Byla 2-8-723/2014
Dėl žemės sklypo ribos pripažinimo bei teisę pažeidžiančių veiksmų nutraukimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovams T. P. ir S. P., jų atstovei adv. pad. A. Bissekerskajai, atsakovui R. B., vertėjai L. Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų T. P. ir S. P. (S. P.) ieškinį atsakovui R. B. dėl žemės sklypo ribos pripažinimo bei teisę pažeidžiančių veiksmų nutraukimo,

Nustatė

2ieškovai T. P. ir S. P. patikslintu ieškiniu atsakovui R. B. prašo:

31. Pripažinti ribą tarp ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo plane jungiančią taškus Nr. 2 ir Nr. 3 pagal VĮ Registrų centre įregistruotas koordinates ( - ).

42. Įpareigoti atsakovą nutraukti daromus ieškovų nuosavybės teisių į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pažeidimus bei pašalinti iš ieškovų žemės sklypo atsakovui priklausančius daiktus: atsakovo sukaltus metalinius stulpus, matavimo schemoje pažymėtus skaičiais 1, 2, 3, 4, 5 (ieškinio priedo Nr. 9 lapas 6).

53. Priteisti iš atsakovo ieškovų naudai lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

6Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovams T. P. ir S. P. 2005-05-02 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. ( - ) pagrindu bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus numeris ( - ) (toliau - Žemės sklypas). 2011-03-29 Žemės sklypui suteiktas adresas: ( - ) 2009 metais UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atliko Žemės sklypo kadastrinius matavimus. Iš kadastrinėje byloje esančio 2009-02-20 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto matyti, kad nustatant žemės sklypo ribas dalyvavo SB „( - )“ pirmininkas bei gretimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai. 2010-06-09 įsakymu Vilniaus apskrities viršininkas įpareigojo ieškovus Žemės sklype laikytis elektros linijos apsaugos zonos specialiųjų sąlygų bei įregistruoti VĮ Registrų centras Žemės sklypo kadastro duomenis, užfiksuotus kadastrinių matavimų metu. Ieškovai Vilniaus apskrities viršininko nurodymą įvykdė, įregistravę Žemės sklypo kadastro duomenų bylą viešajame registre. Gretimo žemės sklypo savininkas R. B. (atsakovas), atliko eilę veiksmų, pažeidusių ieškovų nuosavybės teises į Žemės sklypą nustatytose ribose. Ieškovų taikūs mėginimai žodžiu įtikinti atsakovą laikytis nustatytų Žemės sklypo ribų teigiamo poveikio neturėjo. Atsakovas, nepasirašytinai supažindintas su kadastrinių matavimų byla, joje nustatytų ribų paisyti atsisakė. Kadangi atsakovo veiksmai pasireiškė ieškovų Žemės sklypo dalies neteisėtu užvaldymu - daiktų (padangų ir kt.) sandėliavimu, taip pat kuolų tvorai statyti, nustačius Žemės sklypo ribas atsiradusių ieškovų Žemės sklype, palikimu bei kliudymu Žemės sklypo savininkams šiuos kuolus iškasti, ieškovai kreipėsi į policiją dėl atsakovo patraukimo administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 188 str. numatytą pažeidimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2012-08-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje administracinio teisės pažeidimo bylą atsakovo atžvilgiu nutraukė nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, motyvuodama aplinkybe, kad nėra duomenų apie ginčijamos sklypo dalies nuosavybės teises. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-10-08 Administracinės komisijos nutarimą paliko nepakeistu. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, ieškovai skundu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių, kuris, atlikęs patikrinimą, pateikė 2013-05-16 išvadą dėl žemės sklypų ribų. Išvadoje nurodė, kad 2013-03-26 buvo patikrintos Žemės sklypo ir atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi ribos. Patikrinimo metu nustatyta, kad Žemės sklypo, kuris suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje, ribos 2009-02-20 UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ sudarytame žemės sklypo plane M1:500 pagal nurodytas koordinates atitinka vietovėje esančių riboženklių koordinates. Aplinkybė, jog atsakovas nepasirašė 2009-02-20 sudaryto ieškovų Žemės sklypo paženklinimo-parodymo akto, neduoda pagrindo kitokiai išvadai, nes šį aktą pasirašė kiti su ieškovų sklypu ribą turintys žemės savininkai ir sodų bendrijos pirmininkas. Be to, atliktų kadastrinių matavimų rodmenys patvirtinti išvadoje, yra išsamūs, teisingi ir nepaneigti. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemes ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus nustatyta, kad vietovėje rasti atsakovo sukalti 6 metaliniai stulpai, kurių 5 yra Žemės sklypo ribose. Išvadose taip pat nustatyta, kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis bei Vilniaus rajono skyriaus saugomus archyvinius dokumentus, atsakovui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas, atlikus preliminarius matavimus, bei pateikta rekomendacija atsakovui, siekiant sužinoti tikslų jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo plotą bei ribas, atlikti nurodytojo žemės sklypo kadastrinius matavimus. Faktiškai, atsakovas, teigdamas, jog jo neteisėtai naudojamas Žemės sklypo plotas, bendrosios nuosavybės teise priklausantis ieškovams, priklauso atsakovui, šios savo pozicijos nepatvirtina Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais teisėtais būdais, todėl toks atsakovo veikimas pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu bei pažeidžiančiu ieškovu teisėtus interesus.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 85) nurodė, kad atlikus ieškovams priklausančio Žemės sklypo kadastrinius matavimus, Žemės sklypo plotas padidėjo 25 m2. Atsakovo nuomone duomenų perdavimas tiek į VĮ „Registrų centras“, tiek į Apskrities viršininkui dokumentas turėtų būti su sodo kaimynų sklypų parašais ir „pretenzijų neturiu“ prierašu. Sodo sklypo išmatavimų pakeitimas, suklastojimas pažeidžia sklypų išdalinimo pagrindinį dokumentą Projektą, ko pasėkoje atsakovas pasirašyti negalėjo. Nuo to momento ir prasidėjo šalių ginčai.

8Teismo posėdžio metu ieškovas S. P. prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad po atliktų kadastrinių matavimų įregistravo matavimus Registrų centre ir gavo juridiškai įformintą dokumentą. Tada norėjo statyti tvorą tarp šalių sklypų. Kai ieškovas pradėdavo iškasinėti atsakovo įkastus stulpus, atsakovas fiziškai tam priešinosi. Yra 5 kuolai įkasti apie 50 cm, jie įbetonuoti. Ieškovas gavęs dokumentus įkasė riboženklius, tada atsakovas įkasė tuos 5 kuolus. Kadastrinius matavimus darė specialistai.

9Ieškovė T. P. palaikė ieškinį pilnai. Nurodė, kad ieškovas viską pasakė. Papildyti neturi.

10Atsakovas R. B. su ieškovų reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad į bylą pateikė dokumentus - pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje sklypo ribų koordinačių nėra, yra nurodytas sklypo plotas. Kadastrinių jis matavimų nepasidarė. Jam Nacionalinėje žemės tarnyboje pasakė, kad jis gali daryti, gali nedaryti kadastrinių matavimų, tai jo asmeninis reikalas. Ieškovų sklypas po kadastrinių matavimų padidėjo kažkieno sąskaita. Šie kadastriniai matavimai suklastoti. Šiuo metu savo sklypo ploto tiksliai negali pasakyti, tačiau po ieškovų matavimų jis tikrai sumažėjo. Jo sklypo išmatavimai 20 m x 30 m. – rulete tiksliai išmatavo per įstrižaines. Matavo su 20 m. rulete, sujungė virvučių aibę ir nustatė, tikslumas neginčytinas. Apie ieškovų kadastrinius matavimus sužinojo po dviejų metų – 2011 m., jų neskundė.

