Byla 2-1315-1/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutarties, kuria laikyta nepaduota ir grąžinta pareiškėjui A. B. dalis jo ieškinio dėl reikalavimo atlyginti žalą, pareikšto atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, atmetant jo prašymą pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti (kiti atsakovai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos apeliacinis teismas, Vilniaus apygardos teismas; byla Nr. 2-5253-603/2010),

Nustatė

3Pareiškėjas A. B. pateikė teisme ieškinį (b. l. 1), prašydamas pripažinti, jog: 1) atsakovas Vyriausybė apgaudinėja Europos Žmogaus Teisių Teismą byloje Nr. 45073/07 B. prieš Lietuvą; 2) atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir Vilniaus apygardos teismas neteisėtai tiesiogiai netaikė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatų ir neteisėtai neleido ieškovui tiesiogiai kreiptis į Lietuvos teismus teisminės gynybos pagal Konvencijos 35 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir pasinaudoti visomis veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis pagal Konvencijos nuostatas byloje Nr. 45073/07 B. prieš Lietuvą; 3) atsakovai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos apeliacinis teismas bei Vilniaus apygardos teismas neteisėtai taiko dvigubus teisingumo standartus ir vykdo diskriminaciją ieškovo atžvilgiu.

4Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 250 000 Lt žalos atlyginimą (4-as reikalavimas).

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi (b. l. 33-35) nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. gegužės 28 d. pašalinti ieškinio trūkumus dėl 4-o reikalavimo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 250 000 Lt žalos atlyginimą bei įpareigojo pareiškėją pateikti teismui vieningą procesinį dokumentą. Teismo teigimu, pareiškėjas turi nurodyti šio ieškinio reikalavimo pagrindą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

6Be to, šia nutartimi teismas atsisakė priimti dalį A. B. ieškinio (1-3 reikalavimus). Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą (teisme gautas 2010-05-26; atskirojo skundo medžiaga, l. 37) dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti dalį (1-3) ieškinio reikalavimų.

7Pareiškėjas A. B. 2010 m. gegužės 23 d. prašymu (b. l. 38) prašė pratęsti terminą pašalinti 4-o reikalavimo trūkumus, priklausomai nuo apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo dėl 2010 m. gegužės 12 d. nutarties pagal pareiškėjo atskirąjį skundą. Nurodė, jog 1-3 ieškinio reikalavimai yra tiesiogiai susiję ir pagrindžia ieškinio 4 reikalavimą dėl žalos atlyginimo, todėl iki nebus išnagrinėtas atskirasis skundas dėl 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti 1-3 ieškinio reikalavimai, negalimas 4 reikalavimo trūkumų šalinimas ir šio reikalavimo pagrindo bei dalyko, taip pat ir aplinkybes patvirtinančių įrodymų pateikimas iki 2010 m. gegužės 28 d.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. nutartimi (b. l. 39-40) laikė nepaduotu pareiškėjo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl 250 000 Lt žalos atlyginimo bei jį grąžino pareiškėjui, be to, atmetė pareiškėjo prašymą pratęsti terminą ieškinio 4-o reikalavimo trūkumams pašalinti. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2010-05-12 nutartyje nurodytų ieškinio 4-o reikalavimo trūkumų, todėl ieškinio dalis dėl reikalavimo priteisti iš Lietuvos Respublikos 250 000 Lt žalos atlyginimo laikytina nepaduota ir grąžinama jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.).

9Teismo teigimu, pareiškėjo nurodyta priežastis, dėl kurios prašoma pratęsti terminą ieškinio 4 reikalavimo trūkumams pašalinti, negali būti laikoma svarbia ir įrodyta; pareiškėjo keliamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra savarankiškas pagal ieškinio pagrindą ir dalyką, ir jam neturi įtakos 2010-05-26 atskirojo skundo nagrinėjimo baigtis. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo paminėtos aplinkybės nekliudo pareiškėjui nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką, o trūkumų šalinimo termino neribotas atidėjimas sąlygotų proceso vilkinimą bei pažeistų operatyvaus ir teisingo bylos nagrinėjimo principus (CPK 72 str.).

10Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Apygardos teismas nepagrįstai atsisakė pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, kol Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės pareiškėjo atskirąjį skundą dėl ieškinio pirmo, antro ir trečio reikalavimų priimtinumo. Kadangi teismo nustatyto procesinio termino nepratęsimas užkerta kelią tolimesnei bylos eigai, tai tokia nutartis, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, yra skundžiama atskiruoju skundu CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatyta tvarka.

122. Teismo nutartis naikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, nes joje nėra nurodyti motyvai, kuriais vadovaudamasis, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo reikalavimai priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos teisingą atlyginimą nėra susiję su 1-3 ieškinio reikalavimu.

133. Teismo nutartyje netinkamai taikomos CPK 72, 77 straipsnių nuostatos.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Neturi pagrindo atskirojo skundo argumentas, jog teismo nutartis be motyvų, ir nėra pagrindo ją panaikinti dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, kurių nenustatė apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 2 d., 338 str.). Skundžiamoje teismo nutartyje išdėstyti pakankami motyvai, kuriais netenkintas ieškovo prašymas pratęsti terminą ieškinio 4-to reikalavimo trūkumams pašalinti, taip pat nurodytos teisės normos (CPK 115 str. 3 d., 138 str.), kurių pagrindu pareiškėjui grąžinta ieškinio dalis dėl reikalavimo atlyginti žalą.

17Bylos duomenimis, apygardos teismas turėjo pagrindo įpareigoti pareiškėją pašalinti trūkumus ieškinio reikalavimo dėl 250 000 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš Lietuvos valstybės (nurodyti šio ieškinio reikalavimo pagrindą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus), tačiau pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino šių trūkumų, ir neatitinka įstatymo reikalavimų pareiškėjo prašymas jame nurodytais argumentais pratęsti šį terminą.

18Asmuo savo pažeistas teises gali ginti, įgyvendindamas konstitucinę teisę kreiptis į teismą (Konstitucijos 30 str. 1 d.); tačiau šios teisės įgyvendinimas įmanomas tik tada, jeigu į teismą bus kreipiamasi įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2010). CK 1.138 straipsnis reglamentuoja civilinių teisių gynimą ir civilinių teisių gynimo būdus, o CPK normos reglamentuoja teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimo procesinę tvarką.

19Pažymėtina, kad teismas gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantysis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja ne tik savo reikalavimą, bet ir to reikalavimo pagrindimą, t. y. ieškinio pagrindą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką. Pagal CPK 21 straipsnį, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reiškia, kad teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovas, nesugebėdamas tai padaryti, gali prašyti teisinės pagalbos advokato ar kito asmens (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-232/2006).

20Pareiškėjas pasinaudojo Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise kreiptis į teismą ir ieškinio ketvirtu reikalavimu pasirinko CK 1.138 straipsnio 6 punkte nurodytą civilinių teisių gynimo būdą – reikalavimą priteisti iš Lietuvos Respublikos 250 000 Lt žalos atlyginimo, tačiau nenurodė šį reikalavimą pagrindžiančių faktinių aplinkybių, kurios apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribas ir leistų teismui, remiantis pareiškėjo suformuluotu ieškinio dalyku ir pagrindu, teisingai ir išsamiai išnagrinėti bylą.

21Taigi pirmosios instancijos teismas, 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi pagrįstai nustatęs pareiškėjui terminą pašalinti šio ieškinio trūkumus (CPK 138 str.) ir suformuluoti ieškinio pagrindą, t. y. nurodyti faktines aplinkybes, kuriomis remiantis jis reiškia reikalavimą atsakovui Lietuvos Respublikai dėl 250 000 Lt žalos atlyginimo (priežastis, dėl kurių atsirado 250 000 Lt žala, asmenis ir jų neteisėtus veiksmus, kurie padarė žalą, bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus; CPK 135 str. 1 d. 3 p.), teisingai nurodė, kad, nustatytu terminu jų nepašalinus, pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (CPK 115 str. 3 d., 138 str.). Tokiu būdu, teismui nustačius terminą pašalinti ieškinio trūkumus, neužkertant kelio į teisminę gynybą, pareiškėjui buvo suteikta galimybė, pašalinus ieškinio trūkumus, apginti savo teises pasirinktu būdu - reikalaujant žalos atlyginimo (Konstitucijos 30 str., CK 1.138 str. 6 p.).

22Bylos duomenimis, pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino trūkumų, o pateikė prašymą dėl pratęsimo termino trūkumams šalinti, tačiau jo nuoroda, kad iki nebus išnagrinėtas jo atskirasis skundas dėl 2010 m. gegužės 12 d. apygardos teismo nutarties, jis negalės suformuoti 4 ieškinio reikalavimo pagrindo, nes 1-3 ieškinio reikalavimai, kuriuos teismas atsisakė priimti paminėta nutartimi, yra tiesiogiai susiję ir pagrindžia 4 ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nesudarė teismui pagrindo patenkinti šį prašymą dėl teismo nutartyje nurodytų motyvų. Pažymėtina, jog apygardos teismas, netenkindamas pareiškėjo prašymo pratęsti terminą ieškinio 4 reikalavimo trūkumams šalinti, teisingai nurodė, kad negali būti pripažinta svarbia priežastimi, dėl kurios turėtų būti pratęstas terminas ieškinio 4-o reikalavimo trūkumams šalinti, aplinkybė, jog nagrinėjamas pareiškėjo atskirasis skundas dėl teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinio 1-3 reikalavimus (CPK 77 str., 138 str.). Pagal ieškinio turinį, 4-u reikalavimu pareiškėjas pasirinko savarankišką civilinių teisių gynimo būdą (CK 1.138 str. 6 p.), todėl privalėjo nurodyti savo reikalavimo faktinį pagrindą. Be to, apygardos teismas teisingai konstatavo, kad pareiškėjo savarankiško reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrindas negali būti siejamas su paminėto atskirojo skundo nagrinėjimo baigtimi, o neapibrėžtam terminui pratęstas trūkumų šalinimo terminas nepagrįstai užtęstų procesą ir pažeistų operatyvaus ir teisingo bylos nagrinėjimo principus (CPK 7 str.). Taigi nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė 72 ir 77 straipsnį.

23Beje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, nes jei iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos, teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).

24Todėl, pareiškėjui nesuformulavus ieškinio 4-o reikalavimo pagrindo ir nenurodžius faktinių aplinkybių, kuriomis remiantis, jis reikalauja 250 000 Lt žalos atlyginimo iš valstybės, pirmosios instancijos teismas negalėjo nagrinėti minėto ieškinio reikalavimo ir pagrįstai vadovavosi CPK 115 straipsnio 3 dalimi bei grąžino pareiškėjui jo ieškinį dėl šio reikalavimo. Juolab kad Lietuvos apeliacinis teismas gruodžio 1 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškinio 1-3 reikalavimus, kuriais, apelianto teigimu, buvo grindžiamas jo ieškinio ketvirtas reikalavimas.

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Pareiškėjas A. B. pateikė teisme ieškinį (b. l. 1), prašydamas... 4. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 250... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi (b. l. 33-35)... 6. Be to, šia nutartimi teismas atsisakė priimti dalį A. B. ieškinio (1-3... 7. Pareiškėjas A. B. 2010 m. gegužės 23 d. prašymu (b. l. 38) prašė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 2 d. nutartimi (b. l. 39-40)... 9. Teismo teigimu, pareiškėjo nurodyta priežastis, dėl kurios prašoma... 10. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Apygardos teismas nepagrįstai atsisakė pratęsti terminą ieškinio... 12. 2. Teismo nutartis naikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, nes joje... 13. 3. Teismo nutartyje netinkamai taikomos CPK 72, 77 straipsnių nuostatos.... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Neturi pagrindo atskirojo skundo argumentas, jog teismo nutartis be motyvų, ir... 17. Bylos duomenimis, apygardos teismas turėjo pagrindo įpareigoti pareiškėją... 18. Asmuo savo pažeistas teises gali ginti, įgyvendindamas konstitucinę teisę... 19. Pažymėtina, kad teismas gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju,... 20. Pareiškėjas pasinaudojo Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta... 21. Taigi pirmosios instancijos teismas, 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi... 22. Bylos duomenimis, pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino trūkumų, o... 23. Beje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinio... 24. Todėl, pareiškėjui nesuformulavus ieškinio 4-o reikalavimo pagrindo ir... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartį....