Byla 2S-915-883/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-8364-949/2016 pagal pareiškėjos R. V. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei V. Š. ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl antstolio veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja R. V. pateikė teismui skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), prašymą motyvuodama tuo, kad gali pasunkėti ar tapti neįmanomu teismo sprendimo vykdymas. Nurodė, kad antstolė padarė procesinius pažeidimus – nepranešė apie varžytines jai ir vaiko teisių apsaugos tarnybai, todėl įvykus varžytinėms, būtų pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, nes vyksta teisminis procesas dėl fizinio asmens bankroto bylos jai iškėlimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi pareiškėjos prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Teismas, nustatęs, kad fizinio asmens bankroto byla pareiškėjai nėra iškelta, nurodė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai bus pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, o laikinosios apsaugos priemonės šioje civilinėje byloje nėra skirtos užtikrinti sprendimų, kurie gali būti priimti ateityje kitose civilinėse bylose, vykdymą.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėja visiškai nepateikė jokių argumentų ir rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tenkinus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanoma apginti pareiškėjos teises ir teisėtus interesus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja R. V. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – sustabdyti antstolės V. Š. visus veiksmus susijusius su R. V. priklausančiu butu, esančiu adresu ( - ). Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Antstolė įstatymų nustatyta tvarka neįspėjo skolininkės apie jos turto varžytines, todėl jos paskelbtos neteisėtai.
  2. Apie paskelbtas varžytines antstolė neinformavo Vaiko teisių apsaugos tarnybos.
  3. Perleidus ginčo turtą, nagrinėjamose Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-812-883/2016 ir Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2FB-7652-650/2016 dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priimtų sprendimų įvykdymas taptų nebeįmanomas, kadangi bet kurio atveju asmuo įgijęs turtą būtų laikomas sąžiningu įgijėju.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Pakruojo ūkininkų kredito unija prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, taikoma išimtiniais atvejais.
  2. Šiuo metu antstolės vykdoma vykdomoji byla pareiškėjos atžvilgiu ir pareiškėjos minimos civilinės bylos yra nesusiję, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės įtakos pareiškėjos minimose civilinėse bylose priimtų galimai pareiškėjai palankių teismų sprendimų įvykdymui.
  3. Pritaikius pareiškėjos prašomą laikinąją apsaugos priemonę būtų pažeisti suinteresuoto asmens Pakruojo ūkininkų kredito unijos, kurios naudai priimtas palankus sprendimas, teisėti lūkesčiai.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Atskirasis skundas atmetamas

 1. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Kaip jau minėta, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.).
 3. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nesprendžia antstolio veiksmų teisėtumo klausimo, nenagrinėja ginčo iš esmės, netiria ir nevertina skundo faktinių ir teisinių argumentų. Teismas tik preliminariai gali įvertinti pateikto skundo pagrįstumą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus teismo procesinis sprendimas. Tuo atveju, jeigu atlikus pareikšto skundo dėl antstolės veiksmų preliminarų vertinimą nusprendžiama, kad yra pagrįstų abejonių, jog pareiškėjui palankus teismo procesinis sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.
 4. Teismų praktikoje yra formuojama nuostata, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui (pareiškėjui) nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013). Nagrinėjamu atveju, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2YT-8364-949/2016 pagal pareiškėjos R. V. skundą suinteresuotiems asmenims Pakruojo ūkininkų kredito unijai ir antstolei V. Š. dėl antstolės V. Š. veiksmų yra išnagrinėta. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškėjos skundas atmestas. Nors 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, nes dėl jos 2016 m. rugsėjo 29 d. yra paduotas atskirasis skundas, tačiau ši nustatyta faktinė aplinkybė pagal nurodytą teismų praktiką sudaro prielaidas konstatuoti, jog egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje.
 5. Esant nurodytoms aplinkybėms kiti atskirojo skundo argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakytina.
 6. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, susijusias su vykdymo veiksmų sustabdymu, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai