Byla e2-82-375/2019
Dėl žalos priteisimo atsakovui G. D., trečiasis asmuo A. K

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Irena Poderienė,

2sekretoriaujant Mildai Gailiūtei, nedalyvaujant ieškovės Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Grindera“ Bankroto administratoriaus UAB“Administratoriai LT“ atstovui, nedalyvaujant atsakovui G. D., dalyvaujant jo atstovui advokatui G. U., nedalyvaujant trečiajam asmeniui A. K., dalyvaujant jo atstovei advokato padėjėjai Viktorijai Skridailaitei - Gribėnienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Grindera“ Bankroto administratoriaus UAB“Administratoriai LT“ ieškinį dėl žalos priteisimo atsakovui G. D., trečiasis asmuo A. K..

4Teismas

Nustatė

5ieškovė reiškė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų G. D. ir A. S. 9643,68 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2018 m. birželio 12 d. mirus atsakovui A. S. 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi byla šio atsakovo atžvilgiu buvo nutraukta , o ieškovė palaikė reikalavimą žalą ta pačia apimtimi priteisti iš vieno atsakovo G. D..

6Reikalavimas grindžiamas tuo, jog 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-834-254/2017 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Grindera“. Nutartimi teismas įpareigojo UAB „Grindera“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus, tačiau UAB „Grindera“ valdymo organai administratoriui nei įmonės turto, nei dokumentų neperdavė, tokiu būdu BUAB „Grindera“ bei jos kreditoriams padarydami ne mažiau, kaip 9643,68 Eur dydžio žalą. BUAB ,,Grindera“ bankroto administratorius, remdamasis iš VĮ ,,Registrų centras“ gautais duomenimis nustatė, kad UAB „Grindera“ finansinė atskaitomybė nebuvo teikta VĮ „Registrų centras“ nuo 2007 m. Paskutinė finansinę atskaitomybė pateikta už 2006 m. Finansinę atskaitomybę sudarė G. D.. Pagal 2006 m. balanso duomenis įmonė turto turėjo už 42 078 Lt, iš kurio net 22829 Lt turto buvo įmonėje laikomi pinigai. Šio turto atsakovai neišsaugojo ir administratoriui neperdavė bei nepateikė duomenų, kad pinigai bei kitas turtas būtų panaudotas įmonės reikmėms. Iš 2006 m. balanso nustatyta, kad įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo įmonės turtą, įmonė dirbo nuostolingai, nuosavas kapitalas buvo neigiamas, t. y. įmonė buvo faktiškai nemoki, tačiau nei bendrovės valdymo organai, nei akcininkas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nesikreipė, priešingai, prisiėmė papildomų įsipareigojimų, kurie buvo patvirtinti 2016 m. rugpjūčio 24 d. Kaunu apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1868-254/2016.

7Remiantis turimais dokumentais nustatyta, kad atsakovai tinkamai neįvykdė savo pareigos išsaugoti ir perduoti turtą – neperdavė įmonės turto už 9643,68 Eur, taip savo veiksmais (neveikimu) padarydami analogiško dydžio žalą ieškovui bei įmonės kreditoriams. Sutinkamai su ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktu, administratorius gina bankrutuojančios įmonės ir visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl ir reiškiamas šis ieškinys atsakovams.

8Kauno apygardos teismas 2016-08-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1868-254/2016 patvirtino BUAB ,,Grindera“ kreditorių sąrašą su bendru 9043,68 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. 2016-06-22 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1868-254/2016 patvirtino 600 Eur lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti BUAB „Grindera“ administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Tokiu būdu UAB ,, Grindera“ mokėtinos sumos išaugo nuo 9043,68 iki 9643,68 Eur (9043,68 + 600,00), t.y. 600,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo dėl neteisėtų kaltų bendrovės valdymo organų ir akcininkų veiksmų UAB ,,Grindera“ ir bei bendrovės kreditoriai patyrė 9643,68 Eur dydžio žalą.

9VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,Grindera“ vadovas nuo 2006-09-06 iki 2007-06-21 buvo A. K., nuo 2007-03-01 iki 2009-09-06 buvo G. D., nuo 2009-09-06 iki 2016-05-16 įmonės akcininkas A. S.. A. K. UAB ,,Grindera“ vadovas Registrų centro duomenimis buvo nuo įmonės įsteigimo 2006-09-06 iki 2007-06-21, tačiau 2006 m. Finansinę atskaitomybę sudarė 2007-03-27 sudarė ir patvirtino G. D., todėl laikytina, jog turtas G. D. buvo perduotas.

10Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais. Įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Akcinė bendrovė privalo veikti, atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, tarp jų ir kreditorių, interesus, o įmonės padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. bendrovei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti, todėl bendrovės vadovo fiduciarinė pareiga tokiu atveju pripažįstama ne tik akcininkų, bet ir kreditorių atžvilgiu.

11Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246 – 6.249 str.), o, nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

12Pirma iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – neteisėti veiksmai. Nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlęs bankroto bylą UAB „Grindera“, nustatė tam tikras pareigas bankrutuojančios įmonės vadovui, tarp kurių buvo įpareigojimas UAB „Grindera“ vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 10 dienų po nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Tačiau tai nebuvo padaryta, todėl konstatuotina, kad toks neveikimas, kuris yra akivaizdžiai priešingas teismo nustatytiems įpareigojimams, negali būti laikomas teisėtu, o tokie atsakovų veiksmai, ar veiksmų neatlikimas, kuriais yra pažeidžiama įsiteisėjusi teismo nutartis yra neteisėti.

13Atsakovų veiksmai, kuomet nebuvo išsaugotas ir perduotas turtas, kurio vertė 9643,68 Eur, negali būti vertinamas kaip veikimas, atitinkantis bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Analogiškai vertintini ir atsakovo A. S. veiksmai, kadangi pastarasis, būdamas UAB „Grindera“ vieninteliu akcininku neužtikrino, kad įmonė veiktų kreditorių interesais, nesiėmė jokių kitų priemonių, nustatytų Akcinių bendrovių įstatymo 20 str., neorganizavo valdymo organo pakeitimo kitu, kuris rūpintųsi įmonės turtu, tuo pačiu ir kreditorių interesais, tokiu būdu atsakovas neužtikrino, kad turimas bendrovės turtas būtų išsaugotas ir panaudotas atsiskaityti su kreditoriais.

14Antra civilinės atsakomybės taikymo sąlyga – žala. Atsakovams neužtikrinus turto išsaugojimo ir perdavimo BUAB „Grindera“ bankroto administratoriui, bendrovė prarado turtą ir taip patyrė tiesioginės turtinės žalos. Turtas galėjo būti įskaitytos į bendrą turto masę ir panaudotas atsiskaitymui su kreditoriais, todėl neperduoto turto vertė atitinka žalos dydį.

15Trečia civilinės atsakomybės taikymo sąlyga – priežastinis ryšys. Šiuo atveju egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovų neveikimo ir atsiradusios žalos. Atsakovams netinkamai vykdant anksčiau nurodytas pareigas ir neužtikrinus bendrovės turto išsaugojimo ir perdavimo bankroto administratoriui – įmonei buvo padaryta žala.

16ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėto straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.

17UAB ,,Grindera“ vadovas nuo 2006-09-06 iki 2007-06-21 buvo A. K., nuo 2007-03-01 iki 2009-09-06 buvo G. D., nuo 2009-09-06 iki 2016-05-16 įmonės akcininkas A. S.. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nevykdo veiklos ir yra nemoki nuo 2009-09-06, todėl šiems asmenims, kaip UAB ,,Grindera“ valdymo organams (ir savininkui) buvo nustatyta pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, o to laiku nepadarius - atlyginti žalą, kilusią iš to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Minėtina, jog bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Konkrečiu atveju UAB ,,Grindera“ valdymo organai veikė priešingai bendrovės ir jos kreditorių interesams. Tai buvo atliekama ne tik nesikreipiant dėl į teismą bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatytu momentu bei nevykdant bendro pobūdžio pareigos elgtis rūpestingai, ar prieš pat bankroto bylos iškėlimą perleidžiant bendrovei priklausantį ilgalaikį turtą, bet ir žemiau nurodytais veiksmais (neveikimu), jau po bankroto bylos iškėlimo.

19Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. Žala bankrutuojančiai įmonei atsiranda tokiu būdu, kad padidėja jos skolų kreditoriams apimtis (pasyvas), kitaip tariant, pablogėja bendra įmonės turtinė padėtis. Tokia įmonės patiriama žala yra tiesioginė. UAB “Grindera“ nebevykdė veiklos ir nemoki buvo jau nuo 2009 m. 2009-09-06 vienintelio akcininko A. S. sprendimu buvo atleistas įmonės vadovas G. D. ir kitas įmonės vadovas nebuvo paskirtas. Visą laikotarpį nuo 2009-09-06 iki UAB „Grindera“ bankroto bylos iškėlimo vienintelis akcininkas A. S. buvo įmonės faktinis vadovas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo dėl neteisėtų bendrovės valdymo organų kaltų veiksmų UAB ,,Grindera“ patyrė 9643,68 Eur dydžio žalą. Atitinkamai tarp žalos ir neteisėtų veiksmų egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys, t.y. atsakovams 2009-09-06 pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bendrovės skolos nebūtų padidėjusios. Atsakovų, kaip valdymo organų ir bendrovės savininkų kaltė yra preziumuojama.

20Sutinkamai su Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis šia CK 6.37 straipsnio ir 6.210 straipsnio nuostatomis ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Atsakovas G. D. su ieškiniu nesutinka.

22Nesutikimas grindžiamas tuo, jog jis nežinojo, kad UAB „Grindera“ yra iškelta bankroto byla ir visuomet manė, jog paskutinis įmonės faktinis vadovas bei akcininkas yra A. S., kuris nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio vykdė savo pareigas bendrovėje. Atsakovas bendrovei vadovavo tik nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2009 m. rugsėjo 6 d. Visus savo žinioje esamus dokumentus, materialųjį ir nematerialųjį turtą bei kasoje buvusias pinigines lėšas perdavė bendrovės vadovui ir akcininkui A. S. ir daugiau jokių santykių su bendrove neturėjo ir iki šiol neturi. Bankroto iškėlimo dieną faktinio direktoriaus pareigų jis nėjo. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nei jam, ne A. S. dėl neįvykdytos pareigos bankroto administratoriui perduoti įmonės dokumentus ar turtą nebuvo kreiptasi į teismą ar į antstolį dėl tokio įpareigojimo ar baudos skyrimo ar dokumentų išreikalavimo. Atsakovas nevykdė pareigos perduoti dokumentus bei turto bendrovės administratoriui, nes to iš esmės negalėjo įgyvendinti, kadangi visuomet galvojo, jog bendrovei vadovauti liko kitas vadovas ir akcininkas A. S.. Būdamas bendrovės vadovu niekada nevengė ir stengėsi perduoti savo žinioje esantį turtą kitam vadovui, niekada nesiekė šio turto nuslėpti. Išėjimo iš bendrovės laikotarpiu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo atliekamas finansinis bendrovės patikrinimas ir visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo išgabenti į šią tarnybą, o pasibaigus tyrimui sugrąžinti bendrovės buhalterei vadovaujant A. S..

23Ieškovė sąmoningai neįtraukia atsakovu prieš jį direktoriumi buvusio A. K., kuris vadovavo nuo 2006-09-06 iki 2007-06-21. Suformuota teismų praktika akcentuoja, kad įmonės faktinis vadovas veikia tik tuo mąstu, kuris nuo jo priklauso t.y. jis negali atsakyti už padarinius, kurie kilo dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, kaip tai ir įvyko konkrečioje situacijoje. Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas. Atsakovo, kaip buvusio vadovo veiksmuose neįžvelgtinas nei vienas toks fakultatyvinis elementas.

24Įmonės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymas nepreziumuoja, todėl ir sąlygas civilinei atsakomybei kilti įrodo ieškovė. Šių sąlygų ieškovė neįrodė. Ieškovė, teigdama, kad atsakovo veiksmuose įžvelgiamas neteisėtas veikimas visiškai nebando inicijuoti tyčinio bankroto procedūros. Tada būtų aišku ar atsakovas turėjo tikslą veikti neteisėtai ir ar turėjo tikslą išvengti prievolinių įsipareigojimų kreditoriams ir dėl to galėjo atsirasti žala bendrovei.

25Nėra pateikta jokių įrodymų, kad bankroto administratorius bandė kreiptis į teisėsaugą ar kitas institucijas dėl dokumentų suradimo, o nepagrįstai kaltina atsakovą dėl bendrovės patirtų nuostolių atsiradimo.

26Trečiasis asmuo A. K. prašo ieškinį tenkinti.

27Nurodo, jog bendrovės direktoriumi jis buvo paskirtas 2006 m. rugpjūčio 31 d., o 2007 m. kovo 1 d. iš šių pareigų buvo atleistas. Direktoriumi buvo išrinktas G. D. 2007 m. kovo 1 d. vienintelio akcininko A. S. sprendimu. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės nurodytomis vadovų paskyrimo ir atleidimo datomis, kadangi ieškovė nurodo ne bendrovės valdymo organų išrinkimo/paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos momentus, o šių dokumentų įregistravimo Registrų centre momentus. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalį bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

28Ieškovė teisingai nurodo, jog 2006 m. Finansinę atskaitomybę 2007 m. kovo 27 d. sudarė ir patvirtino G. D., todėl laikytina, kad turtas G. D. buvo perduotas, todėl trečiajam asmeniui ieškinys ir nereiškiamas. Abejonių dėl to ar trečiasis asmuo perdavė bendrovės dokumentus naujai išrinktam direktoriui nėra, nes direktorius 2007 m. kovo 27 d. sudarydamas 2006 m. Bendrovės balansą bei pelno (nuostolio) ataskaitą turėjo duomenis bei duomenis patvirtinančius dokumentus t.y. duomenis apie bendrovės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nebaigtas vykdyti sutartis, atsargas, kapitalą, įsipareigojimus ir kitus duomenis, būtinus finansiniams dokumentams parengti. Pagal teisminę praktiką vadovas iki pat santykių su juridiniu asmeniu pabaigos privalo tinkamai vykdyto visas savo pareigas bendrovei – veikti sąžiningai, rūpestingai, lojaliai bendrovės atžvilgiu ir imtis priemonių, kad nutraukiant santykius su vadovaujama įmone nebūtų prarastas jos turtas ir dokumentų , jie būtų perduoti bendrovės teisėtiems atstovams, o pati įmonė dėl nutraukimo patirtų kuo mažiau nuostolių (jų iš viso nepatirtų).

29Nei vienas iš atsakovų nėra reiškę pretenzijų dėl to, kad trečiasis asmuo neperdavė bendrovės dokumentų, piniginių lėšų, materialiojo turto, todėl dėl kilusios žalos trečiasis asmuo ir nėra atsakingas.

30Teismas

konstatuoja:

312016 m. gegužės 16 d. nutartimi Nr.eB2-834-254/2016 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB“Grindera“. Nutartimi teismas įpareigojo bendrovės valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Tačiau bendrovės valdymo organai bankroto administratoriui nei įmonės turto, nei dokumentų neperdavė. UAB“Grindera“ finansinė atskaitomybė nebuvo teikta VĮ “Registrų centras“ nuo 2007 m. Paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus už 2006 m. sudarė ir pasirašė atsakovas G. D.. Pagal 2006 m. balanso duomenis įmonė turėjo turto už 42 078 Lt, iš kurių grynųjų pinigų buvo 22 829 Lt. Turtas bankroto administratoriui nebuvo perduotas, kaip ir neperduoti duomenys, kad pinigai ir kitas turtas būtų panaudotas įmonės reikmėms.

32Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, jog UAB“Grindera“ vadovu nuo 2006 m. rugpjūčio 31 d. iki 2007 m. kovo 1 d. buvo byloje trečiuoju asmeniu įtrauktas A. K., nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 6 d. direktoriumi buvo atsakovas G. D., o nuo 2009 m. rugsėjo 6 d. faktiniu vadovu buvo įmonės akcininkas , atsakovu patrauktas A. S.. Šis asmuo mirė 2018 m. birželio 12 d., todėl 2018 m., rugpjūčio 8 d. nutartimi byla jo , kaip solidaraus atsakovo atžvilgiu byla buvo nutraukta ir ieškovė, gindama kreditorių bei bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, dabar prašo priteisti iš vieno atsakovo G. D. visą sumą t.y. 9643,68 Eur patirtos žalos.

33Kasacinis teismas , formuodamas teisminę praktiką dėl bankrutavusios bendrovės vadovo pareigos atlyginti žalą dėl neperduoto turto bankroto administratoriui bei dėl bendrovės kreditorių patirtos žalos yra pažymėjęs, kad vadovas atsakovo už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo rūpintis, kad įmonė laikytų įstatymo, nustatytų jos veikos apribojimo. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai ir nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas privalo elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-7-266/2006. ).

34Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3k-3-429-313/2015). Ši bendrovės vadovo pareiga rūpintis įmonės finansine atskaitomybe nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme (toliau tekste – ABĮ). Bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo rengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo rengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 3 punktas). Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, teikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus bei apskaitos dokumentų išsaugojimą.

35Reikalavimas atsakovui grindžiamas tuo, kad atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip UAB“Grindera“ vadovo pareigas t.y. neužtikrino privalomos įmonės turto ir dokumentų apsaugos ir bankroto administratoriui neperdavė nei turto, nei dokumentų, tokiu būdu atlikdamas neteisėtus veiksmus ( neveikimą), dėl kurių UAB „Grindera“ patyrė žalą. Žala patirta ir kitu pagrindu – dėl nevykdymo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

36Atsakovas, bylos duomenimis, kaip įmonės vadovas savo vadovavimo laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. vienintelį kartą 2007 m. balandžio 30 d. yra sudaręs ir pateikęs Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus su aiškinamaisiais raštais. Finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimas 2007 m. balandžio 3d. leidžia manyti, jog tuo metu atsakovas savo dispozicijoje turėjo reikiamus duomenis apie įmonės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nebaigtas vykdyti sutartis, atsargas, įsipareigojimus ir kitus duomenis, būtinus finansiniams dokumentams parengti. Ir nors atsakovas direktoriaus pareigose dirbo iki 2009 m. rugsėjo 6 d. , tačiau daugiau jokių finansinių dokumentų neberengė ir nepateikinėjo.

37Tam, kad būtų galima taikyti vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis). paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi atsakovas t.y. įmonės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr.3K-3-130/2011).

38Atsakovas neneigė, jog jis , išskyrus 2007 m. balandžio 30 d., daugiau neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų , nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagrindinis jo atsikirtimo į ieškinį argumentas yra tas, jog jis to ir neturėjo galimybių padaryti, kadangi visą laiką , nuo pat įmonės įsteigimo dienos 2006 m. rugsėjo 6 d. faktiniu bendrovės vadovu buvo jos steigėjas ir vienintelis akcininkas A. S.. Atsakovas teigia, kad jis savarankiškai nepriimdavo jokių sprendimų, nedisponavo bendrovės piniginėmis lėšomis, neturėjo įmonės dokumentų, nors, kaip rodo iš Luminor banko išreikalauti parašų kortelės duomenys, jis, kaip ir A. S., turėjo įgalinimus disponuoti lėšomis sąskaitoje. Atsakovo tvirtinimu, atleistas iš pareigų jis perdavė A. S. savo žinioje turėtus dokumentus ir turtą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė.

39Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką asmens, oficialiai nepaskirto bendrovės vadovu pripažinimo faktiniu vadovu kriterijai yra: 1) vadovavimo funkcijos vykdymas; 2)_ vadovavimas yra nuolatinio pobūdžio – asmuo sistemingai atlieka veiksmus, kurie pagal įstatymą ir steigimo dokumentus būdingi vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-4-313/2018).

40Atsakovo argumentus dėl faktinio t.y. A. S. vadovavimo įmonei 2019 m. sausio 9 d. vykusio teismo posėdžio metu patvirtino ir trečiasis asmuo A. K., kuris vienintelio akcininko A. S. sprendimu buvo paskirtas direktoriumi ir vadovavo įmonei nuo 2006 m. rugpjūčio 31 d. iki 2007 m. kovo 1 d. (Civilinio proceso kodekso 186 straipsnis). A. K. paaiškino, jog įmonėje realiai visus reikalus tvarkė bei dokumentus pasirašinėjo tik A. S., kurio gyvenamosios vietos adresu bendrovė buvo registruota. Liudytoja , atsakovo sutuoktinė L. D. apklausta 2018 m. gegužės 2 d. teismo posėdyje, taip pat parodė, jog bendrovei visada faktiškai vadovavo jos vienintelis akcininkas A. S., kuris buvo jos giminaitis, o jos vyras G. D., turėdamas tik 9 klasių išsilavinimą, savarankiškai jokių vadovo funkcijų neatliko ir jokių sprendimų nepriiminėjo. Pasak liudytojos, G. D. neturėjo jokių dokumentų, be A. S. žinios negalėjo net paimti grynųjų pinigų iš bankomato, nes kortelė buvo tik pas A. S., o ir į banką eidavo tik su A. S. (Civilinio proceso kodekso 189 straipsnis).

41Atsakovu buvo patrauktas ir A. S. ( kaip jau minėta, jam mirus ( - ) byla jo atžvilgiu buvo nutraukta 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi). Savo atsiliepime jis teigė priešingai, jog tai jis įmonės veikloje nedalyvavo ir jokiais dokumentais nedisponavo. Bet šie A. S. argumentai jokiais įrodymais nebuvo pagrįsti, o įvertinus trečiojo asmens A. K. paaiškinimus bei liudytojos L. D. parodymus labiau tikėtina, jog iš tiesų UAB “Grindera“ faktinis vadovas visada, nuo pat įmonės įsteigimo dienos buvo jos vienintelis akcininkas A. S. (Civilinio proceso kodekso 185 straipsnis).

42Manytina, jog A. S., suvokdamas įmonės vadovo atsakomybę , modeliavo sau palankias situacijas nominaliais vadovais paskirdamas pirmiausia A. K., kuris tuo metu buvo jauno amžiaus ( paskyrimo direktoriumi metu jam buvo 24 m.) ir neturėjo nei gyvenimiškos, nei vadovavimo, nei administracinio darbo patirties. Po A. K. direktoriumi tapęs atsakovas G. D. tokioms pareigoms taip pat neturėjo nei atitinkamos patirties, nei išsilavinimo - kaip nustatyta iš liudytojos , atsakovo sutuoktinės L. D. parodymų, jis teturėjo 9 klasių išsilavinimą ir iki paskyrimo bendrovėje dirbo eiliniu darbininku. Atleidęs iš pareigų atsakovą A. S. nesiėmė jokių priemonių, nustatytų Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnyje - neorganizavo valdymo organo pakeitimo kitu, kuris rūpintųsi įmonės turtu ir užtikrintų įmonės turto išsaugojimą

43Manytina, kad ne atsakovui , o įmonės vieninteliam akcininkui A. S., aktyviai dalyvavusiam įmonės veikloje de facto kaip bendrovės vadovui ir išplėtusiam savo įtakos sferą iki vienasmenio valdymo funkcijos perėmimo, buvo atsiradusi pareiga saugoti bendrovės turtą ir dokumentus, inicijuoti bankroto bylą bei perduoti bankroto administratoriui visą dokumentaciją, turtą ir pinigines lėšas, tačiau jam mirus ir bylą jo atžvilgiu nutraukus nebeliko atsakomybės subjekto.

44Teismo vidiniu įsitikinimu atsakovas G. D. buvo tik nominalus įmonės vadovas ir savo vadovavimo laikotarpiu neatliko neteisėtų veiksmų, sąlygojusių žalos atsiradimą tiek įmonei, tiek kreditoriams. Akivaizdu, kad atsakovas netinkamai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Suprantama , jog visais atvejais netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas apsunkina galimybes nustatyti įmonės turto sudėtį ir kiekį, jo panaudojimo teisėtumą, taip pat galimos žalos įmonei padarymą, jei turtas neišsaugotas ar panaudotas ne įmonės tikslams. Tačiau netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas savaime nesukelia žalos, nes turtas, nors ir tinkamai neįtrauktas į apskaitą, gali būti panaudotas įmonės veikloje ar išsaugotas, todėl konstatuotina, kad prašoma taikyti atsakomybės apimtis atsakovo atžvilgiu laikytina neproporcinga ir nepagrįsta.

45Kaip rodo atsakovo sudarytas ir pasirašytas balansas , 2007 m. kovo 27 d. įmonės finansinė padėtis nebuvo kritinė- nors trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 42 305 Lt, tačiau įmonė dar turėjo trumpalaikio turto už 42 078 Lt, iš jų 22 829 Lt piniginių lėšų, bet. Tai rodo, kad atsakovas, kad ir būdamas tik nominaliu įmonės vadovu, nepažeidė pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

46Byloje nėra jokių duomenų, kad nuo jo atleidimo dienos 2009 m. rugsėjo 6 d. įmonės vienintelis akcininkas A. S. atsakovui, kaip buvusiam vadovui būtų reiškęs pretenzijas tiek dėl neperduoto bendrovės turto, piniginių lėšų, tiek dėl neperduotų dokumentų ar inicijavęs teisinės atsakomybės priemonių taikymą už įmonės turto iššvaistymą ir finansinių dokumentų neperdavimą. Atsakovas niekur nesislapstė, iki išvykimo 2015 m. į Vokietiją visą laiką gyveno Lietuvoje. Juolab, A. S. buvo atsakovo sutuoktinės giminaitis. Kaip rodo aplinkybė, nustatyta 2016 m. gegužės 6 d. nutartyje iškelti bankroto bylą UAB“Grindera“, jau 2009 m. lapkričio 6 d. (po 2 mėnesių nuo atsakovo atleidimo iš pareigų), bendrovė jokio turto neturėjo, veiklos nebevykdė, atsiskaitomosiose sąskaitose piniginių lėšų taip pat neturėjo. Toks pasyvus įmonės vienintelio akcininko elgesys per eilę metų iki bankroto bylos UAB“Grindra“ iškėlimo atsakovui galėjo suformuoti pagrįstą lūkestį, kad jis nebeturi jokių pareigų nei įmonės, nei įmonės kreditorių atžvilgiu, nėra atsakingas už tolesnę jos veiklą , o nagrinėjant šį ginčą teismui leidžia daryti išvadą, jog tiek turtas, tiek dokumentai buvo ir liko faktinio vadovo A. S. dispozicijoje, todėl būtent šis asmuo, o ne atsakovas, buvo atsakomybės subjektas ir kaip akcininkas, pažeidęs sąžiningumo pareigą, ir kaip faktinis vadovas,, pažeidęs fiduciarinę pareigą bendrovei bei jos kreditoriams.

47Įvertinus nustatytas aplinkybes bei byloje pateiktus įrodymus ieškinys atsakovui G. D. atmestinas (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.245 – 6.249 straipsniai, 6.263 straipsnis).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų.

49Ieškinį atmetus iš ieškovės atsakovui priteistinos jo patirtos atstovavimo išlaidos. Tačiau šiuo atveju iš atsakovo trečiajam asmeniui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kadangi į bylinėjimosi procesą A. K. buvo įtrauktas atsakovo G. D. iniciatyva (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1, 2, 4 dalis, 96 straipsnis, 98 straipsnis).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259,260, 263 - 270 straipsniais teismas

Nutarė

51ieškinį atmesti.

52Priteisti iš ieškovės Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Grindera“ įm. k. 300596681 Bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratoriai LT“ įm.k.302321763 900 Eur ( devynis šimtus eurų) atstovavimo išlaidų atsakovui G. D. a.k( - )

53Priteisti iš atsakovo G. D. a.k. ( - ) 200 Eur ( du šimtus eurų) atstovavimo išlaidų trečiajam asmeniui A. K. a.k. ( - )

54Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Irena Poderienė,... 2. sekretoriaujant Mildai Gailiūtei, nedalyvaujant ieškovės Bankrutuojančios... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. ieškovė reiškė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų G. D. ir A.... 6. Reikalavimas grindžiamas tuo, jog 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi... 7. Remiantis turimais dokumentais nustatyta, kad atsakovai tinkamai neįvykdė... 8. Kauno apygardos teismas 2016-08-24 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,Grindera“ vadovas nuo 2006-09-06... 10. Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi... 11. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 12. Pirma iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – neteisėti veiksmai.... 13. Atsakovų veiksmai, kuomet nebuvo išsaugotas ir perduotas turtas, kurio vertė... 14. Antra civilinės atsakomybės taikymo sąlyga – žala. Atsakovams... 15. Trečia civilinės atsakomybės taikymo sąlyga – priežastinis ryšys. Šiuo... 16. ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 17. UAB ,,Grindera“ vadovas nuo 2006-09-06 iki 2007-06-21 buvo A. K., nuo... 18. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei dėl pareigos pateikti... 20. Sutinkamai su Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti... 21. Atsakovas G. D. su ieškiniu nesutinka.... 22. Nesutikimas grindžiamas tuo, jog jis nežinojo, kad UAB „Grindera“ yra... 23. Ieškovė sąmoningai neįtraukia atsakovu prieš jį direktoriumi buvusio A.... 24. Įmonės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos... 25. Nėra pateikta jokių įrodymų, kad bankroto administratorius bandė kreiptis... 26. Trečiasis asmuo A. K. prašo ieškinį tenkinti.... 27. Nurodo, jog bendrovės direktoriumi jis buvo paskirtas 2006 m. rugpjūčio 31... 28. Ieškovė teisingai nurodo, jog 2006 m. Finansinę atskaitomybę 2007 m. kovo... 29. Nei vienas iš atsakovų nėra reiškę pretenzijų dėl to, kad trečiasis... 30. Teismas... 31. 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi Nr.eB2-834-254/2016 Kauno apygardos teismas... 32. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, jog UAB“Grindera“ vadovu nuo... 33. Kasacinis teismas , formuodamas teisminę praktiką dėl bankrutavusios... 34. Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 7 dalies 1 punkte... 35. Reikalavimas atsakovui grindžiamas tuo, kad atsakovas netinkamai vykdė savo,... 36. Atsakovas, bylos duomenimis, kaip įmonės vadovas savo vadovavimo laikotarpiu... 37. Tam, kad būtų galima taikyti vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti... 38. Atsakovas neneigė, jog jis , išskyrus 2007 m. balandžio 30 d., daugiau... 39. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką asmens, oficialiai nepaskirto... 40. Atsakovo argumentus dėl faktinio t.y. A. S. vadovavimo įmonei 2019 m. sausio... 41. Atsakovu buvo patrauktas ir A. S. ( kaip jau minėta, jam mirus ( - ) byla jo... 42. Manytina, jog A. S., suvokdamas įmonės vadovo atsakomybę , modeliavo sau... 43. Manytina, kad ne atsakovui , o įmonės vieninteliam akcininkui A. S., aktyviai... 44. Teismo vidiniu įsitikinimu atsakovas G. D. buvo tik nominalus įmonės vadovas... 45. Kaip rodo atsakovo sudarytas ir pasirašytas balansas , 2007 m. kovo 27 d.... 46. Byloje nėra jokių duomenų, kad nuo jo atleidimo dienos 2009 m. rugsėjo 6 d.... 47. Įvertinus nustatytas aplinkybes bei byloje pateiktus įrodymus ieškinys... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 49. Ieškinį atmetus iš ieškovės atsakovui priteistinos jo patirtos atstovavimo... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259,260, 263 - 270 straipsniais teismas... 51. ieškinį atmesti.... 52. Priteisti iš ieškovės Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 53. Priteisti iš atsakovo G. D. a.k. ( - ) 200 Eur ( du šimtus eurų) atstovavimo... 54. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...