11Liudytojas M. P, nurodė, kad pažįsta šalis, jis yra pirmininkas. 2009 m. buvo pradiniai, preliminarūs. Atsakovo ribos turi būti 4 taškai, dabar daugiau. Atsakovui pagal pradinį matavimą skirta 6 arai. Ieškovų kadastriniuose matavimuose dalyvavo. Atsakovas jam nurodė, kad nenori kadastrinių matavimų. Atsakovas su ieškovų kadastriniais matavimais nesutinka.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad ieškovams S. P. ir T. P. dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso Žemės sklypas su statiniais, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 7-8). Žemės sklypui 2011‑03‑29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) „Dėl adresu suteikimo“ suteiktas adresas – ( - ) (b.l. 9-25).

14Atsakovas R. B. 1995-10-20 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), kuris ribojasi su ieškovų Žemės sklypu (b.l. 87-88). Pagal sklypo planą ir Piliečio, įmonės, įstaigos ar organizacijos žemės sklypo registravimo Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre pažymėjimą atsakovo žemės sklypo plotas – 0,06 ha (b.l. 87, 90). Pažymėtina, kad tiek pirkimo-pardavimo, tiek minėtame Vilniaus raj. žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos pažymėjime nėra jokių duomenų apie atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus.

15Ieškovų užsakymu 2009-02-20 UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atliko ieškovams dalinės nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo kadastrinius matavimus (b.l. 26-39). Pažymėtina, kad nustatant Žemės sklypo ribas dalyvavo SB „( - )“ pirmininkas bei Žemės sklypo gretimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai, išskyrus atsakovą R. B..

16Kadastrinių matavimų aiškinamajame rašte matininkas K. D. nurodė, kad Žemės sklypo plotas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skiriasi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida (kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas - 0.0625 ha); kaimyninio sklypo, kurio kad. Nr. ( - ), savininkas (atsakovas) kategoriškai pasirašyti paženklinimo akte atsisakė - be priežasties. Nors matavo aplink jo sklypą visus kaimyninius sklypus ir jam paaiškino, kad jam paliktas plotas taip pat su viršpločiu, jis taip pat atsisakė parašyti, kodėl atsisako pasirašyti (b.l. 69).

172010-06-09 Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. ( - ) „Dėl T. P. ir S. P. žemės sklypo Nr. ( - ), esančio S/B ( - ), kadastrinių duomenų patikslinimo“ patikslinto ieškovams priklausančio Žemės sklypo plotą – 625 kv. m. (buvo 600 kv. m.), nominalią vertę – 131 Lt (buvo 126 Lt), pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio (sodų), būdą – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo, pobūdį – mėgėjiškų sodų; taikytinas žemės naudojimo specialiąsias sąlygas: VI (elektros linijų apsaugos zonos; naudmenų rūšis: sodai – 585 kv. m., užstatyta teritorija – 40 kv. m.; įpareigojo ieškovus Žemės sklype laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir įsakyme nurodytus, kadastrinių matavimų metu užfiksuotus, Žemės sklypo duomenis įregistruoti valstybinėje įmonėje Registrų centre (b.l. 40-41). Ieškovai įpareigojimą įvykdė ir kadastrinius matavimus įregistravo VĮ „Registrų centras“ (b.l. 8).

18Atsakovui R. B. 2012-07-18 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 188 str. už tai, kad jis 2012-04-21 apie 17.30 val. ( - ) nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, vykdydamas savo tariamą teisę, ginčijamą kito asmens, nepadarydamas esminės žalos piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, neleido iškasti savo įkastų metalinių stulpelių S. P. sklype. Atsakovas paaiškinime policijai nurodė, kad ( - ) turi jam nuosavybės teise priklausantį sodo sklypą Nr. ( - ), kuris ribojasi su S. P. priklausančiu sodo sklypu; prieš 3-4 metus tarp abiejų kaimynų kilo ginčas dėl sklypų ribų, kuris tęsiasi iki šiol; įvykus minėtam ginčui B. savo ir kaimyno sklypo ribose įkasė metalinius stulpus, norėdamas parodyti, kur yra ribos pagal jo turimus dokumentus. Vėliau S. P. padarė savo žemės matavimus. Kadangi pagal R. B. turimus dokumentus minėti metaliniai stulpai yra įkasti tiksliai jo žemės sklypo riboje, jis ir uždraudė juos iškasinėti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2012-08-23 nutarimu Nr. ( - ) administracinio teisės pažeidimo bylą R. B. atžvilgiu nutraukė nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (b.l. 46-47). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi administracinėje byloje Nr. II-254-295/2012 ieškovo S. P. skundo netenkino ir Vilniaus miesto savivaldybės Administracinės komisijos 2012-08-23 nutarimą Nr. ( - ) paliko nepakeistą (b.l. 48-50).

19Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemė ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius 2013-05-16 raštu Nr. ( - ) atsakydami į šalių paklausimus nurodė, kad skyriaus specialistai 2013-03-26 patikrino vietoje (natūroje) žemės sklypų (kad. Nr. ( - ), Nr. ( - )), esančių sodininkų bendrijoje ( - ), naudojimosi ribas ir surašė Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), kuris suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje, ribos 2009 m. vasario 20 d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ sudarytame žemės sklypo plane ( - ) pagal nurodytas koordinates atitinka vietovėje esančių riboženklių koordinates. Vietovėje rasti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) savininko sukalti 6 metaliniai stulpai, iš kurių 5 yra žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribose (pagal prie patikrinimo akto pridėtą schemą). Rašte taip pat nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis bei Vilniaus rajono skyriaus saugomus archyvinius dokumentus nustatyta, kad R. B. nuosavybės teise priklausantis Žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) Nekilnojamojo turto registre įregistruotas, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatant ribų posūkio taškų koordinates grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą (toliau - preliminarūs matavimai). Kadangi žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus, todėl norint sužinoti tikslų žemės sklypo plotą bei ribas pasiūlė žemės sklypo savininkui R. B. atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus (b.l. 51-56).

20Atsakovas nesutikdamas su ieškovams priklausančio sklypo kadastriniais matavimais į bylą pateikė 2013-08-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos raštą Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad Tarnyba išnagrinėjusi Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus pateiktus atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dokumentus bei valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis (registro Nr. ( - )) nustatė, kad žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) nėra atlikti kadastriniai matavimai, o gretimam Žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) atlikti kadastriniai matavimai. Šio žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos pagal UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininko K. D. 2009‑02-20 atliktus kadastrinius matavimus. NŽT rašte taip pat nurodoma, kad Skyrius 2013-03-26 patikrino žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) ribas vietovėje ir užpildė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame atsakovas atsisakė pasirašyti, tačiau pastabų nenurodė. Minėto patikrinimo metu buvo nustatyta, kad tarp žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) įrengti metaliniai stulpai, kurių koordinates, patikrinimo metu, buvo nustatytos GPS imtuvu ( - ). Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) duomenimis bei 2013-03-26 patikrinimo metu nustatytomis minėtų metalinių stulpų koordinatėmis, Skyrius parengė matavimų schemą M 1:500 (b.l. 56). Matavimų schemoje nurodyta, kad minėti metaliniai stulpai patenka į Žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribas, t. y. metaliniai stulpai, kurie matavimų schemoje pažymėti Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 atitinkamai pastatyti 0,25 m, 0,27 m, 0,40 m, 0,54 m, 0,63 m atstumais nuo bendros žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) ribos. Skyrius išnagrinėję žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų byloje, kurią 2009-02-20 parengė UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininkas K. D., komplektuojamo ribų paženklinimo-parodymo akto informaciją, nustatė, kad Šio akto 4 punkte nėra atsakovo parašo, patvirtinančio sutikimą su paženklinta bendra žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) riba, likusieji kviestiniai asmenys su paženklintomis minėto žemės sklypo ribomis sutiko, sutikimą patvirtinę parašu. Pažymėtina, kad 2009-02-20 žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribų paženklinimo-parodymo akto 5 punkte nėra matininko įrašo apie tai, kad kviestinis asmuo (šiuo atveju atsakovas) nedalyvavo ar atsisakė pasirašyti. Atkreipė dėmesį, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų byloje nekomplektuojami kvietimai kviestiniams asmenims dalyvauti ženklinant minėto žemės sklypo ribas, žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų byloje komplektuojamame 2009-02-20 matininko K. D. aiškinamajame rašte nurodyta, kad atsakovas atsisakė pasirašyti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribų paženklinimo-parodymo akte bei nenurodė atsisakymo pasirašyti motyvų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų byla sukomplektuota pažeidžiant Nuostatų 64.11 punkto reikalavimą. Palyginę UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininko K. D. 2009-02-20 parengtame žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) plane nurodytus ribų linijų ilgius su sodininkų bendrijos „( - )“ suplanavimo projekte nurodytais minėto žemės sklypo ribų linijų ilgais, nustatė, kad, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, šiaurės pietinės ribos ilgis (22,50 m) 2,50 m pailgėjo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininkas K. D., atlikdamas žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, nesivadovavo Taisyklių 11 punktu, kuriame nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius, specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, mano, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius negalėjo suderinti UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininko K. D. 2009-02-20 parengtų žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) planu, o Vilniaus apskrities viršininkas 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ( - ) negalėjo pakeisti nustatytų kadastro duomenų (b.l. 65-68).

21Ieškovai į bylą pateikė Registruotų registre ir preliminarių sklypų ribų, esančių sodininkų bendrijoje „( - )“ apžvalginį – informacinį planą, parengtą UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, iš kurio matyti, kad ieškovų įsigyto Žemės sklypo plotas sudaro 600 m2 (0,0600 ha), o natūroje yra 625 m2 (0,0616 ha); atsakovui priklausančio žemės sklypo plotas sudaro 600 m2 (0,0600 ha), o natūroje yra 616 m2 (0,0616 ha) (b.l. 97). Darytina išvada, kad atsakovui atlikus jam nuosavybės teise priklausančio sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypo plotas netgi padidėtų, tačiau atsakovas kadastrinių matavimų nesusitvarko dėl savo paties kaltės,t.y.objektyvai neatlieka tai,ką gali padaryti ir kas nepažeidžia jo,kaip žemės savininko interesų.

22Byloje pateiktos situacijos nuotraukos patvirtina, kad ginčo vietoje įkasti stulpai-riboženkliai, taip pat laikomos automobilių padangos (b.l. 42-45).

23CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas – negatorinis ieškinys, nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisių pažeidimus, net ir nesusijusius su valdymo netekimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, esant įrodytiems pirmiau nurodytiems faktams, atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. R. K., bylos Nr. 3K-3-949/2001; 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. S. v. M. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-407/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. L. v. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. A. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-189/2011; kt.). Faktinės bylos aplinkybės pripažįstamos nustatytomis, kai yra pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros su ginčo dalyku susijusios aplinkybės egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis). Tuo teismas įsitikina vykstant įrodinėjimo procesui, kai pateikiami, tiriami ir vertinami įrodymai. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnis). Tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes galima tinkamai pritaikyti materialiosios teisės normas ir teisingai išspręsti ginčą, nes teisės normos taikomos vadovaujantis jose įtvirtintomis jų taikymo sąlygomis ir atsižvelgus į konkrečioje byloje nustatytas konkrečias faktines aplinkybes. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika įrodinėjimo, įrodymų tyrimo bei vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo klausimais yra išplėtota ir gausi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „( - )“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; 2012 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; kt.).

24Savininku tampama įgijus nuosavybės teisę. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai reglamentuojami CK 4.47 straipsnyje, kuriame pateikiamas nebaigtinis jų sąrašas. Turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Asmuo, įrodinėdamas aplinkybę, kad jis yra turto savininkas, įrodinėja savo nuosavybės teisės į tą turtą atsiradimo pagrindą. Turtą, į kurį asmuo įgijo nuosavybės teisę, šios teisės turinį galima nustatyti pagal nuosavybės teisės įgijimo pagrindą.

25Byloje ieškovai įrodė,kad jie teisėtai įgijo jų valdomą žemės sklypą ir atliko jo teisinę registraciją pagal esamas sklypo ribų koordinates 2009 metais.To pasekoje jų sklypas padidėjo 25 kv.m.,tačiau tai realiai yra leistinose paklaidos ribose.

26Šie duomenys šiai dienai yra galiojantys ir nepaneigti.Atsakovas apie tai sužinojo 2011 metais.Įregistravimas neapskųstas.Atsakovas neįrodė,kad jo sklypas dėl to sumažėjo.Priešingai,bylos duomenimis(b.l.97),atsakovo sklypas nesumažėja,o pagal preliminarius matavimus padidėja 16 kv.m..Atsakovas pagal byloje esamų įrodymų analizę,nepasirašė matavimų 2009 metais dėl savo paties nenoro tai padaryti.

27Teismui akivaizdu,kad ieškovo ir atsakovo ginčo sklypo vietoje tarp šalių turi būti du riboženkliai(CPK 182 str.).Šiai dienai atsakovas įkasė viso penkis (b.l.56).Nors atsakovas teigia,kad jis įkasė neginčijamai teisingai minėtus riboženklius,tačiau ieškovai tai paneigė pateikdami teismui objektyvų to įrodymą-matavimų schemą(b.l.56).Atsakovas negalėjo atlikti neginčijamai teisingus savo matavimus,nes neturėjo tam būtinų prietaisų ir atitinkamos kvalifikacijos tai atlikti.

28Todėl atsižvelgiant į esamus byloje įrodymus,šalių paaiškinimus,liudytojo parodymus,analizuojant jų visetą tiek logiškai,tiek sistemiškai, teismas daro išvadą,kad atsakovo veiksmai-5 stulpų įkasimas į ieškovo sklypą yra ieškovų,kaip žemės savininko teisių pažeidimas,kas savo ruožtu vadovaujantis CK 1.138 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4.37 straipsniu, 4.39 straipsnio 1 dalimi, 4.98 straipsniu,ir žemės savininkams reikalaujant, turi būti pašalintas,t.y. atsakovas privalo pašalinti atliktų neteisėtų veiksmų-savavališkai įkastų 5 stulpų padarinius –per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškasti 5 stulpus iš ieškovų žemės sklypo ir sutvarkyti tose vietose žemę,kad nebūtų matomi buvę iškasimo padariniai (CK 1.5 str.).

29Ieškovai prašo teismo pripažinti jų sklypo koordinates taškuose Nr.2 ir Nr.3.Teismas konstatuoja, kad CK 4.45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Teismai taip pat konstatuoja, kad žemės sklypų ribos ir koordinatės pagal ieškovų įteisintą matavimą yra nenuginčytos, todėl ribos neturi būti nustatomos pakartotinai teismo sprendimu. Ieškovų teisės yra ginamos aukščiau išdėstytu teismo sprendimu minėtoje ieškinio dalyje.Atsakovas naudojasi žemės sklypu, kurio plotas pagal preliminarų matavimą yra didesnis nei 6 arai, tai reiškia, kad jo teisės nėra pažeistos.Šioje dalyje ieškiniui tenkinti nėra teisėto pagrindo.

30Ieškovai byloje sumokėjo 144 Lt žyminį mokestį (b.l. 2, 61) ir turėjo 2811 Lt teisinių paslaugų išlaidų (b.l. 60-61, 70-72, 101-103), iš viso patyrė 2955 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Teismas patenkino esminį ieškovų reikalavimą ir netenkino papildomo,kurio jo nuomone negalima tenkinti šioje situacijoje iš esmės.Todėl iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos,kurios vienareikšmiškai yra susijusios su išlaidomis dėl ieškinio.Teismas nelaiko,kad atstovavimas savivaldybėje,kad gauti įsakymo kopiją yra pagrįstos išlaidos(50 Lt).Teismas nelaiko,kad prašymas prijungti įrodymus turi intelektualinės išraiškos kainą-96 Lt sumoje,nes tai akivaizdu,kad nereikalauja jokių teisinių žinių,nes tai yra ir ieškovo teisė ir pareiga.Teismas nelaiko,kad papildomo įrodymų prijungimo prašymas užtruko 0,5 valandos ir jo kaina 25 litai.Šie bylinėjimosi išlaidų reikalavimai nėra pagrįsti(CPK 88 str.,CK 1.5 str.).Todėl bylinėjimosi išlaidos mažinamos 171 litu,t.y. priteistina 2784 litai(CPK 88,93str.).

32Pašto išlaidos dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje sudaro 13,79 Lt (b.l. 1).Jos priteistinos valstybei iš atsakovo(CPK 96str.).

33Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 88,93,96,177,182,259-269-,270 str.,str.,teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Atsakovas R. B. (a.k( - ) privalo pašalinti atliktų neteisėtų veiksmų-savavališkai įkastų 5 stulpų padarinius –per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškasti 5 stulpus iš žemės sklypo,esančio Sodų bendrijoje ( - ) rajono savivaldybėje,žemės sklypo unikalus numeris ( - ), ir sutvarkyti tose vietose žemę,kad nebūtų matomi buvę iškasimo padariniai.

36Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.

37Priteisti iš atsakovo R. B. (a.k( - ) ieškovų T. P. (a.k( - ) ir S. P. (a.k( - ) naudai solidariai 2784 Lt(dviejų tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt keturių litų) bylinėjimosi išlaidas.

38Priteisti iš atsakovo R. B. (a.k( - ) 13,79 Lt (trylika litų 79 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. ieškovai T. P. ir S. P. patikslintu ieškiniu atsakovui R. B. prašo:... 3. 1. Pripažinti ribą tarp ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės... 4. 2. Įpareigoti atsakovą nutraukti daromus ieškovų nuosavybės teisių į... 5. 3. Priteisti iš atsakovo ieškovų naudai lygiomis dalimis bylinėjimosi... 6. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovams T. P. ir S. P. 2005-05-02... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 85) nurodė, kad atlikus ieškovams priklausančio... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas S. P. prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 9. Ieškovė T. P. palaikė ieškinį pilnai. Nurodė, kad ieškovas viską... 10. Atsakovas R. B. su ieškovų reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad į bylą... 11. Liudytojas M. P, nurodė, kad pažįsta šalis, jis yra pirmininkas. 2009 m.... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad ieškovams S. P. ir T. P. dalinės... 14. Atsakovas R. B. 1995-10-20 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo žemės... 15. Ieškovų užsakymu 2009-02-20 UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atliko... 16. Kadastrinių matavimų aiškinamajame rašte matininkas K. D. nurodė, kad... 17. 2010-06-09 Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. ( - ) „Dėl T. P. ir... 18. Atsakovui R. B. 2012-07-18 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo... 19. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemė ūkio ministerijos Vilniaus rajono... 20. Atsakovas nesutikdamas su ieškovams priklausančio sklypo kadastriniais... 21. Ieškovai į bylą pateikė Registruotų registre ir preliminarių sklypų... 22. Byloje pateiktos situacijos nuotraukos patvirtina, kad ginčo vietoje įkasti... 23. CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas –... 24. Savininku tampama įgijus nuosavybės teisę. Nuosavybės teisės įgijimo... 25. Byloje ieškovai įrodė,kad jie teisėtai įgijo jų valdomą žemės sklypą... 26. Šie duomenys šiai dienai yra galiojantys ir nepaneigti.Atsakovas apie tai... 27. Teismui akivaizdu,kad ieškovo ir atsakovo ginčo sklypo vietoje tarp šalių... 28. Todėl atsižvelgiant į esamus byloje įrodymus,šalių... 29. Ieškovai prašo teismo pripažinti jų sklypo koordinates taškuose Nr.2 ir... 30. Ieškovai byloje sumokėjo 144 Lt žyminį mokestį (b.l. 2, 61) ir turėjo... 31. Teismas patenkino esminį ieškovų reikalavimą ir netenkino papildomo,kurio... 32. Pašto išlaidos dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje sudaro 13,79 Lt... 33. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 88,93,96,177,182,259-269-,270... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Atsakovas R. B. (a.k( - ) privalo pašalinti atliktų neteisėtų... 36. Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.... 37. Priteisti iš atsakovo R. B. (a.k( - ) ieškovų T. P. (a.k( - ) ir S. P. (a.k(... 38. Priteisti iš atsakovo R. B. (a.k( - ) 13,79 Lt (trylika litų 79 ct)... 39. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...