Byla 2A-1072/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovų RUAB „Sanda“ ir UAB „Šiaulių ranga“ atstovei advokatei Rėdai Brandišauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Sanda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ranga“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1428-265/2010 pagal ieškovų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Sanda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ranga“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos apdaila“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-10-21 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ (projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbai) pirkimas Nr. 79945 (toliau - Konkursas).

6Ūkio subjektų grupė UAB „Šiaulių ranga“ ir UAB „Sanda“ pateikė pasiūlymą dalyvauti šiame Konkurse. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-11-25 raštu Nr. R3-(5.23)-4043 informavo, jog šis pasiūlymas atmestas, todėl tiekėjai nustatyta tvarka pateikė pirmąją pretenziją. Perkančioji organizacija 2009-12-07 raštu Nr. R3-(5.23)-4208 informavo, jog pretenzija netenkinama. Tiekėjai pranešė Perkančiajai organizacijai, kad ketina kreiptis į teismą dėl pasiūlymo atmetimo ginčijimo. Perkančioji organizacija 2009-12-14 rašte Nr. R3-(5.23)-4293 nurodė, kad sprendimas dėl pasiūlymo atmetimo panaikinamas ir jis bus toliau vertinamas, tačiau 2010-01-07 raštu Nr. R3-(5.23)-68 informavo, jog pasiūlymas atmestas. UAB „Šiaulių ranga“ ir UAB „Sanda“ 2010-01-12 pateikė antrąją pretenziją. Perkančioji organizacija 2010-01-18 informavo, kad pakartotinai nagrinės tiekėjų pasiūlymus, tačiau 2010-01-26 rašte Nr. R3-(5.23)-382 nurodė, kad jų pasiūlymas atmestas trečią kartą. UAB „Šiaulių ranga“ ir UAB „Sanda“ 2010-01-29 pateikė Perkančiajai organizacijai trečiąją pretenziją, tačiau Perkančioji organizacija 2010-02-01 raštu Nr. R3-(5.23)-444 pranešė, kad ji atmesta, o vienintelis tiekėjas - UAB ,,Klaipėdos apdaila“ pripažintas laimėjusiu.

7Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ 2010-02-10 ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos vykdyto Konkurso metu 2010-02-01 priimtą sprendimą dėl ieškovų pasiūlymo atmetimo, priteisti 5 125 Lt nuostolių kompensaciją, įstatymo nustatytas metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas trečiajame 2010-02-01 rašte nenurodė ieškovų pasiūlymo atmetimo teisinio pagrindo, tačiau ieškovų nuomone, jų pasiūlymas buvo atmestas pagal Konkurso sąlygų 71.3 punktą kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų - dėl projektinių pasiūlymų nepateikimo. Projektiniai pasiūlymai, kurie atitiko visus nustatytus reikalavimus, turėjo būti vertinami ekonominio naudingumo vertinimo etape, o ne priimant sprendimą dėl pasiūlymo priėmimo ar atmetimo. Todėl net ir pripažinus, kad projektiniai pasiūlymai yra su trūkumais, atsakovas už juos galėjo skirti mažiau balų, o ne atmesti pasiūlymą. Atsakovas, vertindamas pasiūlymus, neatsižvelgė į tai, jog projektinių pasiūlymų išbaigtumo ir išsamumo reikalavimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į terminą, kuris buvo nepagrįstai trumpas, jiems negali būti keliami išsamumo ir detalumo reikalavimai, prilygstantys jau parengto ir su užsakovu suderinto techninio projekto reikalavimams. Ieškovai teigė, kad atsakovas 2010-01-26 rašte neteisingai nurodė, kad pasiūlyme nėra pateikta architektūrinės ir konstrukcinės dalies konkrečių sprendimų, nes jie buvo pateikti projektiniuose pasiūlymuose. Atsakovas 2010-01-26 rašte nurodė, kad ieškovai nepateikė medžiagų ir darbų kiekių sąrašų bei kitų ekonominių skaičiavimų, kad būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, tačiau konkurso sąlygose tokio reikalavimo nebuvo – nurodyta pateikti tokio detalumo pasiūlymus, kad būtų galima parengti orientacinius skaičiavimus. Atsakovas, formaliai įvertinęs pasiūlymą, neužtikrino viešųjų pirkimų principų įgyvendinimo, nepagrįstai apribojo tiekėjų konkurenciją. Atsakovui kilus klausimų, jis turėjo teisę pagal Konkurso sąlygų 67 punktą kreiptis dėl duomenų patikslinimo, o ne atmesti pasiūlymą dėl keleto siūlomiems sprendiniams nedarančių įtakos korektūros klaidų ar neesminių netikslumų. Atsakovas netinkamai suformulavo konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau neturi teisės neigiamos jų aiškinimo rizikos perkelti tiekėjui.

8Ieškovai teigė, kad dėl aukščiau paminėtų neteisėtų atsakovo veiksmų, tendencingai nukreiptų į jų pasiūlymo atmetimą, ieškovai, rengiant net tris pretenzijas, patyrė žalą: ieškovai patyrė papildomas darbo, laiko sąnaudas, teisinių paslaugų išlaidas ir kt. Dalies savo veiksmų neteisėtumą atsakovas pripažino net du kartus panaikindamas savo sprendimus atmesti ieškovų pasiūlymą, todėl atsakovo kaltė yra preziumuojama pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį.

9Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog pirkimas buvo vykdomas laikantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Teigė, jog atmesdama ieškovų pasiūlymą, 2010-02-01 rašte nebekartojo 2010-01-26 rašte išvardytų pasiūlymo atmetimo pagrindų ir motyvų bei nurodė, kad sprendimai dėl gautų pretenzijų jau nurodyti ankstesniuose raštuose, ir juos išvardijo. Pasiūlymas buvo atmestas pagal Konkurso sąlygų 71.3 punktą kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Teigė, jog atsakovas nevertino Konkurso sąlygų 76.2 punkte numatyto pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams balais, nes buvo nustatyta, kad pats pasiūlymas yra netinkamas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė konstatavęs, kad ieškovų pateiktas pasiūlymas neatitiko visų pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Teismas sprendė, kad atsakovas nurodė pasiūlymo atmetimo priežastis ir jas išvardino 2010-01-26 rašte - architektūriniai, konstrukciniai sprendimai neatitinka Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ III dalies reikalavimų – ieškovų projektiniame pasiūlyme visiškai neįvykdyti 8.1.9 punkto reikalavimai (fizikos, darbų technologijų kabinetų ir kitos paskirties patalpų įrengimas pagal norminių dokumentų reikalavimus, pritaikant esamas ar įrengiant naujas), tai yra nepateikta nė vieno brėžinio su naujų patalpų išdėstymo sprendimais, nėra sprendinių su žmonių su negalia reikmių išpildymo, nepateikta aplinkos tvarkymo schemos, medžiagų ir darbų kiekių sąrašai, kiti ekonominiai apskaičiavimai, kad būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, taip pat nepakankamas sprendinių detalizavimo laipsnis. Teismas, remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos byloje pateikta išvada, sprendė, jog Konkurso užduotis suformuluota per plačiai ir nėra itin tiksli, tačiau joje aiškiai nurodyta, kad pastato projektavimo ir statybos darbų projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateiktos schemos, brėžiniai, sprendinių ir darbų aprašymai, sprendimai, jie turi būti išsamūs ir konkretūs. Pažymėjo, kad ieškovai neteikė pretenzijų dėl sąlygų, pateikė pasiūlymą ir tokiu būdu sutiko su visomis pirkimo sąlygomis.

12Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovų teiginius, jog projektinių pasiūlymų užduotyje nustatyta sąlyga - pateikiami ekonominiai skaičiavimai, neužtikrina tikslumo ir aiškumo reikalavimų pirkimo dokumentams. Tačiau remdamasis viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolais, nurodė, kad teikėjų pasiūlymai nebuvo vertinami pagal jų kainą – esminis vertinimo kriterijus buvo pateiktų pasiūlymų efektyvumas ir vertinama techninė pasiūlymų informacija, todėl Konkurso užduoties sąlyga dėl ekonominių skaičiavimų neturėjo lemiamos reikšmės viešųjų pirkimų procedūroms.

13Teismas taip pat nurodė, jog ieškovų teiginiai, kad projektiniai pasiūlymai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, nes atsakovas perėjo į pasiūlymų vertinimo etapą 2010-01-07 posėdyje, yra nepagrįsti, nes formalūs nukrypimai nuo VPĮ nustatytų procedūrų, kurie iš esmės neturi įtakos tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti interesai ir nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tačiau teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad atsakovas ieškovams ir trečiajam asmeniui sudarė nelygiavertes sąlygas ar kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus ar kitas imperatyviąsias VPĮ nuostatas, dėl kurių būtų galima naikinti ginčijamus atsakovo sprendimus. Atsižvelgdamas į visas nurodytas priežastis, sprendė, kad nenustačius atsakovo veiksmų neteisėtumo, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovų ieškinį ir naikinti skundžiamus atsakovo sprendimus ar priteisti ieškovų patirtus nuostolius.

14Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ 2010-06-08 pateikė teismui prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Nurodė, kad teismas neišsprendė ieškinio reikalavimo atlyginti ieškovų tiesioginius nuostolius, priteisti procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat nepateikė jokių su šiuo klausimu susijusių motyvų. Nurodė, kad reikalavimas atlyginti žalą buvo siejamas ne tik su trečiuoju ieškovų pasiūlymo atmetimu, bet ir su kitais, kurių neteisėtumą priimtais sprendimais bei konkliudentiniais veiksmais pripažino pats atsakovas.

15Teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Nurodė, kad sprendime buvo konstatuota, jog atsakovo veiksmų neteisėtumas nenustatytas, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovų patirtus nuostolius. Ieškovų ieškinys dėl atsakovo sprendimo panaikinimo ir nuostolių atlyginimo priteisimo atmestas, todėl taip pat nėra pagrindo priteisti nei procesinių palūkanų, nei turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo sprendimą panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde rašoma:

181. Teismas neteisėtai nepriteisė nuostolių atlyginimo, kurie kilo dėl neteisėtų pirmojo ir antrojo pasiūlymo atmetimų, dėl kurių teismas nepasisakė. Teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartyje nepagrįstai nurodė, kad sprendimu buvo konstatuotas ne tik trečiojo, bet ir kitų dviejų sprendimų teisėtumas, nes sprendime nebuvo pateikta jokių su šia išvada susijusių motyvų, o tai yra absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Kiekvieno sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo teisėtumas turėjo būti vertinamas atskirai, nes sprendimo atmesti pasiūlymą pripažinimas teisėtu, savaime nelemia ir kitų sprendimų teisėtumo. Be to, teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartyje nurodė, kad priimdamas sprendimą rėmėsi VPĮ 96 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią žalos atlyginimo reikalaujantis tiekėjas turi įrodyti žalos dydį, taip pat kad buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir dėl šio pažeidimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo sutartį. Tačiau teismas neteisėtai taikė šią 2010-03-02 įsigaliojusią VPĮ naujos redakcijos normą, kuri dar negaliojo Konkurso paskelbimo ir pažeidimų atlikimo metu. Todėl šis materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas teismo sprendimą panaikinti ar pakeisti (CPK 330 str.).

192. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas nurodė pasiūlymo atmetimo pagrindą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas pažeidė skaidrumo principą, nes ieškovai nebuvo tinkamai informuoti apie pasiūlymo atmetimo priežastis, todėl nebuvo galima pasinaudoti efektyvia teisių gynyba bei ginčyti konkrečius atsakovo argumentus. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas netinkamai aiškino Konkurso sąlygas, nes projektinių pasiūlymų kokybės trūkumai negali būti pagrindu pasiūlymui atmesti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog perkančioji organizacija neturi teisės perkelti neaiškių pirkimo dokumentų nuostatų neigiamos jų aiškinimo rizikos dalyviams, todėl jeigu perkančioji organizacija tinkamai nesuformulavo pirkimo sąlygų, tokia rizika tenka jai, o ne dalyviams. Teismas nevertino Konkurso sąlygų nuostatų (71.3, 75, 76.2 p.) sistemiškai, todėl padarė nepagrįstas išvadas.

203. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovų pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų:

213.1. Teismas nepagrįstai netinkamą šiluminės varžos (R) apskaičiavimą, kuris nedaro įtakos šilumos taupymo parametrams, jų apskaičiavimui, laikė trūkumu. Be to, Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo, kad šiluminė varža atitiktų konkretų dydį. Pasiūlyme nurodyta šilumos energijos sutaupymo reikšmė atitinka Konkurso sąlygų II skyriaus 10.2 punkte keliamus reikalavimus ir atsakovo nustatyta aritmetinė klaida skaičiuojant bendrą šilumos energijos sutaupymo reikšmę laikytina nereikšmingu, formalaus pobūdžio netikslumu, nesudarančiu prielaidų priimti sprendimą atmesti pasiūlymą. Su šiais argumentais sutiko pats atsakovas pakartotinai vertindamas pasiūlymą. Ieškovai neturėjo galimybės šių klaidų ištaisyti pagal Konkurso sąlygų 67 punktą, nes klaidos iš pradžių nebuvo pastebėtos.

223.2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad projektiniai pasiūlymai neatitiko Konkurso sąlygų 8.1.9 punkto reikalavimų, taip pat nepateikti sprendinių žmonių su negalia reikmėms. Konkurso sąlygų 8.1 punkte yra aprašyti darbai, kurie turės būti suprojektuoti ir atlikti vykdant pirkimo sutartį, o ne užduotis projektinių pasiūlymų parengimui. Užduotis projektinių pasiūlymų parengimui yra numatyta Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos III dalyje, kurioje nebuvo reikalavimo projektiniuose pasiūlymuose pateikti valgyklos, rūbinės ir kitos paskirties patalpų įrengimo, žmonių su negalia įrangos sprendinius. Be to, šie sprendiniai nelaikytini pagrindiniais siūlomais sprendiniais ir yra derinami su užsakovu sutarties sudarymo metu. Teismas neatsižvelgė į Statybos įstatyme pateiktą projektinių pasiūlymų apibrėžimą – tai eskizinis projektas, kuriuo išreiškiama pagrindinių siūlomų sprendinių idėja (8.4 p.). Projektinių pasiūlymų detalumo, išbaigtumo ir išsamumo reikalavimas, be kita ko, turi būti aiškinamas atsižvelgiant į terminą - Konkursas buvo paskelbtas 2009-10-21, o pasiūlymai turėjo būti pateikti ne vėliau kaip iki 2009-11-09 d. Ieškovai spėjo parengti pasiūlymą tik todėl, kad jau turėjo įdirbį atliekant analogiškus pirkimo darbus mokykloje.

234. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nenustatyta atsakovo veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus. Teismas nevertino Konkursą laimėjusio UAB „Klaipėdos apdaila“ projektinių pasiūlymų, nurodydamas, kad byloje sprendžiamas ieškovų pasiūlymo atitikimas Konkurso sąlygų reikalavimams. Toks proceso teisės normų pažeidimas yra pagrindas sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). Teismo ir atsakovo nurodyti ieškovų pasiūlymo trūkumai taip pat yra ir UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlyme – projektiniuose pasiūlymuose nėra pateikta sprendinių pagal Konkurso sąlygų 8.1.9 ir 8.1.9.9 punktų reikalavimus, be to, projektiniuose pasiūlymuose yra esminių klaidų ir neatitikimų: nepateikta energijos priemonių taupymo koncepcija, rekomendacijų ir paaiškinimų apie pateiktą apskaičiuotą energijos sutaupymą, nenurodytas investicijų atsipirkimo laikas ir jų būtinumas ir kt., be to, atsakovas netikrino trečiojo asmens pasirinktų subrangovų kvalifikacijos. Todėl darytina išvada, kad atsakovas apskritai detaliai nenagrinėjo UAB „Klaipėdos apdailos“ projektinių pasiūlymų, pažeidė dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principus. Šie pažeidimai turėjo lemiamą įtaką Konkurso rezultatams, todėl jie laikytini ne formaliais, bet esminiais.

245. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ekonomiškai naudingesnis ieškovų pasiūlymas būtų buvęs pripažintas laimėjusiu, jeigu atsakovas būtų laikęsis visų viešųjų pirkimų reikalavimų. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi savo iniciatyva (ex officio) konstatuoti niekinio sandorio faktą ir jo teisines pasekmes, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-5S3/2008). Todėl atsižvelgiant į atsakovų padarytų pažeidimų pobūdį ir mastą, teismas, be kita ko, atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį turėtų pripažinti prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms ir niekine (CK 1.80 str.).

25Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

261. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas be pagrindo rėmėsi VPĮ nuostata, kuri dar negaliojo ginčo metu. Tiek VPĮ nauja redakcija, įsigaliojusi 2010-03-02, tiek iki tol galiojusi redakcija, 96 straipsnyje nustato perkančiosios organizacijos civilinės atsakomybės dėl žalos atlyginimo sąlygą - perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju tokių veiksmų nenustatyta.

272. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovams nebuvo nurodytas jų pasiūlymo atmetimo pagrindas ir motyvai. Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovų pretenziją, 2010-02-01 rašte R3~(5.23)-444 nebekartojo 2010-01-26 rašte Nr. R3-(5.23)-382 įvardintų pasiūlymo atmetimo pagrindų ir motyvų, tačiau, nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai dėl gautų pretenzijų jau išdėstyti ankstesniuose raštuose (raštų numeriai išvardinti). Apeliantai taip pat nepagrįstai teigia, kad atsakovas, atšaukęs savo sprendimus, pripažino, jog jie buvo neteisėti ir nepagrįsti. Atsakovas geranoriškai net kelis kartus vertino ieškovų pasiūlymą, tai yra 2009-11-25 ir 2009-12-04 posėdyje priėmė UAB „Šiaulių ranga“ patikslinimą dėl kvalifikacijos, nes teisminiai procesai pakankamai ilgai užtrunka, dėl ko kyla grėsmė prarasti struktūrinių fondų finansavimą.

283. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad ieškovų pasiūlyme efektyvumo rodiklių netikslumai ir neatitikimai yra tik korektūros klaidos. Atsakovas, atmesdamas pasiūlymą, nurodė, kad energijos taupymo priemonės yra klaidinančios ir nepagrįstos, kadangi energijos taupymo atskirų priemonių rodikliai ir kiti duomenys pateikti klaidingai, sprendimai neužbaigti ir neišsamūs. Be to, nepateiktas nei vienas brėžinys su naujų patalpų išdėstymo sprendimais, visiškai nėra sprendinių dėl žmonių su negalia reikmių išpildymo, nepateikta aplinkos tvarkymo schemos. Konkurso sąlygų 27 punkte nurodyta, jog pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, tačiau apeliantai šios sąlygos nesilaikė. Apeliantai netinkamai aiškina STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ projektinių pasiūlymų sąvoką, kaip eskizinį projektą, nes viešųjų pirkimų tikslas yra kitas, o sąlygos jau yra nustatytos, kurių privalu laikytis. Taip pat nepagrįstai apeliantai teigia, jog atsakovas nustatė ypatingai trumpą laiką pasiūlymams pateikti, nes jie neprašė šio termino pratęsti.

294. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas privalėjo vertinti ir trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ projektinius pasiūlymus, nes su tuo susijusių reikalavimų ieškovai nebuvo pateikę.

305. Nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde apeliantai nepateikė jokių įrodymų dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo ir nenurodė VPĮ reikalavimų, kuriuos atsakovas pažeidė, konkrečių atsakovo neteisėtų veiksmų.

316. Teismas nenustatė jokių atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl neturėjo teisinio pagrindo spręsti dėl sandorio, kurį bylos eigoje atsakovas sudarė su laimėjusiu tiekėju, pripažinimo niekiniu.

32Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija informavo Lietuvos apeliacinį teismą, kad su konkurso laimėtoju UAB „Klaipėdos apdaila“ 2010 m. liepos 23 d. sudaryta sutartis sudaryta yra nutraukta, nes tiekėjas nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir per nustatytą terminą nepateikė šios sutarties įvykdymo užtikrinimo.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą, tai ar nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas ir, atmesdamas ieškovų ūkio subjektų grupės UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

36Apeliantai savo skunde teisingai nurodo, jog nagrinėjamos kategorijos bylų teismų praktikoje yra įtvirtinta vienareikšmė nuostata, kad tinkamo supaprastinto atviro konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, todėl jį organizuojanti institucija privalo užtikrinti, jog atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi šio, o taip pat nediskriminavimo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos laisvės principų. Tačiau teisėjų kolegija mano, kad apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai neduoda pagrindo išvadai, jog atsakovas, organizuodamas bei vykdydamas nagrinėjamą supaprastintą atvirą konkursą, pažeidė šiuos principus bei ieškovų teises ir teisėtus interesus (CPK 178 str.).

37Nagrinėjant ieškovų apeliacinio skundo, atsakovo atsiliepimo argumentus bei tikrinant skundžiamo teismo sprendimo išvadų pagrįstumą, teisėjų kolegijos nuomone, pirmiausia yra būtina atkreipti dėmesį į tai, kad pagal bylos medžiagą ieškovai yra juridiniai asmenys, kurių verslas yra susijęs su statyba, remontu ir pan., todėl akivaizdu, kad jiems yra žinomos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatos, teisių įgyvendinimo, gynimo būdai bei tvarka. Taip pat byloje nėra ginčijamas faktas, kad ieškovams buvo prieinama visa būtent šio viešojo pirkimo dokumentacija, taigi ir Konkurso sąlygos, todėl tiek teismo sprendime, tiek atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai akcentuojama tai, kad ruošiant pasiūlymą ieškovai žinojo ar privalėjo žinoti Konkurso sąlygų VIII dalyje nurodytą jų patikslinimo ir paaiškinimo tvarką, o taip pat 27 punkto nuostatą, pagal kurią, tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Būtent iki pasiūlymo pateikimo ieškovai turėjo kelti klausimą dėl Konkurso sąlygų X bei XI dalies normų, tame tarpe 71.3 punkto, o taip pat kitų šių sąlygų nuostatų vienodo aiškinimo, tuo tarpu bylos medžiagoje nėra duomenų, kad būtų kreiptasi į atsakovą dėl Konkurso sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo.

38Pažymėtina tai, kad byloje yra Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau Tarnyba) išvada šiuo klausimu, kuri teismui buvo pateikta CPK 49 straipsnio 2 dalies tvarka (t. 2, b. l. 90-91). Kaip žinoma, VPĮ būtent šią valstybės finansuojamą instituciją yra įpareigojęs įgyvendinanti viešųjų pirkimų politiką, prižiūrėti, kaip laikomasi įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, kuri įstatymo jai suteiktos kompetencijos ribose turi labai plačius įgaliojimus, tai yra kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją; teikti metodinę pagalbą, rengti reikalingas rekomendacijas. Įtarusi įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, ši tarnyba gali įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, kol ji nepateiks šios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimo, o nustačiusi pažeidimus, nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus. Atskirai pabrėžtina tai, kad šiai tarnybai taip pat suteikta teisė savarankiškai ginti viešąjį interesą, tai yra nustačius VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo. Taigi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes manė, jog kilęs ginčas yra būtent tas atvejis, kai yra būtina šios, specialiam tikslui sukurtos, valstybės institucijos, išvada.

39Kaip matyti iš šios išvados, Tarnyba, remdamasi pirmiau paminėtos Konkurso sąlygų VIII dalyje esančiu 50 punktu, nurodė, jog ieškovai, būdami rūpestingi ir sąžiningi asmenys, privalėjo pasinaudoti teise ne vėliau kaip likus keturioms darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl sąlygų paaiškinimo, patikslinimo, tačiau pretenzija dėl Konkurso sąlygų nebuvo pateikta, todėl pateikus pasiūlymą šiam pirkimui darytina išvada, kad ieškovai su visomis pirkimo sąlygomis sutiko. Be to, Tarnyba nurodė, jog ieškovai taip pat nepasinaudojo teise kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) iki pat vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios.

40Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, atmesdamas ieškinį, pagrįstai rėmėsi šiomis aplinkybėmis. Be to, tokia ieškovų pozicija negali būti traktuojama kaip tinkamas vykdymas bendrųjų VPĮ reikalavimų, jog visi šiuose procesuose dalyvaujantys asmenys bendradarbiaudami veiktų taip, kad viešieji pirkimai vyktų operatyviai, sklandžiai ir skaidriai (CPK 185 str.).

41Iš skundo matyti, kad, apeliantai, nesutikdami su teismo sprendimo išvadomis, jog jų pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose suformuluotiems reikalavimams, teigia, kad projektiniuose pasiūlymuose nustatytos dvi skaičiavimo klaidos netrukdo suprasti projektinių pasiūlymo turinio, nelemia pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams ir nemenkina projektinių pasiūlymų vertės. Teigia, jog su šiais argumentais sutiko pats atsakovas, nuspręsdamas neatmesti ieškovų 2010-01-12 pretenzijos, o pakartotinai vertinti pasiūlymą. Be to, ieškovams nebuvo suteikta galimybė ištaisyti šias klaidas (Konkurso sąlygų 67 p.). Teigiama, jog teismas be pagrindo rėmėsi tuo, kad ieškovai pripažino faktą, jog projektiniame pasiūlyme nebuvo atspindėti Konkurso sąlygų 8.1.9 p. reikalavimai ir nepateikė sprendinių žmonių su negalia reikmėms, nes aiškinant Konkurso sąlygas yra akivaizdu, jog šie darbai turėjo būti suprojektuoti ir atlikti jau vykdant pirkimo sutartį (pirkimo objektas), o ne projektinių pasiūlymų parengimo stadijoje. Apelianto nuomone, minėtų sprendinių nepateikimas projektiniuose pasiūlymuose negali būti laikoma kliūtimi suprojektuoti tokius darbus techniniame projekte, be to, projektinių pasiūlymų detalumo, išbaigtumo ir išsamumo reikalavimas turi būti vertinamas sistemiškai su terminu, skirtu tiekėjų pasiūlymų ir jų turinį sudarančių projektinių pasiūlymų parengimui.

42Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad šie apeliantų argumentai yra atmestini. Bylos medžiaga patvirtina atsakovo atsiliepime pateiktus argumentus, kad ieškovų pasiūlyme esančius efektyvumo rodiklių netikslumus ir neatitikimus, kuriuos nustatė atsakovo viešųjų pirkimų komisija (toliau Komisija), be pagrindo reikalaujama vertinti kaip projektinių pasiūlymų vertės nemenkinančias korektūros klaidas. Kolegija laiko, kad atsakovas, atsakydamas ieškovams į pretenzijas bei atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, jog konstatuotos klaidos ir netikslumai nustatant energijos taupymo atskirų priemonių rodiklius, kitus duomenis, o taip pat sprendimų neužbaigtumas ar neišsamumas, davė pagrindą spręsti, kad gali būti klaidinančios ir nepagrįstos pačios energijos taupymo priemonės, tai yra, kad ieškovai nepagrindė savo galimybės parengti techninį projektą ir pasiekti priešprojektiniuose pasiūlymuose nurodytus rezultatus (CPK 185 str.).

