Byla 2-238-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „TAVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“, atstovaujamo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „UBC“, skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (suinteresuoti asmenys - kreditoriai uždaroji akcinė bendrovė „Gabringa“ ir uždaroji akcinė bendrovė „TAVC“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas bankrutavusios UAB „Versenta“ administratorius UAB „Toplit“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Versenta“ 2014 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo (toliau – Kreditorių susirinkimas) nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus įpareigojimo vykdyti veiksmus, susijusius su laikino patalpų operatoriaus paieška (toliau – ginčo nutarimas).

4Bankroto administratorius teismui nurodė, kad BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkime dviejų kreditorių - UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ balsais sprendžiami susirinkimo dienotvarkėje numatyti klausimai; sprendimas dienotvarkės 1-uoju klausimu buvo priimtas iš esmės kreditoriaus UAB „TAVC“, turinčio 74,488 proc. nuo visos patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, balsais, o kitas kreditorius UAB „Gabringa“ balsavo prieš šį nutarimą. Bankroto administratoriaus teigimu, BUAB „Versenta“ neturėjo teisės sudaryti sandorių, susijusių su ūkinės komercinės veiklos vykdymu, kadangi BUAB „Versenta“ 2012 m. sausio 12 d. teismo nutartimi pripažinta likviduojama; skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu siekiama toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neturint tam teismo pritarimo, kas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 3 daliai.

5Vilniaus apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi (įsiteisėjusia 2014-06-26) paskyrė naują BUAB „Versenta“ bankroto administratorių – UAB „UBC“, kuris iš esmės palaikė skundą ir nurodė, kad netikslinga skelbti laikino patalpų operatoriaus paiešką; pripažino, kad, nors tuo metu ir vyko ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo, tikslingiausia buvo siekti kuo greitesnio šio turto pardavimo ir įmonės pabaigos.

6Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Gabringa“ prašė skundą patenkinti, panaikinti ginčo nutarimą bei priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

7Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ prašė skundą spręsti teismo nuožiūra.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 14 d. nutartimi patenkino administratorius skundą ir pripažino negaliojančiu BUAB „Versenta“ 2014 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, taip pat priteisė iš kreditoriaus UAB „TAVC“ kreditoriui UAB „Gabringa“ 1920 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nurodė, kad 2014-05-19 įvykusio BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai dėl BUAB „Versenta“ nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų (Ledo rūmų su dengta ledo aikštele) tolimesnio eksploatavimo; kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo bankroto administratorių vykdyti laikino patalpų operatoriaus paiešką (skelbti konkursą) bei surinkus pasiūlymus pateikti juos kreditorių susirinkimui patvirtinti. Teismas sprendė, kad šiuo nutarimu kreditoriai iš esmės siekė tolimesnės BUAB „Versenta“ ūkinės komercinės veiklos vykdymo, ir tokių veiksmų negalima laikyti sandoriu, susijusiu su įmonės veiklos nutraukimu, o likvidavimo metu įmonė turi pabaigti savo ūkinę komercinę veiklą.

11Teismas pažymėjo, kad įvertinus tai, jog bankroto byloje vykdomas likvidavimo dėl bankroto procesas ir turtas parduodamas iš varžytynių, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatą, pagal kurią bendrovė po pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, negali sudaryti naujų sandorių, neturint teismo pritarimo; likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius.

12Teismo teigimu, atsižvelgus į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju dienotvarkės klausimu priimtas pagal kreditoriaus UAB „TAVC“ turimų balsų kiekį, bei įvertinus tai, kad kreditoriaus UAB „Gabringa“ patirtos 1920 Lt bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijų nustatytų dydžių, priteistinų advokato pagalbai apmokėti, protinga ir teisinga jas visa apimtimi priteisti iš kreditoriaus UAB „TAVC“.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Suinteresuotas asmuo UAB „TAVC“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutarties dalį, kuria kreditoriui UAB „Gabringa“ priteista 1920 Lt bylinėjimosi išlaidų. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Skundžiamos nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi pagal įstatyminį reglamentavimą, numatytą CPK 37 str. 1–2 d. , 41 str. 1 d., 93 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos gali būti priteistos tik iš ieškovo (pareiškėjo) arba atsakovo. Nagrinėjamuoju atveju UAB „TAVC“ buvo įtrauktas dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu, o ne atsakovu, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UAB „TAVC“ negalėjo būti sprendžiamas. Aplinkybė, kad apeliantas balsavo už panaikintą nutarimą, savaime nereiškia, kad jis vienasmeniškai atsakingas už šio nutarimo priėmimą.

162. Teismas, taikydamas CPK 93 str. 1 d., visiškai nemotyvavo, kodėl laikė, jog ginčą išsprendė kreditoriaus UAB „Gabringa“ naudai, kuris byloje nebuvo pareiškėju ir neginčijo kreditorių susirinkimo nutarimo. UAB „TAVC“ ginčo klausimą patikėjo spręsti teismo nuožiūra, tuo pripažindamas, kad nuginčytas sprendimas jam nesukūrė jokios naudos. Kuomet kreditorių susirinkimo nutarimus ginčija bankrutuojančios bendrovės administratorius, vienam kreditoriui iš kito kreditoriaus, kurie abu yra vienodoje procesinėje padėtyje (nagrinėjamuoju atveju – kaip suinteresuoti asmenys), CPK normos nenumato bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Gabringa“ prašo palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

181. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Gabringa“ naudai iš UAB „TAVC“ priteisė bylinėjimosi išlaidas. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, laikytini bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais, kadangi pagal CPK 47 str. 2 d. jie turi tokias pačias procesines teises bei pareigas kaip ir šalys, išskyrus tam tikras įstatymo nustatytas išimtis, susijusias su disponavimu ginčo dalyku, tačiau nesusijusias su bylinėjimosi išlaidomis.

192. UAB „TAVC“ yra visiškai atsakingas dėl nepagrįsto ir neteisėto 2014-05-19 kreditorių susirinkimo sprendimo ir iš to sekančio UAB „Gabringa“ ir kitų asmenų įtraukimo į procesą, todėl turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

203. Šioje byloje UAB „Gabringa“ patirtos bylinėjimosi išlaidos atitiko Teisingumo ministro rekomendacijas, todėl teismas pagrįstai jas priteisė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

24Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo suinteresuotam asmeniui - bankrutavusios įmonės kreditoriui, patirtų dėl advokato pagalbos civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo. Pažymėtina, kad apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, jog ginčo nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatą.

25Apygardos teismas, priteisdamas suinteresuotam asmeniui teismo nutartyje nustatytas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba pirmosios instancijos teisme, tinkamai taikė proceso teisės normas, tarp jų, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

26Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės akte – ĮBĮ, kuriame nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir teisme nagrinėjamos bendra Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šiuo įstatymu nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

27CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Be to, pagal Įmonių bankroto įstatymą, kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 1 d., 3 d.).

28Pagal CPK 37 straipsnio 1 dalį, byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o šio straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis, be kita ko, yra šalys, tretieji asmenys, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys. Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 str., 46 str. 2 d., 47 str. 2 d.) ir naudotis jomis, gindamas savo poziciją.

29CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Minėto straipsnio 4 dalyje numatyta teismo teisė nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

30Pagal ĮBĮ, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ normos paveda bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Kreditoriaus teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti, tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ji įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

32Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ĮBĮ nenustatyta CPK bendrųjų taisyklių dėl proceso dalyvių išimčių, todėl CPK bendrosios taisyklės ir tvarka dėl proceso dalyvių taikytinos ir formuojant bankroto bylos subjektų sąrašą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-21/2010), kad bankroto bylos dalyviais, be kita ko, gali būti bankrutuojančios įmonės kreditoriai, bankrutuojančios įmonės akcininkai ir kiti suinteresuoti bylos baigtimi asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-630/2013). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso; pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

33Nagrinėjamoje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjo BUAB „Versenta“ administratoriaus pareiškimą dėl Kreditorių susirinkimo ginčo nutarimo, BUAB „Versenta“ kreditorius UAB „Gabringa“ buvo įrašytas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir pagrįstai dalyvavo nagrinėjamoje byloje suinteresuoto asmens statusu. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje kreditorius UAB „Gabringa“ savo atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą iš esmės prisidėjo prie jo ir prašė jį patenkinti, t. y. dalyvavo byloje suinteresuotu asmeniu pareiškėjo pusėje, o dėl dalyvavimo procese patyrė bylinėjimosi išlaidų, ir, teismui patenkinus pareiškėjo skundą, turi teisę į tokių išlaidų atlyginimą.

34Bylos medžiaga patvirtina, kad 2014-05-19 Kreditorių susirinkimo sušaukimą inicijavo BUAB „Versenta“ kreditorius UAB „TAVC“, pasinaudodamas ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje numatyta teise, kuris ir pateikė ginčo nutarimo projektą bei jo balsų dauguma, sudarančia 78,488 proc. visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, buvo priimtas ginčo nutarimas dėl patalpų tolimesnio eksploatavimo, o kreditorius UAB „Gabringa“, turintis 21,512 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, Kreditorių susirinkime balsavo prieš ginčo nutarimą (8-10 b. l.). Taigi kreditoriaus UAB „TAVC“ elgesys, pasiūlant ginčo nutarimo projektą kreditorių susirinkimui ir turint kiekybinę balsų persvarą jį patvirtinant, procesiniu aspektu buvo tiesiogiai sąlygojantis teismo procesą bei bylinėjimosi išlaidų atsiradimą kitam suinteresuotam kreditoriui UAB „Gabringa“ (CPK 93 str. 4 d.). Juolab kad kreditoriaus UAB „TAVC“ atsakomybę dėl kilusio teisminio ginčo sąlygoja ir tai, jog Kreditorių susirinkimo metu jis buvo įspėtas kreditoriaus UAB „Gabringa“ dėl to, kad ginčo nutarimas prieštarauja ĮBĮ 30 straipsnio 3 daliai (9 b. l.). Vien ta aplinkybė, kad nagrinėjant ginčą teisme dėl ginčo nutarimo teisėtumo, suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ paliko ginčą spręsti teismo nuožiūra, nepaneigia jo veiksmų ginčo kilime. Taigi, pirmosios instancijos teismui patenkinus pareiškėjo skundą, kurį prašė patenkinti ir kreditorius UAB „Gabringa“, dalyvavęs byloje suinteresuotu asmeniu pareiškėjo pusėje, bei pripažinus negaliojančiu Kreditorių susirinkimo ginčo nutarimą, tokiu būdu pripažinus, kad buvo neteisėtas kreditoriaus UAB „TAVC“ iniciatyva ir jo balsais priimtas ginčo nutarimas, šis kreditorius turi prisiimti su tuo susijusias pasekmes. Nagrinėjamu atveju, suinteresuotas asmuo - kreditorius UAB „Gabringa“, byloje pateikdamas atsiliepimą į pareiškėjo skundą, sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas, siekė įgyvendinti ĮBĮ 21 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus teises, taip pat ir teisę į teisminę gynybą (CPK 2, 5, 13 str.), dėl ko patyrė teismo nutartyje nustatytas bylinėjimosi išlaidas.

35Taigi dėl aukščiau nurodytų motyvų, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens UAB „Gabringa“ turėtų bylinėjimosi išlaidų kompensavimo klausimą, padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad jas privalo atlyginti suinteresuotas asmuo UAB „TAVC“, kadangi dėl pastarojo veiksmų buvo priimtas ginčo nutarimas, kurį teismas pripažino neteisėtu (CPK 185 str., 93 str. 1 d.).

36Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

37Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas bankrutavusios UAB „Versenta“ administratorius UAB... 4. Bankroto administratorius teismui nurodė, kad BUAB „Versenta“ kreditorių... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi (įsiteisėjusia 2014-06-26)... 6. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Gabringa“ prašė skundą patenkinti,... 7. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „TAVC“ prašė skundą spręsti teismo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 14 d. nutartimi patenkino... 10. Teismas nurodė, kad 2014-05-19 įvykusio BUAB „Versenta“ kreditorių... 11. Teismas pažymėjo, kad įvertinus tai, jog bankroto byloje vykdomas... 12. Teismo teigimu, atsižvelgus į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Suinteresuotas asmuo UAB „TAVC“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 15. 1. Skundžiamos nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra... 16. 2. Teismas, taikydamas CPK 93 str. 1 d., visiškai nemotyvavo, kodėl laikė,... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Gabringa“ prašo... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Gabringa“ naudai iš UAB... 19. 2. UAB „TAVC“ yra visiškai atsakingas dėl nepagrįsto ir neteisėto... 20. 3. Šioje byloje UAB „Gabringa“ patirtos bylinėjimosi išlaidos atitiko... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo suinteresuotam... 25. Apygardos teismas, priteisdamas suinteresuotam asmeniui teismo nutartyje... 26. Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės... 27. CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio... 28. Pagal CPK 37 straipsnio 1 dalį, byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi... 29. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, šaliai, kurios naudai priimtas... 30. Pagal ĮBĮ, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ normos... 32. Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ĮBĮ nenustatyta CPK bendrųjų... 33. Nagrinėjamoje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjo BUAB „Versenta“... 34. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2014-05-19 Kreditorių susirinkimo sušaukimą... 35. Taigi dėl aukščiau nurodytų motyvų, pirmosios instancijos teismas,... 36. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 37. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 38. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartį....