Byla 2S-272-538/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė, Palangos kredito unija

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos B. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos B. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė, Palangos kredito unija,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolę su 2013-10-07 skundu, kuriuo prašė pripažinti antstolės Brigitos Tamkevičienės pranešimą (informaciją apie varžytines) Nr. S-13025149 neteisėtu ir jį panaikinti, nustatyti areštuotų nekilnojamųjų daiktų 0,1279 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 0,0980 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kainą rinkos verte. Nurodė, kad 2013-09-19 antstolė Brigita Tamkevičienė priėmė pranešimą – informaciją apie varžytynes Nr. S-13025149, kuriuo pranešė, kad paskelbtos pirmosios varžytynės B. P. nuosavybės teise priklausančiam turtui, t.y. žemės sklypui, kurio plotas 0,1279 ha, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypui, kurio plotas 0,0980 ha, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ). Varžytynių pradžia paskelbta 2013-10-14 10.00 val., varžytynių pabaiga 2013-10-21. Pradinė varžytynių kaina 56 000 Lt. Antstolė nustatė areštuoto turto vertę, atsižvelgdama į savo paskirto nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Resolution valuations“ išvadą dėl turto rinkos vertės. Pagal šią išvadą B. P. priklausančio turto (dviejų žemės sklypų) vertė įvertinta 70 000 Lt. Antstolė informavo, kad pradinė pardavimo iš varžytynių kaina 56 000 Lt. Su tokia iš varžytynių parduotino turto kaina nesutinka, nes tikroji šio turto rinkos kaina yra žymiai didesnė nei 70 000 Lt. Nurodė, kad šie žemės sklypai yra Palangoje, be to, komercinės paskirties, o tokių žemės sklypų pasiūlos Palangoje nėra, todėl ši aplinkybė taip pat didina ginčo nekilnojamojo turto kainą.

3Antstolė patvarkymu netenkino pareiškėjos B. P. 2013-10-07 skundo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-10-23 nutartimi pareiškėjos skundo netenkino. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju įkeisto turto vertei nustatyti antstolė 2013-07-25 priėmė patvarkymą dėl eksperto skyrimo, kuriuo skyrė žemės sklypų vertės nustatymo ekspertizę. 2013-08-05 patvarkymu dėl eksperto skyrimo antstolės iniciatyva apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir metodais, nevertinant tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine tvarka (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.), buvo pavesta atlikti mažiausią kainą šiems darbams atlikti pasiūliusiam turto vertintojui – UAB „Resolution valuations“. Pareiškėja nurodo, kad nurodytas įvertinimas kelia abejonių, kadangi turtė vertė yra žymiai didesnė, tačiau pažymėjo, kad pareiškėjai buvo sudarytos visos sąlygos aktyviai dalyvauti įkeisto turto vertės nustatymo procese, tačiau skolininkė nevykdė CK 644 str. 4 d. numatytos pareigos, t.y. aktyviai nesidomėjo vykdymo eiga, todėl savo nuomonės dėl hipoteka įkeisto turto vertės nepareiškė, nenurodė, kuris turto vertintojas vertinant įkeistą turtą jai yra priimtiniausias, antstolės iniciatyva paskirtam turto vertintojui nušalinimo nepareiškė, taip pat nepareiškė jokių motyvuotų prieštaravimų dėl nustatytos įkeisto turto kainos, kai sutartine hipoteka įkeisto turto vertė buvo nustatyta 2013-08-19 motyvuotu antstolės patvarkymu pagal eksperto nustatytą turto vertę – 70 000 Lt, kuris buvo įteiktas pareiškėjai 2013-08-21 ir ji jo neskundė (v. b. l. 42, CPK 681 str. 41 d.). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog antstolė maksimaliai siekė apsaugoti tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus, siekė išlaikyti šių interesų pusiausvyrą, kadangi, siekdama išvengti ginčų ir kuo greičiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, objektyviam turto vertės nustatymui skyrė ekspertizę, o gavus ekspertizės aktą, nustatė parduodamo turto vertę pagal ekspertų padarytas išvadas.

5Atskiruoju skundu pareiškėja B. P. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad turto vertintojas UAB „Resolution valuations“ pateikė turto vertės nustatymo ataskaitą, tačiau areštuoto turto vertę nustatė tik lyginamuoju metodu. Vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. IK-159 patvirtintu Turto ir verslo vertinimo metodikos 55 punktu- turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais. Šiuo atveju areštuoto turto vertinimas buvo atliktas tik vienu metodu, todėl minėta turto vertinimo ataskaita netiksli ir antstolė neturėjo pagrindo įkainuoti turtą vadovaujantis tokia netikslia ataskaita. Taip pat antstolės paskirta vertintojo kandidatūra nebuvo suderinta su skolininke, skolininkė neturėjo galimybės pasisakyti dėl turto vertės bei niekada nesutiko su tokia žema areštuoto turto verte. Pirmosios instancijos teismas nutartyje suabsoliutino pareiškėjos prieštaravimų dėl turto vertės nebuvimą, taip pat neatkreipė jokio dėmesio į turto vertinimo ataskaitos trūkumus. Tuo tarpu teismo pareiga patikrinti, ar turtas įvertintas už tinkamą kainą, nepriklausomai nuo to, ar buvo reiškiama prieštaravimų dėl turto įkainojimo.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0005/13/01047 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro 2013-05-23 vykdomąjį įrašą Nr. GB-3695 dėl

8583 924,69 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojat nuo 2013-04-22 iki visiško vykdomojo įrašo įvykdymo dienos, išieškojimo iš skolininkės B. P. išieškotojo Palangos kredito unijos naudai, išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka įkeistą skolininkės nekilnojamąjį turtą. Antstolė 2013-05-31 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 5). 2013-06-03 surašė raginimą įvykdyti sprendimą (v. b. l. 6). Antstolė 2013-07-05 priėmė patvarkymą dėl nuomonės pareiškimo įkainojant turtą, prašant per 15 dienų, skaičiuojant nuo minėto patvarkymo gavimo dienos, raštu pareikšti savo nuomonę dėl žemės sklypų vertės, kurį pasirašytinai įteikė pareiškėjai. Duomenų, kad pareiškėja pasisakė dėl jai priklausančio turto įkainojimo, byloje nėra. 2013-07-25 priimtas patvarkymas Nr. S-13020455 dėl eksperto skyrimo, kuriuo antstolė skyrė žemės sklypo, kurio plotas 0,1279 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, kurio plotas 0,0980 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizę. Antstolė įpareigojo raštu informuoti antstolę, kurį turto vertintoją skolininkė pasirinko turto vertės nustatymo darbams atlikti. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja raštu informuota, jog nepasirinkus ir raštu nepranešus apie pasirinktą turto vertintoją, turto vertintojas bus parinktas antstolės iniciatyva. 2013-08-05 patvarkymu dėl eksperto skyrimo antstolės iniciatyva apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir metodais, nevertinant tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine tvarka (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.), buvo pavesta atlikti mažiausią kainą šiems darbams atlikti pasiūliusiam turto vertintojui – UAB „Resolution valuations“. 2013-08-12 ekspertizės aktu Nr. LT-13-08-12-6869, kuris parengtas turto vertintojo UAB „Resolution valuations“, žemės sklypo, kurio plotas 0,1279 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, kurio plotas 0,0980 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendra rinkos vertė nustatyta 70 000 Lt. Turto vertės nustatymo darbus atlikęs turto vertintojas parengtame ekspertizės akte nurodė, jog žemės sklypo, esančio adresu ( - ), konfigūracija yra netaisyklinga (žemės sklypas siauras ir pailgas), todėl jis nėra vertinamas atskirai, o abu sklypai vertinami kaip vienas objektas, nes atskirai parduoti žemės sklypo, esančio adresu ( - ), praktiškai neįmanoma dėl šio sklypo panaudojimo fizinio apribojimo. 2013-08-19 priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo sutartine hipoteka įkeisti ir aukščiau nurodyti žemės sklypai įkainoti bendra 70 000 Lt suma. Pareiškėjai antstolė raštu išaiškino, kad pagal Civilinio proceso kodekso 682 str. 2 d. skolininkui ar išieškotojui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl išvaržomo turto įkainojimo, jų prašymu antstolis savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, toks prieštaravimas turi būti pareikštas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą dėl turto įkainojimo. 2013-08-19 patvarkymas dėl turto įkainojimo skolininkei pasirašytinai įteiktas 2013-08-21. Duomenų, kad pareiškėja pareikštų prieštaravimus dėl minėtos antstolės patvarkymu nustatytos turto kainos, byloje nėra. Šalims per įstatymu nustatytą terminą nepareiškus jokių prieštaravimų dėl nustatytos įkeisto turto vertės, 2013-09-12 paskelbtos žemės sklypo, kurio plotas 0,1279 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, kurio plotas 0,0980 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), (toliau – žemės sklypai) pirmosios varžytynės, pradinę išvaržomo turto bendrą kainą nustatant – 56 000 Lt.

9Pareiškėja skundžia 2013-09-19 antstolės Brigitos Tamkevičienės pranešimą-informaciją apie varžytynes Nr. S-13025149, kuriuo ji pareiškėjai pranešė, kad paskelbtos pirmosios varžytynės skolininkei priklausantiems žemės sklypams, varžytynių pradžia - 2013-10-14 10.00 val., varžytynių pabaiga – 2013-10-21, pradinė iš varžytynių parduodamo turto kaina – 56 000 Lt (v. b. l. 48-49). Pareiškėja prašo pripažinti antstolės pranešimą (informaciją apie varžytines) Nr. S-13025149, neteisėtu ir jį panaikinti, nustatyti areštuotų žemės sklypų kainą rinko verte. Nurodo, kad antstolė nustatė areštuoto turto vertę atsižvelgdama į savo paskirto nekilnojamojo turto vertintojo

10UAB „Resolution valuations“ išvadą dėl turto rinkos vertės, turto vertė nustatyta tik lyginamuoju metodu. Pagal šią išvadą pareiškėjai priklausančio turto (dviejų žemės sklypų) vertė įvertino 70 000 Lt. Su tokia iš varžytynių parduotino turto kaina nesutinka, nes tikroji šio turto rinkos kaina yra žymiai didesnė nei 70 000 Lt.

11Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais.

12Teismas atkreipia dėmesį, jog vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus (CPK 510 str. 1 d.). Atsisakymas yra suprantamas ne kaip neveikimas, o kaip aktyvus veiksmas, t. y. jeigu savo patvarkymu raštu arba veiksmais antstolis atsisako atlikti procesinį veiksmą, kurį atlikti jį įpareigoja įstatymas ar kitas teisės aktas arba įstatymo ar kito teisės akto pagrindu prašo atlikti vykdymo proceso dalyvis. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju pareiškėja, skųsdama antstolio veiksmus, nurodė, kad antstolis nepagrįstai paskyrė areštuoto turto ekspertizę, neteisingai įvertino turtą bei paskelbė jo varžytynes.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G., M. M., D. G., V. V., ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B., R. B. v. antstolė B. P., J. V., J. K., A. K., AB Sampo bankas, VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G., V. G. v. antstolė R. S., M. K., O. P., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.). CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Teisę areštuoti bei įkainoti skolininko turtą antstoliui suteikia teisės normos, įtvirtintos LR CPK XLVIII skyriuje. Areštuodamas turtą, antstolis jį įvertina rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (LR CPK 681 str. 1 d.). CPK 681 str. 3 d. numato, kad jei skolininkas ir išieškotojas nedalyvavo areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Kaip minėta, CPK suteikia antstoliui įgaliojimus turtą įkainuoti, todėl antstolis atsižvelgdamas į turto vertintojo pateiktą išvadą ir įkainavo parduotiną iš varžytynių turtą. Patvarkymas „Dėl areštuoto turto kainos nustatymo“ CPK 681 str. nustatyta tvarka susipažinimui ir nuomonės dėl antstolio nustatytos turto kainos nustatymo buvo perduotas skolininkei/pareiškėjai.

14Akivaizdu, kad LR CPK vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos skolininko teisių gynimą, susijusį su areštuoto turto įkainavimu, sieja su tam tikros procedūros atlikimu/prisilaikymu, kurios privalomos ir skolininkui. Byloje nustatyta, kad pareiškėja LR CPK 681 str. 3 d. suteikta teise nepasinaudojo, t.y. nepareiškė antstoliui prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainavimo (CPK 178 str., 185 str.). LR CPK 681 str. 4 d. nustato, kad tuo atveji kai turto vertę nustatė ekspertas, areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyto turto vertė. Taigi įstatyme nustatyta areštuoto turto įkainojimo tvarka, būtent, kad ginčytinais atvejais turto vertei nustatyti skiriama ekspertizė (CPK 681 str. 1 d.) ir turto kainą, remdamasis eksperto išvada, turi nustatyti antstolis. Pažymėtina, kad pareiškėja prieštaravimų dėl ekspertizės atlikimo antstolei nereiškė, kitų ekspertų kandidatūrų nesiūlė. Turto rinkos vertė yra fakto klausimas, todėl nesutikimas su ekspertizės metu nustatyta kaina turi būti grindžiamas konkrečiais įrodymais (CPK 12, 178 str.). Pareiškėja teigia, kad turtas buvo nepagrįstai vertintas tik lyginamuoju metodu. Tačiau pažymėtina, kad 2013-08-12 turto vertinimo ekspertizės akte nurodyta, kodėl ekspertas taiko lyginamąjį metodą ir nurodyta, kodėl netaikomi kiti metodai, t. y. pajamų metodas netaikomas, kadangi turto panaudojimas gauti pajamas iš turto nėra tikėtinas ir ekonomiškai pagrįstas; išlaidų (kaštų) metodas šiuo atveju nėra taikomas, kadangi tai nėra specialios paskirties ar retai rinkoje parduodamas objektas. Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymu Nr. 1K-159, 55 p. numato, kad turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais. Jeigu du turto vertinimo metodai netaikomi, turto vertintojas tai privalo pagrįsti turto vertinimo ataskaitoje. Taigi ekspertas pagrindė, kodėl netaiko kitų turto vertinimo metodų, ir apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Turto vertinimo ataskaita (ekspertizės aktas) atitinka minėtus metodikos reikalavimus. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių argumentų, kodėl nustatyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga ir neatspindinčia rinkos vertės bei keliančia abejonių, taip pat nepateikė ir įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Pažymėtina, kad pareiškėja nenurodė bei nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių didesnę, negu nustatė ekspertas, žemės sklypų vertę, todėl abejoti eksperto nustatyta žemės sklypų verte nėra pagrindo (CPK 178 str.). Byloje nustatyta, kad įkeisto turto vertei nustatyti antstolė 2013-07-25 priėmė patvarkymą dėl eksperto skyrimo, kuriuo skyrė žemės sklypų vertės nustatymo ekspertizę. 2013-08-05 patvarkymu dėl eksperto skyrimo antstolės iniciatyva apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir metodais, nevertinant tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine tvarka (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.), buvo pavesta atlikti mažiausią kainą šiems darbams atlikti pasiūliusiam turto vertintojui – UAB „Resolution valuations“. Sutartine hipoteka įkeisto turto vertė buvo nustatyta 2013-08-19 motyvuotu antstolės patvarkymu pagal eksperto nustatytą turto vertę – 70 000 Lt, kuris buvo įteiktas pareiškėjai 2013-08-21 ir ji jo neskundė (v. b. l. 42, CPK 681 str. 41 d.). CPK 718 str. reglamentuojama, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 procentų CPK 681 str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pradinė parduodamo turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą – 56 000 Lt – nustatyta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

15Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančią medžiagą priėmė teisingą procesinį sprendimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais motyvais bei konstatuoja, kad apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai