Byla 2-858-308/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto-pastatų valdymo nuosavybės teisės nustatymo suinteresuotiems asmenims –Varėnos rajono savivaldybei,Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjo atstovams S. M. ir adv.Giedriui Bučinskui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo-asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto-pastatų valdymo nuosavybės teisės nustatymo suinteresuotiems asmenims –Varėnos rajono savivaldybei,Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti, kad asociacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius(JAR kodas 191086572), nuosavybės teise valdo pastatą - administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), pastatą - garažą, unikalus Nr. ( - ), pastatą — biotechninį kompleksą, unikalus Nr. ( - ), bei pastatą - kuro sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ).

3Pareiškėjas pareiškimu nurodo,kad CPK 444 str. 1 d. teigiama, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, o minėtos normos 2 d. 5 p. nurodyta, jog teismas nagrinėja bylas pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

4Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius (toliau – Pareiškėjas), tuo metu, kaip visuomeninė organizacija, kurdama savo organizacijos materialinę bazę, 1967 metais, žemės valdoje, adresu ( - ), iš savo lėšų pasistatė administracinį pastatą - poilsio namelį (su jame esančiais butais), žymėjimas kadastro ir registro byloje IBlm, unikalus Nr. ( - ) bei pastatą - garažą, žymėjimas kadastro ir registro byloje 2Glpm, unikalus Nr. ( - ). Šie pastatai buvo statomi tiek paties Pareiškėjo narių jėgomis, tiek samdant kai kuriuos rangovus. Visi reikiami statybos dokumentai tuo metu buvo gauti, tačiau iki šių dienų neišliko. Šiuo metu yra išlikęs tik administracinio pastato 1968-03-01, aktas valstybiniam pastato priėmimui, iš kurio matyti, kad valstybinė komisija priėmė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus pastatytą administracinį pastatą - poilsio namelį bei 1978-09-15 Varėnos r. Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 262, ir 1978-09-15 Pareiškėjo raštas Nr. 27, dėl žinybinių butų įregistravimo adresu ( - ). Tačiau šio pastato, kaip ir kartu pastato - garažo, teisinė registracija dėl nežinomų priežasčių nebuvo atlikta, nors šiais pastatais Pareiškėjas naudojasi iki šios dienos.

51977 metais Pareiškėjas toje pačioje žemės valdoje adresu; ( - ), pasistatė biotechninį kompleksą (šakniavaisių ir grūdų sandėlį bei žvėrienos ruošimo punktą), žymėjimas kadastro ir registro byloje Nr.3Flp, unikalus Nr. ( - ). Šis pastatas tuo metu taip pat buvo statomas pagal tuo metu išduotus statybos dokumentus, tačiau ir jie iki šių dienų neišliko. Šiuo metu yra išlikęs tik šio pastato 1977-09-30, valstybinio priėmimo eksploatuoti aktas rusų kalba, iš kurio matyti, kad 1977-09-30, valstybinė komisija priėmė Pareiškėjo pastatytą šakniavaisių - grūdų sandėlį ir žvėrienos ruošimo punktą. Taip pat dėl šio pastato statybos yra išlikęs 1977 metų liepos mėnesio šakniavaisių - grūdų sandėlio dalies darbų aktas (lokalinė sąmata), 1977 metų birželio, gegužės, balandžio, kovo, vasario mėnesį vykdytų statybos montavimo darbų pagal užbaigtus etapus priėmimo aktai bei 1976 metų gruodžio mėnesio atliktų darbų priėmimo aktas, o taip pat yra išlikusi šio pastato 1976-07-26, patvirtinta suvestinė sąmata su darbo brėžiniais. Šio pastato teisinė registracija tuo metu dėl mums nežinomų priežasčių nebuvo atlikta, nors šiuo pastatu Pareiškėjas naudojasi nuo paties pastatymo dienos iki šios dienos. 1985 metais Pareiškėjas žemės valdoje adresu : ( - ), pastatė administracinio pastato priestatą, pastatą - kuro sandėlį, žymėjimas kadastro registro byloje Nr. 4Flp, unikalus Nr. ( - ). Šis pastatas buvo statomas talkos (Pareiškėjo narių pagalbos) būdu to dėl jokių statybos dokumentų nėra išlikę. Taip pat nebuvo atlikta pastato - kuro sandėlio teisinė registracija. Šiuo pastatu - kuro sandėliu Pareiškėjas taip pat naudojasi nuo jo pastatymo ir iki šios dienos.

