Byla 2-121-636/2012
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., nedalyvaujant ieškovės UAB „“ (ankstesnis pavadinimas UAB „S.“) atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, nedalyvaujant atsakovui T. B., kuriam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „“ ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė UAB „“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1680,00 Lt skolos, kurią sudaro 500,00 Lt paskola, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 1080,00 Lt delspinigiai, 5 % metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo T. B.. Nurodė, kad su atsakovu 2009-02-26 buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią jam paskolinta 500,00 Lt, tačiau atsakovas paskolos laiku negrąžino.

5Atsakovui ieškinys įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, prieštaravimų dėl reikalavimo dydžio ir pagrindo nepareiškė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius teisinius santykius (CK 6.2 str.).

8Iš ieškinio ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas atsakovui suteikė 500,00 Lt paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2009-03-28, kartu sumokėdamas 100,00 Lt komisinį mokestį (b.l. 4-6, 8-10). Tačiau atsakovas paskolos negrąžino ir komisinio mokesčio nesumokėjo.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsakovas nevykdė prisiimtų sutartinių įpareigojimų, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 500,00 Lt paskolą ir 100,00 Lt komisinį mokestį yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

10Už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą įstatymai ar sutartis gali nustatyti kaltajai šaliai pareigą mokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu atsakovas įsipareigojo už kiekvieną vėlavimo dieną ieškovei mokėti 1 % dydžio delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų. Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1080,00 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų.

11Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis nevykdoma arba vykdoma netinkamai, tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis aplinkybėmis, verčiančiomis skolininką elgtis neapgalvotai, nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlyga, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra numatyta teismo teisė sumažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba neprotingai didelės. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, civilinės bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Ieškovės ieškiniu prašomų priteisti delspinigių dydis yra 1 % už kiekvieną vėluojamą dieną, kas sudaro net 365 % per metus, be to, prašoma priteisti delspinigių suma yra beveik du kartus didesnė už atsakovo turimą grąžinti skolą. Atsižvelgtina ir į tai, kad paskolos sutartis sudaryta tarp nevienodoje ekonominėje padėtyje esančių subjektų, atsakovas yra laikytinas silpnesniąja paskolos sutarties šalimi, o ieškovei paskolų išdavimas yra verslas. Nors ieškovė pateiktame paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 11) nurodo, kad tokio dydžio delspinigiai yra nustatyti atsižvelgiant į skolų išieškojimo kaštus, taip pat negalėjimą paskolintų ir negrąžintų pinigų panaudoti verslui plėtoti, tačiau tikslaus nuostolių apskaičiavimo nepateikia, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažintini 10 kartų ir ieškovei iš atsakovo priteistina 108,00 Lt delspinigių, kas, teismo įsitikinimu, visiškai kompensuoja ieškovės nuostolius.

12Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 70,00 Lt dydžio žyminis mokestis (b.l. 3), kuris priteistinas ieškovei iš atsakovo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB „“, į.k. , buv. J. g. , Kaunas, a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta P. g. , Mažeikiai:

17- 500,00 Lt ( penkis šimtus litų 00 ct) skolos;

18-100,00 Lt ( vieną šimtą litų ) paskolos suteikimo komisinį mokestį ;

19-108 ,00 LT ( vieną šimtą aštuonis litus ) delspinigių ;

20- 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

21- 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė UAB „“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1680,00 Lt skolos,... 5. Atsakovui ieškinys įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 8. Iš ieškinio ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pagal... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 10. Už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą įstatymai ar sutartis... 11. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 12. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovei UAB „“, į.k. , buv. J. g. , Kaunas, a.s. Nr. ( - ),... 17. - 500,00 Lt ( penkis šimtus litų 00 ct) skolos;... 18. -100,00 Lt ( vieną šimtą litų ) paskolos suteikimo komisinį mokestį ;... 19. -108 ,00 LT ( vieną šimtą aštuonis litus ) delspinigių ;... 20. - 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme... 21. - 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...