Byla 2A-90-826/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Mariaus Dobrovolskio, teisėjų Erinijos Kazlauskienės ir Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Statnėja“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-05 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. A. firmos „Tamsa“ ieškinį atsakovei UAB „Statnėja“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 13 706,50 Lt skolos, 1 028 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo 13 706,50 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybę, jog atsakovė nevykdo prievolės atsiskaityti su ieškove už atliktus stogo dangos kapitalinio remonto ir skardinimo darbus objekte, esančiame adresu ( - ), Mažeikiai, pagal šalių 2013-06-25 Statybos rangos sutartį.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-05 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovės 13 706,50 Lt skolos, 1 028 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo 13 706,50 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 342 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovei; priteisė iš atsakovės 100 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Remdamasis rašytiniais bylos duomenimis teismas nustatė, kad šalys 2013-06-25 sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti stogo dangos kapitalinio remonto ir skardinimo darbus objekte, adresu ( - ), Mažeikiai, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 7.1.1 punktu atsakovė įsipareigojo nepagrįstai uždelsusi atsiskaityti už atliktus darbus ieškovei mokėti delspinigius – 0,05 procento nuo atliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė sutartyje numatytus darbus atliko, šalys pasirašė 2013-07-25 atliktų darbų aktą. Ieškovė atsakovei už atliktus darbus 2013-07-30 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ARS Nr. 0123 13 706,50 Lt sumai ir pateikė atsakovei apmokėti, tačiau atsakovė PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo. Vadovaudamasis bendrosiomis rangos bei konkrečiai statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.662 str. 2, 4 d., 6.681 str. 1 d., 6.684 str. 1 d., 6.694 str. 1, 4 d.), kasacinio teismo praktika, aiškinant ir taikant rangos (statybos rangos) materialiąsias teisės normas (civilinės bylos Nr. 3K-3-572/2003, Nr. 3K-3-652/2004, Nr. 3K-3-287/2010, Nr. 3K-3-521/2011), nustatęs, jog atsakovė atliktų darbų aktą pasirašė, jame trūkumų nenurodė, sprendė, kad atsakovė rangos darbus priėmė be pastabų, o savo argumentų, jog darbai buvo su trūkumais ir juos šalindama patyrė 4 820 Lt papildomų išlaidų, nepagrindė jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Nustatė, kad atsakovės atstovo S. M. parašai patvirtina, kad atliktų darbų aktą pasirašė ir PVM sąskaitą faktūrą ARS Nr. 0123 13 706,50 Lt sumai atsakovė gavo 2013-08-13 ir nėra apmokėjusi. Motyvavo, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Šių aplinkybių, motyvų ir išvadų pagrindu teismas sprendė, jog atsakovė laiku ir tinkamai nevykdė prievolės, todėl prašomą priteisti 13 706,50 Lt skolą priteisė iš atsakovės ieškovės naudai. Nurodęs į delspinigių institutą reguliuojančias materialiąsias teisės normas, kasacinio teismo išaiškinimus dėl delspinigių dydžio vertinimo ir kt., nustatęs, kad šalys sutarties 7.1.1 p. susitarė dėl 0,05 proc. delspinigių dydžio, skaičiuojamo nuo atliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, pažymėdamas, kad sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės nevykdymą ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės nevykdymo faktą, sprendė, kad ginčo 1 028 Lt delspinigių suma nėra per didelė ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, yra pagrįsta, todėl ieškovės reikalavimas juos priteisti yra tenkintinas. Motyvuodamas CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovės priteisė procesines palūkanas. Remdamasis CPK 93 str. 1 d., nustatęs, jog ieškovė byloje turėjo 342 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis), šių išlaidų atlyginimą priteisė iš atsakovės. Nustatęs, kad byloje mokėtinas žyminis mokestis už ieškinį yra 442 Lt, o ieškovė sumokėjo 342 Lt žyminį mokestį, 100 Lt žyminio mokesčio priteisė iš atsakovės valstybei.

  1. Apeliacinio skundo argumentai

5Atsakovė apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-05 sprendimą pakeisti – priteisti ieškovei iš atsakovės 8 886,50 Lt skolą, delspinigius, apskaičiuotus nuo šios sumos, 5 procentų procesines palūkanas ir proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai atsakovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė teigia, kad statybos rangos darbų trūkumus pastebėjo tik po 2013-07-25 šalių pasirašyto rangos darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, nes šie trūkumai nebuvo akivaizdūs. Prašo priimti byloje 2014-01-06 raštą Nr. S-003, kuriuo atsakovė informavo ieškovę apie darbų defektus (tyčia paslėptus defektus). Ieškovė šiuos trūkumus ištaisyti atsisakė, todėl atsakovė savo jėgomis ir sąskaita juos ištaisė, dėl ko patyrė 4 820 Lt papildomas išlaidas. Ši pinigų suma, apeliantės teigimu, išskaičiuotina iš ginčo skolos ir atitinkamai nuo 8 886,50 Lt skolos sumos skaičiuotini šalių sutarti mokėti delspinigiai.

6Ieškovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

8Apeliantė savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad ieškovė darbus atliko su trūkumais, kurie nebuvo akivaizdūs, trūkumai buvo nustatyti po atliktų darbų akto pasirašymo, apie nustatytus trūkumus ieškovė buvo informuota 2014-01-06 raštu Nr. S-003, tačiau ieškovė atsisakė šalinti darbų trūkumus, todėl apeliantė dėl šių trūkumų šalinimo turėjo 4 820,00 Lt nuostolių.

9Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, kurio pagrindu teismas sprendė, jog atsakovė nepateikė byloje jokių įrodymų, kurie pagrįstų atsakovės argumentus, jog ginčo statybos rangos darbai (stogo dangos remontas) atlikti su trūkumais ir (ar) defektais (paslėptais darbų trūkumais ir pan.), jog atsakovė atitinkamus darbų trūkumus šalino bei patyrė 4 820 Lt papildomas išlaidas.

10Įvertinus apeliantės argumentus, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, byloje iš esmės spręstina, ar 2013-06-25 šalių sudaryta Statybos rangos sutartis yra įvykdyta tinkamai, ar atsakovė turi pareigą sumokėti ieškovei 13 706,50 Lt už atliktus stogo remonto darbus, ar pagrįstas ieškovės reikalavimas priteisti šią pinigų sumą, delspinigius bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

11Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui patikrinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį, priimą civilinėje V. R. v. N. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-607/2007), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo). Tačiau nagrinėjantis ginčą teismas kiekvienu atveju privalo ne tik visapusiškai išsiaiškinti ir įvertinti bylos išsprendimui reikšmingas faktines aplinkybes, bet ir tinkamai kvalifikuoti tarp šalių kilusio ginčo pobūdį.

12Šiuo atveju ginčas kilo dėl statybos rangos sutarties vykdymo. Ieškovė teigia sutartį įvykdžiusi ir vykdžiusi tinkamai ir reikalauja sumokėti sutartyje numatytą darbų kainą – 13 706,50 Lt (sutarties 2 p.), delspinigius (sutarties 7.1.1 p.), o atsakovė nesutinka, jog ieškovė tinkamai vykdė (įvykdė) sutartį – darbus atliko su trūkumais, kurie nebuvo akivaizdūs jų perdavimo–priėmimo metu, todėl iš esmės prašo sumažinti ginčo skolos dydį turėtų išlaidų šiems trūkumams pašalinti pinigų suma.

13Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Kartu pažymėtina, kad nurodyta taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme numatytais teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Jaukurai“ v. UAB ,,Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

14Šiuo atveju 2013-06-25 Statybos rangos sutartimi atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atsiskaityti už faktiškai atliktus statybos rangos darbus su ieškove (rangove) per 20 kalendorinių dienų po atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo bei jų pagrindu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo (b. l. 7–8). 2013-07-25 šalys pasirašė atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame jokių pastabų dėl rangovės atliktų darbų atsakovė nenurodė (b. l. 6). 2013-07-30 ieškovės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ginčo 13 706,50 Lt sumai atsakovė gavo pasirašytinai 2013-08-13 (b. l. 5). Duomenų, jog atsakovė įvykdė įsipareigojimus pagal šalių sutartį ir su ieškove atsiskaitė, byloje nėra. Be to, į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl ginčo skolos priteisimo ieškovė kreipėsi 2014-01-27 paštu (b. l. 9). 2014-02-21 teismo įsakymu skola buvo priteista kreditoriui (ieškovei), o 2014-03-26 atsakovei pateikus prieštaravimus, pereita į bylos nagrinėjimą ginčo teisena ir 2014-04-14 priimtas ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo (b. l. 17, 23, 24, 27–28). Taigi skolos išieškojimo procedūrą ieškovė pradėjo po daugiau kaip 5 mėnesių nuo minėtos sąskaitos atsakovei pateikimo.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad jokių įrodymų, jog priėmusi ginčo darbus atsakovė reiškė ieškovei pretenzijas dėl darbų trūkumų (defektų) ir (ar) atliko šių darbų trūkumų šalinimo darbus bei turėjo jos nurodomo dydžio išlaidų ir panašiai, byloje nėra ir atitinkamų įrodymų teismui nepateikė. Be to, apeliantė, prašydama priimti 2014-01-06 raštą Nr. S-003, tokia data ir numeriu rašto su apeliaciniu skundu nepateikė, o iš pridėtų 2014-01-22 AB „Lietuvos paštas“ atsakovės apmokėtų kvitų kopijų matyti tik tai, kad ieškovei buvo siųsta korespondencija, tačiau kokia konkrečiai (koks jos turinys), lieka neaišku. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantės su apeliaciniu skundu pateikti įrodymai (b. l. 65, 66), tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pateikti duomenys (b. l. 40–42, 45) nepatvirtina jos argumentų, jog ji po darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos nustatė ieškovės darbo trūkumus, informavo ieškovę apie nustatytus darbų trūkumus, tokių trūkumų pobūdį bei jų šalinimui turėtas išlaidas, tai yra, neįrodė, kad ieškovė netinkamai atliko 2013-06-25 Statybos rangos sutartyje Nr. 2013.06.25 numatytus darbus (CPK 178 str.).

16CK 6.38 str. nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikydamasi nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikydamasi tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Prievolės turi būti vykdomos nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl šaliai neabejotinai tenka atsakomybė dėl sutarties terminų pažeidimo, jeigu ji laikytina pažeidusia prievolę. CK 6.652 str. 1 d. nustato, jog rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą. CK 6.681 str. 1 d. nurodyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo pobūdį, remdamasi išdėstytomis išvadomis, konstatuoja, kad atsakovė, gavusi iš ieškovės PVM sąskaitą faktūrą, už perduotą statybos rangos darbų rezultatą su ieškove iki šiol pagal sutartį nėra atsikaičiusi. Apeliantė turi pareigą atsiskaityti su ieškove, nes atliktus darbus priėmė kaip tinkamus bei nepaneigė šių darbų (ar jų dalies) kokybės. Apeliantė teigdama, jog ginčo darbų trūkumai nebuvo akivaizdūs, jog jie pastebėti tik po darbų priėmimo, net nedetalizuoja ir nepaaiškina, kokie konkrečiai tai trūkumai, ir (ar) pirmosios instancijos teisme bei su apeliaciniu skundu nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog konkretūs darbų trūkumai buvo ir yra (buvo) ištaisyti pačios atsakovės lėšomis ir pan.

18Pagal CK 6.154 str. 1 d. sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas, todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

19Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovė įrodė, jog sutartį vykdė ir yra įvykdžiusi tinkamai, tačiau atsakovė su ja nėra atsiskaičiusi. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, ji yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės priteisė 13 706,50 Lt skolą.

20Dėl delspinigių priteisimo

21Apeliantės nuomone, delspinigiai turėjo būti skaičiuojami nuo 8 886,50 Lt.

22Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka – pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai, t. y. įvertinęs aplinkybę, jog dėl delspinigių mokėjimo šalių susitarta (sutarties 7.1.1 p.), priteisė iš atsakovės 1 028 Lt dydžio delspinigius ieškovei, kurie buvo apskaičiuoti nuo 13 706,50 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2013-09-03 (terminas sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą) iki 2014-01-30 (civilinės bylos iškėlimas teisme), tai yra, už 150 kalendorinių dienų (CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.).

23Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialines ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Skundžiamo teismo sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo, dėl to sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus nepakeistą, nėra teisinio pagrindo spręsti dėl apeliantės prašymo priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, o atmetus apeliacinį skundą – priteisti jai iš ieškovės apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas.

26Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-05 sprendimu ieškinį tenkino:... 5. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Ieškovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.
    7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Apeliantė savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad ieškovė... 9. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 10. Įvertinus apeliantės argumentus, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, byloje... 11. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės... 12. Šiuo atveju ginčas kilo dėl statybos rangos sutarties vykdymo. Ieškovė... 13. Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs... 14. Šiuo atveju 2013-06-25 Statybos rangos sutartimi atsakovė (užsakovas)... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad jokių įrodymų, jog priėmusi ginčo darbus... 16. CK 6.38 str. nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo pobūdį, remdamasi išdėstytomis... 18. Pagal CK 6.154 str. 1 d. sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas... 19. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovė įrodė,... 20. Dėl delspinigių priteisimo ... 21. Apeliantės nuomone, delspinigiai turėjo būti skaičiuojami nuo 8 886,50 Lt.... 22. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka –... 23. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą palikti...