Byla 2-42130-155/2016
Dėl įkeitimo pripažinimo pasibaigusiu, pareikštą atsakovui UAB „M.“, trečiajam asmeniui UAB „B.“ ir Ko, priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovų UAB „G. H.“ ir O. P. ieškinio dėl įkeitimo pripažinimo pasibaigusiu, pareikštą atsakovui UAB „M.“, trečiajam asmeniui UAB „B.“ ir Ko, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas 2016-09-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti 2016-06-23 sutartinio įkeitimo sandorį (su visais pakeitimais ir papildymais), kurio pagrindu ieškovė (įkaito davėja) O. P., įkeitė atsakovui UAB „M.“, 11 842 vnt. UAB „B.“ ir Ko, akcijų pasibaigusiu.

3Ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą pagal rūšinio teismingumo taisykles.

4Pagal CPK 27 straipsnio 1 punktą, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 43 500 eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

5Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškinys yra neturtinis, tačiau teismas su tokiais ieškovo argumentais nesutinka.

6Teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu. Tuo tarpu neturtiniai ieškiniai aiškinami kaip ieškiniai, kuriuose turtinis interesas negali būti išreikštas tam tikra pinigų suma. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr.3K-3-381/2008). Ginčo pripažinimą turtiniu lemia formuluojamo reikalavimo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus. Ginčas laikytinas turtiniu, kai atsiranda turtinio pobūdžio padariniai: priteisiamas turtas, pripažįstama teisė į turtą, nuosavybė, įpareigojama vykdyti turtinę prievolę, atleidžiama nuo turtinės prievolės vykdymo ar nustatoma, kad ji pasibaigusi (Lietuvos Apeliacinio teismo 2014-05-15 nutartis Nr. 2-834/2014). Taigi ginčas pripažintinas turtiniu tuo atveju, jei dėl priimto sprendimo keičiasi asmens turtinė padėtis, t. y. ji pagerėja ar pablogėja.

7Pažymėtina, kad LR CK 4.200 str. numato, jog Įkeitimas yra pagrindinės prievolės išvestinė prievolė. Įkaito turėtojo teisės yra išvestinės iš jo, kaip kreditoriaus, teisių ir šių teisių įgyvendinimas priklauso nuo įkeitimu užtikrintos prievolės likimo. Įkeitimui (hipotekai) yra būdingas akcesoriškumas. Akcesoriškumo samprata siejama su prievolių įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis ir reiškia prievolės įvykdymą užtikrinamosios prievolės priklausomybę nuo pagrindinės prievolės. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad nors įkeitimo teisė yra daiktinė teisė, bet pagal savo paskirtį ji tarnauja pagrindinės prievolės užtikrinimui, todėl įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, gali pasibaigti, pasibaigus pagrindinei prievolei CK šeštosios knygos IX skyriuje išvardytais prievolių pabaigos pagrindais. Todėl iš esmės pripažinus įkeitimą pasibaigusiu, būtų konstatuojama, jog ir prievolė dėl ko šios akcijos buvo įkeistos, yra pasibaigusi. Šiuo atveju ieškinyje nurodyta, jog akcijų įkeitimu buvo užtikrintas 1 000 000 EUR paskolos gavimas, kuris ieškovų teigimu grąžintas, t.y. ieškovas siekia konstatavimo, jog įvykdyta turtinė prievolė, kuria buvo užtikrinta įkeitimas. Tai, kad reikalavimas yra turtinis iš dalies atskleidžia ir ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis ieškovai siekia uždrausti atsakovui išieškoti iš jų turto, t.y. ieškinio patenkinimo atveju keistųsi ir asmenų turtinė padėtis, iš jų nebūtų galima vykdyti turtinių prievolių. Todėl šiuo ieškiniu ieškovai iš esmės siekia išvengti galimo išieškojimo iš UAB „B.“ 11 842 vnt. akcijų, kurios yra įkeistos užtikrinant turtinį reikalavimą. Atitinkamai nuo vienos akcijos nominalios vertės turėtų būti ir skaičiuojama ieškinio suma. Šiuo atveju, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, tarp šalių teismuose yra jau ne vienas ginčas ir Vilniaus m. apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. e2-38826-871/2016 buvo nurodyta šių akcijų nominali vertė (tai atsispindi teismo 2016-09-07 nutartyje), jog UAB „B.“ ir Ko vienos akcijos nominali vertė 28,96 EUR, taigi ieškovo siekiamo pripažinti įkeitimo pasibaigusiu suma yra 342 944,32 EUR ( 11 842 vnt. x 28,96 EUR), t.y. būtent tokio dydžio įkeitimą ieškovai prašo pripažinti pasibaigusiu ir tai jiems bei kitiems asmenims sukeltų turtinių pasekmių, todėl kadangi ieškinio suma yra didesnė negu 43 500 EUR, pagal CPK 27 str. 1 p. byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, todėl ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismui neteismingas pagal rūšinio teismingumo taisykles. Atsižvelgiant į tai, teikiamą ieškinį, kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui, atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Tuo labiau pažymint, kad Vilniaus apygardos teisme (civilinė byla Nr. e2-5829-603/2016 tarp šalių vykstą ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo prievolę įvykdyti natūra), t.y. tarp šalių yra dar kiti turtiniai ginčai dėl tos pačio juridinio asmens UAB „B.“ ir Ko akcijų įkeitimų.

9Todėl atsižvelgus į visas aplinkybes, darytina išvada, jog reikalavimas pripažinti įkeitimą (kuris užtikrina piniginę prievolę- iš esmės ieškinys reiškiamas ir dėl turtinės prievolės pripažinimo pasibaigusia), priešingai negu nurodė ieškovas, pripažintinas turtiniu ir įkainotinu reikalavimu. Ieškiniu reiškiamas reikalavimas pripažinti, kad konkreti turtinė prievolė yra pasibaigusi, reiškia, jog sprendimu siekiama nustatyti asmens turtines teises, o pagal tai kilęs ginčas vertintinas kaip turtinis (Vilniaus apygardos teismo 2015-01-13 nutartis Nr. 2S-1108-577/2015). Pažymėtina, kad panaši byla buvo nagrinėjama Kauno apygardos teisme (Nr. 2-924-230/2013), kurioje buvo siekiama pripažinti įkeitimą pripažinti pasibaigusiu (buvo suteikta paskola 1 500 000 Lt) ir įkeistas atitinkamas turtas, bei kaip pirma instancija šią bylą nagrinėjo Apygardos teismas.

10Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalimis, teismas

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovų UAB „G. H.“ ir O. P. ieškinio dėl įkeitimo pripažinimo pasibaigusiu, pareikštą atsakovui UAB „M.“, trečiajam asmeniui UAB „B.“ ir Ko.

12Išaiškinti ieškovui, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti ieškinį teisme pagal teismingumą – Vilniaus apygardos teismui (Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius).

13Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai