Byla 2-21374-775/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, spręsdama pareiškimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. V., E. L., A. J. ir R. I. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyrius,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013 01 29 sprendimas Nr. 4S-9, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į pilietei E. B., gimusiai 1900 12 19, tenkantį nekilnojamąjį turtą, priklauso E. B., gimusiai 1900 12 21.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.).

5Iš pateikto prie pareiškimo Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimo Nr. (P1-15055) P2-14613 matyti, jog Telšių vyskupijos kurijos archyviniame fonde, Kauno Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčios krikšto aktų įrašų knygoje įrašyta, kad 1900 12 25 Kauno Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčioje pakrikštyta Elena, gimusi 1900 m. gruodžio 19 d. Šančiuose. Kauno m. CMS išvadoje Nr. 05-28-264/2013 taip pat nustatyta, jog gimimo įraše Nr. 593, įrašytame 1900 12 25 Kauno Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažnyčioje, E. Z. gimimo data nurodyta „gimusi 1900 m. gruodžio 19 d.“. Kadangi teisinga asmens gimimo data laikoma ta, kuri nurodyta jo gimimo įraše, darytina išvada, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013 01 29 sprendime Nr. 4S-9 yra nurodyta teisinga E. B. gimimo data, o būtent kituose šio asmens dokumentuose galbūt ji yra neteisinga.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog nėra CPK 445 straipsnyje nustatytų sąlygų, reikalingų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti (CPK 444 str. 1 d.), todėl pareiškimas atsisakytinas priimti kaip nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str.,137 str. 2d. 1p., teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti pareiškėjų V. V., E. L., A. J. ir R. I. pareiškimą (2013 10 17 Nr. CBP-18409) ir, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti jį pareiškėjams.

9Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai