Byla e2-2166-752/2019
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,

2sekretoriaujant Laurai Jaselskytei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ atstovams advokatei Evelinai Liutkutei ir direktoriui V. S.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ atstovui advokatui Linui Meškiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7I. Ieškovės reikalavimai ir argumentai

81. 2018-10-04 pareikštu ieškiniu ieškovė prašė: pripažinti negaliojančiu atsakovės atliktą įskaitymą; priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 2 487,41 Eur skolą, 20 Eur palūkanas, 8 proc. metines palūkanas už byloje priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

91.1. Procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdyje nurodė, kad 2018-03-08 tarp šalių buvo sudaryta durų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. GIS 18/03/08 (toliau - „Sutartis“), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo pateikti atsakovei jos nurodytos komplektacijos gamintojo PORTA duris, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti. 2018-03-22 atsakovė ieškovei sumokėjo 1 500 Eur avansą.

101.2. 2018-04-03 atsakovė paprašė ieškovės pakeisti penkių durų staktų dydžius, dėl ko atitinkamai pasikeitė galutinė durų kaina, todėl vietoj 4 420 Eur (su PVM), atsakovė ieškovei turėjo sumokėti 4 470 Eur (su PVM) sumą. Atsakovė sutiko su didesne Sutarties kaina. Atsižvelgiant į tai, buvo padaryti Sutarties pakeitimai.

111.3. Ieškovė su Atsakove susitarė dėl atsakovės galimybės savarankiškai atsiimti duris teisiai iš gamyklos PORTA ir ieškovė atsakovei išrašė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo atlyginti atsakovei jos patirtas išlaidas, susijusias su prekių transportavimu. Atsakovė 2018-07-20 atsiėmė prekes, jos teigimu transportavimo paslaugos sudarė 650 Eur.

121.4. Ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė pagal Sutartį atsiskaityti turėjo per 3 darbo dienas po Prekių sumontavimo darbų atlikimo ir 2018-07-20 PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Atsakovė 2018-07-20 PVM sąskaitą faktūrą pasirašė 2018-08-22, todėl ją apmokėti turėjo iki 2018-08-27. Atsakovė nėra apmokėjusi ieškovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų.

131.5. Atsakovė 2018-08-27 pateikė ieškovei pareiškimą dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo Nr. 137, kuriuo informavo apie savo reikalavimo dėl patirtų nuostolių, kurių suma yra 4 870 Eur, įskaitymą į ieškovės reikalavimą, kurio suma yra 2 970 Eur, todėl atlikus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, atsakovės prievolė ieškovei laikytina pasibaigusia, o ieškovė atsakovei lieka skolinga 1 900 Eur sumą.

141.6. Ieškovė su įskaitymu nesutinka ir ginčija įskaitymą, kurio pagrindu atsakovė teigia įgijusi reikalavimo teisę ieškovės atžvilgiu. Ieškovė ginčija atsakovės atliktą įskaitymą tuo pagrindu, kad pastaroji neturi pagrįstos reikalavimo teisės ieškovės atžvilgiu, kas lemia, kad nėra tenkinamos įstatymu įtvirtintos įskaitymo sąlygos, todėl įskaitymas yra niekinis ir negalioja kaip imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris. Norint atlikti vienašalį įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas. Ieškovė pagal Sutartį su atsakove savo pareigas atsakovės atžvilgiu įvykdė ir turi teisę į atlyginimą pagal Sutartį. Atsakovė yra gavusi Prekes, todėl jos teisė buvo įgyvendinta ir jai liko tik pareiga apmokėti už Prekes. Atsakovė nepagrįstai teigia patyrusi nuostolius, nes jokių šių nuostolių patyrimą pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Taigi, šalys neturi abipusių teisių ir pareigų viena kitos atžvilgiu. Be to, norint atlikti įskaitymą, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui. Šiuo atveju ieškovė turi sutartinį reikalavimą atsakovės atžvilgiu, o atsakovė jokio sutartinio ar kitokio pagrįsto reikalavimo ieškovės atžvilgiu neturi. Kadangi ieškovė neturi prievolės atlyginti atsakovei niekuo nepagrįstus nuostolius, atsakovė neturėjo teisinio pagrindo atlikti patirtų nuostolių ir savo prievolės sumokėti ieškovei įskaitymą. Atsakovės prievolė sumokėti 2 970 Eur negali būti laikoma pasibaigusia įskaitymu. Todėl, išskaičiavus atsakovės sumokėtą 1 500 Eur dydžio avansą, atsakovė yra skolinga ieškovei 2 487,41 Eur (su PVM) sumą.

151.7. Kadangi atsakovė pažeidė terminą atsiskaityti, remiantis CK 6.37 str. bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, ji privalo ieškovei mokėti šiame įstatyme nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į minėtą įstatymą, apskaičiuojant priteistinų palūkanų dydį, turi būti remiamasi 2018 m. liepos 1 d. Europos centrinio banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, kuri vadovaujantis Europos centrinio banko interneto tinklalapyje paskelbtais duomenimis yra 0 proc. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, 2018-07-20 išrašyta PVM sąskaita faktūra turėjo būti apmokėta iki 2018-08-27, o 2018-07-26 PVM sąskaita faktūra turėjo būti apmokėta iki 2018-08-25. Todėl palūkanos skaičiuojamos nuo šių dienų iki ieškinio pateikimo momento. Iki ieškinio pateikimo atsakovei yra paskaičiuota 20,00 Eur palūkanų.

161.8. Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad gavusi atsakovės raštą, kuriuo buvo reikalaujama atlyginti nuostolius, 2018-09-03 paprašė atsakovės pateikti nuostolius pagrindžiančius dokumentus, tačiau jų nėra gavusi iki šiol. Kadangi atsakovė savo reikalavimą atlyginti nuostolius kildina iš sutartinės civilinės atsakomybės santykių, todėl ji turi įrodyti civilinės atsakomybės taikymui būtinas sąlygas - neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų. Atsakovė nepateikia įrodymų, patvirtinančių nuostolių dydį ir jų priežastinį ryšį su dalies Prekių perdavimo vėlavimu, todėl neįrodė savo reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo pagrįstumo.

171.9. Ieškovė pripažįsta, jog vėlavo pateikti Prekes, tačiau nesutinka, kad pagal Sutartį Prekės turėjo būti pagamintos ir pristatytos atsakovei iki 2018-05-17, o vėliausiai iki 2018-05-24. Pasirašius Sutartį, atsakovės iniciatyva buvo daromi užsakymo (Prekių komplektacijos) pakeitimai. Dėl šios priežasties keitėsi tiek pati Sutartis, tiek jos priedas. Sutarties pakeitimai buvo padaryti 2018-04-03, juos atsakovė patvirtino. Pagal Sutarties VI skyriaus 1 p. pirkėjas yra atsakingas už durų modelio, komplektacijos, varstymo krypties parinkimą, už sienų angų pločių, aukščių ir sienų storių išmatavimą. Sutarties įžanginėje dalyje nurodoma, kad ieškovė įsipareigoja pateikti atsakovei jos nurodytos komplektacijos duris pagal atskirai surašytą užsakymo priedą Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Taigi atsakovė Sutartimi buvo įsipareigojusi pateikti tinkamai suformuluotą užsakymą, o Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina tik atsakovei pateikus galutinį užsakymą. Atsakovės galutinis užsakymas buvo pateiktas 2018-04-03, todėl nuo šios dienos skaičiuojamas 10 - 11 savaičių Sutarties įvykdymo terminas. Atsakovė buvo įspėta, kad gamykla nepagamins durų pagal pirminio užsakymo pateikimo terminus, tačiau vis tiek priėmė sprendimą keisti užsakymo duomenis. Skaičiuojant maksimalų 11 savaičių užsakymo įvykdymo terminą nuo 2018-04-03, atsakovės pateiktas užsakymas turėjo būti įvykdytas iki 2018-06-19. Kaip pripažino atsakovė, Prekes ji gavo 2018-07-20. Taigi priešingai nei tvirtina atsakovė, terminas nebuvo praleistas 87 kalendorines dienas, o vėlavimas buvo ženkliai mažesnis.

181.10. Dėl priežastinio ryšio tarp vėlavimo pristatyti Prekes ir atsakovės nuostolių, ieškovė pažymėjo, kad atsakovės nurodomos draudimo įmokos išlaidos, o taip pat statybvietės išlaikymo išlaidos neturi jokio priežastinio ryšio su vėlavimu perduoti visas Prekes. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad iš ieškovės pirktos durys buvo sumontuotos būtent objekte ( - ), Kauno r., dėl kurio sudarytos rangos sutarties užsakovo turtiniai interesai buvo apdrausti atsakovės pateiktu draudimo liudijimu. Net ir tuo atveju, jeigu durys buvo sumontuotos aukščiau nurodytame objekte, draudimo sutarties pratęsimas bei atlikimo laidavimo draudimo liudijimo išdavimas nėra susijęs su pavėluotu Prekių gavimu. Prekės turėjo būti patiektos iki 2018-06-19. Tuo tarpu atlikimo laidavimo draudimo liudijimas išduotas 2018-05-29, o jame nustatyta draudimo galiojimo trukmė yra nuo 2018-05-29 iki 2018-07-21, o Draudimo sutarties pratęsimas buvo sudarytas 2018-05-21. Taigi, atlikimo laidavimo draudimo liudijimas buvo išduotas bei draudimo sutarties terminas pasibaigė ir buvo pratęstas dar iki Prekių pristatymo termino pasibaigimo.

191.11. Sutartimi buvo užsakytos vidinės durys, todėl nėra aišku, kodėl vien dėl vidinių durų nesumontavimo atsakovei reikėjo nuomoti vagonėlius, aptverti objektą ir jį saugoti. Atsakovei durų staktos buvo pristatytos dar 2018-06-08, t. y. laiku ir nepažeidžiant Sutartyje nustatytų terminų (priedas Nr. 1). Tuo tarpu pristačius durų varčias, jokių papildomų statybinių/apdailos darbų atlikti nereikėjo - durų varčios turėjo būti pritvirtinamos prie durų staktų, kurios jau turėjo būti sumontuotos objekte.

201.12. Jei durys ir buvo sumontuotos sandėlyje su gamybinėmis patalpomis, esančiame adresu ( - ), Kauno r., tai jo statybos užbaigimo darbai užsitęsė ne dėl pavėluoto durų pagaminimo. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, šio sandėlio statybos užbaigimo aktas buvo išduotas 2018-09-17. Tuo tarpu likusios durų dalys (varčios) atsakovei perduotos dar 2018-07-20. Atsakovė nepaaiškina priežasčių, kodėl statybos užbaigimas truko dar kelis mėnesius po Prekių gavimo, taip pat nepateikia jokių įrodymų, kad jokie darbai nuo 2018-05-17 iki durų varčių įstatymo, o taip pat po jų įstatymo statybos objekte nebebuvo atliekami.

211.13. Be to, atsakovei nepateikus jokių įrodymų apie sutartus statybos rangos terminus taip pat nėra aišku, ar statybos rangos darbai buvo atlikti praleidus sutartus terminus.

221.14. Atsakovė tvirtindama, kad turėjo mokėti atlyginimą statybos darbų vadovui bei projekto vadovui, nepateikia jokių duomenų apie šiuos asmenis, t. y. ar nurodyti asmenys buvo Atsakovo darbuotojai, ar dirbo statybos objekte pagal civilines sutartis.

231.15. Dėl nuostoliu ir jų dydžio nurodė, kad atsakovė ne tik nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių priežastinį ryšį tarp vėlavimo patiekti dalį Prekių ir patirtų nuostolių, bet taip pat ir patirtų nuostolių ir jų dydžio. Be to, Atsakovė nepagrįstai skaičiuoja netesybas (0,02 % dydžio delspinigius), nes dėl jų šalys Sutartyje nesusitarė. Atsakovė taip pat nepagrįstai tvirtina turinti teisę gauti ir netesybas, ir nuostolių atlyginimą. Pagal CK 6.258 str. 2 d., kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Atsakovė be pagrindo teigia, kad dėl vėlavimo patiekti Prekes, ji turėjo pratęsti draudimo sutarčių galiojimo terminą ir dėl to patyrė papildomų išlaidų. Ji neįrodė priežastinio ryšio tarp vėlavimo patiekti Prekes ir būtinybės pratęsti draudimo sutarčių galiojimo terminą. Taip pat, visiškai nepagrįsti yra argumentai dėl patirtų statybvietės išlaikymo išlaidų, nes nėra jokio priežastinio ryšio tarp vėlavimo pristatyti durų varčias ir statybvietės išlaikymo. Be to, nepateikta jokių papildomų išlaidų, susijusių su statybvietės išlaikymu, įrodymų. Atsakovei neįrodžius priežastinio ryšio tarp tariamai patirtų nuostolių ir vėlavimo perduoti Prekes, o taip pat nuostolių ir jų dydžio, civilinės atsakomybės taikymas nėra galimas.

241.16. Dėl Prekių transportavimo išlaidų ieškovė nurodė, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie patirtas transportavimo išlaidas. Vien jos atliktas skaičiavimas, nepateikiant jokių įrodymų apie tokio skaičiavimo teisingumą, nėra laikytinas tinkamu reikalavimu dėl transporto išlaidų įrodymu.

25I. A. atsikirtimai ir argumentai

262. Atsakovė procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

272.1. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė vėlavo pateikti Prekes Sutartyje nurodytais terminais, todėl atsakovė 2018 m. liepos mėn. kreipėsi į ieškovę. Ieškovė pripažino, kad ji vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir paaiškino, kad greitesnis būdas prekes pristatyti į jų paskirties vietą būtų tas, kad pati atsakovė savarankiškai (arba samdant trečiuosius asmenis) nuvyktų į durų gamintojo gamyklas, esančias Lenkijos Respublikoje, ir pati atsiimtų ten greitu laiku pagamintas duris. Kadangi prekių pristatymas į Sutartyje nurodytą jų paskirties vietą Lietuvos Respublikoje buvo vienas iš ieškovės sutartinių įsipareigojimų, ieškovė, reikalaujant atsakovei, įsipareigojo atlyginti atsakovei jos patirtas prekių transportavimo iš Lenkijos Respublikoje esančių gamyklų į Lietuvos Respubliką išlaidas.

282.2. Atsakovė savarankiškai, t. y., savo įmonės transportu ir naudodama savo įmonės žmogiškuosius išteklius, nuvyko į ieškovės 2018-07-18 garantiniame rašte nurodytas gamyklas, esančias Lenkijos Respublikoje, ir 2018-07-20 atsiėmė bei į Lietuvos Respubliką transportavo (parsigabeno) atsakovei skirtas prekes, kurias, vadovaujantis Sutartimi, atsakovei turėjo pristatyti ieškovė. Ieškovė 2018-08-16 atsakovei įteikė, o atsakovė 2018-08-22 priėmė (pasirašė) ieškovės išrašytą 2018-07-20 PVM sąskaitą-faktūrą, vadovaujantis kuria atsakovės mokėtina suma ieškovei yra 4 470 Eur (su PVM). Atsakovė pripažįsta, kad ieškovė yra išrašiusi ir įteikusi atsakovei, o atsakovė priėmusi (pasirašiusi) ir 2018-07-26 PVM sąskaitą faktūrą 167,41 Eur (su PVM) sumai už papildomas prekėms reikalingas dalis.

292.3. Kadangi ieškovė ženkliai pažeidė prekių pristatymo atsakovei terminą, atsakovė privalo mokėti netesybas už vėlavimą pristatyti prekes į nurodytą jų montavimo vietą. Taip pat atsakovė dėl ieškovės kaltės patyrė ir kitus nuostolius – papildomas išlaidas dėl prastovų objekte, papildomo civilinės atsakomybės draudimo išlaidos. Tuo pagrindu atsakovė parengė ir 2018-08-22 įteikė ieškovei pretenziją, kurioje detalizavo atsakovės patirtų nuostolių bendrą sumą, kartu reikalaudama, kad ieškovė atlygintų atsakovei dėl ieškovės kaltės patirtą žalą - atlygintų atsakovei jos patirtus nuostolius, kurių bendra suma pinigine išraiška sudaro 4 871, 96 Eur. Atsakovė pareikštąja pretenzija pareikalavo, kad ieškovė atsakovės reikalaujamą atlyginti jos patirtų nuostolių sumą sumokėtų atsakovei į jos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, t. y., iki 2018-08-24 imtinai. Per pretenzijoje nurodytą terminą ieškovė nei raštu, nei žodžiu nepareiškė absoliučiai jokių prieštaravimų į atsakovės pretenziją. Kadangi ieškovė prieštaravimų į atsakovės pretenziją nepareiškė, tačiau per nustatytą terminą taip pat neįvykdė ir atsakovės pretenzijos reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo, atsakovė 2018-08-27 pagrįstai ir teisėtai įteikė ieškovei pareiškimą dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo Nr. 137, kuriuo informavo ieškovę apie atsakovės reikalavimo dėl patirtų nuostolių, kurių suma yra 4 870 Eur, įskaitymą į ieškovės reikalavimą, kurio suma yra 2 970 Eur. Atlikus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, atsakovės prievolė ieškovės atžvilgiu laikytina pasibaigusia, o ieškovė yra skolinga atsakovei 1 900 Eur sumą. 2018-09-03, t. y., jau po to, kai atsakovė atliko (buvo atlikusi) vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, buvo gautas ieškovės prašymas.

302.4. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad mažina reikalavimo dydį 650 Eur dydžio suma. Taigi tuo pareiškimu ieškovė iš esmės pripažino tiek atsakovės patirtų išlaidų ir jų dydžio pagrįstumą, ta suma, kurią atsakovė 2018-08-22 pretenzijoje nurodė kaip jos patirtas prekių transportavimo išlaidas. Atsižvelgiant į tai, mano, jog ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių nuostolių dydį. Atsakovė savarankiškai, t. y., savo įmonės transportu ir naudodama savo įmonės žmogiškuosius išteklius, nuvyko į ieškovės nurodytas gamyklas, esančias Lenkijos Respublikoje, ir ten atsiėmė bei į Lietuvos Respubliką transportavo prekes, kurias atsakovei pristatyti turėjo ieškovė. Prekių transportavimas iš Lenkijos Respublikos į Lietuvos Respubliką iš viso truko 2 (dvi) dienas, nes atsakovė prekes turėjo atsiimti iš 2 (dviejų) skirtingų gamintojo įmonės padalinių, esančių skirtinguose Lenkijos Respublikos miestuose. Pažymėtina, kad transportuojant prekes, bendras įmonės transportu nuvažiuoto kelio atstumas (į/iš Lenkijos Respubliką(-os)) sudaro 1586 km. Atsakovė atsakingai įvertino visas jos patirtas su prekių transportavimu susijusias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas: išlaidas kurui bei įmonės darbuotojų darbo užmokesčiui, taip pat specialaus transporto nusidėvėjimą bei tai, kad atsakovės įmonės darbuotojai, dalyvavę prekių transportavime, tuo metu turėjo būti atitraukti nuo kitų pareigų atlikimo, ko pasekoje įmonė patyrė netiesioginius nuostolius ir kitus veiklos nepatogumus. Apibendrinusi visa tai, atsakovė nustatė, kad jos patirtos sąnaudos 1 (vienam) nuvažiuotam kilometrui iš viso sudaro 0,41 ct. Kadangi bendras nuvažiuotas atstumas yra 1586 km., atsakovės patirtų prekių transportavimo išlaidų bendra suma yra 650, 26 Eur (1586 km x 0.41 ct). Įvertinus visas, šiuo konkrečiu atveju su prekių transportavimu susijusias reikšmingas aplinkybes, atsakovės nurodytos išlaidos yra pagrįstos, protingos ir atitinka analogiškų paslaugų rinkoje egzistuojančias kainas. Tai, kad atsakovės reikalauta atlyginti prekių transportavimo išlaidų bendra suma yra pagrįsta ir protinga, netiesiogiai patvirtina ir pati ieškovė, kuri ieškinyje yra pareiškusi, kad mažina reikalavimo dydį 650 Eur dydžio suma.

312.5. Dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo atsakovė nurodė, kad ieškovė neginčija to, kad vykdydama Sutartį su atsakove, ieškovė pažeidė vieną iš esminių jos sutartinių prievolių - prekes atsakovei pristatyti iki Sutartyje nurodyto termino pabaigos. Todėl mano, kad ieškovė pripažįsta, jog Sutartimi nustatytas jos prievolės įvykdymo terminas buvo pažeistas dėl ieškovės kaltės. Be to, atsakovei pareiškus 2018-08-22 pretenziją ieškovei dėl Sutarties netinkamo vykdymo, o kartu - ir reikalavimą atlyginti atsakovei dėl ieškovės kaltės padaryto Sutarties pažeidimo atsakovės patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, ieškovė nepareiškė jokių prieštaravimų į atsakovės pretenziją. Ieškovės prašymas atsakovei buvo pateiktas tik 2018-09-03, t. y., jau po to, kai atsakovė, nesulaukusi iš ieškovės nei prieštaravimų į atsakovės pareikštą pretenziją, nei atsakovės pretenzijos reikalavimo įvykdymo, 2018-08-27 Pareiškimu atliko vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą.

322.6. Atsižvelgiant į 6.245 straipsnio nuostatas, ieškovei pažeidus Sutartį ir neginčijant to, kad Sutartis buvo pažeista dėl ieškovės kaltės, ieškovės teiginiai, kad ji neturi prievolės atlyginti atsakovei dėl Sutarties pažeidimo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas, o atsakovė neva tai neturi (neturėjo) teisės reikalauti, kad ieškovė atlygintų dėl ieškovės kaltės pažeidus Sutartį atsakovės patirtus nuostolius, yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka pirmiau pristatyto teisinio reguliavimo. Ieškovės reikalavimas apmokėti už Sutartimi pateiktas prekes atsakovei, tiek atsakovės reikalavimas atlyginti dėl šio Sutarties pažeidimo atsakovės patirtus nuostolius, yra kildinami iš to paties sandorio - tarp ginčo šalių sudarytos Sutarties. Todėl ieškovės teiginiai, kad ieškovės ir atsakovės reikalavimai viena kitai tariamai nėra priešpriešiniai ir nėra vienarūšiai, atmestini kaip nepagrįsti.

332.7. Ieškovė iš esmės neginčija to, kad Sutartimi nustatyta ieškovės prievolė buvo pažeista dėl ieškovės kaltės. Ieškovė taip pat neginčija atsakovės 2018-08-22 pretenzijos argumento, kad prekių pristatymo terminas dėl ieškovės kaltės buvo pažeistas 87 (aštuoniasdešimt septynias) kalendorines dienas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neginčija Sutarties pažeidimo fakto, kaip tokio, o taip pat neginčija, kad ieškovės prievolės įvykdymo terminas buvo ženkliai pažeistas, atsakovė pagrįstai mano, kad ji turėjo (įgijo) teisę reikalauti, jog ieškovė atlygintų dėl Sutarties pažeidimo atsakovės patirtus nuostolius, o ieškovė turėjo prievolę atsakovės patirtus nuostolius atlyginti visiškai.

342.8. Dėl patirtų nuostolių dydžio atsakovė nurodė, kad žalos atlyginimo instituto esmė yra visiško nuostolių atlyginimo principas. Su prekių transportavimu susijusių atsakovės patirtų nuostolių dydį atsakovė įtikinamai pagrindė, o ieškovė sutiko sumažinti reikalaujamą priteisti sumą atsakovės nurodytąja suma (650 Eur). Todėl pagrįstai mantytina, kad atsakovės 2018-08-22 pretenzijoje nurodyta prekių transportavimo išlaidų suma yra pagrįsta ir protinga. Atsakovės 2018-08-22 pretenzijoje nurodyta netesybų už prievolės pažeidimą bendra suma - 77,78 Eur, yra paskaičiuota taikant 0,02% dydžio netesybas nuo nepateiktų prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Mano, kad tokia taikytina netesybų norma yra pagrįsta ir nėra neprotingai didelė, dėl ko negalėtų būti priteistina atsakovei. Dėl ieškovės kaltės 87 (aštuoniasdešimt septynias) dienas vėluojant pristatyti prekes į objektą, kuriame atsakovė vykdė statybos rangos darbus, atsakovė prarado galimybę atlikti objekto statybos rangos darbus su savo užsakove UAB „( - )“ sudarytoje statybos rangos sutartyje nustatytu terminu. Dėl nurodytos priežasties, atsakovė buvo priversta pratęsti savo (atsakovės) civilinės atsakomybės draudimo poliso galiojimą papildomam terminui ir su užsakove UAB „( - )“ sudarytos statybos rangos darbų sutarties įvykdymo laidavimo draudimo galiojimo terminą. Taigi dėl ieškovės kaltės atsakovė patyrė iš anksto neplanuotas papildomas išlaidas, kurių nebūtų buvę, jeigu ieškovė nebūtų pažeidusi su atsakove sudarytos Sutarties ir prekes būtų pateikusi Sutartyje nustatytu terminu, ko pasekoje atsakovė būtų galėjusi statybos rangos sutartį su užsakove įvykdyti šioje sutartyje nustatytu laiku. Kadangi ieškovė ženkliai, net 87 (aštuoniasdešimt septynias) kalendorines dienas pažeidė prekių (durų) pristatymo terminą, o šios prekės (durys) turėjo būti sumontuotos atsakovės užsakovo UAB “( - )” užsakymu statomame objekte, atsakovė visa tą laiką turėjo, visų pirma, su šių prekių montavimo darbais susijusių prastovų užsakovės UAB “( - )” objekte, o taip pat negalėjo pradėti vykdyti objekto statybos užbaigimo procedūrų, kurios, dėl ieškovės kaltės, iš esmės galėjo būti pradėtos vykdyti tik po to, kai atsakovė susimontavo jos pačios iš gamyklų Lenkijos Respublikoje 2018-07-20 parsigabentas prekes (duris), kurias ieškovė atsakovei privalėjo pristatyti iki 2018-05-17, bet griežtai ne vėliau kaip 2018-05-24 imtinai (per 10-11 savaičių nuo Sutarties sudarymo). Atsakovės paskaičiuotos dėl prastovų dėl ieškovės kaltės patirtos išlaidos, kurių bendra suma yra 3250,00 Eur (350 Eur + 2900 Eur), kurios susideda iš statybvietės išlaikymo (vagonėlių nuoma, objekto aptvėrimas, objekto apsauga), o taip pat iš statybos darbų vadovui bei projekto vadovui mokėto atlyginimo.

352.9. Atsakovė triplike nurodė, kad ieškovė nurodo neteisingą durų pristatymo terminą, motyvuodama tuo, kad atsakovės iniciatyva buvo daromi užsakymo pakeitimai ir kadangi atsakovė galutinį užsakymą pateikė 2018-04-03 dieną, nuo šios dienos ir turi būti skaičiuojamas 10-11 savaičių sutarties įvykdymo terminas. Atsakovė nesutinka su šiais argumentais. 2018-03-08 dieną tarp šalių buvo sudaryta Durų pirkimo sutartis Nr. GIS 18/03/08, kuria ieškovė - pardavėjas įsipareigojo pateikti gamintojo PORTA duris atsakovei - pirkėjui adresu( - ), Kaunas. Sutartyje numatyta, kad “Užsakymo įvykdymo terminas yra 10-11 savaičių”. Sutartis yra patvirtinta abiejų šalių parašais, todėl šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Skaičiuojant užsakymo įvykdymo terminą 10-11 savaičių nuo Durų pirkimo sutarties sudarymo dienos, gaunasi, kad ieškovė duris turėjo pristatyti atsakovei ne vėliau kaip 2018 m. gegužės mėn.

362.10. Dėl atsakovės iniciatyva keistų durų staktų matmenų keitėsi tik užsakymo kaina, tačiau ne užsakymo įvykdymo terminas. Nei viename el. laiške, nei kokiame nors kitame bendravime tarp šalių, ieškovė nenurodė, kad dėl keičiamų durų staktų matmenų keistųsi viso užsakymo įvykdymo terminas. Šalys nei žodžiu, nei raštu, nei kitokia forma nekeitė 2018-03-08 dieną sudarytoje Durų pirkimo sutartyje Nr. GIS 18/03/08 nurodyto užsakymo įvykdymo termino. Ieškovė nesiuntė atsakovei naujos redakcijos Durų pirkimo pardavimo sutarties pasirašymui ir neatliko jokių kitų veiksmų, kuriuos būtų galima identifikuoti kaip buvus abipusį šalių susitarimą dėl užsakymo įvykdymo termino nukėlimo. Todėl vertina, kad durų staktų matmenų pakeitimas neturėjo jokios įtakos užsakymo įvykdymo terminui, numatytam šalių sudarytoje sutartyje.

372.11. Durų užsakymo įvykdymo terminas buvo esminė sąlyga atsakovei sudaryti Durų pirkimo sutartį, kadangi pagal šią sutartį užsakomos durys turėjo būti montuojamos atsakovės statomame objekte adresu ( - ), Kauno r. Atsakovė statybos darbus objekte adresu ( - ), Kauno r. atliko pagal UAB “( - )” ir užsakovės UAB “( - )” 2016-11-14 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 2016/11/14/AR. Vadovaujantis UAB “( - )” ir UAB “( - )” 2018-01-31 sudarytu Susitarimu Nr. 2 dėl 2016-11-14 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 2016/11/14/AR pakeitimo, rangovas UAB “( - )” įsipareigojo atlikti gamybos paskirties pastato, adresu ( - ), Kauno r. statybos darbus, perduoti užsakovui visą lydinčią techninę dokumentaciją ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo darbų pradžios datos, kitaip tariant ne vėliau kaip iki 2018-05-28 dienos. Aplinkybę, kad atsakovė pageidavo, kad durys būtų kuo greičiau pagamintos ji ne kartą nurodė ieškovei el.laiškuose.

382.12. Ieškovei buvo žinomos aplinkybės apie atsakovės atliekamų statybos darbų terminus ir kad atsakovei pagamintos durys buvo reikalingos kuo skubiau. Nepaisant atsakovės raginimų ieškovei paspartinti durų gamybos procesą, ieškovė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų paspartinta durų gamyba, ko pasekoje ne tik kad nepristatė durų atsakovei iki šalių sudarytoje 2018-03-08 Durų pirkimo sutartyje numatyto termino - iki 2018-05-17 - 24 d. - tačiau nepristatė ir vėlesniu terminu, iki kada atsakovė turėjo galutinai baigti darbus statybos objekte. Atsakovė dėjo visas pastangas sumažinti ir taip didelius nuostolius dėl neribotai užsitęsusio durų pristatymo termino: nepaisant to, kad pagal sutarties nuostatas duris pristatyti buvo įsipareigojusi ieškovė, atsakovė savo jėgomis ir lėšomis nuvyko į Lenkijoje esančią durų gamyklą ir duris atsivežė pati.

392.13. Dėl ieškovės kaltės atsakovė vėlavo priduoti statybos objektą, dėl ko patyrė nuostolių. Atsakovės užsakytos durys turėjo būti montuojamos atsakovės statomame objekte adresu ( - ), Kauno r. Pagal UAB “( - )” ir UAB “( - )” 2018-01-31 Susitarimo Nr. 2 dėl 2016-11-14 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 2016/11/14/AR pakeitimo, rangovas UAB “( - )” įsipareigojo atlikti gamybos paskirties pastato, adresu ( - ), Kauno r. statybos darbus, perduoti užsakovui visą lydinčią techninę dokumentaciją ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo darbų pradžios datos, kitaip tariant ne vėliau kaip iki 2018-05-28 dienos. Ieškovei nepristačius durų atsakovei nei iki Durų pirkimo sutartyje numatyto užsakymo įvykdymo termino (iki 2018-05-17-24), nei iki galutinio darbų atlikimo objekte termino (iki 2018-05-28), atsakovė negalėjo laiku užbaigti statybos darbų objekte ( - ), Kauno r., dėl ko patyrė nuostolių. Nesant durų objekte, kurių dalis buvo priešgaisrinės, objektas kaip pabaigtas negalėjo būti perduodamas nei užsakovui, nei priduodamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Dėl to, kad objektas negalėjo būti pabaigiamas ir priduodamas valstybinei institucijai bei užsakovui, atsakovė buvo priversta pratęsti savo civilinės atsakomybės draudimą šiame objekte, pratęsti laidavimo draudimą bei saugoti objektą, toliau laikyti jame vagonėlius, statybinę tvorą bei mokėti objekto statybos darbų vadovui bei projekto vadovui atlyginimus. Atsakovės skaičiavimu, nuostoliai yra 4 871,96 Eur, kurie susideda iš: 77,78 Eur netesybų, skaičiuojamų taikant 0,02 % dydžio netesybas už 87 pradelstas dienas pristatyti duris; 650 Eur durų atsivežimo iš Lenkijos išlaidų; 894,18 Eur išlaidų: 300 Eur rangovo civilinės atsakomybės draudimo pratęsimas ir 594,18 Eur laidavimo draudimo pratęsimas; 350 Eur statybvietės išlaikymo išlaidų: objekto apsauga, vagonėlių nuoma, objekto aptvėrimo išlaidos; 2 900 Eur prastovos objekte, skaičiuojamos pagal statybos darbų vadovui bei projekto vadovui išmokėtus atlyginimus už darbą objekte.

402.14. Ieškovė nurodo, kad nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės vėlavimo pristatyti duris ir atsakovės patirtų nuostolių, nes nepateikti įrodymai. Šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti, kadangi nuo pat šalių derybų pradžios dėl gamintojo PORTA durų užsakymo, ieškovei buvo žinoma, kad šios užsakomos durys bus montuojamos objekte ( - ), Kauno r. Ieškovės argumentai, kad draudimo sutarties pratęsimas ir atlikimo laidavimo draudimo liudijimo išdavimas nėra susiję su pavėluotu durų gavimu, taip pat yra nepagrįsti. Kaip jau minėta, vadovaujantis UAB “( - )” ir UAB “( - )” 2018-01-31 Susitarimu Nr. 2, rangovas UAB “( - )” objekto adresu ( - ), Kauno r. statybos darbus privalėjo baigti ne vėliau kaip iki 2018-05-28 dienos. Atitinkamai iki šio termino galiojo ir atsakovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimas bei laidavimo draudimas. Ieškovei nepristačius atsakovui durų iki Durų pirkimo sutartyje nustatyto termino (iki 2018-05-17-24), atsakovė negalėjo pabaigti statybos darbų objekte, dėl ko privalėjo pratęsti tiek civilinės atsakomybės draudimą, tiek laidavimo draudimą. Tiek Bendrosiose draudimo sutarties sąlygose, tiek Laidavimo draudimo liudijime nurodyta, kad draudimų apsaugos galioja būtent objekte adresu ( - ), Kauno r.

412.15. Ieškovė nurodo, kad statybos užbaigimo darbai užsitęsė ne dėl pavėluoto durų pagaminimo. Ieškovė nurodo, kad kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, šio sandėlio statybos užbaigimo aktas buvo išduotas 2018-09-17, tuo tarpu likusios durų dalys (varčios) atsakovui buvo perduotos 2018-07-20. Atsakovė nepaaiškina, priežasčių, kodėl statybos užbaigimas trūko dar kelis mėnesius po prekių gavimo. Atsakovė, atsakydamas į šiuos argumentus paaiškina, kad statybos objekte adresu ( - ), Kauno r. užbaigimas vėlavo išimtinai dėl to, kad objekte nebuvo sumontuotos durys, kurias turėjo pristatyti ieškovė. Nesant objekte įstatytų durų, kurių dalis buvo priešgaisrinės, objektas negalėjo būti pabaigiamas ir perduodamas užsakovui. Ieškovei neįvykdžius sutartinio įsipareigojimo pristatyti duris atsakovei, atsakovė neturėjo kitos išeities kaip tik savo jėgomis nuvykti į Lenkjoje esančią durų gamyklą ir pats pasiimti duris. Atsakovė duris iš Lenkijos gamintojo pasiėmė 2018-07-20 dieną, jų montavimą objekte baigė 2018-07-24 dieną. Tačiau tam, kad objektui būtų išduotas statybos užbaigimo aktas, neužtenka vien faktinio objekto statybos darbų užbaigimo, tam būtina atlikti teisės aktuose numatytas procedūras. Po statybos darbų objekte užbaigimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turi būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą, kartu su šiuo prašymu turi būti pateikiami statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, tame tarpe pažyma apie statinio atitiktį projektui, bandymų protokolai ir matavimai, statinio kadastro duomenų byla bei kiti dokumentai, kurių surinkimas užtrunka. Gavusi prašymą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jį svarsto ir sprendžia išduoti statybos užbaigimo aktą ar jį atsisakyti išduoti. Iš to seka išvada, kad statinio užbaigimo procedūrų trukmė nėra kelios dienos, kaip tą bando vaizduoti ieškovas, ir nepriklauso išimtinai nuo atsakovės veiksmų. Šiuo atveju objekto adresu ( - ), Kauno r. statybos užbaigimo aktas buvo išduotas tik 2018-09-17 dieną, kadangi užtruko prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą svarstymas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Todėl dublike nurodomos prielaidos dėl užsitęsusių darbų nė dėl pavėluoto durų pagaminimo, o dėl kitų priežasčių, yra niekuo nepagrįstos.

42Teismas

konstatuoja:

43Ieškinys tenkintinas pilnai.

44III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

453. Ginčas byloje kilo dėl apmokėjimo ieškovei už jos atliktus statybos darbus, vykdant 2018-03-08 tarp šalių sudarytą Durų pirkimo sutartį Nr. GIS 18/03/08, bei 2018-04-03 atliktą jos pataisymą - Durų pirkimo sutartį Nr. GIS 18/03/08 (1 t., b. l. 11, 14). Pagal minėtą sutartį, ieškovė 2018-07-20 išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. MOR060000464 – 4 470 Eur sumai (1 t., b. l. 26) ir 2018-07-26 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. MOR060000486 už papildomas Prekėms reikalingas dalis, 167,41 Eur sumai (1 t., b. l. 27). Pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras bendra mokėtina suma sudaro 4 637,41 Eur. Tačiau 2018-03-22 atsakovė yra sumokėjusi 1 500 Eur avansą, ginčo tarp šalių dėl to nėra. Likusi nesumokėta suma pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras sudaro 3 137,41 Eur. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 2 487,41 Eur skolą, nurodydama, kad mažina reikalavimą 650 Eur suma, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pati savarankiškai atsiėmė prekes iš Prekių gamyklos PORTA Lenkijoje, o ieškovė garantiniu raštu buvo įsipareigojusi atlyginti Pirkėjui jo patirtas išlaidas, susijusias su Prekių transportavimu. Tuo pačiu ieškovė pažymėjo, kad atsakovė nėra pateikusi šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl ieškovė pasilieka teisę reikalauti sumokėti Prekių kainos dalį, kuri buvo sumažinta dėl Prekių transportavimo išlaidų.

464. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pagrindinis nesutikimo argumentas yra tai, kad 2018-08-27 pareiškimu dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo Nr. 137, atsakovė atliko įskaitymą, kurį įteikė ieškovei (1 t., b. l. 32-33). Pranešime nurodė, kad atsakovė yra ieškovės skolininkė 2 970,00 Eur sumai, o ieškovė yra skolinga ir privalo sumokėti atsakovei 4 870,00 Eur nuostolius, patirtus dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Todėl atsakovė įskaitė 4 870,00 Eur nuostolius į ieškovės reikalavimą pagal dvi minėtas PVM sąskaitas –faktūras. Atsakovės paskaičiavimu, po atlikto įskaitymo ieškovė lieka skolinga atsakovei 1 900,00 Eur.

475. Atsižvelgiant į ieškinio faktinį pagrindą, atsikirtimo į jį argumentus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamam ginčui yra reikšmingos tarp šalių sudarytos Sutarties nuostatos dėl Sutarties termino, apmokėjimo už priimtus darbus, taip pat sutartinės atsakomybės ir priešpriešinių mokėjimų įskaitymo taikymo klausimai.

486. Byloje nustatyta, kad 2018-03-08 ieškovė UAB „( - )“ ir atsakovė UAB „( - )“ sudarė durų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. GIS 18/03/08. Sutartimi ieškovė įsipareigojo pateikti atsakovui jo nurodytos komplektacijos gamintojo PORTA duris, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti. Sutarties 1 punkto 3 papunktis nustatė pardavėjo, t.y. ieškovės, įsipareigojimą duris pristatyti pirkėjui, t.y. atsakovei, už papildomą mokestį, arba informuoti Pirkėją apie prekių gavimą ir jų buvimą sandėlyje. Sutartyje užsakymo įvykdymo terminas numatytas 10-11 savaičių, pristatymo vieta( - ), Kaunas (1 t., e. b. l. 11).

496.1. 2018-04-03 atsakovė elektroniniu paštu paprašė ieškovės pakeisti penkių durų staktų dydžius iš durų užsakymo priede (Sutarties priedas Nr. 1) numatyto 120-140 mm reguliuojamo dydžio į 140-160 mm reguliuojamo dydžio durų staktas, dėl ko atitinkamai pasikeitė galutinė durų kaina (toks vienos durų staktos dydžio pakeitimas papildomai atsakovei kainavo 10 Eur (su PVM), todėl vietoj 4 420 Eur (su PVM), atsakovė ieškovei turėjo sumokėti 4 470 Eur (su PVM) sumą. Atsakovė sutiko su didesne kaina. Taip pat, iš elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad atsakovė buvo informuota apie sutarties pakeitimą, koreguojant sutarties datą, šiam pakeitimui neprieštaravo (1 t., 18-22). Atsižvelgiant į tai, Ieškovo atstovė ranka padarė penkių durų staktų dydžių ir atitinkamai jų kainos pakeitimus Sutartyje bei durų užsakymo priede (Sutarties priedas Nr. 1) (1 t., e. b. l. 14).

506.2. Iš atsakovės ieškovei pateikto pranešimo dėl 2018-03-08 durų pirkimo sutarties GIS18/03/08 matyti, kad 2018-07-17 elektroniniu paštu atsakovė ieškovei pateikė pasiūlymą pačiai iš Lenkijos gamintojų atsiimti pagal šalių sutartį pagamintas duris (1 t, e. b. l. 23). Ieškovė su pasiūlymu sutiko, pateikė reikalingus dokumentus ir pasirašė garantinį raštą Nr. 01-4/18-46, kuriuo įsipareigojo atsakovei atlyginti patirtas išlaidas, susijusias su prekių transportavimu į tarp šalių pasirašytoje sutartyje nurodytą prekių pristatymo vietą, pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus (1 t., e. b. l. 24, 25).

51Dėl atsakovės patirtų nuostolių ir teisės atlikti įskaitymą

527. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2018-07-20 ir 2018-07-26 išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras (1 t., e. b. l. 26, 27). Atsakovė 2018-08-22 raštu Nr. 134 (1 t., e. b. l. 30) nurodė ieškovei, kad pateikia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius ir reikalauja, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios pretenzijos įteikimo dienos sumokėti 4 870,00 Eur sumą. 2018-08-27 atsakovė pateikė ieškovei 2018-08-27 pareiškimą dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo Nr. 137 (1 t., e. b. l. 32-33), kuriuo informavo ieškovę apie patirtų nuostolių, kurių suma yra 4 870 Eur, įskaitymą į ieškovės reikalavimą, kurio suma yra 2 970 Eur bei nurodė, kad atlikus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, atsakovės prievolė ieškovės atžvilgiu laikytina pasibaigusia, o ieškovė atsakovei lieka skolinga 1 900 Eur sumą.

538. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.), todėl pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalies nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai, o ne jį ginčijančiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-377-611/2018).

549. Atsakovė savo reikalavimą kildina iš sutartinės civilinės atsakomybės santykių, t. y. tvirtina, kad ji patyrė nuostolių dėl to, kad ieškovė pažeidė Sutartį – t.y. sutartyje nurodytą prekių pristatymo terminą, todėl atsakovė įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Pažymėtina, kad civilinės atsakomybės taikymui būtina įrodyti visas jos sąlygas - neteisėtus veiksmus (CK 6.245 straipsnis), nuostolius (CK 6.249 straipsnis), priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų (CK 6.247 straipsnis), prašantis taikyti civilinę atsakomybę neturi įrodinėti tik skolininko kaltės, nes ji yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnis).

5510. Dėl ieškovės neteisėtų veiksmų.

5610.1.1. Atsakovė teigia, kad ieškovė vėlavo pateikti pagal sutartį užsakytas duris. Pažymėtina, kad ieškovė pripažino, kad vėlavo pateikti prekes, tačiau nesutiko, kad pagal Sutartį prekės turėjo būti pagamintos ir pristatytos iki 2018-05-17, o vėliausiai iki 2018-05-24. Teigė, kad 10-11 savaičių užsakymo terminas turėtų būti skaičiuojamas ne nuo pirminės 2018-03-03 Durų pirkimo sutarties sudarymo, o nuo jos patikslinimo, t.y. nuo 2018-04-03.

5710.1.2. Vertinant šį šalių ginčą, teismas pažymi, jog Sutarties įžanginėje dalyje nurodyta, kad ieškovė įsipareigoja pateikti pirkėjui, t.y. atsakovei jos nurodytos komplektacijos duris pagal atskirai surašytą užsakymo priedą Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Pagal Sutarties VI skyriaus 1 punktą, pirkėjas yra atsakingas už durų modelio, komplektacijos, varstymo krypties parinkimą, už sienų angų pločių, aukščių ir sienų storių išmatavimą. Pažymėtina ir tai, kad Sutarties 2 punkte numatyta Pardavėjo teisė nutraukti sutartį ir negrąžinti avanso, jei Pirkėjas po sutarties sudarymo keičia durų matmenis ir komplektaciją. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad 2018-03-08 pasirašius Sutartį, atsakovės iniciatyva buvo daromi užsakymo (Prekių komplektacijos) pakeitimai. 2018-04-03 atsakovė elektroniniu paštu paprašė ieškovės pakeisti penkių durų staktų dydžius iš durų užsakymo priede numatyto 120-140 mm reguliuojamo dydžio į 140-160 mm reguliuojamo dydžio durų staktas. Ieškovė su atsakovės prašymu sutiko, dėl šios priežasties buvo atlikti Sutarties ir durų užsakymo priedo pakeitimai, kurie buvo įforminti ranka ištaisius 2018-03-08 Sutarties datą ir durų užsakymo priedą, juos atsakovė patvirtino elektroniniu laišku. Pažymėtina, kad pagal šalių sudarytą Sutartį, Sutarties ir durų užsakymo priedo papildymai ar pakeitimai galimi tik raštiškai suderinus su Pardavėju (Sutarties 1. 7 p.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 2 punkto nuostatas, po 2018-03-08 Sutarties sudarymo atsakovui keičiant durų matmenis ir komplektaciją, ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį ir negrąžinti avanso, tačiau jos nenutraukė ir sutiko pakeisti Sutartį, elektroniniais laiškais šalys suderino savo valią pakeisti sutartį, teismas vertina, kad šalys raštiškai susitarė dėl Sutarties pakeitimo ir 2018-04-03 Sutartis buvo pakeista. Taigi nuo sutarties pakeitimo dienos turėjo būti vykdoma ne pirminė, o pakeista Sutartis, tame tarpe ir užsakymo vykdymo terminas. Todėl ieškovė teisėtai ir pagrįstai nuo 2018-04-03 skaičiavo 10 - 11 savaičių užsakymo įvykdymo terminą. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė buvo informuota, kad gamykla nepagamins durų pagal pirminio užsakymo pateikimo terminus, tačiau vis tiek priėmė sprendimą keisti užsakymo duomenis.

5810.1.3. Skaičiuojant maksimalų 11 savaičių užsakymo įvykdymo terminą nuo 2018-04-03, atsakovės pateiktas užsakymas turėjo būti įvykdytas iki 2018-06-19. Kaip pripažino atsakovė, prekes ji gavo 2018-07-20. Taigi priešingai nei tvirtina atsakovė, terminas nebuvo praleistas 87 kalendorines dienas, o vėlavimas buvo ženkliai mažesnis ir truko 30 kalendorinių dienų. Pažymėtina ir tai, kad iš atsakovės pateikto šalių atstovų susirašinėjimo matyti, kad iki ieškovės kreipimosi į teismą atsakovė užsakymo termino pradžią taip pat skaičiavo ne nuo 2018-03-08 Sutarties sudarymo, o nuo avanso sumokėjimo dienos, t.y. 2018-03-22 (2018-05-07 el. laiškas). Tik ieškovei išrašius PVM sąskaitas –faktūras, atsakovė ėmė terminą skaičiuoti kitaip.

5910.2. Dėl priežastinio ryšio tarp vėlavimo pristatyti prekes ir atsakovės nuostolių.

6010.2.1. Priežastinio ryšio samprata pateikiama CK 6.247 straipsnyje: atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę, tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima išskirti į du etapus. Pirmame etape conditio sine qua non (privaloma sąlyga) testu nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Kitame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisine prasme nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (neveikimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-190-248/2018).

6110.2.2. Atsakovė nurodo, kad dėl vėlavimo gauti pagal šalių sudarytą sutartį numatytas prekes, ji patyrusi nuostolius, kuriuos sudarė 650 Eur durų atsivežimo iš Lenkijos išlaidos; 894,18 Eur draudimo išlaidos -300 Eur rangovo civilinės atsakomybės draudimo pratęsimas ir 594,18 Eur laidavimo draudimo pratęsimas; 350 Eur statybvietės išlaikymo išlaidos: objekto apsauga, vagonėlių nuoma, objekto aptvėrimo išlaidos; 2 900 Eur prastovos objekte, skaičiuojamos pagal statybos darbų vadovui bei projekto vadovui išmokėtus atlyginimus už darbą objekte.

6210.2.3. Įvertinus bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad atsakovė nepateikė tiesioginių įrodymų, kad iš ieškovės pirktos durys buvo sumontuotos būtent objekte ( - ), Kauno r., dėl kurio sudarytos rangos sutarties užsakovės turtiniai interesai buvo apdrausti atsakovės pateiktu draudimo liudijimu (1 t., e. b. l. 98-99).

6310.2.4. Tačiau netgi tuo atveju, jeigu durys buvo sumontuotos aukščiau nurodytame objekte, teismo vertinimu, draudimo sutarties pratęsimas bei atlikimo laidavimo draudimo liudijimo išdavimas nėra susijęs su pavėluotu Prekių gavimu. Kaip jau nustatyta, prekės atsakovei turėjo būti pateiktos iki 2018-06-19. Tuo tarpu atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo liudijimas išduotas 2018-05-29, o jame nustatyta draudimo galiojimo trukmė yra nuo 2018-05-29 iki 2018-07-21 (1t., e. b. l. 53-55), o Draudimo sutarties pratęsimas buvo sudarytas 2018-05-21 ir įsigaliojo nuo 2018-05-18. Taigi, atlikimo laidavimo draudimo liudijimas buvo išduotas bei draudimo sutarties terminas pasibaigė ir buvo pratęstas dar iki prekių pristatymo termino pasibaigimo. Todėl darytina išvada, kad draudimo sutarties pratęsimas bei atlikimo laidavimo draudimo liudijimo išdavimas nėra susijęs su pavėluotu Prekių gavimu. Teismo vertinimu, tai tiesiogiai susiję su 2016 m. lapkričio 14 d. atsakovės UAB „( - )“ (Rangovo) ir UAB „( - )“ (Užsakovo) sudaryta Rangos sutartimi Nr. 2016/11/14/AR ir jos pakeitimu, kadangi iš atsakovės papildomai pateiktų dokumentų matyti, kad 2018-01-31 minėta sutartis buvo pakeista ir UAB „( - )“ statybos darbus gamybinės paskirties pastate, esančiame S. Lozoraičio g. 39, Kauno raj., turėjo atlikti ir juos perduoti Užsakovui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo darbų pradžios – t.y. iki 2018-11-24. Visos kitos minėtos sutarties sąlygos liko galioti nepakeistos, o pagal 2016-11-14 Statybos rangos sutarties Nr. 2016/11/14/AR 2.1.6 p. – 2.1. 9 punktų nuostatas, atsakovė turėjo pateikti Užsakovui įsipareigojimų įvykdymo garantiją, galiojančią iki statybos darbų pabaigos, taip pat pateikti Užsakovui visu Sutarties galiojimo laikotarpiu statybos rizikos draudimą, t.y. statybos darbų draudimą nuo visų rizikos rūšių, bei visu Sutarties galiojimo laikotarpiu turėjo būti sudaręs privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį savo sąskaita. Todėl akivaizdu, kad būtent dėl 2018-01-31 Rangos sutarties pakeitimo, o ne dėl ieškovės vėlavimo pristatyti prekes, atsakovė ir turėjo pasirūpinti savo civilinės atsakomybės bei atlikimo laidavimo draudimu bei jų pratęsimu.

6410.2.5. Vertinant atsakovės argumentus dėl jos turėtų išlaidų už statybvietės išlaikymą, pažymėtina, kad šalių Sutartimi buvo užsakytos vidinės durys, todėl nėra aišku, kodėl vien dėl vidinių durų nesumontavimo atsakovei reikėjo nuomoti buitinius konteinerius, pastolius, bokštelius, vagonėlius ir kitą techniką, biotualetus, aptverti objektą ir jį saugoti (1 t., e. b. l. 103-115). Be to, iš byloje pateiktų objekto, esančio ( - ), Kauno r., statybos darbų žurnalo išrašų, matyti, kad atsakovė laikotarpiu, už kurį reikalaujama atlyginti statybvietės išlaikymo išlaidas, atliko statybos darbus. Statybos darbų žurnale Nr. 1.2 (priedas Nr. 1) nurodoma, kad laikotarpiu 2018-05-17 iki 2018-05-26 buvo atliekami įvairūs bendrastatybiniai darbai: aliuminio grotelių montavimas ašyse, fasado ažūrinio metalo kasečių montavimas ašyse, sienų dažymas dažais (2018- 05-17), šaligatvio posluoksnio įrengimas iš smėlio, PVC dangos grindjuosčių klijavimas, sienų apdaila montuojant ažūrinio metalo kasetes ašyse, sienų aptaisymo LMDP plokštėmis ašyse (2018-05-18), lubų apdaila montuojant ažūrinio metalo kasetes, fasado ažūrinio metalo kasečių montavimas ašyse, sienų aptaisymas LMDP plokštėmis (2018-05- 21) ir kt. Pagal statybos darbų žurnalą Nr. 4 (priedas Nr. 3) statybos objekte laikotarpiu nuo 2018-06-04 iki 2018-06-07 dar buvo atliekami elektrotechninės srities statybos darbai (1 t., e. b. l. 174-183). Atsižvelgiant į tai, teismas vertina, kad išlaidos konteinerių, pastolių, tvoros, biotualetų nuomai ir aptarnavimui buvo nulemtos objekte atliekamų bendrastatybinių ir elektrotechninės srities darbų ir nėra sąlygotos vėlavimo perduoti durų varčias. Kaip jau nustatyta, durų staktos buvo pristatytos dar 2018-06-08, t. y. laiku ir nepažeidžiant Sutartyje nustatytų terminų (priedas Nr. 1). Tuo tarpu pristačius durų varčias, jokių papildomų statybinių/apdailos darbų atlikti nereikėjo - durų varčios turėjo būti pritvirtinamos prie durų staktų, kurios jau turėjo būti sumontuotos objekte. Be to, iš statybos darbų žurnalo Nr. 1.3 matyti, kad tik 2018-05-28 buvo atliekami vidinių durų blokų montavimo administraciniame korpuse darbai, t.y. paruošiamieji darbai skirti durų staktų montavimui. Pažymėtina ir tai, kad viso pasirengimo nagrinėti bylą metu ir jau nagrinėjant bylą teisme, atsakovė nepagrįstai tvirtino, kad durys turėjo būti pristatytos iki 2018-05-17, o visi statybos darbai užbaigti 2018-05-28, kas prieštarauja aukščiau nustatytoms aplinkybėms ir šalių susitarimui dėl Rangos sutarties pakeitimo. Be to, kaip nustatyta, pati atsakovė pasiruošimo durų montavimui darbus atliko tik 2018-05-28.

6510.2.6. Atsižvelgiant į jau nustatytas aplinkybes, Rangos sutarties terminą, teismo vertinimu, visiškai nepagrįstas Atsakovės argumentas, kad dėl ieškovės vėlavimo įvykdyti užsakymą, ji patyrė 2 900 Eur žalą dėl M. Š. ir D. Ž. mokėtų atlyginimų. Kaip nustatyta byloje, iki 2018-06-07 dar buvo atliekami kiti statybos darbai, o atsakovė turėjo baigti visus darbus iki 2018-11-24, todėl pilnai tikėtina, kad šie darbuotojai gavo darbo sutartyse numatytą darbo užmokestį dėl savo darbo funkcijų vykdymo, o ne dėl negalėjimo jas vykdyti. Pažymėtina, kad , tuo atveju, jei jokie darbai nebūtų buvę atliekami, darbuotojams turėjo būti forminamos prastovos, o ne mokami pilni atlyginimai (1 t., e. b. l. 116-117).

6610.2.7. Be to, nėra jokio pagrindo vertinti, kad statybos užbaigimo darbai sandėlyje su gamybinėmis patalpomis, esančiame adresu ( - ), Kauno r., užsitęsė dėl 30 d. pavėluoto durų pagaminimo. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, šio sandėlio statybos užbaigimo aktas buvo išduotas 2018-09-17 (priedas Nr. 2). Tuo tarpu likusios durų dalys (varčios) Atsakovui perduotos dar 2018-07-20. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad iki durų varčių įstatymo, o taip pat po jų įstatymo statybos objekte nebebuvo atliekami jokie kiti darbai ir tik dėl durų varčių pavėluoto pristatymo statybos užbaigimas užtruko dar kelis mėnesius po Prekių gavimo. Pažymėtina ir tai, kad pati atsakovė triplike pripažino, jog statybos užbaigimas užtruko ir dėl teisės aktuose numatytų procedūrų atlikimo.

6710.2.8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad statybos rangos darbai buvo nebaigti Rangos sutartyje nustatytu terminu ir kad darbai vėlavo dėl ieškovės 30 d. praleisto termino įvykdyti užsakymą - pateikti prekes (durų varčias). Teismas vertina, kad atsakovė neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovės patirtų išlaidų darbuotojų atlyginimams ir statybvietės išlaikymui, bei ieškovės vėlavimo pristatyti Prekes.

6810.3. Dėl nuostolių ir jų dydžio.

6910.3.1. Atsakovė į nuostolių sumą įskaičiavo paskaičiuotas netesybas (0,02 % dydžio delspinigius). Pažymėtina, kad pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Taigi, įstatymas imperatyviai numato, kad dėl netesybų skaičiavimo šalys privalo susitarti raštu. Kaip matyti iš šalių sudarytos durų pirkimo sutarties, šalys Sutartyje nesusitarė dėl delspinigių skaičiavimo ginčo atveju, Sutartyje nėra nuostatos, numatančios delspinigių skaičiavimą ir jų dydį dėl Sutarties pažeidimo, įskaitant termino patiekti Prekes praleidimo, atveju. Teisės aktai ginčo atveju taip pat nenumato delspinigių ir jų dydžio. Todėl atsakovė nepagrįstai skaičiavo delspinigius. Taip pat, pažymėtina, kad atsakovė nepagrįstai teigė turinti teisę gauti ir netesybas, ir nuostolių atlyginimą. CK 6.258 straipsnio 2 dalis nustato, kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Todėl atsakovas negali reikalauti ir netesybų, ir nuostolių. Pažymėtina, kad tokią teismų praktiką formuoja ir kasacinis teismas.

7010.3.2. Atsakovė tvirtino, kad ieškovė nepareiškė jokių prieštaravimų dėl 2018-08-22 pateiktos pretenzijos, todėl ji atliko įskaitymą. Teismas negali sutikti su tokiais atsakovės argumentais. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018- 08-22 pateiktoje pretenzijoje buvo nustatytas 2 darbo dienų terminas įvykdyti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, t.y. iki 2018-08-24 imtinai, o praėjus 5 dienoms nuo 2018-08-22 pretenzijos pateikimo, iš kurių dvi dienos buvo nedarbo dienos, buvo atliktas įskaitymas. Tokiu būdu, ieškovui realiai buvo duotos dvi dienos prieštaravimams į pretenziją pareikšti. Teismo vertinimu, toks terminas akivaizdžiai yra per trumpas ir neprotingas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovė, nesuteikusi ieškovei objektyvios galimybės pateikti prieštaravimus dėl 2018-08-22 pretenzijoje nurodomų aplinkybių, atliko nepagrįstą ir neteisėtą įskaitymą. Pažymėtina ir tai, kad 2018-08-22 pretenzijoje atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad Prekių pristatymo terminas buvo pažeistas 87 kalendorines dienas. Kaip jau buvo nustatyta, atsakovė netinkamai skaičiuoja Sutarties įvykdymo terminą, terminas buvo praleistas 30 d.

7110.3.4. Be to, kaip jau minėta aukščiau, atsakovė neįrodė priežastinio ryšio tarp prekių vėlavimo ir atsakovės išlaidų, patirtų dėl būtinybės pratęsti draudimo sutarčių galiojimo terminą, dėl patirtų statybvietės išlaikymo išlaidų ir darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams.

7210.3.5. Atsakovei neįrodžius priežastinio ryšio tarp jos turėtų išlaidų ir ieškovo vėlavimo perduoti Prekes, teismas neturi pagrindo vertinti, kad atsakovės patirtos išlaidos yra nuostoliai, atsiradę dėl ieškovės vėlavimo pristatyti prekes. Vien dėl šios priežasties civilinės atsakomybės taikymas ieškovei nėra galimas.

7311. Dėl įskaitymo sąlygų.

7411.1. CK 6.130 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolė gali pasibaigti, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal reikalavimo momentą. Kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, kas reiškia, jog įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 str. įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-916-2018; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-05-26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-701/2017).

7511.2. Taigi, norint atlikti vienašalį įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas. Kaip jau nustatyta byloje, ieškovė pagal Sutartį su atsakove savo pareigas atsakovės atžvilgiu įvykdė ir turi teisę į atlyginimą už Prekes pagal Sutartį. Pažymėtina, kad tokios ieškovės reikalavimo teisės atsakovė neginčijo nei šalių ikiteisminio bendravimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Taigi, tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė pagal Sutartį įgijo reikalavimo teisę į atsakovę dėl atsikaitymo už Prekes. Tuo tarpu atsakovė, kaip jau nustatyta sprendime, neturi reikalavimo teisės į ieškovę dėl 4 220 Eur dydžio nuostolių atlyginimo, nes šioje dalyje reikalavimo teisės neįrodė (CPK 12 straipsnis ir 178 straipsnis). Dėl šios priežasties pripažintina, kad atsakovės reikalavimas ieškovei dėl nuostolių atlyginimo (išskyrus išlaidas, susijusias su prekių pristatymu) yra nepagrįstas. Tuo pačiu nepagrįstas ir atsakovės atliktas įskaitymas dalyje, kuria tariamai atsakovės patirti nuostoliai (išskyrus išlaidas, susijusias su prekių pristatymu) buvo įskaityti į ieškovės reikalavimą atsiskaityti už Prekes. Todėl konstatuotina, kad 2018-08-27 atsakovės atliktas įskaitymas 4220 Eur dalyje neatitinka CK 6.130 straipsnio 1 dalies nustatytų imperatyvių sąlygų, taikomų įskaitymui, todėl yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 straipsnis).

7611.3. Konstatavus, kad atsakovė neįgijo reikalavimo teisės į 4 220 Eur nuostolių atlyginimą, kiti atsakovės argumentai, kuriais yra grindžiamas nesutikimas su ieškinio reikalavimu dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu vertintini kaip teisiniu aspektu nereikšmingi.

7712. Dėl Prekių transportavimo išlaidų.

7812.1. Ieškovės atstovė 2019-04-24 teismo posėdyje paaiškino, kad atsisako dalies ieškinio reikalavimo dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, dėl 650 Eur dydžio nuostolių įskaitymo į ieškovės reikalavimą apmokėti skolą, t.y. dalyje, kiek tai susiję su atsakovės patirtomis prekių transportavimo išlaidomis, ir pateikė rašytinį pareiškimą dėl šio ieškinio reikalavimo sumažinimo (2 t., e. b. l. 1 ). Nurodė, kad CPK 140 straipsnio 1 dalies nuostatos jai yra žinomos.

7912.2. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad atsisako nuo ieškinio. Kadangi ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, ieškovei yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, jos atsisakymas priimtinas ir civilinė byla Nr. e2-2166-454/2019 reikalavimo dalyje dėl 650 Eur dydžio nuostolių įskaitymo į ieškovės reikalavimą, nutrauktina.

8013. Dėl procesinių palūkanų.

8113.1. Pareiga mokėti procesines palūkanas yra nustatyta įstatymo, tačiau procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant kreditoriaus prašymui jas skaičiuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010, 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015 ir kt.). Ieškovė tokį reikalavimą atsakovei yra pareiškusi ir prašo priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį ir 2 straipsnio 5 dalį. Teismas šį ieškovės reikalavimą tenkina, tačiau pažymi, kad LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2019-04-24 nutartimi atsakovei UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, todėl pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų skaičiavimas už visas įmonės prievoles. Nutartis dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo įsiteisėjo 2019-05-07, todėl procesinės palūkanos skaičiuotinos tik iki šios datos. Apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą ne vėliau kaip per 3 dienas informuotinas atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas (teisėja) (Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalis).

8214. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

8314.1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 131,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (1 t., e. b. l. 39) ir 3 198,35 Eur už teisinę pagalbą byloje (2 t., e. b. l. 9-10).

8414.2. Įvertinus bylos apimtį ir sudėtingumą, proceso trukmę, taip pat tai, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui vyko paruošiamųjų dokumentų būdu, teismas sprendžia, kad ieškovės patirtos išlaidos už teisinę pagalbą – procesinių dokumentų paruošimą, dalyvavimą teismo posėdžiuose yra adekvačios, atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, bei nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl yra pagrįstos.

8514.3. Ieškovė reiškė atsakovei keturis reikalavimus (pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atliktą įskaitymą, kuriuo atsakovė įskaitė 4 870 Eur dydžio nuostolius į ieškovės UAB „( - )“ reikalavimą sumokėti skolą; priteisti 2 487,41 Eur skolą; procesines palūkanas iki ieškinio padavimo ir procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo). Ieškovė bylos nagrinėjimo metu, atsižvelgdama į atsakovės procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje išdėstytus argumentus dėl prekių transportavimo išlaidų ir jų dydžio, sumažino savo reikalavimus, atsisakydama reikalavimo dalies dėl 650 Eur dydžio nuostolių įskaitymo į ieškovės reikalavimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei atsakovės elgesį, kad iki teismo posėdžio atsakovė nebuvo pateikusi ieškovei prekių transportavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų ir išsamių paaiškinimų bei paskaičiavimų, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimo mažinimas buvo sąlygotas netinkamo atsakovės elgesio prieš ieškovei kreipiantis į teismą. Todėl sprendžia, kad nėra pagrindo nukrypti nuo CPK 93 str. 1-3 dalyse numatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės pilna apimtimi.

86Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140, 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

87priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2018-08-27 atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atliktą įskaitymą, dalyje dėl 650 Eur dydžio nuostolių įskaitymo į ieškovės UAB „( - )“ reikalavimą apmokėti skolą ir civilinę bylą Nr. e2-2166-752/2019 šioje dalyje nutraukti.

88Išaiškinti ieškovei, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

89Kitoje dalyje ieškinį tenkinti pilnai.

90Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 2018-08-27 atliktą įskaitymą, dalyje dėl 4 220 Eur dydžio atsakovės nuostolių įskaitymo į ieškovės UAB „( - )“ reikalavimą apmokėti skolą.

91Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 2487,41 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 41 ct) skolą, 20 Eur (dvidešimt eurų) palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 507,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-10-15) iki 2019-05-07, 131 Eur (vieno šimto trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį ir 3 198,35 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt aštuonių eurų 35 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

92Apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą (teisėją).

93Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Jaselskytei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ atstovams... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,( - )“ atstovui advokatui Linui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. I. Ieškovės reikalavimai ir argumentai... 8. 1. 2018-10-04 pareikštu ieškiniu ieškovė prašė: pripažinti... 9. 1.1. Procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdyje nurodė, kad 2018-03-08... 10. 1.2. 2018-04-03 atsakovė paprašė ieškovės pakeisti penkių durų staktų... 11. 1.3. Ieškovė su Atsakove susitarė dėl atsakovės galimybės savarankiškai... 12. 1.4. Ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras.... 13. 1.5. Atsakovė 2018-08-27 pateikė ieškovei pareiškimą dėl vienarūšio... 14. 1.6. Ieškovė su įskaitymu nesutinka ir ginčija įskaitymą, kurio pagrindu... 15. 1.7. Kadangi atsakovė pažeidė terminą atsiskaityti, remiantis CK 6.37 str.... 16. 1.8. Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad gavusi atsakovės raštą,... 17. 1.9. Ieškovė pripažįsta, jog vėlavo pateikti Prekes, tačiau nesutinka,... 18. 1.10. Dėl priežastinio ryšio tarp vėlavimo pristatyti Prekes ir atsakovės... 19. 1.11. Sutartimi buvo užsakytos vidinės durys, todėl nėra aišku, kodėl... 20. 1.12. Jei durys ir buvo sumontuotos sandėlyje su gamybinėmis patalpomis,... 21. 1.13. Be to, atsakovei nepateikus jokių įrodymų apie sutartus statybos... 22. 1.14. Atsakovė tvirtindama, kad turėjo mokėti atlyginimą statybos darbų... 23. 1.15. Dėl nuostoliu ir jų dydžio nurodė, kad atsakovė ne tik nepateikė... 24. 1.16. Dėl Prekių transportavimo išlaidų ieškovė nurodė, kad atsakovė... 25. I. A. atsikirtimai ir argumentai... 26. 2. Atsakovė procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdyje nurodė, kad su... 27. 2.1. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė vėlavo pateikti Prekes... 28. 2.2. Atsakovė savarankiškai, t. y., savo įmonės transportu ir naudodama... 29. 2.3. Kadangi ieškovė ženkliai pažeidė prekių pristatymo atsakovei... 30. 2.4. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad mažina reikalavimo dydį 650 Eur... 31. 2.5. Dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo atsakovė... 32. 2.6. Atsižvelgiant į 6.245 straipsnio nuostatas, ieškovei pažeidus Sutartį... 33. 2.7. Ieškovė iš esmės neginčija to, kad Sutartimi nustatyta ieškovės... 34. 2.8. Dėl patirtų nuostolių dydžio atsakovė nurodė, kad žalos atlyginimo... 35. 2.9. Atsakovė triplike nurodė, kad ieškovė nurodo neteisingą durų... 36. 2.10. Dėl atsakovės iniciatyva keistų durų staktų matmenų keitėsi tik... 37. 2.11. Durų užsakymo įvykdymo terminas buvo esminė sąlyga atsakovei... 38. 2.12. Ieškovei buvo žinomos aplinkybės apie atsakovės atliekamų statybos... 39. 2.13. Dėl ieškovės kaltės atsakovė vėlavo priduoti statybos objektą,... 40. 2.14. Ieškovė nurodo, kad nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės... 41. 2.15. Ieškovė nurodo, kad statybos užbaigimo darbai užsitęsė ne dėl... 42. Teismas... 43. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 44. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 45. 3. Ginčas byloje kilo dėl apmokėjimo ieškovei už jos atliktus statybos... 46. 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pagrindinis nesutikimo argumentas yra tai,... 47. 5. Atsižvelgiant į ieškinio faktinį pagrindą, atsikirtimo į jį... 48. 6. Byloje nustatyta, kad 2018-03-08 ieškovė UAB „( - )“ ir atsakovė UAB... 49. 6.1. 2018-04-03 atsakovė elektroniniu paštu paprašė ieškovės pakeisti... 50. 6.2. Iš atsakovės ieškovei pateikto pranešimo dėl 2018-03-08 durų pirkimo... 51. Dėl atsakovės patirtų nuostolių ir teisės atlikti įskaitymą ... 52. 7. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė 2018-07-20 ir 2018-07-26 išrašė... 53. 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad civiliniame... 54. 9. Atsakovė savo reikalavimą kildina iš sutartinės civilinės atsakomybės... 55. 10. Dėl ieškovės neteisėtų veiksmų.... 56. 10.1.1. Atsakovė teigia, kad ieškovė vėlavo pateikti pagal sutartį... 57. 10.1.2. Vertinant šį šalių ginčą, teismas pažymi, jog Sutarties... 58. 10.1.3. Skaičiuojant maksimalų 11 savaičių užsakymo įvykdymo terminą nuo... 59. 10.2. Dėl priežastinio ryšio tarp vėlavimo pristatyti prekes ir atsakovės... 60. 10.2.1. Priežastinio ryšio samprata pateikiama CK 6.247 straipsnyje:... 61. 10.2.2. Atsakovė nurodo, kad dėl vėlavimo gauti pagal šalių sudarytą... 62. 10.2.3. Įvertinus bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad atsakovė... 63. 10.2.4. Tačiau netgi tuo atveju, jeigu durys buvo sumontuotos aukščiau... 64. 10.2.5. Vertinant atsakovės argumentus dėl jos turėtų išlaidų už... 65. 10.2.6. Atsižvelgiant į jau nustatytas aplinkybes, Rangos sutarties terminą,... 66. 10.2.7. Be to, nėra jokio pagrindo vertinti, kad statybos užbaigimo darbai... 67. 10.2.8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė... 68. 10.3. Dėl nuostolių ir jų dydžio.... 69. 10.3.1. Atsakovė į nuostolių sumą įskaičiavo paskaičiuotas netesybas... 70. 10.3.2. Atsakovė tvirtino, kad ieškovė nepareiškė jokių prieštaravimų... 71. 10.3.4. Be to, kaip jau minėta aukščiau, atsakovė neįrodė priežastinio... 72. 10.3.5. Atsakovei neįrodžius priežastinio ryšio tarp jos turėtų išlaidų... 73. 11. Dėl įskaitymo sąlygų.... 74. 11.1. CK 6.130 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolė gali pasibaigti, kai... 75. 11.2. Taigi, norint atlikti vienašalį įskaitymą, prievolės šalys turi... 76. 11.3. Konstatavus, kad atsakovė neįgijo reikalavimo teisės į 4 220 Eur... 77. 12. Dėl Prekių transportavimo išlaidų.... 78. 12.1. Ieškovės atstovė 2019-04-24 teismo posėdyje paaiškino, kad atsisako... 79. 12.2. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje... 80. 13. Dėl procesinių palūkanų.... 81. 13.1. Pareiga mokėti procesines palūkanas yra nustatyta įstatymo, tačiau... 82. 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 83. 14.1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies... 84. 14.2. Įvertinus bylos apimtį ir sudėtingumą, proceso trukmę, taip pat tai,... 85. 14.3. Ieškovė reiškė atsakovei keturis reikalavimus (pripažinti... 86. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140,... 87. priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atsisakymą nuo... 88. Išaiškinti ieškovei, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 89. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti pilnai.... 90. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu atsakovės uždarosios akcinės... 91. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio... 92. Apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą ne vėliau kaip per 3... 93. Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...