Byla 2-924-230/2013
Dėl hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais, paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. T. B., atsakovo atstovui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ netiesioginį ieškinį, pareikštą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Verantas“ vardu, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Serneta“, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė ,,Finiens“ dėl hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais, paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB ,,Medicinos bankas“, pareiškusi netiesioginį ieškinį BUAB ,,Verantas“ vardu, teismo prašo: 1) pripažinti pasibaigusia sutartinę hipoteką (hipotekos kodas 02120040010796), kuria UAB ,,Verantas“ įkeitė UAB ,,Serneta“ pastatą - degalinę (unikalus Nr. ( - ) ) ir kiemo statinius (unikalus Nr. ( - ); 2) pripažinti pasibaigusiu sutartinį įkeitimą (įkeitimo kodas 02220040010798), kuriuo UAB ,,Verantas“ įkeitė UAB ,,Serneta“ valstybinės žemės, esančios duomenys neskelbtini., 11 797 kv. m ploto (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) nuomos teisę pagal 1994-09-01 valstybinės žemės nuomos sutartį; 3) pripažinti 2004 m. lapkričio 9 d. paskolos sutartį tarp BUAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ nesudaryta.

4Ieškovė nurodo, kad 2004 m. lapkričio 9 d. bendraieškis ir atsakovė sudarė paskolos sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo suteikti bendraieškiui 1 500 000 Lt dydžio kreditą kartu nustatant, kad kreditas grąžinamas iki 2005 m. lapkričio 9 d. Užtikrindamas įsipareigojimus pagal šią paskolos sutartį, bendraieškis 2004-11-09 įkeitė atsakovei turtinę teisę - valstybinės žemės nuomos teisę pagal 1994 m. rugsėjo 1 d. valstybinės žemės nuomos sutartį (nuomos terminas nuo 1994-09-01 iki 2093-09-01; nuomojamo žemės sklypo adresas: duomenys neskelbtini sklypo plotas 1,1797 ha, unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir bendraieškiui nuosavybės teise priklausantį pastatą - degalinę su parduotuve (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir kiemo statinius (unikalus Nr. duomenys neskelbtini ), esančius duomenys neskelbtini. Bendraieškis ir trečiasis asmuo UAB ,,Finiens“ sudarė nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu trečiasis asmuo UAB „Finiens“ perėmė ir turtinę teisę (nuomos teisę). 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjas nutarė pradėti priverstinio išieškojimo iš įkeistų daiktų procedūras bei perduoti atsakovei įkeistą turtinę teisę. Ieškovė CK 6.68 str. 1 d. pagrindu reiškia reikalavimą pripažintini hipoteką ir įkeitimą pasibaigusiais, kadangi paskola atsakovei nebuvo suteikta. Ieškovė argumentą, kad ji turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę bendraieškiui, grindžia 2006-12-19 kredito sutartimi Nr. LOAN_40174, kuria ieškovė suteikė bendraieškiui UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt dydžio kreditą, kurį bendraieškis įsipareigojo grąžinti iki 2009-12-20, tačiau negrąžino, ir ieškovė bendraieškio bankroto byloje yra pateikusi kreditorinį reikalavimą bendrai 3 137 414,77 Lt sumai. Kadangi bendraieškio administratorius nereiškia reikalavimo pripažinti hipotekos ir įkeitimo sandorius pasibaigusiais, laikytina, kad bendraieškis atsisako ginti savo teises, kiek tai susiję su turto įkeitimu atsakovui, todėl egzistuoja netiesioginio ieškinio teikimo sąlygos, nurodytos CK 6.68 str. 1 d. Kadangi atsakovė, paskolos sutartimi įsipareigojusi sutartyje nurodytą paskolos sumą bendraieškiui suteikti iki 2005-02-01, jos nesuteikė, t. y. nėra galiojančio skolinio įsipareigojimo kreditoriui UAB „Serneta“ ir yra suėję visi terminai, todėl skolininkas pagal paskolos sutartį (bendraieškis) turi teisę reikalauti pripažinti hipotekos sandorį pasibaigusiu CK 4.197 str. 2 d. pagrindu, o įkeitimo sandorį pripažinti pasibaigusiu CK 4.224 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Aplinkybę, kad paskolos sutartis tarp bendraieškio ir atsakovės nebuvo sudaryta, ieškovė grindžia UAB „Serneta“ 2005-02-28 balansu, kuriame bendraieškiui suteiktos paskolos suma, kuri pagal sutartį turėjo būti grąžinta iki 2005-11-09, turėjo atsispindėti balanso B dalies II straipsnyje „per vienerius metus gautinos sumos“, tačiau prie UAB „Serneta“ balanso pridėtas atitinkamų sumų iššifravimas, pasirašytas vadovo ir vyr. buhalterės, patvirtina, kad atsakovė neturi jokių reikalavimo teisių į bendraieškį. Jokie skoliniai reikalavimai bendraieškiui nenurodomi ir kituose atsakovės balansuose, sudarytuose 2006 m. birželio 30 d., 2006 m. rugsėjo 30 d., 2007 m. gruodžio 31 d., 2008 m. kovo 31 d., 2008 m. birželio 30 d. Jei tokių reikalavimų atsakovė turėjo, jie turėjo būti nurodyti atsakovės finansinėje atskaitomybėje. Atitinkamo dydžio finansiniai įsipareigojimai niekada nebuvo atspindimi ir bendraieškio finansinėje atskaitomybėje. Iš bendraieškio UAB ,,Verantas“ finansinės atskaitomybės už 2005 metus matyti, kad bendraieškio mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tesudaro 264 013 litų, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 55 078 Lt. Per vienerius metus mokėtinų sumų dydis 2004-12-31 buvo 20 312 litų, kas patvirtina, kad atsakovė ir 2004-12-31 dieną jokių piniginių lėšų bendraieškiui neskolino. Iš bendraieškio finansinės atskaitomybės už 2006 metus matyti, kad bendraieškio per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė tik 81 136 Lt, kas yra gerokai mažiau nei 1 500 000 Lt, jokių įrašų, liudijančių apie paskolos iš UAB „Serneta“ gavimą, nėra ir 2007 metų finansinėje atskaitomybėje. Ieškovė nurodė, kad bet kokie paskolos suteikimą patvirtinantys įrodymai privalo būti tiesioginiai, o ne išvestiniai. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką juridinių asmenų ūkinės operacijos įrodinėjamos tik leistinomis įrodinėjimo priemonėmis - finansinės apskaitos dokumentais: sąskaitomis faktūromis, kasos pajamų (išlaidų) orderiais, mokėjimo pavedimais ir kt. Nesant pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių, kad paskola buvo suteikta, jokie išvestiniai dokumentai negali patvirtinti paskolos suteikimo fakto. Ginčijami hipotekos ir įkeitimo sandoriai buvo sudaryti su tikslu užtikrinti būsimąjį skolinį įsipareigojimą, turėjusį atsirasti per tam tikrą terminą. Kadangi atitinkamas skolinis įsipareigojimas neatsirado, todėl sudarytas nekilnojamųjų daiktų hipotekos sandoris neatitinka CK 4.170 str. 1 d. reikalavimų, o įkeitimo sandoris neatitinka 4.198 str. 1 d. reikalavimų. CK 4.197 str. 2 d. 2 p. numatyta, kad hipoteka pasibaigia teismo sprendimu, todėl, ieškovės manymu, faktas, kad paskola bendraieškiui nebuvo suteikta, yra pakankamas pagrindas panaikinti hipoteką teismo sprendimu. Ieškovė taip pat nurodo, kad nekilnojamųjų daiktų, esančių Kuršių g. 5, Kaune, pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 2010-06-03 tarp UAB ,,Verantas“ ir UAB ,,Finiens“, 1.6 punkte buvo nurodyta, kad atsakovė UAB ,,Serneta“ atsisakys hipotekos po to, kai UAB „Finiens“ visiškai atsiskaitys su UAB „Verantas“. Tai reiškia, kad šiuo metu nekilnojamojo turto hipoteka jau turėjo būti panaikinta, kad paskola realiai nebuvo suteikta, ir remiantis atsiskaitymo tarp UAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“ faktu.

5Ieškovės atstovas prašo ieškinį patenkinti, papildomai paaiškino, kad atsakovė nevykdė teismo įpareigojimo pateikti pinigų sumokėjimo dokumentų originalus, todėl laikytina, kad atsakovė neįrodė, jog juos sumokėjo. Taip pat mano, kad hipotekos teisėjo nutartis neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai, kadangi bankas nedalyvavo hipotekos byloje, be to, hipotekos teisėjo nutarties ir šios bylos dalykas kitas, skiriasi ir pagrindas.

6Atsakovė UAB ,,Serneta“ atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovės ieškinys turėtų būti vertinamas, kaip actio Pauliana ieškinys, tačiau ieškovė neturi teisės reikšti nei actio Pauliana, nei netiesioginio ieškinio, nes tam nėra visų CK 6.66 str. bei 6.68 str. numatytų sąlygų. Ieškovės argumentai, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta, yra nepagrįsti ir neįrodyti. Be to, įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi iš įkeisto turto yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, o tai patvirtina, kad nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti hipoteką ir įkeitimą pasibaigusiais. Atsakovė, atsikirsdama į ieškinį, nurodo, kad atsižvelgiant į netiesioginio ieškinio paskirtį, ieškovė galėtų pareikšti ieškinius bendraieškio skolininkams, kuriais būtų įgyvendintos bendraieškio reikalavimo teisės, o išreikalautas turtas įskaitomas į bendraieškio turto masę. Tačiau ieškovė ieškiniu ne priverstinai įgyvendina bendraieškio reikalavimo teisę, bet reikalauja pripažinti negaliojančiais hipotekos ir įkeitimo sandorius, todėl toks ieškinys negali būti laikomas netiesioginiu ieškiniu ir jo pagrįstumo nustatymui netaikytinos netiesioginio ieškinio pareiškimą reglamentuojančios teisės normos. Ieškovė siekia, kad įkeitimo ir hipotekos sandoriai būtų pripažinti negaliojančiais, ir atsakovė negalėtų nukreipti savo reikalavimus į hipoteka ir įkeitimu įkeistą turtą. Todėl ieškinys turėtų būti kvalifikuojamas kaip actio Pauliana ieškinys ir, sprendžiant jo pagrįstumo klausimą, būtina nustatyti, ar egzistuoja visos actio Pauliana ieškiniui pareikšti būtinos sąlygos. Atsakovės nuomone, ieškinys pareikštas neesant visų CK 6.66 str. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodytų sąlygų tam, kad hipotekos ir įkeitimo sandoriai būtų pripažinti negaliojančiais. Ieškovė įkeitimo ir hipotekos sandorių sudarymo metu neturėjo galiojančios reikalavimo teisės į bendraieškį. Ieškovės reikalavimo teisė į bendraieškį atsirado 2006-12-19, ieškovei ir bendraieškiui sudarius kredito sutartį, o ginčijami sandoriai sudaryti 2004-11-09, t. y. dviem metais anksčiau. Ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė neturėjo reikalavimo teisės į bendraieškį, todėl šie sandoriai niekaip negalėjo pažeisti ieškovės teisių, ir tai reiškia, jog ieškovė neturėjo teisinio pagrindo reikšti šį ieškinį. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovė yra praleidusi vienerių metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl sandorio negaliojimo actio Pauliana pagrindu pareikšti, kadangi apie ginčijamus sandorius sužinojo tikrai žymiai anksčiau nei prieš vienerius metus. Ginčijami sandoriai sudaryti 2004 metais, kurių sudarymo faktas buvo paviešintas, įregistruojant juos hipotekos registre. Be to, CK 6.66 str. nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia turi būti siejama ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Ieškovė yra finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams, todėl neabejotinai apie ginčijamus sandorius ne tik kad galėjo, bet ir privalėjo sužinoti dar 2006 metais. Atsakovė nurodo, kad ieškovė neturi teisės reikšti ir netiesioginio ieškinio, kadangi neegzistuoja visos būtinos įstatyme nustatytos netiesioginio ieškinio reiškimo sąlygos. Ieškovė argumentą, kad bankroto administratorius atsisakė ginti bendraieškio pažeistas teises, grindžia bankroto administratoriaus 2012-08-23 atsakymu į ieškovės 2012-08-21 prašymą kreiptis į teismą su reikalavimu pripažinti hipotekos ir įkeitimo sandorius pasibaigusiais. Tačiau atsakovės nuomone, iš 2012-08-23 administratoriaus atsakymo turinio negalima daryti neabejotinos išvados, jog administratorius atsisako ginti bendraieškio teises, pareiškiant ieškinį dėl ginčo sandorių pripažinimo pasibaigusiais. Administratorius apskritai neatsisakė ginti bendraieškio teisių, tačiau informavo ieškovę, jog jos pateikti duomenys nėra pakankami, kad administratorius inicijuotų teisminį ginčą. Bendraieškio bankroto administratorius neatsisakė įgyvendinti bendraieškio teisių, o tai reiškia, jog ieškovė, būdama bendraieškio kreditore, kurios teisės nėra pažeistos, neturėjo teisės reikšti netiesioginį ieškinį. Be to, ieškovė yra hipotekos kreditorius, kurio reikalavimas bendraieškio atžvilgiu yra užtikrintas hipoteka, todėl ieškovė turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto. Todėl net ir bendraieškio administratoriui atsisakius ginti bendraieškio teises, toks atsisakymas neturėtų jokios įtakos ieškovės teisių užtikrinimui. Atsakovė laiko nepagrįstais ieškinio argumentus, kad ji neturi reikalavimo teisės bendraieškio atžvilgiu, kadangi, pasak ieškovės, tarp bendraieškio ir atsakovės 2004-11-09 paskolos sutartis niekada nebuvo sudaryta. Atsakovės nuomone, ieškovė savo poziciją sutapatina su bendraieškio pozicija, kuri realiai gali ir nesutapti su ieškovės argumentais. Atsakovės įsitikinimu, nurodoma aplinkybė, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta, yra tik ieškovės nuomonė, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog šie teiginiai yra ir bendraieškio. Be to, nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad bendraieškis neigia paskolos sutarties egzistavimą. Todėl visi ieškinio argumentai dėl paskolos sutarties nebuvimo turėtų būti vertinami tik kaip ieškovės, bet ne bendraieškio, nuomonė. Atsakovės įsitikinimu, balansų duomenys nėra pakankami pagrįsti aplinkybę, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta. Tiek mokėtinos, tiek gautinos sumos detalizuojamos ne įmonių balansuose, bet detaliuose buhalteriniuose žiniaraščiuose, kurių ieškovė nepateikė, todėl šie teiginiai turi būti vertinami, kaip neatitinkantys tikrovės, iškraipantys esamus faktus, ir atmestini kaip neįrodyti. Ieškovė nepagrįstai reiškia reikalavimus pripažinti įkeitimo ir hipotekos sandorius pasibaigusiais, kadangi remiantis įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi yra pradėtas priverstinis išieškojimas iš šiais sandoriais įkeisto turto. Kauno miesto apylinkės teismui priimant 2012-04-06 nutartį, nebuvo nustatyta, jog išieškojimas iš hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto kaip nors pažeistų trečiųjų asmenų, įskaitant ir ieškovės, interesus, taip pat nebuvo nustatyti šių sandorių negaliojimo pagrindai. Kadangi yra pradėtos priverstinio išieškojimo procedūros, todėl nėra pagrindo pripažinti hipotekos sandorį pasibaigusiu ieškovės nurodytu CK 4.197 str. 2 d. 2 p. pagrindu. Įkeitimas baigiasi tik 4.224 str. 1 d. numatytais pagrindais, tačiau ieškovė nenurodė, kokiu konkrečiu pagrindu įkeitimas turėtų būti pripažintas pasibaigusiu. Nėra jokio pagrindo įkeitimo sandorį pripažinti pasibaigusiu, kadangi nėra pasibaigusi įkeitimu užtikrinta prievolė, ieškovė neįgijo nuosavybės teisės į įkeistą turtą, atsakovė neatsisakė įkeitimo, be to, yra pradėtos priverstinio skolos išieškojimo procedūros iš įkeitimu įkeisto turto.

7Atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti. Papildomai nurodo, kad yra neaiškus ieškinio pagrindas, ar tai actio Pauliana ieškinys, ar netiesioginis ieškinys, todėl turėjo būti šalinami trūkumai. Mano, kad ieškovė ieškinio pareiškimo metu neturėjo neabejotinos ir vykdytinos teisės, kadangi nutartis dėl ieškovės kreditorinio reikalavimo patvirtinimo įsiteisėjo tik 2013 m. vasario 21 d. Paskolos sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta, ką patvirtina kasos orderių nuorašai, be to, atsakovė įtraukta į bendraieškio kreditorių sąrašą, paskolos sutarties buvimas taip pat patvirtina jos sudarymą.

8Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad neturi nei patvirtinančių, nei paneigiančių duomenų apie hipotekos ir įkeitimo pasibaigimą, todėl prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

9Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad atsakovė (UAB „Serneta“) ir bendraieškis (UAB „Verantas“) 2004 m. lapkričio 9 d. sudarė paskolos sutartį (t. 1, b. l. 10-11), kuria atsakovė (paskolos davėjas) įsipareigojo suteikti bendraieškiui (paskolos gavėjui) 1 500 000 Lt dydžio paskolą, kuri turėjo būti perduota iki 2005 m. vasario 1 d., pervedant į paskolos gavėjo nurodytą sąskaitą, o paskolos gavėjas ją įsipareigojo grąžinti - 2005 m. lapkričio 9 d. (sutarties 1, 2, 4 punktai). Sutarties 7 punktu paskolos gavėjas (UAB „Verantas) įsipareigojo įkeisti tam tikrą nekilnojamąjį turtą ir valstybinės žemės nuomos teisę. Įkeitimo lakšto nuorašas (t. 1, b. l. 12-13, t. 2, b. l. 153-157) patvirtina, kad bendraieškis (UAB „Verantas“) 2009 m lapkričio 9 d. įkeitė kreditoriui - atsakovei (UAB „Serneta“) valstybinės žemės nuomos teisę į žemės sklypą pagal 1994 m. rugsėjo 1 d. valstybinės žemės nuomos sutartį, o tos pačios dienos hipotekos lakštu (t. 1, b. l. 14-15, t. 2, b. l. 147-150) įkeitė pastatą - degalinę su parduotuve ir kiemo statiniais, esančius ( - ). Įkeitimo ir hipotekos lakštai įregistruoti 2004 m. lapkričio 15 d. 2010 m. birželio 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties nuorašas (t. 1, b. l. 85-97) patvirtina, kad bendraieškis (UAB „Verantas“) pardavė UAB „Finiens“ įkeistą pastatą - degalinę su parduotuve ir įkeistą priklausinį - kiemo statinius, esančius duomenys neskelbtini (sutarties 1.1 punktas). Šios sutarties 1.6 punkte buvo nurodyta, kad hipotekos UAB „Serneta“ atsisakys, kai turto pirkėjas pilnai atsiskaitys su pardavėju, pagrindu šiam įsipareigojimui nurodytas UAB „Serneta“ 2010-06-03 sutikimas. Pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui iki 2010 m. gruodžio 3 d. (sutarties 2.1 punktas). Nurodyto sutikimo nuorašas (t. 2, b. l. 31) patvirtina, kad UAB „Serneta“, neprieštaraudama paminėto nekilnojamojo turto pardavimui, nurodė, kad ji atsisakys hipotekos ir turto įkeitimo, kai turto pirkėjas UAB „Finiens“ pilnai atsiskaitys su pardavėju - UAB „Verantas“. VĮ Registrų centro duomenų banko išrašas patvirtina, kad įsiskolinimas už įsigytą turtą buvo sumokėtas iki 2010-12-03, ką patvirtino notaro liudijimas (išrašo 8.3, 8.4 punktai). Tačiau UAB „Serneta“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreipėsi su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo (t. 2, b. l. 142-144) ir Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo areštuotas nurodytas UAB „Finiens“ nekilnojamasis turtas, ir turto savininkas bei skolininkas UAB „Verantas“ įspėtas dėl skolos grąžinimo (t. 2, b. l. 166-167), o 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi (t. 1, b. l. 22-24, t. 3, b. l. 52-54) nutarta priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą turtą.

10Ieškovė pareiškė netiesioginį ieškinį, kuriuo prašo pripažinti 2004 m. lapkričio 9 d. paskolos sutartį tarp BUAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ nesudaryta, taip pat pripažinti pasibaigusiomis hipoteką, kuria UAB ,,Verantas“ įkeitė UAB ,,Serneta“ pastatą - degalinę ir kiemo statinius, ir valstybinės žemės nuomos teisės įkeitimą. Atsakovė ginčija ieškovės teisę reikšti netiesioginį ieškinį, taip pat ginčija ieškovės nurodytas aplinkybes, kad paskola nebuvo sumokėta.

11Dėl ieškovės teisės reikšti netiesioginį ieškinį

12Atsakovė nepagrįstai teigia, kad nėra aišku, ar ieškovė reiškia actio Pauliana, ar netiesioginį ieškinį, todėl turėjo būti šalinami ieškinio trūkumai. Ieškovės teisė formuluoti ieškinio reikalavimus ir juos atitinkamai pagrįsti reiškia, kad bylos nagrinėjimo ribas apsprendžia būtent šios šalies valia suformuluoti reikalavimai ir jų pagrindas. Ieškovė pateikė ir grindė būtent netiesioginio ieškinio būdu pareikštus reikalavimus, todėl ir įrodinėjo būtent netiesioginio ieškinio reiškimo sąlygas. Todėl ieškinio reikalavimų pagrįstumas svarstytinas, tik nustačius būtinas netiesioginio ieškinio reiškimo sąlygas.

13CK 6.68 straipsnyje įtvirtinta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys, kurį už skolininką jo vardu pareiškia kreditorius, kai skolininkas turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, tačiau šios savo teisės neįgyvendina, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui. Netiesioginį ieškinį už skolininką turi teisę pareikšti skolininko kreditorius. Be to, pareikšti netiesioginį ieškinį galima tik tais atvejais, kai kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais) ir kai iki ieškinio pareiškimo yra suėjęs prievolių įvykdymo terminas. Pagrindinis šio instituto tikslas – kreditoriaus interesų apsauga nuo nesąžiningų skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu. Taigi netiesioginis ieškinys gali būti taikomas esant šioms sąlygoms: 1) kreditorius turi neabejotiną, galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui; 2) skolininkas turi tam tikrą turinę teisę, kurios neįgyvendina ir atsisako ją įgyvendinti; 3) ieškinio nepareiškimo teisės neįgyvendinimas pažeidžia kreditoriaus interesus.

14Teismų praktikoje vienareikšmiškai nurodoma, kad pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį kreditoriaus reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas tokio netiesioginio ieškinio pareiškimo metu. Šis reikalavimas turi būti vykdytinas, t. y. turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Z., R. Z., R. Z. v. U. G., bylos Nr. 3K-3-312/2008). Atsakovės nuomone, ieškovė netiesioginio ieškinio pareiškimo metu neturėjo neginčijamos ir vykdytinos reikalavimo teisės skolininkui - UAB „Verantas“, kadangi tik Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartimi buvo galutinai išspręstas ginčas dėl ieškovės reikalavimo patvirtinimo UAB „Verantas“ bankroto byloje (t. 2, b. l. 129-138). Tačiau dar Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 415V/2011, buvo nutarta iš skolininko UAB „Verantas“ kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ išieškoti 1 574 800 Lt negrąžinto kredito, 336 520,27 Lt palūkanų ir 922 662,74 Lt delspinigių (t. 1, b. l. 42-43). Kadangi ieškovės finansinis reikalavimas buvo pagrįstas šia įsiteisėjusia teismo nutartimi, turinčia prejudicinę galią, Kauno apygardos teismas patvirtino hipotekos kreditorės - ieškovės šioje byloje UAB „Medicinos bankas“ finansinį reikalavimą 3 137 414,77 Lt sumai, kurio dydis buvo ginčijamas Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje (Nr. 2-765/2013), kurioje 2013 m. vasario 21 d. buvo priimta nutartis palikti Kauno apygardos teismo nutartį dėl ieškovės kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Verantas“ bankroto byloje nepakeistą (t. 2, b. l. 129-138). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė jau nuo Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 415V/2011, įsiteisėjimo turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę. Tai pagrindžia ir atsakovės nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis. Pažymėtina ir tai, kad atskiruoju skundu dėl ieškovės finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Verantas“ bankroto byloje buvo ginčijamas ne visas reikalavimas, o tik jo dalis, prašant patvirtinti 1 911 320,27 Lt dydžio reikalavimą, kas savo ruožtu patvirtina, kad skundo padavimo metu buvo pripažįstama ir nebuvo ginčijama likusi šios kreditorės reikalavimo dalis. Ieškovės reikalavimą skolininkei pagrindžia ir į bylą pateiktos kredito sutarties nuorašas (t. 1, b. l. 25-30), kuris patvirtina, kad ieškovė 2006-012-19 kredito sutartimi bendraieškiui UAB „Verantas“ suteikė 1 574 800 Lt kreditą, kurį jis įsipareigojo grąžinti iki 2009-12-20 (kredito sutarties 2.1, 2.6 punktai). Todėl ieškovė netiesioginio ieškinio pareiškimo metu turėjo neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, kylančią iš jos su BUAB „Verantas“ 2006 m. gruodžio 19 d. sudarytos kredito sutarties.

15Dar viena iš sąlygų reikšti netiesioginį ieškinį yra tai, kad skolininkas, kurio vardu reiškiamas ieškinys, turi turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ir atsisako ją įgyvendinti, ir tai pažeidžia kreditoriaus interesus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys, kurį už skolininką jo vardu pareiškia kreditorius, kai skolininkas turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, tačiau šios teisės neįgyvendina, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Nordfarma“ kreditorius UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007). Netiesioginiu ieškiniu byloje siekiama pripažinti pasibaigusiais nekilnojamojo turto hipoteką ir žemės nuomos teisės įkeitimą, teigiant, kad bendraieškio administratorius atsisako tai daryti. Tačiau, kaip jau yra nustatyta, įkeistas turtas šiuo metu yra trečiojo asmens „Finiens“ nuosavybė, todėl neaišku, kaip pripažinus trečiojo asmens UAB „Finiens“ turto hipoteką ir įkeitimą pasibaigusiais, galėtų būti užtikrintos ieškovės teisės ir interesai bendraieškio UAB „Verantas“ atžvilgiu. Ieškovė taip pat nurodo ir kitą pagrindą, kuriuo remdamasi prašo pripažinti hipoteką ir įkeitimą pasibaigusiais, t. y. atsakovės UAB „Serneta“ vienašalį įsipareigojimą, kad ji atsisakys hipotekos ir turto įkeitimo, kai turto pirkėjas UAB „Finiens“ pilnai atsiskaitys su pardavėju - UAB „Verantas“, o įsiskolinimas pagal šią sutartį jau yra sumokėtas. Tačiau ir šiuo atveju tai liečia trečiojo asmens turtą, kuris nesusijęs su ieškovės teisėmis ir jos interesais skolininkės UAB „Verantas“ atžvilgiu.

16Bendraieškis UAB „Verantas“ neturi reikalavimo teisės ir pagal ieškovės ginčijamą paskolos sutartį, sudarytą tarp bendraieškio ir atsakovės UAB „Serneta“. Šiuo atveju atsakovė UAB „Serneta“ yra ne UAB „Verantas“ skolininkė, o jos kreditorė. Kadangi atsakovė UAB „Serneta“ jokių prievolių bankrutuojančiai bendrovei (UAB „Verantas) neturi, tai reiškia, kad pastaroji neturi įgyvendintinos teisės atsakovės atžvilgiu, ir ieškovė negali įgyvendinti BUAB turtinės teisės. Toks CK 6.68 straipsnio 1 dalies aiškinimas ir taikymas suformuotas ir nurodytoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Nordfarma“ kreditorius UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007). Todėl ieškovė negali reikšti netiesioginio ieškinio savo skolininko kreditoriui, kadangi netiesioginis ieškinys gali būti reiškiamas tik skolininko skolininkui.

17Paskolos sutartis šiuo atveju galėtų būti ginčijama actio Pauliana ieškinio pagrindu, tačiau ieškovės atstovas patvirtino, kad ieškovė reiškia būtent netiesioginį ieškinį ir įrodinėja būtent tokio ieškinio reiškimo sąlygas, todėl nagrinėjamoje byloje neįrodinėjo ieškinio senaties, nesąžiningumo ir kt. actio Pauliana ieškinio būtinų sąlygų.

18Pažymėtina, kad netiesioginiu ieškiniu iš esmės siekiama išspręsti ginčą, kilusį tarp dviejų bendraieškio UAB „Verantas“ kreditorių (ieškovės UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Serneta“), tokiu būdu siekiant sumažinti atsakovės UAB „Serneta“ finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje. Tačiau tokie klausimai spręstini bankroto byloje LR Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio tvarka, pvz. ieškovei padavus atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo patvirtintas atsakovės UAB „Serneta“ reikalavimas UAB „Verantas“ bankroto byloje (ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalis). Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad byloje pareikšti reikalavimai negali būti netiesioginio ieškinio dalyku.

19Taip pat darytina išvada, kad šiuo atveju netiesioginio ieškinio pareiškimas nėra būtinas siekiant apsaugoti ieškovės interesus. Ieškovės reikalavimo įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu (t. 1, b. l. 40-43), todėl ieškovė turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto (ĮBĮ 34 straipsnis). Pažymėtina, kad paskolos, hipotekos ir įkeitimo sandoriai, dėl kurių pareikštas netiesioginis ieškinys, buvo sudaryti dar iki ieškovei tampant UAB „Verantas“ kreditoriumi, t. y. ginčo sandoriai sudaryti 2004 m. lapkričio 9 d., o ieškovė kreditą UAB „Verantas“ suteikė tik 2006 m. gruodžio 19 d., todėl ieškovė, suteikdama bendraieškiui kreditą, galėjo įvertinti jau turėtus bendraieškio įsipareigojimus. Be to, ieškovė yra pareiškusi actio Pauliana ieškinį atsakovams UAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“, prašydama pripažinti to paties ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, taikant dvišalę restituciją, ir ši byla sustabdyta iki priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūrų baigties (t. 1, b. l. 20-21). Tokiu būdu ieškovė nepagrindė, kad yra būtinybė apsaugoti savo teises, pareiškiant netiesioginį ieškinį.

20Dėl nurodytų aplinkybių ieškovės pareikštas netiesioginis ieškinys atmestinas, nenustačius būtinų jo reiškimo sąlygų.

21Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus CPK 150 straipsnio 2 dalies pagrindu naikintinos Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (t. 1, b. l. 109-110).

22Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - priverstinio išieškojimo vykdymo veiksmų, vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012, sustabdymą.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Violetai... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė UAB ,,Medicinos bankas“, pareiškusi netiesioginį ieškinį BUAB... 4. Ieškovė nurodo, kad 2004 m. lapkričio 9 d. bendraieškis ir atsakovė... 5. Ieškovės atstovas prašo ieškinį patenkinti, papildomai paaiškino, kad... 6. Atsakovė UAB ,,Serneta“ atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti kaip... 7. Atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti. Papildomai nurodo, kad yra... 8. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad atsakovė (UAB „Serneta“) ir... 10. Ieškovė pareiškė netiesioginį ieškinį, kuriuo prašo pripažinti 2004 m.... 11. Dėl ieškovės teisės reikšti netiesioginį ieškinį ... 12. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad nėra aišku, ar ieškovė reiškia actio... 13. CK 6.68 straipsnyje įtvirtinta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir... 14. Teismų praktikoje vienareikšmiškai nurodoma, kad pagal CK 6.68 straipsnio 1... 15. Dar viena iš sąlygų reikšti netiesioginį ieškinį yra tai, kad... 16. Bendraieškis UAB „Verantas“ neturi reikalavimo teisės ir pagal ieškovės... 17. Paskolos sutartis šiuo atveju galėtų būti ginčijama actio Pauliana... 18. Pažymėtina, kad netiesioginiu ieškiniu iš esmės siekiama išspręsti... 19. Taip pat darytina išvada, kad šiuo atveju netiesioginio ieškinio... 20. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovės pareikštas netiesioginis ieškinys... 21. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus CPK 150 straipsnio 2 dalies... 22. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais,... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...