Byla 2-370-314/2012
Dėl negrąžintos paskolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas Antanas Šeštokas rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. K. dėl negrąžintos paskolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 1 400,00 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt negrąžinta paskola, 900,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010 m. liepos 8 d. tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, todėl atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010 m. rugpjūčio 7 d. Atsakovas prievolės pagal sutartį neįvykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovui už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, kurių dydis už 180 dienų yra 900,00 Lt.

3Teismas atsakovui procesinius dokumentus įteikė viešo paskelbimo būdu, nustatydamas 14 dienų terminą atsiliepimui į pareikštą ieškinį pateikti. Atsiliepimas nepateiktas. Ieškovas prašo priimti byloje sprendimą už akių, todėl, nepranešdamas dalyvaujantiems byloje asmenims apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, teismas, pasibaigus atsiliepimui į ieškinį pateikimo terminui, priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 6 d.).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal pateiktus bylos duomenis galima spręsti, kad 2010 m. liepos 8 d. tarp ieškovo ir atsakovo SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau-Sutartis), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500,00 Lt iki 2010 m. rugpjūčio 7 d. (b.l. 8, 10;). Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 p. atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti ieškovui paskolą, tačiau prievolės pagal sutartį neįvykdė, numatytu terminu suteiktos paskolos negrąžino ir ieškovui liko skolingas 500,00 Lt. CK 6.38 str. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutinkamai su CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 500,00 Lt negrąžinta paskola (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.1 d. 1 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str.).

6Atsakovas, pažeidęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.71 str.). Ieškovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p. bei CK 1.125 str. 5 d. 1 p., dėl laiku neįvykdytos prievolės, paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 900,00 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną) (b.l. 11;).

7Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Sutinkamai su CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (900,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 str., 178 str.). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šalių Sutartimi sulygti (Sutarties 10.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelės netesybos. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 90,00 Lt (500,00 Lt x 0,001 proc. x 180 d.) delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Aptarto pagrindu iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 590,00 Lt (500,00 Lt + 90,00 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 210 str. 1 d.).

9Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 50,00 Lt žyminis mokestis. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas visas byloje sumokėtas žyminis mokestis-50,00 Lt, kadangi tai minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis mokėtinas nuo tenkintų ieškinių reikalavimų sumos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 93 str. 2 d.).

10Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 262 str. 2 d., 263 str., 264 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti dalinai.

12Priteisti iš atsakovo P. K. 500,00 Lt negrąžintą paskolą, 90,00 Lt delspinigius, 50,00 Lt žyminį mokestį, tokiu būdu viso (640,00 Lt) šešis šimtus keturiasdešimt litų ieškovo UAB „4finance” naudai.

13Priteisti iš atsakovo P. K. (5 %) penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 590,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „4finance” naudai.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai