Byla eI-10-789/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Tritho“ 2015 m. gegužės 3 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui skundą, kuriame teismo prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2015 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-3911 (toliau – ir Sprendimas) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–5).

5Pareiškėja skunde paaiškino, kad Sprendimu VMI nusprendė išieškoti į biudžetą iš UAB „Tritho“ sąskaitų 63 281,46 Eur pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir pelno mokesčio nepriemoką bei 3 816,41 Eur delspinigių. Nurodė, kad pareiškėja Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2014 m. gruodžio 12 d. pateikė prašymą dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo (toliau – ir Prašymas), kuriuo buvo prašoma išdėstyti 171 416,00 Lt pelno mokesčio, 8 318,86 Lt pelno mokesčio delspinigių, 46 440,27 Lt pridėtinės vertės mokesčio, 4 863,15 Lt pridėtinės vertė mokesčio delspinigių, 1 910,00 Lt nekilnojamojo turto mokesčio, 22,23 Lt nekilnojamojo turto mokesčio delspinigių, leidžiant nepriemoką sumokėti dalimis per keturis metus. Pažymėjo, kad Prašymu buvo prašoma išdėstyti tą dalį mokestinių nepriemokų sumų, dėl kurių priimtas Skundžiamas sprendimas. Paaiškino, kad VMI netenkino pareiškėjos prašymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Nurodė, kad administracinė byla, kurioje nagrinėjamas VMI sprendimo atsisakyti išdėstyti mokestinę nepriemoką, skundo pateikimo metu nėra išnagrinėta, todėl Sprendimo priėmimo metu nebuvo žinoma, ar nebus sudaryta pareiškėjos mokestinių nepriemokų mokėjimo išdėstymo sutartis Prašyme nurodytomis sąlygomis.

6Pareiškėja skunde teigia, kad VMI šiuo atveju nesilaikė įstatymuose įtvirtintų reikalavimų dėl tokio tipo sprendimams taikomų turinio ir formos reikalavimų, Sprendimą priėmė skubotai, neatsižvelgdama į visas aplinkybes, svarbias teisingam šio klausimo išsprendimui, todėl Sprendimas naikintinas.

7Atsakovė VMI pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 53–56). Paaiškino, kad VMI 2014 m. gruodžio 23 d. gavo pareiškėjos prašymą dėl 67 472,92 Eur mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo 4 metams ir 2014 m. gruodžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-85516 sustabdyti mokesčių išieškojimą iš pareiškėjos sąskaitų. Teigia, kad VMI sprendimas nesudaryti mokestinės paskolos sutarties buvo priimtas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Nurodė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 89 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjai 2015 m. sausio 21 d. buvo išsiųstas raginimas Nr.(23.31-08)-464-18 (toliau – ir Raginimas) jame nurodytas sumas sumokėti per 20 dienų nuo raginimo įteikimo dienos. Pažymėjo, jog Raginime nurodyta, kad, jo neįvykdžius, minėtos sumos bus išieškotos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Teigia, kad Sprendime tinkamai apskaičiuotos mokėtinos sumos, todėl nėra pagrindo jį naikinti.

8Teismas

konstatuoja:

9Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja VMI 2014 m. gruodžio 23 d. pateikė prašymą dėl 67 472,92 Eur mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo 4 metams. VMI 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. (23.31-08)-320A-85516 nusprendė laikinai neišieškoti į biudžetą VMI 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. (23.31-08) 467-68064 apskaičiuotų pareiškėjos mokėtinų mokesčių (b. l. 60). VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. (23.24-08)-327-142 nusprendė neišdėstyti 67 472,92 Eur dydžio pareiškėjos mokesčių nepriemokos sumokėjimo (b. l. 61–62). Pareiškėjai 2015 m. sausio 21 d. buvo išsiųstas VMI raginimas Nr. (23.31-08)-464-18 jame nurodytas sumas sumokėti per 20 dienų nuo raginimo įteikimo dienos (b. l. 63–64). Pareiškėjos ginčijamu VMI 2015 m. vasario 19 d. Sprendimu nuspręsta atnaujinti VMI 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo (jo dalies) Nr. (23.31-08)467-68064 išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) vykdymą, išieškoti į biudžetą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos nurodytą sumą (67 097,87 Eur), nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš kitų mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) (b. l. 6–8, 65–68). Pareiškėja nesutinka su VMI Sprendimu ir nurodė, kad jis buvo priimtas iki galo neišsprendus klausimo dėl pareiškėjos prašymo dėl 67 472, 92 Eur mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo 4 metams.

10Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje yra skundžiamas VMI Sprendimas, kuriuo buvo atnaujintas VMI 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. (23.31-08)467-68064 išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš pareiškėjos sąskaitos (sąskaitų) (b. l. 57–59), vykdymas. Skundžiamame VMI Sprendime nustatyta, kad pareiškėja turi 67 097,87 Eur mokestinę nepriemoką pervesti į vieną iš VMI nurodytų sąskaitų.

11Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė byla Nr. eI-6961-244/2016, kurioje pareiškėja UAB „Tritho“ prašė panaikinti VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (23.24-08)-327-142 ir tenkinti pareiškėjos 2014 m. gruodžio 22 d. prašymą išdėstyti mokestinę nepriemoką, įpareigojant atsakovę sudaryti mokestinės paskolos sutartį su pareiškėja. VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. (23.24-08)-327-142 pareiškėjos prašymo netenkino. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 10 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-6961-244/2016 panaikino VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (23.24-08)-327-142 ir įpareigojo VMI per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjos UAB „Tritho“ prašymą išdėstyti jos mokestinės nepriemokos mokėjimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-4342-602/2016 VMI apeliacinis skundas atmestas kaip nepagrįstas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 10 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

12Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-1533-789/2017 buvo nagrinėjamas ginčas tarp pareiškėjos UAB „Tritho“ ir atsakovės VMI dėl atsakovės priimto 2016 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. (23.24-08) 327-6496, kuriuo buvo nuspręsta atsisakyti išdėstyti 54 248,55 Eur pareiškėjos mokestinę nepriemoką. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-1533-789/2019 panaikino VMI 2016 m. spalio 10 d. sprendimą Nr. (23.24-08)-327-6496 ir įpareigojo VMI per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2016 m. rugsėjo 29 d. prašymą išdėstyti jos mokestinės nepriemokos mokėjimą. Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-445-438/2019 2019 m. balandžio 30 d. priėmė nutartį, kuria panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atsakovei VMI dėl 2016 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. (23.24-08)-327-6496 panaikinimo atmetė.

13MAĮ (redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d., galiojusi Sprendimo priėmimo metu) 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatytu terminu. Pagal MAĮ 105 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu mokesčių mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų, nurodytų mokesčių administratoriaus raginime, arba jeigu mokesčių mokėtojas nesumoka deklaruoto mokesčio arba muitinės deklaracijoje nurodyto mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme ar jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte nustatytu terminu.

14Teismas pažymi, kad šioje byloje ginčijamas Sprendimas buvo priimtas po to, kai buvo priimtas mokesčių administratoriaus neigiamas sprendimas dėl pareiškėjos prašymo išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą.

15Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjai 2015 m. sausio 21 d. buvo išsiųstas raginimas Nr. (23.31-08)-464-18 jame nurodytas sumas sumokėti per 20 dienų nuo raginimo įteikimo dienos (b. l. 63–64). Raginime nurodyta, kad, jo neįvykdžius, minėtos sumos bus išieškotos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. MAĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad raginimas sumokėti mokestinę nepriemoką siunčiamas, kai yra priimamas neigiamas sprendimas dėl mokesčių mokėtojo prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą. MAĮ 105 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas.

16Pagal MAĮ 110 straipsnio 1 dalį, kilus mokestiniam ginčui, skundo padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą. MAĮ 2 straipsnio 22 dalyje yra nustatyta, kad mokestiniai ginčai – tai ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

17VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. (23.24-08)-327-142 pareiškėjui nėra naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, juo nėra atsisakoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), taip pat nesprendžiamas atleidimo nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo klausimas. Atsižvelgus į tai, ginčas dėl VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. (23.24-08)-327-142 teisėtumo ir pagrįstumo nėra laikomas mokestiniu ginču, kuriame skundo padavimas stabdo mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų galiojimą. Byloje nėra duomenų ir pareiškėja skunde nenurodė, kad ginčijamo VMI Sprendimo ar VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. (23.24-08)-327-142 priėmimo metu būtų vykę mokestiniai ginčai tarp pareiškėjos ir mokesčių administratoriaus. Iš prie nagrinėjamos administracinės bylos prijungtos administracinės bylos Nr. eI-6961-244/2016 duomenų matyti, kad pareiškėjos mokestinės nepriemokos atskirų dalių mokėjimo terminai suėjo 2013-10-01 (nepriemoka už 2012 metus) ir 2014-02-03 (nepriemoka už 2013 metus). Šių aplinkybių pareiškėja šioje byloje neginčija.

18Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-7284-473/2015 pareiškėja teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę: 1) sustabdyti priverstinį išieškojimą iš pareiškėjos pagal atsakovės priimtus atitinkamus sprendimus nuo 2013 m. gruodžio 9 d. iki skundo nagrinėjamoje byloje pateikimo dienos; 2) sustabdyti priverstinį išieškojimą iš pareiškėjos pagal atsakovės priimtus sprendimus nuo kreipimosi į administracinį teismą su skundu dienos iki administracinės bylos išnagrinėjimo dienos (jei nutartis dėl užtikrinimo priemonių būtų priimta vėliau, nei atsakovė būtų priėmusi sprendimą dėl išieškojimo); 3) uždrausti atsakovei priimti sprendimus dėl MAĮ 106 straipsnio 1 dalyje numatytų išieškojimo būdų taikymo pareiškėjo atžvilgiu, o jei tokių būtų priimta, sustabdyti jų galiojimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-7284-473/2015 pareiškėjos prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkintas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-747-575/2015 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartis palikta nepakeista. Taigi, mokesčių administratoriaus sprendimo netenkinti pareiškėjos prašymo išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą galiojimas nebuvo sustabdytas ABTĮ nustatyta tvarka, o skundo dėl VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. (23.24-08)-327-142, kuriuo nuspręsta neišdėstyti 67 472,92 Eur dydžio pareiškėjos mokesčių nepriemokos sumokėjimo (b. l. 61–62), padavimas nesustabdė jo galiojimo.

19Teismas vertina, kad, pareiškėjai nesumokėjus mokestinės nepriemokos Raginime nustatytu terminu, VMI teisėtai ir pagrįstai ėmėsi priverstinių mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmų MAĮ įstatyta tvarka.

20Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-445-438/2019 padarytas išvadas, kad VMI pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą, nėra pagrindo VMI Sprendimą pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu pareiškėjos skunde nurodytais pagrindais.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsniu,

Nutarė

22Pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Tritho“ 2015 m. gegužės 3 d. elektroninių ryšių... 5. Pareiškėja skunde paaiškino, kad Sprendimu VMI nusprendė išieškoti į... 6. Pareiškėja skunde teigia, kad VMI šiuo atveju nesilaikė įstatymuose... 7. Atsakovė VMI pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjos... 8. Teismas... 9. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja VMI 2014 m. gruodžio 23 d.... 10. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje yra skundžiamas VMI Sprendimas, kuriuo... 11. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus... 12. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų teismas taip pat nustatė,... 13. MAĮ (redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d., galiojusi Sprendimo priėmimo metu) 81... 14. Teismas pažymi, kad šioje byloje ginčijamas Sprendimas buvo priimtas po to,... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjai 2015 m. sausio 21 d. buvo... 16. Pagal MAĮ 110 straipsnio 1 dalį, kilus mokestiniam ginčui, skundo padavimas... 17. VMI 2015 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. (23.24-08)-327-142 pareiškėjui nėra... 18. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtoje... 19. Teismas vertina, kad, pareiškėjai nesumokėjus mokestinės nepriemokos... 20. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m.... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. Pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...