Byla 2-22/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties, kuria išdėstytas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-357-577/2013, įvykdymas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Efektyvios investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties, kuria išdėstytas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-357-577/2013, įvykdymas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu tenkindamas ieškinio reikalavimus, inter alia reikalavimą dėl skolos priteisimo, priteisė ieškovui UAB „Efektyvios investicijos“ iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 668 442,89 Lt įsiskolinimo, 1600,59 Lt palūkanų, iš viso 670 043,48 Lt; įpareigojo atsakovą Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo sąskaita ir jėgomis atsiimti nurodytas UAB „Efektyvios investicijos“ saugojimo aikštelėje saugomas transporto priemones; priteisė ieškovui UAB „Efektyvios investicijos“ iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato periodines išmokas – 15 Lt už vienos transporto priemonės saugojimą už vieną parą laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. įskaitytinai iki UAB „Efektyvios investicijos“ saugomų nurodytų transporto priemonių atsiėmimo; priteisė iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

6Vilniaus apygardos teisme 2013 m. rugsėjo 17 d. buvo gautas atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, kuriuo prašoma atidėti teismo sprendimo vykdymą protingam terminui, bent jau iki 2014 m. antro ketvirčio, kai bus patvirtintas kitų metų biudžetas ir skirti asignavimai, ir/ar išdėstyti priteistos sumos mokėjimą dalimis po 30 000 Lt per mėnesį. Atsakovas nurodė, jog jo įsiskolinimo suma, įvykdžius dalį teismo sprendimo, sudaro 1 046 978,48 Lt ir 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad dėl šio įsiskolinimo išieškojimo yra pradėtas vykdymo procesas. Vykdant teismo sprendimą, 2013 m. rugpjūčio 16 d. į UAB „Efektyvios investicijos“ sąskaitą buvo pervesta dalis priteistos sumos – 200 000 Lt, o į antstolio sąskaitą – mokestis už sprendimo vykdymą – 1397,92 Lt. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nevengia vykdyti teismo sprendimo, tačiau dėl specifinės finansinės padėties atsakovo galimybės įvykdyti teismo sprendimą, sumokant visą priteistą sumą iš karto, yra ribotos. Nurodė, jog atsakovui priteista suma yra labai didelė. Tam, jog atsakovas, kaip biudžetinė įstaiga, galėtų įvykdyti teismo sprendimą, turi gauti lėšų iš biudžeto asignavimų valdytojo – Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos. Kadangi šios išlaidos nebuvo iš anksto numatytos ir planuotos, todėl jų gavimo procesas užtruks. Nukreipus išieškojimą į atsakovo einamąsias lėšas, nukentėtų darbuotojai dėl laiku negautų darbo užmokesčio bei kitų išmokų, sutriktų būtinas materialinis – techninis aprūpinimas ir įstaiga nebegalėtų tinkamai vykdyti jai pavestų uždavinių, o tai jau būtų susiję ir su viešojo intereso pažeidimu. Pradėjus priverstinį sprendimo vykdymo procesą, būtų paralyžiuotas visos įstaigos tolesnis darbas.

7Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atsiliepime į prašymą nurodė, kad su prašymu nesutinka, o tuo atveju, jei teismas nuspręstų prašymą iš dalies tenkinti, ieškovas prašė sprendimo įvykdymą išdėstyti, mokant po 50 000 Lt atitinkamai iki 2013 m. spalio 30 d. ir iki 2013 m. lapkričio 30 d., bei 260 000 Lt – ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d., o likusią sumą, kuri bus apskaičiuota mokėjimo dienai – ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 1 d., nesiejant mokėjimų su jokiomis papildomomis sąlygomis ir skaičiuojant 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Tuo atveju, jei atsakovo prašymas būtų visiškai ar iš dalies patenkintas, ieškovas prašė sprendimo įvykdymo atidėjimo ir/ar išdėstymo laikotarpiui atidėti UAB „Efektyvios investicijos“ pareigą mokėti mokesčius valstybei, darbo užmokestį darbuotojams bei mokėjimus prekių ir paslaugų tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis nėra tokia bloga, kaip yra deklaruojama, nes atsakovo banko sąskaitose yra didelės pinigų sumos, taip pat atsakovas gali bandyti panaudoti valstybės rezervo lėšas atsiskaitymui su ieškovu. Atsakovas turėjo pasirūpinti, kad 2013 m. biudžete būtų numatyti atidėjimai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimą, kadangi su ieškiniu į teismą buvo kreiptasi dar 2012 m. pradžioje. Be to, atsakovo įsiskolinimas susidarė išimtinai dėl paties atsakovo pareigūnų veiksmų. Jeigu atsakovas būtų anksčiau atsiėmęs saugomus automobilius, tai įsiskolinimas būtų kelis ar keliolika kartų mažesnis, o reikiami asignavimai galėjo būti įtraukti atitinkamai į 2009, 2010, 2011, 2012 ar 2012 m. biudžetus bei suformuoti atitinkami atidėjimai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteistos sumos mokėjimus išdėstyti taip: po 50 000 Lt sumokant iki 2013 m. spalio 30 d., 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 30 d.; po 100 000 Lt sumokant iki 2014 m. sausio 30 d., 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 30 d., 2014 m. balandžio 30 d., 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 30 d., o likusią sumą – iki 2014 m. liepos 30 d., skaičiuojant 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas atmetė ieškovo prašymą atidėti UAB „Efektyvios investicijos“ pareigą mokėti mokesčius valstybei, darbo užmokestį darbuotojams bei mokėjimus prekių ir paslaugų tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Teismas, nuspręsdamas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, atsižvelgė, jog atsakovas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir, nebūdamas biudžeto asignavimų valdytojas, privalo lėšas gauti iš asignavimų valdytojo Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos. Visos atsakovo lėšos yra ribotos ir suplanuotos. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, jog iš atsakovo priteistas įsiskolinimas susidarė sutarties pagrindu, atsakovas jau 2012 m. pačioje pradžioje žinojo apie jo atžvilgiu iškeltą civilinę bylą. Planuodamas savo biudžetą, atsakovas turėjo įvertinti galimybę, kad ieškovo prašoma priteisti suma gali būti priteista, o teismo sprendimas turės būti įvykdytas. Teismas atsižvelgė, jog iš atsakovo priteista suma yra pakankamai ženkli, o metų pabaigoje valstybės institucijos biudžetas yra ypač ribotas. Nukreipus tokios sumos išieškojimą į atsakovo einamąsias lėšas, nukentėtų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai, augtų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui, be to, galimai tai turėtų įtakos ir pačios įstaigos darbo kokybei, materialiniam – techniniam įstaigos aprūpinimui. Teismas pažymėjo, jog atsakovas vykdo visuomenei svarbias funkcijas, t.y. rūpinasi viešąja tvarka ir eismo saugumu, atlieka nusikalstamų veikų tyrimo bei kitas funkcijas visoje Vilniaus apskrityje, o tai jau yra susiję ir su viešuoju interesu, kuris kiekvienu atveju turi būti prioritetinis. Įvertinęs tiek ieškovo, tiek atsakovo interesus, teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju būtų teisinga išdėstyti priteistos sumos mokėjimą dalimis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo įvykdymo išdėstymo ir/ar atidėjimo. Tuo atveju, jei Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis toje dalyje, kurioje buvo išdėstytas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu priteistos sumos mokėjimas, būtų palikta nepakeista arba jeigu būtų pakeista, tačiau sprendimo vykdymas vis tiek būtų išdėstytas – pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį toje dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo prašymas atidėti prievolių vykdymą, ir toje dalyje priimti naują nutartį: sprendimo įvykdymo išdėstymo laikotarpiui atidėti ieškovui UAB „Efektyvios investicijos“ pareigą mokėti mokesčius (pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, juridinių asmenų pelno, privalomojo socialinio draudimo, kelių ir kitus) valstybei, darbo užmokestį darbuotojams bei mokėjimus prekių ir paslaugų tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Papildomai pateiktu pareiškimu ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 907,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

12Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, išdėstydamas teismo sprendimo įvykdymą, pažeidė išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą, pirmenybę suteikdamas skolininko interesams. Įsiskolinimas susidarė atsakovui veikiant kaip civilinių teisinių santykių dalyviui, dėl ko pirmenybės suteikimas atsakovui šiuo atveju yra nepagrįstas.
 2. Atsakovas nedėjo protingų pastangų, kad būtų gauta teismo sprendimo įvykdymui reikiama pinigų suma arba kad būtų gautos garantijos, kad ši suma bus gauta artimiausiu metu.
 3. Atsakovo finansinė padėtis nėra tokia bloga, kaip deklaruojama. Iš vykdomosios bylos matyti, jog vienoje iš atsakovo SEB banke esančioje sąskaitoje buvo 1 342 649,65 Lt likutis; kitose sąskaitose – 42 898,72 Lt, 58 665,70 Lt likučiai; „Swedbank“ esančiose atsakovo sąskaitose buvo atitinkamai 1 198 857,49 Lt; 962 741,22 Lt; 86 324,56 Lt; 48 486,36 Lt likučiai. Taigi atsakovo sąskaitose buvo beveik 4 mln. Lt likutis.
 4. Atsakovas nepateikė, o pirmosios instancijos teismas nepareikalavo pateikti duomenų apie tai, kokias lėšas ir kada atsakovui gali skirti biudžeto asignavimų valdytojas Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos.
 5. Atsakovo įsiskolinimas susidarė išimtinai dėl paties atsakovo pareigūnų veiksmų. Jeigu atsakovas būtų anksčiau atsiėmęs perduotas saugoti transporto priemones, tai įsiskolinimas būtų kelis kartus mažesnis. Be to, reikiami asignavimai galėjo būti įtraukti atitinkamai į 2009-2013 metų biudžetus bei suformuoti atitinkami atidėjiniai, kadangi ieškovas į teismą kreipėsi 2012 m. pradžioje (Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“). Be to, nors teismo sprendimų vykdymui valstybės institucijos turi galimybę panaudoti valstybės rezervo lėšas (LR Biudžetinės sandaros įstatymo 15 str. 1 d., 2 d. 3 p.), atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad jis kreipėsi į kompetentingas valstybės institucijas dėl Vyriausybės rezervo panaudojimo įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymui.
 6. Teismas, išdėstydamas teismo sprendimo įvykdymą, nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl jo prievolių valstybei, darbuotojams bei kitiems kreditoriams įvykdymo atidėjimo. Vadovaujantis CK 6.212 straipsnio 1 dalimi, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Prie force majeure aplinkybių priskiriami ir valstybės institucijų veiksmai. Nagrinėjamu atveju faktiškai yra susiklosčiusi situacija, jog dėl atsakovui teikiamos paslaugos (atsakovo perduotų transporto priemonių saugojimas) ieškovas patiria papildomų išlaidų bei jam atsiranda naujų prievolių kitų kreditorių atžvilgiu – ieškovas turi mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybės biudžetui bei socialinio draudimo fondo biudžetui, atsiskaityti už įvairias prekes/paslaugas su jų pardavėjais/tiekėjais. Atsakovui iš dalies įvykdžius teismo sprendimą ir atsiėmus automobilius, ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai suteiktas paslaugas, nuo kurios buvo priskaičiuotas 181 429,22 Lt PVM. Mokestinė prievolė mokėti PVM atsiranda nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir turi būti sumokėta iki kito mėnesio 25 d., nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas apmokėjo sąskaitą.
 7. Atsakovas prašė atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2014 metų antrojo ketvirčio, o teismas sprendimo vykdymą išdėstė iki 2014 m. liepos 30 d.

13Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Atskirasis skundas yra pagrįstas tikrovės neatitinkančiais duomenimis. Vykdydamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, atsakovas iki 2013 m. liepos 30 d. iš saugojimo aikštelės atsiėmė 42 transporto priemones. Be to, įvykdžius dalį teismo sprendimo dėl skolos priteisimo, galutinė įsiskolinimo suma sudaro 1 046 978,48 Lt bei 5 proc. procesinių palūkanų.
 2. Atsakovas, nebūdamas biudžeto asignavimų valdytojas, negali iš karto visa apimtimi įvykdyti teismo sprendimo dėl įsiskolinimo priteisimo. Šios išlaidos nebuvo iš anksto numatytos ar planuotos, todėl lėšų gavimo procesas užtruks. Ieškovas kreipėsi į asignavimų valdytoją dėl papildomo lėšų skyrimo šio teismo sprendimo įvykdymui, tačiau kol kas tam tikslui lėšų skirti jis taip pat neturi galimybės. Nukreipus išieškojimą į Vilniaus apskrities VPK einamąsias lėšas, visų pirma, nukentėtų darbuotojai dėl laiku negauto darbo užmokesčio bei kitų išmokų, taip pat sutriktų būtinas materialinis-techninis aprūpinimas ir įstaiga visiškai nebegalėtų vykdyti jai pavestų uždavinių.
 3. 2013 m. rugpjūčio 16 d. į ieškovo sąskaitą atsakovas pervedė 200 000 Lt priteisto įsiskolinimo dalį. Vykdydamas skundžiamą nutartį, atsakovas 2013 m. spalio 25 d. pervedė ieškovui dar 50 000 Lt.
 4. Ieškovo argumentai apie gerą atsakovo turtinę padėtį yra nepagrįsti, o jo atskirajame skunde nurodytos atsakovo turimos piniginės lėšos yra gautos kaip ES finansinės parama ar finansavimo lėšos remiamiems projektams vykdyti. Vadovaujantis CPK 668 straipsnio 3 dalimi, išieškojimas į jas negali būti nukreiptas. AB SEB banko sąskaita, kurioje tuo metu buvo 1 342 649,65 Lt – tai Vilniaus apskrities VPK depozitinė sąskaita, kurioje laikomos lėšos, nepriklausančios atsakovui (naudojama konfiskuotiems pinigams saugoti).
 5. Skundžiama nutartimi išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, jo įvykdymo galimybės yra realios. Tokiu būdu bus išvengta įvairių neigiamų pasekmių, nesutrikdyta sklandi ir nepertraukiama įstaigos veikla ir funkcijų vykdymas, o tuo pačiu apsaugotas ir viešasis interesas – visuomenės saugumas.
 6. Ieškovo prašymas dėl jo prievolių kitiems kreditoriams, tame tarpe valstybei, vykdymo atidėjimo ir su tuo susiję argumentai, išeina už šio ginčo ribų ir yra nesusiję su nagrinėjamu klausimu.

14Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teismo sprendimo įvykdymą išdėstė vadovaudamasis CPK 284 straipsniu, visapusiškai ir objektyviai įvertinęs atsakovo teisinę padėtį bei jo vykdomas visuomenei svarbias funkcijas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo išdėstytas teismo sprendimo įvykdymas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas pagrindinių civilinių proceso teisės principų, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kartu įstatymų leidėjas yra suteikęs teisę teismui dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstytas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis bendraisiais teisės principais - teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

18CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sprendimo įvykdymo atidėjimą ir išdėstymą reglamentuojanti teisės norma buvo papildyta nuostata, nustatant, jog tuo atveju, kai teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams (2013 m. gruodžio 3 d. LR Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-633, įsigaliojęs nuo 2013 m. gruodžio 14 d.). Šios nuostatos tikslas – tiesiogiai įtvirtinti teismo sprendimo, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdymo atidėjimo galimybę, o tokio įvykdymo atidėjimo taikymo teisinis pagrindas – sprendimo įvykdymui reikalingos sumos nenumatymas patvirtintame valstybės biudžete tarp išlaidų, reikalingų einamųjų biudžetinių metų įsipareigojimams vykdyti. Pažymėtina, jog ankstesnis teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą ir išdėstymą nustatantis CPK 284 straipsnio 1 dalies reglamentavimas savo turiniu ir esme apėmė valstybę atstovaujančios institucijos galimybę kreiptis dėl teismo sprendimo, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, remiantis bendromis CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis vertinamojo pobūdžio aplinkybėmis, kurių sąrašas nėra baigtinis, inter alia remtis teismo sprendimo įvykdymui reikalingos iš valstybės priteistos sumos nenumatymu patvirtintame valstybės biudžete. Tačiau, pakeitus CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos turinį ir pastarąją aplinkybę įstatymų leidėjui įtvirtintus kaip objektyvią galimo teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo sąlygą, teismui buvo suteiktas teisinis pagrindas iš Lietuvos valstybės priteistų mokėtinų sumų įvykdymo galimybę įvertinti, atsižvelgiant į valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, o konstatavus tokio įvykdymo negalimumą dėl lėšų teismo sprendimo įvykdymui nenumatymo patvirtintame einamųjų metų valstybės biudžete, priimti įstatymų leidėjo valią atitinkantį procesinį sprendimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo šiuo pagrindu.

19Pažymėtina, jog teismo sprendimo, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdymui reikalinga pinigų suma priskirtina prie valstybės išlaidų. Tuo atveju, kai reikalavimas pareikštas valstybės institucijai dėl valstybės jai pavestų funkcijų vykdymo, teismo sprendimas vykdomas iš jai skirtų asignavimų, o jei ji nėra asignavimų valdytoja – iš asignavimų valdytojo, paskirstant jam skirtus asignavimus pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms, gautų asignavimo lėšų. Biudžeto asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintos šių įstaigų programų sąmatos (LR Biudžeto sandaros įstatymo 8 str. 3 d.).

20Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 patvirtintais Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais (toliau - Nuostatai), Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojama teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Vilniaus apskrityje bei kitose policijos generalinio komisaro nustatytose veiklos ribose (Nuostatų 1, 6 punktai). Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nėra subjektas, kurio vadovas (viršininkas) yra savarankiškas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. Valstybės biudžeto asignavimai yra skiriami Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris juos paskirsto pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms, inter alia Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

21Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog skundžiama nutartimi buvo sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-357-577/2013 (įsiteisėjo 2013 m. liepos 5 d. jį peržiūrėjus apeliacine tvarka), įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas. Minėtu sprendimu ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ naudai iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato buvo priteista bendra 670 043,48 Lt skolos ir palūkanų suma, atsiradusi 2008 m. vasario 14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-9T2-8 pagrindu, nuspręsta dėl atsakovo prievolės atsiskaityti už ieškovo suteiktas transporto priemonių saugojimo paslaugas iki to laiko, kai atsakovas įgyvendins pareigą dėl jų atsiėmimo, o taip pat priteistos procesinės palūkanos. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas savo prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo grindė teismo sprendimo įvykdymui reikalingų sumų nenumatymu 2013 metų patvirtintame valstybės biudžete tarp Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos skirtinų asignavimų ir galimybės įvykdyti teismo sprendimą kitais biudžetiniais metais sudarymu. Prašyme nurodė, jog iš dalies atsiskaičius su ieškovu UAB „Efektyvios investicijos“, išieškotina įsiskolinimo suma, dėl kurios pradėtas vykdymo procesas, sudarė 1 046 978,48 Lt ir 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi nutarė išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo įvykdymą dalimis: po 50 000 Lt sumokant iki 2013 m. spalio 30 d., 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 30 d.; po 100 000 Lt sumokant iki 2014 m. sausio 30 d., 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 30 d., 2014 m. balandžio 30 d., 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 30 d., o likusią sumą – iki 2014 m. liepos 30 d., skaičiuojant 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Apeliantas UAB „Efektyvios investicijos“ savo atskirajame skundu nurodo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išdėstydamas teismo sprendimu priteistų pinigų sumų įvykdymą dalimis iki 2014 m. liepos 30 d., viršijo ieškovo prašyme pareikštų reikalavimų ribas, kadangi atsakovas prašė atidėti sprendimo įvykdymą iki 2014 metų antrojo ketvirčio. Apeliacinės instancijos teismas šį atskirojo skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Iš atsakovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato prašymo matyti, jog atsakovas prašė atidėti teismo sprendimo įvykdymą protingam terminui, bent jau iki 2014 m. antro ketvirčio, kai bus patvirtintas kitų metų biudžetas ir skirti asignavimai, ir/ar išdėstyti priteistos sumos mokėjimą dalimis po 30000 Lt per mėnesį. Iš to matyti, jog atsakovo prašymas dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo buvo suformuluotas alternatyviai, ir tai, jog atsakovas savo prašymo dalies dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo nesiejo su galutinio teismo sprendimo įvykdymo termino (iki 2014 m. antrojo ketvirčio) nustatymu. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi, iš dalies tenkindamas atsakovo prašymą, iš esmės nusprendė dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo įvykdymo išdėstymo. Tai suteikė pagrindą teismui nustatyti kitokią teismo sprendimo įvykdymo tvarką, nei savo prašyme buvo nurodęs atsakovas, nesiejant galutinio teismo sprendimo įvykdymo su atsakovo prašyme nurodytu jo įvykdymo atidėjimo terminu.

24Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, reglamentuojančią teismo sprendimo įvykdymo išdėstymą, nepažeisdamas kasacinio teismo formuojamos šios teisės normos aiškinimo praktikos. Teismas, siekdamas išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, pagrįstai pripažino, jog netenkinus atsakovo pareikšto prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, nagrinėjamu atveju būtų neproporcingai pažeistas ne tik Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, bet ir viešasis interesas, kadangi pradėjus priverstinio išieškojimo veiksmus galimai sutriktų ne tik atsakovo atsiskaitymas su darbuotojais, bet ir valstybės jam pavestų funkcijų vykdymas, kuris, be kita ko, sietinas ir su pačios įstaigos tinkamu materialiniu techniniu aprūpinimu. Remiantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 patvirtintų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatų 10-15 punktais, Vyriausiasis policijos komisariatas vykdo jam teisės aktais pavestas funkcijas nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos srityje; nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo srityje; viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje; socialinės pagalbos srityje; eismo priežiūros srityje bei kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

25Remiantis atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktais įrodymais, nustatyta, jog pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 5-V-255 patvirtintą priemonių planą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyrius 2012 m. gruodžio 18 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 10-PR5-11618 apie gautus ieškinius/skundus, kuriais siekiama prisiteisti lėšas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, inter alia apie ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ ieškinį bei juo prašomas priteisti sumas, informavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansų skyrių, kuris teikia finansines ataskaitas su jose numatytais atidėjiniais Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Finansų valdybai. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. kovo 19 d. finansinės būklės ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis Nr. 10-IL-432, 2012 metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašo, 2012 m. gruodžio 31 d. buhalterinės pažymos Nr. 0000000000082 matyti, jog atsakovo finansinės būklės ataskaitoje 2012 kalendorinių metų pabaigoje 868 652,59 Lt suma, kurios dydis grindžiamas ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ pareikštais reikalavimais, buvo apskaityta kaip šios įstaigos ilgalaikiai atidėjiniai.

26Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog egzistuojantis įstatyme įtvirtintas valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis reglamentavimas ir tai, jog atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareiga įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą atsirado 2013 metų liepos 5 d., o iki to laiko tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl atsakovo prievolės atsiskaityti už ieškovo suteiktas transporto priemonių transportavimo ir saugojimo paslaugas egzistavimo, sudaro pagrindą pripažinti, jog šios išlaidos neturėjo ir negalėjo būti numatytos sudarant 2013 m. valstybės biudžetą. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas, panaudodamas asignavimų valdytojo išlaidoms skirtus asignavimus, turi finansinių galimybių įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą, neatidedant ar neišdėstant jo įvykdymo.

27Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog išdėstant teismo sprendimo įvykdymą taip, kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje, nebus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas ar teismo sprendimas bus iš esmės paneigtas. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal vykdomą teismo sprendimą atsakovas turi pareigą mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, jog, remiantis nagrinėjamos bylos ir apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateiktais papildomais duomenims, nustatyta, jog atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimą, yra atlikęs šiuos mokėjimus į ieškovo UAB „Efektyvios investicijos“ sąskaitą – 2013 m. rugpjūčio 9 d. sumokėjo 200 000 Lt, 2013 m. spalio 25 d. – 50 000 Lt, o taip pat šiuos mokėjimus į minėtą teismo sprendimą vykdančio antstolio R. Kamarausko depozitinę sąskaitą – 2013 m. lapkričio 29 d. sumokėjo 50 000 Lt, 2013 m. gruodžio 10 d. – 100 000 Lt ir 2013 m. gruodžio 20 d. – 50 000 Lt. Taigi atsakovas, laikydamasis skundžiama nutartimi nustatytos teismo sprendimo įvykdymo tvarkos reikalavimų, iš viso yra sumokėjęs ieškovo naudai 450 000 Lt ir įsipareigoja toliau laikytis skundžiama nutartimi nustatytos teismo sprendimo vykdymo tvarkos.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ taip pat prašo, jog tuo atveju, jei skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis būtų palikta nepateikta, apeliacinės instancijos teismas atidėtų jo prievolių kitiems kreditoriams įvykdymą. Pažymėtina, jog šis ieškovo prašymas nėra susijęs su nagrinėjamu procesiniu teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimu. Prievoles savo kreditoriams ieškovas turi vykdyti pagal sutartis ir įstatymų reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje šie klausimai nebuvo sprendžiami – jie išeina tiek už pareikšto ieškinio, tiek už prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo ribų, o tokio prašymo tenkinimas šia nutartimi reikštų skolininko atsiskaitymo prievolę numatančių sutarčių ir įstatymų pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, šis ieškovo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas ir nesusijęs su nagrinėjamu klausimu.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 10 d. sprendimu tenkindamas ieškinio... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. rugsėjo 17 d. buvo gautas atsakovo Vilniaus... 7. Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atsiliepime į prašymą nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė Vilniaus... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ atskirąjį skundą grindžia... 13. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu... 14. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 17. CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas pagrindinių civilinių proceso... 18. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sprendimo įvykdymo atidėjimą ir... 19. Pažymėtina, jog teismo sprendimo, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos... 20. Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d.... 21. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog skundžiama nutartimi buvo... 22. Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi nutarė išdėstyti Vilniaus... 23. Apeliantas UAB „Efektyvios investicijos“ savo atskirajame skundu nurodo,... 24. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos... 25. Remiantis atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktais įrodymais,... 26. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog egzistuojantis įstatyme... 27. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog išdėstant teismo... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 29. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Efektyvios investicijos“ taip pat prašo,... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....