Byla e2-18488-934/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui J. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 513,12 Eur negrąžintos paskolos, 285,47 Eur palūkanų, 5,00 Eur procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, kurios bus pagrįstos bylos nagrinėjimo metu, įskaitant 18,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 1-4).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka laikomos įteiktomis 2018-06-11, t. y. praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 38-39). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Dėl skolos priteisimo

7Iš ieškinio ir jo priedų nustatyta, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101-6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OŪ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido ieškovui UAB „Finansų administravimas“, todėl ieškovas turi reikalavimo teisę į su atsakovu 2013-12-13 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 9873444002 (toliau – Sutartis) (b. l. 9-19, 31). 2017-07-05 raštu ieškovas informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo (b. l. 6-7).

8Paskolos sutartis buvo sudaryta 2013-12-13 atsakovui užpildant paraišką ir pasirašant paskolos sutartį (b. l. 22-30). Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 579,24 Eur sumą, paskolos grąžinimo terminas – 12 mėnesių, atsakovas turėjo paskolą pradėti grąžinti iki 2014-01-13 (b. l. 22-23, 32). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko ir liko skolingas ieškovui iš viso 513,12 Eur negrąžintos paskolos.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita.

10Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo pareigą grąžinti kreditą pagal Sutarties sąlygas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 513,12 Eur dydžio negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.200, 6.205, 6.881 straipsnio 2 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

11Dėl palūkanų priteisimo

12Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovas nurodo, jog paskaičiuotos palūkanos, kurias atsakovas turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų: fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 103,48 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2013-12-13 iki 2014-05-04 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 87,07 proc. (b. l. 22); ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 181,99 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014-05-05 iki 2015-06-23 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 131,70 proc. (b. l. 22). Taigi reikalaujama palūkanų suma iš viso yra 285,47 Eur (b. l. 2).

13Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai už laikotarpį nuo 2013-12-13 iki 2014-05-04 priteistinos ir 103,48 Eur dydžio mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 181,99 Eur. Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 131,70 procentų. Nagrinėjamu atveju tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną. Iš atsakovo priteistina 107,64 Eur palūkanų (513,12 Eur * 0,05/100 = 0,26 Eur; 0,26 Eur * 414 dienų = 107,64 Eur), už laikotarpį nuo 2014-05-05 iki 2015-06-23. Iš viso priteistina 211,12 Eur (103,48 Eur + 107,64 Eur = 211,12 Eur) palūkanų suma, kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Dėl procesinių palūkanų

16CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 724,24 Eur dydžio sumą (513,12 Eur + 211,12 Eur = 724,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-05-03 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

18Bylos duomenimis, ieškovas už teikiamą ieškinį sumokėjo 18,00 Eur dydžio žyminį mokestį (b. l. 21). Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 90,69 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 16,32 Eur bylinėjimosi išlaidų (18 Eur x 90,69 proc.).

19Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

20Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) 513,12 Eur negrąžintos paskolos, 211,12 Eur palūkanų, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už akių priteistą sumą (724,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-05-03 – iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo bei 16,32 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

26Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Dėl skolos priteisimo... 7. Iš ieškinio ir jo priedų nustatyta, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB... 8. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2013-12-13 atsakovui užpildant paraišką ir... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 11. Dėl palūkanų priteisimo... 12. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovas nurodo, jog... 13. Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai už... 14. Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius... 15. Dėl procesinių palūkanų... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 18. Bylos duomenimis, ieškovas už teikiamą ieškinį sumokėjo 18,00 Eur dydžio... 19. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 20. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) 513,12 Eur negrąžintos... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 25. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 26. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...