43Kaip matyti iš Tarnybos išvados, joje taip pat konstatuota, kad minimų sąlygų 1 priedo III dalies, kurioje suformuluota projektinių pasiūlymų užduotis, nuostatos yra netikslios. Nurodoma, kad pagal sąlygų VI dalies, reglamentuojančios pasiūlymų rengimo, pateikimo, keitimo tvarką, 30 punktą tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 2 priedo A ir B formų reikalavimus, kai pirmojoje (A) turi būti nurodyta pasiūlymo techninė informacija, duomenys apie tiekėją, tačiau joje ir prieduose negali jokios informacijos, iš kurios būti nustatyti pasiūlymo kainą. Tuo tarpu kartu su kainai skirta B forma pateiktinas preliminarus įkainotų darbų kiekių žiniaraštis, parengtas pagal 1 priede pateiktą, preliminarų darbų kiekių žiniaraštį (t. 1, b. l. 75). Atsižvelgdama į tai, Tarnyba laikė, kad Konkurso sąlygų 1 priedo III dalies „Projektinių pasiūlymų užduotis“ nustatyta sąlyga, kad projektiniuose pasiūlymuose pateikiami brėžiniai, ekonominiai skaičiavimai ir aiškinamasis su sprendimų ir statybos darbų aprašymu, galimai neužtikrina Taisyklių 23 punkto nuostatos, pagal kurią pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

44Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, atmesdamas šiuos ieškovų argumentus, pagrįstai rėmėsi tuo, jog atsakovo projektinių pasiūlymų užduotyje aiškiai nurodyta, kad šio projekto koncepcija yra išdėstyta Konkurso sąlygų 1 priedo I dalyje ir ten pateikta informacija apie vykdomą projektą. Sutikdamas, kad konkurso užduotis buvo suformuluota per plačiai ir nebuvo itin tiksli, pagrįstai sprendė, jog pakankamai aiškiai nedviprasmiškai buvo pareikalauta, kad pastato projektavimo ir statybos darbų projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateiktos schemos, brėžiniai, sprendinių ir darbų aprašymai, sprendimai, jie turi būti išsamūs ir konkretūs, kad „tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pastato ir statybos darbų projektinius pasiūlymus, kurie yra neatskiriama tiekėjo pateikto pasiūlymo dalis: architektūrinės ir konstrukcinės dalies, aplinkos tvarkymo schemos bei jų vizualizacija; šildymo, vėdinimo, elektrotechninės dalies, priešgaisrinės, žaibosaugos, vandentiekio ir nuotekų sistemų sprendiniai ir jų schemos, kad turi būti pateikti realūs, išsamūs ir konkretūs sprendimai, pateikti brėžiniai, ekonominiai skaičiavimai ir aiškinamasis raštas su sprendinių ir statybos darbų aprašymu, pagrindžiant siūlomą idėją. Be to, bylos medžiaga taip pat yra pagrįsta teismo išvada, kad teikėjų pasiūlymai nebuvo vertinami pagal jų kainą, kad perkančiosios organizacijos vertinimo esminis kriterijus buvo pateiktų pasiūlymų efektyvumas, o vertinama buvo techninė pasiūlymų informacija. Remdamasis tuo, teismas teisingai konstatavo, jog anksčiau paminėta Konkurso sąlygų 1 priedo III dalies „Projektinių pasiūlymų užduotis“ reikalavimas, susijęs su ekonominių skaičiavimų pateikimu, neturėjo lemiamos reikšmės viešųjų pirkimų procedūroms.

45Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taip pat atmestinas ieškovų apeliacinio skundo argumentas, jog net ir laikant, kad pateikti projektiniai pasiūlymai neatitiko Konkurso sąlygų 8.1.9, 8.1.9.9 punktų reikalavimų, tai negali būti traktuojama, kaip esminis trūkumas, nes šie klausimai spręstini ruošiant techninį projektą. Atsakovas atsiliepime į skundą teisingai nurodo, jog techniniame projekte detalizuotini projektiniai pasiūlymai, o darbo projekte detalizuotini tik techninio projekto sprendiniai, todėl, priešingai nei teigia apeliantai, į techninį projektą gali būti perkelta tik tai, kas pateikta projektiniuose pasiūlymuose. Taigi teismas teisingai nusprendė, jog nėra pagrindo vertinti kaip tinkamą tokį pasiūlymą, kuris neatitiko visų nustatytų reikalavimų, o jį pateikusį dalyvį pripažinti laimėjusiu Konkursą. Apeliantų argumentai, tame tarpe, susiję su Statybos įstatymo, STR 1.05.06:2005 normomis, neduoda pagrindo daryti priešingą išvadą.

46Apeliantai, argumentuodami savo teiginius, kad projektiniams pasiūlymams negali būti keliami išsamumo ir detalumo reikalavimai, prilygstantys jau parengto ir su užsakovu suderinto techninio projekto išsamumo ir detalumo reikalavimams, be kita ko teigia, kad perkančioji organizacija buvo nustačiusi nepagrįstai trumpą terminą informacijos analizei ir projektinių pasiūlymų parengimui. Teigia, kad dalyvaudamas konkurse tiekėjas negali būti įpareigojamas ir iš jo negali būti reikalaujama iš anksto atlikti dalį darbų ar suteikti paslaugų, kurie yra įsigyjami to konkurso metu. Atmestini ir šie skundo motyvai. Visų pirma, kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovai puikiai suprato, arba turėjo suprasti, kad elgdamiesi rūpestingai ir sąžiningai dėl, jų manymu, per trumpo minimo termino pretenziją perkančiajai organizacijai privalėjo reikšti dar iki pateikdami savo pasiūlymą, o ne ginčą nagrinėjant teisme, tačiau tai nebuvo padaryta, todėl, spręstina, kad ši atsakovo suformuluota sąlyga nebuvo laikoma kliūtimi pasiūlymui paruošti ir jį pateikti. Antra, kaip matyti iš projektinių pasiūlymų užduoties, sprendinių detalizavimo laipsnis turėjo būti pakankamas pateikti pagrindinę projekto koncepciją.

47Apeliantai taip pat teigia, kad atsakovo nebuvo tinkamai informuoti apie jų pasiūlymo atmetimo teisinį pagrindą, viešojo pirkimo metu atsakovas pakeitė sąlygas, tai yra aiškino reikalavimus pakeičiant jų esmę, ir, remdamasis Europos Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo praktika teigia, kad tokiu būdu buvo pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų reikalavimai (VPĮ 3 str. 1 d.). Nurodo, kad tokiu būdu nebuvo sudaryta galimybė pasinaudoti efektyvia savo teisių gynyba, nes Konkurso sąlygų 71.3 punkto nurodymas nebuvo konkretizuotas, tuo tarpu ieškovų projektiniai pasiūlymai buvo pateikti, jie atitiko Konkurso sąlygas ir buvo atsakovo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kaip tai numatyta Konkurso sąlygų 75 punkte.

48Teisėjų kolegija sutinka su apeliantais, jog perkančiosios organizacijos veiksmai, kai dalyviai, kurių pasiūlymas atmestas, neinformuojami aiškiai nurodant tokio atmetimo priežastis, vertintini, kaip pažeidžiantys paminėtų principų reikalavimus (VPĮ 39 str. 7 d. 2 p.). Tačiau nagrinėjamos bylos medžiaga nepagrindžia tokių apeliantų teiginių, nes atsakovo Komisijos 2010-01-07, 2010-01-26 protokole bei pranešimuose šiems dalyviams, tai yra Ūkio grupei, kurie bus analizuojami vėliau, nurodoma, kad pasiūlymas atmetamas dėl padarytų klaidų priešprojektiniuose pasiūlymuose, dėl kurių rengiant techninį projektą nebus pasiektas šiuose pasiūlymuose pateiktas rezultatas, nurodoma, kokių Sąlygų reikalavimų nesilaikyta (t. 1, b. l. 158, 155-157, 161-162). Be to, iš byloje esančių rašytinių dokumentų matyti, kad atsakovas nagrinėjo ieškovų pretenzijas, į jas teikė atsakymus. Kaip matyti iš apeliantų išsamių procesinių dokumentų turinio, atsakovo dokumentuose suformuluota pozicija nesukliudė jiems pasinaudoti savo teisių gynyba. Pažymėtina, jog nežiūrint to, kad, kaip buvo minėta pirmiau, ieškovai nereiškė atsakovui pretenzijų dėl sąlygų neteisėtumo, prieštaringumo ar kt., teismas nagrinėjo taip pat ir šiuos jų argumentus, dėl jų pasisakė.

49Atmestinas ieškovų teiginys, kad pagal Konkurso sąlygų 76.2 punktą projektinio pasiūlymo atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams galėjo būti vertinamas tik tuomet, kai perkančioji organizacija vertina ekonominį pasiūlymo naudingumą. Anksčiau paminėtoje Tarnybos išvadoje nurodoma, kad pagal VPĮ 85 straipsnio 3 dalį perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal savo pasitvirtintas taisykles. Atsakovas 2009-10-13 įsakymu Nr. Al-1009 patvirtino šio pirkimo Taisykles, kurių 63.3 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taigi tokia išvada, o taip pat šioje nutartyje pirmiau išdėstyti argumentai patvirtina teismo argumentus, kad atsakovo Komisija, nevertindama Konkurso sąlygų neatitinkančio ieškovų pasiūlymo ir jį atmesdama, kaip neatitinkančio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliantų teiginiai bei pateikta teismų praktika nepaneigia šios išvados teisingumo (CPK 185 str.).

50Kaip minėta, apeliantai teigia, kad teismas be pagrindo nenagrinėjo ir nevertino jų argumentų, susijusių su lygiateisiškumo principo pažeidimu vykdant šį supaprastintą atvirą konkursą. Nurodo, kad apeliantų atžvilgiu konstatuoti projektinių pasiūlymų trūkumai (Konkurso sąlygų 8.1.9., 8.1.9.9. p.) yra būdingi taip pat ir trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ projektiniams pasiūlymams, šios bendrovės projektiniuose pasiūlymuose taip pat yra esminių klaidų ir neatitikimų, tačiau nepaisant to atsakovas pripažino, jog šis pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygas. Ieškovai teigia, kad Ūkio subjektų grupės ir UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymai buvo vertinami ne lygiaverčiai.

51Teisėjų kolegija pažymi tai, jog nagrinėjant šiuos apeliantų motyvus yra aktualu tai, kad atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos apdaila“ 2010-07-23 buvo sudariusios minėtų paslaugų ir darbų pirkimo pardavimo sutartį. Atsakovas teismui pateikė raštą, iš kurio matyti, kad per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos apdaila“ nepateikė šios pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ir tuo pagrindu sutartis buvo nutraukta (t. 3, b. l. 34). Turint omenyje tai, kad tiek ieškovų tiek ir trečiojo konkurso dalyvio UAB ,,Pireka“ pasiūlymai buvo atmesti kaip neatitinkantys Konkurso sąlygų 71.1 punkto reikalavimų, be to, pastaroji bendrovė tokio atsakovo sprendimo neginčijo, šių paslaugų ir darbų pirkimas galimas tik iš naujo organizuojant tokį konkursą.

52Kaip minėta, teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau pateiktais motyvais, konstatavo, kad ieškovų pasiūlymas yra pagrįstai atmestas kaip neatitinkantys Konkurso sąlygų 71.1 punkto reikalavimų. Taigi apeliantų argumentai, susiję su atsakovo veiksmais vertinant trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ pateiktą pasiūlymą, būtų aktualūs tik tuo atveju, jeigu galėtų būti realiai įgyvendintinas tikslas, kurio jie siekė, ieškiniu prašydami panaikinti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos vykdyto Konkurso metu 2010-02-01 priimtą sprendimą dėl jų pasiūlymo atmetimo. Tai yra, jeigu būtų galimybė tęsti vykusį konkursą. Tuo tarpu faktinės aplinkybės, tai yra teisėjų kolegijos sutikimas su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų ir pagrįstai nebuvo vertinamas tolesnėse pirkimo procedūrose, nenuginčyta Komisijos išvada dėl UAB ,,Pireka“ pasiūlymo, o taip pat pirkimo sutarties nutraukimas su konkursą laimėjusia UAB „Klaipėdos apdaila“ rodo, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2009-10-21 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ (projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstrukcijos darbai) pirkimas Nr. 79945, negali būti tęsiamas. Tuo remdamasi teisėjų kolegija nenagrinėja ir nevertina apeliantų argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūlymo vertinimo.

53Nagrinėjant apeliantų motyvus dėl jų pretenzijų nagrinėjimo proceso, su kuriuo siejamas ieškininis reikalavimas dėl atlyginimo 5 125 Lt išlaidų, turėtų teisinėms paslaugoms apmokėti, teisėjų kolegijos nuomone, yra svarbu dar kartą ištirti perkančiosios organizacijos veiksmus šiame procese, kurie, kaip ir numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme užfiksuoti Komisijos protokoluose bei susirašinėjime su ieškovais. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą dėl Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos darbų bei paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 79945), išsamiai ir kruopščiai nagrinėjo klausimą dėl ieškovų ūkio subjektų grupės UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ atitikimo tiekėjams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (Sąlygų III dalis).

54Komisijos 2009-11-19 posėdžio protokole konstatuota, kad UAB „Šiaulių ranga“ ir jungtinės veiklos partneris RUAB „Sanda“ pateikė netikslius bei neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją (Konkurso sąlygų 13.9 p., 13.16 p.), tai yra nesutampa UAB „Šiaulių ranga“ finansinėje ataskaitoje bei statistinėje ataskaitoje KS-01 ir pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti duomenys. Be to, paaiškėjus, jog Šiaulių apygardos teismo 2009-06-24 nutartimi RUAB „Sanda“, kuri įsipareigoja atlikti 30 procentų perkamų darbų, iškelta restruktūrizavimo byla, būtina susipažinti su teismo patvirtintu restruktūrizavimo planu. Dėl to paprašyta iki 2009-11-23 šiuos duomenis patikslinti (t. 1, b. l. 170-191).

55Komisijos 2009-11-25 posėdžio protokole nurodyta, jog UAB „Šiaulių ranga“ Komisijai paaiškino dėl nustatytų neatitikimų, tačiau dėl RUAB „Sanda“ konstatuota, jog bendrovės restruktūrizavimo planą numatyta teikti teismui tvirtinti tik 2009 m. gruodžio mėn., įmonės veikla apribota, finansinė jos būklė yra priklausoma nuo kreditorių, kurie sutiko atidėti savo reikalavimus, valios ir jų priimtų sprendimų, todėl nuspręsta, kad tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų 13.16 punkto kvalifikacinio reikalavimo. Pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 71.1 punkto, Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Taisyklių 63.1 punkto reikalavimų ir nuspręsta tolesnėse pirkimo procedūrose šio pasiūlymo nenagrinėti. Šiame Komisijos posėdyje taip pat buvo atmestas UAB ,,Pireka“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Buvo tikrinamas bei vertinamas tik vieno dalyvio, tai yra trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos apdaila“ pasiūlymo techninė dalis (t. 1, b. l. 167-169).

56Iš Komisijos 2009-12-01 posėdžio protokolo matyti, kad Konkurso procedūros buvo sustabdytos, kol bus išnagrinėta 2009-11-30 RUAB „Sanda“ pretenzija, o 2009-12-04 posėdyje nutarta, jog pretenzija yra nepagrįsta (t. 1, b. l. 166, 67-75, 164-165). Komisija, 2009-12-14 posėdyje nagrinėdama 2009-12-10 pretenziją, atsižvelgė į joje išdėstytą ketinimą kreiptis į teismą su ieškiniu, ir siekdama išvengti, kaip nurodoma, teisminių procesų, kurie užtrunka pakankamai ilgai ir gali kilti grėsmė prarasti struktūrinių fondų finansavimą, laikė tikslinga patikrinti tiekėjo techninį pasiūlymą, priešprojektinius pasiūlymus, pretenzijas. Tuo pagrindu Komisija laikė negaliojančiais ankstesnius savo nutarimus (t. 1, b. l. 163, 80).

57Komisijos 2010-01-07 posėdyje išnagrinėjus ieškovų techninius pasiūlymus, nutarta juos atmesti dėl padarytų klaidų priešprojektiniuose pasiūlymuose, dėl kurių rengiant techninį projektą nebus pasiektas šiuose pasiūlymuose pateiktas rezultatas. Kartu buvo nustatyta tiekėjų techninių pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. 1, b. l. 161-162). Tačiau 2010-01-13 protokoliniu nutarimu pirkimo procedūros buvo sustabdytos iki bus išnagrinėta ieškovų 2010-01-12 pretenzija (t. 1, b. l. 160, 84-87). Iš Komisijos 2010-01-18 posėdžio protokolo matyti, kad pretenzija laikoma nepagrįsta, tačiau siekdama geranoriškai, išsamiai ir atidžiai pakartotinai peržiūrėti, patikrinti ir detalizuoti bei įvertinti techninio pasiūlymo priešprojektinius pasiūlymus ir išsamiai informuoti tiekėją Komisija nutarė tęsti šio konkurso procedūras, o 2010-01-26 posėdyje pakartotinai patikrinusi šių tiekėjų techninius pasiūlymus (architektūriniai, konstrukciniai sprendimai, efektyvumas (energijos sutaupymas šildymui), nusprendė nevertinti ieškovų priešprojektinių pasiūlymų, kaip neatitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (architektūriniai, konstrukciniai sprendimai neatitinka Konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos III dalies reikalavimų; energijos taupymo priemonės gali būti klaidinančios bei nepagrįstos, nes atskirų priemonių rodikliai ir kiti duomenys pateikti klaidingai, sprendimai neužbaigti ar neišsamūs). Vėl buvo nustatyta tiekėjų techninių pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. 1, b. l. 158, 155-157).

58Komisijos 2010-02-01 posėdyje išnagrinėjus 2010-01-29 pretenziją nuspręsta, jog ši pretenzija nepagrįsta. Komisija konstatavo, kad, pirkimo dokumentai buvo paskelbti viešai CVPIS ir tiekėjai turėjo galimybę su jais susipažinti. Pagal sąlygų 27 punktą tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, išreiškia sutikimą su šiomis sąlygomis, o Konkurso sąlygų VIII dalyje yra reglamentuota jų patikslinimo ir paaiškinimo tvarka, tačiau jungtinės veiklos partneriai UAB „Šiaulių ranga“ bei RUAB „Sanda“ šia savo teise nesinaudojo, tuo tarpu Komisijos pozicija dėl klausimų, kuriuos šie tiekėjai kėlė savo pretenzijose, yra išdėstyta ankstesniuose jiems adresuotuose Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštuose (t. 1, b. l. 153-154, 91-98).

59Teisėjų kolegija sprendžia, kad duomenys šiuose atsakovo dokumentuose patvirtina teismo sprendimo išvados bei atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginius, jog tokie atsakovo veiksmai, priešingai nei teigia apeliantai, neduoda pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija tęsdama ieškovų pateikto pasiūlymo vertinimą, sutiko su jų pretenzijų pagrįstumu. Kolegijos nuomone, šią išvadą patvirtina ir Komisijos 2009-11-19 posėdžio protokole užfiksuotos aplinkybės, kai paaiškėjo, jog RUAB „Sanda“, kuri buvo įsipareigojusi atlikti 30 procentų perkamų darbų, Šiaulių apygardos teismo 2009-06-24 nutartimi, yra iškelta restruktūrizavimo byla. Komisija visiškai pagrįstai nusprendė, kad yra būtina susipažinti su teismo patvirtintu restruktūrizavimo planu ir paprašė ieškovus iki 2009-11-23 patikslinti šiuos duomenis (t. 1, b. l. 170-191). Kaip žinoma, pats restruktūrizuojamos įmonės statusas reiškia, kad ši įmonė yra sudariusi susitarimą su savo kreditoriais dėl reikalavimų vykdymo atidėjimo, veiklos ribojimo ir t. t. Tuo tarpu pagal VPĮ 32 straipsnio l dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Akivaizdu, kad teikėjas, neturintis finansinių problemų, yra žymiai patikimesnis, nei tas, kuris turi veiklos ir finansinių sunkumų. Akivaizdu, kad ieškovai suprato šios aplinkybės aktualumą perkančiajai organizacijai, tačiau patys jos apie tai neinformavo, nesiekė operatyviai išspręsti visus su šios bendrovės teisinio statuso pasikeitimu susijusius klausimus. Komisijos 2009-11-25 posėdžio protokole konstatuota, jog bendrovės restruktūrizavimo planą numatyta teikti teismui tvirtinti tik 2009 m. gruodžio mėn., įmonės veikla apribota, finansinė jos būklė yra priklausoma nuo kreditorių, kurie sutiko atidėti savo reikalavimus, valios ir jų priimtų sprendimų, todėl nuspręsta, kad tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų 13.16 punkto kvalifikacinio reikalavimo. Taigi faktas, kad Komisija, kaip užfiksuota dokumentuose ir kaip paaiškino atsakovo atstovas, siekdama išvengti teisminių ginčų, apie ką nurodė ieškovai, tęsė pasiūlymo vertinimą, teisėjų kolegijos nuomone negali būti vertinamas, kaip jų proceso teisių ir viešojo pirkimo principų pažeidimas (CPK 185 str.). Beje, kaip matyti iš viešos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenų, RUAB ,,Sanda“ restruktūrizavimo byloje (Byla Nr.B2-899-372/2009) Šiaulių apygardos teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutartimi patvirtinti I-os eilės 102 kreditorių 250 900, 33 Lt dydžio finansiniai reikalavimai ir II-os eilės 179 kreditorių 9 997 268, 12 Lt dydžio reikalavimai, o 2010 m. sausio 5 d. nutartimi patvirtinus bendrovės restruktūrizavimo planą, šie reikalavimai buvo tikslinami, juos ženkliai didinant.

60Kolegijos manymu, teismas atsakovo veiksmus nagrinėjant ieškovų pretenzijas, teisingai vertino kaip visumą, kaip vientisą procedūrą dėl jų pateikto pasiūlymo nagrinėjimo, ir laikė, kad tokia procedūra neduoda pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimo dėl minimų išlaidų priteisimo (VPĮ 96 str.). Šias išlaidas ieškovai patyrė siekdami įgyvendinti savo tikslą, tai yra dalyvauti Konkurse ir jį laimėti, tuo tarpu pirmiau pateiktais motyvais yra pagrįsta padaryta išvada, kad jų pasiūlymas buvo atmestas teisėtai ir pagrįstai (CPK 185 str.).

61Kolegija, remdamasi pirmiau paminėtais argumentais, laiko, kad teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika nagrinėjamos kategorijos bylose, taip pat teisingai nurodė, jog vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą nepakanka konstatuoti vien formalųjį aspektą skundžiamose viešųjų pirkimų procedūrose. Nepaisant to, būtina vertinti realias pasekmes, kurias sukėlė ar galėjo sukelti perkančiosios organizacijos veiksmai, neatitinkantys formaliųjų reikalavimų - nagrinėjamu atveju, netikslus Sąlygose suformuluotų atskirų reikalavimų reglamentavimas, pretenzijų nagrinėjimo procesas ir kt. Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentais, jog šie ieškovo motyvai neduoda pagrindo išvadai, kad pirmiau nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog organizuojant bei vykdant šį supaprastintą atvirą konkursą, buvo pažeisti esminiai principai, keliami viešųjų pirkimų organizavimui bei vykdymui ir dėl to iš šio konkurso nepagrįstai buvo pašalintas tiekėjas (ieškovai), pateikęs konkurencingą ir Konkurso sąlygas atitinkami pasiūlymą (CPK 185 str.).

62Kiti apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat neduoda pagrindo spręsti, kad teismas, atmesdamas ieškovų reikalavimą, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

63Esant tokioms aplinkybėms, ieškovų UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d.).

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-10-21 paskelbė... 6. Ūkio subjektų grupė UAB „Šiaulių ranga“ ir UAB „Sanda“ pateikė... 7. Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ 2010-02-10 ieškiniu... 8. Ieškovai teigė, kad dėl aukščiau paminėtų neteisėtų atsakovo veiksmų,... 9. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime su... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė... 12. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovų teiginius, jog projektinių... 13. Teismas taip pat nurodė, jog ieškovų teiginiai, kad projektiniai pasiūlymai... 14. Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ 2010-06-08 pateikė... 15. Teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Nurodė, kad... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovai UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB „Sanda“ apeliaciniu skundu... 18. 1. Teismas neteisėtai nepriteisė nuostolių atlyginimo, kurie kilo dėl... 19. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas nurodė pasiūlymo atmetimo... 20. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovų pateiktas pasiūlymas... 21. 3.1. Teismas nepagrįstai netinkamą šiluminės varžos (R)... 22. 3.2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad projektiniai pasiūlymai neatitiko... 23. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nenustatyta atsakovo veiksmų,... 24. 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ekonomiškai naudingesnis ieškovų... 25. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 26. 1. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas be pagrindo rėmėsi VPĮ... 27. 2. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovams nebuvo nurodytas... 28. 3. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad ieškovų pasiūlyme... 29. 4. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas privalėjo vertinti ir trečiojo... 30. 5. Nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde apeliantai... 31. 6. Teismas nenustatė jokių atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl neturėjo... 32. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija informavo Lietuvos... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek... 36. Apeliantai savo skunde teisingai nurodo, jog nagrinėjamos kategorijos bylų... 37. Nagrinėjant ieškovų apeliacinio skundo, atsakovo atsiliepimo argumentus bei... 38. Pažymėtina tai, kad byloje yra Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau Tarnyba)... 39. Kaip matyti iš šios išvados, Tarnyba, remdamasi pirmiau paminėtos Konkurso... 40. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 41. Iš skundo matyti, kad, apeliantai, nesutikdami su teismo sprendimo išvadomis,... 42. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad šie apeliantų... 43. Kaip matyti iš Tarnybos išvados, joje taip pat konstatuota, kad minimų... 44. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, atmesdamas šiuos ieškovų... 45. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taip pat atmestinas ieškovų apeliacinio... 46. Apeliantai, argumentuodami savo teiginius, kad projektiniams pasiūlymams... 47. Apeliantai taip pat teigia, kad atsakovo nebuvo tinkamai informuoti apie jų... 48. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantais, jog perkančiosios organizacijos... 49. Atmestinas ieškovų teiginys, kad pagal Konkurso sąlygų 76.2 punktą... 50. Kaip minėta, apeliantai teigia, kad teismas be pagrindo nenagrinėjo ir... 51. Teisėjų kolegija pažymi tai, jog nagrinėjant šiuos apeliantų motyvus yra... 52. Kaip minėta, teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau pateiktais motyvais,... 53. Nagrinėjant apeliantų motyvus dėl jų pretenzijų nagrinėjimo proceso, su... 54. Komisijos 2009-11-19 posėdžio protokole konstatuota, kad UAB „Šiaulių... 55. Komisijos 2009-11-25 posėdžio protokole nurodyta, jog UAB „Šiaulių... 56. Iš Komisijos 2009-12-01 posėdžio protokolo matyti, kad Konkurso procedūros... 57. Komisijos 2010-01-07 posėdyje išnagrinėjus ieškovų techninius pasiūlymus,... 58. Komisijos 2010-02-01 posėdyje išnagrinėjus 2010-01-29 pretenziją... 59. Teisėjų kolegija sprendžia, kad duomenys šiuose atsakovo dokumentuose... 60. Kolegijos manymu, teismas atsakovo veiksmus nagrinėjant ieškovų pretenzijas,... 61. Kolegija, remdamasi pirmiau paminėtais argumentais, laiko, kad teismas,... 62. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, teisėjų kolegijos nuomone, taip... 63. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovų UAB „Šiaulių ranga“ ir RUAB... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 65. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti...