Byla 2-2366/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutarties, kuria nuspręsta laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei E. A. ieškinį, pareikštą atsakovams viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei, S. K. įmonei bendrosios praktikos gydytojo centrui, viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „BTA draudimas“ dėl neturtinės žalos atlyginimo bei duomenų ligos istorijoje panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių ieškinio trūkumų šalinimo institutą, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovė E. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

  1. išnagrinėti iš esmės ginčą, kilusį tarp ieškovės ir VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, S. K. įmonės bendrosios praktikos gydytojo centro, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės;
  2. priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, S. K. įmonės bendrosios praktikos gydytojo centro, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės 150 000 Lt neturtinės žalos;
  3. įpareigoti atsakovą BTA „Draudimas“ subsidiariai atlyginti atsakovams VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninei ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei priteistą ieškovei atlyginti žalą;
  4. įpareigoti medicinos įstaigas panaikinti ligos istorijose duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydimu ar slauga;
  5. prijungti prie šios bylos civilinę bylą Nr. 2-825-372/2011.

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą iki 2011 m. liepos 25 d. ieškinio trūkumams pašalinti - konkrečiai nurodyti ieškinio dalyką ir pagrindą bei pateikti įrodymus, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimus, pateikti tikslius duomenis apie ieškovės faktiškai gyvenamąją ir deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikti teismui procesinio dokumento turinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Teismas iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių nustatė, kad ieškinys pareikštas ne dėl padarytos žalos sveikatai, bet dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl neteisingų įrašų medicininiuose dokumentuose padarymo, dėl ligoninės personalo ir kitų asmenų neteisėtų veiksmų, dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė nurodė, kad išleista iš ligoninės patalpų buvo be asmens dokumentų, be batų, be pinigų. Įvertinęs šiuos ieškovės argumentus, teismas įpareigojo ieškovę sukonkretinti ieškinio dalyką ir pagrindą bei pateikti įrodymus, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimus. Teismas taip pat įpareigojo ieškovę pateikti tikslius duomenis apie jos faktiškai gyvenamąją ir deklaruotą gyvenamąją vietą, nes Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartyje buvo konstatuota, kad ieškovė E. A. gyvena (duomenys neskelbtini), Palangoje. Be to, ieškovė pateikė nepatvirtintas dokumentų kopijas (CPK 114 str. 1 d.).

8Ieškovė E. A., vykdydama Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį, nurodė, kad jos buvusi pavardė yra P., bei pateikė teismui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kanceliarijos 2010 m. sausio 6 d. išduotą pažymą, jog ieškovės deklaruota gyvenamoji vieta – (duomenys neskelbtini), Šiauliai. Papildydama ieškinio faktinį pagrindą, ieškovė įvardino sveikatos sutrikimus, kuriuos jai sukėlė 2010 m. sausio 19 d. prieš ją panaudota fizinė jėga bei hospitalizavimas Klaipėdos psichiatrinėje ligoninėje sunkių būsenų skyriuje 2010 m. sausio 19-20 d. Ieškovė taip pat papildomai nurodė, kad hospitalizavimo faktai buvo paviešinti internete, dėl ko ji patyrė patyčias, izoliaciją ir didelę moralinę žalą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi nutarė ieškovės E. A. ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas iš pateikto patikslinto ieškinio nustatė, kad ieškovė nesukonkretino ieškinio dalyko ir pagrindo bei nepateikė įrodymų, kuriais grindžia savo reikalavimus. Be to, ieškovė nepateikė teismui procesinio dokumento turinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų originalų arba nuorašų, patvirtintų teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Įvertinęs šias aplinkybes teismas nusprendė, kad ieškovė teismo nurodytu terminu trūkumų nepašalino.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovė E. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį ir ieškovės ieškinį priimti. Ieškovė teigia, kad ieškinyje buvo nurodžiusi ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą. Ieškovė prie ieškinio pridėjo sveikatos sutrikdymą patvirtinančių dokumentų kopijas bei pačiame ieškinyje nurodė, kad šių dokumentų originalus pateiks teismo posėdžio metu.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15CPK 135 straipsnyje yra įtvirtintas ieškinio turiniui keliamų reikalavimų baigtinis sąrašas. Pagal šį sąrašą, ieškinyje, be kita ko, turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) (CPK 135 str. 1 d. 2 p.) ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas) (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Be to, ieškinyje turi būti nurodyti bei kartu su ieškiniu pateikti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus ir išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p. ir 2 d.). Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-485/2008). Taigi, ieškinio dalyko ir pagrindo parinkimas yra ieškovo teisė, kurios teismas negali suvaržyti ar kaip nors apriboti, įpareigodamas ieškovą pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą (CPK 13 str.) Tuo tarpu ieškovo pasirinkto ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas yra ieškovo pareiga, kurios ieškovui neįvykdžius, teismas taiko procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str., 138 str.).

16Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje bei patikslintame ieškinyje (po teismo nurodytų trūkumų ištaisymo) kaip ieškinio dalyką suformulavo reikalavimą panaikinti tikrovės neatitinkančius įrašus, susijusių su ieškovės sveikatos būkle ir ligos diagnoze, padarytus ieškovės medicinos dokumentuose, ir reikalavimą priteisti ieškovei iš atsakovų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 150 000 Lt neturtinės žalos.

17Kaip ieškinio faktinį pagrindą dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo, ieškovė išvardino aplinkybes, kad 2010 m. sausio 19 d. Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos filialo slaugė R. D. kartu su policijos pareigūnais neteisėtai, panaudojant prieš ieškovę fizinę jėgą, reikalavo pasirašyti sutikimą dėl gydymo psichiatrinėje ligoninėje; minėti asmenys, panaudojant fizinę jėgą, nuvedė ieškovę pas gydytoją V. N., dirbančią S. K. įmonės bendrosios praktikos gydytojo centre, kuri neatliko medicininės apžiūros ieškovės girtumui nustatyti; vėliau, panaudojant fizinę jėgą, ieškovė buvo nutempta į greitosios medicinos pagalbos automobilį ir nuvežta į Klaipėdos ligoninės psichiatrijos skyrių; šiame skyriuje ieškovei nebuvo leista pasikviesti advokato ar artimųjų giminaičių; priėmimo gydytoja V. K. grubiai elgėsi, žemindama ieškovės orumą, neatliko ieškovės apžiūros, per prievartą leido vaistus ir vertė gerti tabletes; ieškovė buvo neteisėtai patalpinta į sunkių psichinių ligonių skyrių; 2010 m. sausio 20 d., kuomet lauke buvo 19 laipsnių šalčio, ieškovė buvo išleista iš medicininės įstaigos su vasarine avalyne, be daiktų ir pinigų. Be to, minėti medicinos darbuotojai neužtikrino ieškovės kaip paciento teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir paviešino informaciją apie ieškovės uždarymą į psichiatrinę ligoninę. Dėl visų šių neteisėtų veiksmų, ieškovei sutriko sveikata, ji jaučia nuolatinį nerimą ir skausmą, labai pablogėjo jos klausa, ji dažnai praranda sąmonę.

18Kaip ieškinio faktinį pagrindą, dalyje dėl tikrovės neatitinkančių įrašų, susijusių su ieškovės sveikatos būkle ir ligos diagnoze, panaikinimo, ieškovė nurodė slaugės R. D. neteisėtus įrašus greitosios medicinos pagalbos dokumente formos Nr. 110/a Nr. 215, tai yra, kad ieškovės „150/90 arterinis kraujospūdis“, kad ieškovės „dukra buvo išvaryta iš namų“, kad ieškovė „neadekvačiai blaškosi ir atsisako vykti gydytis pas psichiatrą“, kad ieškovei „ū. psichozė“. Taip pat ieškovė nurodė gydytojos V. N. padarytus neteisėtus įrašus medicininiame dokumente apie ieškovės „2010 01 18 išdaužytą butą“, apie tai, kad ieškovė „vakar vakare išdaužė langus“, „pacientės elgesys neadekvatiško elgesio“. Be to, ieškovės ligos kortelėje padarytas tikrovės neatitinkantis įrašas „F14“, nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės apie tariamas savižudybės versijas.

19Iš ieškovės nurodytų ieškinio reikalavimų bei faktinio pagrindo aiškiai matyti, kad ieškovė kaip neturtinės žalos sukėlimo bei tikrovės neatitinkančių įrašų apie jos sveikatos būklę atsiradimo priežastį įrodinėja sveikatos priežiūros institucijų padarytus neteisėtus veiksmus, teikiant ieškovei sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškinio trūkumas, nustatant ieškovei terminą nurodyti aplinkybes, susijusias su jos garbės ir orumo pažeminimu, yra ne kas kita kaip ieškovės įpareigojimas pakeisti ieškinio faktinį pagrindą. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes bei aukščiau išdėstytas teisines nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad minėtas pirmosios instancijos teismo nustatytas trūkumas visiškai nepagrįstai apribojo ieškovės teisę pasirinkti ieškinio dalyką ir pagrindą kaip savo pažeistų teisių gynimo būdą (CPK 13 str.). Todėl skundžiama nutartis dalyje, kuria nustatyta, jog ieškovė nesukonkretino ieškinio dalyko ir pagrindo, nurodant aplinkybes, susijusias su jos garbės ir orumo pažeminimu, naikintina kaip nepagrįsta ir prieštaraujanti CPK 13 straipsnyje įtvirtintam šalių dispozityvumo principui.

20Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės reikalavimas dėl įrašų medicinos dokumentuose pateikimo yra netikslus, nes ieškovė ieškinio reikalavime neįvardino konkrečių įrašų, kurie turėtų būti panaikinti, baigtinio sąrašo. Be to, ieškovė nei ieškinio reikalavime, nei ieškinyje dėstydama faktines aplinkybes iki galo neidentifikavo ir konkrečių dokumentų, kuriuose padaryti, jos teigimu, neteisėti įrašai. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes bei aukščiau išdėstytas teisines nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui nenustačius termino šiam ieškinio trūkumui pašalinti, nebuvo nustatytos aiškios civilinės bylos, keltinos pagal ieškovės pareikštą ieškinį, nagrinėjimo ribos (CPK 115 str., 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p.).

21Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal juridinių asmenų registro viešai skelbiamus duomenis, UAB „BTA draudimas“, kuris ieškinyje nurodytas kaip atsakovas, yra išregistruotas. Vadinasi, jis negali turėti civilinio procesinio veiksnumo bei atitinkamai būti patrauktas šioje civilinėje byloje atsakovu (CPK 38 str., CK 2.63 str. ir 2.74 str.).

22Teisėjų kolegija naikina kaip nepagrįstą skundžiamą nutartį ir likusioje dalyje, kur buvo nustatyta, jog ieškovė pateikė netinkamai patvirtintas rašytinių įrodymų kopijas. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė kartu su ieškiniu pateikė medicinos įstaigų išduotų dokumentų ar jų dalių kopijas bei kitų viešųjų juridinių asmenų išduotų dokumentų kopijas, kurias pati patvirtino savo parašu (b.l. 4-22, 30-32). Pažymėtina ir tai, kad ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji nėra ir nebus atstovaujama advokato (b.l. 3, 28). Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas aplinkybes bei ieškinio reikalavimus ir faktinį pagrindą, taip pat atsižvelgusi į tai, kad pirmosios instancijos teismo kaip sudėtinės teismų sistemos dalies pagrindinė ir vienintelė funkcija yra vykdyti teisingumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d.), tai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės pažeistos, interesus (CPK 2 str.), daro išvadą, kad teismas nagrinėjamu atveju turėjo ne tik visas galimybes, bet ir pareigą pats patvirtinti ieškovės pateiktų dokumentų kopijas, savo iniciatyva nustatydamas ieškovei terminą pateikti teismui šių dokumentų originalus (CPK 114 str. 1-2 d.).

23Teisėjų kolegija nustačiusi, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios ieškinio turinio trūkumų šalinimą, ieškovės E. A. atskirąjį skundą dalyje dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutarties panaikinimo tenkina. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė termino ieškinio reikalavimui dėl įrašų panaikinimo sukonkretinti bei ieškinio priedų originalams pateikti, daro išvadą, kad nėra galimybės ieškininio priėmimo klausimo išspręsti apeliacinės instancijos teisme. Todėl ieškovės E. A. ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir ieškovės E. A. ieškinio, pareikšto atsakovams viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei, S. K. įmonei bendrosios praktikos gydytojo centrui, viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „BTA draudimas“ dėl neturtinės žalos atlyginimo bei duomenų ligos istorijoje panaikinimo, priėmimo klausimą perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių ieškinio... 6. Ieškovė E. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:
    7. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi nustatė ieškovei... 8. Ieškovė E. A., vykdydama Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi nutarė ieškovės... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovė E. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. CPK 135 straipsnyje yra įtvirtintas ieškinio turiniui keliamų reikalavimų... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje bei patikslintame ieškinyje (po... 17. Kaip ieškinio faktinį pagrindą dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo,... 18. Kaip ieškinio faktinį pagrindą, dalyje dėl tikrovės neatitinkančių... 19. Iš ieškovės nurodytų ieškinio reikalavimų bei faktinio pagrindo aiškiai... 20. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės reikalavimas dėl įrašų... 21. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal juridinių asmenų registro... 22. Teisėjų kolegija naikina kaip nepagrįstą skundžiamą nutartį ir likusioje... 23. Teisėjų kolegija nustačiusi, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir...