Byla 2YT-2916-793/2017
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys L. K., AB „Swedbank“ bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys L. K., AB „Swedbank“ bankas,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas antstolio Aleksandro Selezniovo patvarkymas dėl skundo nagrinėjimo Nr. S1b-5107, kuriuo teismui perduotas pareiškėjo V. K. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2016-12-27 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių. Nurodė, kad antstolis ginčijamu patvarkymu atsisakė skirti skolininkams L. K. ir V. K. priklausančio turto ekspertizę. Vertė nustatyta atsižvelgiant į nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Inreal“ turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą. 2016-12-27 patvarkymu antstolis paskelbė turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Teigia, jog antstolis iki varžytynių pradžios privalėjo skolininkams išaiškinti jų teisę surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, tačiau antstolis to nepadarė. Mano, kad tokie antstolio veiksmai, skolininkams konkrečiai nenurodant CPK 704 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos jų teisės, yra esminis procesinis pažeidimas (b. l. 3-5).

3Antstolis 2017-01-18 patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo Nr. S1b-5107 netenkino pareiškėjo skundo, nurodydamas, kad 2016-09-15 patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1a-63615 buvo nurodyta, kad CPK 704 straipsnio nustatyta tvarka skolininkas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundo teiginiai, jog antstolis nesudarė jam sąlygų surasti parduodamo iš varžytynių turto pirkėjo yra klaidingas ir prieštaraujantis vykdomosios bylos medžiagai (b. l. 1-2).

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/16/00618, pradėtą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-02 vykdomąjį raštą Nr. 2-14462-897/2013 dėl 118889,40 Eur skolos, sutartinių kintamų palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos (93684,39 Eur) skaičiuojant nuo paskutinio paskaičiavimo dienos (2013-07-08) iki pilno skolos išieškojimo ir 5 procentų metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos išieškojimo iš skolininkų L. K. ir V. K. už skolą iš viešųjų varžytynių parduodant įkeistą turtą pagal sutartinės hipotekos lakšte nustatytą daiktų pardavimo varžytynėse eilę – butą, esantį ( - ); 1,0300 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai (v. b. I T, b. l. 2, 3-4). 2016-05-03 turto arešto aktu Nr. S1a-29317 areštuotas skolininkams ir turto įkaito davėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ) (v. b. I T, b. l. 116). 2016-05-03 patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. S1a-29333 paskirta buto, esančio ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizė, pavedant ją atlikti UAB „Lituka ir Ko“ (v. b. I T, b. l. 135). Skolininkams nesutinkant, kad turto vertinimą atliktų UAB „Lituka ir Ko“, antstolis 2016-06-03 patvarkymu dėl ekspertinės įstaigos Nr. S1a-37374 įpareigojo L. K. ir V. K. per penkias dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pateikti susitarimą su ekspertu ir pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos dokumentus į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti reikalingą sumą ekspertizės kaštams padengti (v. b. II T, b. l. 3). 2016-07-11 patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. S1a-47366 ekspertizę pavesta atlikti UAB „Inreal“ (v. b. II T, b. l. 26, 36). 2016-09-15 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1a-63615 pareiškėjui V. K. ir L. K. priklausantis turtas – butas, esantis ( - ), įvertintas 69300,00 Eur (v. b. II T, b. l. 79). 2016-12-27 patvarkymu Nr. S1a-90856 antstolis atsisakė skirti skolininkams ir įkaito davėjams priklausančio turto, buto, esančio ( - ), ekspertizę ir vadovaudamasis 2016-09-15 patvarkymu nustatė minėto turto vertę – 69300,00 Eur (v. b. T II, b. l. 125-126).

7Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2016-12-27 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, kadangi V. K. teigimu, antstolis iki varžytynių pradžios privalėjo skolininkams išaiškinti jų teisę surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, tačiau to nepadarė.

8Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų pusiausvyros, areštuotas skolininkui priklausantis turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims (CPK 682 str. 1 d.). Iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju jau nustatyta, kad 2016-09-15 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1a-63615 pareiškėjui V. K. ir L. K. priklausantis turtas – butas, esantis ( - ), įvertintas 69300,00 Eur (v. b. II T, b. l. 79). Tuo pačiu patvarkymu pareiškėjui išaiškinta, jog remiantis CPK 704 straipsniu skolininkas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. V. K. taip pat išaiškinta, kad vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktu pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Aptariamas patvarkymas pareiškėjui V. K. įteiktas 2016-09-27, tai patvirtina AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešimas (v. b. II T, b. l. 77). Aplinkybę, kad pareiškėjui 2016-09-15 patvarkymas buvo įteiktas ir jam buvo žinomas jo turinys patvirtina ir kita vykdomosios bylos medžiaga. 2016-10-05 antstolių kontoroje gautas skolininkų skundas dėl 2016-09-15 patvarkymo panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti 2016-09-15 patvarkymą ir paskirti papildomą ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti (v. b. II T, b. l. 85). Antstolis 2016-10-06 patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo ir ekspertinės įstaigos pateikimo Nr. S1a-68889 įpareigojo V. K. ir L. K. pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl pilnos ekspertizės atlikimo (v. b. II T, b. l. 87). Minėtas patvarkymas skolininkams įteiktas asmeniškai 2016-10-21 (v. b. II T, b. l. 86, 92). Antstolis atsižvelgdamas į skolininkų 2016-10-28 gautą prašymą 2016-10-31 patvarkymu Nr. S1a-74340 iki 2016-11-24 pratęsė terminą dėl skolininkų susitarimo su ekspertu antstoliui pateikimo dėl ekspertizės atlikimo (v. b. II T, b. l. 96). Pareiškėjui iki nustatyto termino – 2016-11-24 – nepateikus antstoliui susitarimo su ekspertu ir į antstolio depozitinę sąskaitą nesumokėjus sumos, reikalingos ekspertizės kaštams padengti, antstolis 2016-12-27 priėmė ginčijamą patvarkymą dėl atisakymo skirti ekspertizę ir vadovaudamasis 2016-09-15 patvarkymu Nr. S1a-63615 nustatė L. K. ir V. K. priklausančio įkeisto turto – buto, esančio ( - ), vertę – 69300,00 Eur (v. b. T II, b. l. 125-126).

10Įvertinus pareiškėjo skundo argumentus ir byloje esančius įrodymus teismas laiko visiškai nepagrįstais V. K. skundo motyvus, jog antstolis, neišaiškindamas skolininkams jų teisės surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, pažeidė esmines procesines teisės normas. Nagrinėjamu atveju nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir vykdomosios bylos medžiaga paneigia minėtus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus. Nustatyta, kad antstolis prieš tai minėtame 2016-09-15 patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1a-63615 aiškiai nurodė, jog skolininkas gali pasinaudoti CPK 704 straipsniu ir gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Patvarkymas pareiškėjui įteiktas asmeniškai. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu laikytina, jog skundu pareiškėjas siekia vilkinti išieškojimo procesą, dėl ko pažeidžiama skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra. Be to, teismas atkreipia dėmesį, jog vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad antstolis ne kartą pareiškėjui V. K. ir L. K. suteikė galimybę susitarti su ekspertu dėl buto, esančio ( - ), ekspertizės atlikimo, pratęsė terminą, tačiau skolininkai šia teise nepasinaudojo, priešingai, jie tik vilkino išieškojimą. V. K. iki 2016-11-24 nepateikus antstoliui susitarimo su ekspertu ir į antstolio depozitinę sąskaitą nesumokėjus sumos, reikalingos ekspertizės kaštams padengti, antstolis teisėtai ir pagrįstai 2016-12-27 priėmė ginčijamą patvarkymą dėl atisakymo skirti ekspertizę ir vadovaudamasis 2016-09-15 patvarkymu Nr. S1a-63615 nustatė L. K. ir V. K. priklausančio įkeisto turto – buto, esančio ( - ), vertę – 69300,00 Eur. Pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007).

11Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, todėl tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, nėra pagrindo.

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-23 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,

Nutarė

14pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys L. K., AB „Swedbank“ bankas atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/16/00618 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-23 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai