Byla L2-364-109/2010
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Skanėja“ ir Ko ir V. M

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Parex bankas“ atstovei A. S., atsakovo V. M. atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Parex bankas“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Skanėja“ ir Ko ir V. M..

2Teismas

Nustatė

3Kreditorius AB „Parex bankas“ 2008 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 693 350,32 EUR negrąžinto kredito, 25 521,76 EUR palūkanų, 617,30 EUR delspinigių, 6 mėnesių LIBOR EUR + 2,8 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos (pareiškimo pateikimo dieną LIBOR EUR sudaro 3,30 proc., taigi prašomos priteisti palūkanos pareiškimo pateikimo dieną sudaro 6,10 procentų) ir 7 211,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis, išieškojimo iš skolininko V. M. kreditoriaus naudai (4-5 b.l.). Šio pareiškimo pagrindu patenkindamas kreditoriaus reikalavimus, teismas 2009 m. sausio 5 d. priėmė teismo įsakymą (34 b. l.),. Teismo nustatytu terminu, t.y. 2009 m. vasario 2 d., skolininkas pareiškė prieštaravimus (45 b. l.). 2009 m. kovo 9 d. kreditorius pareiškė ieškinį (53-55 b. l.), kuriuo prašė iš atsakovo V. M. priteisti 759 931,38 EUR skolos, 38 460 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas ieškinyje (53-55 b.l.) ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad 2007 m. spalio 29 d. su UAB „Skanėja“ ir Ko sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KS/14/1335 (toliau - Kreditavimo sutartis), pagal kurią skolininkui UAB „Skanėja“ ir Ko buvo suteiktas 693 350,32 EUR (šešių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimties eurų ir 32 euro centų) kreditas žemės sklypams įsigyti. skolininkas UAB „Skanėja“ ir Ko minėta sutartimi įsipareigojo iki 2014 m. spalio 29 d. grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas Kreditavimo sutartyje numatytas prievoles, tačiau skolininkas nesilaikė sutartyje numatyto kredito bei palūkanų mokėjimo grafiko, nevykdė kitų Kreditavimo sutartyje numatytų pareigų. Dėl šios priežasties Bankas 2008 m. spalio 15 raštu Nr. K3-9/5547 nutraukė 2007 m. spalio 29 d. Kreditavimo sutartį Nr. KS/14/1335. UAB „Skanėja“ ir Ko skola Bankui pagal 2007 m. spalio 29 d. Kreditavimo sutartį yra 759 931,38 EUR, iš jų: 693 350,32 EUR išduoto ir negrąžinto kredito; 25 372,79 EUR priskaičiuotų bet nesumokėtų palūkanų; 41 208,27 EUR priskaičiuotų bet nesumokėtų delspinigių. Minėtos prievolės įvykdymas buvo užtikrintas įkeitimu. Hipotekos lakštu, kurio identifikavimo kodas 03120070017669, Bankui yra įkeisti: 3,4459 ha žemės sklypas, esantis adresu Dargužių k., Klaipėdos rajonas (unikalus Nr.552800020213) ir 1,5400 ha žemės sklypas, esantis adresu Dargužių k., Klaipėdos rajonas (unikalus Nr.552800020214). Bankas 2008 m. gruodžio 19 d. pareiškimu Nr. 10.3-4/7020 „Dėl priverstinio skolos išieškojimo“ kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi Nr. 225-1N/2008 areštavo Bankui įkeistus daiktus bei įspėjo skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti. 2009 m. vasario 18 d. Bankas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių su pakartotiniu pareiškimu Nr. 10.3-4/1107 „Dėl priverstinio skolos išieškojimo“. UAB „Skanėja“ ir Ko prievolių pagal Kreditavimo sutartį neįvykdė. Minėtos prievolės įvykdymas taip pat buvo užtikrintas ir 2007 m. spalio 29 d. laidavimo sutartimi Nr. LS/14/1335, pagal kurią atsakovas V. M. įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti Bankui visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu kredito gavėjas UAB „Skanėja“ ir Ko laiku ir tinkamai nevykdys visų savo prievolių arba jų dalies pagal Kreditavimo sutartį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Ši nuostata leidžia kreditoriui pareikšti ieškinį teik vienam bendraskoliui, tiek visiems kartu ir dėl visos prievolės ir dėl jos dalies įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.14 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.81 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutarties Nr. LS/14/1335 3 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui neįvykdžius Kreditavimo sutartimi prisiimtų mokėjimo įsipareigojimų ir/ar sąlygų, laiduotojas atsako Bankui visu savo turtu ta pačia apimtimi, sąlygomis bei terminais kaip ir kredito gavėjas, įskaitant palūkanų ir netesybų, nuostolių ir kitų mokėjimų pagal Kreditavimo sutartį sumokėjimą (LR CK 6.81 str.). Esant tokiai sutartinei sąlygai laikytina, kad tiek skolininko, tiek laiduotojo atsakomybės už visų skolininko prievolių (pagrindinės ir papildomų) neįvykdymą ar netinkamą vykdymą turinys ir apimtis yra vienodi (b. l. 53-55).

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį (85-86 b.l.) ir jo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovo pozicija grindžiama tuo, jog laiduotojas turi teisę prašyti nukreipti išieškojimą pirmiausiai į skolininko turtą. Ieškovo AB „Parex bankas“ reikalavimai pagal 2007 m. spalio 29 d. kredito sutartį Nr. KS/14/133 buvo užtikrinti ne tik atsakovo V. M. laidavimu, bet ir kredito gavėjo UAB „Skanėja“ ir Ko nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka). Ieškovo AB „Parex bankas“ kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti kredito gavėjo UAB „Skanėja“ ir Ko bankroto byloje. Vadinasi, ieškovo kreditoriniai reikalavimai bus galimai pilnai patenkinti kredito gavėjo bankroto byloje realizuojant kreditoriaus reikalavimų užtikrinimui įkeistą skolininko turtą, todėl remiantis bendraisiais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo teisės principais, ieškovas negali reikalauti skolos priteisimo iš laiduotojo, nes ieškovui atsiranda galimybė nepagrįstai praturtėti. Be to, Kredito sutarties specialiosios dalies 6.2 punkte nurodyta, kad kreditas negali viršyti 60 proc. žemės sklypų įsigijimo kainos. Todėl akivaizdu, kad ieškovas įvertino savo riziką skolindamas tik 60 procentų sumos, reikalingos įsigyti turtą. Taip pat nurodoma, kad laidavimo sutarties nėra pasirašiusi atsakovo sutuoktinė, nors jos pritarimas ir parašas yra būtinas. Be to, reikalaujami priteisti 0,09 proc. delspinigiai yra pernelyg dideli.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 29 d. tretysis asmuo (skolininkas) UAB „Skanėja ir Ko“ ir ieškovas (kreditorius) AB „Parex bankas“ sudarė Kredito sutartį Nr. KS/14/133, pagal kurią skolininkui UAB „Skanėja“ ir Ko suteiktas 693350,32 Lt kreditas (13-25 b.l.). Kredito sutarties įvykdymas buvo užtikrintas skolininko nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka) ir indėlio įkeitimu, taip pat atsakovo V. M. laidavimu (15; 9-12 b.l.). Pagal 2007 m. spalio 29 d. laidavimo sutartį Nr.LS/14/1335 atsakovas V. M. laidavo už skolininko UAB „Skanėja“ ir Ko prievolių tinkamą įvykdymą pagal 2007 m. spalio 29 d. Kreditavimo sutartį Nr. KS/14/133 (9-12 b.l.). Teismas taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 5 d. įsiteisėjusia nutartimi skolininko UAB „Skanėja“ ir Ko bankroto byloje yra patvirtinęs kreditoriaus AB „Parex bankas“ 2656778,91 Lt kreditorinį reikalavimą, kuris buvo susidaręs pagal 2007 m. spalio 29 d. Kreditavimo sutartį Nr. KS/14/133 nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, t.y. 2009 m. balandžio 16 d. (126-127; 128-129 b.l.).

8Pagal CK 6.76 straipsnyje įtvirtintą laidavimo sampratą, laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai sutartimi įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu laidavimo sutartimi nesusitarta kitaip (CK 6.81 str. 1 d.). Esant solidariajai jų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Ieškinio pareiškimas vienam iš bendraskolių neatima iš kreditoriaus teisės pareikšti ieškinį kitiems bendraskoliams, tačiau skolininkas, kuriam pareikštas ieškinys, turi teisę reikalauti įtraukti į bylą kitus bendraskolius (CK 6.6 str. 4 d., 6.14 str. 3 d.). Taigi kreditorius, pareiškęs ieškinį vienam bendraskoliui, nepraranda teisės pareikšti tokį patį ieškinį ir kitiems bendraskoliams. Bendraskolis, kuriam pareikštas ieškinys, neturi teisės reikalauti, kad prievolė būtų padalyta ar kad kreditorius pirma pareikštų ieškinį kitam bendraskoliui. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje esančios 2007 m. spalio 29 d. laidavimo sutarties 3.1. punkto, laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (10 b.l.). Todėl teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog skolininko bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas, neatima iš jo teisės atskiroje byloje tokio paties dydžio ieškinį reikšti laiduotojui, kuris solidariai atsako su skolininku. Abu solidarieji skolininkai lieka įpareigoti kol bus visiškai ir tinkamai įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 5, 6 d.)

9Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad ieškovo kreditorinio reikalavimo patvirtinimas skolininko bankroto byloje, kuris su atsakovu šioje byloje yra bendraskoliai, neatėmė ir nepanaikino ieškovo teisės pareikšti reikalavimą atsakovui, kaip laiduotojui. Pasirinkti teisių gynimo būdą yra ieškovo teisė. Ieškovas reikalavimą šioje civilinėje byloje nukreipė tik į laiduotoją ir jį nurodė byloje atsakovu, pagrindinį skolininką įtraukdamas trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų. Toks Ieškovo (kreditoriaus) teisės įgyvendinimo būdas nepažeidžia nei materialinės, nei procesinės teisės normų, bei skolininko ar laiduotojo teisių ir interesų.

10Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis, kaip laiduotojas, turi teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą, kuris yra įkeistas kreditoriui užtikrinant kredito sutarties įvykdymą. CK 6.80 straipsnio 2 dalis numato, kad laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą, jeigu pagrindinio skolininko ir laiduotojo atsakomybė kreditoriui yra solidari. Kaip jau minėta, pagal esančios 2007 m. spalio 29 d. laidavimo sutarties 3.1. punktą laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (10 b.l.). Todėl laiduotojas neturi teisės reikalauti, jog kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į skolininko turtą. Beje, laidavimo sutarties 6.1 punkte numatyta, kad kreditoriui bankui suteikiama teisė pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias prievolės užtikrinimo priemones realizuoti (10 b.l.). Todėl ieškovas, o ne laiduotojas, turi teisę pasirinkti kokias ir kada prievolės įvykdymo užtikrinimo prievoles realizuoti.

11Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo V. M., kaip laiduotojo, susidariusį įsiskolinimą tenkintinas. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo prašomo priteisti 759 931,38 EUR įsiskolinimo dydžio, pažymi, jog jį sudaro negrąžinta kredito suma (693350,32 EUR), palūkanos ir kiti mokėjimai pagal minėtą 2007 m. spalio 29 d. kredito sutartį. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Laiduotojas, įvykdęs prievolę, perima kreditoriaus teises, t. y. įgyja teisę pareikšti skolininkui regresinį reikalavimą (CK 6.83 str.). Kadangi nagrinėjamu atveju skolininkui UAB „Skanėja“ ir Ko iškelta bankroto byla, už jo prievoles, kaip minėta, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą netesybos ir palūkanos gali būti skaičiuojamos iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Iš kreditorinio reikalavimo dydžio paskaičiavimo bankroto byloje (126-127 b.l.) matyti, kad kreditorius, pateikdamas prašymą patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą, palūkanas ir netesybas paskaičiavo iki nutarties iškelti skolininkui UAB „Skanėja“ ir Ko bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2009 m. balandžio 16 d.). Bendrą kreditorinį reikalavimą skolininko bankroto byloje kreditorius pareiškė 2656778,91 Lt sumai (126-127 b.l.). Iš laiduotojo kreditorius prašo priteisti 759 931,38 EUR įsiskolinimą, kuris pagal oficialų lito ir euro kursą sudaro 2623891,07 Lt. Vadinasi, šioje byloje iš atsakovo (laiduotojo) priteisus visą ieškovo prašomą įsiskolinimo sumą, atsakovas atgręžtinio reikalavimo būdu galės iš skolininko išsireikalauti visą savo sumokėtą sumą. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas sprendžia ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti ieškovui iš atsakovo 759 931,38 EUR įsiskolinimą (CK 6.76 str., 6.81 str.). Skola priteistina eurais, nes tokią galimybę numato CK 6.36 straipsnio 3 dalis.

12Teismas taip pat pažymi, jog Kredito sutarties specialiosios dalies 6.2 punkte nurodyta sąlyga, kad kreditas negali viršyti 60 proc. žemės sklypų įsigijimo kainos, nereiškia, jog kredito sutarties įvykdymas negali būti užtikrintas laidavimu.

13Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad sudarant laidavimo sutartį, buvo būtinas jos sutuoktinės pritarimas ir parašas. Ieškovas atsakovo sutuoktinei jokių reikalavimų pagal laidavimo sutartį nereiškia, todėl ir jos sutikimas ar dalyvavimas sudarant laidavimo sutartį nebuvo būtinas.

14Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog kreditavimo sutartyje nustatyti 0,09 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra pernelyg dideli. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje yra išaiškinęs, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367), 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M.ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007).

15Šioje byloje netesybos atsirado iš sutartinių santykių. Abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Šalių susitarimu nustatytos netesybos nesiekia nei 0,1 procento. Teismo nuomone, prieš tai aptartos aplinkybės patvirtina, kad dar labiau mažinti šalių nustatyto 0,09 procentų dydžio delspinigių nėra pagrindo., Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio įstatymines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Šis jo reikalavimas pagrįstas. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš skolininko priteisiamos palūkanos, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą kilo iš laidavimo kaip šalutinės prievolės, nes jo, kaip laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, nes procesinių palūkanų mokėjimas kaip civilinė atsakomybė kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės neįvykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį dėl palūkanų priteisimo. 5 procentų dydžio metines palūkanas numato CK 6.210 straipsnio 1 dalis, todėl ir šioje dalyje ieškinys tenkintinas.

16Ieškinį patenkinus, Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.) (36-37 b.l.).

17Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str.).

18Spręsdamas dėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistino žyminio mokesčio dydžio, teismas pažymi, jog CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos, kurių sudedamoji dalis yra žyminis mokestis, reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, gražinimas ir priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla ex officio (LAT 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-533/2008). Ieškovas byloje pareiškė 759 931,38 EUR turtinį reikalavimą. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 30000,- Lt. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 38460,- Lt žyminį mokestį (6;79 b.l.). Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 straipsnis numato atvejus, kada suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis. Šio straipsnio pirmosios dalies 1 punktas nustato, jog žyminis mokestis grąžinamas tada, kai sumokėta daugiau, nei numato įstatymai. Įvertinęs aukščiau išdėstytus argumentus ir nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 30000,- Lt žyminio mokesčio, o ieškovui iš valstybės grąžintina 8460,- Lt permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str.).

19Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina valstybei 17,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme (CPK 88 str. 3 p., 92 str.)

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti.

22Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kaip laiduotojo, ieškovo akcinės bendrovės „Parex bankas“ (juridinio asmens kodas 112021619, buveinė K.Kalinausko g. 13, Vilnius) naudai 759 931,38 eurų (septynis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt vieną eurą 38 ct) skolą bei 5 (penkių) procentų metines įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2008 m. gruodžio 23 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Nustatyti, kad atsakovas V. M. šio sprendimo dalyje dėl 759 931,38 eurų (septynis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt vieną eurą 38 ct) skolos priteisimo atsako solidariai su trečiuoju asmeniu BUAB „Skanėja“ ir Ko ieškovui UAB „Parex bankas“, kurio 2656778,91 Lt (dviejų milijonų šešių šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių litų) kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Skanėja“ ir Ko (juridinio asmens kodas 135187817, buveinė Pakalnės g. 11-23, Kaunas) bankroto byloje Nr.B2-1182-153/2009 Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 5 d. nutartimi.

24Palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

25Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ieškovo akcinės bendrovės „Parex bankas“ (juridinio asmens kodas 112021619, buveinė K.Kalinausko g. 13, Vilnius) naudai 30000,- Lt (trisdešimt tūkstančių litų) žyminio mokesčio.

26Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti akcinei bendrovei „Parex bankas“ (juridinio asmens kodas 112021619, buveinė K.Kalinausko g. 13, Vilnius) 8460,- Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt litų) žyminio mokesčio permoką, kurią ji pagal 2009 m. kovo 4 d. mokėjimo nurodymą Nr.493153 sumokėjo į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ( - ).

27Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) valstybei 17,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Dianai... 2. Teismas... 3. Kreditorius AB „Parex bankas“ 2008 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į teismą... 4. Ieškovas ieškinyje (53-55 b.l.) ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (85-86 b.l.) ir jo atstovas teismo posėdyje... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 29 d. tretysis asmuo (skolininkas) UAB... 8. Pagal CK 6.76 straipsnyje įtvirtintą laidavimo sampratą, laiduotojas už... 9. Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad ieškovo kreditorinio... 10. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis, kaip laiduotojas, turi... 11. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas... 12. Teismas taip pat pažymi, jog Kredito sutarties specialiosios dalies 6.2 punkte... 13. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad sudarant laidavimo sutartį, buvo būtinas... 14. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog kreditavimo sutartyje nustatyti... 15. Šioje byloje netesybos atsirado iš sutartinių santykių. Abi sutarties... 16. Ieškinį patenkinus, Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 d. nutartimi... 17. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas sumokėtas... 18. Spręsdamas dėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistino žyminio mokesčio... 19. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina valstybei 17,45 Lt išlaidų,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270... 21. Ieškinį patenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kaip laiduotojo,... 23. Nustatyti, kad atsakovas V. M. šio sprendimo dalyje dėl 759 931,38 eurų... 24. Palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Kauno apygardos teismo 2009 m.... 25. Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ieškovo akcinės... 26. Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti akcinei bendrovei... 27. Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) valstybei 17,45 Lt... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...