Byla 2-118-471/2010
Dėl negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

1

2Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškini atsakovui V. R. del negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „General Financing“ kreipesi i teisma su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo V. R. 2969,60 lt. negražinto kredito ir 2136,92 lt. delspinigiu, viso 5106,52 lt., 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

4Atsakovas V. R., kuriam procesiniai dokumentai iteikti viešo paskelbimo budu / 14, 16, 22 l. /, per teismo nustatyta termina / 11 l. / atsiliepimo i ieškini nepateike, atsiliepimo nepateikimo priežasciu nenurode, todel esant ieškovo prašymui / 4 l. / priimamas sprendimas už akiu / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

5Pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

6Teismui pateiktais rašytiniais irodymais – vartojimo kredito sutartimi / 5-6 l. / ir delspinigiu skaiciavimo lentele / 7-8 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šaliu 2007m. rugpjucio 28d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 5000 lt. dydžio vartojamasis kreditas. Sutartimi atsakovas isipareigojo jam suteikta vartojamaji kredita gražinti dalimis iki 2009m. rugpjucio 28d., mokedamas kiekviena menesi 256,02 lt. dydžio imokas, o praleides pastaruju mokejimo termina - moketi 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekviena pradelsta diena. Iš pateiktu irodymu darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtus isipareigojimus tinkamai bei nustatytais terminais nevykde / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – sutarto dydžio imokas ieškovui mokejo nereguliariai ir nuo 2009m. birželio 19d. ju visiškai nebemokejo; prieštaravimu del ieškinio pagristumo ar jo dydžio atsakovas V. R. nepareiške, todel ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo negražinta vartojimo kredito dali ir delspinigius pripažistami pagristais / Lietuvos CK 6.256str. ir 6.258str. /.

7Taciau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šaliu sudaryta vartojimo sutartimi, kurios salygu atitikti sažiningumo kriterijams teismas ipareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todel pripažistama butinu kontroliuoti ieškovo prašomu priteisti delspinigiu dydi ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-502-2009 /. Aptartais rašytiniais irodymais nustatyta, kad tarp bylos šaliu vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta nederinant sutarties salygu, o prisijungimo budu, atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengta sutarti, iskaitant ir jos specialiasias salygas, „TOPO CENTRAS“ parduotuveje. Atsakovui nuo 2008-07-28 netinkamai vykdant sutartines prievoles / kai nežymus isiskolinimas nuo 14,68 lt. visa laika tik didejo – 7 l. /, o nuo 2009m. birželio 19d. ju visiškai nebevykdant ir esant paskutines imokos datai 2009-08-28 / 5 l. /, pats ieškovas iki 2009m. gruodžio 22d. / 3 l. / nesieme jokiu priemoniu nutraukti tarp šaliu sudaryta sutarti bei išsiieškoti negražinta kredito dali ir delspinigius, kas salygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitesima / o tuo paciu - ir priskaiciuojamu delspinigiu dydi /.

8Pagal teismu praktika priteistu delspinigiu dydis turi atstatyti teisinguma tarp teisiniu santykiu šaliu, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius del netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti ji i padeti, kurioje jis butu buves, jei kita šalis butu tinkamai vykdžiusi sutartinius isipareigojimus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-218/2003.)

9Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neivykdžius ar netinkamai ivykdžius sutartinius isipareigojimus. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais ( ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos iskaitomos i nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudine, o kompensuojamaja funkcija, jomis siekiama atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali buti priemone vienai iš šaliu piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies saskaita. Jeigu netesybos neprotingai dideles, teismas turi teise savo nuožiura jas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo arba netinkamo ivykdymo ( Lietuvos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Šiuo atveju šaliu sutartimi nustatytu netesybu (delspinigiu) dydis – 0,5 proc. suteikto kredito dydžio už kiekviena uždelsta diena, kurias priteisti ieškiniu praše ieškovas, sudaro 182,5 proc. metiniu palukanu. Tokio dydžio sutartines netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelemis, prieštarauja Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dali, 6.258 straipsnio 3 dali net 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005 m. rugsejo 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt.), todel jos turi buti mažinamos.

10Mažinant sutartiniu netesybu dydi, butina vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi) ir nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkricio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

11Teismui irodymai apie ieškovo turetu nuostoliu dydi nera pateikti, todel atsižvelgiant i sandorio turini / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomu priteisti delspinigiu sumos susidarymo aplinkybes / salygotas paties ieškovo neveikimo /, negražinto kredito ir sutartyje numatytu palukanu dydžius, sažiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažistami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negražinto kredito dalies už kiekviena pradelsta diena / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, taciau ne daugiau kaip už 180 kalendoriniu dienu / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 534,53 lt. / 2969,60 : 100 x 0,1 % x 180 = 534,53 lt. / dydžio delspinigius.

12Praleides pinigines prievoles mokejimo termina skolininkas – fizinis asmuo – privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palukanas tenkinamas.

13Iš dalies tenkinant ieškini ieškovo sumoketas žyminis mokestis / 153 lt. – 2 l. / priteisiamas proporcingai patenkintu reikalavimu daliai, t.y. 105 lt. / 3504,13 : 5106,52 x 153 = 105 lt., Lietuvos CPK 93str. 2d. /, o išlaidos už procesiniu dokumentu iteikima atsakovui viešo paskelbimo budu / 148,14 lt. -15, 18 l. / priteisiamos pilnai vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijumi / nes šiu išlaidu dydžiui ieškinio patenkinimo dalis itakos neturi – Lietuvos CK 1.5str. 4d. /, viso iš atsakovo ieškovui priteisiama 253,14 lt. bylinejimosi išlaidu / Lietuvos CPK 93str. 2d. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287 str., teismas

Nutarė

15Ieškini tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš V. R., a/k ( - ) UAB „General Financing“, imones kodas ( - ), du tukstancius devynis šimtus šešiasdešimt devynis litus 60ct. / 2969,60 lt. / negražinto kredito ir penkis šimtus trisdešimt keturis litus 53ct. / 534,53 lt. / delspinigiu, viso tris tukstancius penkis šimtus keturis litus 13ct / 3504,13 lt. /,

17penkiu / 5 / procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme – 2009m. gruodžio 22d. – iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir du šimtus penkiasdešimt tris litus 14ct. / 253,14 lt. / bylinejimosi išlaidu.

18Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise K. K. rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

19Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Šiauliu apygardos teismui K. K. rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai