Byla 2-343-228/2009
Dėl privalomojo nurodymo vykdymo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J.D. T

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono aplinkos apsaugos departamento atstovams D. V., R. M., atsakovui A. T., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, J.D. T. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, išnagrinėjus civilinė bylą pagal ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. T. dėl privalomojo nurodymo vykdymo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J.D. T.,

Nustatė

2Ieškovas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė įpareigoti atsakovą A. T. per teismo nustatytą terminą atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, atstatyti kranto liniją, sutvarkyti sudarkytą pakrantę, iš ežero pašalinti supiltą gruntą.

3Ieškovas nurodė, kad 2007-07-17 buvo nustatyta, kad atsakovas A. T. jo motinai J.D. T. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype iš pakrantės apsaugos juostos ir vandens telkinio apsaugos zonos buldozeriu nustūmė į Alaušo ežerą gruntą, užpilant 119,5 kv.m plotą, sudarkė kranto liniją, pažeidė kraštovaizdžio elementus. Už vandens telkinio apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo pažeidimus atsakovas A. T. buvo nubaustas administracine tvarka 2007-07-18 ir tą pačią dieną buvo pateiktas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-30, kuriuo atsakovui buvo nurodyta jo motinai priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), iki 2007-10-01 atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, tai yra sutvarkyti į Alaušo ežerą supiltą gruntą ir pažeistą vandens apsauginę zoną. Tačiau atsakovo prašymu terminas privalomajame nurodyme nurodytiems pažeidimams pašalinti buvo pratęstas iki 2007-10-18.

42008-08-11 ieškovo atsakingiems pareigūnams patikrinus privalomojo nurodymą vykdymą, buvo nustatyta, kad ne tik neįvykdyti privalomajame nurodyme nustatyti reikalavimai, tačiau į ežerą papildomai supilta grunto, padidinant anksčiau supiltą plotą. Dėl šio pažeidimo atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, paskirta 800 Lt dydžio administracinė bauda, paskaičiuota, kad kraštovaizdžiui padaryta 915 Lt dydžio žala, 2008-10-10 surašytas naujas privalomasis nurodymas. Utenos rajono apylinkės teismo 2009-01-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-226-356/2009 iš atsakovo buvo priteista 915 Lt dydžio aplinkai padaryta žala.

5Atsakovas A. T. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jis turėjo leidimą įrengti pliažą savo teritorijoje. Įrengdamas pliažą, jis užstūmė žemes ir iškėlė žemės lygį. Ieškovo darbuotojai schemoje nurodė, kiek buvo užstumta smėlio ir kokio dydžio žala padaryta, tačiau šios padarytos žalos atsakovas neginčijo ir atlygino bei iki ieškinio gavimo pašalino supiltą gruntą. Posėdžių metu atsakovas nurodė, kad įsirengti paplūdimiui jis turėjo leidimą, o nepilant smėlio, paplūdimio įsirengti jis negalėjo, tačiau pakrantės linijos jis nekeitė, tik toje vietoje, kur buvo dumblas, sąnašos nuo kalno, pripylė smėlio, kad būtų galima prieiti prie vandens. Atsakovas nurodė, kad skirtas baudas sumokėjo, atlygino žalą. Atsakovas taip pat nurodė, kad jo nuomone, nuėmus smėlio kauburį, vėl bus suneštas smėlis, bus netvarkingas vaizdas, o atstatant pakrantę, gamtai bus padaryta didesnė žala.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J.D. T. atsiliepimo nepateikė, posėdyje nedalyvavo.

7Ieškovo ieškinys tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2007-07-27 trečiajam asmeniui J.D. T. jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ), buvo leista įsirengti 100 kv. m ploto paplūdimį, laikantis jų įrengimui keliamų reikalavimų (35 b.l.). 2007 m. liepos 18 d. atsakovas A. T. už Alaušo ežero apsauginės zonos režimo pažeidimą bei už Alaušo ežero užpylimą gruntu, tai yra už pažeidimus, numatytus LR ATPK 55 str. 1d. ir 2 d. patrauktas administracinėn atsakomybėn (8-14 b.l.), 2007 m. liepos 18 d. atsakovui duotas privalomasis nurodymas iki 2007m. spalio 18 d. atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, tai yra sutvarkyti į Alaušo ežerą supiltą gruntą, pažeistą vandens apsauginę zoną, šio privalomojo nurodymo įvykdymo terminas atsakovo A. T. prašymu pratęstas iki 2007 m. gruodžio 18 d. (15-18 b.l.). 2007 m. gruodžio 18 d. aplinkos apsaugos pareigūnams atlikus patikrinimą, nustatyta, kad privalomojo nurodymo reikalavimai neįvykdyti, pagal LR ATPK 5114str. už privalomojo nurodymo neįvykdymą atsakovas nubaustas administracine tvarka (19-22 b.l.), 2007 m. gruodžio 18 d. atsakovui buvo duotas privalomas nurodymas iki 2008 m. kovo 18 d. atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, tai yra sutvarkyti į Alaušo ežerą supiltą gruntą, pažeistą vandens apsauginę zoną (23-24 b.l.). Pakartotinai neįvykdžius 2007 m. gruodžio 18 d. atsakovui duoto privalomo nurodymo įpareigojimų, Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu atsakovas A. T. buvo patrauktas aministracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 5114 str. 2 d. ir nubaustas 550 Lt dydžio bauda (25-26 b.l.). 2008 m. spalio 8 d. atsakovas A. T. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 5113 str. 1 d. už specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimus – byloje nustatyta (2008 m. rugsėjo 5 d. patikrinimas), jog į Alaušo ežerą papildomai užpilta grunto, apskaičiuota, kad gamtai padaryta 915 Lt dydžio žala (95-100 b.l.). 2008 m. spalio 10 d. atsakovui A. T. išduotas privalomasis nurodymas iki 2009 m. sausio 10 d. atstatyti, išvežti iš Alaušo ežero supiltą gruntą (101 b.l.). 2009 m. sausio 27 d. Utenos rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje pagal ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos ieškinį atsakovui A. T. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, kuriuo iš atsakovo A. T. priteista 915 Lt aplinkai padarytai žalai atlyginti (92-94 b.l.). Šiuo sprendimu nustatyta, kad atsakovas pažeidė specialiąsias žemės, miško, vandens telkinio naudojimo sąlygas, draudžiančias reguliuoti ežerų natūralų vandens lygį, tokiais neteisėtais veiksmais padarė 915 Lt dydžio žalą aplinkai.

9Pagal LR CK 6.263 str. nuostatas, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. LR Aplinkos apsaugos įstatymo 4 str., 9 str. įpareigoja kiekvieną gyventoją saugoti ir tausoti aplinką, o pagal 32 str. nuostatas padarius žalą, ją padariusieji privalo atkurti aplinkos būklę, ir atlyginti visus nuostolius.

10LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 124 p., 124.1.p. nustato, kad draudžiama reguliuoti ežerų natūralų vandens lygį.

11Pagal LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (2002-07-01 Nr.IX-1005) 6 – 12 str., 14 str., 15 str., 18 str., 19 str. nuostatas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantiems pareigūnams suteikta teisė įpareigoti fizinį ar juridinį asmenį per tam tikrą laiką likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu. To paties įstatymo 23 str. nustato privalomojo nurodymo apskundimo terminus ir tvarką, o 24 str. įpareigoja aplinkos apsaugos pareigūnus nustatytais atvejais kreiptis į teismą su ieškiniu.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. T., nustumdamas gruntą į Alaušo ežerą, tai yra 346 kv. m plote supildamas 145,18 m3 grunto, pažeidė kranto liniją, vandens apsauginę zoną bei kraštovaizdžio elementus, ir nors padarytą materialinę žalą atlygino, tačiau neįvykdė aplinkos apsaugos pareigūnų 2007-07-18, 2007-12-18, 2008-10-10 privalomųjų nurodymų reikalavimų žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Šeimyniškių ( - ), prie Alaušo ežero atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, tai yra sutvarkyti į Alaušo ežerą supiltą gruntą, pažeistą vandens apsauginę zoną.

13Tai, kad atsakovas aukščiau nurodytais veiksmais pažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 124 p., 124.1.p. reikalavimus ir neįvykdė aplinkos apsaugos pareigūnų privalomųjų nurodymų, patvirtina administracinės bylos medžiagoje (8-14 b.l.) esantis atsakovo paaiškinimas, atsakovo sutikimas su grunto nustumdymo matavimais ir paskaičiavimais, žalos paskaičiavimu, prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą (17 b.l.) duomenys, 2008-04-24 Utenos rajono apylinkės nutarimo duomenys apie tai, kad atsakovas prisipažįsta nustūmęs gruntą į Alaušo ežerą (25-26 b.l.), byloje esančiose nuotraukose užfiksuoti duomenys (42, 43, 62, 90-91 b.l.), 2008 metų administracinės bylos duomenys (95-100 b.l.) bei paties atsakovo paaiškinimai byloje. Be to Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. sprendimu, kuris šiuo metu yra įsiteisėjęs, civilinėje byloje Nr. 2-226-356/2009 yra nustatyta, kad atsakovas pažeidė specialiąsias žemės, miško, vandens telkinio naudojimo sąlygas, draudžiančias reguliuoti ežerų natūralų vandens lygį ir tuo padarė žalą gamtai. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog sprendimo priėmimo dienai pareigūnų duoti privalomieji nurodymai įvykdyti.

14Taip pat pažymėtina, kad atsakovas pripažino, jog neskundė nei vieno nutarimo administracinio teisės pažeidimo bylose, yra sumokėjęs paskirtas baudas ir atlyginęs padarytą žalą. Ir nors atsakovas aplinkos apsaugos pareigūnų 2007-07-18, 2007-12-18, 2008-10-10 privalomųjų nurodymų reikalavimų nėra apskundęs LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 str. nustatyta tvarka, tačiau, kaip jau buvo nurodyta, byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas nėra įvykdęs šių privalomųjų nurodymų reikalavimų ir žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje ( - ), prie Alaušo ežero atstatęs pažeistų kraštovaizdžio elementų, tai yra pašalinęs į Alaušo ežerą supilto grunto bei nėra atstatęs pažeistos vandens apsauginės zonos, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas, ir atsakovas A. T. įpareigotinas J.D. T. priklausančioje žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje ( - ), prie Alaušo ežero atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, atstatant kranto liniją, sutvarkant sudarkytą pakrantę, iš ežero pašalinant supiltą gruntą.

15Spręsdamas klausimą dėl termino, iki kurio atsakovui nustatomas įpareigojimas, teismas atsižvelgia į ieškovo nuomonę, nurodytą posėdžio metu, bei į gamtines sąlygas pagal metų laiką sprendimo priėmimo metu ir nuo gamtinių sąlygų priklausančias realias galimybes įvykdyti sprendimą.

16Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas bei teismo turėto procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (LR CPK 79 str., 80 str., 83 str., 88 str., 96 str.).

17Remdamasis išdėstytu ir vaodovaudamasis LR CPK 259 , 263 – 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškovo ieškinį patenkinti.

19Įpareigoti atsakovą A. T. iki 2010 m. gegužės 15 d. J.D. T. priklausančioje žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje ( - ), prie Alaušo ežero atstatyti pažeistus kraštovaizdžio elementus, atstatant kranto liniją, sutvarkant sudarkytą pakrantę, iš ežero pašalinant supiltą gruntą.

20Priteisti iš atsakovo A. T., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 123,00 Lt žyminio mokesčio ir 51,33 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė įpareigoti... 3. Ieškovas nurodė, kad 2007-07-17 buvo nustatyta, kad atsakovas A. T. jo... 4. 2008-08-11 ieškovo atsakingiems pareigūnams patikrinus privalomojo nurodymą... 5. Atsakovas A. T. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jis turėjo... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J.D. T.... 7. Ieškovo ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2007-07-27 trečiajam asmeniui J.D. T.... 9. Pagal LR CK 6.263 str. nuostatas, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 10. LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės... 11. Pagal LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (2002-07-01... 12. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. T., nustumdamas... 13. Tai, kad atsakovas aukščiau nurodytais veiksmais pažeidė LR Vyriausybės... 14. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas pripažino, jog neskundė nei vieno... 15. Spręsdamas klausimą dėl termino, iki kurio atsakovui nustatomas... 16. Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas... 17. Remdamasis išdėstytu ir vaodovaudamasis LR CPK 259 , 263 – 268, 270... 18. Ieškovo ieškinį patenkinti.... 19. Įpareigoti atsakovą A. T. iki 2010 m. gegužės 15 d. J.D. T.... 20. Priteisti iš atsakovo A. T., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...