Byla 2A-957-343/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės (kolegijos pirmininkė), Nerijaus Meilučio ir Rūtos Palubinskaitės

2(pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės I. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7279-584/2014 pagal ieškovės I. R. patikslintą ieškinį atsakovams J. B., Kauno miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 04 18 rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-21-130418-00264; 2) įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos pripažinti balkono, esančio ( - ), įstiklinimą savavališka statyba ir surašyti savavališkos statybos aktą; 3) įpareigoti atsakovę J. B. pašalinti savavališkos statybos padarinius – per 1 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis išardyti balkono, esančio ( - ), medines konstrukcijas ir skardinį stogą. Nurodė, kad ji gyvena virš atsakovės buto, kurio balkoną 2004 metų vasarą įsistiklino atsakovė. Įstiklinant balkoną neįrengta vandens nubėgimo sistema, todėl ieškovei bėga ant stiklų, ant jo tupia balandžiai dėl ko ieškovė patiria nepatogumus. Ieškovė kreipėsi į Statybos inspekciją, tačiau inspekcija savavališkos statybos fakto nenustatė. Antstolio aktas patvirtina, kad nuo projekto nukrypta daugiau nei 20 cm. Prašė panaikinti savivaldybės administracijos pritarimą projektui, kadangi jis išduotas buto paprastajam remontui, o ne balkono rekonstrukcijai. Kada sužinojo apie šį pritarimą negalėjo nurodyti, tačiau teismo prašė praleistą terminą atnaujinti dėl svarbių priežasčių, jei teismas manytų, kad jis yra praleistas. Balkono įstiklinimas atliktas ant naujų konstrukcijų, todėl buvo reikalingas bendraturčių sutikimas, namo įstiklinimas pažeidžia bendrą namo vaizdą. Ieškovė neprieštaravo, kad balkonas būtų įstiklintas pagal 2012 m. projektą.

5Atsakovė Kauno m. savivaldybės administracija atsiliepimuose (t. 1, b. l. 94-96, t. 3, b. l. 28-35) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi ieškovė nenurodė, kokios jos teisės pažeistos, statybos darbai vykdyti pagal statybą leidžiantį dokumentą, nukrypimai nuo projekto yra neesminiai.

6Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą (t. 3, b. l. 19-23), kuriame su ieškiniu nesutiko, nes inspekcija pakartotinai nustatė, kad esminių nukrypimų nėra, savavališkos statybos faktas nenustatytas, balkono įstiklinimas – paprastasis remontas. Ieškovės prašomas reikalavimas išardyti balkoną yra kraštutinis.

7Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą (t. 1, b. l. 98-101), kuriame su ieškiniu nesutiko, kadangi ieškovė neįrodė jos teisių pažeidimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 23 sprendimu (t. 3, b. l. 74-82) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei J. B. 289,62 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas byloje nustatė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso ( - ); o butas ( - ) priklauso Kauno miesto savivaldybei, išnuomotas atsakovei J. B.. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2012 11 13 atlikusi faktinių duomenų patikrinimą vietoje, 2012 11 28 raštu Nr. (15.2)-2D-17433 informavo ieškovę, kad patikrinimo metu savavališkos statybos fakto nenustatė, taip pat nurodė, kad įstiklinto balkono rėmo konstrukcijos apie 20 cm išlenda už balkono ribų, balkono įstiklinimo darbams atlikti leidimas nebuvo privalomas, kadangi pagal statybos darbų atlikimo metu (2004 metų vasarą) galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 14.10.1 punktą balkono ir lodžijų įstiklinimas buvo priskiriamas statinio paprastojo remonto darbų rūšiai, kuriam statybos leidimas nebuvo privalomas. Pagal J. B. 2013 04 11 prašymą, Kauno m. savivaldybės administracija 2013 04 18 pakartotinai išdavė rašytinį pritarimą statinio – buto daugiabučiame name ( - ) paprastojo remonto projektui. Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2013 08 16 raštu Nr. 53-5-3223 informavo, kad J. B. buvo išduotas rašytinis pritarimas Nr. Rpp-21-130418-00264 pagal 2013 metais parengtą pakoreguotą projektą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2013 10 30 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-1446-(15.31) nurodė, kad viršutinis balkono apskardinimas yra 20 cm nuo viršutinio balkono atbrailos; apskardinimas atsikišęs 3,5 cm nuo viršutinės „palangės"; skirtingose vietose matuojant apskardinimą, duomenys yra nuo 14 cm iki 20 cm. 2013 10 30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0106-13-2036 antstolė R. S. užfiksavo ( - ) namo 80 buto balkoną ir konstatavo, kad po fiksuojamu balkonu aukštu žemiau esantis balkonas yra ženkliai išsikišęs, lyginant su namo fasadu ir kitais jo balkonais, jis ribojasi su ieškovės balkonu, yra horizontalus, uždengtas skarda ir ant jo matosi paukščių ekskrementai. Taip pat nustatyta, kad fiksuojamo balkono dešinės pusės kampas, besiribojantis su ketvirto aukšto balkonu, yra pažeistas, ir matomos skylės, užfiksuoti žemiau esančio balkono, besiribojančio su ieškovės balkonu, išsikišimai 19 cm, 27 cm, 18 cm. Statybos inspekcija 2013 10 25 rašte Nr. (15.2)-2D-17079 ieškovei paaiškino, jog, vadovaujantis Balkono įstiklinimo metu galiojusiais teisės aktais (darbai atlikti 2004 metais), balkono ir lodžijų įstiklinimo darbams statybos leidimas nebuvo privalomas, tačiau pagal rašto parengimo metu galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 6.1.3 punktą įstiklinant daugiabučio namo balkoną buvo privalomas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas paprastojo remonto aprašui. Ieškovė taip pat buvo informuota, jog Skyrius 2013 09 20 atliko Kauno miesto savivaldybės 2013 04 18 rašytinio pritarimo Nr. RPP-21-130418-00264 parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą ir surašė Statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. LDIPA-20-130920-00348. Inspekcija 2013 10 04 atliko balkono patikrinimą vietoje, kurio metu dalyvavo ir ieškovė bei surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-1446-(15.31), kuriame balkono statybos darbų neatitikimo projektui, pagal kurį išduotas pritarimas, nenustatė.

11Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsižvelgus į tai, kad klausimas dėl statinio statybos teisėtumo turi būti sprendžiamas pagal statybos teisinius santykius ir statinio reikalavimus nustatančius teisės aktus, galiojusius būtent statinio statybos metu, byloje svarbiomis aplinkybėmis yra tai, kad ginčo balkonas yra įstiklintas 2004 m., ir kad atsakovė, siekdama išvengti daugkartinių ieškovės pretenzijų, vėliau, t. y. 2012 m. ir 2013 m. paruošė balkono įstiklinimo projektus ir savivaldybės administracija šiems projektams pritarė. Teismas, atlikęs statinio paprastojo remonto tvarką reglamentuojančių teisės aktų, galiojusių iki 2013 07 01, analizę, ieškovės argumentus, kad buvo reikalingi bendraturčių sutikimai išduodant atsakovei Kauno m. savivaldybės administracijos pritarimą, juos atmetė kaip nepagrįstus, kadangi atsakovė nepertvarkė kitų (ne bendrojo naudojimo) balkonų išorinės konstrukcijos, t. y. paprasčiausiai ant esamų konstrukcijų įstatė langų rėmus, o tokie pakeitimai nelaikomi bendrojo naudojimo objekto pertvarkymu, todėl namo savininkų daugumos sutikimo pagal CK 4.85 straipsnio nuostatas tokiems darbams atlikti nereikia, o kitų argumentų ieškovė nenurodė. Teismas pažymėjo, kad dėl pritarimo teisėtumo yra priimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus sprendimas, kuris išdėstytas 2013 10 25 rašte Nr. (15.2)-2D-I7079, kurio pagrįstumo ieškovė neginčijo, kas taip pat sudaro pagrindą atmesti šį reikalavimą.

12Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti Statybos inspekciją pripažinti balkono įstiklinimą savavališka statyba ir surašyti savavališkos statybos aktą teismas nurodė, kad byloje ginčo, jog balkonas įstiklintas 2004 metais ir ginčo dėl to, kada buvo atlikti balkono stiklinimo darbai nėra, todėl vadovaujantis statybos darbų atlikimo metu galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 14.10.1 punktu balkono ir lodžijų įstiklinimas buvo priskiriamas statinio paprastojo remonto darbų rūšiai, kuriam vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 2.2 punktu, statybos leidimas nebuvo privalomas. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad inspekcijos specialistas 2012 11 13 atlikęs faktinių duomenų patikrinimą vietoje konstatavo, jog balkono įstiklinimui 2004 metais statybą leidžiančio dokumento nereikėjo, savavališkos statybos fakto nenustatė ir apie tai 2012 11 28 raštu Nr. (15.2)-2D-17433), kuris teismine tvarka nėra ginčijamas, informavo ieškovę. Inspekcija taip pat 2013 09 20 atliko statybą leidžiančio dokumento – Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 04 18 pritarimo, kuris buvo išduotas atsakovės J. B. prašymu, parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą ir nustatė, kad jis parengtas ir išduotas laikantis teisės aktų reikalavimų. Todėl teismas vertino, kad, esant teisėtai išduotam statybą leidžiančiam dokumentui, nėra teisinio pagrindo konstatuoti savavališką statybą.

13Teismas ieškovės nurodytus argumentus, jog pagal faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir antstolės surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, balkono apskardinimas atsikišęs apie 20 cm, o balkono įstiklinimo projekte, kuriam išduotas pritarimas, numatytas tik 14 cm apskardinimo įsikišimas, atmetė sutikdamas su inspekcijos Kauno skyriaus 2013 10 04 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte nurodyta išvada, kad šie faktiniai nukrypimai yra neesminiai, nes pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010m. n. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, 31.2 punktą prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodiklių priskiriami pastatų ir inžinerinių statinių aukščio - iki 0,2 m; kitų matmenų - iki 0,2 m nukrypimai.

14Byloje atsakovės prašė taikyti ieškinio senatį. Teismas nustatė, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas 2013 04 18, jam ginčyti nustatytas vieno mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Ieškovei apie šį administracinį aktą buvo žinoma, kadangi apie tai ji buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 08 16, o pati ieškovė 2013 09 11 raštu kreipėsi į Inspekcijos skyrių su prašymu patikrinti statybą leidžiančio dokumento teisėtumą. Ieškovė 2013 11 27 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą reikalaudama panaikinti Inspekcijos 2013 10 25 raštą, tačiau reikalavimo panaikinti statybą leidžiantį dokumentą nereiškė. Šis reikalavimas pareikštas 2014 02 27 teikiant ieškinį Kauno apylinkės teismui, todėl teismas vertino, kad ieškovė praleido vieno mėnesio apskundimo terminą.

15Teismas nurodė, kad ieškovė aplinkybių, susijusių su atsakovės J. B. balkono įstiklinimu daroma žala ieškovės balkono konstrukcijoms neįrodinėjo ir nepagrindė, reikalavimo nesuformulavo, todėl teismas vertino, kad plačiau pasisakyti šiuo klausimu nėra pagrindo.

16II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniame skunde (t. 3, b. l 88-89) ieškovė prašo panaikinti 2014 m. gruodžio 23d. Kauno apylinkės teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantės nuomone, sprendimas priimtas pažeidžiant įrodinėjimą, įrodymų vertinimą ir ieškinio senatį reglamentuojančias procesinės teisės normas. Apeliaciniame skunde nurodė tokius motyvus:

181. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnį, kadangi nevertino antstolės R. S. 2013 10 30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 0106-13-2036, nuotraukų, patvirtinančių, kad langų rėmai įstatyti ne ant esamų atsakovės balkono išorinių konstrukcijų, bet ant jau pertvarkytų konstrukcijų ir todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad atsakovė įstiklino balkoną ant esamų konstrukcijų įstatant langų rėmus, o tokie pakeitimai nelaikomi bendrojo naudojimo objekto pertvarkymu ir dėl jų atlikimo namo savininkų daugumos sutikimo pagal CK 4.85 str. nuostatas nereikia ir kad žala nebuvo įrodinėjama.

192. Teismas, atmesdamas ieškovės prašymą skirti ekspertizę, užkirto kelią įrodinėti ieškinio reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes.

203. Ieškovė prašė atnaujinti terminą ginčyti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 04 18 rašytinį pritarimą statinio projektui, tačiau teismas, atmesdamas ieškinį dėl praleisto termino, visiškai nemotyvavo, kodėl jo neatnaujino.

21Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 95-98) atsakovė J. B. prašo skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, jame nurodytos aplinkybės prieštarauja byloje esantiems įrodymas, teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

22Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 102-106) atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą teisingai nustatė, visapusiškai ir objektyviai ištyrė teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes ir jas įvertino nepažeisdamas įrodymų vertinimo taisyklių.

23Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 109-112) atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, sprendimą palikti nepakeistą. Inspekcijos nuomone, teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai ištyrė ir byloje surinktus rašytinius įrodymus, ir šalių paaiškinimus, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas bylai aplinkybes, šalių pateiktus įrodymus vertino pagal vidinį savo įsitikinimą, todėl nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

26Dėl įrodymų vertinimo

27Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Kripaitienė ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-176/2012; 2015 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Liuks“ v. UAB „Saulius ir Kristupas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-98/2015; kt.). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė šių išaiškinimų.

28Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino jos pateikto antstolės R. S. 2013 10 30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, nuotraukų, tokiu būdu pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir padarė nepagrįstas išvadas. Apeliantė teigia, kad ji protokolu, kuriame antstolė nustatė, kad balkono rėmo konstrukcijos išlenda už balkono ribų apie 20 cm, įrodinėjo neatitikimą balkono rekonstrukcijos projektui bei žalą jos balkono konstrukcijoms. Kaip matyti iš sprendimo, pirmosios instancijos teismas šiame protokole užfiksuotus duomenis vertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais – Statybos inspekcijos 2013 10 04 aktu, kuriame nustatyta, kad, matuojant balkono apskardinimą skirtingose vietose, yra skirtingi duomenys nuo 14 iki 20 cm. Taigi, iš esmės ir protokole, ir akte yra užfiksuotos tos pačios faktinės aplinkybės, dėl kurių Inspekcija teikė išvadą, kad šie faktiniai nukrypimai yra neesminiai, nes pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, 31.2 punktą prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodiklių priskiriami pastatų ir inžinerinių statinių aukščio - iki 0,2 m; kitų matmenų - iki 0,2 m nukrypimai. Tai patvirtina, jog teismas ištyrė ir įvertino tiek antstolės protokolą, tiek visus kitus byloje esančius įrodymus ir jais grindė savo išvadą, kad šis nukrypimas laikytinas neesminiu ir nedarančiu įtakos statinio reikalavimams ir jis nepatvirtina ieškovei daromos žalos. Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, jog to paties įrodymo pagrindu apeliantė siekia visiškai kitokių (priešingų) išvadų, nesudaro pagrindo konstatuoti procesinių normų, reguliuojančių įrodymų vertinimo procesą, pažeidimo.

29Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad atsakovė įstiklino balkoną ant esamų konstrukcijų įstatant langų rėmus, o tokie pakeitimai nelaikomi bendrojo naudojimo objekto pertvarkymu ir dėl jų atlikimo namo savininkų daugumos sutikimo pagal CK 4.85 str. nuostatas nereikia. Teisėjų kolegija šį argumentą atmeta, nes valstybės institucija - Statybos inspekcija nustatė, jog, esant teisėtai išduotam statybą leidžiančiam dokumentui, nėra teisinio pagrindo konstatuoti savavališką statybą. Tuo pačiu buvo paneigtas reikalingumas gauti savininkų daugumos sutikimą. Atkreiptinas apeliantės dėmesys į tą aplinkybę, jog 2013 10 29 faktinių aplinkybių protokole nėra užfiksuota kad langų rėmai įstatyti ne ant esamų atsakovės balkono išorinių konstrukcijų, bet ant jau pertvarkytų konstrukcijų.

30Dėl statybos ekspertizės skyrimo

31Apeliantė skunde, teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl ekspertizės skyrimo.

32CPK 212 str. 1 d., nustatyta, kad, norint išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. Prireikus gali būti skiriami keli ekspertai ar ekspertų komisija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010 yra išaiškinęs, kad ekspertizę skiria teismas, jei tam yra pagrindas - būtinybė išsiaiškinti tam tikrą byloje kilusį klausimą, kai reikalingos specialios mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinios (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas teismo įsitikinimu, kad ekspertizės atlikimas yra tikslingas. Dalyvaujantis byloje asmuo, reikalaudamas teismo skirti ekspertizę tam tikram klausimui išsiaiškinti, turi tokį reikalavimą motyvuoti, kuo remiantis tikimasi nustatyti ar paneigti tam tikras byloje reikšmingas aplinkybes, nurodyti, kokių specialių žinių, jo nuomone, reikia tokiam klausimui išsiaiškinti. Ekspertizės skyrimas, nepagrindus tikėtinumo jos metu nustatyti byloje reikšmingus duomenis, prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui (CPK 7 straipsnis). Kolegija daro išvadą, kad šioje byloje skirti statybos ekspertizę nebuvo pagrindo, kadangi byloje teismui nekilo klausimų, kurių išsiaiškinimui reikalingos specialios žinios (CPK 212 straipsnio 1 dalis).

33Dėl senaties termino

34Apeliantė teigia, kad ji prašė atnaujinti terminą ginčyti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 04 18 rašytinį pritarimą statinio projektui, tačiau teismas, atmesdamas ieškinio reikalavimą dėl praleisto termino, visiškai nemotyvavo, kodėl jo neatnaujino. Šis skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi ieškovės teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose tokio prašymo nėra (t. 2, b. l. 141-144, t. 3, b. l. 6-8). Prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškė ieškovės advokatė per baigiamąsias kalbas (2014 12 12 teismo posėdžio garso įrašas, 1:31:40), t. y. pabaigus įrodymų tyrimą, jau iš esmės išnagrinėjus bylą. CPK 253 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad baigiamųjų kalbų dalyviai neturi teisės savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti termino atnaujinimo klausimo.

35Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą, įrodymų vertinimą, ieškinio senatį reglamentuojančias procesines teisės normas ir tuo pagrindu priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovei J. B. priteistinos 300 Eur bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme advokato pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 99-101) (CPK 93, 98 straipsniai).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

38Apeliacinio skundo netenkinti.

39Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš ieškovės I. R., fizinio asmens kodas ( - ) atsakovei J. B., fizinio asmens kodas ( - ) 300 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

41Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti Kauno miesto... 5. Atsakovė Kauno m. savivaldybės administracija atsiliepimuose (t. 1, b. l.... 6. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą (t. 1, b. l. 98-101), kuriame su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 23 sprendimu (t. 3, b. l. 74-82)... 10. Teismas byloje nustatė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso ( - ); o... 11. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsižvelgus į tai, kad klausimas dėl... 12. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti Statybos inspekciją... 13. Teismas ieškovės nurodytus argumentus, jog pagal faktinių duomenų... 14. Byloje atsakovės prašė taikyti ieškinio senatį. Teismas nustatė, kad... 15. Teismas nurodė, kad ieškovė aplinkybių, susijusių su atsakovės J. B.... 16. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniame skunde (t. 3, b. l 88-89) ieškovė prašo panaikinti 2014 m.... 18. 1. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnį, kadangi nevertino antstolės R. S.... 19. 2. Teismas, atmesdamas ieškovės prašymą skirti ekspertizę, užkirto kelią... 20. 3. Ieškovė prašė atnaujinti terminą ginčyti Kauno miesto savivaldybės... 21. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 95-98) atsakovė J.... 22. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 102-106) atsakovė... 23. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 109-112) atsakovė... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Dėl įrodymų vertinimo ... 27. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių... 28. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino jos pateikto... 29. Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 30. Dėl statybos ekspertizės skyrimo... 31. Apeliantė skunde, teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl... 32. CPK 212 str. 1 d., nustatyta, kad, norint išsiaiškinti nagrinėjant bylą... 33. Dėl senaties termino... 34. Apeliantė teigia, kad ji prašė atnaujinti terminą ginčyti Kauno miesto... 35. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 36. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovei J. B. priteistinos 300 Eur... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 38. Apeliacinio skundo netenkinti.... 39. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 40. Priteisti iš ieškovės I. R., fizinio asmens kodas ( - ) atsakovei J. B.,... 41. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....