6Pareiškėjas, norėdamas įteisinti faktiškai valdomus pastatus bei atlikti jų teisinę registraciją, su turimais ir aukščiau išvardintais šių statinių dokumentais kreipėsi su prašymu į VĮ ,,Registrų centras“ Alytaus filialą, ketindamas įregistruoti daiktines teises į minėtus nekilnojamuosius daiktus. Tačiau VĮ ,,Registrų centras“ Alytaus filialas šio Pareiškėjo prašymo netenkino ir savo 2009-01-06, sprendime nurodė, kad Pareiškėjo pateiktų dokumentų (aktų valstybiniam pastatų priėmimui ir kt.) nepakanka ir jie šiuo metu nėra juridiniai pagrindai, kad būtų įregistruotos Pareiškėjo nuosavybės teisės į šiuos pastatus. Tuo pačiu, VĮ ,,Registrų centras“, pasiūlė kreiptis į teismą dėl šių pastatų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005-12-29, nutarime Nr. 56, 10.1 p., numatyta, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t. t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę.

7Pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktą gali būti nustatytas valdymo nuosavybės teise faktas bet kokiam pastatui (jo daliai) - gyvenamajam namui, butui, ūkinės komercinės paskirties ar pagalbiniam. Juridinę reikšmę turintis faktas gali būti nustatytas tik išlikus pastatui, kurio valdymo nuosavybės teise faktą prašoma nustatyti. Akivaizdu, jog pastatai yra išlikę. Todėl Pareiškėjas, siekdamas gauti dokumentus, kurie patvirtintų šiame pareiškime nurodytas aplinkybes, Pareiškėjas kreipėsi į įvairias institucijas. 2013-08-05 Alytaus apskrities archyvas pateikė turimus dokumentus (duomenis). 2013-08-02 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija informavo, jog Pareiškėjo valdomi statiniai nėra pripažinti savavališka statyba ir jiems nėra vykdomos savavališkų statybų padarinių pašalinimo procedūros. 2013-07-18 Varėnos r. savivaldybė informavo, jog Pareiškėjo valdomi statiniai neapskaitomi jos balanse, o Pareiškėjas už naudojimąsi žemės sklypu esančiu ( - ), valstybinės žemės nuomos mokestį moka nuo 2003 metų. 2013-07-22 Valstybės turto fondas informavo, jog neturi patikėjimo teisių į Pareiškėjo valdomus statinius. Nors 2013-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyrius informavo, jog negali pateikti informacijos ar Pareiškėjas naudojasi žemės sklypu, esančiu ( - ), tačiau 2008-01-23, parengtas žemės sklypo planas, kuris suderintas su šia institucija (tuo metu Varėnos žemėtvarkos skyrius) ir kuriame nurodyta, jog žemės naudotojas yra būtent Pareiškėjas. Taip pat iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, jog minėtu adresu jokie statiniai ar žemės sklypas, kurie priklausytų kitiems asmenims, neregistruoti.

8Darytina išvada, jog Pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į statinius — administracinį pastatą, garažą, biotechninį kompleksą bei kuro sandėlį, esančius valdoje ( - ) bei šiuos statinius valdo nuosavybės teise, ir tai akivaizdžiai matyti iš pateikiamų šių pastatų išlikusių statybos dokumentų, aktų, kitų dokumentų, tačiau Pareiškėjas neturi šio nekilnojamojo turto nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento (visų reikiamų statybos dokumentų, kuriuose šis turtas būtų konkrečiai nurodytas), kurie yra dingę, o pagal dabartiniu metu galiojančius 2002-07-12 Vyriausybės nutarimu Nr. 1129, patvirtintus Nekilnojamojo turto registro nuostatus, Pareiškėjo pateikiamų dokumentų nepakanka šio turto teisinei registracijai atlikti.

9Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šios kategorijos (dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo) bylose, siekiant protingo įsitikinimo apie faktus, proporcingai įvertintinas laiko veiksnys, nes neprotinga siekiant susiformuoti įsitikinimą apie senokai buvusius faktus visuomet reikalauti tiek įrodymų, kiek reikalaujama apie ką tik įvykusius faktus, nes jų objektyviai negali būti tiek išlikę. Tačiau bet kokiu atveju protingas teismo įsitikinimas faktų buvimu arba nebuvimu turi išlikti, todėl įrodymų turi būti pakankamai tam, kad susiformuotų vidinis teismo įsitikinimas faktų buvimu arba nebuvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. M. v. J. O. ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2011). Manome, jog pateiktų dokumentų bei duomenų visuma patvirtina faktus apie Pareiškėjo administracinio pastato, garažo, biotechninio komplekso bei kuro sandėlio, esančių ( - ), valdymą nuosavybės teise ir šių įrodymų pakanka, jog susiformuotų vidinis teismo įsitikinimas faktų buvimu.

10Patvirtina, jog negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų patvirtinančių faktą, jog Pareiškėjas valdo nuosavybės teise pastatus, esančius ( - ), t.y. administracinį pastatą - poilsio namelį, žymėjimas kadastro ir registro byloje IBlm, unikalus Nr. ( - ) bei pastatą - garažą, žymėjimas kadastro ir registro byloje 2Glpm, unikalus Nr. ( - ), biotechninį kompleksą (šakniavaisių ir grūdų sandėlį bei žvėrienos ruošimo punktą), žymėjimas kadastro ir registro byloje Nr.3Flp, unikalus Nr. ( - ), pastatą - kuro sandėlį, žymėjimas kadastro registro byloje Nr. 4Flp, unikalus Nr. ( - ), todėl šis faktas nustatytinas teismo, (CPK 444-448 str.) nustatyta tvarka.

11Pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašo jį tenkinti nurodydami,kad iš pateiktų dokumentų ir apklaustų liudytojų parodymų yra pakankamas pagrindas padaryti išvadą,jog pareiškėjas nuosavybės teise valdo šiuos pastatus.Pareiškėjo atstovas S. M. nurodė,kad jis nuo 1972 m rugpjūčio 1d. dirba Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus vadovu.Pradėjus dirbti gavęs kabinetą ( - ), kur stovėjo draugijos medinis namas.Po to gal po 3 m buvo nutarta plėsti teritoriją,buvo priimtas rajono vykdomojo komiteto sprendimas praplėsti draugijai priskirtą teritoriją ir leisti pastatyti vadinamą biotechninį kompleksą,kur buvo žvėrienos ruošimo punktas ir pašarų žvėrims šerti sandėlis.Gal 1983-1986 m buvo pastatytas kuro sandėlis,kadangi buvo įvestas centrinis šildymas ir buvo pradėta kūrenti skystu kuru.Visą laiką nuo 1972 m,kol dirbantis,tai šie pastatai priklausė medžiotojų ir žvejų draugijai,bei dėl pastatų priklausomybės nekildavo jokių problemų.Tik paskutiniais metais buvo nutarta sutvarkyti pastatų teisinę registraciją ir pradėjus tvarkyti šiuos klausimus nebuvo rasta tinkamų dokumentų,kurių pagrindų VĮ Registrų centras galėtų įregistruoti nuosavybės teises draugijai į šiuos statinius.

12Suinteresuoti asmenys-Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM ir Varėnos rajono savivaldybės administracija savo atsiliepimais į pareiškimą prieštaravimų nepateikė,bei nepareiškė jokių prieštaravimų pareiškėjo pareiškime nurodytoms aplinkybėms.

13Suinteresuotas asmuo- Valstybinė mokesčių inspekcija pateiktu atsiliepimusu pareiškimu nesutiko.Nurodo,kad LR CK 4.47 str.nurodyti nuosavybės teisių įgijimo pagrindai.Pareiškėjas siekia įgyti nuosavybės teises į pareiškime nurodytus pastatus.Tačiau nepateikia jokių šių pastatų įgijimo dokumentų ,o turto -pastatų(patalpų)pateikti statybos išlaidų dokumentai ,nėra pakankamas pagrindas pripažinti nuosavybės teises,kadangi nėra pateikiama statybų leidimų.Dėl to šie statiniai atitiktų bešeimininkio turto sampratą(LR CK 4.57 str.1d.),nes realiai turtas neturi savininko,turto savininkas nekilnojamojo turto registre nėra išviešintas.Pareiškėjas nepateikė įrodymų dėl nuosavybės teisių atsiradimo.

14Suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nagrinėjant bylą nedalyvavo.

15Pareiškimas tenkintinas.

16Byloje esančioje Nekilnojamojo turto objekto kadastro ir registro bylos Nr. ( - ) (b.l.10-42) kopijoje yra duomenys apie statinius ( - ), unikalūs Nr. ( - ),bei matyti,kad šie statiniai nėra užregistruoti kokio nors savininko vardu.

17Iš 1977-09-30 valstybinės komisijos žemės ūkio gamybinių pastatų(įrenginių)priėmimo eksploatacijai akto(b.l.46-47)matyti,kad buvo priimta eksploatacijai Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus šakniavaisių –grūdų sandėlis ir žvėrienos ruošimo punktas,kuriame yra nurodyta,kad statybos –montavimo darbai buvo pradėti 1976 m ir baigti 1977 m rugsėjo 30d.

18Iš 1968 m kovo 1d.surašyto valstybinio pastato priėmimo akto (b.l.47-48)matyti,kad buvo priimtas eksploatacijai Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos medžiotojų draugijos poilsio namas,kuris buvo pradėtas statyti 1967m gegužės mėn. pagal projektą Nr.117.

19Iš 1986 m spalio 15d.surašyto biotechninio komplekso priėmimo naudoti valstybinės komisijos akto (b.l.49-50)matyti,kad buvo primtas eksploatacijai Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus biotechninis kompleksas ( - ).

20Iš Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus šakniavaisių,grūdų sandėlio ir žvėrienos ruošimo punkto 1976m gruodžio mėn.surašyto atliktų darbų priėmimo akto (b.l.51-52)matyti,kad šiuo aktu išvardinta atlikti statybos-montavimo darbai ir šių darbų vertės.Iš prie šio akto prijungtų projekto,darbų sąmatų ir pažymų(b.l. 53-83)matyti,kad darbų užsakovu ir priėmėju buvo Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius.

21Iš 1978-09-15 Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimo Nr.262 “Dėl žinybinio gyvenamojo plotio įregistravimo“ matyti,kad pagal 1978-09-15 Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus prašymą buvo leista įregistruoti žinybinį 74,5m2 bendro ir 52 m2 gyvenamojo ploto butą ( - ) (b.l.87-88).

22Iš 2013-08-05 Alytaus apskrities archyvo pranešimo (b.l.86)matyti,kad Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architekto 1960-1965 metų,1969-1982 metų, 1984-1989 metų dokumentuose(1966-1968 metų,1983 metų dokumentai saugoti į Alytaus apskrities archyvą neperduoti) išduotų leidimų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai(Varėnos skyriui)statinių,esančių ( - ), statyboms bei valstybinės komisijos statinių priėmimo naudoti aktų nėra. Apskrities archyve buvo rasta 1978-09-15 Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimas Nr.262“Dėl žinybinio gyvenamojo plotio įregistravimo“,bei 1978-09-15 Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus prašymas Nr.27,bei buvo rasta Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architekto 1986 m valdinėms statyboms vykdyti leidimų byloje esantis Varėnos rajono architekto leidimas Nr.1079-50/86.

23Iš 2013-08-02 Valstybinės teritorijų planavimo ir staybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pranešimo(b.l.89)matyti,kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus naudojami statiniai –administracinis pastatas-poilsio namelis,garažas,biotechninis kompleksas(šakniavaisių ir grūdų sandėlis,žvėrienos paruošimo punktas),kuro sandėlis,esantys ( - ) nėra pripažinti savavališka statyba ir jiems nėra vykdomos LR Statybos įtstaymo 28 str.numatytos procedūros.

24Iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2013-07-18 pranešimo(b.l.90)matyti,kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius valstybinės žemės nuomos mokestį už naudojimąsi žemės sklypu ( - ) moka nuo 2003 m ir pastatai,esantys ( - ) - administracinis pastatas-poilsio namelis,pastatas-garažas,pastatas-biotechninis kompleksas(šakniavaisių ir grūdų sandėlis ir žvėrienos paruošimo punktas),pastatas-kuro sandėlis neapskaitomi Varėnos rajono savivaldybės administracijos apskaitoje.

25Iš VĮ Valstybės turto fondas 2013-07-22 pranešimo (b.l.91)matyti,kad Fondas nevaldo patikėjimo teise statinių,esančių ( - ).

26Iš 2013-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyriaus pranešimo (b.l.92)matyti,kad ( - ) nėra įregistruoto žemės sklypo ir toje vietoje yra laisva valstybinė žemė .

27Iš 2009-01-06 VĮ Registrų centras Alytaus filialo sprendimo Nr.4 (b.l.84-85) matyti,kad pateiktų nuosavybės teisėms užregistruoti 1977-09-30 akto,kuriuo buvo priimtas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus šakniavaisių ir grūdų sandėlis ir žvėrienos paruošimo punktas,1985-12-05 aktas apie atliktų darbų priėmimą užbaigus objekto statybą ir 1986-10-15 biotechninio komplekso priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktas nėra juridiniai pagrindai, įregistruoti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus nuosavybės teises,nes šie dokumentai nepatvirtina nuosavybės teisių atsiradimo į nekilnojamuosius daiktus,nurodytus nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byloje Nr. ( - ).

28Liudytojas K. A. parodė,kad dar 1964 m prasidėjo medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus būstinės statyba,kadangi Druskininkuose buvo griaunama sanatorijos medinis namelis ir šį namelį buvo leista persivežti į Varėną ir buvo pastatytas namas ( - ) . Šis medinis namelis stovi iki šiol ir jame iki šiol yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus būstinė.Vėliau buvo pastatyta garažas,kurį statė medžiotojai talkų būdu.Dar po kiek metų buvo pastatytas pašarų sandėlis,kurį pastatė Varėnos tarpkolūkinė statybos organizacija,bei statyboms vadovavo tuo metu draugijai vadovavęs rajono žemės ūkio valdybos viršininkas Z. V..Visi pastatai ( - ) visą laiką iki šiol priklausė medžiotojų ir žvejų draugijai .

29Liudytojas A. P. parodė,kad jis buvo rajono vyr.veterinarijos gydytojas,kur jo darbovietė buvo šalia medžiotojų ir žvejų draugijos būstinės.Gal apie 1967 m buvo pradėta statyti medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus būstinė,kadangi iš Druskininkų buvo pervežtas išardytas medinis namas ir jis buvo iš naujo pastatytas ( - ). Tą namą medžiotojai statė talkų būdu ,bei padedant kolūkiams.Pats tuo metu vadovavęs Nedzingės medžiotojų būreliui ir dalyvavęs statybose.Po to prie būstinės buvo pastatyta garažas,žvėrienos apdorojimo cechas ir pašarų žvėrims šerti sandėlis.Visi šie pastatai iki šiol priklauso medžiotojų ir žvejų draugijai.

30Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis), įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais ir sprendžiant būtina atsižvelgti į įrodymų pakankamumo klausimą .Iš surinktų įrodymų byloje galima padaryti vienareikšmišką išvadą,kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius maždaug nuo 1965 m pradėjo kurti savo bazę ( - ), kur pradžioje buvo pastatytas poilsio –administracinis namas,po to buvo pastatyti garažas, biotechninis kompleksas(šakniavaisių ir grūdų sandėlis ir žvėrienos paruošimo punktas) ir pastatas-kuro sandėlis.Šių pastatų pastatymo metus ir jų pastatymo būdą ir aplinkybes iš dalies patvirtina aukščiau nurodyti pateikti dokumentai dėl statybų vykdymo,kur matyti,kad pastatų statybos užsakovu buvo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius, bei pabaigus statybas objektai buvo perduoti naudojimui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriui.Pareiškėjo atstovai ir apklausti liudytojai patvirtino,kad visi šie nurodomi statiniai iki šiol priklauso asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriui ir skyrius valdo šiuos pastatus nuosavybės teise.Iš Varėnos rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr.2-1142-308/2013 ,bei anksčiau nagrinėtos bylos Nr.2-73-308/2012 matyti,kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus medžiotojų būrelių „Kadagys“ ir „Dainava“ būstinės yra nurodomos ( - ). Iš surinktų įrodymų matyti,kad šiuo metu asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus vardu nuosavybės teise nekilnojamojo turto registre nėra registruotų nurodytų pastatų .Nurodytus pastatus buvo atsisakyta įregistruoti,kadangi turto registratoriui buvo pateikta nepakankamai dokumentų,kurie rodytų asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus nuosavybės teises į nurodytus pastatus.Tokiu būdu prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukeltų pareiškėjo turtinių teisių atsiradimą(CPK 444 straipsnio 1 dalis) į nurodytus pastatus.Kartu yra pagrindas konstatuoti,kad pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą,kadangi turint tokius dokumentus jam nuosavybės teisės būtų įregistruotos neteismine tvarka ir pareiškėjas jau negali gauti tokių dokumentų,kadangi jie nėra perduoti į archyvą.Kadangi pareiškėjas neturi pilnai dokumentų,kurių pagrindu jis galėtų neteismine tvarka įregistruoti savo nuosavybės teises į nurodytus pastatatus,tai pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad pareiškėjui turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus.LR CK 4.47 str.1d.12 p. numato nuosavybės teisės įgijimo pagrindą –kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Šioje byloje yra nustatytos visos įstatymo numatytos sąlygos nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo aukščiau nurodytus pastatus- administracinį pastatą,garažą, biotechninį komplekąs(šakniavaisių ir grūdų sandėlį ir žvėrienos paruošimo punktą) ir kuro sandėlį.

31Vadovaudamasis LR CPK 448 str. teismas,

Nutarė

32Tenkinti pareiškimą.

33Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius(JAR kodas 191086572), nuosavybės teise valdo pastatą - administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), pastatą - garažą, unikalus Nr. ( - ), pastatą — biotechninį kompleksą, unikalus Nr. ( - ), bei pastatą - kuro sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Pareiškėjas prašo nustatyti, kad asociacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų... 3. Pareiškėjas pareiškimu nurodo,kad CPK 444 str. 1 d. teigiama, kad teismas... 4. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius (toliau –... 5. 1977 metais Pareiškėjas toje pačioje žemės valdoje adresu; ( - ),... 6. Pareiškėjas, norėdamas įteisinti faktiškai valdomus pastatus bei atlikti... 7. Pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktą gali būti nustatytas valdymo... 8. Darytina išvada, jog Pareiškėjas įgijo nuosavybės teises į statinius —... 9. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šios kategorijos (dėl... 10. Patvirtina, jog negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų... 11. Pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašo jį tenkinti... 12. Suinteresuoti asmenys-Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM ir Varėnos... 13. Suinteresuotas asmuo- Valstybinė mokesčių inspekcija pateiktu atsiliepimusu... 14. Suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nagrinėjant bylą nedalyvavo.... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. Byloje esančioje Nekilnojamojo turto objekto kadastro ir registro bylos Nr. (... 17. Iš 1977-09-30 valstybinės komisijos žemės ūkio gamybinių... 18. Iš 1968 m kovo 1d.surašyto valstybinio pastato priėmimo akto... 19. Iš 1986 m spalio 15d.surašyto biotechninio komplekso priėmimo naudoti... 20. Iš Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus šakniavaisių,grūdų... 21. Iš 1978-09-15 Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto... 22. Iš 2013-08-05 Alytaus apskrities archyvo pranešimo (b.l.86)matyti,kad... 23. Iš 2013-08-02 Valstybinės teritorijų planavimo ir staybos inspekcijos prie... 24. Iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2013-07-18... 25. Iš VĮ Valstybės turto fondas 2013-07-22 pranešimo (b.l.91)matyti,kad Fondas... 26. Iš 2013-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyriaus... 27. Iš 2009-01-06 VĮ Registrų centras Alytaus filialo sprendimo Nr.4 (b.l.84-85)... 28. Liudytojas K. A. parodė,kad dar 1964 m prasidėjo medžiotojų ir žvejų... 29. Liudytojas A. P. parodė,kad jis buvo rajono vyr.veterinarijos gydytojas,kur jo... 30. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 31. Vadovaudamasis LR CPK 448 str. teismas,... 32. Tenkinti pareiškimą.... 33. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad asociacijos Lietuvos... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...