Byla e2-4216-855/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Rusvalis“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Katalonija“, atstovui advokato padėjėjui Vytautui Ptašinskiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Rusvalis“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Katalonija“, ieškinį atsakovui R. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė BUAB „Rusvalis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. K., prašydama iš atsakovo priteisti 9374,79 € žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Rusvalis“ vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas R. K.. 2015-04-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Rusvalis“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Katalonija“. 2015-08-19 nutartimi buvo patvirtinti ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 7874,79 € sumai. 2015-04-24 nutartimi teismas įpareigojo ieškovės valdymo organus per 15 d. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti teismo paskirtam bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis. VĮ ‚Registra“ duomenimis ieškovei nuosavybės teise priklauso automobilis M. B. R320 CDI 4MATIC, v. Nr. ( - ) tačiau buvęs vadovas bankroto administratoriui nėra perdavęs ne tik bendrovės dokumentų, nei jokio turto, įskaitant nurodytą transporto priemonę, taip bendrovei bei jos kreditoriams padarydamas tiesioginę turtinę žalą, nes negalėdama realizuoti transporto priemonė, įmonė negali patenkinti kreditorių reikalavimų bei padengti bankroto administravimo išlaidų, t.y. egzistuoja priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir ieškovės patirtos žalos. Nors neperduoto turto vidutinė rinkos vertė yra 11571,00 € (be PVM), tačiau ieškinys reiškiamas neviršijant bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų - 7874,79 € bei bankroto administravimo išlaidų sąmatos sumos -1500 €, kas bendrai sudaro 9374,79 €. Kadangi atsakovas neįvykdė savo pareigos perduoti turtą - neperdavė 11571,00 € vertės transporto priemonės, taip savo veiksmais (neveikimu) padarydamas 9374,79 € žalą ieškovei bei jos kreditoriams, ši suma priteistina iš atsakovo ieškovei.

5Atsakovas R. K. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta įstatymų nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu 2015-11-04, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą jam nedalyvaujant negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovės atstovo paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-04-24 nutartimi c. b. Nr. B2-1643-275/2015 ieškovei BUAB „Rusvalis“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Katalonija“; šio teismo 2015-08-19 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir kreditoriniai reikalavimai bendrai 7874,79 € sumai: VSDFV Vilniaus skyrius - 3391,75 €, VMI prie LR FM - 4139,05 €, Vilniaus r. savivaldybės administracijos - 230,13 €, IF P&C Insurance AS, Lietuvos Respublikoje, - 113,86 €, bei patvirtinta 1500 € dydžio administravimo išlaidų sąmata; 2015-09-10 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad atsakovas R. K. buvo UAB „Rusvalis“ vadovas (direktorius) nuo pat įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre – 2001-05-04 iki bankroto bylos iškėlimo įmonei – 2015-05-15. 2015-04-24 teismo nutartimi įmonės vadovui – atsakovui R. K. buvo nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atsakovui teismo įpareigojimo nurodytu terminu tinkamai neįvykdžius, ieškovei 2015-06-26 buvo išduotas vykdomasis raštas, kurį ji pateikė vykdyti antstoliui D. S.. Atsakovui toliau nevykdant Vilniaus apygardos teismo 2015-04-24 nutarties, 2015-08-31 jam buvo išsiųstas prašymas-pranešimas dėl minėtos nutarties vykdymo ir tos pačios dienos nutartimi jam buvo paskirta 200 € bauda už pareigos perduoti įmonės dokumentus ir turtą nevykdymą. Kaip nurodė ieškovė, nei įmonės dokumentai, nei įmonės turtas bankroto administratoriui iki šiol nėra perduoti, su atsakovu susisiekti neįmanoma, teismo nutartys, net ir antstolio pagalba, nėra nei geruoju, nei priverstinai įvykdytos.

8VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Rusvalis“ vardu 2013-07-01 buvo įregistruota transporto priemonė M. B. R320 CDI 4MATIC, v. Nr. ( - ) kuri nesant jos techninės apžiūros ir privalomojo valdytojų civilinės atsakomybės draudimo, 2015-05-13 buvo automatiškai išregistruota. Kita vertus, transporto priemonės išregistravimas iš viešo registro nereiškia, jog ji nustoja egzistuoti kaip tam tikrą vertę turtintis turtas. Kaip jau buvo minėta, LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, be kita ko, kad įmonės turimas turtas būtų realizuojamas LR Įmonių bankroto įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka, iš jo būtų dengiami kreditorių reikalavimai, bankroto administravimo išlaidos ir taip užtikrinami bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės ir interesas gauti maksimalų savo reikalavimų patenkinimą. Kaip jau nustatyta byloje, atsakovas R. K., nepaisant įpareigojančių teismo nutarčių, jų perdavimo priverstiniam vykdymui antstoliui, o taip pat imperatyvių įstatymo normų, administratoriui iki šiol neperdavė transporto priemonės M. B., v. Nr. ( - ) nepateikė jokių duomenų apie šio kilnojamojo turto būklę, buvimo vietą, neperdavimo priežastis ir pan., tokiais savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) eliminuodamas galimybę įmonei nukreipti kreditorinių reikalavimų patenkinimą į šį turtą, t.y. padarydamas bankrutuojančiai įmonei turtinę žalą.

9Pažymėtina, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; kt.). Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat kreditorių interesus. Dėl šios priežasties pripažįstama įmonės vadovo fiduciarinė pareiga ir įmonės kreditoriams. Iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kreditorių visuma, veikdama per kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 23 str.), siekia apginti savo interesus bankrutuojančioje įmonėje, o realius kreditorių teisių gynimo veiksmus atlieka bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus. Nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tarp bankrutavusios įmonės ir buvusio įmonės vadovo. Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus ir šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio yra siekiama bankroto procedūromis, tai ginant įmonės interesus ginami ir kreditorių interesai. CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose, privalo juridiniam asmeniui padarytą žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Taikant civilinę atsakomybę, kurios šiuo atveju prašo ieškovė, reikšdama turtinį reikalavimą R. K., kaltajam asmeniui uždedama papildoma turtinio pobūdžio pareiga. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 1 d.). Kad būtų galima taikyti civilinę atsakomybę, būtinos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala (nuostoliai), priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus įstatymo ar sutarties numatytus atvejus, kai atsakomybė atsiranda be kaltės). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

10Kaip matyti iš ieškovės atstovo paaiškinimų ir ieškinio turinio, neteisėti atsakovo R. K., kaip buvusio UAB „Rusvalis“ vadovo, veiksmai grindžiami tuo, kad jis neįvykdė savo imperatyvios pareigos ir neperdavė įmonės kilnojamojo turto – transporto priemonės M. B., v. Nr. ( - ) taip padarydamas žalą ieškovei ir jos kreditoriams. Kaip minėta, VĮ Regitra duomenimis, UAB „Rusvalis“ vardu 2013-07-01 įregistruota transporto priemonė M. B. R320 CDI 4MATIC, v. Nr. ( - ) Vilniaus apygardos teismo 2015-04-24 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat nurodyta, kad BUAB „Rusvalis“ priklauso transporto priemonė M. B. (( - ) str. 3 d.). To paties teismo 2015-04-24 nutartimi įmonės vadovui R. K. buvo nustatytas 15 d. terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atsakovas teismo įpareigojimo nurodytu terminu tinkamai neįvykdė, todėl ieškovei 2015-06-26 buvo išduotas vykdomasis raštas, kurį ji pateikė vykdyti antstoliui D. S.. Atsakovui toliau nevykdant teismo 2015-04-24 nutarties, 2015-08-31 jam buvo išsiųstas prašymas-pranešimas dėl minėtos nutarties vykdymo ir tos pačios dienos nutartimi jam buvo paskirta 200 € bauda už pareigos perduoti įmonės dokumentus ir turtą nevykdymą. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo, kaip buvusio įmonės administracijos vadovo, civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 str. 7 d., 6.246 – 6.249 str.). Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, akivaizdu, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovei yra padaryta žala (CK 6.247 str., 6.249 str.). Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Minėta, jog nustačius neteisėtus veiksmus, atsakovo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Atsakovas R. K. šią prezumpciją paneigiančių įrodymų nepateikė, todėl neginčytina, jog atsakovo veiksmai neperduodant transporto priemonės ieškovei buvo akivaizdžiai nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi bendrovei, kuri, gavusi transporto priemonę, būtų turėjusi galimybę ją parduoti ir gautas lėšas panaudoti mažinant bendrovės įsiskolinimus ir atsiskaitant su bendrovės kreditoriais.

11Ieškovė, įrodinėdama žalos dydį, pateikė teismui VšĮ „Emprekis“ duomenų bazės, kurioje kaupiami duomenys apie automobilių vidutines rinkos kainas, remiantis kainomis internetiniuose skelbimuose, laikraščiuose ir pardavimo vietose, pažymą, iš kurios matyti, kad analogiškų automobilių, kurių gamybos periodas yra nuo 2005 m. iki 2007 m., vidutinė rinkos pardavimo kaina yra 11571 € be V. T. nors automobilio vidutinė rinkos vertė yra 11571,00 €, ieškovė ieškinį reiškia neviršijant bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų bei bankroto administravimo išlaidų sąmatos sumos - 9374,79 € (7874,79 € patvirtintų kreditorių finansiniai reikalavimai + 1500 € bankroto administravimo išlaidų sąmata). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą bei į tai, kad atsakovas nepateikė jokių kitų įrodymų, kad galima būtų nustatyti neperduoto automobilio vertę kitaip, nei vyrauja rinkoje minėto automobilio kainos, ieškovės ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 9374,79 € turtinės žalos už bankroto administratoriui neperduotą turtą.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama įmonė, kuriai iškelta bankroto byla. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo valstybei priteistina 211 € žyminio mokesčio už ieškinį bei 4,06 € išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, viso 2015,06 € bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Ieškovės BUAB „Rusvalis“ (į. k. ( - ), buveinė – Vilniaus r. Grigaičių k. Svyrių g. 9), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Katalonija“, ieškinį atsakovui R. K. (a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Vilnius, A. P. – ( - ) tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovei BUAB „Rusvalis“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Katalonija“, 9374,79 € (devynis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus 79 ct) žalos atlyginimo bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 9374,79 € sumos nuo bylos iškėlimo dienos (2015-09-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

17Priteisti iš atsakovo R. K. 215,06 € (du šimtus penkiolika eurų 6 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai