Byla e2VP-6260-1055/2018
Dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų akcinės bendrovės SEB banko, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas prie LR AM) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) pareiškimus suinteresuotiems asmenims antstolei Aistei Mikulėnienei, A. T. ir L. T. dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja AB SEB bankas prašo nustatyti, kad skolininkui A. T. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. T. priklauso turto – 10 vnt. UAB „( - ) “ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 893,20 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų. Pareiškėja prašyme nurodė, kad antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3930-560/2010 dėl 64 068,21 EUR skolos, 1 578,24 EUR žyminio mokesčio ir 28 426,98 EUR palūkanų iš A. T.. Pareiškėja iš antstolės Aistės Mikulėnienės yra gavusi 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl turto dalies nustatymo.

4Pareiškėja VMI prie FM prašo nustatyti, kad skolininkui A. T. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. T. priklauso ½ dalis L. T. priklausančio turto, t. y. 5 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 446,60 UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų. Pareiškėja prašyme nurodė, kad antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo išieškojimą valstybės naudai iš A. T. vykdomosiose bylose: Nr. ( - ) – 19,45 EUR, ( - ) – 50,49 EUR, Nr. ( - ) – 17,15 EUR, Nr. ( - ) – 60,82 EUR, Nr. ( - ) – 289,62 EUR, Nr. ( - ) – 57,92 EUR, Nr. ( - ) – 46,34 EUR, Nr. ( - ) – 28,00 EUR, Nr. ( - ) – 8,00 EUR. Pareiškėja iš antstolės Aistės Mikulėnienės yra gavusi 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymą dėl turto dalies nustatymo.

5Pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas prie LR AM prašo nustatyti, kad skolininkui A. T. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. T. priklauso ½ dalis L. T. priklausančio turto - 10 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 893,20 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų. Pareiškėja prašyme nurodė, kad antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM (buvęs pavadinimas – Utenos regioninis aplinkos apsaugos departamentas) 2008 m. spalio 8 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 231,70 EUR baudos, Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM 2009 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 86,89 EUR baudos ir Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM 2009 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-226-356/2009 dėl 265,00 EUR baudos išieškojimo iš A. T.. Pareiškėjas iš antstolės Aistės Mikulėnienės yra gavęs 2018 m. kovo 15 d. patvarkymą dėl turto dalies nustatymo.

6Suinteresuoti asmenys antstolė Aistė Mikulėnienė, L. T. ir A. T. atsiliepimų į prašymus nepateikė.

7Prašymai tenkintini.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo priverstinį skolos iš A. T. išieškojimą pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3930-560/2010 dėl 1 069,08 EUR (3 691,33 Lt) skolos, 1 191,21 EUR (4 113,00 Lt) delspinigių, 61 807,92 EUR (213 410,40 Lt) nuostolių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2009 m. lapkričio 4 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo,1 547,08 EUR (5 341,76 Lt) žyminio mokesčio ir 31,16 EUR (107,60 Lt) išlaidų antstolio paslaugoms dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo AB SEB bankas (nuo 2013 m. lapkričio mėn. AB SEB bankas perėmė AB SEB lizingas visas teises ir pareigas) naudai.

9Taip pat antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo priverstinį skolos iš A. T. išieškojimą pagal Utenos apylinkės teismo (buvęs pavadinimas – Utenos rajono apylinkės teismas) 2009 m. kovo 2 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-226-356/2009 dėl 19,45 EUR (67,16 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-343-228/2009 dėl 50,49 EUR (174,33 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3930-560/2010 dėl 17,15 EUR (59,20 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011 m. gegužės 9 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 60,82 EUR (210,00 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apylinkės teismo 2009 m. liepos 1 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1281-455/2009 dėl 289,62 EUR (1 000,00 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus 2012 m. sausio 20 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 57,92 EUR (200,00 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus 2012 m. rugsėjo 6 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 46,34 EUR (160,00 Lt) skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apylinkės teismo 2016 m. sausio 18 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. eL2-314-921/2016 dėl 28,00 EUR skolos, valstybės naudai; pagal Utenos apylinkės teismo 2017 m. spalio 19 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. eL2-2385-228/2017 dėl 8,00 EUR skolos, valstybės naudai.

10Taip pat antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo priverstinį skolos iš A. T. išieškojimą pagal Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM 2008 m. spalio 8 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 231,70 EUR (800 Lt) skolos, Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM naudai; pagal Utenos apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-226-356/2009 dėl 265,00 EUR (915,00 Lt) skolos Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM naudai; Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM 2009 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 86,89 EUR (300 Lt) skolos, Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM naudai.

11Vykdydama išieškojimus antstolė, nustačiusi, kad skolininko A. T. sutuoktinei L. T. priklauso 10 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 893,20 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų, 2018 m. balandžio 23 d. patvarkymu Nr. B-18-104-43, areštavo šį turtą ir 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) pasiūlė išieškotojams VMI prie FM, AB „SEB lizingas“ ir Aplinkos apsaugos departamentui prie LR AM kreiptis į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 666 straipsnio 1 dalis nustato, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. CPK 667 straipsnio 1 dalis nustato, kas jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

13Suinteresuotų asmenų A. T. ir L. T. santuoka sudaryta 1981 m. rugpjūčio 22 d., abu suinteresuoti asmenys gyvena santuokoje, duomenų apie tai, kad sutuoktinių bendras turtas būtų padalytas, nėra, nenustatyti ir kiti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - ir CK) 3.100 straipsnyje išvardinti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pasibaigimo pagrindai. Duomenų, kad skola būtų abiejų sutuoktinių bendra, nėra, todėl išieškoti galima CK 3.112 straipsnyje nustatyta tvarka ne tik iš asmeninio skolininko turto, bet ir iš skolininko dalies bendrame su sutuoktiniu turte.

14Vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2 dalimi, yra pagrindas pripažinti, kad L. T. turtas - 10 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 893,20 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų, yra bendroji jos ir skolininko A. T. jungtinė sutuoktinių nuosavybė, o vadovaujantis CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įteisinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija, nustatytina, kad A. T. ir L. T. minėto bendro turto dalys yra lygios, tai yra priklauso abiems sutuoktiniams po ½ dalį.

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, 667 straipsniu,

Nutarė

16pareiškėjų akcinės bendrovės SEB bankas, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus dėl skolininko turto dalies nustatymo patenkinti.

17Nustatyti, kad skolininkui A. T., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis jo sutuoktinės L. T., asmens kodas ( - ) turto - 10 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) vardinių paprastųjų akcijų ir 893,20 vnt. UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), buv. vieta adresu ( - )) akcijų.

18Nutarties nuorašą išsiųsti pareiškėjams, suinteresuotiems asmenims.

19Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) grąžinti antstolei Aistei Mikulėnienei.

20Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų... 3. pareiškėja AB SEB bankas prašo nustatyti, kad skolininkui A. T. bendrojoje... 4. Pareiškėja VMI prie FM prašo nustatyti, kad skolininkui A. T. bendrojoje... 5. Pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas prie LR AM prašo nustatyti, kad... 6. Suinteresuoti asmenys antstolė Aistė Mikulėnienė, L. T. ir A. T.... 7. Prašymai tenkintini.... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė Aistė Mikulėnienė... 9. Taip pat antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo priverstinį skolos iš A. T.... 10. Taip pat antstolė Aistė Mikulėnienė vykdo priverstinį skolos iš A. T.... 11. Vykdydama išieškojimus antstolė, nustačiusi, kad skolininko A. T.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 666... 13. Suinteresuotų asmenų A. T. ir L. T. santuoka sudaryta 1981 m. rugpjūčio 22... 14. Vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2 dalimi, yra pagrindas... 15. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 290 – 291... 16. pareiškėjų akcinės bendrovės SEB bankas, Aplinkos apsaugos departamento... 17. Nustatyti, kad skolininkui A. T., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis jo... 18. Nutarties nuorašą išsiųsti pareiškėjams, suinteresuotiems asmenims.... 19. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ), ( -... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti...