Byla 2S-360-480/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. A., akcinė bendrovė SEB bankas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. G. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-5165-301/2016 pagal pareiškėjo D. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. A., akcinė bendrovė SEB bankas.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas D. G. pateikė skundą dėl antstolio A. A. veiksmų, kuriuo prašė: paskelbti neįvykusiomis nuo 2016-07-21 iki 2016-08-22 vykusias pareiškėjo turto - 0,1087 ha ploto žemės sklypo, 40,54 kv. m. ploto nebaigtos statybos gyvenamojo namo ir kiemo statinių, esančių adresu ( - ), antrąsias varžytynes Nr. ( - ); paskirti pareiškėjo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybę pareiškėjui pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą; nusišalinti nuo vykdomosios bylos, kurioje antstolis A. A. vykdo išieškojimą iš pareiškėjo turto. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis nuo 2016-07-21 iki 2016-08-22 vykdė pareiškėjui priklausančio turto antrąsias varžytynes, kuriose turtas buvo parduotas vos už 93960 Eur. Antstolis turtą pardavinėjo ženkliai per žema kaina. Turto vertė 2015 m. buvo nustatyta 174000 Eur, turto vertę nustatė VĮ Registrų centras, atlikdamas turto vertės nustatymo ekspertizę. Prieš skelbdamas pirmąsias varžytynes 2016 m. antstolis nepagrįstai turto vertę sumažino iki 156600 Eur, t. y. 17 400 Eur. Toks turto vertės sumažinimas, kai nekilnojamojo turto kainos tik kyla, pažeidžia pareiškėjo, kaip turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Iš varžytynių turtas parduotas vos už 93960 Eur, todėl pareiškėjui dėl neteisėtų antstolio veiksmų skolos našta išieškotojui liko nepagrįstai didelė. Pareiškėjui kilo abejonių dėl antstolio nesuinteresuotumo vykdomosios bylos baigtimi bei įtarimų dėl jo galimo šališkumo. Antstolis dėl neaiškių priežasčių siekė kuo greičiau skolininko turtą parduoti pernelyg žema kaina atitinkamiems pirkėjams. Tai gali būti nulemta galimai esančių antstolio susitarimų su būsimu turto pirkėju ir pan. Todėl pareiškėjas prašo antstolį nušalinti nuo vykdomosios bylos, kurioje buvo parduotas pareiškėjo turtas.
 2. Antstolis A. A. 2016-08-31 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, nuo vykdomosios bylos nenusišalino ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0023/14/01974 persiuntė Marijampolės rajono apylinkės teismui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo D. G. skundo netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad pagal 2015-03-31 VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą pareiškėjui priklausantis turtas įvertintas 174000 Eur. Nepardavus turto iš antrųjų varžytynių, antstolio 2016-02-09 patvarkymu antrosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis, išieškotojams pasiūlyta pasiimti iš varžytynių neparduotą turtą. Išieškotojui atsisakius perimti turtą, 2016-03-03 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo skolininko turtą įkainojo 156600 Eur, t. y. dešimt procentų mažiau nei buvo nustatyta 2015-03-31 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje. Teismas nurodė, kad laikymasis turto vertinimo ataskaitoje nustatytos, bet pirkėjams nepatrauklios kainos, akivaizdžiai pažeistų išieškotojo interesus, kadangi turtas nebūtų parduotas. Pareiškėjas teigdamas, kad nustatyta turto vertė yra neteisinga, jokių objektyviai kitokią realią turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų nepateikė. Teismas konstatavo, kad kai įkeistas turtas nebuvo parduotas nei iš pirmųjų, nei iš antrųjų varžytynių dėl to, kad dalyvauti jose neužsiregistravo nė vieno pirkėjo, hipotekos kreditoriui siekiant patenkinti reikalavimą pardavus įkeistą turtą, antstolis ėmėsi teisėtų priemonių realiai parduotino turto rinkos kainai nustatyti ir jį sumažino dešimt procentų nuo turto vertinimo ataskaitoje nustatytos kainos. Pareiškėjas nustatytais terminais patvarkymo dėl turto įkainavimo neskundė, vadovaujantis CPK 681 straipsnio nuostatomis, prieštaravimų nepateikė. Bylos duomenys patvirtina, kad nuo priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto proceso pradžios antstolis laikėsi CPK 681 straipsnio nuostatų dėl turto įkainojimo rinkos kainomis. Antstolio veiksmų, dėl kurių per įstatymo nustatytą terminą skolininkas nepareiškė prieštaravimų, pripažinimas neteisėtais būtų formalus bei neproporcingas ir reikštų nepagrįstą vykdymo proceso užvilkinimą. Antstolis, nurodydamas areštuoto turto kainą, procesinių teisės normų nepažeidė, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl antrųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis.
 3. Teismas nurodė, kad 2016-03-03 patvarkymo dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir areštuoto turto įkainojimo pareiškėjas įstatymo nustatytu terminu neskundė, prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepateikė ir nepasinaudojo iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo paskirti jo turto vertės nustatymo ekspertizę, sudarant jam galimybę pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą. Teismas konstatavo, kad susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga, pareiškėjo pareikštu nušalinimu bei antstolio nurodytomis aplinkybėmis, spręsti, kad yra CPK 65 straipsnyje numatyti nušalinimo pagrindai, nėra pagrindo. Teismas sprendė, kad nenustačius antstolio procesinių veiksmų pažeidimo, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų su prašymu nusišalinti yra nepagrįstas.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. G. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (b. l. 35-37). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas privalėjo nuodugniai ištirti, ar antstolio atliktas turto vertinimo procesas buvo atliktas tinkamai. Pareiškėjo turtas antstolio buvo įvertintas 174 000 Eur vadovaujantis 2015-03-31 VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita. Iš dviejų varžytynių turtas nebuvo parduotas. Antstolis pats 10 % sumažino turto vertę (nuo 174 000 Eur) ir turtą pardavinėjo toliau iš varžytynių. Šios aplinkybės yra byloje, tačiau teismas nekonstatavo tokių antstolio veiksmų neteisėtais, kas pareiškėjui yra visiškai nesuprantama.
  2. Pareiškėjo įsitikinimu, teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo klausimą dėl turto vertės nustatymo. Teismas nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimu, kad po neįvykusių antrųjų varžytynių, kai nusprendžiama tęsti išieškojimą, antstoliui yra privaloma iš naujo įvertinti paduodamą turtą CPK 681 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju antstolis turėjo iš naujo atlikti turto vertinimą, tačiau vietoj to antstolis tiesiog savo nuožiūra sumažino turto vertę 10 proc. Tokie antstolio veiksmai prieštarauja teismų praktikai, dėl ko teismas turėjo antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad turto perkainojimas buvo atliktas tinkamai. Teismas netyrė aplinkybių, kad antstolio veiksmai, kuriais antstolio subjektyvia nuomone turto vertė sumažinama 17 400 Eur, kai nekilnojamojo turto kainos tik kyla, pažeidžia pareiškėjo, kaip turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Teismas skundų dėl antstolių veiksmų bylose turi būti aktyvus. Objektyviai apie nekilnojamojo turto rinką gali pasisakyti nekilnojamojo turto vertintojai bei kiti šios srities specialistai, tačiau ne antstolis.
 2. Suinteresuotas asmuo antstolis A. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 41-42). Nurodo šiuos argumentus:
  1. 2016-03-03 patvarkymas dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir areštuoto turto įkainojimo, kuriuo turtas buvo perkainotas ir jo kaina nustatyta 156600 Eur, skolininkui įteiktas pasirašytinai 2016-04-27. Dėl patvarkymu perkainoto turto skolininkas prieštaravimų nereiškė, patvarkymo neskundė. Todėl pareiškėjo teiginys, kad antstolio veiksmai sumažinant parduodamo turto vertę 10 proc. yra prieštaraujantys teismų praktikai, vertintini kaip teisiškai nepagrįsti.
  2. Turto kainos sumažinimas yra pagrįstas objektyviais įrodymais. Vykdant turto pardavimą, nei pirmose, nei antrose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, tai patvirtina faktą, kad turtas buvo įkainotas per didele kaina. Dėl to 2016-03-03 patvarkymu turto kaina buvo sumažinta 10 proc. Tai, jog ir po perkainojimo nustatyta turto kaina (156600 Eur) buvo per didelė įrodo faktas, kad turtas buvo nupirktas tik iš antrųjų varžytinių ir už pradinę 93960 Eur kainą.
 3. Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 111-118). Nurodo šiuos argumentus:
  1. Apelianto teiginiai, kad teismas netyrė dalies svarbių byloje esančių aplinkybių ir pernelyg formaliai išnagrinėjo pareiškėjo skundą yra deklaratyvaus pobūdžio. Banko nuomone, teismas nuosekliai ir išsamiai išnagrinėjo visas bylos esmines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.
  2. Ir kreditorius suinteresuotas, jog skolininko turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą. Pareiškėjas jokių skundų nei dėl turto vertės, nei dėl šių varžytynių nepareiškė. Turtas nebuvo parduotas nei iš pirmų, nei iš antrų varžytynių, tai rodo, kad pirkėjams nebuvo patraukli turto kaina. Natūralu, kad ji turėjo būti sumažinta. Tik po to, kai turtas buvo parduotas iš antrųjų varžytynių, pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas privalėjo domėtis vykdymo proceso eiga. Būdamas pasyvus, jis prisiėmė atsakomybę ir riziką dėl pasekmių.
  3. Pareiškėjo prašymas paskirti pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę yra nepagrįstas. Pakartotinės ar papildomos ekspertizės skyrimas sudarytų prielaidas vilkinti skolos išieškojimo procesą, pareikalautų papildomų lėšų ir laiko sąnaudų. Be to, prašymas skirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę turėtų būti ne tik pagrįstas, motyvuotas, bet ir savalaikis.

konstatuoja:

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).
 4. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0023/14/01974 medžiagos nustatyta, kad antstolio A. A. kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. ( - ) dėl 165257,54 Eur skolos išieškojimo iš skolininko D. G. hipotekos kreditoriaus AB SEB banko naudai, parduodant įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,1087 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 240,54 kv. m. ploto nebaigtos statybos gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinius (kiemo aikštelę) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (vykd. b. l. 5). Vykdant išieškojimą, 2015-03-31 pagal VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą pareiškėjui priklausantis turtas įvertintas 174000 Eur (vykd. b. l. 45-51, 52-53). Antstolis 2015-11-19 priėmė patvarkymą dėl pirmųjų varžytynių paskelbimo, kuriame nustatyta pradinė pareiškėjui priklausančio turto kaina 139200 Eur (vykd. b. l. 139-140). 2015-12-22 patvarkymu antstolis paskelbė pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas, ir 2015-12-22 patvarkymu pasiūlė išieškotojams perimti neparduotą iš varžytynių turtą (vykd. b. l. 150, 151). Išieškotojas AB SEB bankas atsisakė perimti varžytynėse neparduotą turtą ir prašė tęsti išieškojimo veiksmus turtą parduodant iš varžytynių (vykd. b. l. 158). 2016-01-06 patvarkymu antstolis paskelbė pareiškėjui priklausančio turto antrąsias varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina 104400 Eur (vykd. b. l. 180-181). 2016-02-09 patvarkymu antstolis paskelbė antrąsias varžytynes neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas, ir pasiūlė išieškotojams perimti iš varžytynių neparduotą turtą (vykd. b. l. 102-103, 105-106). Išieškotojas AB SEB bankas atsisakė perimti varžytynėse neparduotą turtą, prašė tęsti vykdymo veiksmus, parduodant turtą iš varžytynių (vykd. b. l. 107). 2016-03-03 patvarkymu dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir areštuoto turto įkainojimo antstolis patvarkė tęsti vykdymo veiksmus ir pareiškėjui priklausantį turtą įkainavo 156600 Eur (vykd b. l. 198-199). 2016-05-25 patvarkymu antstolis paskelbė pirmąsias varžytynes, pradinė parduodamo turto kaina 125280 Eur (vykd. b. l. 221-222). 2016-06-27 patvarkymu antstolis paskelbė pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas, pasiūlė išieškotojams pasiimti neparduotą iš varžytynių turtą (vykd. b. l. 239-240). Išieškotojai atsisakė perimti varžytynėse neparduotą turtą, AB SEB bankas prašė tęsti išieškojimo veiksmus turtą parduodant varžytynėse (vykd. b. l. 243-244). 2016-07-21 patvarkymu antstolis paskelbė pareiškėjui priklausančio turto antrąsias varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina 93960 Eur (vykd. b. l. 261-262). Antrosios varžytynės įvyko, paskelbtas laimėtojas. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė paskelbti neįvykusiomis nuo 2016-07-21 iki 2016-08-22 vykusias pareiškėjo antrąsias varžytynes, paskirti pareiškėjo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybę pareiškėjui pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą; antstoliui nusišalinti nuo vykdomosios bylos. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2016-10-27 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.
 5. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo klausimą dėl turto vertės nustatymo; nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimu, kad po neįvykusių antrųjų varžytynių, kai nusprendžiama tęsti išieškojimą, antstoliui yra privaloma iš naujo įvertinti paduodamą turtą CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka. Antstolio veiksmai, netaikant CPK 681 straipsnyje įtvirtintų turto įkainojimo taisyklių ir savo iniciatyva sumažinant parduodamo turto kainą 10 proc., yra neteisėti, pažeidžia pareiškėjo, kaip turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto atskirojo skundo argumentais nesutinka.
 6. Teismų praktikoje pripažįstama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).
 7. Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. CPK 722 straipsnyje nustatyta, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos (1 dalis); jeigu antrosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 str. 1 p.), antstolis išieškotojui pasiūlo pasiimti neparduotą turtą už neįvykusiose antrosiose varžytynėse skelbtą pradinę parduodamo turto kainą, laikantis šio kodekso 720 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos; jeigu išieškotojas atsisako paimti neparduotą turtą, taikomos šio kodekso 723 straipsnyje numatytos pasekmės (2 d.). Tuo atveju, kai po neįvykusių antrųjų varžytynių išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto tęsiamas, antstolis turi iš naujo įvertinti parduodamą turtą CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka ir iš naujo vykdyti varžytynes pagal CPK 718–722 straipsniuose nustatytas taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011, 2015 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-85-469/2015).
 8. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad nei pirmosiose, nei antrosiose ginčo turto varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, išieškotojas po antrųjų varžytynių atsisakė perimti ginčo turtą ir prašė tęsti vykdymo veiksmus, parduodant turtą iš varžytynių. Esant tokiai faktinei situacijai, antstolis teisėtai, vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, įvertinęs tiek VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos duomenis, tiek faktą, jog turto niekas nepirko iš antrųjų varžytynių, pagrįstai 2016-03-03 patvarkymu Nr. 0023/14/01974 dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir areštuoto turto įkainojimo, pareiškėjo turto kainą sumažino dešimt procentų nuo turto vertinimo ataskaitoje nustatytos kainos iki 156600 Eur (CPK 681 str. 2 d.). Antstolio 2016-03-03 patvarkymas apeliantui įteiktas pasirašytinai 2016-04-27 (vykd. b. l. 199). Minėtame patvarkyme pareiškėjui išaiškinta teisė pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo ir galimybės paskirti ekspertizę (CPK 682 str.) bei išaiškinta teisė pareiškėjui iki varžytinių paskelbimo surasti arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 str.). Tačiau šiuo atveju pareiškėjas neskundė turto įvertinimo, nesiūlė paskirti papildomos ekspertizės bei atšaukti paskelbtas varžytynes, o skundą antstoliui pateikė tik po turto pardavimo. Pareiškėjui nepareiškus prieštaravimų dėl nustatytos įkeisto turto vertės laikytina, jog jis su 2016-03-03 patvarkymu nustatyta turto verte sutiko, o antstoliui nebuvo pagrindo savo iniciatyva skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, nes jam abejonių dėl turto vertės nekilo.
 9. Skelbiant pirmąsias varžytynes, parduodamo turto kaina nustatoma remiantis CPK 718 straipsniu, kuriame nurodyta, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina sudaro 80 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Šiuo atveju pirmosioms varžytynėms neįvykus, buvo paskelbtos antrosios pareiškėjui priklausančio turto varžytynės, kuriose, remiantis CPK 722 straipsnio 1 dalimi, parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 procentų CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl antstolis pagrįstai pareiškėjui priklausančio turto kainą nustatė 93960 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nepateikė jokių objektyvių duomenų ir įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog antstolio nustatyta turto rinkos vertė yra aiškiai nepagrįsta, per maža ir (ar) nėra maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje tokio turto kainai. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolis, 2016-03-03 patvarkymu perkainodamas parduodamą turtą, laikėsi CPK 681 straipsnyje nustatytos tvarkos bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2015-01-15 nutartyje Nr. 3K-7-85/2015 pateikto išaiškinimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio A. A. veiksmų.
 10. Bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingąja teisena (CPK 510-513 str.). Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009; 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, pasisakė dėl visų pareiškėjo skunde nurodytų argumentų, todėl apelianto atskirojo skundo motyvai, kad teismas formaliai išnagrinėjo klausimą dėl turto vertės nustatymo, yra deklaratyvūs ir atmestini kaip nepagrįsti.
 11. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai