Byla 2S-1090-577/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės, Henricho Jaglinskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB ,,( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB ,,( - )“ ieškinį atsakovui UAB ,,( - )“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovas Lietuvos ir Ukrainos UAB ,,( - )“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo UAB ,,( - )“ prievolę mokėti pagal 2009 m. lapkričio 18 d. atliktų darbų aktą Nr. 1, nepasibaigusia ir priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ 14 325,68 Lt už atliktus darbus bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB ,,( - )“ ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko ieškovo atstovas, nors apie bylos nagrinėjimą jam pranešta tinkamai, t.y. pasirašytinai. Prašymų ar dokumentų, pateisinančių ieškovo, jo atstovės nedalyvavimą teisme, iki posėdžio pradžios teismas negavo. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį palikti nenagrinėtą. Dėl to teismas, vadovaudamasis CPK 246 str., ieškinį paliko nenagrinėtą.

5Ieškovo atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. sausio 31 d. teismo nutartį. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina. Ieškovo atstovė 2011 m. sausio 26 d. išsiuntė teismui registruotu laišku iš Kauno prašymą sustabdyti bylą, nes Vilniaus miesto pirmame apylinkės teisme tarp tų pačių šalių nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3939-640/2011, kurioje ieškovas Lietuvos ir Ukrainos UAB „( - )” prašo pripažinti negaliojančiu to paties atsakovo UAB „( - )” 14 325,68 Lt įskaitymo 2010 m. vasario 22 d. pareiškimą Nr. 1.2-0302. Taip pat buvo prašoma nagrinėti prašymą dėl bylos sustabdymo paskirtame posėdyje nedalyvaujant ieškovo atstovei, nes tą pačią dieną 2011 m. sausio 31 d. 11:00 val. atstovė turėjo dalyvauti ir dalyvavo Kauno apygardos teisme apeliaciniame procese.

6Atskovas UAB “( - )” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad su atskirojo skundo motyvais nesutinka, kadangi ieškovas turėjo pakankamai laiko prašymui pateikti, o pateikus, nesidomėjo ar teismas jį gavo; be to, neprašė atidėti posėdį dėl svarbių priežasčių. Taip pat, atsakovo nuomone, užimtumas kitoje byloje nėra svarbi priežastis.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 2 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje turi būti tinkamai informuoti byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme, ir/arba gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti jiems ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 42 str., 51 str.).

10Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui ir jo atstovei buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Iki teismo posėdžio pradžios ieškovo atstovė teismo neinformavo apie tai, kad ji dalyvauti negalės ir neprašė priimti sprendimo už akių arba atidėti teismo posėdį. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą dėl to, kad į teismo posėdį neatvyko ieškovas, kuris neprašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nepateikė iki teismo posėdžio pradžios dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą. Pagal CPK nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų – arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba, jei to prašo atsakovas, priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

11Ieškovo atstovė nurodo, kad 2011 m. sausio 26 d. išsiuntė teismui registruotu laišku prašymą sustabdyti bylą bei nagrinėti prašymą dėl bylos sustabdymo paskirtame 2011 m. sausio 31 d. posėdyje nedalyvaujant ieškovo atstovei, kadangi ji turėjo dalyvauti ir dalyvavo Kauno apygardos teisme apeliaciniame procese. Ieškovo atstovė nurodo, jog pagrįstai tikėjosi, kad jos išsiųstas registruotas laiškas teismą pasieks iki teismo posėdžio pradžios. Kartu su prašymu atstovė išsiuntė ir teisinių paslaugų sutarties kopiją bei informaciją iš LITEKO apie teismo posėdį, kuriame atstovė turėjo dalyvauti. Tačiau ieškovo atstovės išsiųstas prašymas teisme gautas tik 2011 m. vasario 1 d. Todėl teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje ieškovo atstovė, negalėdama dalyvauti teismo posėdyje, turėjo procesinę pareigą pasirūpinti atstovavimu byloje, kaip dera apdairiam ir rūpestingam bylininkui.

12Tačiau nagrinėjamoje civilinėje byloje pasirengimo stadija pripažinta pasibaigusia ir byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje, todėl ieškinio palikimas nenagrinėto pažeistų tiek paties ieškovo teises ir interesus, tiek atsakovo, patyrusio daug laiko ir kitokių sąnaudų šioje byloje, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, t.y. baigiant bylą galutiniu procesiniu sprendimu, priimtu dėl ginčo esmės. Šioje situacijoje, atsižvelgiant į protingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principus, taip pat į tai, kad ieškovo atstovė prašymą dėl bylos nagrinėjimo jai nedalyvaujant (prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą) išsiuntė teismui likus 6 dienoms iki posėdžio, spręstina, kad ieškovo atstovė pagrįstai tikėjosi, jog teisme prašymas turi būti gautas laiku ir nesavalaikis prašymo įteikimas yra siejamas su objektyviai nuo apelianto nepriklausančiomis aplinkybėmis.

13Taigi, esant pasakytam bei įvertinus šioje byloje atliktus procesinius veiksmus, atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad anksčiau ieškovas nesąžiningai naudojosi ar piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, darytina išvada, kad nėra protinga, teisinga ir ekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje, dėl ko reikalinga užbaigti šią civilinę bylą, išsprendžiant tarp šalių kilusį ginčą iš esmės (CPK 3 str. 1 d., 7, 8 str.).

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atskirojo skundo argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, pripažintini pagrįstais, netenkintinas atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą prašymas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 336, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. sausio 31 d nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai