripažinta, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo ĮBĮ 30 straipsnio pagrindu priimamos teismo nutarties išskaidyti į atskiras dalis ir spręsti dėl šių dalių skirtingos apskundimo tvarkos.

5816.

59Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės bankroto procesas vyksta ĮBĮ nustatytu eiliškumu. Pasibaigus vienai bankroto bylos proceso stadijai (procedūrai), užbaigiami ir ĮBĮ numatyti veiksmai, kurie turėjo būti atliekami toje bankroto bylos proceso stadijoje, bei pradedama kita bankroto proceso stadija. Todėl teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, prasideda galutinė bankroto bylos proceso stadija – bankrutavusios įmonės likvidavimas, kurios metu bankrutavusios įmonės likvidatorius atlieka veiksmus, susijusius su įmonės likvidavimu, tarpe jų pateikia likvidavimo balansą, likusio turto grąžinimo, nurašymo ir perdavimo aktus, Aplinkos ministerijos pažymą, o teismas, gavęs minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Svarbu tai, kad vėlesnėse proceso stadijose paprastai nebenagrinėjami klausimai, kurie turėjo būti išspręsti ankstesnėse bankroto bylos procedūrose (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2005).

6017.

61Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nutartis laikoma užkertančia galimybę proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (žr. šios nutarties 11 punkte nurodytos kasacinio teismo nutarties 28 punktą).

6218.

63Įvertinus kilusio ginčo (klausimo) pobūdį asmens teisės į teisminę gynybą aspektu, atsižvelgus į bankroto bylų specifiškumą, bankroto bylos nagrinėjimo stadijas ir jose sprendžiamus klausimus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas prašymas likvidavimo procedūros laikotarpiu leisti įmonei vykdyti sudarytas sutartis, be kita ko, užkerta kelią tolesnei proceso eigai, t. y. tinkamai ir laiku išspręsti byloje dalyvaujančių asmenų keliamą klausimą. Motyvų dėl šio klausimo pagrįstumo ir teisėtumo įtraukimas į vėlesnėje (galutinėje) bankroto bylos stadijoje teikiamą apeliacinį skundą dėl įmonės pabaigos ar teikiamus atskiruosius skundus dėl bankrutavusios įmonės turto kainos ir realizavimo tvarkos nustatymo, apeliantei gali būti nerezultatyvus ir nesukelti jos pageidaujamų teisinių pasekmių dėl ginčijamų teisių bei pareigų nustatymo, net apeliacinės instancijos teismui ir konstatavus šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nepagrįstumą, t. y. gali nesukelti jokio pirmosios instancijos teismo padarytos fakto ir (arba) teisės taikymo klaidos ištaisymo efekto.

6419.

65Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus aplinkybę, kad bylos peržiūrėjimas apeliacine tvarka yra sudėtinė asmens teisės į teisminę gynybą dalis, aiškinant CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktus, spręstina, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas bankroto administratoriaus prašymas UAB „Energetikos montažas“ likvidavimo laikotarpiu leisti vykdyti įmonės sudarytas transporto priemonių nuomos sutartis, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

66Dėl bylos procesinės baigties

6720.

68Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos netinkamai aiškino ir taikė atskirojo skundo priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, nukrypo nuo nagrinėjamam klausimui aktualios teismų praktikos, todėl yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir apeliantės atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

70Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir UAB „Spectrans“ atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalies priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Bankroto administratorius R. P. (R. P.) kreipėsi į teismą, prašydamas... 8. 2.... 9. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi pripažino BUAB... 10. 3.... 11. Kreditorė ir turto nuomininkė UAB „Spectrans“ pateikė atskirąjį... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi atskirąjį... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad 2019 m. birželio 20 d. nutarties dalis dėl leidimo... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 6.... 21. Atskirajame skunde kreditorė UAB „Spectrans“ prašo Panevėžio apygardos... 22. 6.1.... 23. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad 2019 m. birželio 20 d. nutarties... 24. 6.2.... 25. 2019 m. birželio 12 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu dauguma įmonės... 26. 6.3.... 27. Teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad nutartis per 7... 28. 6.4.... 29. Teismui atsisakius priimti atskirąjį skundą, kreditorė iš esmės praranda... 30. 6.5.... 31. Skundžiama nutartis UAB „Energetikos montažas“ ir visiems jos... 32. 6.6.... 33. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartyje atsisakymo... 34. 6.7.... 35. UAB „Energetikos montažas“ sudarytų nuomos sutarčių tęsimas iš esmės... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 7.... 40. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 41. Dėl nutarties dalies apskundimo... 42. 8.... 43. Apeliantė UAB „Spectrans“ padavė atskirąjį skundą dėl teismo... 44. 9.... 45. Apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam... 46. 10.... 47. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant proceso teisės... 48. 11.... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad CPK 334 straipsnio 1 dalis... 50. 12.... 51. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 52. 13.... 53. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia... 54. 14.... 55. Bankroto bylą nagrinėjančio pirmosios instancijos teismo nutartis likviduoti... 56. 15.... 57. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs nurodytą teisinį reglamentavimą... 58. 16.... 59. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės bankroto procesas vyksta ĮBĮ... 60. 17.... 61. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nutartis laikoma... 62. 18.... 63. Įvertinus kilusio ginčo (klausimo) pobūdį asmens teisės į teisminę... 64. 19.... 65. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus aplinkybę, kad bylos... 66. Dėl bylos procesinės baigties... 67. 20.... 68. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 70. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir UAB...