Byla 2-789/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prof-T“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. B2-576-527/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lintera“ skundą dėl 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prof-T“ bankroto byloje, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas ir Laimonas Gečys.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimas.

5Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė UAB „Prof-T“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Algimantą Tunkūną.

7Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi UAB „Prof-T“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Lintera“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 05 priimtą 2.4 p. nutarimą, kuriuo nutarta „parduoti BUAB „Prof-T“ visus debitorinius įsiskolinimus už 244 086,14 Lt. Nepardavus per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti iki 194 023,28 Lt. Nepardavus už 194 023,28 Lt dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Apie parduodamą turtą skelbti administratoriaus pasirinktame reklaminiame laikraštyje ir internete“. Kreditoriaus teigimu, apie šio nutarimo projektą nebuvo informuoti jokie kreditoriai, išskyrus Kauno apskrities VMI, todėl nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo poziciją. Kreditorių susirinkime vienašališkai, t. y. neinformavus kitų kreditorių, buvo priimtas sprendimas parduoti atsakovo debitorinius įsiskolinimus. Iš esmės buvo išspręstas kiekvienam kreditoriui labai aktualus klausimas, nuo kurio priklauso kiekvieno kreditoriaus atskirai ir visų kreditorių kartu pareikštų bei teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų visiško ar dalinio patenkinimo klausimas.

9Pateiktų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui kreditorius UAB „Lintera“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo protokolu priimtą 2.4 p. nutarimą iki įsiteisės galutinis sprendimas byloje pagal kreditorės skundą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB „Lintera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu atsakovo debitorinės skolos gali būti pradėtos pardavinėti iki pareiškėjo (kreditoriaus) skundo išnagrinėjimo iš esmės, sutiko su kreditoriaus argumentais, kad tikslinga atsakovo administratoriui uždrausti vykdyti (ar sustabdyti vykdymą) protokolo 2.4 p. išdėstytą nutarimą, nes, neuždraudus atlikti minėto veiksmo, galimai palankaus pareiškėjui (kreditoriui) sprendimo, pripažinus negaliojančiu skundžiamą nutarimą, vykdymas šioje byloje gali tapti neįmanomas ar apsunkintas. Be to, teismas pažymėjo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki bus išspręstas ginčo klausimas, gali būti pažeisti ne tik pareiškėjo, bet ir kitų kreditorių, kurie neišreiškė pozicijos dėl minėto nutarimo, interesai, nes ginčo nutarimu iš esmės išspręstas kiekvienam kreditoriui aktualus klausimas, nuo kurio priklauso kiekvieno kreditoriaus atsakovui pareikšto ir teismo nutartimi patvirtinto finansinio reikalavimo visiškas ar dalinis patenkinimas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2.4 punkto tikslas buvo gauti pajamas pardavus BUAB „Prof-T“ debitorinius įsiskolinimus ir užbaigti bankroto procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas apskundė minėtame susirinkime priimtą nutarimą, akivaizdu, kad pareiškėjo tikslas nėra atgauti finansinį reikalavimą, kuris yra 142,36 Lt dydžio. Pareiškėjo finansinis reikalavimas sudaro tik 0,09 proc. visų finansinių reikalavimų sumos. Taigi, atsižvelgiant į kreditorių susirinkime nustatytą kainą, pardavus debitorinius įsiskolinimus, pareiškėjo finansinis reikalavimas būtų patenkintas visiškai. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliaciniam teismui yra išsiųstas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta patikslinti UAB „Lintera“ kreditorinį reikalavimą papildomai 261 000 Lt sumai. Todėl yra akivaizdu, kad pareiškėjas siekia kaip įmanoma labiau užvilkinti bankroto proceso eigą, kol, galbūt, bus patvirtintas minėtas kreditorinis reikalavimas arba palankus apeliacinės instancijos teismo sprendimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

152) Pareiškėjo turimo finansinio reikalavimo dydis sudaro tik 0,09 proc. visų BUAB „Prof-T“ patvirtintų finansinių reikalavimų, kai Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos – 88,87 proc. Todėl net ir informavus pareiškėją iš anksto apie Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyto 2.4. punkto projektą, jo balsai nebūtų pakeitę priimto nutarimo.

163) Laikinosios apsaugos priemonės negali būti priemonė trečiosios eilės kreditoriui vilkinti bankroto procesą ir užkirsti kelią kaip įmanoma greičiau visiškai atsiskaityti su pirmosios ir antrosios eilės kreditoriais. Tuo tarpu ginčijamoje situacijoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas trečiosios eilės kreditoriaus, turinčio vos 142,36 Lt dydžio finansinį reikalavimą, prašymu padeda buvusiam BUAB „Prof-T“ konkurentui piktnaudžiauti teise, vilkinti bankroto procesą bei atsiskaitymą su kitais kreditoriais.

174) Skundžiama nutartis pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, nes yra išskiriami vos 0,09 proc. visų BUAB „Prof-T“ patvirtintų finansinių reikalavimų turinčio kreditoriaus interesai, nepagrįstai apribojamos kitų kreditorių galimybės kaip įmanoma greičiau gauti finansinių reikalavimų apmokėjimą.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Lintera“ prašo atsakovo BUAB „Prof-T“ bankroto administratoriaus Algimanto Tunkūno atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatyta, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo, tačiau šiuo atveju kreditoriai, išskyrus nutarimą pasiūliusią Kauno apskrities VMI, nebuvo informuoti apie nutarimo projektą ir negalėjo išreikšti savo nuomonės dėl šio nutarimo. Taigi buvo padaryti ne tik formalūs nutarimo priėmimo pažeidimai.

202) Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai negali būti besąlygiškas pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais, jeigu nebuvo pažeista nustatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, jeigu priimti nutarimai nepažeidžia kreditorių interesų. Tačiau šiuo atveju priimtas nutarimas buvo priimtas pažeidžiant imperatyvią ĮBĮ 24 straipsnyje nustatytą nutarimų priėmimo tvarką, todėl jis yra naikintinas kaip neteisėtas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Lintera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo vykdyti atsakovo BUAB „Prof-T“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl turto pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo – taikymo pagal pareiškėjo skundą, kuriuo ginčijamas šio nutarimo teisėtumas.

23Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

24Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Pavyzdžiui, tokia situacija gali susidaryti tuomet, kai paaiškėja, jog teismas materialųjį teisinį reikalavimą išnagrinėjo iš esmės ir jo netenkino. Šis teisinis faktas – ieškovui nepalankaus teismo sprendimo priėmimas išnagrinėjus bylą iš esmės sudaro pagrindą manyti, kad egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus teismo baigiamojo akto priėmimo byloje. Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į kitas bylos aplinkybes laikinosios apsaugos priemonės gali būti netaikomos.

25Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB „Lintera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė atsakovo BUAB „Prof-T“ kreditorių susirinkimo 2012 m. sausio 4 d. priimto nutarimo vykdymą. Šiuo nutarimu atsakovo kreditorių susirinkimas nutarė „parduoti atsakovo visus debitorinius įsiskolinimus už 244 086,14 Lt. Nepardavus per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti iki 194023,28 Lt. Nepardavus už 194 023,28 Lt dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Apie parduodamą turtą skelbti administratoriaus pasirinktame reklaminiame laikraštyje ir internete“. Po šio procesinio klausimo išsprendimo paaiškėjo, jog Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi atmetė kreditoriaus UAB „Lintera“ skundą. Tokį procesinį sprendimą teismas grindė tuo, kad juo nėra pažeidžiamos nei atsakovo, nei jo kreditorių teisės, o kreditoriaus UAB „Lintera“ (ne)informavimo apie sprendžiamą klausimą faktas neturėjo esminės reikšmės šio klausimo teisingam išsprendimui. Nors ši pirmosios instancijos teismo nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka ir procesinis sprendimas byloje dar nėra įsiteisėjęs, tokia teismo nutartis sudaro pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms, jog atsakovo kreditoriaus skundas byloje gali būti patenkintas ir egzistuoja teismo nutarties neįvykdymo grėsmė. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas naikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. draudimą vykdyti atsakovo BUAB „Prof-T“ kreditorių susirinkimo 2012 m. sausio 4 d. nutarimą dėl turto pardavimo tvarkos ir sąlygų. Kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti pagrindą daryti kitokią išvadą, byloje nėra.

26Apelianto atskirojo skundo argumentai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu yra pažeidžiamas kreditorių lygiateisiškumo principas, nes pareiškėjo turimo finansinio reikalavimo dydis sudaro tik 0,09 proc. visų BUAB „Prof-T“ patvirtintų finansinių reikalavimų ir jis neturi lemiamos įtakos sprendimų priėmime yra susiję su ginčo išsprendimu iš esmės ir dėl šių argumentų pagrįstumo, kaip minėta, Kauno apygardos teismas pasisakė 2012 m. kovo 5 d. nutartyje, kuria skundą atmetė. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

27Dėl aukščiau nurodytų motyvų žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina, o pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Lintera“ (į. k. 156609848, reg. Jonava, Ukmergės g. 22) reikalavimo įvykdymo užtikrinimui sustabdytas 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 05 priimto 2.4 p. nutarimo, kuriame numatyta „parduoti BUAB „Prof-T“ visus debitorinius įsiskolinimus: Equipos Lagos S.A., Maggi Enginneering Via, V. M., U. R., IP Techimport, UAB „TNL“, S. Z., Dietrich Karnasch-Sagen und Schneidwerkzeug GmbH, UAB „Lukoil Baltija“, SPX Hydraulic Technologies, UAB „Statybų palydovas“ už 244.086,14 Lt; nepardavus per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti iki 194.023,28 Lt; nepardavus už 194.023,28 Lt dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Apie parduodamą turtą skelbti administratoriaus pasirinktame reklaminiame laikraštyje ir internete“ vykdymas, panaikinti.

30Pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Lintera“ prašymą sustabdyti atsakovo 2012 m. sausio 4 d. BUAB „Prof-T“ kreditorių susirinkimo 2.4 punktu priimto nutarimo vykdymą, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimas.... 5. Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi UAB „Prof-T“ pripažino... 8. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Lintera“ pateikė teismui skundą, kuriuo... 9. Pateiktų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui kreditorius UAB „Lintera“... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius... 14. 1) 2012 m. sausio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2.4 punkto tikslas buvo... 15. 2) Pareiškėjo turimo finansinio reikalavimo dydis sudaro tik 0,09 proc. visų... 16. 3) Laikinosios apsaugos priemonės negali būti priemonė trečiosios eilės... 17. 4) Skundžiama nutartis pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, nes... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Lintera“ prašo... 19. 1) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ)... 20. 2) Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai negali būti... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 23. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 24. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas,... 25. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi... 26. Apelianto atskirojo skundo argumentai, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 27. Dėl aukščiau nurodytų motyvų žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 29. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartį, kuria taikytos... 30. Pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Lintera“ prašymą sustabdyti atsakovo...